Про районну Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019- 2022 роки

Posted in 40 - а сесія

проєкт                                                                                                                                                     

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                                        №               
смт  Нікольське
 
 
 
 

 

Про районну Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019- 2022 роки
 
Керуючись ст. 43 Закону України Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», від 14 лютого 2018 року № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», з метою залучення громадськості району до вирішення питань соціального захисту ветеранів, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та інших непрацездатних малозабезпечених мешканців району, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Затвердити районну Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019- 2022 роки (додається).
 
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання районної Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019- 2022 роки.
       
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).
 
 
 
Голова районної ради                                                                          В. МІТЬКО
                                                                                                                         Додаток до
                                                                                                                         рішення районної ради                                                                                                                                                                                                                          _________№________
 
 
Районна Програма надання фінансової підтримки
громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019- 2022 роки
 
1. Характеристика Програми
 
 Назва:                  районна Програма фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019- 2022 роки
 
Нормативна база: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів),розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», від 14 лютого 2018 року № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів»
Ініціатор розробки
Програми:             Нікольська районна державна адміністрація
 
Розробник:            Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації
 
Мета Програми:    Залучення громадськості району до вирішення питань соціального захисту ветеранів, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та інших непрацездатних малозабезпечених мешканців району
 
Завдання Програми:
-        залучення громадськості району до вирішення питань соціально-економічного розвитку міста;
-        створення та забезпечення функціонування системи підтримки у осіб з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя;
-        розвиток волонтерського руху;
-        залучення громадян похилого віку до активної участі в житті суспільства;
-        організація фестивалів, концертів; розвиток самодіяльної творчості ветеранів та інвалідів
 
Термін реалізації:        2019 -2022 роки
Річний обсяг
фінансування:             150000,00 грн. (Сто п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.)
 
Очікувані
результати:           -    поліпшення морально-психологічного клімату в районі;   
-        поглиблення співпраці громадськості з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
-        сприяння розвитку місцевого самоврядування;
-        подальший розвиток волонтерського руху
Контроль
за виконанням:      Звіт про виконання Програми щорічно заслуховується на сесії районної ради, засіданнях постійної комісії та колегії райдержадміністрації
 
2. Склад проблеми
 
У Нікольському районі проживає 7199 пенсіонерів, в тому числі: 793 ветеранів війни, 646 ветеранів праці, 24 ветеранів силових структур, 57 ветеранів органів внутрішніх справ, 5678 «дитини війни» та пенсіонерів за віком. Щорічно сума фінансування із державного бюджету на надання пільг, компенсацій та допомог, передбачених державними програмами зростає. Але державні гарантії розраховані на стандартні життєві ситуації, не враховуючи конкретні проблеми кожної сім’ї, для вирішення яких непрацездатні мешканці міста потребують допомоги.
Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, на 2019- 2022 роки (далі – Програма) сприятиме створенню та забезпеченню функціонування системи підтримки у непрацездатних мешканців міста фізичного, психічного, соціального благополуччя, поглибленню адресності надання допомоги. Через Програму ветерани та інваліди будуть залучатися до вирішення питань розвитку місцевого самоврядування на території району, до патріотично-виховної роботи з учнівською молоддю та студентами. Відзначення державних та місцевих пам’ятних дат сприятиме вихованню у підростаючого покоління шанобливого ставлення до людей похилого віку та інвалідів. Набуде подальшого розвитку соціальний діалог в районі та волонтерський рух.
Об’єктами дії Програми є громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю району, які стали переможцями конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів і інвалідів.
 
3. Мета Програми
 
Програма спрямована на фінансову підтримку районних громадських організацій ветеранів і інвалідів для вирішення питань соціального захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, інвалідів, осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та інших непрацездатних мешканців району, подальшого стабільного розвитку місцевого самоврядування, налагодження соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, розвиток волонтерського руху, вшанування пам’яті загиблих, патріотичне виховання молоді.
 
4. Очікуваний результат та термін реалізації Програми
 
Гарантом ефективності та результативності реалізації Програми стане поглиблення співпраці громадськості з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток місцевого самоврядування, волонтерського руху, поліпшення морально-психологічного клімату в районі.
 Програма розрахована до 2022 року.
 
5. Заходи та завдання Програми
Заходи та завдання Програми встановлюються по напрямкам за пріоритетами, які визначені Порядком використання коштів місцевого бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм (проєктів, заходів), затвердженого рішенням сесії Нікольської районної ради від ________ №____ «Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм (проєктів, заходів)» та за результатами проведеного конкурсу проєктів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю.
Граничний розмір фінансування проєктів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю району визначається без урахування розміру оплати за комунальні послуги (у тому числі послуги зв`язку) на утримання приміщення організації, орендної плати та кредиторської заборгованості, яка виникла за підсумками фінансування заходів Програми у попередньому році.
 
6. Фінансове забезпечення Програми
 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету, в межах кошторисних призначень на відповідний рік та затверджується рішенням сесії районної ради щороку.
          Видатки проводяться по КПКВК 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість». Головним розпорядником коштів є управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації.
Громадські організації зобов’язані залучити додаткове фінансування для реалізації заходів по пріоритетним напрямкам Програми за рахунок вступних та членських внесків, коштів, наданих на добровільній основі, громадянами, підприємствами, установами, організаціями, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Частка такого фінансування має становити не менше 15% загальної суми кошторису витрат на виконання даної Програми.
 
7. Звітність та контроль
Хід виконання Програми розглядається щорічно на засіданнях колегії райдержадміністрації та постійній комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту.
Громадські організації кожні півроку (не пізніше 10 числа наступного місяця) надають письмову інформацію управлінню соціального захисту населення про використання бюджетних коштів, додавши відповідні фінансові документи. Управління соціального захисту населення проводить моніторинг виконання Програми. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Нікольської райдержадміністрації.
Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює районна рада.
 
 
Керуючий справами районної ради                                                         О.ГОРБАТЕНКО
 
 
Підготовлено: управлінням
соціального захисту населення
Начальник управління                                                                                          С. АЛІПА