Про внесення доповнень до рішення районної ради від 20.09.2018р. №7/32-534 «Про Програму розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на 2018-2020роки»

Posted in 40 - а сесія

проєкт 
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
_____________________№_________
смт  Нікольське
 
 

 

Про  внесення доповнень до рішення районної ради від 20.09.2018р. №7/32-534 «Про Програму розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на 2018-2020роки»
 
 
            Керуючись ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5 ст. 3 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», з метою забезпечення населення району наданням якісних медичних послуг, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести допонення до рішення районної ради від 20.09.2018 р. №7/32-534 «Про Програму розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на                                    2018-2020роки» згідно з додатком.
 
2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (СЄРОВ) забезпечити виконання заходів Програми.
 
 
       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту (ЧЕЛБАРАХ).
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                                     В.МІТЬКО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення районної ради
___________________№__________
 
 
 
ОСНОВНІ ЗАХОДИ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У НІКОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018-2020 РОКИ
 
№ з/п
Найменування заходів
Виконавець
Термін
виконання
Джерела фінансування
Орієнтовні  щорічні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
Очікувані результати
2018р.
2019р.
2020р.
12.
Виконання заходів щодо пожежної безпеки структурних підрозділів закладу:
-придбання вогнегасників та перезарядка вогнегасників;
- придбання світлових покажчиків евакуаційних виходів;
-облаштування пожежного щита;
-проведення вимірів опору ізоляції електричних мереж;
-навчання з пожежно-технічного мінімуму;
-страхування членів пожежної охорони;
-виготовлення планів (схем) евакуації людей та інше.
КНП «Нікольський ЦПМСД»
2018-2020 р..
Місцеві бюджети, інші кошти не заборонені діючим законодавством
 
 
 
 
34,3
35,2
Проведення організаційних заходів та придбання технічних засобів,  спрямованих на забезпечення безпеки людей,  що знаходяться в закладах охорони здоров`я та запобігання пожежам, що потягне зниження можливих майнових втрат
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                               О.ГОРБАТЕНКО
 
Підготовлено: КНП «Нікольсьий ЦПМСД»
 
Головний лікар А.СЄРОВ
 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
«Про  внесення доповнеь до рішення районної ради від 20.09.2018р. №7/32-534 «Про Програму розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі
на  2018-2020 роки»
 
 
 
            Проект рішення розроблено керуючись ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5 ст. 3 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». 
Пропонується доповнити  Основні заходи Програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги у Нікольському районі на 2018-2020 роки пунктом 12, який передбачає забезпечення протипожежної безпеки структурних підрозділів КНП «Нікольський ЦПМСД». Виконання заходів  потребує фінансування в сумі 69,5 тис. грн, з них:  2019 рік – 34,3 тис. грн;  2020 рік –  35,2 тис. грн.
 
 
 
 
Головний лікар
КНП «Нікольський ЦПМСД»                                                          А.СЄРОВ