1. Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 р. № 7/35 - 605 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» (зі змінами)

Posted in 42 - а сесія

проект
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А    Р А Й О Н Н А    Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
________________ № ________________
смт Нікольське
 
altaltaltaltПро внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 р. № 7/35 - 605 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» (зі змінами)
 
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 і 2021 роки, затвердженою рішенням районної ради від 21 грудня 2018 № 7/35 – 605 (зі змінами), враховуючи лист райдержадміністрації від 16 вересня 2019 № 01-18/4689/2-19/0.2 та висновок постійної комісії з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 7/35 - 605 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 і 2021 роки» (зі змінами), а саме до:
1.1 розділу 3. «Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей» 3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми (додаток 1) та 3.2. «Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році (додаток 2);
1.2 розділу 4. «Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми», «Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки»     ( додаток 3) та «Фінансове забезпечення проектів регіонального розвитку Програми» (додаток 4) .
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу (КАІРА).
 
Голова районної ради                                                                                   В.МІТЬКО
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
 
«Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018р. № 7/35 - 605
«Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району
на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» (зі змінами)
 
Проект рішення підготовлено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Нікольської райдержадміністрації від 17.10.2019                № 01-18/5329/2-19/0.3, листа КНП «Центральна районна лікарня Нікольського району»        від 21.10.2019 № 474/03, від 24.10.2019 № 481/03, листа відділу освіти Нікольської райдержадміністрації від 22.10.2019 № 01-19/1523, листа управління соціального захисту Нікольської РДА від 23.10.2019 № 01-07/5442, листа Кальчицької сільської ради Нікольського району Донецької області від 23.10.2019 № 02-25/536, розпорядження кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. №500-р пропонується внести зміни в «Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» (зі змінами), в розділ 3 «Шляхи розв’язання проблем розвитку району та досягнення поставлених цілей» та 3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році, а саме:
Підрозділ 3.1.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Завдання 1.1.2 Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери освіти, охорони пункт 3.5 викласти в новій редакції:
п.3.5 Придбання навісного обладнання екскаватора ланцюгового ЕЦ - 1800, шнеками, ходозменшувачем (базова модель) для КП «Кальчик – комсервіс» Нікольський район, с. Кальчик, пров. Вокзальний,2 на загальну суму 270,0 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-екокномічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами.
Підрозділ 3.1.12. Формування спроможних територіальних громад
Завдання Інші (Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях) пункт 3 викласти у новій редакції наступного змісту:
п.3 Застосування комплексного підходу до визначення приорітетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдвнь для створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Нікольського району» на загальну суму 512,0 тис. грн за рахунок місцевого бюджету.
Підрозділ 3.1.16 Соціальний захист населення
Завдання Інші (завдання та заходи щодо вирішення нагальних проблем роботи управління с оціального захисту населення та територіального центру надання соціальних послуг) доповнити пунктом 54 та викласти його в насупній редакції:
п.54 Грошова компенсація на придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлении батьківського піклування, та осіб з їх числа» на загальну суму 1543,3 тис. грн за рахунок державного бюджету.
Підрозділ 3.1.20. Охорона здоров"я
Завдання Інші (Створення належних умов для надання медичних послуг в закладах охорони здоров'я) внести зміну до пункту 2 зменшити суму з 683,7 тис. грн до 342,7 тис.грн :
п.2 Придбання та ремонт медичного та іншого обладнання,придбання предметів, меблів на загальну суму 342,7 тис.грн за рахунок районного бюджету.
Завдання Інші (Створення належних умов для надання медичних послуг в закладах охорони здоров'я) пункт 11 викласти в новій редакції:
п.11 Фінансова підтримка згідно заходів «Програми фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Нікольського району» на загальну суму 9636,3 тис.грн, в тому числі 6370,1 тис. грн за рахунок державного бюджету та 3266,2 тис.грн за рахунок обласного бюджету.
Завдання Інші (Удосконалення кадрової політики) пункт 2 зменшити суму з 423,2 тис.грн до 223,2 тис.грн:
п.2 Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я на загальну суму 223,2 тис. грн за рахунок районного бюджету.
Завдання Інші (Забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи та судинно-мозкової системи» доповнити пунктом 1 та викласти його у наступній редакції:
п.1 Придбання лікарських засобів для лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, необхідних для надання невідкладної допомоги, які не увійшли до Національного переліку згідно Постанов КМУ від 16.03.2017 року № 180, від 13.12.2017 року № 1081» на загальну суму 77,51570 тис.грн за рахунок районного бюджету;
Додаток 2 «Розділ 3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році» підрозділ 3.2.2 «Освіта»
Внести зміни в пункт 13 збільшити обсяг фінансування з 1000,0 тис. грн до 1056,871 тис. грн:
п.13 Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», вул.Центральна, 31Б, с.Зелений Яр, Нікольський район, Донецька область на загальну суму 1056,871 тис. грн (1000,0 за рахунок державного бюджету та 56,871 тис. грн за рахунок районного бюджету).
 
 
 
 
Начальник відділу
економіки Нікольської РДА                                                                            С.ПАНІОТОВА
 
 
                      Додаток 1    
Додаток 1
до рішення районної ради
___________________________№________________  
3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РАЙОНУ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
Завдання
з/п
Зміст заходу Термін
виконан-
ня 
Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результат
Всього у тому числі за рахунок коштів:
Держав-
ного
бюджету
місцевих бюджетів підпри-
ємств
інших
джерел
найменування показника значення показника
облас-
ного
бюджету
бюджету
міст і
районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.1.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура
Завдання 1.1.2  Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери освіти, охорони пункт 3.5 викласти в новій редакції:   
Завдання 1.1.2  Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери освіти, охорони пункт 3.5 викласти в новій редакції:  3.5 Придбання навісного обладнання екскаватора ланцюгового ЕЦ - 1800, шнеками, ходозменшувачем (базова модель) для КП «Кальчик – комсервіс» Нікольський район, с. Кальчик, пров. Вокзальний,2  Протягом року КП «Кальчик – комсервіс» 270,0 270,0            
Рядок "Всього" викласти у редакції наступного змісту:     15456,5 320 0 11976,5 170 2990    
3.1.12. Формування спроможних територіальних громад 
Інші (Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях)                                                                                                                      пункт 3 викласти у новій редакції наступного змісту:  
Інші (Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях)  3 Застосування комплексного підходу до визначення приорітетних напрямів розвитку сфери надання адміністративних послуг, а також результативного виконання ключових завдвнь для створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного мешканця Нікольського району»  Протягом року Нікольська РДА 512,0     512,0        
Рядок "Всього" викласти у редакції наступного змісту:     4038,4 0,0 0,0 3038,4 0,0 1 000,0    
3.1.16  Соціальний захист населення
Завдання Інші (завдання та заходи щодо вирішення нагальних проблем роботи управління с оціального захисту населення та територіального центру надання соціальних послуг)                                                                                                         доповнити пунктом 54 та викласти його в насупній редакції:  
Інші (завдання та заходи щодо вирішення нагальних проблем роботи управління с оціального захисту населення та територіального центру надання соціальних послуг)     54 Грошова компенсація на придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлении батьківського піклування, та осіб з їх числа» на загальну суму 1543,3 тис. грн за рахунок державного бюджету.  Протягом року УСЗН Нікольської РДА  1543,3 1543,3            
Рядок "Всього" викласти у редакції наступного змісту:     119658,3 116256,4 533,8 2186,1 0,0 682,0    
3.1.20. Охорона здоров"я
Завдання Інші (Створення належних умов для надання медичних послуг  в закладах охорони здоров'я)                                                                                                                                     внести зміну до пункту 2 зменшити суму з 683,7 тис. грн до 342,7 тис.грн :            
Інші (Створення належних умов для надання медичних послуг  в закладах охорони здоров'я)  2 Придбання та ремонт медичного та іншого обладнання,придбання предметів, меблів   Протягом року КНП "Центральна районна лікарня Нікольського району" 342,7     342,7        
Завдання Інші (Створення належних умов для надання медичних послуг  в закладах охорони здоров'я)                                                                                                                                        пункт 11 викласти в новій редакції:            
Інші (Створення належних умов для надання медичних послуг  в закладах охорони здоров'я)  11 Фінансова підтримка згідно заходів «Програми фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Нікольського району»   Протягом року КНП "Центральна районна лікарня Нікольського району" 9636,3 6370,1 3266,2          
Завдання Інші (Удосконалення кадрової політики) пункт 2 зменшити суму з 423,2 тис.грн до 223,2 тис.грн:            
Інші (Удосконалення кадрової політики) 2 Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я   Протягом року КНП "Центральна районна лікарня Нікольського району" 223,2     223,2        
Завдання Інші (Забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи та судинно-мозкової системи» доповнити пунктом 1 та викласти його у наступній редакції:                                                                                                                                                                   доповнити новим підпунктами 8.10 наступного змісту:  
Інші (Забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи та судинно-мозкової системи»  1 Придбання лікарських засобів для лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, необхідних для надання невідкладної допомоги, які не увійшли до Національного переліку згідно Постанов КМУ від 16.03.2017 року № 180, від 13.12.2017 року № 1081»   Протягом року КНП "Центральна районна лікарня Нікольського району" 77,5     77,5        
Рядок "Всього" викласти у редакції наступного змісту:     18524,5 6763,3 3266,2 8204,8 0,0 290,2    
Керуючий  справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                                                                                                                            О.ГОРБАТЕНКО

Начальник відділу економіки Нікольської РДА                                                                                                                                                                                                    С.ПАНІОТОВА 
 
                                                                                                                                                       Додаток 2
 
                                                                                                                                                                                    до рішення районної ради
 
__________________№__________ 
 
3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році 
№ з/п
Назва проекту
Термін реалізації проекту
Виконавець
Кошторисна вартість проекту,
тис.грн.
Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн. 
Результативність реалізації проекту
(характеристика, потужність відповідних об'єктів)
Відповідність Плану заходів з реалізації у 2018-
2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2020 року ** (номер та назва технічного завдання) або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)
Примітка
 
Всього
у тому числі:
 
кошти державного бюджету
кошти місцевих бюджетів
Інші джерела фінансування *
 
Державний фонд регіонального розвитку
інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій*
Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку
обласний бюджет
районний (міський, селищний, сільський) бюджет
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
3.2.2 Освіта
 
Внести зміни в пункт 13, збільшити обсяг фінансування з 1000,0 тис. грн до 1056,871 тис. грн:
 
13
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», вул.Центральна, 31Б, с.Зелений Яр, Нікольський район, Донецька область.
2019
КЗ «Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»
1056,871
1056,871
 
1000,0
 
 
56,871
 
 
 
 
 
 
Всього по розділу
 
 
170254,6
148701,1
0
5443,5
86219,1
54722,9
2315,6
0
 
 
 
 
 
ВСЬОГО по району
 
 
217917,1
184092,3
0,0
15615,2
104971,8
60059,5
3445,8
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                                                       О.ГОРБАТЕНКО
 
 
 
Підготовлено: відділом економіки Нікольської райдержадміністрації
Начальник                                                                                                                                                                                С.ПАНІОТОВА                Додаток 3
                до рішення районної ради
______________№____________
 
Зміни до додатку 2 Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району
на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки в підрозділи 3.1.12. Формування спроможних територіальних громад, 3.1.20. Охорона здоров"я та «Всього»  викласти у новій редакції наступного змісту:
 
Найменування
Кількість заходів
Витрати на реалізацію, тис. грн.
Всього
у тому числі за рахунок коштів:
державного
бюджету
місцевих бюджетів
підприємств
інших джерел
обл. бюджет
зведений бюджет району
Житлове господарство та комунальна інфраструктура
14
15456,5
320
0
11976,5
170
2990
Формування спроможних територіальних громад
8
4038,4
0
0
3038,4
0
1000,0
Соціальний захист населення
63
119658,3
116256,4
533,8
2186,1
0,0
682,0
Охорона здоров"я
43
18524,5
6763,3
3266,2
8204,8
0,0
290,2
ВСЬОГО
495
325353,9
130045,8
21513,3
63474,6
98669
11651,2
 
 
 
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                                         О.ГОРБАТЕНКО
 
 
 
Підготовлено: відділом економіки Нікольської райдержадміністрації
Начальник                                                                                                                                                                                   С.ПАНІОТОВА
Додаток 4
до рішення районної ради                                                                  
____________________№________
Фінансове забезпечення
проектів регіонального розвитку Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік
та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки
Назва розділу Кількість проектів Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  
Всього у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела фінансування
Державний фонд регіонального розвитку інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку  обласний бюджет районний (міський, селищний, сільський) бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.2 Освіта 13 148701,07   5443,5 86219,1 54722,9 2258,7 0
Всього: 19 191006,5 0 22529,4 104971,8 60059,5 3445,8 0
Керуючий  справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                                                           О.ГОРБАТЕНКО

Підготовлено: відділом економіки Нікольської райдержадміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начальник відділу економіки райдержадміністрації                                                                                                                               С.ПАНІОТОВА