27.03.2018 № 7/28-470 Про припинення шляхом перетворення Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Posted in 28 - а сесія районної ради від 27.03.2018

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
__27.03.2018_____№ 7/28-470_____
смт  Нікольське
 
 

 

Про припинення шляхом перетворення Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області у  Комунальне некомерційне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
 
            Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017р № 2002-VІІІ, Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VІІІ, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалених робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України (протокол від 14.02.2018р), з метою забезпечення населення району наданням якісних медичних послуг, керуючись ст.ст. 52-54,78,137 Господарського кодексу України, ст. ст. 104-108 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Припинити шляхом перетворення Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області, (код ЕДРПОУ 37691796), юридична адреса: вулиця Свободи, будинок 1, смт Нікольське, Нікольський район, Донецька область, 87000 
у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області.
2. Визначити місцезнаходження Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області за адресою: вулиця Свободи, будинок 1, смт Нікольське, Нікольський район, Донецька область, 87000.
3. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради  Донецької області є правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області.
4. Визначити, що майно Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області є комунальною власністю територіальних громад сіл, селища Нікольського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління
5. Включити  Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області до переліку об’єктів комунальної власності Нікольської районної ради, що не підлягають приватизації.
6. Створити комісію з реорганізації (припинення шляхом перетворення) Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області (далі - Комісія з реорганізації) у складі згідно з додатком.
               7. Надати Комісії з реорганізації усі повноваження щодо управління справами Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області на час реорганізації, відповідно до чинного законодавства.
8. Встановити строк заявлення  кредиторами своїх вимог до Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області, що припиняється - 2 місяці, з дня опублікування повідомлення про рішення, щодо припинення юридичної особи.
              9.  Комісії з реорганізації:
           9.1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області письмово повідомити орган Державної реєстрації про прийняття такого рішення.
           9.2.    Провести інвентаризацію активів та зобов’язань    Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області.
           9.3. Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами, скласти передавальний акт та надати на затвердження   районній раді.
           9.4. Підготувати проект Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області та надати на затвердження  районній раді.
           9.5. Здійснити державну реєстрацію припинення Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області та державну реєстрацію створеного Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області відповідно до діючого законодавства.
            11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту (Челбарах).
 
 
Голова районної ради                                                                                               В.М. Мітько
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
«Про припинення шляхом перетворення Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Нікольської районної ради Донецької області»
 
             Даний проект рішення розроблений на підставі Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» № 2002-VІІІ від 06.04.2017р, Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р від 30.11.2016р, Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалених робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України (протокол  від 14.02.2018р).
              Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України одним з основних стратегічних завдань цієї реформи є перехід до оплати діяльності постачальників медичних послуг на основі конкретних результатів їх діяльності. Для вирішення цього завдання необхідно змінити характер відносин між постачальником медичних послуг та їх замовником – відповідним розпорядником бюджетних коштів. На зміну командно-адміністративній моделі взаємовідносин між цими суб’єктами має прийти контрактна модель, у якій взаємовідносини регулюються договорами. За зазначеними договорами розпорядник бюджетних коштів діятиме в інтересах пацієнтів як третя сторона – платник, а заклад охорони здоров’я, виступатиме як постачальник послуг.
Запровадження такої моделі взаємовідносин потребує надання державним і комунальним закладам охорони здоров’я управлінської і фінансової автономії, і ця автономія   забезпечується шляхом реорганізації, зокрема перетворення таких закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності - державні та комунальні некомерційні підприємства.
             Згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» обов’язковою умовою приєднання медичних закладів до реформи є їх перетворення із бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства, і тільки у такому статусі вони зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування з Державного бюджету за надані послуги.
           Перетворення КЗ «Нікольський ЦПМСД»  у некомерційне підприємство посприяє запобіганню податкового навантаження, недопущенню банкрутства та скорочення існуючої мережі закладів охорони здоров’я району, збільшенню господарської та фінансової автономії (самостійності), управлінської гнучкості, формуванню стимулів для поліпшення якості медичного обслуговування населення і водночас підвищення економічної ефективності використання активів.
              З огляду на вищенаведене пропонується реорганізувати Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області, яке згідно діючого законодавства стане правонаступником  всіх прав та обов’язків закладу.
 
 
 
Головний лікар
КЗ  «Нікольський ЦПМСД»                                                                          О.М. Куліковська           
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення районної ради
 27.03.2018_____№ 7/28-470
 
Склад
комісії з реорганізації (припинення шляхом перетворення) комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області у комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області
 
Голова комісії:
 
Куліковська Ольга Миколаївна
головний лікар КЗ «Нікольський ЦПМСД», номер облікової картки платника податків
Члени комісії:
 
Василенко Тетяна Геннадіївна
головний бухгалтер КЗ «Нікольський ЦПМСД», реєстраційний номер облікової картки платника податків
 
Кунак Наталія Анатоліївна
 
 
заступник голови Нікольської райдержадміністрації (за згодою), реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________
 
Косачова Любов Костянтинівна
 
юрисконсульт КЗ «Нікольський ЦПМСД»,   реєстраційний номер облікової картки платника податків 
 
Мєліхова Світлана Вікторівна
 
заступник головного лікаря з медичного
обслуговування населення КЗ «Нікольський ЦПМСД», реєстраційний номер облікової картки платника податків 
 
Плавська Ірина Миколаївна
 
заступник голови Нікольської районної ради,
реєстраційний номер облікової картки платника податків  
 
Фірсова Людмила Анатоліївна
заступник головного лікаря з економічних питань
КЗ «Нікольський ЦПМСД», реєстраційний номер облікової картки платника податків 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                            В.М. Мітько