Протокол №1 засідання Громадської ради від 19.07.2018

Posted in Громадська рада

                                                                          

ПРОТОКОЛ № 1

Громадської ради при райдержадміністрації

 

смт Нікольське                                                                                                                          11-00

19.07.2018                                                                                                                     мала зала РДА

 

Присутні: учасники установчих зборів - 9 осіб

Веде засідання: голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів С.Г. Мітько

№ з/п

Найменування організації

ПІБ, посада особа, яка візьме участь в установчих зборах

1.

Громадська організація «Федерація футболу Нікольського району»

Кобзар Анатолій Миколайович

2.

Професійна спілка працівників агропромислового комплексу України

Мітько

Сергій Георгійович

3

Нікольський районний комітет профспілки працівників державних установ України

Внукова Ольга Львівна

4.

Колективне підприємство «Редакція газети «Заря Приазов’я»

Велико-Іваненко Олена

Дмитрівна

5.

Громадська організація «Районна організація ветеранів війни, праці та збройних сил Нікольського району Донецької області»

Дорохольська  Валентина Олександрівна

6.

Громадська організація «Нікольська районна організація воїнів- інтернаціоналістів «Побратим»

Гуц Анатолій Миколайович

7.

Громадська спілка «Нікольське районне товариство греків ім.Г.Костоправа»

Ходжайси Володимир Федорович

8.

Районна громадська  організація «Спілка краєзнавців Приазов’я»

Альгіна Олена Геннадіївна

9.

Нікольська районна профспілкова організація працівників культури

Лісовська Олена Савеліївна

Керівник апарату райдержадміністрації Плахотная А.Л.

Порядок денний:

  1. 1.     Обрання лічильної комісії.
  2. 2.     Про обрання голови Громадської ради при райдержадміністрації.
  3. 3.     Про обрання заступника голови Громадської ради при райдержадміністрації.
  4. 4.     Про обрання секретаря Громадської ради при райдержадміністрації.
  5. 5.     Про розгляд проекту  положення та регламенту Громадської ради при райдержадміністрації. 

 

 

1.Слухали:  Обрання лічильної комісії.

Слухали: керівника апарату райдержадміністрації  Плахотную А.Л.

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі 2 осіб.

Голосували «за» -9, «проти» - 0, «утрималось» - 0.

У складі: Альгіна Олена Геннадіївна- голова Районної громадської  організації «Спілка краєзнавців Приазов’я».

Голосували «за» -9, «проти» - 0, «утрималось» - 0.

Внукова Ольга Львівна - голова Нікольського районного комітету профспілки працівників державних установ України.

Голосували «за» -9, «проти» - 0, «утрималось» - 0.

Вирішили: лічильну комісію обрати у складі 2 осіб: Альгіну О.Г., Внукову О.Л.

 

2. Про обрання голови Громадської ради при райдержадміністрації.

Члени Громадської ради запропонували  кандидатуру Мітько С.Г.- голову професійної спілки працівників агропромислового комплексу України на посаду голови громадської ради.

Голосували «за» -8, «проти» - 0, «утрималось» - 0.

Вирішили: обрати головою громадської ради Мітько С.Г.

 

3. Про обрання заступника голови Громадської ради при   райдержадміністрації.                                                                                               

Запропоновано заступником голови Громадської ради при райдержадміністрації обрати  Дорохольську В.О. -   голову Громадської організації «Районна організація ветеранів війни, праці та збройних  сил Нікольського району Донецької області».

Вирішили: Обрати заступником голови Громадської ради  при  райдержадміністрації  

                     Дорохольську В.О.-  голову Громадської організації «Районна організація   

                     ветеранів війни,праці та збройних сил Нікольського району Донецької області».

Голосували:    Одностайно  -  « за »   

    

4.  Про обрання секретаря Громадської ради при райдержадміністрації.

         Запропонували  на посаду секретаря обрати  Лісовську О.С. -  голову Нікольської районної організації профспілки працівників культури.

           

 Вирішили:   Обратисекретарем Громадської ради при райдержадміністрації Лісовську О.С.,                        

                        голову Нікольської районної організації профспілки працівників культури.

 Голосували:    Одностайно  -  « за »   

  

 

  1. 6.     Затвердження  положення та регламенту Громадської ради при  райдержадміністрації

Доповів: Мітько С.Г. - ознайомив присутніх зі змістом попереднього Положення та регламенту роботи Громадської ради при райдержадміністрації

 

Вирішили: доопрацювати Положення Громадської ради при райдержадміністрації та затвердити розпорядженням голови райдержадміністрації, регламент роботи затвердити на засіданні Громадської ради.

   Голосували:    Одностайно  -  « за »   

 

 

Голова ініціативної групи                                                                                      С.Г. Мітько

Секретар