3. Про преміювання голови районної ради за жовтень 2019 року

Posted in 42 - а сесія

проєкт
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
                                            №                     
смт Нікольське
 
   
 

 

Про преміювання голови районної ради за жовтень 2019 року
 
 
 
 
 
Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Преміювати голову районної ради Мітько Василя Михайловича за жовтень 2019 року у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
 
2. Здійснювати преміювання голові районної ради у межах фонду оплати праці.
 
 
  
 
Голова районної ради                                                                          В.МІТЬКО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради
 
„Про преміювання голови районної ради за жовтень 2019 року”
 
Даний проект рішення підготовлено керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами. 
Преміювання голів районних рад здійснюється у порядку та розмірі, установлених постановою Кабінету Міністрів України у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про преміювання приймається районною радою.
 
 
 
 
Секретар постійної комісії з питань
економічної та інвестиційної політики,
бюджету, фінансів, розвитку малого

і середнього бізнесу                                                                               Н.КУНАК