31. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.08.2008 року № 5/22-237 «Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні

Posted in 36-а сесія

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
         22 лютого  2019        №    7/36-652
смт  Нікольське
 
 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради
від 21.08.2008 року № 5/22-237 «Про затвердження Методики
розрахунку і порядок використання плати за оренду майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що
знаходяться в управлінні районної ради»
 
Керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів від 4 жовтня 1995 р. № 786  «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами, враховуючі клопотання Нікольської районної державної адміністрації від 25.01.2019 р. №01-449/33/01, в цілях запобігання дебіторської та кредиторської заборгованості у розрахунках між державним та місцевим бюджетами, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести доповнення до рішення районної ради від 21.08.2008 року № 5/22-237 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради» зі змінами, а саме:
1.1. До пункту 7 додати абзац восьмий та викласти у наступній редакції:
У зв’язку з відсутністю запланованих у кошторисах доходів та видатків на утримання Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації, що фінансуються з державного бюджету, для розрахунку за оренду приміщення встановити їм на 2019 рік розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 грн. за 1 кв.м.
1.2. До пункту 7 додати абзац дев’ятий та викласти у наступній редакції:
У зв’язку з відсутністю запланованих у кошторисах доходів та видатків на утримання Нікольської районної державної адміністрації, що фінансуються з державного бюджету, для розрахунку за оренду приміщення встановити їм на 2019 рік розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 грн. за 1 кв.м.
1.3. До пункту 7 додати абзац десятий та викласти у наступній редакції:
У зв’язку з відсутністю запланованих у кошторисах доходів та видатків на утримання фінансового управління Нікольської районної державної адміністрації, що фінансуються з державного бюджету, для розрахунку за оренду приміщення встановити їм на 2019 рік розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 грн. за 1 кв.м.
1.4. До пункту 5 додати абзац дев’ятий  та викласти у наступній редакції:
«У зв’язку з відсутністю запланованих у кошторисі доходів та видатків на утримання  Нікольської райдержадміністрації, що фінансується з держаного бюджету, для розрахунку за оренду  комп’ютерної та оргтехніки встановити їм на 2019 рік розмір річної орендної плати за оренду майна 1грн. за одиницю».
 
2. Районній раді (Мітько) та Нікольському територіальному центру надання соціальних послуг Донецької області (Чумаченко) врахувати внесені зміни при укладені договорів оренди майна спільної власності територіальних сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради на 2019 рік.
 
 
 
Голова районної ради                                                                                  В. МІТЬКО
 
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21.08.2008 року
 № 5/22-237 «Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
що знаходяться в управлінні районної ради»»
 
Проект рішення підготовлено керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,Постанови Кабінету Міністрів від 4 жовтня 1995 р. № 786  «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами, у зв’язку з тим, що кошторис доходів і видатків на 2019 рік Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації, Нікольської районної державної адміністрації, фінансового управління Нікольської райдержадміністрації, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, не передбачає у повному обсязі видатки на оренду майна та техніки.
В цілях запобігання дебіторської та кредиторської заборгованості у розрахунках між державним та місцевим бюджетами необхідно внести доповнення до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради, де встановити на 2019 рік орендну плату для Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації, Нікольської районної державної адміністрації, фінансового управління Нікольської райдержадміністрації 1,00 грн. за 1 кв.м. А також встановити розмір річної орендної плати за оренду комп’ютерної та оргтехніки у розмірі 1 грн. за одиницю.
 
 
 

Заступник голови районної ради                                                       І. ПЛАВСЬКА