29.10.2018 № 7/33-570 Про преміювання голови районної ради за вересень та жовтень 2018 року

Posted in 33 - я сесія районної ради від 29.10.2018 року

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
             29.10.2018              №     7/33-570
смт Нікольське
 
 

Про преміювання голови районної ради за вересень та жовтень 2018 року
 
 
 
Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Преміювати голову районної ради Мітько Василя Михайловича  за вересень  2018 року у розмірі  50%  посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років; за жовтень 2018 року у розмірі  50%  посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
 
2. Здійснювати  преміювання  голові районної ради у межах фонду оплати праці.
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                         В.МІТЬКО
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
„Про преміювання голови районної ради за вересень та жовтень 2018 року”
 
Даний проект рішення підготовлено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами. 
Преміювання голів районних рад здійснюється у порядку та розмірі, установлених постановою Кабінету Міністрів України у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про преміювання  приймається районною радою.
 
 
 
 
Голова постійної комісії  з питань
економічної та інвестиційної політики,
бюджету, фінансів, розвитку малого
і середнього бізнесу                                                                                             М.КАІРА