Список поіменного голосування на 23-ій сесії районної ради 27.09.2017

Posted in Список поіменного голосування

Список поіменного голосування на 23-ій сесії районної ради 27.09.2017

  7/23-353 7/23-354 7/23-355 7/23-356 7/23-357 б/н 7/23-358 7/23-359 7/23-360 7/23-361 7/23-362 7/23-363 7/23-364 7/23-365 7/23-366 7/23-367 7/23-368 7/23-369 7/23-370 7/23-371 б/н 7/23-372 7/23-373 7/23-374 7/23-375
Балабанов В.В. за за за за відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Бджицька В.І. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Борисова Н.М. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Вавілонський С.В. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Гаврил-Оглу Ф.І. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Гедьо С.В. за за за за за за за за за за за за не голос. за за за за за за за за за за за за
Глухов С.А. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Грушевий В.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Гурецький С.Й. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Каіра М.І. (АПУ) за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Кіра М.І. (ОБ) відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Карманов М.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Кунак Н.А. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Лазаренко О.В. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Мазуренко Р.Л. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Мінаєва Т.Л. за за за за за за за за за за за за за за                      
Мітько В.М. за за за за за за за за не голос. за за за за за за за за за за за за за за за за
Папаценко І.Х. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Плавська І.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Плахотная А.Л. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Салявін Є.С. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Сумятін О.О. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Тедерова В.В. за за за за за за за утрим. за за за за за за за за за за за за утрим. за за за за
Темір В.М. за за за за за за за за не голос. за за за за за за за за за за за за за за за за
Темір О.Л. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Товарчі С.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за не голос. не голос. за за за за за за
Третяк А.П. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Цололо В.В. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Чебурахін О.М.  відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Челбарах І.В. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Челбарах П.Х. за за за за за за за за за за за за не голос. за за за за за за за за за за за за
Швечикова В.В. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Шевелєв В.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Юзвінкевич С.В. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ прийнято не прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято не прийнято прийнято прийнято прийнято прийнято
відсутн. відсутній
не голос. не голосував
утрим. утримався