27.03.2018 № 7/28-467 Про районну Програму «Державна Фіскальна Служба – 2018»

Posted in 28 - а сесія районної ради від 27.03.2018

УКРАЇНА
 Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
_27.03.2018______ № _7/28-467___
смт Нікольське
 
alt alt
 

 

Про районну Програму «Державна Фіскальна Служба – 2018»
           
 
 
 
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення порядку надання адміністративних послуг, покращення умов обслуговування платників податків Мангуською об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Донецькій області, враховуючи  лист Мангуської ОДПІ від 07.02.2018 № 73/10/05-40-03, районна рада
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити районну Програму «Державна Фіскальна Служба – 2018» (додається).
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого та середнього бізнесу (Каіра).
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                           В.М. Мітько
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
27.03.2018 № 7/28-467
                                                          
                                                 
 
РАЙОННА ПРОГРАМА
“Державна фіскальна служба – 2018”
 
І. Загальні положення.
 
Мангуська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Донецькій області (далі - ОДПІ) створена на виконання постанови КМУ від 06.08.2014 року №311 „Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання таким , що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” .
Основним завданням ОДПІ є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасною сплатою до бюджетів податків та зборів (обов’язкових платежів), встановлених законодавством.
Державна податкова інспекція є одним з інститутів виконавчої влади на території Мангушського та Нікольського районів Донецької області. Наповнення доходної частини місцевого бюджету - один з пріоритетних напрямків діяльності інспекції.
Центр обслуговування платників(далі – ЦОП) створений з метою забезпечення виконання органами Державної фіскальної служби(далі ДФС) основних стратегічних цілей та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників.
ЦОП провадить діяльність відповідно до Конституції України, указів та розпоряджень Президента України, Податкового кодексу України, законів України „Про державну службу”, ”Про адміністративні послуги” постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів ДФС України. Примірного положення про центр обслуговування платників, технічного регламенту центру обслуговування платників, затверджених наказом ДФС України від.20.05.2016 №458.
Підвищення ефективності роботи ОДПІ по реалізації єдиної державної політики в районі, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення партнерських взаємовідносин між податковим органом та платниками податків стало підставою для розробки даної Програми.
 
ІІ. Мета та задачі Програми.
 
Мета Програми - забезпечення реалізації заходів щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення прозорої системи взаємодії між суб’єктами підприємницької діяльності та виконавчою владою на базі повномасштабної корпоративної інформаційної системи приймання та обробки податкової звітності в електронному вигляді з використанням мережі Інтернет, яка забезпечить впровадження актуальних і достовірних баз даних, що містять повну інформацію про платників податків.
ЦОП забезпечує підвищення рівня надання податкових адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, а саме:
-                     створення комфортних умов платникам податків;
-                     розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;
-                     спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування органів ДФС;
-                     підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків;
-                     формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДФС.
 
Основні задачі Програми:
 
1. Забезпечення своєчасності та повноти сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів.
2. Організація роботи з бюджетоформуючими платниками податків, з підприємствами, які мінімізують податкові зобов’язання та мають низьке податкове навантаження.
3. Проведення заходів щодо легалізації праці, оформлення найманих працівників у суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення рівня виплачуваємої заробітної плати до встановленого законодавством, погашення заборгованості по заробітній платі.
4. З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету місцевих податків та зборів залучення до оподаткування платників, які зареєстровані в інших податкових органах.
5. Взаємодія з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та органами земельних ресурсів Нікольського  району з питань повноти обліку платників земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності та надання земельних ділянок у користування на умовах оренди, як слідство, забезпечення додаткових надходжень до бюджету плати за землю та оренди плати за землю.
6. Підвищення продуктивності та ефективності роботи з платниками, покращення умов праці фахівців ОДПІ, збереження матеріальних та трудових затрат, направлених на введення, обробку та перевірку податкової звітності платників податків.
Відповідно до цілей основними завданнями ЦОП є:
-                     створення умов для партнерських взаємовідносин фіскальної служби та платників;
-                     забезпечення платників якісними та своєчасними податковими послугами (введення критеріїв якості надання послуг ЦОП);
-                     забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);
-                     забезпечення значного зниження витрат платників, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;
-                     поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань (збільшення кількості платників податків на 30 відсотків).
 
ІІІ. Матеріально-технічна база інспекції та заходи
по приведенню ЦОП у відповідність.
 
Існуючий апаратно-програмний комплекс інспекції створювався на протязі 1998 - 2002 років. На теперішній час більше 80 % комп’ютерів та 80 % принтерів є морально та фізично застарілими. Комп’ютерне обладнання не забезпечує ефективної роботи інформаційної системи: в нових умовах це може привести до втрат обліку платежів до бюджетів усіх рівнів, що не дає можливості забезпечити впровадження сучасного програмного забезпечення, необхідного для виконання задач, поставлених перед інспекцією.
Для зняття соціальної напруги, пов'язаної з чергами при наданні податкової звітності, необхідно забезпечити прийом податкової звітності, в електронному вигляді, в тому числі, засобами мережі Інтернет. Для виконання цих заходів необхідно використання комп’ютерів нового покоління. Впровадження системи електронної звітності для платників податків дозволить значно скоротити час на обробку і аналіз наданої до інспекції звітності, зменшить кількість помилок при заповненні документів, вплив людського фактору та мінімальне втручання працівників фіскального органу в господарську діяльність суб’єктів господарювання.
Виникла необхідність провести ремонт вестибюля, який знаходиться на балансі Нікольської районної ради та має незадовільний стан. Приміщення вестибюля – є зовнішньою (секцією) зоною ЦОП Нікольського відділення Мангуської ОДПІ, що створює незручності при обслуговуванні платників податків та не відповідає вимогам.
 
IV. Заходи, передбачені ОДПІ, для реалізації Програми на 2018 рік.
 
1. Продовження роботи по створенню додаткових автоматизованих робочих місць для якісного та своєчасного виконання завдань по забезпеченню надходжень до місцевого та державного бюджетів.
2. Створення зручних умов для обслуговування платників, оснащення сучасною комп'ютерною та оргтехнікою кабінетів прийому та обробки податкової звітності, впровадження в даних приміщеннях мережі Інтернет, придбання відповідних програмних продуктів.
3. Впровадження програми повної комп'ютеризації та автоматизації процесів адміністрування податків і зборів, нових форм обслуговування платників з використанням сучасних інформаційних технологій.
4. Налагодження партнерських взаємовідносин з платниками податків, створення додаткових консультаційних пунктів, надання своєчасних та висококваліфікованих послуг щодо роз'яснення податкового законодавства.
5. Проведення постійного моніторингу показників діяльності платників податків без зайвого втручання в діяльність суб’єктів господарювання. ЦОП повинен бути обладнаний відповідно до Рекомендацій щодо оформлення приміщень ЦОП та умовно або фактично складатися з трьох залів (секцій), які будуть забезпечувати виконання стандартизованих функцій з урахуванням площі приміщення та кількості платників податків:
1) зал (секція) надання адміністративних послуг;
2) зал (секція) прийому звітності та вхідної кореспонденції;
3) зал (секція) обслуговування платників податків.
 
V. Фінансове забезпечення виконання Програми.
 
Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 100,0 тис.грн., а саме:
 
 
Зміст заходів
Розмір витрат місцевого бюджету, тис.грн.
Придбання комп’ютерного обладнання, оргтехніки, засобів зв’язку
83,0
Придбання меблів та господарського інвентарю
17,0
 
 
 
VІ. Контроль за виконанням програми
 
Контроль за виконанням даної Програми здійснюють постійні комісії районної ради: з питань депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; з питань бюджету, фінансів, економічної та регуляторної політики, соціально-економічного розвитку і розвитку малого та середнього бізнесу.
 
VIІ. Очікуваний результат
 
Реалізація Програми “Державна фіскальна служба-2018”дасть можливість:
-                     забезпечити реалізацію єдиної державної податкової політики на території району;
-                     забезпечити виконання завдань, поставлених перед державною податковою інспекцією, по наповненню бюджетів усіх рівнів;
-                     створити сприятливі умови для добровільної сплати податків, а також виводу з “тіні” доходів, отриманих незаконним шляхом;
-                     розширити базу оподаткування шляхом залучення до сплати більшого кола платників;
-                     здійснювати постійний моніторинг та своєчасно реагувати на негативні тенденції розрахунків з бюджетами платників податків, які потребують особливої уваги з боку податкових органів;
-                     забезпечити ефективність обслуговування платників на більш професійному рівні, що сприятиме підвищенню авторитету фіскальної служби в районі та виконавчої влади в цілому.
 
 
 
Керуючий справами
районної ради                                                                                  О.М.Горбатенко
 
Підготовлено: Мангуською об’єднаною державною податковою інспекцією
                                        
В.о. начальника                                                                                 О.В. Курочкін
 
  
  
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
„ Про районну Програму „Державна Фіскальна Служба -2018”
 
 
 
Проект рішення районної ради „Про районну Програму „Державна Фіскальна Служба -2018” розроблено з метою підвищення ефективності роботи Мангуської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області по реалізації єдиної державної політики в районі, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення партнерських взаємовідносин між податковим органом та платниками податків.
Для реалізації заходів Програми планується залучити кошти місцевого бюджету.
 
 
 
 
 
В.о. начальника Мангуської ОДПІ
ГУ ДФС у Донецькій області                                                         О.В. Курочкін