12. Про затвердження граничної чисель- ності працівників закладів освіти Нікольського району на 2019 рік

Posted in 38-а сесія

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
21 травня 2019      №    7/38-684_
смт  Нікольське
   
 

 

Про  затвердження граничної чисель-
ності працівників закладів освіти
Нікольського району на 2019 рік
 
Згідно ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», наказу Міністерства освіти і науки України № 1055 від 04.11.2010 року «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів № 1205 від 22.12.2010 (зі змінами),  наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві норми» № 105 від 11.05.2004 року, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
№ 1119 від 08.12.2008 року
 
ВИРІШИЛА :
 
1. Затвердити граничну чисельність працівників закладів освіти Нікольського району на 2019 рік:
 
- КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в кількості 236,0 штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток 1);  
 
- КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в кількості 270,0 штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток 2);
 
- КПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в кількості 8,5 штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток 3);
 
- КПКВК МБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» в кількості 5,5  штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток 4);
 
- КПКВК МБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в кількості 15,5 штатних одиниць згідно переліку найменування посад (професій) та їх кількості (додаток  5,6);
 
2. В. о. начальнику відділу освіти райдержадміністрації (Токарєв) привести у відповідність штатний розпис закладів освіти.
 
3. Фінансовому управлінню (Гуц ) забезпечити фонд заробітної плати у повному  обсязі згідно граничної чисельності.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).
 
 
Голова районної ради                                                                                          В. МІТЬКО
 
 
 
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до  рішення  районної ради
 
«Про  затвердження граничної чисельність працівників закладів освіти
Нікольського району на 2019 рік»
 
Проект рішення розроблено відповідно ст. 43 Закону України «Про місцеве самовря-дування в Україні», відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», наказу Міністерства освіти і науки України № 1055 від 04.11.2010 року «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»,наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів № 1205 від 22.12.2010 (зі змінами),наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві норми» № 105 від 11.05.2004 року, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1119 від 08.12.2008 року, з метою приведення штатної чисельності у відповід-ність до законодавства.
По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» , згідно  наказу МОН від  04.11.2010. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» п.2  «Керівникам дошкільних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних) , не передбачені штатними  нормативами для цього  закладу, в межах фонду оплати праці», були внесені зміни до  таблиці по затвердження на 2019 рік граничної чисельності  по  закладам дошкільної освіти а, саме:
по  КЗ Нікольський ясла-садок №1  «Сонечко»  була введена посада практичного психолога 0,25 ст., натомість зменшена кількість вихователів 0,25 ст.(в межах фонду оплати  праці затвердженого на 2019 рік),
по КЗ Нікольський ясла-садок №3 «Ромашка» була введена посада практичного психолога 0,5 ст., натомість зменшена кількість вихователів 0,5 ст. (в межах фонду оплати праці затвердженого на 2019 рік),
по КЗ Новокраснівський ясла-садок була збільшено кількість вихователів на 0,6 ст., натомість зменшена  ставка  музичного керівника зменшена на 0,6 ст., (у зв’язку з відсутністю спеціаліста, .в межах фонду оплати праці затвердженого на 2019 рік),
по КЗ  Тополинський ясла-садок «Топольок» була введена ставка  електрослюсаря 0,5 ст., натомість зменшена кількість машиністів (кочегар) (сезонний) на 0,5 ст. (в межах фонду оплати праці затвердженого на 2019 рік).
По  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,  гімназіями, колегіумами» , згідно  наказу МОН від  06.12.2010. №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів  закладів загальної середньої освіти» п.2  «Керівникам закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних) , не передбачені штатними  нормативами для цього  закладу, в межах фонду оплати праці»:
по  КЗ «Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів» була введена ставка  електромонтер 1,0 ст., натомість зменшена кількість  робітників з комплексного обслуговування й ремонту  на 0,5 ст. (в межах фонду оплати праці затвердженого на 2019 рік).
По іншим  підрозділам відділу освіти зміни відсутні.
            
 
В. о. начальника відділу освіти

райдержадміністрації                                                                               Т.РАДІОНОВА