ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2018 рік по відділам Нікольської районної державної адміністрації_______

Posted in Штатні розписи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26 листопада 2012 року № 1220) 
Погоджено:                                                                               Затверджую      
Заступник  голови                                                                                                    штат у кількості 13 штатних одиниць    
райдержадміністрації (з фінансових питань)                                                      з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами
_________________Н.А. Кунак                                                                        68500 гривні(шістдесят вісім тисяч п"ятсот грн)  
          (підпис)                                                                                                         В.о. голови районної державної адміністрації_______
 Начальник фінансового управління                                                                               (посада)      
райдержадміністрації                                                                                            _______________________                      В.М. Павлішин_
_______________   Т.С.  Гуц                                                                            (підпис керівника)                                                    (ініціали і прізвище)
 ___________                                                                    МП  
(число, місяць, рік)   (число, місяць, рік)      
                                                                                                                                                       
  ШТАТНИЙ РОЗПИС  на 2018 рік 
по відділам Нікольської районної державної адміністрації_______
                           (назва установи)
               
  N Назва структурного підрозділу та посад  Кількість штатних посад  Посадовий оклад Фонд заробітної плати на місяць
(грн.)   за посадовими окладами
  (грн.) 
 
  Відділ житлово-комунального господарства       
  1 Начальник відділу 1 6500 6500
  2 Провідний спеціаліст  1 3500 3500
  сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи відділу житлово-комунального господарства    
  3 Завідувач сектору 1 5200 5200
  4 Головний спеціаліст НС 1 4100 4100
    Разом по відділу 4 х 19300
  Сектор архітектури та містобудування      
  1 Завідувач сектору-головний архітектор 1 5300 5300
  2 Провідний спеціаліст 1 3500 3500
    Разом по сектору 2 х 8800
  Відділ державної реєстрації      
  1 Начальник відділу-державний реєстратор 1 6500 6500
  2 Державний реєстратор 1 4100 4100
  3 Державний реєстратор 1 4100 4100
    Разом по відділу 3 х 14700
  Відділ з надання адміністративних послуг      
  1 Начальник відділу-державний адміністратор 1 6500 6500
  2 Адміністратор 1 4800 4800
  3 Адміністратор 1 4800 4800
  4 Адміністратор 1 4800 4800
  5 Адміністратор 1 4800 4800
    Разом по відділу 5 х 25700
  Усього по посадовим окладам  14 х 68500
     
В.о. голови райдержадміністрації                                             _______________В.М. Павлішин
                                                                                                        (підпис)                (ініціали і прізвище) 
Начальник ВФГЗ-головний бухгалтер                                        _______________О.Ю. Тупчієнко  
                                                                                                                           (підпис)                (ініціали і прізвище) 
М. П.