Про внесення доповнень до рішення районної ради від 21.08.2008 № 5/22-237 «Про затвердження методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради

Posted in 35 - а сесія районної ради від 21.12.2018 року

УКРАЇНА
Н І К О Л ЬСЬКА   РАЙОННА   РАДА
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
        21 грудня 2018    № 7/35-614
смт Нікольське
 

 

Про внесення доповнень до рішення районної ради від 
21.08.2008 № 5/22-237 «Про затвердження методики 
розрахунку і порядок використання плати за оренду 
майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, що знаходиться в управлінні районної ради», 
зі змінами
 
 
Згідно ст.43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, ч. 2 ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів Українивід 4 жовтня 1995 року № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» зі змінами,  враховуючі клопотання Фінансового управління Нікольської райдержадміністрації від 16.11.2018 № 04.2-26/1005 та Управління Державної казначейської служби України у Нікольському районі від 12.12.2018 № 1-41/1381, в цілях запобігання дебіторської та кредиторської заборгованості у розрахунках між державним та місцевим бюджетами, районна рада:
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести доповнення до рішення районної ради від 21.08.2008 року № 5/22-237  «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради» зі змінами, а саме:
1.1.До пункту 5 додати абзац сьомий та викласти у наступній редакції:
«У зв’язку з відсутністю запланованих у кошторисі доходів та видатків на утримання Фінансового управління Нікольської райдержадміністрації, що фінансується з держаного бюджету, для розрахунку за оренду  комп’ютерної та оргтехніки встановити їм на 2019 рік розмір річної орендної плати за оренду майна 1грн. за одиницю».
1.2. До пункту 5 додати абзац восьмий та викласти у наступній редакції:
«У зв’язку з відсутністю запланованих у кошторисі доходів та видатків на утримання Управління Державної казначейської служби України у Нікольському районі, що фінансується з держаного бюджету, для розрахунку за оренду комп’ютерної техніки встановити їм на 2019 рік розмір річної орендної плати за оренду майна 1грн. за одиницю».
 
2. Районній раді (Мітько) врахувати внесені зміни при укладені договорів оренди майна спільної власності територіальних сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради на 2019 рік.
 
 
Голова районної ради                                                                                            В.МІТЬКО
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА
до рішення районної ради
 
«Про внесення доповнень до рішення районної ради від 21.08.2008 № 5/22-237 «Про затвердження методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради»,
зі змінами»
 
 
Проект рішення розроблено відповідно до ст.43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, ч. 2 ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» зі змінами, узв’язку з тим, що кошторис доходів та видатків на 2019 рік Фінансового управління  Нікольської райдержадміністрації та Управління Державної казначейської служби України у Нікольському районі, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, не передбачає у повному обсязі видатки на оренду майна.
В цілях запобігання дебіторської та кредиторської заборгованості у розрахунках між державним та місцевим бюджетами та враховуючі клопотання Фінансового управління Нікольської райдержадміністрації та Управління Державної казначейської служби України у Нікольському районі, необхідно внести зміни та доповнення до п.5 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради, де встановити на 2019 рік орендну плату для Фінансового управління Нікольської райдержадміністрації 1,00 грн. за одиницю та для Управління Державної казначейської служби України у Нікольському районі 1 грн. за одиницю техніки.
 
 
 
 
 
Заступник голови

районної ради                                                                                                 І.ПЛАВСЬКА