20 вересня 2018 № 7/32-548 Про надання згоди Нікольській районній раді на списання котла НІІСТу та комплектуючих

Posted in 32 - а сесія районної ради 20.09.2018 року

 УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
      20  вересня 2018     № 7/32-548      
смт  Нікольське
 
 

Про надання згоди Нікольській районній раді  
на списання котла НІІСТу та комплектуючих
 
 
Керуючись статтями  43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Порядком списання об’єктів  комунальної  власності, затвердженого рішенням районної ради  від 01.08.2017р № 7/22-352  районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.   Надати згоду Нікольській районній раді на списання котла НІІСТу та комплектуючих, інвентарний номер 10490012, балансова вартість - 18379,00 грн., залишкова вартість  - 0,00 грн, що знаходиться на балансі районної ради.
 
2.  Нікольській  районній  раді (Мітько) списання котла провести  відповідно  до Порядку списання об’єктів  комунальної  власності та діючого законодавства.
 
3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань  паливно-енергетичного комплексу, промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва (Папаценко).
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                               В.МІТЬКО
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
«Про надання згоди Нікольській районній раді  на списання котла НІІСТу
та комплектуючих»
 
 
               Даний проект рішення підготовлено на підставі  Порядку списання об’єктів  комунальної  власності, затвердженого рішенням районної ради  від 01.08.2017р № 7/22-352, (далі –  Порядок)  з метою надання Нікольській районній раді згоди на списання котла НІІСТу та комплектуючих, інвентарний номер 10490012, балансова вартість - 18379,00 грн., залишкова вартість  - 0,00 грн, що знаходиться на балансі районної ради.
            Відповідно до пунктів 3,4  Порядку  списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам, закладам та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.
Списання  майна здійснюється  установою, на балансі якої воно перебуває, на підставі  прийнятого районною радою рішення про надання згоди на його списання.
            Аналіз наданих районною радою документів  стосовно списання котла НІІСТу та комплектуючих та висновок постійної комісії з  питань  паливно-енергетичного комплексу, промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва з зазначеного питання,  свідчать  про те, що автомобіль непридатний для подальшого  використання, не підлягає відновленню та підлягає списанню.
У  зв'язку  з вищевикладеним  пропонується затвердити даний проект рішення.
              
 
 
 
Заступник голови
 районної ради                                                                                            І.ПЛАВСЬКА