ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2020 рік по Нікольській районній державній адміністрації(апарат)

Posted in Штатні розписи

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                       наказом Міністерства фінансів України
                                                                                     від 28 січня 2002 року №57
              (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
                                                                                                 від 26 листопада 2012 року №1220)
   ТИПОВИЙ  ШТАТНИЙ РОЗПИС на  2020 рік      
  по Нікольській районній державній адміністрації(апарат)      
  назва установи      
  ввести в дію з 01.01.2020 року                  
№ з/п Назва структурного підрозділу та посада Кіль-кість штат-них одиниць Посадовий оклад Доплата за ранг Надбавка за вислугу років  премія Фонд заробітної плати на місяц, грн.
Ранг Сума грн. % Сума, грн.    
1 Голова райдержадміністрації 1 15520,00     50 7760,00 0 0,00 23280,00
3 Заступник голови райдержадміністрації 1 12125,00     50 6062,50 0 0,00 18187,50
4 Керівник апарату райдержадміністрації 1 9700,00 4 700,00 50 4850,00 0 0,00 15250,00
  Разом 3 37345,00   700,00   18672,50   0,00 56717,50
Сектор  управління персоналом, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних
1 Завідувач сектору 1 6100,00 5 600,00 50 3050,00 0 0,00 9750,00
2 Головний спеціаліст 1 5300,00 7 400,00 50 2650,00 0 0,00 8350,00
  Разом 2 11400,00   1000,00   5700,00   0,00 18100,00
Сектор з документообігу, контролю та звернень громадян
1 Завідувач сектору 1 6100,00 5 600,00 21 1281,00 0 0,00 7981,00
4 Провідний спеціаліст 1 4230,00 8 300,00 36 1522,80 0 0,00 6052,80
  Разом 2 10330,00   900,00   2803,80   0,00 14033,80
Відділ ведення державного реєстру виборців
1 Начальник відділу 1 7400,00 5 600,00 36 2664,00 0 0,00 10664,00
2 Головний спеціаліст 1 5300,00 9 200,00 42 2226,00 0 0,00 7726,00
  Разом 2 12700,00   800,00   4890,00   0,00 18390,00
Сектор фінансово-господарського забезпечення
1 Завідувач сектору-головний бухгалтер 1 6100,00 4 700,00 50 3050,00 0 0,00 9850,00
2 Головний спеціаліст 1 5300,00 9 200,00 3 159,00 0 0,00 5659,00
  Разом 2 11400,00   900,00   3209,00   0,00 15509,00
Сектор правової роботи, запобігання та виявлення корупції
1 Завідувач сектору 1 6100,00 5 600,00 50 3050,00 0 0,00 9750,00
2 Головний спеціаліст 1 5300,00 8 300,00 18 954,00 0 0,00 6554,00
  Разом 2 11400,00   900,00   4004,00   0,00 16304,00
  ВСЬОГО 13 94575,00 0,00 5200,00 0,00 39279,30 0,00 0,00 139054,30
                     
  Голова  райдержадміністрації               А.ВЕСЬОЛКІНА
                     
  Начальник ВФГЗ-головний бухгалтер               О.ТУПЧІЄНКО