27.03.2018 № 7/28-465 Про внесення доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 – 418 «Про Програ- му розвитку культури Нікольського району на 2018 – 2019 роки

Posted in 28 - а сесія районної ради від 27.03.2018

УКРАЇНА

                                   Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
                                         Р І Ш Е Н Н Я
                                                      районної    ради
 
__27.03.2018__________ № _7/28-465_____
смт  Нікольське
 
 

 

 Про внесення доповнень до
рішення  районної  ради   від
22.12.2017 № 7/26 – 418 «Про Програ-
му розвитку культури  Нікольського  
району на 2018 – 2019 роки
 
         
              Керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України «Про культуру», враховуючи лист відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації від 16.03.2018 № 01 – 23/150, районна рада
 
ВИРІШИЛА :
 
1. Внести доповнення до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 – 418 «Про Програму розвитку культури Нікольського району на 2018 – 2019 роки», а саме:
                 - доповнити підпункт 4.3 «Придбання обладнання для забезпечення основної діяльності клубних закладів» пункту 4 «Покращення матеріально-технічної бази Нікольського РБК Нікольської райради Донецької області та його структурних підрозділів» розділу ІІ  «Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору Нікольського району» вказаної Програми заходами: «Придбання стільців офісних та кабелів для звукової апаратури для Малоянисольського СБК» (на суму 23.0 тис. грн.) (кошти субвенції Малоянисольської сільської ради); «Придбання відео проектора та освітлювальної апаратури для Темрюцького сільського центру культури і спорту» (на суму 70.0 тис. грн) (кошти субвенції Темрюцької сільської ради); «Придбання електричних обігрівачів повітря (теплових пушок) для Зорянського СБК» (на суму 10.0тис. грн) (кошти субвенції Зорянської сільської ради). Термін реалізації заходів – 2018 р.
          - доповнити підпункт 4.2 «Проведення ремонтних робіт в клубних закладах» пункту 4 «Покращення матеріально-технічної бази Нікольського РБК Нікольської райради Донецької області та його структурних підрозділів» розділу ІІ  «Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору Нікольського району» вказаної Програми заходом: «Виготовлення технічних умов із стандартного приєднання до електричних мереж для Зорянського СБК» (на суму 20.0 тис. грн.) (кошти субвенції Зорянської сільської ради) та Темрюцького сільського центру культури і спорту ( на суму 105.0 тис.грн.) (кошти субвенції Темрюцької сільської ради). Термін реалізації заходу – 2018 р.
           - доповнити розділ V «Розвиток музейної справи і туризму. Охоронна культурної спадщини» заходом 17 «Проведення поточного ремонту будівлі Краєзнавчого музею Нікольського району» (на суму 90.0тис. грн.) (за рахунок коштів субвенції Нікольської селищної ради 30.0тис. грн., за рахунок коштів районного бюджету -60.0 тис. грн.). Термін реалізації заходу – 2018 р.
2. Відділу культури і туризму (Галікбарова) забезпечити реалізацію положень Програми з урахуванням внесених доповнень.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).
.
 
Голова районної ради                                                                                         В.М. Мітько
                                                    
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
     «Про внесення доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 – 418 «Про Програму розвитку культури Нікольського району на 2018 – 2019 роки
 
 
             З метою забезпечення реалізації права населення   району   на задоволення соціокультурних потреб, гарантування доступності накопиченої інформації та культурних послуг, розвитку культури українського народу і культур інших національностей, що проживають у районі, забезпечення духовно-патріотичного виховання підростаючого покоління, а також зміцнення матеріально-технічної    бази   закладів   культури   району та залучення позабюджетних джерел фінансування прийнято «Програму розвитку культури Нікольського району на 2018 – 2019 роки».
Під час реалізації Заходів Програми виникла необхідність внести доповнення до них у зв’язку з тим, що необхідно придбати обладнання для сільських клубних закладів за рахунок коштів субвенцій сільських рад та провести поточний ремонт будівлі Краєзнавчого музею Нікольського району (за рахунок коштів субвенції Нікольської селищної ради та районного бюджету).
Проект рішення підготовлений на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пропонується для затвердження.
 
 
Начальник відділу
культури і туризму                                                                                    М.П.Галікбарова