Про районну Програму енергоефективності закладів охорони здоров`я первинного рівня Нікольського району на 2019 рік

Posted in 40 - а сесія

проєкт
 УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної   ради
 
                                        №               
смт  Нікольське
 
   
 

Про районну Програму енергоефективності закладів охорони здоров`я первинного рівня Нікольського району на 2019 рік

 
Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Закону України від 01.07.1994 №74/94-ВР «Про енергозбереження» зі змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 «Про затвердження Державної цільової  економічної програми енергоефективності і розвитку сфери  виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки»  зі змінами, Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 02.04.2013 року № 259 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» зі змінами, та з метою збереження паливно-енергетичних ресурсів, розумного споживання енергоносіїв та зменшення обсягів їх використання, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити районну Програму енергоефективності закладів охорони здоров`я первинного рівня Нікольського району на 2019 рік (далі - Програма) згідно з додатком.
 
2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області забезпечити виконання Програми.
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту (ЧЕЛБАРАХ).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                          В. МІТЬКО
 
 
  
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про районну Програму енергоефективності закладів охорони здоров`я первинного рівня Нікольського району на 2019 рік»
 
Даний проект рішення підготовлено відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Законом України від 01.07.1994 №74/94-ВР «Про енергозбереження» із внесеними до нього змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 «Про затвердження Державної цільової  економічної програми енергоефективності і розвитку сфери  виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» зі змінами, Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 02.04.2013 року № 259 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» зі змінами.
Програму  енергоефективності закладів охорони здоров`я первинного рівня Нікольського району на 2019 рік (далі – Програма) розроблено з метою застосування можливостей збереження паливно-енергетичних ресурсів, розумного споживання енергоносіїв та зменшення обсягів їх використання.
Виконання заходів Програми передбачає придбання трьох котлів та 23 електроконвекторів, а також проведення монтажу  котлів та заміни  електропроводки.
Виконання заходів Програми сприятиме   створенню безпечних і комфортних умов в закладах охорони здоров`я Нікольського району, що надають медичну допомогу на первинному рівні.
Фінансування заходів Програми дасть змогу підвищити рівень надання медичних послуг сільському населенню та виконати  вимоги чинного законодавства щодо підтримання температурного режиму закладів охорони здоров`я.
 
 
 
 
 
Головний лікар
КНП «Нікольський ЦПМСД»                                                                            А.СЄРОВ
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
______________№_________
 
РАЙОННА ПРОГРАМА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ПЕРВИННОГО РІВНЯ
НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ на 2019 рік
 
 
1.    Загальні положення Програми
 
Підвищення ефективності енерговикористання на даний час пов’язане з необхідністю одночасного вирішення декількох проблем на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Енергоефективність означає раціональне використання енергетичних ресурсів, досягнення економічно доцільної ефективності використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів для підтримання того ж рівня енергетичного забезпечення будівель.
Енергозбереження та ефективне використання енергоресурсів на державному рівні визнано одним із пріоритетів економічної і енергетичної політики держави.
Важлива частка технологічних заходів пов`язана з ефективним використанням енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного обладнання, модернізації технологічних процесів, перш за все, маловитратних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат, оптимізацію режимів роботи.
Стрімке підвищення цін на енергоносії на фоні невиправдано високого енергоспоживання та недостатнього рівня запровадження енергоефективних технологій опалення робить енергозбереження  одним з нагальних питань для споживачів бюджетної сфери.
Структурні підрозділи КНП «Нікольський ЦПМСД» знаходяться на різних видах паливно-енергетичних ресурсів, користуються застарілим енергоємним опалювальним обладнанням, що тягне за собою неефективне використання енергоносіїв та нераціональне використання бюджетних коштів.
Програма енергоефективності Закладу розроблена з урахуванням основних напрямків державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів.
 
2.    Підстави для розроблення Програми (нормативна база)
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в України» зі змінами
Закон України від 01.07.1994 №74/94-ВР «Про енергозбереження» зі змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 «Про затвердження Державної цільової  економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» зі змінами
Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 02.04.2013 року № 259 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» зі змінами.
 
3.    Мета Програми
Мета програми - виявлення можливостей збереження паливно-енергетичних ресурсів, розумне споживання енергоносіїв та зменшення обсягів їх використання, створення безпечних і комфортних умов в закладах охорони здоров`я Нікольського району.
 
4.    Завдання Програми
Виконання необхідних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, модернізація існуючого опалювального обладнання, заміна застарілих і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, введення в енергобаланс альтернативних видів палива згідно з додатком.
 
5.    Загальний обсяг та джерела фінансування
Обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою складає 162,4тис.грн.
Виконання заходів Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 
6.    Економічний ефект від реалізації програми
Збереження енергоресурсів природного походження : газу природного – 3377,0 м3, дров – 69,2 м3, економія бюджетних коштів у розмірі 63,1 тис.грн. на рік.
 
7.Виконавці програми
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області.
 
 
 
Керуюча справами
районної ради                                                                 О.ГОРБАТЕНКО
 
 
Підготовлено: Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області                  
 
 
Головний лікар                                                     А.СЄРОВ

Додаток до Програми енергоефективності закладів  охорони  здоров`я  первинного рівня Нікольського району на 2019 рік
ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ПЕРВИННОГО РІВНЯ НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2019 РІК
№ і назва завдання Зміст заходу Термін
виконан-
ня 
Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результат
 
Всього у тому числі за рахунок коштів:  
Держав-
ного
бюджету
місцевих бюджетів підпри-
ємств
інших
джерел
 
облас-
ного
бюджету
бюджету
міст і
районів
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Впровадження електричного опалення Зорянської амбулаторії ЗПСМ №5  1.Придбання котла - 1шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 0,0           Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж котла 0,0          
2 Впровадження електричного опалення Малоянісольської амбулаторії ЗПСМ №2  1.Придбання котлів - 2шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 0,0           Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж котлів 0,0          
3 Впровадження електричного опалення ФП сФедорівка  1.Придбання електроконвекторів - 3шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 6,0     6,0     Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж електропроводки (придбання необхідних матеріалів) 2,4     2,4    
4 Переведення опалення ФП сМакедонівка на електричний обігрів економічними електроприладами  1.Придбання електроконвекторів - 2шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 4,0     4,0     Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж електропроводки (придбання необхідних матеріалів) 1,9     1,9    
5 Переведення опалення ФП сКременівка на електричний обігрів економічними електроприладами  1.Придбання електроконвекторів - 3шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 6,0     6,0     Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж електропроводки (придбання необхідних матеріалів) 2,6     2,6    
6 Переведення опалення ФП сКальчик на електричний обігрів економічними електроприладами  1.Придбання електроконвекторів - 3шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 6,0     6,0     Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж електропроводки (придбання необхідних матеріалів) 2,8     2,8    
7 Переведення опалення ФП сНовоянісоль на електричний обігрів економічними електроприладами  1.Придбання електроконвекторів - 3шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 6,0     6,0     Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж електропроводки (придбання необхідних матеріалів) 2,8     2,8    
8 Впровадження електричного опалення ФП сМалинівка  1.Придбання електроконвекторів - 3шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 6,0     6,0     Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж електропроводки (придбання необхідних матеріалів) 3,8     3,8    
9 Впровадження електричного опалення ФП сНовогригорівка   1.Придбання електроконвекторів - 3шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 6,0     6,0     Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж електропроводки (придбання необхідних матеріалів) 3,2     3,2    
10 Впровадження електричного опалення ФП сБойове   1.Придбання електроконвекторів - 3шт. Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 6,0     6,0     Створення умов щодо додержання норм температурного та світлового режиму для роботи структурних підрозділів медичного закладу, ефективне використання енергоносіїв
2.Монтаж електропроводки (придбання необхідних матеріалів) 3,1     3,1    
Керуюча справами 
районної ради О.ГОРБАТЕНКО
Підготовлено: Комунальним  некомерційним  підприємством  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
    Головний лікар А.СЄРОВ