Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік від 22.02.2019 №6/36-626

Posted in 2019 рік

                                                         

УКРАЇНА

 Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

 Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

 22 лютого 20197/36-626 

смт Нікольське

 

       
       

 

 

Про затвердження звіту про виконання 

районного бюджету за 2018 рік

              Відповідно до ст. 80 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

              ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити звіт про виконання районного  бюджету  за 2018 рік по доходах та видатках в обсягах  згідно додатків.

  2. Додатки до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

 Голова районної ради                                                                                  В.МІТЬКО

 

                   Додаток  2  
                   до рішення районної ради
                   від 22 лютого 20197/36-626
         
         
Виконання спеціального фонду районного бюджету 
за 2018 рік
        (тис. грн)
КПКВКМБ Найменування  показників Затверджено на рік з урахуванням  змін Виконано Відсоток      виконання
  І. Доходи бюджету      
20000000 Неподаткові надходження   3171,1 11523,1 363,4%
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільскогосподарського виробництва   5,8  
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3171,1 11517,3 363,2%
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  3171,1 2673,9 84,3%
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1928,5 2142,6 111,1%
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1174,5 276,1 23,5%
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   68,1 103,1 151,3%
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації майна   152,1  
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,0 8843,4  
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки   8107,2  
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств   736,2  
30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,0 23,3  
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить   23,3  
90010100 Разом власних доходів 3171,1 11546,3 364,1%
  Трансферти 19544,5 12835,1 65,7%
90010300 Всього доходів: 22715,6 24381,4 107,3%
  ІІ. Видатки бюджету      
0100 Державне управління 1526,9 520,9 34,1%
1000 Освіта 21794,0 11335,4 52,0%
2000 Охорона здоров'я 792,1 6641,5 838,5%
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 92,3 919,6 996,3%
4000 Культура і мистецтво 3184,0 1755,1 55,1%
5000 Фізична культура і спорт 199,4 330,9 166,0%
7000 Економічна діяльність 577,0 55,0 9,5%
900201 Разом видатків 28165,7 21558,4 76,5%
9000 Міжбюджетні трансферти 13758,2 13655,1 99,3%
900203 Всього видатків 41923,9 35213,5 84,0%
         
         
Керуючий справами районної ради              О.ГОРБАТЕНКО
         
         
Додаток підготовлений фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації   
Начальник фінансового управління     Т.ГУЦ