14. Про структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання Нікольської районної ради та її виконавчого апарату на 2020 рік

Posted in 44 - а сесія

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                              №                         
смт Нікольське
 
 
Про структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання Нікольської районної ради та її виконавчого апарату на 2020 рік
 
 
Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити структуру та чисельність виконавчого апарату Нікольської районної ради на 2020 рік (додаток 1).
 
2. Затвердити витрати на утримання Нікольської районної ради та її виконавчого апарату на 2020 рік (додаток 2).
 
3. Рішення районної ради від  21 грудня 2018 року № 7/35-611                             «Про структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання Нікольської районної ради та її виконавчого апарату на 2019 рік» вважати таким, що втратило чинність.
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення (ЧЕБУРАХІН).
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                 В. МІТЬКО
 
 
Додаток 1
до рішення районної ради
                              №              
 
 
СТРУКТУРА
та чисельність виконавчого апарату районної ради
на 2020 рік
 
Найменування посади
Кількість штатних одиниць
 
Голова ради
 
1
Заступник голови ради
 
1
Керуючий справами
 
1
Радник голови ради з юридичного забезпечення
 
1
Організаційний відділ:
-        начальник відділу;
-        головний спеціаліст;
-        провідний спеціаліст
3
1
1
1
Фінансово-господарський відділ:
-        начальник відділу - головний бухгалтер;
-        заступник начальника відділу - головного бухгалтера;
-        завідувач господарством;
-        водії;
-        прибиральниця;
-        сторожа;
-        опалювачі (сезонно)
 
14,5
1
1
 
1
2
1
4,5
4
 
 
ВСЬОГО:
 
21,5
 
 
 
 
 
Керуючий справами                                                                 О. ГОРБАТЕНКО
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення районної ради
_____________№_______
 
 
 
Витрати на утримання
Нікольської районної ради та її виконавчого апарату на 2020 рік
 
 
тис. грн.
КПКВ
Найменування витрат за функціональною структурою
КЕКВ
загальний
фонд
спеціальний
фонд
Разом на
2020 рік
0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
 
- заробітна плата
 
- нарахування на заробітну плату
 
- оплата комунальних послуг
 
- інші видатки
-                                                                                      
2111
 
2120
 
 
2270
 
 
 
5000
2831,032
 
622,827
 
 
143,389
 
 
 
978,734
117,868
 
25,931
 
 
1068,830
 
 
 
59,861
2948,900
 
648,758
 
 
1212,219
 
 
 
1038,595
 
 
Всього:
 
4575,982
1272,490
5848,472
 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                     О. ГОРБАТЕНКО
 
 
 
Підготовлено: фінансово-господарським відділом районної ради
 
Начальник відділу-головний бухгалтер                                               С.ЗУБКО
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення районної ради
 
«Про структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання Нікольської районної ради та її виконавчого апарату на 2020 рік»
 
 
          Згідно п.4 статті 43, п.3 статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого апарату, в районному бюджеті на 2020 рік необхідно передбачити витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату у сумі 5848,472 тис. грн., а саме:
1.     За загальним фондом у сумі 4575,982 тис. грн., у тому числі:
-      Оплата праці – 2831,032 тис. грн.
-      Нарахування на заробітну плату – 622,827 тис. грн.
-      Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 143,389 тис. грн.
-      Інші видатки –  978,734 тис. грн.
2.     За спеціальним фондом у сумі 1272,490 тис. грн., у тому числі:
-      Оплата праці – 117,868 тис. грн.
-      Нарахування на заробітну плату – 25,931 тис. грн.
-      Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1068,830 тис. грн.
-      Інші видатки – 59,861 тис. грн.
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансово –
господарського відділу –
головний бухгалтер                                                                                        С. ЗУБКО