Список поіменного голосування на засіданні 36-ої сесії районної ради 22.02.2019

Posted in Список поіменного голосування

Список поіменного голосування на засіданні 36-ої сесії районної ради 22.02.2019

  рішення районної ради                  
  7/36-623 7/36-624 7/36-625 7/36-626 7/36-627 7/36-628 7/36-629 7/36-630 7/36-631 7/36-632 7/36-633 7/36-634 7/36-635 7/36-636 7/36-637 7/36-638 7/36-639 7/36-640 7/36-641 7/36-642 7/36-643 7/36-644 7/36-645 7/36-646 7/36-647 7/36-648 7/36-649 7/36-650 7/36-651 7/36-652 7/36-653 7/36-654 7/36-655 7/36-656
Балабанов В.В. за за за не голос. за за не голос. за за за за за за за за за за проти не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос
Бджицька В.І. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Борисова Н.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Вавілонський С.В. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Гаврил-Оглу Ф.І. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Гедьо С.В. за за за за за за за за за за за за за за за за за утрим. за за за за за за за за за за за за за за за за
Глухов С.А. за за за за за за за за за за за за за за за за за проти не голос не голос не голос не голос утрим за за за за за за за за за за за
Грушевий В.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Гурецький С.Й. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Каіра М.І. (АПУ) за за за за за за за за за за за за за за за за за проти за не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос
Каіра М.І. (ОБ) відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Карманов М.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Кунак Н.А. за за за за за за за за за за за за за за за за за проти за за за за за за за за за за за за за за за за
Лазаренко О.В. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Мазуренко Р.Л. за за за за за за за за за за за за за за за за за за не голос не голос за за за за за за за за за за за за за за
Мінаєва Т.Л. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Мітько В.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за не голос. за за за
Папаценко І.Х. за за за за за за за за за за за за за за за за за проти за за за за за за за за за за за за за за за за
Плавська І.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за не голос. за за
Плахотная А.Л. за за за за за за за за за за за за за за за за за проти не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос
Салявін Є.С. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Сумятін О.О. за за за за за за за за за за за за за за за за за за не голос не голос не голос не голос за за за за за за за за за за за за
Тедерова В.В. за за за за за за за за за за за за за за зз за за утрим. за за за за за за за за за за за за за за за за
Темір В.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Темір О.Л. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Товарчі С.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
Третяк А.П. за за за не голос. за за за за за за за за за за за за за проти не голос не голос за за за за за за за утрим. утрим. за за за за за
Цололо В.В. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Чебурахін О.М.  за за за не голос. за за за за за за за за за за за за за утрим. за за не голос не голос не голос не голос за за за за за за за за за за
Челбарах І.В. за за за за за за за за за зз за за за за з за за за за за за за не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос не голос
Челбарах П.Х. за за за за за за за за за за за за за за з за за утрим. за за за за за за за за за за за за за за за за
Швечикова В.В. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн.
Шевелєв В.М. за за за за за за за за за за за за за за за за за утрим. за за за за за за за за за за за за за за за за
Юзвінкевич С.В. за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято рішення прийнято
відсутн. відсутній
не голос. не голосував
утрим. утримався
                     
 
 
free pokerfree poker