17. Про звіт голови районної ради про виконання своїх повноважень за 2019 рік

Posted in 44 - а сесія

 УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
_____________________№_________
смт  Нікольське
 
 

 

Про звіт голови районної ради про виконання своїх повноважень  за 2019 рік
 
Керуючись п.8 ч.1 ст.43, п.17 ч.6 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши звіт голови районної ради Мітько В.М. про виконання своїх повноважень за 2019 рік, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Звіт голови районної ради про виконання своїх повноважень за 2019 рік взяти до відома.
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                      В.МІТЬКО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєекту рішення районної ради
 
«Про звіт голови районної ради про виконання своїх повноважень за 2019 рік»
 
Даний проєкт рішення підготовлено керуючись статтями  43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Згідно п. 17 ст. 55 цього закону голова районної ради звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.
 
 
 
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату районної ради                                                        В.ЛІСОВА