Про встановлення районних стипендій імені Доната Патричі

Posted in 40 - а сесія

 проєкт

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
________________ № __________
смт Нікольське
 
 
 
 

 

 Про встановлення районних стипен-
 дій імені Доната Патричі
 
 
 
 Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання районної Програми розвитку культури Нікольського району на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2017         № 7/26-418, з метою підтримки обдарованих учнів Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі, сприяння їхньому творчому розвитку, засвідчення їхніх особистих досягнень у всеукраїнських, обласних та регіональних мистецьких конкурсах та стимулювання подальшого творчого розвитку, враховуючи лист Нікольської райдержадміністрації від 02 серпня 2019 року № 01 - 28/3970/2 - 19/0.1, районна рада
 
      ВИРІШИЛА:
 
1. Встановити з 01 вересня 2019 року 10 районних стипендій імені Доната Патричі учням комунального закладу Нікольська районна музична школа ім. Д.К. Патричі
2. Затвердити Положення про районні стипендії імені Доната Патричі (додається).
3. Відділу культури і туризму райдержадміністрації (ГАЛІКБАРОВА) забезпечити виплату районних стипендій імені Доната Патричі згідно затвердженого Положення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (ЧЕЛБАРАХ).
 
 
Голова районної ради                                                                              В. МІТЬКО
                                             
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення районної ради
____________№________
                                                          
 
                                                              ПОЛОЖЕННЯ
                                    про районні стипендії імені Доната Патричі 
 
1. Районні стипендії імені Доната Патричі (далі – районні стипендії ім. Д. Патричі) встановлюються відповідно до рішення сесії Нікольської районної ради, цього Положення, з метою підтримки обдарованих учнів Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі, сприяння їхньому творчому розвитку, засвідчення їхніх особистих досягнень у всеукраїнських, обласних та регіональних мистецьких конкурсах та стимулювання подальшого творчого розвитку.
2. Рішенням сесії Нікольської районної ради встановлюється десять щомісячних стипендій учням Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі в розмірі 200 гривень. Районні стипендії ім. Д.Патричі виплачуються щомісячно протягом одного навчального року на підставі розпорядження голови райдержадміністрації.
3. На здобуття районних стипендій ім. Д. Патричі може бути висунуто учнів Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі, які успішно навчаються у районній музичній школі, мають високі особисті досягнення за участь у всеукраїнських, обласних та регіональних мистецьких конкурсах, а також проживають, на території Нікольського району Донецької області.
4. Висування кандидатів на здобуття районних стипендій ім. Д. Патричі здійснює педагогічна рада Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі   один раз на рік. На засіданні педагогічної ради за підсумками навчального року, відкритим голосуванням приймається рішення про визначення кандидатів, за яких проголосувало не менше 2/3 присутніх на засіданні. В тижневий термін після засідання   оригінал протоколу рішення педагогічної ради подається до відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації  для розгляду та внесення пропозицій щодо затвердження кандидатур стипендіатів розпорядженням голови Нікольської райдержадміністрації.
5. Протягом десяти днів з дня подання протоколу засідання педагогічної ради Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі до відділу культури і туризму, відділ готує подання на ім’я голови райдержадміністрації щодо призначення районних стипендій ім. Д. Патричі учням школи, визначеним у протоколі засідання педагогічної ради, а також відповідний проект розпорядження голови райдержадміністрації та після узгодження у порядку, передбаченому діючими нормативно-правовими актами, передає проект   для підписання головою райдержадміністрації.
6. Інформація про призначення районних стипендій ім. Д. Патричі оприлюднюється на офіційних сайтах райдержадміністрації та районної ради.
7. Відділ культури і туризму здійснює виплати шляхом щомісячного безготівкового перерахунку стипендій на банківську платіжну картку одного з батьків (або опікунів) стипендіата.
8. Обробка персональних даних стипендіатів районної стипендії ім. Д. Патричі та їхніх батьків (опікунів) здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
9. Після закінчення вказаного строку виплати стипендії стипендіат має право на повторне висунення своєї кандидатури на здобуття районної стипендії ім. Д. Патричі, яке здійснюється у встановленому порядку, передбаченому цим Положенням.
10. У разі відрахування стипендіата з числа учнів Нікольської районної музичної школи ім. Д. К. Патричі,   виплата припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому вибув стипендіат. Директор КЗ Нікольська районна музична школа ім. Д.К. Патричі письмово повідомляє у десятиденний строк відділ культури і туризму про вибуття стипендіата.
11. Позбавлення стипендіата районної стипендії ім. Д. Патричі може бути здійснене розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації, на підставі рішення педагогічної ради Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі. 
12. Протягом навчального року, в якому стипендіат отримує районну стипендію ім. Д. Патричі, він повинен успішно навчатися у районній музичній школі ім. Д.К. Патричі та брати активну участь у конкурсах , фестивалях всеукраїнського та обласного рівнів. Участь у конкурсах, організатором яких є управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації, є обов’язковою для стипендіата (за профілем його навчання).
      13. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою районних стипендій ім. Д. Патричі здійснюється в межах коштів щорічних асигнувань загального фонду районного бюджету, які спрямовуються на утримання КЗ Нікольська районна музична школа ім. Д.К. Патричі 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                             О. ГОРБАТЕНКО
 
Підготовлено: відділом культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
 
Начальник відділу                                                                                     
культури і туризму                                                                                        М. ГАЛІКБАРОВА
 
 
 
 Пояснювальна записка  до проекту рішення районної ради 
 
«Про встановлення районних стипендій імені Доната Патричі»
 
Проект рішення підготовлено відділом культури і туризму райдержадміністрації, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання районної Програми розвитку культури Нікольського району на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2017 № 7/26-418, з метою підтримки обдарованих учнів Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі, сприяння їхньому творчому розвитку, засвідчення їхніх особистих досягнень у всеукраїнських, обласних та регіональних мистецьких конкурсах та стимулювання подальшого творчого розвитку.
Рішенням сесії Нікольської районної ради встановлюється десять щомісячних стипендій учням Нікольської районної музичної школи ім. Д.К. Патричі в розмірі 200 гривень. Районні стипендії ім. Д. Патричі виплачуються щомісячно протягом одного навчального року на підставі розпорядження голови райдержадміністрації. Відділ культури і туризму здійснює виплати шляхом щомісячного безготівкового перерахунку стипендій на банківську платіжну картку одного з батьків (або опікунів) стипендіата. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою районних стипендій ім. Д. Патричі здійснюється в межах коштів щорічних асигнувань загального фонду районного бюджету, які спрямовуються на утримання КЗ Нікольська районна музична школа ім. Д.К. Патричі.
 
 
 
Начальник відділу
культури і туризму                                                   М.ГАЛІКБАРОВА