Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 417 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 31 липня 2018 № 7/31-520

Posted in 2018 рік

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

20 вересня 2018         № 7/32-533      ,

 смт Нікольське

       
       

 

 

 Про внесення змін до рішення районної

ради від 22.12.2017 № 7/26 - 417

«Про районний бюджет на 2018 рік»

 зі змінами від 31 липня 2018 № 7/31-520

 

 

            Керуючись нормами ст. 78 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний  бюджет України на 2018 рік», відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Пункт 10 абз. 2  після слів «районного бюджету» доповнити словами «та перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету за підсумками 8 місяців поточного року у сумі 187,510 тис грн».

2. Визначити на 2018 рік:

 - доходи районного бюджету в обсязі згідно з додатком 1;

 - видатки районного бюджету в обсязі згідно з додатком 2.

3. Врахувати у складі районного бюджету міжбюджетні трансферти та спрямувати за видатками відповідно до додатків 3,6.

4. Затвердити дефіцит загального фонду бюджету в обсязі згідно додатку 2, затверджений дефіцит загального фонду спрямувати за видатками згідно додатку 3.

5. Затвердити профіцит загального фонду районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6. Затвердити дефіцит спеціального фонду районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

7. Затвердити перерозподіл видатків бюджетних коштів згідно додатку 3.

8. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису районного бюджету згідно додатків.

9. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 викласти в новій редакції, що додаються.

10. Додаток 4-1залишити без змін.

           11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

 

Голова районної ради                                                       В. МІТЬКО

      Додаток 1    
      до рішення районної ради  
      20 вересня 2018 № 7/32-533  
           
Доходи районного бюджету на 2018 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   45377,930 45377,930 0,000 0,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   45377,930 45377,930 0,000 0,000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 45367,930 45367,930 0,000 0,000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 36421,930 36421,930 0,000 0,000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 815,000 815,000 0,000 0,000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 7000,000 7000,000 0,000 0,000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1100,000 1100,000 0,000 0,000
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 31,000 31,000 0,000 0,000
11020000 Податок на прибуток підприємств   10,000 10,000 0,000 0,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  10,000 10,000 0,000 0,000
20000000 Неподаткові надходження   3409,726 238,600 3171,126 0,000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   3,300 3,300 0,000 0,000
21080000 Інші надходження   3,300 3,300 0,000 0,000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  3,300 3,300 0,000 0,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  212,600 212,600 0,000 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 183,600 183,600 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 32,000 32,000 0,000 0,000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 151,600 151,600 0,000 0,000
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 29,000 29,000 0,000 0,000
24000000 Інші неподаткові надходження   22,700 22,700 0,000 0,000
24060000 Інші надходження   22,700 22,700 0,000 0,000
24060300 Інші надходження   22,700 22,700 0,000 0,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3171,126 0,000 3171,126 0,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  3171,126 0,000 3171,126 0,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1928,487 0,000 1928,487 0,000
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1174,516 0,000 1174,516 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   68,123 0,000 68,123 0,000
РАЗОМ ДОХОДІВ   48787,656 45616,530 3171,126 0,000
40000000 Офіційні трансферти   233644,143 226934,782 6709,361 6709,361
41000000 Від органів державного управління   233644,143 226934,782 6709,361 6709,361
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 22452,100 22452,100 0,000 0,000
41020100 Базова дотація 22452,100 22452,100 0,000 0,000
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 80198,464 73489,103 6709,361 6709,361
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 8725,764 2016,403 6709,361 6709,361
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 48111,700 48111,700 0,000 0,000
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 23361,000 23361,000 0,000 0,000
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 11909,596 11909,596 0,000 0,000
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 11692,700 11692,700 0,000 0,000
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 216,896 216,896 0,000 0,000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 119083,983 119083,983 0,000 0,000
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 50404,800 50404,800 0,000 0,000
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2883,300 2883,300 0,000 0,000
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н 53086,800 53086,800 0,000 0,000
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 1013,500 1013,500 0,000 0,000
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 212,400 212,400 0,000 0,000
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 807,900 807,900 0,000 0,000
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 733,900 733,900 0,000 0,000
41051600 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 296,200 296,200 0,000 0,000
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 711,800 711,800 0,000 0,000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8933,383 8933,383 0,000 0,000
ВСЬОГО ДОХОДІВ   282431,799 272551,312 9880,487 6709,361
           
Керуючий справами районної ради     О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА        
Начальник фінансового управління     Т.ГУЦ  

Додаток 2 
до рішення районної ради 
20 вересня 2018 № 7/32-533 


Фінансування районного бюджету на 2018 рік 

(тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд 
Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 9342,042 -3703,796 13045,838 13045,838
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 9342,042 -3703,796 13045,838 13045,838
208100 На початок періоду 17211,185 17211,185 0,000 0,000
208200 На кінець періоду 7869,143 7869,143 0,000 0,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -13045,838 13045,838 13045,838
600000 Фінансування за активними операціями 9342,042 -3703,796 13045,838 13045,838
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 9342,042 -3703,796 13045,838 13045,838
602100 На початок періоду 17211,185 17211,185 0,000 0,000
602200 На кінець періоду 7869,143 7869,143 0,000 0,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -13045,838 13045,838 13045,838


Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО 

Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА 

Начальник фінансового управління Т.ГУЦ

                      Додаток 3      
                      до рішення районної ради    
                      20 вересня 2018 № 7/32-533  
                             
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2018 рік
                            (тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000   Нікольська районна рада (головний розпорядник) 4652,523 4652,523 2869,276 147,622 0,000 1771,916 1211,616 115,394 1046,487 560,300 560,300 6424,439
0110000   Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 4652,523 4652,523 2869,276 147,622 0,000 1771,916 1211,616 115,394 1046,487 560,300 560,300 6424,439
0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4095,070 4095,070 2676,106 88,996 0,000 1522,816 1207,516 113,643 1046,487 315,300 315,300 5617,886
0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 291,453 291,453 193,170 58,626 0,000 4,100 4,100 1,751 0,000 0,000 0,000 295,553
0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000
0117680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
0118410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 264,000 264,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 264,000
0119800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 190,000 0,000 0,000 0,000 190,000 190,000 190,000
0200000   Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник) 30206,644 30206,644 21730,786 2737,371 0,000 866,420 384,910 267,067 0,000 481,510 481,510 31073,064
0210000   Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 30206,644 30206,644 21730,786 2737,371 0,000 866,420 384,910 267,067 0,000 481,510 481,510 31073,064
0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 19602,340 19602,340 15169,321 1928,740 0,000 512,870 380,360 267,067 0,000 132,510 132,510 20115,210
0212110   Первинна медична допомога населенню 8298,244 8298,244 6561,465 808,631 0,000 284,550 4,550 0,000 0,000 280,000 280,000 8582,794
0212111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 8298,244 8298,244 6561,465 808,631 0,000 284,550 4,550 0,000 0,000 280,000 280,000 8582,794
0212140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 2147,550 2147,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2147,550
0212144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1435,750 1435,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1435,750
0212146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 711,800 711,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 711,800
0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000
0217640 0470 Заходи з енергозбереження 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000
0219800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 118,510 118,510 0,000 0,000 0,000 69,000 0,000 0,000 0,000 69,000 69,000 187,510
0600000   Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 102346,095 102346,095 79984,243 11418,531 0,000 15860,743 1495,000 0,000 0,000 14365,743 14365,743 118206,839
0610000   Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 102346,095 102346,095 79984,243 11418,531 0,000 15860,743 1495,000 0,000 0,000 14365,743 14365,743 118206,839
0611010 0910 Надання дошкільної освіти 21850,751 21850,751 15526,201 2913,387 0,000 1696,465 1447,500 0,000 0,000 248,965 248,965 23547,216
0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 78074,407 78074,407 62623,399 8288,389 0,000 10225,324 47,500 0,000 0,000 10177,824 10177,824 88299,732
    у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом «Володарська гімназія «Софія» із загальноосвітньою школою І ступеня №2 по вул. Советській, 23, смт Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)» в рамках реалізації  заходів «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за тарифом надання послуг з продажу валюти 0,1% від суми одержаної від продажу іноземної валюти 26,776 26,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,776
    у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва «Володарська гімназія «Софія» із загальноосвітньою школою І ступеня №2 по вул. Советській, 23, смт Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)» на час будівельних робіт в розмірі 0,3% від суми проекту  80,329 80,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,329
0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 901,164 901,164 606,351 202,607 0,000 3748,354 0,000 0,000 0,000 3748,354 3748,354 4649,518
0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 721,527 721,527 572,214 3,633 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 721,527
0611160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 798,246 798,246 656,078 10,515 0,000 190,600 0,000 0,000 0,000 190,600 190,600 988,846
0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 740,476 740,476 656,078 10,515 0,000 190,600 0,000 0,000 0,000 190,600 190,600 931,076
0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 57,770 57,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,770
0800000   УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 112841,604 112841,604 3783,944 215,522 0,000 92,300 35,300 35,300 0,000 57,000 57,000 112933,904
0810000   УСЗН Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 112841,604 112841,604 3783,944 215,522 0,000 92,300 35,300 35,300 0,000 57,000 57,000 112933,904
0813010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 50404,800 50404,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50404,800
0813011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 6850,000 6850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6850,000
0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 43554,800 43554,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43554,800
0813020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2883,300 2883,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2883,300
0813021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 451,200 451,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 451,200
0813022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2432,100 2432,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2432,100
0813030   Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 334,949 334,949 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 334,949
0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 135,135 135,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 135,135
0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 199,814 199,814 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 199,814
0813040   Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям 41340,890 41340,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41340,890
0813041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 500,100 500,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,100
0813042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 24102,600 24102,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24102,600
0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3102,800 3102,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3102,800
0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6604,100 6604,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6604,100
0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 200,100 200,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,100
0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 6631,190 6631,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6631,190
0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 12,500 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,500
0813080   Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 11745,910 11745,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11745,910
0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 9025,200 9025,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9025,200
0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1684,260 1684,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1684,260
0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1029,190 1029,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1029,190
0813085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7,260 7,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,260
0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 10,800 10,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,800
0813100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 4247,187 4247,187 3783,944 215,522 0,000 92,300 35,300 35,300 0,000 57,000 57,000 4339,487
0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4247,187 4247,187 3783,944 215,522 0,000 92,300 35,300 35,300 0,000 57,000 57,000 4339,487
0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 153,997 153,997 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 153,997
0813170   Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 1,500 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500
0813171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 1,300 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300
0813172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
0813180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 10,300 10,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,300
0813190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 269,433 269,433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 269,433
0813192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 269,433 269,433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 269,433
0813230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 1013,500 1013,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1013,500
0813240   Інші заклади та заходи 412,538 412,538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 412,538
0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 412,538 412,538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 412,538
1000000   Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 12658,808 12658,808 9553,501 652,088 0,000 4036,546 44,300 0,000 3,000 3992,246 3992,246 16695,353
1010000   Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 12658,808 12658,808 9553,501 652,088 0,000 4036,546 44,300 0,000 3,000 3992,246 3992,246 16695,353
1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 2857,995 2857,995 2713,675 83,954 0,000 1560,085 40,000 0,000 0,000 1520,085 1520,085 4418,080
    у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом   «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі»  в рамках реалізації заходів «Надзвичайної кредитної програми на відновлення України», за тарифом надання послуг з продажу валюти 0.1 % від суми, одержаної від продажу іноземної валюти 2,674 2,674 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,674
    у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва  «Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі » на час проведення  будівельних робіт в межах реалізації проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі »  в розмірі 0,3 % кошторисної вартості  проекту  8,022 8,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,022
1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2307,254 2307,254 2011,042 200,855 0,000 103,200 0,300 0,000 0,000 102,900 102,900 2410,454
1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1190,085 1190,085 883,300 45,201 0,000 40,206 1,000 0,000 0,000 39,206 39,206 1230,291
1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 5853,198 5853,198 3549,138 299,084 0,000 2333,054 3,000 0,000 3,000 2330,054 2330,054 8186,253
    у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль, за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна,  48 (коригування)» в рамках реалізації заходів «Надзвичайної кредитної програми на відновлення України», за тарифом надання послуг з продажу валюти 0.1 % від суми, одержаної від продажу іноземної валюти 8,896 8,896 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,896
    у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва «Сільський будинок культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна, буд 48» на час проведення  будівельних робіт в межах реалізації проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль, за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)» в розмірі 0,3 % кошторисної вартості  проекту  26,687 26,687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,687
1014080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 450,276 450,276 396,346 22,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 450,276
1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 450,276 450,276 396,346 22,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 450,276
1100000   Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 3096,628 3096,628 2089,535 124,030 0,000 199,400 0,000 0,000 0,000 199,400 199,400 3296,028
1110000   Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 3096,628 3096,628 2089,535 124,030 0,000 199,400 0,000 0,000 0,000 199,400 199,400 3296,028
1113120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 686,322 686,322 640,395 23,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 686,322
1113121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 686,322 686,322 640,395 23,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 686,322
1113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 599,400 599,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 599,400
1115010   Проведення спортивної роботи в регіоні 54,320 54,320 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 62,320
1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 54,320 54,320 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 62,320
1115030   Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 946,415 946,415 803,021 61,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 946,415
1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 946,415 946,415 803,021 61,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 946,415
1115060   Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 810,172 810,172 646,120 39,880 0,000 191,400 0,000 0,000 0,000 191,400 191,400 1001,572
1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 715,900 715,900 646,120 39,880 0,000 191,400 0,000 0,000 0,000 191,400 191,400 907,300
1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 94,272 94,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94,272
3700000   Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 3045,214 2045,214 0,000 0,000 0,000 99,000 0,000 0,000 0,000 99,000 99,000 3144,214
3710000   Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 3045,214 2045,214 0,000 0,000 0,000 99,000 0,000 0,000 0,000 99,000 99,000 3144,214
3717370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 1500,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000
3718700 0133 Резервний фонд 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000
3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 545,214 545,214 0,000 0,000 0,000 99,000 0,000 0,000 0,000 99,000 99,000 644,214
    Всього 268847,516 267847,516 120011,285 15295,164 0,000 22926,325 3171,126 417,761 1049,487 19755,199 19755,199 291773,841
                             
                             
Керуючий справами районної ради               О.ГОРБАТЕНКО      
                             
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                        
                             
Начальник фінансового управління               Т.ГУЦ        
                                          Додаток  4                  
                                          до рішення районної ради                
                                          20 вересня 2018 № 7/32-533         Продовження додатка 4    
                                                               
Міжбюджетні трансферти на 2018 рік                
                                                               
                                                            тис.грн.  
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з  Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенції з 
державного бюджету місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
з сільського бюджету з обласного бюджету загального фонду спеціального фонду субвенція загального фонду  субвенція загального фонду 
базова дотація інша дотація на утримання посади інструктора з фізичної культури та спорту інша дотація на оплату електроенергії по Темрюцькому СЦКС інша  дотація на утримання двох штатних одиниць фахівців із соціальної роботи дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету медична освітня на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету соціальна Всього інша інша
  з селищного та сільських бюджетів з обласного бюджету з обласного бюджету з районного бюджету
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на створення молодіжних центрів у містах, районах, обєднаних територіальних громадах Донецької області в рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" на надання одноразової допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з держбюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання  житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на організацію заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послугиз оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми на виконання окремих державних програм соціального захисту населення : пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп на надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на соціально - економічний розвиток на  компенсацію видатків  за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору на співфінансування об'єктів і заходів, які будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження на  співфінансування ремонту пам'ятного знаку воїнам-інтерналістам
Нікольська селищна рада                                     -828,95844 -828,95844   50,0 325,0 Нікольська селищна рада             35,21375
Боївська сільська рада                                     -532,99152 -532,99152       Боївська сільська рада              
Зорянська сільська рада                                     -1053,600 -1053,600       Зорянська сільська рада              
Зеленоярська сільська рада                                     -309,604 -309,604       Зеленоярська сільська рада              
Кальчицька сільська рада                                     -471,031 -471,031       Кальчицька сільська рада              
Касянівська сільська рада                                     -661,682 -661,682       Касянівська сільська рада              
Малоянисольська сільська рада                                     -165,0972 -165,0972       Малоянисольська сільська рада              
Новокраснівська сільська рада                                     -243,000 -243,000       Новокраснівська сільська рада              
Республіканська сільська рада                                     -442,88689 -442,88689       Республіканська сільська рада              
Темрюцька сільська рада   -44,598 -30,0 -142,298                             -327,11176 -327,11176     75,0 Темрюцька сільська рада              
Тополинська сільська рада                                     -197,320 -197,320     60,0 Тополинська сільська рада              
                                                               
районний бюджет 22452,1 44,598 30,0 142,298 11692,7 23361,0 48111,7 2016,403 6709,361 711,8 733,9 296,2 212,4 807,9 53086,8 2883,3 50404,8 1013,5 8423,38281 5233,28281 400,0     районний бюджет 75,0 24,8 10,0 2670,0 10,3    
                                                               
обласний бюджет                                     99,000         обласний бюджет           99,0  
                                                               
ВСЬОГО 22452,1 44,598 30,0 142,298 11692,7 23361,0 48111,7 2016,403 6709,361 711,8 733,9 296,2 212,4 807,9 53086,8 2883,3 50404,8 1013,5 9067,59656 5233,28281 400,0 50,0 460,0 ВСЬОГО 75,0 24,8 10,0 2670,0 10,3 99,0 35,21375
                                                               
                                                               
                                                               
                                                Керуючий справами районної ради         О.ГОРБАТЕНКО  
                                                               
                                                               
                                                Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА             
                                                               
                                                Начальник фінансового управління         Т.ГУЦ    
    Додаток № 4-1  
    до рішення районної ради
    20 вересня 2018 № 7/32-533
       
  Перелік об'єктів і заходів Нікольського району, що  будуть здійснюватися за рахунок спеціального фонду обласного бюджету в частині зарахування до нього залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та потребують співфінансування з районного бюджету
       
       
      тис.грн.
№ з/п Найменування об'єкту, заходу відповідно до розпорядження голови облдержадміністраціії, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від  04 липня 2016 року № 548 (із змінами) Обсяг співфінансування на 2018 рік за рахунок коштів районного бюджету
1 Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі    
  Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі 99,000
    99,000
       
       
       
       
       
   
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
       
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА  
       
Начальник фінансового управління   Т.ГУЦ
          Додаток  5        
          до рішення районної ради    
          20 вересня 2018 № 7/32-533    
                   
Перелік об`єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
                  тис.грн.
Код  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів бюджетної програми та коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Назва об'єктів та заходів видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку Обсяг видатків на 2018 рік
ВСЬОГО у тому числі за рахунок
вільного залишку коштів, в т.ч. освітньої, медичної та інших субвенцій з урахуванням їх цільового призначення трансфертів місцевих бюджетів субвенції з держбюджету перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету перерозподілу інших видатків
субвенції селищної та сільських рад субвенції з облбюджету
Нікольська РДА (головний розпорядник)            
0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги на придбання 14 комп'ютерів для КЗ "Нікольський ЦПМСД" у зв'язку з реформування щодо обов'язкового застосування електронного реєстру пацієнтів 280,000           280,000
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню на реалізацію проекту: "Технічне переоснащення вузла обліку газу в котельні Центральної районної лікарні Нікольського району" за адресою смт Нікольське, вул. Свободи, 1" 132,510           132,510
0219800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів на реалізацію заходу "Впровадження системи електронного документообігу в Нікольській райдержадміністрації" 69,000         69,000  
ВСЬОГО за головним розпорядником 481,510 0,000 0,000 0,000 0,000 69,000 412,510
Відділ освіти Нікольської РДА (головний розпорядник)            
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття для футбольного поля КЗ "Малинівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Нікольської районної ради Донецької області 1,99484 1,99484          
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття та огорожі для футбольного поля комунальному закладу "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 39,09584 39,09584          
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття та огорожі для футбольного поля комунальному закладу "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 17,61352 17,61352          
на придбання шкільного автобуса КЗ "Касянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 1600,000 1600,000          
на корегування проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту: "Реконструкція системи теплопостачання, технічне переоснащення котельні Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І степеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області" 26,000           26,000
на виготовлення експертного звіту до проекту: "Реконструкція пришкільної території Нікольської гімназії "Софія" з ззагальноосвітньою школою І степеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області" 6,000           6,000
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"  Нікольської районної ради Донецької області" 28,53717           28,53717
на проведення експертизи до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 27,29695           27,29695
на  проведенняекспертизи до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 41,98505           41,98505
на проведення експертизи до проекту: "Реконструкція харчоблоку комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа"  16,48098           16,48098
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Реконструкція харчоблоку комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" 149,96971 149,96971          
для коригування  проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування)" 143,39261           143,39261
для коригування  проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування)" 64,76105           64,76105
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Володарська гімназія "Софія" із загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське  - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)" 5501,280       5501,280    
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Володарська гімназія "Софія" із загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське  - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)" 94,800           94,800
виготовлення проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт системи опалення з заміною котлів комунального закладу "Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Нікольської районної ради Донецької області" 55,000 55,000          
на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт котельні комунального закладу "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 246,81953 123,40977 123,40976        
на капітальний ремонт (термомодернізацію) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кальчик Володарського району Донецької області 500,000     500,000      
на коригування проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 30,000   30,000        
на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"  Нікольської районної ради Донецької області 337,25077   337,25077        
на виконання робіт, згідно кошторису до проекту: "Реконструкція тепломережі КЗ "Республіканська ЗОШ І - ІІІ ступенів" 199,91779   99,95889       99,9589
на придбання підручників для 3 класу для Нікольської гімназії "Софія" з  загальноосвітньою школою І ступеня № 2  45,465 45,465          
на придбання пуско - зарядного пристрія для шкільного автобуса КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 9,000   9,000        
на придбання 6 шт. системних блоків (48,0 тис.грн.), багатофункціонального пристрою (7,0 тис.грн.) та газонокосарки (8,0 тис.грн.) для КЗ "Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 63,000   63,000        
на придбання телевізору (13,0 тис.грн.), кондиціонеру (12,0 тис.грн.) та інтерактивної дошки (18,0 тис.грн.) для КЗ "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 43,000   43,000        
на придбання підручників для 3 класу для КЗ "Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ступенів " 12,002   12,002        
на придбання шафи холодильної для КЗ "Кальчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів" 10,000   10,000        
на придбання підручників для 7 класу для Нікольської гімназії "Софія" з  загальноосвітньою школою І ступеня № 2  30,744 30,744          
на придбання підручників для 2 класу КЗ "Малоянисолька ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана" 12,375 12,375          
на придбання підручників для 2 класу КЗ "Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 11,000 11,000          
на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти на умовах співфінансування відповідно до постанови КМУ від 04.04.2018 № 237  260,001 65,001   195,000      
на придбання 2 циркуляційних без сальникових насосів "WILO" для КЗ "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" 53,320         23,320 30,000
на придбання циркуляційного насосу BPS 32-12-220 для                 КЗ "Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ступенів" 10,000         10,000  
на реалізацію проекту "Капітальний ремонт системи опалення з заміною котлів КЗ "Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 450,000   200,000     250,000  
на придбання 2 смарт-телевізорів (не менше 42 дюйми в діагоналі) для КЗ 2Нікольська загальноосвітня школа № 1 ім. Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" 39,72145   39,72145        
0611010 Надання дошкільної освіти на придбання комп'ютера (12,3 тис.грн) та багатофункціонального пристрію (7,7 тис.грн.) для КЗ "Нікольський ясла - садок № 3 "Ромашка" 20,000   20,000        
на придбання принтеру - копіру - сканеру МФУ для КЗ "Кальчицький ясла - садок" 6,900   6,900        
на придбання печі електричної з духовим шафом для КЗ "Асланівський ясла - садок" 12,699           12,699
на придбання морозильної камери (15,0 тис.грн.), проектору (9,0 тис.грн.) та ноутбука (10,0 тис.грн.) для КЗ "Зорянський ясла - садок" 34,000   34,000        
на коригування проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт із термомодернізації будівлі КЗ "Темрюцький ясла - садок "Лукомор'є" Нікольської районної ради Донецької області" 9,71875           9,71875
на виготовлення експертного звіту до проекту: "Капітальний ремонт із термомодернізації будівлі КЗ "Темрюцький ясла - садок "Лукомор'є" Нікольської районної ради Донецької області" 3,078           3,078
на коригування проектно - кошторисної документації до проекту: "Будівництво модульної котельні встановленою потужністю до 0,086 Гкал./год КЗ "Темрюцький ясла - садок "Лукомор'є" Нікольської районної ради Донецької області" 18,87608           18,87608
на виготовлення експертного звіту до проекту: "Будівництво модульної котельні встановленою потужністю до 0,086 Гкал./год КЗ "Темрюцький ясла - садок "Лукомор'є" Нікольської районної ради Донецької області" 3,6936           3,6936
на придбання двох котлів КСТБ - 150 для КЗ "Нікольський ясла - садок № 1 "Сонечко" Нікольської районної ради Донецької області 120,000         119,80469 0,19531
на придбання холодильника (11,1 тис грн) та ігрового обладнання (8,9 тис грн) для КЗ "Нікольський ясла-садок № 1 "Сонечко" Нікольської районної ради Донецької області 20,000   20,000        
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  на співфінансування у розмірі 10 % проекту: "Реконструкція Нікольського районного Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області під ЦНАП за адресою: вул. Свободи, 120 в смт Нікольське, Донецької області коригування, придбання обладнання, програмного забезпечення та комплексу захисту інформації" 512,084           512,084
на виготовлення проектно - кошторисноїдокументацію до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в Нікольському районному Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 117,69671           117,69671
на виготовлення експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області за адресою вул. Свободи, 120,                 смт Нікольське (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізації" 10,0000         10,000  
на фінансування проекту "Капітальний ремонт Нікольського районного будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 938,573 938,573          
на реалізацію проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради за адресою вул. Свободи, 120, смт Нікольське (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 2170,000     2170,000      
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсного центру 190,600     190,600      
ВСЬОГО за головним розпорядником 14365,74340 3090,24168 1048,24287 3055,600 5501,280 413,125 1257,25416
Управління соціального захисту населення Нікольської РДА (головний розпорядник)            
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю коригування проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту: "Реконструкція відділення стаціонарного догляду для постійного проживання - Будинку ветеранів "Добрі серця" Нікольського територіального центру надання соціальних послуг Донецької області" 30,000 30,000          
на придбання ноутбука для работи мультидисциплінарної команди територіального центру 10,000 10,000          
на придбання м'ясорубки для Будинку ветеранів "Добрі серця" 7,000   7,000        
на придбання холодильнику для Будинку ветеранів "Добрі серця" 10,000   10,000        
ВСЬОГО за головним розпорядником 57,000 40,000 17,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Відділ культури і туризму Нікольської РДА (головний розпорядник)            
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек на придбання відеопроектора відповідно заходів Іміджевої програми 13,900 13,900          
на придбання літератури для Кальчицької сільської бібліотеки - філії КЗ "Нікольська ЦБС" 5,000   5,000        
на придбання фотокамери для Малоянисольської сільської бібліотеки - філії КЗ "Нікольська ЦБС" 18,000   18,000        
на придбання фотоапарату для Нікольської районної бібліотеки 20,000           20,000
на придбання компютера - 36,0 тис.грн. та принтера - 10,0 тис.грн для КЗ "Нікольська ЦБС" 46,000   46,000        
1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок на виготовлення проектно - кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт топочної Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області" 11,20636 5,917         5,28936
на придбання опалювального газового котла для Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області 10,000           10,000
на придбання стенду "Фріз" для Музею історії с.Темрюк 18,000           18,000
1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 1396,846       1396,846    
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 9,337           9,337
на проведення корегування проектно - кошторисної документації за  проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 20,454 20,454          
на виготовлення проектно - кошторисної документації та експертизи проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі комунального закладу Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі за адресою: 87000, Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи, 97" 46,7694 15,000         31,7694
на придбання фотокамери відповідно заходів Іміджевої програми 15,000 15,000          
на реалізацію проекту: "Реконструкція системи опалення Нікольської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі" 31,6788 31,6788          
1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на придбання відео проектора (27,5 тис.грн.) та комплекту освітлювальної апаратури (28,96 тис.грн.) для  Темрюцького СЦКС - структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 56,460   56,460        
на придбання електроакустичної гітари Ibanez AE245 NT для  Темрюцького СЦКС - структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 13,540   13,54        
на виготовлення проектно - кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт будівлі Кальчицького сільського будинку культури - стуктурного підрозділу Нікольського районного будинку культури Нікольської районної ради Донецької області за адресою: вул. Центральна, 47 в с. Кальчик Нікольського району Донецької області" 200,000   200,000        
на проведення експертизи проектно - кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 25,1972   25,1972        
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 1827,638       1827,638    
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 31,761           31,761
на придбання ноутбука (15,382 тис.грн.) та проектора (9,968 тис.грн.) для Кирилівського СК - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 25,350   25,350        
на придбання ноутбука для Криничненського СК - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 10,000   10,000        
на придбання акустичної системи (2 од.* 9,844 тис.грн.) для Кирилівського сільського клубу - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 19,688 19,688          
на придбання акустичної колонки для Кальчицького СБК - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 12,096   12,096        
на придбання ноутбука ( 12,0 тис грн), багатофункціонального пристрою (7,0 тис грн), телевізору (11,0 тис грн) для створення молодіжного центру "Зоря" на базі Зорянського СБК-структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області для всебічного розвитку молоді шляхом неформального навчання та популяризації здорового способу життя 30,000     30,000      
на придбання мікшерського пульту ( 8,0 тис грн), проектору        (8,0 тис грн), силового тренажеру ( 27,0 тис грн), велотренажеру (12,0 тис грн) та бігової доріжки (15,0 тис грн) для створення молодіжного центру "Зоря" на базі Зорянського СБК-структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області для всебічного розвитку молоді шляхом неформального навчання та популяризації здорового способу життя 70,000   70,000        
на придбання мікшерського пульту для Кирилівського сільського клубу - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 8,324 8,324          
ВСЬОГО за головним розпорядником 3992,2458 129,9618 481,6432 30,000 3224,484 0,000 126,1568
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник)        
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно - масових заходів серед населення регіону на придбання спецтехніки для поливу футбольного поля 191,400           191,400
1115011 Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  на придбання системного блоку 8,000 8,000          
ВСЬОГО за головним розпорядником 199,400 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 191,400
Нікольська районна рада
0110150 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад на придбання системного блоку (13,0 тис.грн.) та багатофункціонального пристрію (9,0 тис.грн.) 22,000 22,000          
на капітальний ремонт котельні Нікольської районної ради 180,000 180,000          
на технічний нагляд за виконанням робіт по проведенню капітального ремонту котельні Нікольської районної ради 7,000 7,000          
пусконалагоджувальні роботи для запуску газового обладнання котельні Нікольської районної ради 13,000 13,000          
на придбання 2 системних блоків (19,0 тис грн),                                        2 багатофункціональних пристріїв ( 18,0 тис грн),                                   ноутбука (17,0 тис грн), 3 кондиціонерів (39,3 тис грн) 93,300         93,300  
0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій на придбання комп'ютерної та оргтехніки 55,000           55,000
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів на придбання секційних виїзних воріт 190,000 190,000          
ВСЬОГО за головним розпорядником 560,300 412,000 0,000 0,000 0,000 93,300 55,000
Фінансове управління Нікольської РДА (головний розпорядник)
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету на співфінансування відповідно до Переліку об'єктів і заходів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), заходу "Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі" 99,000           99,000
ВСЬОГО за головним розпорядником 99,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,000
РАЗОМ 19755,19916 3680,20348 1546,88607 3085,600 8725,764 575,42469 2141,32092
                   
                   
                   
Керуючий справами районної ради     О.ГОРБАТЕНКО        
                   
                   
                   
                   
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА              
                   
Начальник фінансового управління     Т.ГУЦ          
                                                Додаток 6      
                                                до рішення районної ради    
                                                20 вересня 2018 № 7/32-533    
                                                         
                                                         
                                                         
Перелік програм, що фінансуються з місцевих бюджетів у 2018 році      
                                                      тис.грн.  
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Іміджева програма Нікольського району на 2018 рік Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Дошкільна освіта" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Нова українська школа" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Здоров'я через освіту" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Безпечне середовище" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Нове освітнє середовище"; Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.20. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.20. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.21. "Охорона здоров'я" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.12 "Формування спроможних територіальних громад" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.17 "Соціальний захист населення" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.24. "Заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.26. "Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.27. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.29. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми" Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі та безплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018 - 2020 роки Програма забезпечення відшкодування компенсаційних виплат за користування послугами зв'язку пільгової категорії громадян у Нікольському районі на 2018 - 2020 роки Програма "Ветеран" на 2018-2020 роки Районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту в Нікольському районі на 2017 - 2021 роки Програма розвитку масового футболу в Нікольському районі на 2017 - 2020 роки Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.23. "Культура і туризм" Програма розвитку культури Нікольського району на 2018 - 2019 роки Районна Програма вдосконалення роботи управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації за принципом "Єдиної приймальні" на 2018 рік Програма забезпечення діяльності мобільного соціального офісу соціального захисту населення у Нікольському районі на 2017 - 2019 роки Програма відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, залученими на заходиз енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення (окремі фізичні особи) та ОСББ Нікольського району на 2017 - 2018 рік у тому числі джерела фінансування
субвенції місцевих бюджетів вільні залишки перерозподіл інших видатків перевиконання дохідної частини загального фонду 
                                                         
Нікольська селищна рада 6,000 91,265 61,058 428,942 9,279                   0,41444   20,000 54,000     158,000       828,95844      
Боївська сільрада     11,29075 141,450     337,25077               25,000   18,000               532,99152      
Зорянська сільрада   141,000 296,000 150,600   30,000                     20,000     200,000 215,000   1,000   1053,600      
Зеленоярська сільрада   10,000   79,969     200,000                 1,635 18,000               309,604      
Кальчицька сільрада   18,400 92,970 41,715     2,000 18,980                 8,000     200,000 87,966   1,000   471,031      
Касянівська сільрада   195,842 131,550 143,490       20,000             10,800   10,000       150,000       661,682      
Малоянисольська сільрада       90,400                         6,000     25,1972 43,500       165,0972      
Новокраснівська сільрада   20,000 20,000 180,000                     15,000   8,000               243,000      
Республіканська сільрада   26,928 153,000 70,000     99,95889               32,000           60,000   1,000   442,88689      
Темрюцька сільрада 25,000 10,000 22,002 18,200     123,40976 10,000             38,500           80,000       327,11176      
Тополинська сільрада       102,320       20,000             35,000           40,000       197,320      
                                                         
районний бюджет 374,675   24,000       2849,45884 205,510 20,000     55,000 190,000 187,510     197,433 40,000 191,400 549,196 160,844 99,500   20,000   1043,02328 2618,52103 1378,92441
                                                         
обласний бюджет             2170,000     24,800 10,000                 400,000         2604,800      
                                                         
ВСЬОГО 405,675 513,435 811,87072 1447,086 9,279 30,000 5782,07826 274,490 20,000 24,800 10,000 55,000 190,000 187,510 156,71444 1,635 305,433 94,000 191,400 1374,39308 995,310 99,500 3,000 20,000 7838,08281 1043,02328 2618,52103 1378,92441
                                                         
                                                         
Керуючий справами районної ради                                           О.ГОРБАТЕНКО        
                                                         
                                                         
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                                                 
                                                         
Начальник фінансового управління                                           Т.ГУЦ