Про районний бюджет на 2019 рік від 12 грудня 2018 № 7/34-581

Posted in 2018 рік

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

  12 грудня 2018   7/34-581           ,

смт Нікольське

       
   
     

 

 

   Про районний бюджет на 2019 рік

 

           Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючи  Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», прийнятий  Верховною  Радою  України     23 листопада 2018 року у другому читанні та в цілому та розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2019 рік» від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18,  відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

              ВИРІШИЛА:

 1.Визначити на 2019 рік:

   доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету та доходи спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком  1 до цього рішення;

 видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду  районного бюджету та видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 3 до цього рішення, враховуючи додатки 3-1 та 3-2 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

оборотний   залишок   бюджетних   коштів   районного  бюджету  в  сумі    2500,0 тис. грн, що становить  0,96 відсотка видатків загального фонду районного бюджету;

резервний  фонд  районного  бюджету  у  розмірі 1000,0 тис. грн, що  становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами) та Порядку використання коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.03.2013 № 64.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього  рішення.

 3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення з урахуванням частини п’ятої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 5.Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2019 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

 6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1034,1036 Бюджетного кодексу України.

 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

 9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

  оплату праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;

 оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню;

 поточні трансферти місцевим бюджетам.

 10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими коштами з  обов’язковим їх  поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

 1)              забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 2)              затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

 3)              затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

 4)              протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 5)              утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочувань або винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами на утримання бюджетних установ;

 6)              забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до бюджетного законодавства:

 здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками відповідно до вимог пункту 5 статті 28 Бюджетного кодексу України;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

 

Інші положення, що регламентують процес виконання районного бюджету.

 12.  Установити, що:

 1)              розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальному органі Державної казначейської служби України.

Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.

У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники районного бюджету в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють розрахунки за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

 2)              фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;

 13. Надати право голові районної ради приймати у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:

 1) про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямків подальшого використання трансфертів:

- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;

- з обласного бюджету, селищного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм і спільних заходів.

 2)              про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів,  селищного та сільських бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.

 14.Районній державній адміністрації здійснювати, відповідно з вимогами статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника  коштів районного бюджету перерозподіл видатків за кодами  програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів.

 15.  Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації:

 1)              у разі перевиконання дохідної частини бюджету  згідно з нормами пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України надавати пропозиції щодо спрямування надпланових надходжень, в першу чергу на захищені статті видатків, для розгляду їх на сесії районної ради;

 2)              дозволити у процесі виконання районного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати  внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проекту бюджету відповідно до вимог ст. 23 Бюджетного кодексу України;

 3)              здійснювати відображення змін до розпису районного бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за відповідними кодами;

 4)              у разі ненадання головними розпорядниками коштів районного бюджету своєчасних пропозицій щодо розподілу розрахункових граничних показників на бюджетний період або інших додаткових надходжень до районного бюджету (у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) на основі результатів аналізу  здійснювати перерозподіл на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації за підсумками робочої наради при голові райдержадміністрації за участю керівництва районної ради;

 5)              розробити заходи щодо організації виконання цього рішення головними розпорядниками коштів районного бюджету.

 16. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

 1)              забезпечити впорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних призначень, з приведенням показників по мережі, штатам і контингентам установ і організацій відповідно з доведеними бюджетними асигнуваннями на їх утримання у 2018 році;

 2)              забезпечити виконання підпункту 4 пункту 15 цього рішення;

 3)              забезпечити контроль щодо дотримання граничних показників видатків в розрізі бюджетних установ та напрямків використання по галузі «Освіта» в обсягах, визначених згідно додатків 3-1 та 3-2 цього рішення. В процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету по галузі «Освіта» здійснювати  внесення змін до бюджетних асигнувань в розрізі бюджетних установ за рішенням сесії районної ради.

  17.  Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18.  Рішення діє з 01 січня  по 31 грудня 2019 року.

 19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

 20.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

  

 Голова районної ради                                                                                 В. МІТЬКО

           
     Додаток 1        
                                      до рішення сесії районної ради 
                              12 грудня 2018 № 7/34-581
Доходи районного бюджету на 2019 рік  
          тис. грн
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у тому числі бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 53 653,3 53 653,3 0,0 0,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 53 643,3 53 643,3 0,0 0,0
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   53 643,3 53 643,3 0,0 0,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 44 643,3 44 643,3    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 920,0 920,0    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 7 180,0 7 180,0    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 900,0 900,0    
11020000 Податок на прібуток підприємств комунальної власності 10,0 10,00    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,0 10,00    
20000000 Неподаткові надходження 3 209,337 278,00 2 931,337 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 249,000 249,00 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 44,000 44,00    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 205,000 205,00    
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 29,000 29,00    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 931,337 0,000 2 931,337 0,000
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами  2 931,337 0,000 2 931,337 0,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 1 352,235   1 352,235  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської ) діяльності 1 525,529   1 525,529  
25010300 Плата за оренду майна 53,573   53,573  
  Разом власних доходів 56 862,637 53 931,300 2 931,337  
40000000 Офіційні трансферти 207 733,292 207 733,292 0,0 0,0
41020100 Базова дотація 30 666,0 30 666,0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 53 127,1 53 127,1    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19 076,1 19 076,1    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9 837,192 9 837,192    
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 30 594,800 30 594,8    
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5 131,0 5 131,0    
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 54 482,9 54 482,9    
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг  у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші  ходять за дитиною"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 483,0 1 483,0    
41051000  Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої сібвенції 1 161,4 1 161,4    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 96,7 96,7    
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 1 794,8 1 794,8    
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 164,0 164,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 118,3 118,3    
  Всього доходів 264 595,929 261 664,592 2 931,337 0,0
           
           
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО
           
                                                                                                                                                
           
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації        
Начальник фінансового управління             Т.ГУЦ
         
           
           
           
           
      Додаток 2    
      до рішення районної ради  
      12 грудня 2018 № 7/34-581  
           
           
Фінансування районного бюджету на 2019 рік
          тис.грн
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,000 -63,084 63,084 63,084
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,000 -63,084 63,084 63,084
208100 На початок періоду 0,000      
208200 На кінець періоду 0,000      
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -63,084 63,084 63,084
600000 Фінансування за активними операціями 0,000 -63,084 63,084 63,084
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,000 -63,084 63,084 63,084
602100 На початок періоду 0,000      
602200 На кінець періоду 0,000      
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -63,084 63,084 63,084
           
           
Керуючий справами районної ради     О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації      
           
Начальник фінансового управління     Т.ГУЦ  
           
                        Додаток 3      
                        до рішення районної ради    
                         12 грудня 2018 № 7/34-581    
                               
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2019 рік
                              тис.грн
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ  Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Нікольська районна рада (головний розпорядник) 4513,863 4513,863 3165,190 199,969   1550,529 1550,529 127,327 1369,921     6064,392
0110000     Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 4513,863 4513,863 3165,190 199,969   1550,529 1550,529 127,327 1369,921     6064,392
0200000     Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник) 30329,868 30329,868 17202,712 3491,168   417,758 417,758 310,882       30747,626
0210000     Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 30329,868 30329,868 17202,712 3491,168   417,758 417,758 310,882       30747,626
0600000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 110790,436 110790,436 92121,980 14022,824   944,334 881,250     63,084 63,084 111734,770
0610000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 110790,436 110790,436 92121,980 14022,824   944,334 881,250     63,084 63,084 111734,770
0800000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 98275,900 98275,900 5097,778 256,377   37,500 37,500 37,500       98313,400
0810000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 98275,900 98275,900 5097,778 256,377   37,500 37,500 37,500       98313,400
1000000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 12524,396 12524,396 11302,495 700,440   44,300 44,300   3,000     12568,696
1010000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 12524,396 12524,396 11302,495 700,440   44,300 44,300   3,000     12568,696
1100000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 2667,045 2667,045 2034,304 178,379               2667,045
1110000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 2667,045 2667,045 2034,304 178,379               2667,045
3700000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 2500,000 1500,000                   2500,000
3710000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 2500,000 1500,000                   2500,000
      Всього 261601,508 260601,508 130924,459 18849,157 0,000 2994,421 2931,337 475,709 1372,921 63,084 63,084 264595,929
                               
                               
Керуючий справами районної ради                 О.ГОРБАТЕНКО      
                               
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                        
                               
Начальник фінансового управління                 Т.ГУЦ        
                               
                                     
                              Додаток 3-1    
                              до рішення районної ради  
                              12 грудня 2018 № 7/34-581  
                                     
                                     
  Розрахункові граничні показники видатків на 2019 рік за головним розпорядником коштів районного бюджету  по галузі освіта у розрізі загальноосвітніх навчальних закладів   
                     
                                     
№ п/п Найменування  загальноосвітнього навчального закладу Оплата праці і нарахування на заробітну плату  педагогічних працівників Оплата праці і нарахування на заробітну плату  технічного персоналу/дошкільне відділення Малинівського НВК Комунальні послуги та енергоносії Продукти харчування Інші поточні видатки Разом на рік
2272 2273 2274 2275 2230 2210 у т.ч. запчастини,  предмети, матеріали у т.ч. видатки на підвезення учнів у т.ч. субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2240 у т.ч. оплата послуг (крім комунальних) у т.ч. субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2250 2800
1 КЗ  «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 11237,1 4633,451 27,695 586,666 2140,221   204,525 291,694 163,000 117,251 11,443 158,700 128,700 30,000   5,200 19285,252
2 Нікольська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І- ступеня № 2 Нікольської районної ради  6908,2 1821,181 54,258 262,342 1091,790   173,400 12,960 12,960     65,226 65,226     0,600 10389,957
3 КЗ  «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 4578,6 1097,738 11,524 140,068 409,454   51,000 30,019 10,990 19,029   88,721 88,721     2,600 6409,724
4 КЗ «Зеленоярська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2344,7 1004,968   624,878     12,750 68,539 7,390 61,149   33,600 33,600     0,600 4090,035
5 КЗ  «Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 3767,5 1114,313   78,785 375,468   43,350 74,168 39,050 27,489 7,629 61,340 41,340 20,000   0,600 5515,524
6 КЗ  «Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2263,9 705,882 0,624 711,359       10,940 10,940     29,080 29,080     0,600 3722,385
7 КЗ  «Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2085,8 790,052   18,442 272,619   2,550 76,397 51,683 24,714   33,450 33,450     0,600 3279,910
8 КЗ  «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2670,9 1085,366   94,913 728,624   17,850 16,230 16,230     81,720 81,720     2,600 4698,203
9 КЗ  «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2602 950,245   64,672 374,947   30,600 26,905 12,546 14,359   49,905 49,905   4,280 2,200 4105,754
10 КЗ « Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  ім. В.В. Балабана Нікольської районної ради» 4546,3 1059,982   58,882 370,071   30,600 56,930 11,685 45,245   39,056 39,056     2,600 6164,421
11 КЗ  «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2459 1034,128   67,740   434,120 17,850 74,279 39,863 30,602 3,814 33,490 23,490 10,000   2,600 4123,207
12 КЗ  «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 4460,6 1257,588   54,719   757,708 56,100 45,435 17,018 24,603 3,814 37,543 27,543 10,000 5,590 2,600 6677,883
13 КЗ  «Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 3202,5 1083,666 11,195 93,678   386,722 40,800 89,709 54,150 35,559   26,353 26,353     2,600 4937,223
  Всього: 53127,100 17638,560 105,296 2857,144 5763,194 1578,550 681,375 874,205 447,505 400,000 26,700 738,184 668,184 70,000 9,870 26,000 83399,478
                                     
Керуючий справами районної ради                   О.ГОРБАТЕНКО            
                                   
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                            
Начальник фінансового управління                   Т.ГУЦ              
                        Додаток 3-2   
                        до рішення районної ради
                        12 грудня 2018  № 7/34-581
                             
                             
  Розрахункові граничні показники видатків на 2019 рік за головним розпорядником коштів районного бюджету по галузі освіта у розрізі дошкільних навчальних закладів 
                             
№ п/п Найменування дошкільного навчального закладу Оплата праці і нарахування на заробітну плату   Комунальні послуги та енергоносії Продукти харчування Інші поточні видатки Разом на рік  
2111 2120 2272 2273 2274 2275 2230 2210 2240 2282 2800  
1 Комунальний заклад  Нікольський ясла-садок № 1 «Сонечко» Нікольської районної ради 2259,011 496,982 12,523 113,658   311,103 281,250 6,140 23,134   1,500 3505,301  
2 Комунальний заклад Нікольський ясла-садок № 3 «Ромашка» Нікольської районної ради 2112,360 464,719 16,898 97,131 319,531   352,500 6,140 29,634   1,500 3400,413  
3 Комунальний заклад  Аслановський ясла-садок Нікольської районної ради 1021,006 224,621 0,503 42,066   158,346 91,875 13,260 21,134   1,500 1574,311  
4 Комунальний заклад  Бойовський ясла-садок «Сонечко» Нікольської районної ради 1307,075 287,557 7,358 65,617 254,673   142,500 6,360 29,634   1,500 2102,274  
5 Комунальний заклад Зорянський ясла-садок Нікольської районної ради 1262,176 277,679 11,249 78,417 249,860   135,000 5,760 28,134   1,500 2049,775  
6 Комунальний заклад Кальчицький ясла-садок  Нікольської районної ради 1341,899 295,218 7,323 57,444 357,694   138,750 5,760 31,134   1,500 2236,722  
7 Комунальний заклад Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради 744,250 163,735 0,000 208,561     86,250 5,690 22,134   1,500 1232,120  
8 Комунальний заклад  Малоянисольський ясла-садок №10 Нікольської районної ради 988,943 217,568 0,000 42,652   149,000 88,125 5,690 22,134   1,500 1515,612  
9 Комунальний заклад Новокраснівський ясла-садок Нікольської районної ради 1345,667 296,047 9,700 81,108 327,439   181,875 6,360 32,634   1,500 2282,330  
10 Комунальний заклад Тополинський  ясла-садок «Топольок» Нікольської районної ради 971,970 213,833 6,610 57,734   168,973 82,500 5,690 21,134   1,500 1529,944  
11 Комунальний заклад  Темрюцький ясла-садок «Лукомор'є» Нікольської районної ради  1071,234 235,672 0,000 57,756   95,625 131,250 5,690 22,634   1,500 1621,361  
12 Комунальний заклад Зеленоярський дитячий садок «Ромашка» Нікольської районної ради  513,378 112,943 0,000 106,562     22,500 4,080 23,784 1,400 1,500 786,147  
  Всього: 14938,969 3286,574 72,164 1008,706 1509,197 883,047 1734,375 76,620 307,258 1,400 18,000 23836,310  
                             
Керуючий справами районної ради                       О.ГОРБАТЕНКО
                             
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                  
Начальник фінансового управління                       Т.ГУЦ  
                             
      Додаток  5    
      до рішення районної ради  
       12 грудня 2018  №  7/34-581
           
           
           
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році    
      тис.грн    
Код  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів районного бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів   Найменування  об'єктів та заходів видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку Обсяг видатків бюджету розвитку    
   
   
   
   
   
Відділ освіти Нікольської РДА (головний розпорядник)      
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на  проведенняекспертизи до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 63,084    
ВСЬОГО за головним розпорядником 63,084    
РАЗОМ 63,084    
           
           
           
Керуючий справами районної ради   О.ГОРБАТЕНКО  
           
           
           
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА      
           
Начальник фінансового управління   Т.ГУЦ    
            Додаток  6    
            до рішення районної ради    
            12 грудня 2018  № 7/34-581    
                 
                 
Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2019 році    
                 
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.16. "Соціальний захист населення" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.19. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.20. "Охорона здоров'я" Програма "Ветеран" на 2018-2020 роки Програма розвитку масового футболу в Нікольському районі на 2017 - 2020 роки Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.22. "Культура і туризм" РАЗОМ  
 
 
 
 
                 
Нікольська селищна рада                
Боївська сільрада                
Зорянська сільрада                
Зеленоярська сільрада                
Кальчицька сільрада                
Касянівська сільрада                
Малоянисольська сільрада                
Новокраснівська сільрада                
Республіканська сільрада                
Темрюцька сільрада                
Тополинська сільрада                
                 
районний бюджет 174,908 63,084 1343,499 266,564 70,000 336,250 2254,305  
                 
обласний бюджет                
                 
ВСЬОГО 174,908 63,084 1343,499 266,564 70,000 336,250 2254,305  
                 
                 
Керуючий справами районної ради           О ГОРБАТЕНКО
                 
                 
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації        
                 
Начальник фінансового управління           Т.ГУЦ  
                 
                 
                 
                              Додаток  4    
                              до рішення районної ради
                              12 грудня 2018  № 7/34-581
                                     
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік          
                                     
                                  тис.грн  
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з 
державного бюджету місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
з обласного бюджету загального фонду субвенція загального фонду 
базова дотація дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету освітня медична на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно - ресурсні центри) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на здійснення програм соціального захисту Всього інша
  з обласного бюджету
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення  рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індівідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на  компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору на виконання окремих державних програм соціального захисту населення:пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп
  цільові видатки на лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб
Нікольська селищна рада                           0,00    
Боївська сільська рада                           0,00    
Зорянська сільська рада                           0,00    
Зеленоярська сільська рада                           0,00    
Кальчицька сільська рада                           0,00    
Касянівська сільська рада                           0,00    
Малоянисольська сільська рада                           0,00    
Новокраснівська сільська рада                           0,00    
Республіканська сільська рада                           0,00    
Темрюцька сільська рада                           0,00    
Тополинська сільська рада                           0,00    
                                 
районний бюджет 30666,0 9837,192 53127,1 19076,1 164,0 96,7 1161,4 819,9 974,9 54482,9 5131,0 30594,8 1483,0 118,30 11,1 107,2
                                 
ВСЬОГО 30666,0 9837,192 53127,1 19076,1 164,0 96,7 1161,4 819,9 974,9 54482,9 5131,0 30594,8 1483,0 118,30 11,1 107,2
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
Керуючий справами районної ради                         О.ГОРБАТЕНКО          
                                     
                                     
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                              
                                     
Начальник фінансового управління                         Т.ГУЦ