Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 417 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 29 жовтня 2018 № 7/33-559

Posted in 2018 рік

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

 _________________________ № _________

 смт Нікольське

       
       

 

 

 Про внесення змін до рішення районної

ради від 22.12.2017 № 7/26 - 417

«Про районний бюджет на 2018 рік»

 зі змінами від 29 жовтня 2018 № 7/33-559

  

            Керуючись нормами ст. 78 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний  бюджет України на 2018 рік», відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2018 рік:

 - доходи районного бюджету в обсязі згідно з додатком 1;

 - видатки районного бюджету в обсязі згідно з додатком 2.

2. Врахувати у складі районного бюджету міжбюджетний трансферт та спрямувати за видатками відповідно до додатків 3,6.

3. Затвердити дефіцит загального фонду бюджету в обсязі згідно додатку 2 затверджений дефіцит загального фонду спрямувати за видатками згідно додатку 3.

4. Затвердити профіцит загального фонду районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Затвердити дефіцит спеціального фонду районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6. Затвердити перерозподіл видатків бюджетних коштів згідно додатку 3.

7. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису районного бюджету згідно додатків.

8. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 викласти в новій редакції, що додаються.

9. Додаток 4-1залишити без змін.

            10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

  

Голова районної ради                                                                                                                  В. МІТЬКО

 

      Додаток 1    
      до рішення районної ради  
      ____________________№_______
           
Доходи районного бюджету на 2018 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   48576,304 48576,304 0,000 0,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   48576,304 48576,304 0,000 0,000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 48566,304 48566,304 0,000 0,000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 39243,504 39243,504 0,000 0,000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 815,000 815,000 0,000 0,000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 7376,800 7376,800 0,000 0,000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1100,000 1100,000 0,000 0,000
11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 31,000 31,000 0,000 0,000
11020000 Податок на прибуток підприємств   10,000 10,000 0,000 0,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  10,000 10,000 0,000 0,000
20000000 Неподаткові надходження   3472,026 300,900 3171,126 0,000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   5,600 5,600 0,000 0,000
21080000 Інші надходження   5,600 5,600 0,000 0,000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5,600 5,600 0,000 0,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  272,600 272,600 0,000 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 243,600 243,600 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 36,900 36,900 0,000 0,000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 206,700 206,700 0,000 0,000
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 29,000 29,000 0,000 0,000
24000000 Інші неподаткові надходження   22,700 22,700 0,000 0,000
24060000 Інші надходження   22,700 22,700 0,000 0,000
24060300 Інші надходження   22,700 22,700 0,000 0,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3171,126 0,000 3171,126 0,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  3171,126 0,000 3171,126 0,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1928,487 0,000 1928,487 0,000
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1174,516 0,000 1174,516 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   68,123 0,000 68,123 0,000
РАЗОМ ДОХОДІВ   52048,330 48877,204 3171,126 0,000
40000000 Офіційні трансферти   242432,645 235158,191 7274,454 7274,454
41000000 Від органів державного управління   242432,645 235158,191 7274,454 7274,454
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 22452,100 22452,100 0,000 0,000
41020100 Базова дотація 22452,100 22452,100 0,000 0,000
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 82698,464 75989,103 6709,361 6709,361
41031400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 8725,764 2016,403 6709,361 6709,361
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 48111,700 48111,700 0,000 0,000
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 23361,000 23361,000 0,000 0,000
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2500,000 2500,000 0,000 0,000
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 11909,596 11909,596 0,000 0,000
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 11692,700 11692,700 0,000 0,000
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 216,896 216,896 0,000 0,000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 125372,485 124807,392 565,093 565,093
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 50404,800 50404,800 0,000 0,000
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2883,300 2883,300 0,000 0,000
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н 53086,800 53086,800 0,000 0,000
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 1137,200 1137,200 0,000 0,000
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції 306,082 306,082 0,000 0,000
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1395,700 1395,700 0,000 0,000
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 212,400 212,400 0,000 0,000
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 807,900 807,900 0,000 0,000
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 2295,000 2295,000 0,000 0,000
41051600 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 296,200 296,200 0,000 0,000
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 851,800 851,800 0,000 0,000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 11695,303 11130,210 565,093 565,093
ВСЬОГО ДОХОДІВ   294480,975 284035,395 10445,580 7274,454
           
Керуючий районної ради     О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА        
Начальник фінансового управління     Т.ГУЦ  
           
      Додаток 2    
      до рішення районної ради  
      ____________________№_______
           
           
Фінансування районний на 2018 рік
           
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 9522,441 -8973,231 18495,672 18495,672
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 9522,441 -8973,231 18495,672 18495,672
208100 На початок періоду 17391,584 17391,584 0,000 0,000
208200 На кінець періоду 7869,143 7869,143 0,000 0,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -18495,672 18495,672 18495,672
600000 Фінансування за активними операціями 9522,441 -8973,231 18495,672 18495,672
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 9522,441 -8973,231 18495,672 18495,672
602100 На початок періоду 17391,584 17391,584 0,000 0,000
602200 На кінець періоду 7869,143 7869,143 0,000 0,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -18495,672 18495,672 18495,672
           
           
           
Керуючий справами районної ради     О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА      
           
Начальник фінансового управління     Т.ГУЦ  
                      Додаток 3      
                      до рішення районної ради    
                      ____________________№_______  
                             
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2018 рік
                            (тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000   Нікольська районна рада (головний розпорядник) 4652,523 4652,523 2887,276 147,622 0,000 1771,916 1211,616 115,394 1046,487 560,300 560,300 6424,439
0110000   Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 4652,523 4652,523 2887,276 147,622 0,000 1771,916 1211,616 115,394 1046,487 560,300 560,300 6424,439
0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4095,070 4095,070 2694,106 88,996 0,000 1522,816 1207,516 113,643 1046,487 315,300 315,300 5617,886
0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 291,453 291,453 193,170 58,626 0,000 4,100 4,100 1,751 0,000 0,000 0,000 295,553
0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,000 0,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000
0117680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
0118410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 264,000 264,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 264,000
0119800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 190,000 0,000 0,000 0,000 190,000 190,000 190,000
0200000   Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник) 32350,105 32350,105 23291,886 2981,508 0,000 861,109 384,910 267,067 0,000 476,199 476,199 33211,214
0210000   Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 32350,105 32350,105 23291,886 2981,508 0,000 861,109 384,910 267,067 0,000 476,199 476,199 33211,214
0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 21437,399 21437,399 16730,421 2126,009 0,000 507,559 380,360 267,067 0,000 127,199 127,199 21944,958
0212110   Первинна медична допомога населенню 8449,147 8449,147 6561,465 855,498 0,000 284,550 4,550 0,000 0,000 280,000 280,000 8733,697
0212111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 8449,147 8449,147 6561,465 855,498 0,000 284,550 4,550 0,000 0,000 280,000 280,000 8733,697
0212140   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 2287,550 2287,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2287,550
0212144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1435,750 1435,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1435,750
0212146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 851,800 851,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 851,800
0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000
0217640 0470 Заходи з енергозбереження 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000
0219800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 141,010 141,010 0,000 0,000 0,000 69,000 0,000 0,000 0,000 69,000 69,000 210,010
0600000   Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 105446,170 105446,170 80075,564 11474,971 0,000 19848,827 1495,000 0,000 0,000 18353,827 18353,827 125294,997
0610000   Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 105446,170 105446,170 80075,564 11474,971 0,000 19848,827 1495,000 0,000 0,000 18353,827 18353,827 125294,997
0611010 0910 Надання дошкільної освіти 22026,385 22026,385 15593,867 2965,490 0,000 1721,698 1447,500 0,000 0,000 274,198 274,198 23748,083
0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 80154,413 80154,413 62668,427 8291,274 0,000 14675,100 47,500 0,000 0,000 14627,600 14627,600 94829,513
    у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом «Володарська гімназія «Софія» із загальноосвітньою школою І ступеня №2 по вул. Советській, 23, смт Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)» в рамках реалізації  заходів «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за тарифом надання послуг з продажу валюти 0,1% від суми одержаної від продажу іноземної валюти 26,776 26,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,776
    у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва «Володарська гімназія «Софія» із загальноосвітньою школою І ступеня №2 по вул. Советській, 23, смт Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)» на час будівельних робіт в розмірі 0,3% від суми проекту  80,329 80,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,329
0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1483,218 1483,218 606,351 202,607 0,000 3261,429 0,000 0,000 0,000 3261,429 3261,429 4744,648
0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 721,527 721,527 572,214 5,511 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 721,527
0611160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1060,627 1060,627 634,705 10,088 0,000 190,600 0,000 0,000 0,000 190,600 190,600 1251,227
0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1002,857 1002,857 634,705 10,088 0,000 190,600 0,000 0,000 0,000 190,600 190,600 1193,457
0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 57,770 57,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 57,770
0800000   УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 113015,920 113015,920 3783,944 222,896 0,000 92,300 35,300 35,300 0,000 57,000 57,000 113108,220
0810000   УСЗН Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 113015,920 113015,920 3783,944 222,896 0,000 92,300 35,300 35,300 0,000 57,000 57,000 113108,220
0813010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 50404,800 50404,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50404,800
0813011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 6850,000 6850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6850,000
0813012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 43554,800 43554,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43554,800
0813020   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2883,300 2883,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2883,300
0813021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 451,200 451,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 451,200
0813022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2432,100 2432,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2432,100
0813030   Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 359,192 359,192 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 359,192
0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 135,135 135,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 135,135
0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 224,057 224,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 224,057
0813040   Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям 41340,890 41340,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41340,890
0813041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 500,100 500,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,100
0813042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 24102,600 24102,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24102,600
0813044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3102,800 3102,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3102,800
0813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6604,100 6604,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6604,100
0813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 200,100 200,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,100
0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 6631,190 6631,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6631,190
0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 21,905 21,905 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,905
0813080   Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 11745,910 11745,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11745,910
0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8605,200 8605,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8605,200
0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 2074,260 2074,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2074,260
0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1029,190 1029,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1029,190
0813084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000
0813085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7,260 7,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,260
0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 1,595 1,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,595
0813100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 4254,561 4254,561 3783,944 222,896 0,000 92,300 35,300 35,300 0,000 57,000 57,000 4346,861
0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4254,561 4254,561 3783,944 222,896 0,000 92,300 35,300 35,300 0,000 57,000 57,000 4346,861
0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 161,997 161,997 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 161,997
0813170   Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 1,300 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300
0813171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 1,300 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300
0813172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0813180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 10,300 10,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,300
0813190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 269,433 269,433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 269,433
0813192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 269,433 269,433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 269,433
0813230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 1137,200 1137,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1137,200
0813240   Інші заклади та заходи 423,538 423,538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 423,538
0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 423,538 423,538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 423,538
1000000   Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 12691,794 12691,794 9608,864 652,088 0,000 4938,513 44,300 0,000 3,000 4894,213 4894,213 17630,307
1010000   Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 12691,794 12691,794 9608,864 652,088 0,000 4938,513 44,300 0,000 3,000 4894,213 4894,213 17630,307
1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 2882,555 2882,555 2713,675 83,954 0,000 1754,524 40,000 0,000 0,000 1714,524 1714,524 4637,078
    у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом   «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі»  в рамках реалізації заходів «Надзвичайної кредитної програми на відновлення України», за тарифом надання послуг з продажу валюти 0.1 % від суми, одержаної від продажу іноземної валюти 2,674 2,674 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,674
    у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва  «Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі » на час проведення  будівельних робіт в межах реалізації проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі »  в розмірі 0,3 % кошторисної вартості  проекту  8,022 8,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,022
1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2308,754 2308,754 2011,042 200,855 0,000 103,200 0,300 0,000 0,000 102,900 102,900 2411,954
1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1238,157 1238,157 883,300 45,201 0,000 40,206 1,000 0,000 0,000 39,206 39,206 1278,363
1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 5812,053 5812,053 3604,501 299,084 0,000 3040,583 3,000 0,000 3,000 3037,583 3037,583 8852,636
    у тому числі видатки на перерахування та конвертацію коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль, за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна,  48 (коригування)» в рамках реалізації заходів «Надзвичайної кредитної програми на відновлення України», за тарифом надання послуг з продажу валюти 0.1 % від суми, одержаної від продажу іноземної валюти 8,896 8,896 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,896
    у тому числі видатки на страхування об’єкта будівництва «Сільський будинок культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянісоль, вул. Центральна, буд 48» на час проведення  будівельних робіт в межах реалізації проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль, за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)» в розмірі 0,3 % кошторисної вартості  проекту  26,687 26,687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,687
1014080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 450,276 450,276 396,346 22,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 450,276
1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 450,276 450,276 396,346 22,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 450,276
1100000   Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 3234,356 3234,356 2091,552 124,030 0,000 199,400 0,000 0,000 0,000 199,400 199,400 3433,756
1110000   Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 3234,356 3234,356 2091,552 124,030 0,000 199,400 0,000 0,000 0,000 199,400 199,400 3433,756
1113120   Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 686,322 686,322 642,412 23,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 686,322
1113121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 686,322 686,322 642,412 23,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 686,322
1113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 573,400 573,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 573,400
1115010   Проведення спортивної роботи в регіоні 80,320 80,320 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 88,320
1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 80,320 80,320 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 88,320
1115030   Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 986,415 986,415 803,021 61,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 986,415
1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 986,415 986,415 803,021 61,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 986,415
1115060   Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 907,900 907,900 646,120 39,880 0,000 191,400 0,000 0,000 0,000 191,400 191,400 1099,300
1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 773,900 773,900 646,120 39,880 0,000 191,400 0,000 0,000 0,000 191,400 191,400 965,300
1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 134,000 134,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 134,000
3700000   Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 3671,296 2045,214 0,000 0,000 626,082 1229,186 0,000 0,000 0,000 1229,186 1229,186 4900,482
3710000   Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 3671,296 2045,214 0,000 0,000 626,082 1229,186 0,000 0,000 0,000 1229,186 1229,186 4900,482
3717370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 1500,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000
3718500 0180 Нерозподілені трансферти з державного бюджету 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3718700 0133 Резервний фонд 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000
3719270 0180 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субв 306,082 0,000 0,000 0,000 306,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 306,082
3719510 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 320,000 0,000 0,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 320,000
3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 545,214 545,214 0,000 0,000 0,000 1229,186 0,000 0,000 0,000 1229,186 1229,186 1774,400
    Всього 275062,164 273436,082 121739,087 15603,114 626,082 28941,252 3171,126 417,761 1049,487 25770,126 25770,126 304003,416
                             
Керуючий справами районної ради               О.ГОРБАТЕНКО      
                             
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                        
                             
Начальник фінансового управління               Т.ГУЦ        
                                          Додаток 4                                
                                          до рішення районної ради                         продовження додатка 4  
                                          ____________________№_____________                            
                                                                           
Міжбюджетні трансферти на 2018 рік                          
                                                                           
                                                                    тис.грн.      
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з  Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенції з 
державного бюджету місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам місцевого бюджету державному бюджету
з сільського бюджету з обласного бюджету загального фонду спеціального фонду субвенція загального фонду  субвенція загального фонду  субвенція спеціального фонду
базова дотація інша дотація на утримання посади інструктора з фізичної культури та спорту інша дотація на оплату електроенергії по Темрюцькому СЦКС інша  дотація на утримання двох штатних одиниць фахівців із соціальної роботи дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету медична освітня на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду  за рахунок залишку  коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету соціальна Всього інша інша
  з селищного та сільських бюджетів з обласного бюджету з обласного бюджету з районного бюджету з районного бюджету з селищного та сільських бюджетів з районного бюджету
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на створення молодіжних центрів у містах, районах, обєднаних територіальних громадах Донецької області в рамках реалізації проекту "Гідна країна для гідних людей" на надання одноразової допомоги на облаштування житла, придбаного за рахунок субвенції з держбюджету, для новостворених дитячих будинків сімейного типу на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання  житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на організацію заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послугиз оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми на виконання окремих державних програм соціального захисту населення : пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп на надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на соціально - економічний розвиток на  компенсацію видатків  за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору на співфінансування об'єктів і заходів, які будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження на  співфінансування ремонту пам'ятного знаку воїнам-інтерналістам на співфінансування видатків на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоровя у сільській місцевості на співфінансування видатків на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоровя у сільській місцевості на виконання програм соціально - економічного розвитку
Нікольська селищна рада                                           -1046,99794 -1457,21169   Нікольська селищна рада 50 325,0             35,21375      
Боївська сільська рада                                           -685,99152 -685,99152   Боївська сільська рада                        
Зорянська сільська рада                                           -1053,600 -1053,600   Зорянська сільська рада                        
Зеленоярська сільська рада                 50,0               306,082         -309,604 -309,604   Зеленоярська сільська рада                        
Кальчицька сільська рада                 270,0                         -548,931 -548,931   Кальчицька сільська рада                        
Касянівська сільська рада                                           -1594,796 -1594,796   Касянівська сільська рада                        
Малоянисольська сільська рада                                           -430,0972 -430,0972   Малоянисольська сільська рада                        
Новокраснівська сільська рада                                           -257,380 -257,37984   Новокраснівська сільська рада                        
Республіканська сільська рада                                           -442,88689 -442,88689   Республіканська сільська рада                        
Темрюцька сільська рада   -44,598 -30,0 -142,298                                   -620,44376 -441,29176   Темрюцька сільська рада   75,0                 -254,152  
Тополинська сільська рада                                           -451,261 -200,320   Тополинська сільська рада   60,0                 -310,941  
                                                                           
районний бюджет 22452,1 44,598 30,0 142,298 11692,7 23361,0 48111,7 2016,403 2180,0 6709,361 851,8 2295 296,2 1395,7 212,4 807,9   53086,8 2883,3 50404,8 1137,2 10620,20990 7422,1099 400,0 районний бюджет     75,0 24,8 18,0 2670,0 10,3          
                                                                           
обласний бюджет                                           1229,186     обласний бюджет               99,0   565,093 565,093  
                                                                           
державний бюджет                                           400,01     державний бюджет                       400,01
ВСЬОГО 22452,1 44,598 30,0 142,298 11692,7 23361,0 48111,7 2016,403 2500 6709,361 851,8 2295 296,2 1395,7 212,4 807,9 306,082 53086,8 2883,3 50404,8 1137,2 12794,61965 7422,1099 400,0 ВСЬОГО 50,0 460,0 75,0 24,8 18,0 2670,0 10,3 99,0 35,21375 565,093 565,093 400,01
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                  Керуючий справами районної ради                 О.ГОРБАТЕНКО    
                                                                           
                                                                           
                                                  Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                     
                                                                           
                                                  Начальник фінансового управління                 Т.ГУЦ      
    Додаток № 4-1  
    до рішення районної ради
    ____________________№_______
       
  Перелік об'єктів і заходів Нікольського району, що  будуть здійснюватися за рахунок спеціального фонду обласного бюджету в частині зарахування до нього залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та потребують співфінансування з районного бюджету
       
       
      тис.грн.
№ з/п Найменування об'єкту, заходу відповідно до розпорядження голови облдержадміністраціії, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від  04 липня 2016 року № 548 (із змінами) Обсяг співфінансування на 2018 рік за рахунок коштів районного бюджету
1 Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі    
  Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі 99,000
    99,000
       
       
       
       
       
   
Керуючий справами районної ради О.ГОРБАТЕНКО
       
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА  
       
Начальник фінансового управління   Т.ГУЦ
          Додаток  5        
          до рішення районної ради    
          _____________________ № ____________  
                   
Перелік об`єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
                  тис.грн.
Код  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів бюджетної програми та коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Назва об'єктів та заходів видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку Обсяг видатків на 2018 рік
ВСЬОГО у тому числі за рахунок
вільного залишку коштів, в т.ч. освітньої, медичної та інших субвенцій з урахуванням їх цільового призначення трансфертів місцевих бюджетів субвенції з держбюджету перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету перерозподілу інших видатків
субвенції селищної та сільських рад субвенції з облбюджету
Нікольська РДА (головний розпорядник)            
0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги на придбання 14 комплектів комп'ютерів для КНП "Нікольський ЦПМСД" 259,000           259,000
на придбання холодильників для вакцини ( 2 шт.) 21,000           21,000
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню на реалізацію проекту: "Технічне переоснащення вузла обліку газу в котельні Центральної районної лікарні Нікольського району" за адресою смт Нікольське, вул. Свободи, 1" 77,92928           77,92928
на придбання 2-х електрокардіографів ЕКГ ЕК 12Т-01-"Р-Д" 49,27000           49,27
0219800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів на реалізацію заходу: "Впровадження системи електронного документообігу в Нікольській райдержадміністрації" 69,000         69,000  
ВСЬОГО за головним розпорядником 476,199 0,000 0,000 0,000 0,000 69,000 407,199
Відділ освіти Нікольської РДА (головний розпорядник)            
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття для футбольного поля КЗ "Малинівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Нікольської районної ради Донецької області 1,99484 1,99484          
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття та огорожі для футбольного поля комунальному закладу "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 39,09584 39,09584          
відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р зі змінами від 30.08.2017 №640-р на придбання штучного покриття та огорожі для футбольного поля комунальному закладу "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 17,61352 17,61352          
на придбання шкільного автобуса КЗ "Касянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 1600,000 1600,000          
на корегування проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту: "Реконструкція системи теплопостачання, технічне переоснащення котельні Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І степеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області" 26,000           26,000
на виготовлення експертного звіту до проекту: "Реконструкція пришкільної території Нікольської гімназії "Софія" з ззагальноосвітньою школою І степеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області" 6,000           6,000
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"  Нікольської районної ради Донецької області" 28,53717           28,53717
на проведення експертизи до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 27,29695           27,29695
на виготовлення експертного звіту до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в КЗ "Нікольська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 63,08334           63,08334
на проведення експертизи до проекту: "Реконструкція харчоблоку комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа"  16,48098           16,48098
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту: "Реконструкція харчоблоку комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" 149,96971 149,96971          
для коригування  проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування)" 143,39261           143,39261
для коригування  проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування)" 64,76105           64,76105
на виготовлення проектно - кошторисної документації  "Реконструкція системи теплопостачання КЗ "Нікольська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Якименка А.Д." опорна школа  169,88903         169,88903  
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Володарська гімназія "Софія" із загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське  - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)" 5501,280       5501,280    
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Володарська гімназія "Софія" із загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт Володарське  - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування)" 94,800           94,800
виготовлення проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт системи опалення з заміною котлів комунального закладу "Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Нікольської районної ради Донецької області" 55,000 55,000          
на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт котельні комунального закладу "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 246,81953 123,40977 123,40976        
на капітальний ремонт (термомодернізацію) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кальчик Володарського району Донецької області 500,000     500,000      
на коригування проектно - кошторисної документації до проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 30,000   30,000        
на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально - виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад"  Нікольської районної ради Донецької області 337,25077   337,25077        
на виконання робіт, згідно кошторису до проекту: "Реконструкція тепломережі КЗ "Республіканська ЗОШ І - ІІІ ступенів" 199,91779   99,95889       99,9589
на придбання підручників для 3 класу для Нікольської гімназії "Софія" з  загальноосвітньою школою І ступеня № 2  45,465 45,465          
на придбання пуско - зарядного пристрія для шкільного автобуса КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 9,000   9,000        
на придбання 6 шт. системних блоків (48,0 тис.грн.), багатофункціонального пристрою (7,0 тис.грн.) та газонокосарки (8,0 тис.грн.) для КЗ "Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 63,000   63,000        
на придбання телевізору (13,0 тис.грн.), кондиціонеру (12,0 тис.грн.) та інтерактивної дошки (18,0 тис.грн.) для КЗ "Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 43,000   43,000        
на придбання підручників для 3 класу для КЗ "Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ступенів " 12,002   12,002        
на придбання шафи холодильної для КЗ "Кальчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів" 10,000   10,000        
на придбання підручників для 7 класу для Нікольської гімназії "Софія" з  загальноосвітньою школою І ступеня № 2  30,744 30,744          
на придбання підручників для 2 класу КЗ "Малоянисолька ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана" 12,375 12,375          
на придбання підручників для 2 класу КЗ "Македонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 11,000 11,000          
на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти на умовах співфінансування відповідно до постанови КМУ від 04.04.2018 № 237  260,001 65,001   195,000      
на придбання 2 циркуляційних без сальникових насосів "WILO" для КЗ "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" 53,320         23,320 30,000
на придбання циркуляційного насосу BPS 32-12-220 для                 КЗ "Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ступенів" 10,000         10,000  
на реалізацію проекту "Капітальний ремонт системи опалення з заміною котлів КЗ "Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 450,000   200,000     250,000  
на придбання 2 смарт-телевізорів (не менше 42 дюйми в діагоналі) для КЗ "Нікольська загальноосвітня школа № 1 ім. Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" 39,72145   39,72145        
на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертного звіту "Будівництво спортивного майданчика (міні-футбольне поле із штучним покриттям) на території Комунального закладу "Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 40,000   40,000        
"Будівництво спортивного майданчика (міні-футбольне поле із штучним покриттям) на території Комунального закладу "Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області"  350,000   350,000        
Здійснення технічного нагляду по проекту "Будівництво спортивного майданчика (міні-футбольне поле із штучним покриттям) на території Комунального закладу "Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 4,96828         4,96828  
на придбання 3-х смарт-телевізорів для Кременівської ЗОШ, Македонівської ЗОШ та Касянівської ЗОШ  48,000   48,000        
"Реконструкція під навчально-виховний комплекс КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" (Коригування), село Республіка Нікольського району 1000,000       1000,000    
Заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові КЗ "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 200,000       200,000    
Заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові КЗ "Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Зелений Яр, вул. Центральна, 31 б 240,000       240,000    
Заміна вікон на металопластикові КЗ "Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.В. Балабана Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Миру, 92 180,000       180,000    
придбання 3 -х ноутбуків ASUS X507UA-EJ055 для КЗ "Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 39,99999 39,99999          
придбання 3 -х моноблоків ASUS V2411CUK (V2411CUK-WA020D) для КЗ "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 39,941 39,941          
на придбання гандбольних воріт для спортивного майданчика КЗ "Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 17,000         5,5039 11,4961
на виготовлення проектно-кошторисної документації та замовлення експертного звіту до комплексного проекту "Реконструкція з термомодернізацією Нікольської гімназії "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області" 450,000           450,000
на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах середньої освіти з навчанням мовами національних меншин 1397,800     1361,900   35,900  
на придбання персонального комп'ютера (ноутбука) вчителя (15,0 тис. грн), багатофункціонального пристрію (11,0 тис. грн) та ламінатора з витратними матеріалами (7,8 тис. грн) для початкової школи КЗ Нікольська ЗОШ  І-ІІІ ст. №1 ім. Якименка А.Д." опорна школа 33,800     33,800      
на коригування проектно-кошторисної документпції та експертного звіту до проекту "Реконструкція під навчально-виховний комплекс КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 8,000         8,000  
на придбання гандбольних воріт для спортивного майданчика КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ст.  Ім. братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області" 17,000           17,000
на придбання шафи розподільної (17,56178 тис. грн), баку мембранного розширювального вертикального V=300л,  маса=0,0066 (7,6579 тис. грн), каскадного контролеру управління електрокотлами в комплекті з датчиками, терморегулятором Е8, комплектом з'єднувальних колодок Е8 (11,3379 тис. грн), насосної станції САМ 100/20 (12,63691 тис. грн), пристрію керування насосами СТАНДАРТ АКН-2-1.1 (15,10322 тис. грн), насосу конструкції "ін-лайн" SNM 40-125 2 одиниці (36,56 тис. грн), котлу електричного Eco Heater 30.0 Е 4 одиниці (66,421 тис. грн)  167,27871   167,27871        
на придбання телевізору (13,0 тис. грн) та стінки універсальної (12,0 тис. грн)  для КЗ "Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" 25,000   25,000        
0611010 Надання дошкільної освіти на придбання комп'ютера (12,3 тис.грн) та багатофункціонального пристрію (7,7 тис.грн.) для КЗ "Нікольський ясла - садок № 3 "Ромашка" 20,000   20,000        
на придбання принтеру - копіру - сканеру МФУ для КЗ "Кальчицький ясла - садок" 6,900   6,900        
на придбання печі електричної з духовим шафом для КЗ "Асланівський ясла - садок" 12,699           12,699
на придбання морозильної камери (15,0 тис.грн.), проектору (9,0 тис.грн.) та ноутбука (10,0 тис.грн.) для КЗ "Зорянський ясла - садок" 34,000   34,000        
на розробку проектно - кошторисної документації  "Капітальний ремонт із термомодернізації будівлі КЗ "Темрюцький ясла - садок "Лукомор'є" Нікольської районної ради Донецької області" 10,04977           10,04977
на виготовлення експертного звіту до проекту: "Капітальний ремонт із термомодернізації будівлі КЗ "Темрюцький ясла - садок "Лукомор'є" Нікольської районної ради Донецької області" 6,480           6,480
на розробку проектно - кошторисної документації  "Будівництво модульної котельні встановленою потужністю до 0,086 Гкал./год КЗ "Темрюцький ясла - садок "Лукомор'є" Нікольської районної ради Донецької області" 18,87608           18,87608
на виготовлення експертного звіту до проекту: "Будівництво модульної котельні встановленою потужністю до 0,086 Гкал./год КЗ "Темрюцький ясла - садок "Лукомор'є" Нікольської районної ради Донецької області" 3,6936           3,6936
на придбання двох котлів КСТБ - 150 для КЗ "Нікольський ясла - садок № 1 "Сонечко" Нікольської районної ради Донецької області 120,000         119,80469 0,19531
на придбання холодильника (11,1 тис грн) та ігрового обладнання (8,9 тис грн) для КЗ "Нікольський ясла-садок № 1 "Сонечко" Нікольської районної ради Донецької області 20,000   20,000        
на придбання джерела безперебійного живлення "Ритор" - 1,5кВт (14,1 тис. грн) та акумулятору гелієвого "Ротор" 200А/г (7,4 тис. грн) для КЗ "Нікольський ясла-садок № 1 "Сонечко" Нікольської районної ради Донецької області" 21,500           21,500
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  на виготовлення експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 25,15976           25,15976
на виготовлення проектно - кошторисноїдокументацію до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в Нікольському районному Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 85,19069           85,19069
на виготовлення проектно - кошторисної документації до проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області за адресою вул. Свободи, 120, смт. Нікольське (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 32,50602           32,50602
на виготовлення експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області за адресою вул. Свободи, 120,                 смт Нікольське (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 10,000         10,000  
на фінансування проекту "Капітальний ремонт Нікольського районного будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області" 938,573 938,573          
на реалізацію проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради за адресою вул. Свободи, 120, смт Нікольське (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 2170,000     2170,000      
0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти на оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсного центру 190,600     190,600      
ВСЬОГО за головним розпорядником 18353,82748 3170,18267 1678,52158 4451,300 7121,280 637,386 1295,15733
Управління соціального захисту населення Нікольської РДА (головний розпорядник)            
0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю коригування проектно - кошторисної документації та експертного звіту до проекту: "Реконструкція відділення стаціонарного догляду для постійного проживання - Будинку ветеранів "Добрі серця" Нікольського територіального центру надання соціальних послуг Донецької області" 30,000 30,000          
на придбання ноутбука для работи мультидисциплінарної команди територіального центру 10,000 10,000          
на придбання м'ясорубки для Будинку ветеранів "Добрі серця" 7,000   7,000        
на придбання холодильнику для Будинку ветеранів "Добрі серця" 10,000   10,000        
ВСЬОГО за головним розпорядником 57,000 40,000 17,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Відділ культури і туризму Нікольської РДА (головний розпорядник)            
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек на придбання відеопроектора відповідно заходів Іміджевої програми 13,900 13,900          
на придбання літератури для Кальчицької сільської бібліотеки - філії КЗ "Нікольська ЦБС" 5,000   5,000        
на придбання фотокамери для Малоянисольської сільської бібліотеки - філії КЗ "Нікольська ЦБС" 18,000   18,000        
на придбання фотоапарату для Нікольської районної бібліотеки 20,000           20,000
на придбання комп'ютера - 36,0 тис.грн. та принтера - 10,0 тис.грн для КЗ "Нікольська ЦБС" 46,000   46,000        
1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок на виготовлення проектно - кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт топочної Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області" 11,20636 5,917         5,28936
на придбання опалювального газового котла для Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області 10,000           10,000
на придбання стенду "Фріз" для Музею історії с.Темрюк 18,000           18,000
1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 1396,846       1396,846    
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 9,337           9,337
на проведення корегування проектно - кошторисної документації за  проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі" 20,454 20,454          
на виготовлення проектно - кошторисної документації та експертизи проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі комунального закладу Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі за адресою: 87000, Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи, 97" 46,7694 15,000         31,7694
на придбання фотокамери відповідно заходів Іміджевої програми 15,000 15,000          
на придбання музичного інструменту ("HohnerBravolll 120 Blak) КЗ "Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі",Нікольський район, смт Нікольське, вул. Свободи, 97 60,000       60,000    
на придбання ноутбуку Dell Inspiron 3576 та багатофункціонального пристрою Epson L4160 25,3644         4,22773 21,13667
на придбання музичних інструментів (баян) 109,0740   109,074        
на реалізацію проекту: "Реконструкція системи опалення Нікольської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі" 31,6788 31,6788          
1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на придбання відео проектора (27,5 тис.грн.) та комплекту освітлювальної апаратури (28,96 тис.грн.) для  Темрюцького СЦКС - структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 56,460   56,460        
на придбання електроакустичної гітари Ibanez AE245 NT для  Темрюцького СЦКС - структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 13,540   13,54        
на виготовлення проектно - кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт будівлі Кальчицького сільського будинку культури - стуктурного підрозділу Нікольського районного будинку культури Нікольської районної ради Донецької області за адресою: вул. Центральна, 47 в с. Кальчик Нікольського району Донецької області" 200,000   200,000        
на проведення експертизи проектно - кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 25,1972   25,1972        
відповідно постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами) на реалізацію проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 1827,638       1827,638    
на здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 (коригування)" 31,761           31,761
на виготовлення проектно - кошторисної документації за проектом: "Капітальний ремонт покрівлі Темрюцького сільського центру культури і спорту - структурного підрозділу КЗ Нікольський районний будинок культури Нікольської районної ради Донецької обл. за адресою: 87020 Донецька обл. Нікольський район, с. Темрюк, вул. Шкільна, 28" 30,000   30,000        
на придбання ноутбука (15,382 тис.грн.) та проектора (9,968 тис.грн.) для Кирилівського СК - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 25,350   25,350        
на придбання ноутбука для Криничненського СК - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 10,000   10,000        
на придбання акустичної системи (2 од.* 9,844 тис.грн.) для Кирилівського сільського клубу - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 19,688 19,688          
на придбання акустичної колонки для Кальчицького СБК - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 12,096   12,096        
на придбання ноутбука ( 12,0 тис грн), багатофункціонального пристрою (7,0 тис грн), телевізору (11,0 тис грн) для створення молодіжного центру "Зоря" на базі Зорянського СБК-структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області для всебічного розвитку молоді шляхом неформального навчання та популяризації здорового способу життя 30,000     30,000      
на придбання мікшерського пульту ( 8,0 тис грн), проектору        (8,0 тис грн), силового тренажеру ( 27,0 тис грн), велотренажеру (12,0 тис грн) та бігової доріжки (15,0 тис грн) для створення молодіжного центру "Зоря" на базі Зорянського СБК-структурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради Донецької області для всебічного розвитку молоді шляхом неформального навчання та популяризації здорового способу життя 70,000   70,000        
на придбання ноутбука для Нікольського районного будинку культури Нікольської районної ради 13,500           13,500
на придбання мікшерського пульту для Кирилівського сільського клубу - стуктурного підрозділу Нікольського РБК Нікольської районної ради 8,324 8,324          
на коригування проектної документації робочого проекту та проведення комплексної експертизи проектної документації "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі районного будинку культури смт. Нікольське за адресою: Донецька обл., Нікольський район, смт. Нікольське, вул. Свободи, 126"  110,03332           110,03332
на придбання багатофункціонального кольорового лазерного пристрою формату А-3 35,677           35,677
на придбання пульту мікшерного (10,0 тис. грн) та мікрофону (8,3184 тис. грн) 18,3184           18,3184
на ремонт даху для структурного підрозділу Нікольського районного будинку культури Нікольської районної ради Донецької області "Темрюцький сільський центр культури та спорту", Нікольський район, с. Темрюк вул. Шкільна, 28" 500,000       500,000    
ВСЬОГО за головним розпорядником 4894,2129 129,9618 620,7172 30,000 3784,484 4,228 324,8222
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник)        
1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно - масових заходів серед населення регіону на придбання спецтехніки для поливу футбольного поля 165,610           165,610
на придбання ноутбуку Lenovo IdeaPad 330-15 15.6 (16,59 тис. грн) та принтеру/сканеру/копир  Canon MF231 (9,2 тис. грн) 25,790           25,790
1115011 Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  на придбання системного блоку 8,000 8,000          
ВСЬОГО за головним розпорядником 199,400 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 191,400
Нікольська районна рада
0110150 Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад на придбання системного блоку (13,0 тис.грн.) та багатофункціонального пристрію (9,0 тис.грн.) 22,000 22,000          
на капітальний ремонт котельні Нікольської районної ради 180,000 180,000          
на технічний нагляд за виконанням робіт по проведенню капітального ремонту котельні Нікольської районної ради 3,000 3,000          
на придбання 2 системних блоків (36,0 тис грн),                                        2 багатофункціональних пристріїв ( 18,0 тис грн),                                   ноутбука (17,0 тис грн), 3 кондиціонерів (39,3 тис грн) 110,300 17,000       93,300  
0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій на придбання комп'ютерної та оргтехніки 55,000           55,000
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів на придбання секційних виїзних воріт 190,000 190,000          
ВСЬОГО за головним розпорядником 560,300 412,000 0,000 0,000 0,000 93,300 55,000
Фінансове управління Нікольської РДА (головний розпорядник)
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету на співфінансування відповідно до Переліку об'єктів і заходів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), заходу "Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі" 99,000           99,000
на співфінансування видатків на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості відповідно до постанови КМУ від 06.12.2017 № 983 (із змінами) 1130,186   565,093     565,093  
ВСЬОГО за головним розпорядником 1229,186 0,000 565,093 0,000 0,000 565,093 99,000
РАЗОМ 25770,12564 3760,14447 2881,33178 4481,300 10905,764 1369,00663 2372,57876
                   
                   
                   
Керуючий справами районної ради     О.ГОРБАТЕНКО        
                   
                   
                   
                   
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА              
                   
Начальник фінансового управління     Т.ГУЦ          
                              Додаток 6                                            
                              до рішення районної ради                                     Продовження додатка 6  
                              _____________________ № ____________                                        
                                                                           
                                                                           
                                                                           
Перелік програм, що фінансуються з місцевих бюджетів у 2018 році                                        
                                                                          тис.грн.
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Іміджева програма Нікольського району на 2018 рік Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Дошкільна освіта" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Нова українська школа" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Здоров'я через освіту" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Безпечне середовище" Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми  "Нове освітнє середовище"; Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.20. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.20. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.21. "Охорона здоров'я" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.12 "Формування спроможних територіальних громад" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.17 "Соціальний захист населення" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.24. "Заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.26. "Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.27. "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.29. "Організаційне забезпечення виконання завдань Програми" Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі та безплатний проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України і назад громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018 - 2020 роки Програма забезпечення відшкодування компенсаційних виплат за користування послугами зв'язку пільгової категорії громадян у Нікольському районі на 2018 - 2020 роки Програма "Ветеран" на 2018-2020 роки Районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту в Нікольському районі на 2017 - 2021 роки Програма розвитку масового футболу в Нікольському районі на 2017 - 2020 роки Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.23. "Культура і туризм" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.23. "Культура і туризм" підпункт 2.3.5 "Реалізація проекту "Створення мобільного культурно - дозвіллєвого центру обслуговування сільського населення Приазовського регіону на базі КЗ "Нікольський районний будинок культури Нікольської районної ради Донецької області" Програма розвитку культури Нікольського району на 2018 - 2019 роки Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки", підрозділ 3.1.22. "Фізичне виховання та спорт" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки"підрозділ 3.1.21. "Охорона здоров'я" пункт 1 "Реалізація проекту "Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів, покращення якості надання ними послуг": модернізація та переоснащення структурних підрозділів охорони здоров'я шляхом побудування модульних сімейних амбулаторій та ФАПів (Темрюцька амбулаторія ЗПСМ №4 (с. Темрюк, вул.Шкільна,25а)) та амбулаторія ЗПСМ с. Тополине (вул. Паркова)" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки" підрозділ 3.1.20. "Освіта" пінкт 49 "Придбання музичної звукопідсилюючої апаратури для КЗ "Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки" підрозділ 3.1.19. "Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки" підрозділ 3.1.7. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Районна Програма вдосконалення роботи управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації за принципом "Єдиної приймальні" на 2018 рік Програма забезпечення діяльності мобільного соціального офісу соціального захисту населення у Нікольському районі на 2017 - 2019 роки Програма відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, залученими на заходиз енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення (окремі фізичні особи) та ОСББ Нікольського району на 2017 - 2018 рік Програма розвитку та підтримкм первинної медичної допомоги Нікольському районі на 2018 - 2020 роки у тому числі джерела фінансування
субвенції місцевих бюджетів субвенцій з державного бюджету вільні залишки перерозподіл інших видатків перевиконання дохідної частини загального фонду 
                                                                           
Нікольська селищна рада 6,000 291,526 61,058 679,462 9,279                   4,77669   20,000 94,000   Нікольська селищна рада     291,110                   1457,21169        
Боївська сільрада     11,29075 294,450     337,25077               25,000   18,000     Боївська сільрада                         685,99152        
Зорянська сільрада   141,000 296,000 150,600   30,000                     20,000     Зорянська сільрада 200,000   215,000             1,000     1053,600        
Зеленоярська сільрада   10,000   79,969     200,000                 1,635 18,000     Зеленоярська сільрада                         309,604        
Кальчицька сільрада   18,400 153,340 58,245     2,000 18,980                 8,000     Кальчицька сільрада 200,000   87,966             2,000     548,931        
Касянівська сільрада   195,842 506,480 308,674     393,000 20,000             10,800   10,000     Касянівська сільрада     150,000                   1594,796        
Малоянисольська сільрада       90,400     240,000                   6,000     Малоянисольська сільрада 50,1972   43,500                   430,0972        
Новокраснівська сільрада   20,000 20,000 180,000                     20,87984   8,000     Новокраснівська сільрада     3,500                 5,000 257,37984        
Республіканська сільрада   26,928 153,000 70,000     99,95889               32,000         Республіканська сільрада     60,000             1,000     442,88689        
Темрюцька сільрада 25,000 10,000 22,002 81,380     123,40976 10,000             58,500         Темрюцька сільрада 30,000   80,000   254,152         1,000     695,44376        
Тополинська сільрада       102,320       20,000             37,000         Тополинська сільрада     40,000   310,941         1,000     511,261        
                                                                           
районний бюджет 406,675   338,1999       3667,16622 627,733 20,000     55,000 205,000 187,510     197,433 40,000 165,610 районний бюджет 623,156 78,883 160,844 25,790 565,093 1,000     99,500   20,000       1148,36427 2952,25015 3259,92125
                                                                           
обласний бюджет             3565,700     24,800 10,000                 обласний бюджет 400,000           306,082           4306,582        
                                                                           
державний бюджет             1620,000                         державний бюджет 560,000             320,000           2500,000      
                                                                           
ВСЬОГО 437,675 713,696 1561,37061 2095,50003 9,279 30,000 10248,48564 696,71328 20,000 24,800 10,000 55,000 205,000 187,510 188,95653 1,635 305,433 134,000 165,610 ВСЬОГО 2063,35348 78,883 1131,920 25,790 1130,1860 1,000 306,082 320,000 99,500 6,000 20,000 5,000 12293,78490 2500,000 1148,36427 2952,25015 3259,92125
                                                                           
                                                                           
                                        Керуючий справами районної ради                             О.ГОРБАТЕНКО
                                                                           
                                                                           
                                        Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                               
                                                                           
                                        Начальник фінансового управління                             Т.ГУЦ