Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581 «Про районний бюджет на 2019 рік» від 22.02.2019 №7/36-639

Posted in 2019 рік

                                                                                                                                                                           

 УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

 22 лютого 2019   № 7/36-639           .

 смт Нікольське

       
       

 

 

 Про внесення змін до рішення районної

ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581

«Про районний бюджет на 2019 рік»

             Керуючись нормами ст. 78 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний  бюджет України на 2019 рік», відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

  ВИРІШИЛА:

 Пункт 12 рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581 доповнити новим підпунктом 4 наступного змісту:

                «4) не вважається заборгованістю, визначеною статтею 85 Бюджетного кодексу України, заборгованість районного бюджету за видатками з надання пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово – комунальних послуг за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету.

                Умови планування та здійснення видатків, визначених статтею 85 Бюджетного кодексу України, здійснити за рахунок вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету в обсязі 200,0 тис. грн».

2.  Визначити на 2019 рік:

 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету та доходи спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 1 до цього рішення;

 - видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету та видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком 3 до цього рішення, враховуючи додатки 3-1 та 3-2 до цього рішення.

3. Затвердити дефіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2 та спрямувати за видатками згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Визначити профіцит за загальним фондом районного бюджету в обсязі згідно додатку 2, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Визначити дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету згідно додатку 2, джерелом покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6. Доповнити пункт 12 рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581 новим підпунктом 3 наступного змісту:

«3) невикористані станом на 01 січня 2019 року кошти, які передавалися у 2018 році як субвенція з районного бюджету обласному бюджету, зберігаються на відповідних рахунках обласного бюджету для покриття відповідних витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення».

7. В пункті 6 рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581  після цифри «1036» доповнити цифрами «, 102, 1033».

8. В підпункті 1 пункту 16 рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581слова та цифри «у 2018 році» замінити словами та цифрами «у 2019 році».

9.  В підпункті 2 пункту 16 рішення районної ради від 12 грудня 2018 № 7/34-581слова та цифри «підпункту 4» замінити словами та цифрами «підпункту 5».

           10.  Спрямувати кошти в обсязі 200,0 тис. грн за рахунок вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету на ТПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів».

           11. Визначити головним розпорядником коштів районного бюджету за ТПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» Нікольську районну раду.

           12. Фінансовому управлінню внести зміни до розпису районного бюджету згідно додатків.

           13. Додатки 1, 2, 3, 3-1, 5 та 6 викласти в новій редакції, що додаються.

           14. Додатки 3-2 та 4 залишити без змін.

           15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

 Голова районної ради                                                                                                                  В. МІТЬКО

      Додаток 1    
      до рішення районної ради  
      22 лютого 2019 7/36-639  
           
Доходи
 районного бюджету на 2019 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   53682,300 53682,300 0,000 0,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   53682,300 53682,300 0,000 0,000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 53672,300 53672,300 0,000 0,000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 44643,300 44643,300 0,000 0,000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 949,000 949,000 0,000 0,000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 7180,000 7180,000 0,000 0,000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 900,000 900,000 0,000 0,000
11020000 Податок на прибуток підприємств   10,000 10,000 0,000 0,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  10,000 10,000 0,000 0,000
20000000 Неподаткові надходження   3180,337 249,000 2931,337 0,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  249,000 249,000 0,000 0,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 249,000 249,000 0,000 0,000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 44,000 44,000 0,000 0,000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  205,000 205,000 0,000 0,000
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  0,000 0,000 0,000 0,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   2931,337 0,000 2931,337 0,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  2931,337 0,000 2931,337 0,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1352,235 0,000 1352,235 0,000
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1525,529 0,000 1525,529 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   53,573 0,000 53,573 0,000
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 56862,637 53931,300 2931,337 0,000
40000000 Офіційні трансферти   207733,292 207733,292 0,000 0,000
41000000 Від органів державного управління   207733,292 207733,292 0,000 0,000
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 30666,000 30666,000 0,000 0,000
41020100 Базова дотація  30666,000 30666,000 0,000 0,000
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 72203,200 72203,200 0,000 0,000
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  53127,100 53127,100 0,000 0,000
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  19076,100 19076,100 0,000 0,000
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9837,192 9837,192 0,000 0,000
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 9837,192 9837,192 0,000 0,000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 95026,900 95026,900 0,000 0,000
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 30594,800 30594,800 0,000 0,000
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5131,000 5131,000 0,000 0,000
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не 54482,900 54482,900 0,000 0,000
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 1483,000 1483,000 0,000 0,000
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1161,400 1161,400 0,000 0,000
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 96,700 96,700 0,000 0,000
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 1794,800 1794,800 0,000 0,000
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 164,000 164,000 0,000 0,000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 118,300 118,300 0,000 0,000
X Разом доходів 264595,929 261664,592 2931,337 0,000
           
           
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації        
           
Начальник фінансового управління       Т.ГУЦ
      Додаток 2    
      до рішення районної ради  
       22 лютого 2019  7/36-639  
           
           
Фінансування районного бюджету на 2019 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 7315,616 3171,067 4144,549 4144,549
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 7315,616 3171,067 4144,549 4144,549
208100 На початок періоду 9586,398 9586,398 0,000 0,000
208200 На кінець періоду 2270,782 2270,782 0,000 0,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -4144,549 4144,549 4144,549
600000 Фінансування за активними операціями 7315,616 3171,067 4144,549 4144,549
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 7315,616 3171,067 4144,549 4144,549
602100 На початок періоду 9586,398 9586,398 0,000 0,000
602200 На кінець періоду 2270,782 2270,782 0,000 0,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,000 -4144,549 4144,549 4144,549
X Загальне фінансування 7315,616 3171,067 4144,549 4144,549
           
           
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО
           
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації      
           
Начальник фінансового управління       Т.ГУЦ
           
                        Додаток 3      
                        до рішення районної ради    
                         22 лютого 2019 7/36-639    
                               
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2019 рік
                              (тис.грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Нікольська районна рада (головний розпорядник) 4595,040 4595,040 3246,367 199,969 0,000 1750,529 200,000 1550,529 127,327 1369,921 200,000 6345,569
0110000     Нікольська районна рада (відповідальний виконавець) 4595,040 4595,040 3246,367 199,969 0,000 1750,529 200,000 1550,529 127,327 1369,921 200,000 6345,569
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4222,231 4222,231 2941,926 142,218 0,000 1548,529 0,000 1548,529 127,327 1369,921 0,000 5770,760
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 370,809 370,809 304,441 57,751 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 372,809
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000
0200000     Нікольська райдержадміністрація (головний розпорядник) 30469,749 30469,749 17202,712 3491,168 0,000 417,758 0,000 417,758 310,882 0,000 0,000 30887,507
0210000     Нікольська райдержадміністрація (відповідальний виконавець) 30469,749 30469,749 17202,712 3491,168 0,000 417,758 0,000 417,758 310,882 0,000 0,000 30887,507
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 22577,749 22577,749 17202,712 2526,749 0,000 417,758 0,000 417,758 310,882 0,000 0,000 22995,507
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1483,380 1483,380 0,000 964,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1483,380
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 819,900 819,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 819,900
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 164,000 164,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 164,000
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 5424,720 5424,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5424,720
0600000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 113072,062 113072,062 92121,980 14022,824 0,000 4794,854 3913,604 881,250 0,000 0,000 3913,604 117866,916
0610000     Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 113072,062 113072,062 92121,980 14022,824 0,000 4794,854 3913,604 881,250 0,000 0,000 3913,604 117866,916
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23836,310 23836,310 18225,543 3473,114 0,000 830,625 0,000 830,625 0,000 0,000 0,000 24666,935
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 85401,104 85401,104 70765,660 10304,184 0,000 1784,804 1734,179 50,625 0,000 0,000 1734,179 87185,908
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1254,081 1254,081 742,767 222,320 0,000 2179,425 2179,425 0,000 0,000 0,000 2179,425 3433,506
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 681,873 681,873 628,691 9,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 681,873
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1867,924 1867,924 1759,319 14,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1867,924
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 30,770 30,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,770
0800000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 98275,900 98275,900 5097,778 256,377 0,000 37,500 0,000 37,500 37,500 0,000 0,000 98313,400
0810000     УСЗН Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 98275,900 98275,900 5097,778 256,377 0,000 37,500 0,000 37,500 37,500 0,000 0,000 98313,400
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 5594,800 5594,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5594,800
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 25000,000 25000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25000,000
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 556,000 556,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 556,000
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4575,000 4575,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4575,000
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 144,108 144,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 144,108
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 30,800 30,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,800
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 500,100 500,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,100
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 25002,600 25002,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25002,600
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3103,000 3103,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3103,000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6604,100 6604,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6604,100
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 200,100 200,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,100
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 6631,190 6631,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6631,190
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 94,000 94,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94,000
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8880,140 8880,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8880,140
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 2204,320 2204,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2204,320
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1029,190 1029,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1029,190
0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 120,100 120,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,100
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 8,060 8,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,060
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 10,390 10,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,390
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5599,818 5599,818 5097,778 256,377 0,000 37,500 0,000 37,500 37,500 0,000 0,000 5637,318
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 224,290 224,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 224,290
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 2,810 2,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,810
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 11,100 11,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,100
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 266,564 266,564 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 266,564
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 1483,000 1483,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1483,000
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 200,320 200,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,320
1000000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 12663,182 12663,182 11302,495 700,440 0,000 75,244 30,944 19,300 0,000 3,000 55,944 12738,426
1010000     Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 12663,182 12663,182 11302,495 700,440 0,000 75,244 30,944 19,300 0,000 3,000 55,944 12738,426
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 3289,610 3289,610 3164,985 98,079 0,000 40,000 0,000 15,000 0,000 0,000 25,000 3329,610
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2560,705 2560,705 2276,424 205,054 0,000 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 2561,005
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1177,455 1177,455 984,198 62,011 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1178,455
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 5156,044 5156,044 4444,871 311,585 0,000 33,944 30,944 3,000 0,000 3,000 30,944 5189,988
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 479,368 479,368 432,017 23,711 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 479,368
1100000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (головний розпорядник) 2939,726 2939,726 2211,985 178,379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2939,726
1110000     Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Нікольської РДА (відповідальний виконавець) 2939,726 2939,726 2211,985 178,379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2939,726
1113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 658,871 658,871 597,913 34,528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 658,871
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 179,380 179,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 179,380
1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1209,782 1209,782 1030,711 66,479 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1209,782
1115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 791,693 791,693 583,361 77,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 791,693
1115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
3700000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник) 2820,000 1500,000 0,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2820,000
3710000     Фінансове управління Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 2820,000 1500,000 0,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2820,000
3717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 1500,000 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000
3719510 9510 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 320,000 0,000 0,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 320,000
X X X Усього 264835,659 263515,659 131183,317 18849,157 320,000 7075,886 4144,549 2906,337 475,709 1372,921 4169,549 271911,545
                               
                               
Керуючий справами районної ради                 О.ГОРБАТЕНКО      
                               
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                        
                               
Начальник фінансового управління                 Т.ГУЦ        
                                     
                              Додаток 3-1    
                              до рішення районної ради  
                              22 лютого 2019  №  7/36-639  
                                     
                                     
  Обсяги видатків на 2019 рік за головним розпорядником коштів районного бюджету  по галузі освіта у розрізі загальноосвітніх навчальних закладів   
(Загальний фонд)      
                                     
№ п/п Найменування  загальноосвітнього навчального закладу Оплата праці і нарахування на заробітну плату  педагогічних працівників Оплата праці і нарахування на заробітну плату  технічного персоналу/дошкільне відділення Малинівського НВК Комунальні послуги та енергоносії Продукти харчування Інші поточні видатки Разом на рік
2272 2273 2274 2275 2230 2210 у т.ч. запчастини,  предмети, матеріали та обладнання у т.ч. видатки на підвезення учнів у т.ч. субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2240 у т.ч. оплата послуг (крім комунальних) у т.ч. субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2250 2800
1 КЗ  «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа 11237,1 4633,451 27,695 586,666 2140,221   204,525 722,630 593,936 117,251 11,443 158,700 128,700 30,000   5,200 19716,188
2 Нікольська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І- ступеня № 2 Нікольської районної ради  6908,2 1821,181 54,258 262,342 1091,790   173,400 38,685 38,685     65,226 65,226     0,600 10415,682
3 КЗ  «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 4578,6 1097,738 11,524 140,068 409,454   51,000 55,742 36,713 19,029   88,721 88,721     2,600 6435,447
4 КЗ «Зеленоярська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2344,7 1004,968   624,878     12,750 94,262 33,113 61,149   33,600 33,600     0,600 4115,758
5 КЗ  «Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 3767,5 1114,313   78,785 375,468   43,350 99,891 64,773 27,489 7,629 61,340 41,340 20,000   0,600 5541,247
6 КЗ  «Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2263,9 705,882 0,624 711,359       161,507 161,507     227,380 227,380     0,600 4071,252
7 КЗ  «Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2085,8 790,052   18,442 272,619   2,550 268,964 244,250 24,714   55,350 55,350     0,600 3494,377
8 КЗ  «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2670,9 1085,366   94,913 728,624   17,850 166,797 166,797     81,720 81,720     2,600 4848,770
9 КЗ  «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2602 950,245   64,672 374,947   30,600 228,018 213,659 14,359   49,905 49,905   4,280 2,200 4306,867
10 КЗ « Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  ім. В.В. Балабана Нікольської районної ради» 4546,3 1059,982   58,882 370,071   30,600 207,497 162,252 45,245   39,056 39,056     2,600 6314,988
11 КЗ  «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 2459 1034,128   67,740   434,120 17,850 100,002 65,586 30,602 3,814 33,490 23,490 10,000   2,600 4148,930
12 КЗ  «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 4460,6 1257,588   54,719   757,708 56,100 71,158 42,741 24,603 3,814 362,589 352,589 10,000 5,590 2,600 7028,652
13 КЗ  «Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради» 3202,5 1083,666 11,195 93,678   386,722 40,800 115,432 79,873 35,559   26,353 26,353     2,600 4962,946
  Всього: 53127,100 17638,560 105,296 2857,144 5763,194 1578,550 681,375 2330,585 1903,885 400,000 26,700 1283,430 1213,430 70,000 9,870 26,000 85401,104
                                     
Керуючий справами районної ради                   О.ГОРБАТЕНКО            
                                   
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                            
Начальник фінансового управління                   Т.ГУЦ              
                        Додаток 3-2   
                        до рішення районної ради
                        22 лютого 2019   № 7/36-639
                             
                             
  Розрахункові граничні показники видатків на 2019 рік за головним розпорядником коштів районного бюджету по галузі освіта у розрізі дошкільних навчальних закладів 
                             
№ п/п Найменування дошкільного навчального закладу Оплата праці і нарахування на заробітну плату   Комунальні послуги та енергоносії Продукти харчування Інші поточні видатки Разом на рік  
2111 2120 2272 2273 2274 2275 2230 2210 2240 2282 2800  
1 Комунальний заклад  Нікольський ясла-садок № 1 «Сонечко» Нікольської районної ради 2259,011 496,982 12,523 113,658   311,103 281,250 6,140 23,134   1,500 3505,301  
2 Комунальний заклад Нікольський ясла-садок № 3 «Ромашка» Нікольської районної ради 2112,360 464,719 16,898 97,131 319,531   352,500 6,140 29,634   1,500 3400,413  
3 Комунальний заклад  Аслановський ясла-садок Нікольської районної ради 1021,006 224,621 0,503 42,066   158,346 91,875 13,260 21,134   1,500 1574,311  
4 Комунальний заклад  Бойовський ясла-садок «Сонечко» Нікольської районної ради 1307,075 287,557 7,358 65,617 254,673   142,500 6,360 29,634   1,500 2102,274  
5 Комунальний заклад Зорянський ясла-садок Нікольської районної ради 1262,176 277,679 11,249 78,417 249,860   135,000 5,760 28,134   1,500 2049,775  
6 Комунальний заклад Кальчицький ясла-садок  Нікольської районної ради 1341,899 295,218 7,323 57,444 357,694   138,750 5,760 31,134   1,500 2236,722  
7 Комунальний заклад Кременівський ясла-садок Нікольської районної ради 744,250 163,735 0,000 208,561     86,250 5,690 22,134   1,500 1232,120  
8 Комунальний заклад  Малоянисольський ясла-садок №10 Нікольської районної ради 988,943 217,568 0,000 42,652   149,000 88,125 5,690 22,134   1,500 1515,612  
9 Комунальний заклад Новокраснівський ясла-садок Нікольської районної ради 1345,667 296,047 9,700 81,108 327,439   181,875 6,360 32,634   1,500 2282,330  
10 Комунальний заклад Тополинський  ясла-садок «Топольок» Нікольської районної ради 971,970 213,833 6,610 57,734   168,973 82,500 5,690 21,134   1,500 1529,944  
11 Комунальний заклад  Темрюцький ясла-садок «Лукомор'є» Нікольської районної ради  1071,234 235,672 0,000 57,756   95,625 131,250 5,690 22,634   1,500 1621,361  
12 Комунальний заклад Зеленоярський дитячий садок «Ромашка» Нікольської районної ради  513,378 112,943 0,000 106,562     22,500 4,080 23,784 1,400 1,500 786,147  
  Всього: 14938,969 3286,574 72,164 1008,706 1509,197 883,047 1734,375 76,620 307,258 1,400 18,000 23836,310  
                             
Керуючий справами районної ради                       О.ГОРБАТЕНКО
                             
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                  
Начальник фінансового управління                       Т.ГУЦ  
                             
                              Додаток  4    
                              до рішення районної ради
                              22 лютого 2019   №  7/36-639
                                     
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік          
                                     
                                  тис.грн  
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації з державного бюджету Дотації з місцевих бюджетів Субвенції з 
державного бюджету місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
з обласного бюджету загального фонду субвенція загального фонду 
базова дотація дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету освітня медична на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно - ресурсні центри) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на здійснення програм соціального захисту Всього інша
  з обласного бюджету
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення  рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індівідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на  компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору на виконання окремих державних програм соціального захисту населення:пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп
цільові видатки на лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб
Нікольська селищна рада                           0,00    
Боївська сільська рада                           0,00    
Зорянська сільська рада                           0,00    
Зеленоярська сільська рада                           0,00    
Кальчицька сільська рада                           0,00    
Касянівська сільська рада                           0,00    
Малоянисольська сільська рада                           0,00    
Новокраснівська сільська рада                           0,00    
Республіканська сільська рада                           0,00    
Темрюцька сільська рада                           0,00    
Тополинська сільська рада                           0,00    
                                 
районний бюджет 30666,0 9837,192 53127,1 19076,1 164,0 96,7 1161,4 819,9 974,9 54482,9 5131,0 30594,8 1483,0 118,30 11,1 107,2
                                 
ВСЬОГО 30666,0 9837,192 53127,1 19076,1 164,0 96,7 1161,4 819,9 974,9 54482,9 5131,0 30594,8 1483,0 118,30 11,1 107,2
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
Керуючий справами районної ради                         О.ГОРБАТЕНКО          
                                     
                                     
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                              
                                     
Начальник фінансового управління                         Т.ГУЦ          
      Додаток  5      
      до рішення районної ради    
      22 лютого 2019    №  7/36-639  
             
             
             
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році  
             
Код  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування головного розпорядника коштів районного бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  Найменування об'єктів та заходів видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку Обсяг видатків бюджету розвитку  
 
ВСЬОГО у тому числі за рахунок  
спрямування коштів до бюджету розвитку при затверджені бюджету на поточний бюджетний період вільного залишку коштів, в т.ч. освітньої, медичної та інших субвенцій з урахуванням їх цільового призначення  
 
 
Відділ освіти Нікольської  райдержадміністрації (головний розпорядник)  
Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)  
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Реконструкція під навчально-виховний комплекс КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" (Коригування), село Республіка Нікольського району" 1000,000   1000,000  
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові КЗ "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Темрюк вул. Центральна, 74" 200,000   200,000  
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові КЗ "Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Зелений Яр, вул. Центральна, 31 б" 240,000   240,000  
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 867 - р на захід: "Заміна вікон на металопластикові КЗ "Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.В. Балабана Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Миру, 92" 180,000   180,000  
на  проведенняекспертизи до проекту: "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа" (коригування) 63,084 63,084    
на придбання комп'ютерної та оргтехники для КЗ "Новокраснівська ЗОШ І - ІІІ ступенів"  51,09492   51,09492  
0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  замовлення експертного звіту до проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради за адресою вул. Свободи, 120 смт Нікольське, Донецька область (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 9,42545   9,42545  
на реалізацію проекту "Капітальний ремонт будівлі Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради за адресою вул. Свободи, 120 смт Нікольське, Донецька область (покрівельний килим, внутрішні електричні мережі, каналізація)" 2170,000   2170,000  
ВСЬОГО за головним розпорядником 3913,60437 63,084 3850,52037  
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (головний розпорядник)  
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації (відповідальний виконавець)  
1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на проведення експертизи проекту: "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі районного будинку культури смт Нікольське Донецької області за адресою: Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, вул. Свободи, буд.126" (коригування) 30,9444   30,9444  
ВСЬОГО за головним розпорядником 30,9444 0,000 30,9444  
Нікольська районна рада (головний розпорядник)  
Нікольська районна рада (відповідальний виконавець)  
0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів на виконання заходу Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік щодо забезпечення державної безпеки, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності 200,000   200,000  
ВСЬОГО за головним розпорядником 200,000 0,000 200,000  
РАЗОМ 4144,54877 63,084 4081,46477  
             
Керуючий справами районної ради       О.ГОРБАТЕНКО  
             
             
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської РДА                     
             
Начальник фінансового управління       Т.ГУЦ  
                  Додаток  6      
                  до рішення районної ради    
                  22 лютого 2019   №  7/36-639  
                         
                         
Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2019 році  
                        тис. грн
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Програма розвитку освіти: "Освіта Нікольського району в европейському вимірі. 2017-2020 роки", напрям програми "Нова українська школа" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.16. "Соціальний захист населення" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.19. "Освіта" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.20. "Охорона здоров'я" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.7. "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.23. "Заходи, повязані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб" Програма "Ветеран" на 2018-2020 роки Програма розвитку масового футболу в Нікольському районі на 2017 - 2020 роки Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.22. "Культура і туризм" Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", підрозділ 3.1.21. "Фізичне виховання та спорт" РАЗОМ у тому числі джерела фінансування
вільні залишки
                         
Нікольська селищна рада                        
Боївська сільрада                        
Зорянська сільрада                        
Зеленоярська сільрада                        
Кальчицька сільрада                        
Касянівська сільрада                        
Малоянисольська сільрада                        
Новокраснівська сільрада                        
Республіканська сільрада                        
Темрюцька сільрада                        
Тополинська сільрада                        
                         
районний бюджет 261,900 174,908 4665,85539 1483,380 320,000 200,000 266,564 70,000 505,9804 95,000 8043,58769 5789,28269
                         
обласний бюджет                        
                         
ВСЬОГО 261,900 174,908 4665,85539 1483,380 320,000 200,000 266,564 70,000 505,9804 95,000 8043,58769 5789,28269
                         
                         
Керуючий справами районної ради                   О.ГОРБАТЕНКО
                         
                         
Додаток підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації                
                         
Начальник фінансового управління                   Т.ГУЦ