Проєкт рішення районної ради "Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2019 рік"

Posted in 2020 рік

                                                    

УКРАЇНА

 Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

 ________________ № __________

смт Нікольське

 

       
       

 

 

Про затвердження звіту про виконання 

районного бюджету за 2019 рік

 05305200000

(код бюджету)

              Відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

              ВИРІШИЛА:

                    1. Затвердити звіт про виконання районного  бюджету  за 2019 рік по доходах та видатках в обсягах  згідно додатків.

2. Додатки до цього рішення є його невід`ємною частиною.

       Голова районної ради                                                                                  В.МІТЬКО

                       Додаток  2      
                       до рішення районної ради      
                       від______________ № _______      
               
               
Виконання спеціального фонду районного бюджету       
за 2019 рік      
        (тис. грн)      
КПКВКМБ Найменування  показників Затверджено на рік з урахуванням  змін Виконано Відсоток      виконання      
     
  І. Доходи бюджету            
20000000 Неподаткові надходження   2931,3 11104,3 378,8%      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   2931,3 11104,3 378,8%      
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  2931,3 2977,4 101,6%      
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1352,2 2630,5 194,5%      
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1525,5 244,9 16,1%      
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   53,6 71,6 133,7%      
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)    30,4        
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,0 8126,9        
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки   6891,4        
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств   1235,6        
90010100 Разом власних доходів 2931,3 11104,3 378,8%      
  Трансферти 9131,7 150,0 1,6%      
90010300 Всього доходів 12063,1 11254,3 93,3%      
  ІІ. Видатки бюджету            
0100 Державне управління 1691,9 354,4 20,9%      
1000 Освіта 18591,9 13037,0 70,1%      
2000 Охорона здоров'я 2072,9 2226,9 107,4%      
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 367,5 1178,1 320,6%      
4000 Культура і мистецтво 5863,8 5815,9 99,2%      
5000 Фізична культура і спорт 3407,0 1901,5 55,8%      
6000 Житлово - комунальне господарство 1543,3 1543,3 100,0%      
7000 Економічна діяльність 73,6 73,6 100,0%      
8000 Інша діяльність 64,8 64,8 100,0%      
900201 Разом видатків 33676,8 26195,5 77,8%      
9000 Міжбюджетні трансферти 5148,0 2317,4 45,0%      
900203 Всього видатків 38824,8 28512,9 73,4%      
               
               
Керуючий справами районної ради                О.ГОРБАТЕНКО      
               
               
Додаток підготовлений фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації         
Начальник фінансового управління       Т.ГУЦ      
               

 

 

 

Довідка

 до проєкту рішення районної ради

«Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2019 рік»

 

За підсумками виконання районного бюджету за 2019 рік до загального фонду з урахуванням трансфертів надійшло 252666,362 тис. грн, або 93,4% уточнених призначень на рік.

Власних та закріплених доходів надійшло 61233,575 тис. грн, або 105,4% уточнених річних призначень.

До спеціального фонду районного бюджету власних доходів надійшло 11104,336 тис. грн, або в 3,8 рази призначень на рік.

Видаткова частина  районного бюджету за 2019 рік  виконана в обсязі  тис. грн, або на 86,2% до планових призначень на рік з урахуванням змін, у тому числі:  видатки загального фонду склали 231973,706  тис. грн, або 88,1 % до  річних призначень з урахуванням змін, видатки спеціального фонду – 28512,942 тис. грн, або 73,4 % до планових призначень.

Протягом звітного періоду видаткова частина загального фонду районного бюджету уточнена на 1808,476 тис. грн. Із загального обсягу уточнень 8478,262 тис. грн - за рахунок затвердження дефіциту бюджету; 802,672 тис. грн - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету; 3667,594 тис. грн - за  рахунок трансфертів з  місцевих  бюджетів,  а  саме: збільшення за  рахунок  іншої  субвенції  з  селищного  та  сільських  бюджетів  у  сумі 4235,022 тис. грн, за рахунок субвенцій з обласного бюджету в обсязі 3126,147 тис. грн, за рахунок іншої  дотації з сільського бюджету у сумі 20,8 тис. грн та зменшення в обсязі 11049,563 тис. грн  за рахунок субвенцій з обласного бюджету.

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету, а саме: інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку), уточнена на 35830,360 тис. грн. Із загального обсягу уточнень збільшення  за рахунок трансфертів з державного бюджету в обсязі 12756,096 тис грн, за рахунок субвенцій з обласного бюджету в обсязі 4108,242  тис. грн, за  рахунок  іншої  субвенції  з  селищного  та  сільських  бюджетів  у  сумі 742,519 тис. грн,  за  рахунок  спрямування вільних  залишків  коштів в обсязі 11034,811 тис. грн та за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету  у  сумі         3383,828 тис. грн. 

При виконанні загального фонду районного бюджету зберігається основний принцип фінансування – це соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів. За звітний період на утримання бюджетних установ та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери району спрямовано 226524,435 тис. грн, або 97,7 % до загального обсягу фінансування.

Видатки  загального  фонду  районного  бюджету  по  захищеним  статтям  становлять        212763,9тис. грн, або 91,7% до загального обсягу видатків, що на 29167,797 тис. грн менше обсягу фінансування в порівнянні з 2018 роком.

Видатки загального фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями  на  неї склали 130354,522 тис. грн проти відповідного показника 2018 року збільшились на 9,9%; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, видатки збільшились на 1,2% в порівнянні з 2018 роком та склали 14402,177 тис. грн.

За 2019 рік бюджетними установами спожито енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання, видатки профінансовано в повному обсязі, згідно наданих розрахунків.

Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали фінансувались, враховуючи фактичні витрати, та за звітний період склали  624,361 тис. грн, на продукти харчування – 5350,935 тис. грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 4,4% та 15,7% відповідно.

Фінансування субвенцій на здійснення програм соціального захисту населення  проводились за фактами звернень пільгових категорій та надання послуг.

Короткотермінові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку протягом звітного періоду не залучалися.

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках протягом  2019 року не розміщувалися.

Фінансування незахищених статей видатків здійснювалось в межах затверджених розписом обсягів на звітний період з урахуванням змін та за заявками головних розпорядників коштів районного бюджету.

 Начальник фінансового управління

Нікольської райдержадміністрації                                                                                              Т.ГУЦ