Штатний розпис на 2020 рік (відділи)

Posted in Штатні розписи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26 листопада 2012 року № 1220) 
                                                                                         Затверджую
                                                                                                                                    штат у кількості 14 штатних одиниць    
                                                                                                                                     з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами
                                                                                                                                    76192 гривні(сімдесят шість тисяч тсто дев'яносто дві грн)
                                                                                                                                     Голова районної державної адміністрації_______
                                                                                                                                                                        (посада)    
                                                                                                                                                  _______________________                     А.ВЕСЬОЛКІНА
                                                                                                                                                (підпис керівника)                                                    (ініціали і прізвище)
                                                                   МП  
      (число, місяць, рік)    
                                                                                                                                                       
  ШТАТНИЙ РОЗПИС  на 2020 рік 
по відділам Нікольської районної державної адміністрації_______
                           (назва установи)
    ввесті в дію з 07 лютого 2020 року      
  N Назва структурного підрозділу та посад  Кількість штатних посад  Посадовий оклад (грн) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн)
 
  Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту, містобудування, архітектури та захисту довкілля     
  1 Начальник відділу 1 7400 7400
  2 Провідний спеціаліст  1 4230 4230
  3 Завідувач сектору-головний архітектор 1 5950 5950
  4 Головний спеціаліст ЦЗ 1 5300 5300
  5 Спеціаліст 1 4204 4204
    Разом по сектору 5 х 27084
  Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації    
  1 Начальник відділу 1 7400 7400
  2 Адміністратор 1 5500 5500
  3 Адміністратор 1 5500 5500
  4 Адміністратор 1 5500 5500
  5 Адміністратор 1 5500 5500
  6 Адміністратор 1 5500 5500
  7 водій 1 2808 2808
  Сектор державної реєстрації      
  1 Завідувач сектору 1 6100 6100
  2 Державний реєстратор 1 5300 5300
    Разом по відділу 9 х 49108
  Усього по посадовим окладам  14 х 76192
     
Голова райдержадміністрації                                                      _______________А.ВЕСЬОЛКІНА
                                                                                                        (підпис)                (ініціали і прізвище) 
Завідувач сектору ФГЗ-головний бухгалтер                             _______________О.ТУПЧІЄНКО
                                                                                                                                          (підпис)                (ініціали і прізвище) 
М. П.