20 вересня 2018 № 7/32-550 Про преміювання голови районної ради за серпень 2018 року та надання матеріальної допомоги

Posted in 32 - а сесія районної ради 20.09.2018 року

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
      20  вересня 2018     № 7/32-550
смт Нікольське
 
 

Про преміювання голови районної ради за серпень 2018 року
та надання матеріальної допомоги
 
 
 
Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, зі змінами,  районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Преміювати голову районної ради Мітько Василя Михайловича  за серпень 2018 року у розмірі  50%  посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
 
2. Надати голові районної ради Мітько Василю Михайловичу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньої місячної заробітної плати відповідно до чинного законодавства.
 
3. Виплати здійснювати в межах фонду оплати праці.
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                         В.МІТЬКО
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
„ Про преміювання голови районної ради за серпень 2018 року
та надання матеріальної допомоги”
 
Даний проект рішення підготовлено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами. 
Преміювання голів районних рад здійснюється у порядку та розмірі, установлених постановою Кабінету Міністрів України у межах затверджених видатків на оплату праці.
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за заявою працівника у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
Рішення про преміювання та надання матеріальної допомоги головам районних рад приймається районною радою.
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії  з питань
економічної та інвестиційної політики,
бюджету, фінансів, розвитку малого
і середнього бізнесу                                                                                             М.КАІРА