Про затвердження Плану діяльності Нікольської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Posted in 35 - а сесія районної ради від 21.12.2018 року

УКРАЇНА
Н І К О Л ЬСЬКА   РАЙОННА   РАДА
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
        21 грудня 2018    № 7/35-615
смт Нікольське
 
 

 

Про затвердження Плану діяльності
Нікольської районної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік
 
 
 Відповідно до ст.ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.6 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити План діяльності Нікольської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, згідно з додатком.
2. Виконавчому апарату районної ради забезпечити оприлюднення Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради не пізніше як у десятиденний строк після його затвердження.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
Голова районної ради                                                                                         В.МІТЬКО
 
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
«Про затвердження Плану діяльності Нікольської районної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік»
 
Реалізація державної регуляторної політики Нікольською районною радою має здійснюватись у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.
Проект рішення розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Термін дії Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Нікольської районної ради на 2019 рік розрахований на один рік.
Реалізація акта передбачає розроблення нових регуляторних актів, внесення змін до чинних регуляторних актів або визнання їх такими, що втратили чинність.
Реалізація рішення не потребує додаткових матеріальних витрат.
На вимогу статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Нікольської районної ради на 2019 рік, оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації цього регуляторного органу, а у разі їх відсутності - у друкованих засобах масової інформації, визначених цим регуляторним органом, та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.
 
 
 
Радник голови районної ради

з юридичного забезпечення                                                             Н.БУКРЄЄВА
Додаток
                                                                                              до рішення районної ради
                                  21 грудня 2018    № 7/35-615
 
План
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Нікольської районної ради на 2019 рік
 
№ п/п
Вид регуляторного акту
Назва проекту регуляторного акту
Цілі прийняття
Строки підготовки
Найменування відповідальних за розроблення регуляторних актів
Примітка (спосіб оприлюднення, тощо)
Підготовки проекту регуляторного акту
Прийняття регуляторного акту
1.
Рішення районної ради
Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, які перебувають в управлінні районної ради
 
Раціональне використання комунального майна та отримання додаткових коштів, приведення у відповідність до законодавства переліку  документів, які  необхідні  для  участі  в  конкурсі на право оренди, правове врегулювання відносин між районною радою, суб’єктами господарювання та іншими юридичними й фізичними особами в частині управління об’єктами спільної власності територіальних громад району
ІV
квартал
2018р
І квартал
2019 р.
Заступник голови районної ради, радник голови районної ради з юридичного забезпечення
Офіційний веб-сайт Нікольської районної ради
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                                                               О. ГОРБАТЕНКО