29.10.2018 7/33-564 Про реформування друкованого засобу масової інформації, засновником (співзасновником) якого є Нікольська районна рада

Posted in 33 - я сесія районної ради від 29.10.2018 року

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
      29.10.2018  № 7/33-564
смт  Нікольське
 
 
Про реформування друкованого засобу масової інформації, 
засновником (співзасновником) якого є Нікольська районна рада
 
 
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 12 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу Колективного підприємства «Редакція газети  «Заря Приазов’я»» стосовно способу реформування, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва, районна рада
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації газети «Заря Приазовья» («Зоря Приазов’я») Свідоцво про державну реєстрацію друкованого  засобу масової інформації серія КВ № 3158 від 06.04.1998 р. із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.
2. У строк до 20 жовтня 2018 року, укласти угоду (договір) про зміну складу співзасновників друкованого засобу масової інформації з Колективним підприємством «Редакція газети «Заря Приазов’я»» (код ЄДРПОУ 
32577529) зі збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості відповідно до вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.
3. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.
4. Доручити редактору Колективного підприємства «Редакція газети «Заря Приазов’я»»  (Велико-Іваненко О.Д.) провести перереєстрацію друкованого засобу газети «Заря Приазовья» («Зоря Приазов’я»)  згідно норм чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва (Папаценко).
6. Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його прийняття у газеті «Заря Приазовья».
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                          В.МІТЬКО
                                                              
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
«Про реформування друкованого засобу масової інформації,
засновником (співзасновником) якого є Нікольська районна рада»
 
Даний проект рішення підготовлено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 12 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільного та Господарського Кодексів України, пропозиції трудового колективу Колективного підприємства «Редакція газети  «Заря Приазов’я»», з метою приведення органіізації роботи газети у відповідність до діючого законодавства.
            Реформування державної та комунальної преси є однією з ключових реформ в інформаційній сфері та здійснюється відповідно до п. 350 Плану заходів з виконання Програми Кабінету  Міністрів України  і Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».
            Механізм реформування друкованих засобів масової інформації, засновних дежавними органами  та органами місцевого самоврядування визначена Законом України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.
            У  зв'язку  з вищевикладеним  пропонується затвердити даний проект рішення.
              
 
 
 

Редактор                                                                             О.ВЕЛИКО-ІВАНЕНКО