8. Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами від 22 лютого 2019 № 7/36-639

Posted in 38-а сесія

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 21 травня 2019     №  7/38-680    .
 смт Нікольське
 

 

 Про внесення змін до рішення районної
ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581
«Про районний бюджет на 2019 рік»
зі змінами від 22 лютого 2019 № 7/36-639
 
 
 
            Керуючись нормами ст. 78 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний  бюджет України на 2019 рік», відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
 ВИРІШИЛА:
 
1.  Визначити на 2019 рік:
 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету та доходи спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 1 до цього рішення;
 - видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету та видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 3 до цього рішення, враховуючи додатки 3-1 та 3-2 до цього рішення.
2. Врахувати у складі районного бюджету міжбюджетні трансферти згідно додатку 1 та спрямувати за видатками згідно додатку 3 до цього рішення.
3. Затвердити дефіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2 та спрямувати за видатками згідно  додатку 3 до цього рішення.
4. Визначити профіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
5. Визначити дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
6. Затвердити перерозподіл видатків бюджетних коштів згідно додатку 3 до цього рішення.
            7. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису районного бюджету згідно додатків.
            8. Додатки 1, 2, 3, 3-1, 3-2, 4, 5 та 6 викласти в новій редакції, що додаються.
            9. Доповнити новим додатком 4-1, що додається
           10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
Голова районної ради                                                                                                                  В. МІТЬКО
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами від 22 лютого 2019 № 7/36-639
 
Проект рішення районної ради підготовлено з врахуванням вимог статей 23, 71, 72, 75, 78, 101 Бюджетного кодексу України та за результатами нарад при голові райдержадміністрації.
Дохідна частина районного бюджету уточнюється на 15984,103 тис. грн, а саме: за рахунок трансфертів з державного бюджету в обсязі 15240,743 тис. грн, а саме: субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у сумі 13785,743 тис. грн та на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку територій у сумі 1455,0 тис. грн, за рахунок трансфертів з обласного бюджету в обсязі 743,36 тис. грн, а саме: субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 736,14 тис. грн та на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 7,22 тис. грн.
Збільшено  встановлений  дефіцит  загального  фонду  районного  бюджету на 8467,08001 тис. грн,  а  саме   за  рахунок:  залишків  коштів   освітньої   субвенції   у  сумі  178,8 тис. грн, залишків коштів медичної субвенції у сумі 1528,66552 тис. грн, залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій у сумі 817,36267 тис. грн  та залишків коштів загального фонду районного  бюджету, які  склались на початок поточного бюджетного періоду в обсязі 5942,25182 тис. грн.
Видаткова частина районного бюджету уточнюється на 24451,18301 тис. грн із визначенням їх цільового призначення, з них збільшення по: відділу освіти Нікольської райдержадміністрації у сумі 14689,09551 тис. грн,  Нікольській райдержадміністрації в обсязі 1746,1188 тис. грн, з них  як головному розпоряднику коштів районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я» у сумі 1681,27652 тис. грн, відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації у сумі 4968,3797 тис. грн, по відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації  у сумі 187,014 тис. грн, Нікольській районній раді у сумі 50,0 тис. грн, по управлінню  соціального  захисту  населення  Нікольської райдержадміністрації у сумі 843,155 тис. грн та по фінансовому управлінню Нікольської  райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів районного бюджету по ТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в обсязі 1967,42 тис. грн.
Із загального обсягу уточнень видаткової частини на фінансування місцевих програм спрямовано 22978,15998 тис.  грн, а саме на реалізацію заходів програм:
     - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні  напрями  розвитку  на  2020  і  2021 роки»,  підрозділ  3.1.19.   «Освіта»  -       2574,78728 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету у сумі 1762,62728 тис. грн, розподіл вільних залишків коштів, який має цільове спрямування у сумі 68,8 тис. грн та трансферти місцевого бюджету у сумі 743,36 тис. грн;
     - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні  напрями  розвитку на 2020 і 2021 роки», підрозділ 3.1.22 «Культура і туризм» -  786,025 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету у сумі 286,025 тис. грн та розподіл вільних залишків коштів, який має цільове спрямування у сумі 500,0 тис. грн;
      - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки», підрозділ 3.1.20 «Охорона здоров’я» -  1332,71575 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету у сумі 152,611 тис. грн та розподіл вільного залишку коштів, який має цільове спрямування в обсязі 1180,10475 тис. грн; 
     - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки», підрозділ 3.1.16 «Соціальний захист населення» - 650,0 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету у сумі 500,0 тис. грн та розподіл залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій у сумі 150,0 тис. грн;
   -  «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки», підрозділ 3.1.17 «Підтримка сім’ї, дітей та молоді» - 150,0 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету;
     - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки», підрозділ 3.1.26 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» - 64,84228 тис. грн,джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету;
     - «Районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту у Нікольському районі на 2017 – 2021 роки» у сумі 37,014 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету;
      - «Освіта Нікольського району в європейському вимірі. 2017-2020 роки», напрям програми «Дошкільна освіта»  - 7,25 тис. грн, джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету;
     - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки», розділ 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація  яких  пропонується  у  2019 році,  підрозділ  3.2.2   «Освіта»   - 12929,24267 тис. грн, джерелом покриття видатків є трансферти  з державного бюджету у сумі 11094,46 тис. грн, розподіл залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій у сумі 167,36267 тис. грн та розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету у сумі 1667,42 тис. грн;
     - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки», розділ 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація  яких  пропонується  у  2019 році,  підрозділ  3.2.3  «Охорона здоров’я»  у сумі 300,0 тис. грн,  джерелом покриття видатків є розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету;
     - «Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки», розділ 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація  яких  пропонується  у  2019 році,  підрозділ 3.2.4 «Культура і туризм» - 4146,283 тис. грн, джерелом покриття видатків є трансферт з державного бюджету.
Видатки, які у 2019 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку,  визначені за переліком об’єктів та заходів згідно додатку 5 до цього рішення та складають    21187,12454 тис. грн.
З метою забезпечення реалізації постанови КМУ від 30 січня 2019 р. № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 № 1176 та звернення головного розпорядника коштів районного бюджету від 25.02.2019 №03-20/970 проведений перерозподіл бюджетних асигнувань в межах головного розпорядника коштів із запровадженням коду ТПКВКМБ 3049 «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»» та визначенням головним розпорядником коштів районного бюджету за даною бюджетною програмою  управління  соціального  захисту  населення  Нікольської райдержадміністрації згідно додатку 3 до цього рішення.
З метою забезпечення реалізації постанови КМУ від 13 березня 2019 р. № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 128 та звернення головного розпорядника коштів від 08.04.2019 № 03-20/1009 проведений перерозподіл бюджетних асигнувань в межах головного розпорядника коштів із запровадженням коду ТПКВКМБ 3087 «Надання допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях» та визначенням головним розпорядником коштів районного бюджету за даною бюджетною програмою  управління  соціального  захисту  населення  Нікольської райдержадміністрації згідно додатку 3 до цього рішення.
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 21.02.2019 № 78 та відповідно до звернення головного розпорядника коштів від 23.04.2019 № 01-19/0544, враховуючи протокол наради при голові райдержадміністрації, проведений перерозподіл бюджетних асигнувань в межах головного розпорядника коштів із запровадженням коду ТПКВКМБ 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів» та визначенням головним розпорядником коштів районного бюджету за даною бюджетною програмою відділ освіти Нікольської райдержадміністрації згідно додатку 3 до цього рішення.
Також проведений перерозподіл бюджетних асигнувань в межах головного розпорядника коштів районного бюджету по відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації, управлінню  соціального  захисту  населення  Нікольської райдержадміністрації та по Нікольській районній раді згідно додатку 3 до цього рішення.
Враховане переспрямування напрямку використання кошторисних призначень іншої субвенції на реалізацію заходу Програми розвитку освіти «Освіта Нікольського району в Європейському вимірі 2017 – 2020 роки» відповідно звернення відділу освіти Нікольської райдержадміністрації від 10.05.2019 № 01-19/0620 згідно додатку 6 до цього рішення.
Для забезпечення виконання постанови КМУ від 06 грудня 2017 року  № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» та доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 16.04.2019 № 6/9-19, відповідно заходу Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 і 2021 роки передбачені кошти в обсязі 300,0 тис. грн за ТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на співфінансування проектів будівництва комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості для подальшого перерахування до спеціального фонду обласного бюджету згідно додатку 3 до цього рішення.
Відповідно Переліку об’єктів і заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженому  розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), на виконання доручення першого заступника голови облдержадміністрації від 19.04.2019 №7/0.2, відповідно заходу Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 і 2021 роки передбачені кошти в обсязі 1667,42 тис. грн за ТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на співфінансування на рівні 10 % заходу «Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кальчик Володарського району Донецької області» для подальшого перерахування до спеціального фонду обласного бюджету згідно додатку 3 до цього рішення.
 
 
 
Начальник фінансового управління

Нікольської райдержадміністрації                                                                                      Т.ГУЦ