27.03.2018 № 7/28-468 Про затвердження граничної чисельністі працівників комунальних закладів культури Нікольського району на 2018 рік

Posted in 28 - а сесія районної ради від 27.03.2018

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
___27.03.2018______ № _7/28-468___
смт Нікольське
 
   
 

Про затвердження граничної чисельністі працівників комунальних закладів культури Нікольського району на 2018 рік
 
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,      частиною 2 ст. 29 Закону України «Про культуру», на виконання заходів Програми розвитку культури Нікольського району на 2018 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2017 № 7/26-418, зі змінами, районна рада,
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити граничну чисельність працівників комунальних закладів культури Нікольського району:
- Нікольський районний Будинок культури Нікольської районної ради Донецької області в кількості 55,0 штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток № 1);
- Нікольська ЦБС в кількості 23,75 штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток № 2);
-  Нікольська РМШ ім. Д.К.Патричі в кількості 35,0 штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток № 3);
- Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області в кількості 11,0 штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток № 4);
- Музей історії с.Темрюк Нікольського району Донецької області в кількості 2,5 штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток № 5).
2.  Начальнику відділу культури і туризму райдержадміністрації (Галікбарова) привести у відповідність штатний розпис комунальних закладів культури.
 
Голова районної ради                                                           В.М.Мітько                                                                    
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про затвердження граничної чисельності працівників комунальних
закладів культури Нікольського району на 2018 рік»
 
           Проект рішення підготовлено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог ч.2. ст. 29 Закону України «Про культуру» та п.3 «Ліквідація неповної зайнятості в закладах культури. Збільшення штатної чисельності» розділу І «Оптимізація мережі закладів культури району» заходів Програми розвитку культури Нікольського району на 2018 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2017 № 7/26-418.
В зв’язку з тим, що в КЗ «Нікольський РБК Нікольської районної ради Донецької області» та КЗ «Нікольська ЦБС» необхідно вирішити проблему неповної зайнятості основних працівників, проектом рішення передбачається збільшити граничну штатну чисельність працівників вказаних закладів на 3 шт. одиниці, а саме:
- Нікольський РБК – збільшити до повної ставки штатні одиниці: художній керівник Кременівського СБК (+ 0,5 шт.од.), художній керівник Кирилівського СК (+0,5 шт.од.), художній керівник Республіканського СБК (+ 0,5 шт.од.), керівник гуртка Республіканського СБК ( + 0,5 шт. од.), двірник Малоянисольського СБК ( +0,5 шт. од.). Всього збільшити штатну чисельність на 2,25 шт.од.
- Нікольська ЦБС - збільшити до повної ставки штатні одиниці: завідувач Касянівської сільської бібліотеки (+ 0,25 шт.од.), завідувач Зорянської сільської бібліотеки (+ 0,25 шт.од.), завідувач Кальчицької сільської бібліотеки (+ 0,25 шт.од.). Всього збільшити штатну чисельність на 0,75 шт.од.
 
 
 
Начальник відділу
культури і туризму
райдержадміністрації                                                                           М.П.Галікбарова
Додаток № 1
до рішення районної ради
27.03.2018_____№ _7/28-468____
 
 
                           ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД (ПРОФЕСІЙ)
ТА ЇХ КІЛЬКІСТЬ НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2018 РІК
 
 
Директор – 10
Заступник директора – 1
Художній керівник – 10,75
Керівник народного аматорського колективу – 8,5
Завідувач СК – 1,5
Методист – 2,5
Культорганізатор – 1
Керівник гуртка – 4,0
Завідувач канцелярією – 1
Помічник режисера народного аматорського театру – 0,25
Технік народної аматорської фотостудії – 1
Освітлювач-звукорежисер – 0,5
Завідувач костюмерною – 1
Завгосп – 1
Прибиральник службових приміщень – 8,5
Робітник – 1
Енергетик – 0,5
Двірник – 1
 
 
 
Загальна чисельність працівників Нікольського РБК Нікольської райради Донецької області складає: 55,0 шт.од.
 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                  О.М.Горбатенко
 
 
Підготовлено: відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
 
Начальник відділу                                                                                              М.П. Галікбарова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 2
до рішення районної ради
27.03.2018_____№ _7/28-468____
 
 
                           ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД (ПРОФЕСІЙ)
ТА ЇХ КІЛЬКІСТЬ НІКОЛЬСЬКОЇ ЦБС НА 2018 РІК
 
 
Директор – 1
Завідувач дитячої бібліотеки – 1
Провідний методист – 1
Бібліограф провідний – 1
Бібліотекар – 6,5
Зав.відділом обслуговування – 1
Завідувач філією – 10,25
Прибиральник службових приміщень – 1,25
Завгосп – 0,75
 
 
 
Загальна чисельність працівників Нікольської ЦБС складає:  23,75 шт.од.
 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                  О.М.Горбатенко
 
 
Підготовлено: відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
 
Начальник відділу                                                                                              М.П. Галікбарова
 
 
 
 
 
 
Додаток № 3
до рішення районної ради
27.03.2018_____№ _7/28-468____
 
 
                           ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД (ПРОФЕСІЙ)
ТА ЇХ КІЛЬКІСТЬ НІКОЛЬСЬКОЇ РМШ ІМ. Д.К.ПАТРИЧІ НА 2018 РІК
 
 
Директор – 1
Заступник директора – 1
Викладач – 24
Секретар навчальної частини – 1
Керівник народного колективу – 1
Завгосп – 1
Кочегар – 0,5
Робітник – 0,5
Сторож – 2
Настроювач музичних інструментів – 0,5
Прибиральник службових приміщень – 1
Черговий – 1
Двірник – 0,5
 
 
 
Загальна чисельність працівників Нікольської РМШ ім. Д.К.Патричі складає:  35,0 шт.од.
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                  О.М.Горбатенко
 
 
Підготовлено: відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
 
Начальник відділу                                                                                              М.П. Галікбарова
 
 
 
 
 
 
Додаток № 4
до рішення районної ради
27.03.2018_____№ _7/28-468____
 
 
                           ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД (ПРОФЕСІЙ)
ТА ЇХ КІЛЬКІСТЬ КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2018 РІК
 
Директор – 1
Зберігач фондів – 1
Науковий співробітник – 7,5
Прибиральник службових приміщень – 2
 
 
Загальна чисельність працівників Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області складає: 11,0 шт.од.
 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                  О.М.Горбатенко
 
 
Підготовлено: відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
 
Начальник відділу                                                                                              М.П. Галікбарова
 
 
 
 
 
Додаток № 5
до рішення районної ради
27.03.2018_____№ _7/28-468____
 
 
                           ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД (ПРОФЕСІЙ)
ТА ЇХ КІЛЬКІСТЬ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ С.ТЕМРЮК НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2018 РІК
 
 
Директор – 1
Зберігач фондів – 1
Науковий співробітник – 0,5
 
 
 
Загальна чисельність працівників Музею історії с.Темрюк Нікольського району Донецької області складає: 2,5 шт.од.
 
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                  О.М.Горбатенко
 
 
Підготовлено: відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
 
Начальник відділу                                                                                              М.П. Галікбарова
 
 
 
 
free pokerfree poker