24.04.2018 № 7/29-480 Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами)

Posted in 29 - а сесія районної ради від 24.04.18

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А    Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
     24.04.2018            № 7/29-480
смт Нікольське
 
 
Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 
№ 7/26 - 416 «Про Програму економічного і  соціального
розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями
діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами)
 
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки, затвердженою рішенням районної ради від 22.12.2017 № 7/26-416 (зі змінами), районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами), а саме до:
1.1 розділу 3.«Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей» (додаток 1);
 
1.2 розділу 5. «Основні пріоритети діяльності на 2019 і 2020 роки», «Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік»( додаток 2).
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної  та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра ).
 
 
Голова районної ради                                                                                В.М.Мітько
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
«Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416
«Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району
на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами)
 
Проект рішення підготовлено керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно листів відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації від 11.04.2018 № 01-23/222 та від 18.04.2018 №01-23/249, листів відділу освіти Нікольської райдержадміністрації від 10.04.2018 № 01-19/0480 та від 13.04.2018 №01-19/0514, листів відділу у справах сім’ї, молоді та спорту  від 10.04.2018 № 82 та від 12.04.2018 № 93, листа служби у справах дітей Нікольської райдержадміністрації від 05.04.2018 №140, листа відділу житлово-комунального господарства Нікольської РДА від 23.04.2018 №б/н. Пропонується внести зміни в «Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами), в розділ 3 «Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей», а саме:
Підрозділ 3.1.19.  «Захист прав дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування», завдання «Інші» внести зміни в пункт 1 наступного змісту:
п.1 Придбання меблів та побутову техніку для новоствореного дитячого будинку сімейного типу Кочнєвої О.О. та Товарницького В.Й., який проживає у будинку, придбаному за рахунок субвенції з державного бюджету  суму 50,0 тис.грн.   за рахунок коштів обласного бюджету
Підрозділ 3.2.20. «Освіта» завдання «Нове українське середовище» доповнити пунктами  25, 26, 27, 28 наступного змісту:
п.25 Коригування проектно-кошторисної документації до проекту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д.  Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа (коригування) на загальну суму 143,39261 тис.грн. за рахунок коштів районного бюджету;
п.26 Коригування проектно-кошторисної документації до проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа (коригування)» на загальну суму 64,76105 тис.грн. за рахунок коштів районного бюджету;
п.27 Виготовлення проектної документації до проекту «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Нікольської районної ради Донецької області» на загальну суму 28,53717 тис.грн. за рахунок коштів  районного бюджету;
п.28 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Нікольської районної ради Донецької області на загальну суму 337,25077 тис.грн. за рахунок коштів Бойовської сільської ради.
Підрозділ 3.1.22. «Фізичне виховання та спорт» завдання«Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту» доповнити новим пуктом 8, 9 наступного змісту:
-           п.8 Відкриття відділення з футболу в ДЮСШ Нікольського району на загальну суму 67,0 тис.грн за рахунок коштів районного бюджету;
-           п.9 Придбання спецтехніки для поливу футбольних полів на загальну суму 200,0 тис.грн за рахунок коштів районного бюджету.
Підрозділ 3.1.23 Культура і туризм, завдання «Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення» доповнити в пункт 2.3 підпункт 2.3.4. наступного змісту
п.п. 2.3.4 Створення молодіжного центру «ЧердачОк» на базі Зорянського СБК – структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області для всебічного розвитку молоді шляхом неформального навчання та популяризації здорового способу життя на загальну суму 1000,0 тис.грн., з них 400 тис.грн – кошти цільової субвенції обласного бюджету на створення молодіжних центрів у містах, районах, ОТГ Донецької області та 600 тис.грн. за рахунок коштів Зорянської сільської ради;
 завдання «Інші» внести зміни в  пункт 2, а саме в підпункт 2.2 викласти у новій редакції наступного змісту:
-     п.п. 2.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза проекту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі комунального закладу Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі за адресою: 87000, Донецька область, смт.Нікольське, вул.Свободи,97 на загальну суму суму 46,76940 за рахунок коштів районного бюдету;
Доповнити новими підпунктами 2.7, 2.8, 2.9 наступного змісту:
п.п 2.7. Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом «Реконструкція будівлі комунального закладу Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області з ремонтом внутрішніх приміщень та інженерних мереж (за адресою: 87000, Донецька область, смт.Нікольське, вул.Пушкіна,98)» на суму 190,0 тис.грн. за рахунок коштів районного бюджету;
п.п. 2.8. «Проведення поточного ремонту фойє Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області» на загальну суму 160,0 тис.грн., з них  80,0 тис.грн. за рахунок коштів Нікольської селищної ради та 80,0 тис.грн за рахунок коштів районного бюджету;
п.п. 2.9. «Проведення поточного ремонту будівлі Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області» на загальну суму 88,644 тис.грн., з них 30,0 тис.грн. за рахунок Нікольської селищної ради та 58,644 за рахунок коштів районного бюджету.
Підрозділ 3.1.26 Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку завдання « Зміцнення матеріально-технічної бази» пункт 2, стовбець 5 «Виконавець», доповнити словами: ГУСБУ у Донецькій області, Нікольська районна рада.
Підрозділ 3.1.27 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій доповнити новим завданням «Інші» та пунктом 1наступного змісту:
п.1 Ремонт пожежного депо на загальну суму 190,0 тис.грн. за рахунок коштів районного бюджету.
 
 
Начальник відділу

економіки Нікольської РДА                                                                          С.В.Паніотова

 
Додаток 1    до рішення районної ради                
від 24.04.2018  № 7/29-480        
3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання
з/п
Зміст заходу Термін
виконан-
ня 
Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат
Всього у тому числі за рахунок коштів:
Держав-
ного
бюджету
місцевих бюджетів підпри-
ємств
інших 
джерел
найменування показника значення показника
облас-
ного
бюджету
бюджету
міст і 
районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      3.1.19.  Захист прав дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування        
Внести зміни в пункт 1 та викласти у новій редакції наступного змісту:                
Інші 1 1 Придбання меблів та побутову техніку для новоствореного дитячого будинку сімейного типу Кочнєвої О.О. та Товарницького В.Й., який проживає у будинку, придбаному за рахунок субвенції з державного бюджету Протягом року Нікольська селищна рада, Служба у справах дітей РДА 50   50       одиниць  9
                   
                         
        3.1.20. Освіта                
доповнити новими пунктами  25, 26  наступного змісту:                
Нове українське середовище 25 Коригування проектно-кошторисної документації до проекту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д.  Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа (коригування) 2018 КЗ "Нікольська ЗОШ І-ІІІ ст ім. Якименка А.Д " 143,4     143,4        
26 Коригування проектно-кошторисної документації до проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа (коригування)» 2018 КЗ "Нікольська ЗОШ І-ІІІ ст ім. Якименка А.Д " 64,8     64,8        
27 Виготовлення проектної документації до проекту «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Нікольської районної ради Донецької області» 2018 Філія опорної школи Малинівський НВК 28,54     28,54        
28 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Нікольської районної ради Донецької області 2018 Філія опорної школи Малинівський НВК 337,3     337,3        
Рядок "Всього" викласти у новій редакції наступного змісту:   574,04 0 0 574,04        
    Всього     142177,340 66733,1 38700,2 36744,040 0 0    
      3.1.22. Фізичне виховання та спорт              
доповнитиновим  пункт 8 наступного змісту:                
Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту 8 Відкриття відділення з футболу в ДЮСШ Нікольського району 2018 Відділ у справах сім"ї, молоді та спортуНікольської РДА, ДЮСШ Нікольського району 67     67     збільшення кількості охоплених осіб 60
9  Придбання спецтехніки для поливу футбольних полів 2018 Відділ у справах сім"ї, молоді та спортуНікольської РДА, ЦФЗ "Спорт для всіх" 200     200     кількість  1
Рядок "Всього" викласти у новій редакції наступного змісту:                    
    Всього     793,0 0 0 471 32 290    
      3.1.23 Культура і туризм            
доповнити в пункт 2.3 підпункт 2.3.4. наступного змісту            
Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення 2.3.4. Створення молодіжного центру «ЧердачОк» на базі Зорянського СБК – структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області для всебічного розвитку молоді шляхом неформального навчання та популяризації здорового способу життя 2018 Відділ культури і туризму, Зорянський СБК 1000   400 600        
внести зміни в  пункт 2 підпункт 2.2 та викласти у новій редакції наступного змісту              
Інші 2.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза проекту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі комунального закладу Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі за адресою: 87000, Донецька область, смт.Нікольське, вул.Свободи,97 2018 Нікольська районна музична школа ім.Д.К.Патричі 46,8     46,8        
доповнити новими підпунктами 2.7, 2.8, 2.9 наступного змісту                
  2.7. Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом «Реконструкція будівлі комунального закладу Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької областіз ремонтом внутрішніх приміщень та інженерних мереж (за адресою: 87000, Донецька область, смт.Нікольське, вул.Пушкіна,98)»  2018 КЗ Краєзнавчий музей  190     190        
  2.8. . «Проведення поточного ремонту фойє Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області» 2018 Нікольський РБК 160     160        
  2.9. «Проведення поточного ремонту будівлі Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області» 2018 КЗ Краєзнавчий музей  88,64     88,64        
Рядок "Всього" викласти у новій редакції наступного змісту:                    
      Всього   2 494,6 0,0 400,0 1 395,9 23,2 675,5  
3.1.26 Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку
доповнити слова у стовбець 5                
Зміцнення матеріально-технічної бази 2 Придбання комп"ютерної та оргтехніки 2018 ГУНП в Донецькій області, ГУСБУ у Донецькій області, Нікольська районна рада 150     150        
                       
3.1.27 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
доповнити новим завданням «Інші» та пунктом 1 наступного змісту:            
Інші 1 Ремонт пожежного депо 2018 ДПРЧ-100 ГУ ДСНС україни у Донецькій області 190     190        
  Всього     1228,7 0 0 350,7 0 878    

Керуючий  справами 
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                                                                                                                        О.М.Горбатенко
Підготовлено: відділом економіки  Нікольської райдержадміністрації
Начальник                                                                                                                                                                                                                                                                   С.В.Паніотова
Додаток 2
до рішення районної ради
24.04.2018                 № 7/29-480_
 
Зміни до додатку 2 Фінансове забезпечення заходів Програми в підрозділи
 3.1.20. Освіта, 3.1.22. Фізичне виховання та спорт, 3.1.23 Культура і туризм,
 3.1.27 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
 та «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:
 
Найменування
Кількість заходів
Витрати на реалізацію, тис. грн.
Всього
у тому числі за рахунок коштів:
Державного
бюджету
місцевих бюджетів
підприємств
Інших джерел
обл. бюджет
рай. бюджет
Освіта
109
142177,340
66733,1
38700,2
36744,040
0
0
Фізичне виховання та спорт
9
793,0
0,0
0,0
471,0
32,0
290,0
Культура і туризм
57
2 494,6
0,0
400,0
1 395,9
23,2
675,5
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
14
1 228,7
0,0
0,0
350,7
0,0
878,0
ВСЬОГО
466
681 226,1
426 636,2
80 132,6
54 908,2
55 281,2
64 267,8
 
Керуючий  справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                      О.М.Горбатенко
 
 
 
Підготовлено: відділом економіки Нікольської райдержадміністрації

Начальник                                                                                                                                                                    С.В.Паніотова