6. Про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних підрозділах навчально- виховних комплексів, закладах дошкільної освіти Нікольського району у 2020 році

Posted in 43-я сесія

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
          10 грудня 2019         №   питання знято
смт  Нікольське
                                                                       
Про встановлення вартості харчування та
розміру батьківської плати за харчування
дітей у дошкільних підрозділах навчально-
виховних комплексів, закладах дошкільної
освіти Нікольського району у 2020 році
 
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами, пунктів 2.1. та 2.2. розділу 2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, враховуючи клопотання районної державної адміністрації від  28.11.2019 № 01-25/5994/2-190/0.3 районна рада
 
ВИРІШИЛА :
 
1. Встановити з 01 січня 2020 року вартість харчування однієї дитини на день в розмірі до 35 (тридцяти п’яти) гривень в дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів, закладах дошкільної освіти Нікольського району, яке здійснюється з районного бюджету.
2. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 50 відсотків від вартості харчування на день в селищній та сільській місцевості.
3. Звільнити від плати за харчування дитини батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти.
4. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми проблемами, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються у комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок коштів районного бюджету.
          5. Встановити додаткові пільги по платі за харчування за рахунок коштів районного бюджету:
1) звільнити на 100 відсотків від плати за харчування дитини в дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів та закладах дошкільної освіти батьків дітей, які є учасниками антитерористичної операції / операції об’єднаних сил або батьків (один з батьків), які загинули під час участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил;
2) звільнити на 100 відсотків від плати за харчування дитини в дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів та закладах дошкільної освіти батьків дітей, які переміщені з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил;
3) надати знижку з оплати за харчування дітей в комунальних закладах дошкільної освіти сім’ям, у яких троє і більше дітей до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних та вищих навчальних закладах) в розмірі 50 відсотків від батьківської плати за харчування дітей.
6. Відділу освіти (ДЕНЬЩИК) та фінансовому управлінню (ГУЦ) районної державної адміністрації забезпечити виконання даного рішення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту (ЧЕЛБАРАХ).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                          В.МІТЬКО
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до  рішення  районної ради
 
«Про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів, закладах дошкільної освіти Нікольського району»
 
Даний проєкт  рішення підготовлено керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України  «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанов Кабінету Міністрів  України від 19 червня 2002 року №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами.
Розрахунок вартості харчування дітей здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 додаток 7.
Метою прийняття рішення є організація якісного і раціонального харчування та покращення здоров’я дітей у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів, закладах дошкільної освіти Нікольського району.
 
            
 
В. о. начальника відділу освіти

райдержадміністрації                                                                               С.ДЕНЬЩИК