Розподіл обов’язків райдержадміністрації

Posted in Нормативна база

       

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

        від 05.07.2016 № 203

          смт Нікольське

 

  

Про розподіл обов’язків між

керівними працівниками райдержадміністрації

 

              З метою поліпшення організаційно-процедурних питань внутрішньої діяльності райдержадміністрації, удосконалення взаємодії з сільськими та селищною радами, керуючись статтями  6, 10, 35,39,40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”: 

1. Затвердити: 

1.1. Основні напрямки діяльності першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (додаються). 

1.2.Розподіл обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації (додається). 

1.3. Схему взаємозаміни керівних працівників райдержадміністрації (додається). 

1.4. Закріплення  керівних працівників райдержадміністрації за селами та селищем району для забезпечення координації роботи з органами місцевого самоврядування (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від  16.03.2015 №65  «Про розподіл обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації».

 

Голова  райдержадміністрації                                             В.В.Завгородній

 

  

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

 

           розпорядження голови  

           райдержадміністрації 

           від _______________ № ____

  

  

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

першого заступника, заступників голови,  

керівника апарату райдержадміністрації 

 

Посада

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Основний напрямок діяльності

1

Перший заступник голови райдержадміністрації

Павлішин

Володимир Михайлович

Питання агропромислового  комплексу, паливно -енергетичного   комплексу,  житлово - комунального та шляхового   господарства,  екології, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, промисловості, транспорту,   зв’язку, будівництва

2

Заступник голови райдержадміністрації

Кунак

Наталя Анатоліївна

Питання  економіки,   бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій,    торгівлі, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю,освіти, культури, охорони здоровя питання гуманітарної, соціальної сфер 

3

Керівник апарату райдержадміністрації

Плахотная
Анна Леонідівна

Питання організаційної та кадрової роботи, діяльності апарату райдержадміністрації, політико-правової роботи,  взаємодії з органами місцевого самоврядування.

  

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                          А.Л.Плахотная                                                                                       

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   розпорядження голови  

 

   райдержадміністрації

 

   від _______________ № ____

 

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

 

між керівними працівниками Нікольської  райдержадміністрації

 

 

 

Голова райдержадміністрації

 

 

 

             Здійснює керівництво діяльністю райдержадміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

 

             Забезпечує реалізацію Конституції України, Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади вищого рівня на території району, рішень районної ради з делегованих повноважень.

 

             Формує склад райдержадміністрації. В межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає структуру райдержадміністрації.

 

             Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керує розробкою та реалізацією програм соціально-економічного розвитку району.

 

  Вносить пропозиції до проектів районих  програм соціального та економічного розвитку, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.

 

  Разом із заступниками голови райдержадміністрації відповідно до їх галузевих повноважень:

 

  - здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління райдержадміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

 

  - у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти  з коштами  підприємств,  установ,  організацій  та  населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів;

 

  - здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;

 

  -  вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;

 

  - вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, організовує їх виконання;

 

  - вирішує питання щодо розпорядження землями державної власності відповідно до закону.

 

             Організовує розробку проекту районного бюджету, вносить його на розгляд районної ради, забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, щорічно звітує перед нею про їх виконання.

 

            Контролює наповнення коштами бюджету, забезпечує раціональне використання цих коштів, регулює їх розподіл.

 

             Координує проведення в районі адміністративно-територіальної реформи.

 

             Інформує голову облдержадміністрацію і громадськість, звітує перед облдержадміністрацією про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі.

 

              Представляє райдержадміністрацію у взаємовідносинах з облдержадміністрацією, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями і громадянами в Україні та за її межами.

 

              Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування у разі порушень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів центральної виконавчої влади.

 

За наявністю підстав, в порядку, встановленому чинним законодавством, порушує питання перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади мотивовані подання про відповідність займаній посаді керівників територіальних органів.

 

Укладає та розриває контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління райдержадміністрації.

 

  Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.

 

              Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

Вносить на розгляд голови облдержадміністрації, а також, на узгодження, кандидатури на посади першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

 

Призначає на посади, звільняє з посад у встановленому законодавством порядку першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, працівників апарату райдержадміністрації.

 

Очолює колегію райдержадміністрації та ряд консультативно-дорадчих органів, створених в райдержадміністрації.

 

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Для вирішення задач фінансової стабільності  і   розвитку   економіки   району

 

об’єднує дії фінансового управління, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, Маріупольської міжрайонної фінансової інспекції, Нікольського  відділення Мангуської ОДПІ  ГУ ДФС в Донецькій області, відділенням Держказначейства у Нікольському  районі.

 

               Координує діяльність:

 

-          фінансового управління,

 

-          юридичного сектору,

 

-          відділу ведення Державного реєстру виборців;

 

-          головного спеціаліста з контролю.

 

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з керівництвом:

 

-          Волноваської місцевої прокуратури Донецької області;

 

-          Служби безпеки України в Донецькій області;

 

-          Володарським ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області;

 

-          районного відділу ГУ ДСНС України в Донецькій області:

 

-          Кальміусько-Нікольського об’єднаного райвійськкомату;

 

-           інших територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

Взаємодіє з керівництвом судових органів району з питань, які стосуються компетенції райдержадміністрації.

 

Аналізує стан криміногенної ситуації в районі, діяльність органів, на які покладено роботу по боротьбі зі злочинністю і корупцією.

 

Є розпорядником коштів райдержадміністрації.

 

                Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, чинним законодавством.

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

(питання агропромислового  комплексу, паливно -енергетичного   комплексу,  житлово - комунального та шляхового   господарства,  екології, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій,промисловості, транспорту,   зв’язку, будівництва)

 

 

 

Згідно законодавства виконує обов’язки голови райдержадміністрації у разі відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків.

 

Здійснює реалізацію на території району державної аграрної політики, заготівлі та переробки сільгосппродукції.

 

Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента  України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови  облдержадміністрації, райдержадміністрації з питань  агропромислового комплексу,  екології, оборонної,мобілізаційної роботи,  запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

               Займається питаннями реформування, координації формування збалансованого розвитку галузей сільського господарства, заготівлі та  переробки сільгосппродукції, а також організовує розробку і представляє на розгляд голови райдержадміністрації програми економічного і соціального розвитку цієї галузі.

 

Забезпечує умови для реалізації земельної реформи,  утворення ринку землі, раціонального використання земельних ресурсів і підвищення родючості ґрунтів, ефективного використання та своєчасних розрахунків за енергоносії.

 

Координує діяльність підприємств сільського господарства, підприємств, організацій і установ, що обслуговують агропромисловий комплекс району.

 

  Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій агропромислового комплексу.

 

  Здійснює заходи щодо розширення та раціонального розміщення підприємств по заготівлі, переробці сільгосппродукції, сприяє процесу приватизації обєктів у цій сфері.

 

   Вирішує питання фінансування та реалізації процесів розвитку реформування житлового, комунального та шляхового господарства.

 

Координує політику в областіенергозбереження та економного споживання паливно-енергетичних ресурсів господарським комплексом та населенням району.

 

                 Координує вирішення питань, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням галузей енергетики (електроенергія і природний газ промислових споживачів, водопостачання та водовідведення промислових споживачів), створення запасів сировини, матеріалів, палива та інших енергетичних ресурсів

 

   Вирішує питання капітального будівництва, фінансування та реалізації процесів утримання та розвитку житлового, комунального та шляхового господарства.

 

   Забезпечує загальне керівництво та контролює роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального та шляхового господарства, контролює дотримання ними правил користування та експлуатації  відповідними  об’єктами  життєзабезпечення.

 

   Забезпечує контроль за розрахунками між споживачами та постачальниками енергоносіїв і комунальних послуг, розробку нових форм і методів господарювання в системі комунального господарства.

 

   Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо  регулювання цін та тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.

 

              Забезпечує енергозбереження, контроль за розрахунками між споживачами та постачальниками енергоносіїв і комунальних послуг, розробку нових форм і методів господарювання в системі комунального господарства.

 

              Організовує вивчення попиту у продукції підприємств галузей промисловості.

 

      Разом із іншим заступником голови райдержадміністрації відповідно до  галузевих   повноважень:

 

   Забезпечує загальне керівництво та контролює роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій з будівництва.

 

   Формує  та  реалізує  стратегію   розвитку  транспорту  та  зв'язку.

 

  Контролює розробку та здійснення генеральних планів населених пунктів, проектів житлово-громадського будівництва в районі. Координує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів.

 

              Координує вирішення питань транспорту, зв'язку, створення запасів сировини, матеріалів, палива та інших енергетичних ресурсів.

 

              Здійснює управління підприємствами, установами, організаціями транспорту та зв’язку,паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації цих підприємств, укладення та припинення контрактів з керівниками цих підприємств, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, до розвитку цих підприємств.

 

Забезпечує  реалізацію державної та регіональної політики в галузі збалансованого розвитку територій, наукового забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів у  виробництві та бюджетній сфері району.

 

              Забезпечує залучення на договірних засадах коштів підприємств та організацій на розвиток житлового та комунального господарства, оперативне управління організацією будівництва на селі.

 

              Погоджує з відповідними управліннями, відділами облдержадміністрації та іншими центральними органами виконавчої влади питання надання державної технічної допомоги, фінансової підтримки житловому, комунальному, шляховому господарству.

 

              Займається питаннями методичної та організаційної допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням  інноваційних  проектів в сферах:

 

             - виробництва;

 

             - надання побутових, комунальних та інших послуг населенню;

 

             - управління;

 

             - підготовки, перепідготовки та збереженні кадрового потенціалу регіону.

 

               Сприяє розвитку мінерально-сировинної бази та координації робіт геологорозвідувальних організацій та установ на території району.

 

              Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів підприємств, установ, організацій  та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо прийняття відповідних рішень з питань, які курирує.

 

   Вносить на розгляд голови райдержадміністрації узгоджені, за необхідністю, з облдержадміністрацією і іншими центральними органами виконавчої влади пропозиції:

 

 -  про утворення, реорганізацію і розвиток сільськогосподарських підприємств, організацій і установ;

 

 -  про розвиток системи заготівлі, переробки, оптової торгівлі і бази зберігання зернових і технічних культур, продуктів тваринництва, плодоовочевої продукції, включаючи розширення біржової мережі і інших ринкових структур;

 

 - про вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення, банківського обслуговування і системи оподаткування підприємств агропромислового комплексу;

 

  -   про залучення іноземних інвестицій до агропромислового комплексу району;

 

    -  про укладення і розірвання контрактів з керівниками підприємств галузей, які курирує.

 

  Вносить пропозиції з підбору, розстановки та заміни кадрів (за  узгодженням з відповідними службами райдержадміністрації) установ та організацій галузей, які курирує.

 

Координує діяльність:

 

-    управління агропромислового розвитку;

 

-   сектору  містобудування і архітектури;

 

              -     відділу житлово-комунального господарства;

 

              -       юридичного сектору апарату райдержадміністрації ( в частині земельних відносин).

 

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з:

 

-     відділом Держгеокадастру  у  Володарському районі;

 

-     районною державною насіннєвою інспекцією;

 

-     районною станцією захисту рослин;

 

-           заготівельно-виробничим об’єднанням „Коопзаготпром”;

 

-      управлінням Держпродспоживслужби у Володарському районі;

 

-           сільськогосподарськими підприємствами;

 

-           селянськими (фермерськими) господарствами;

 

-           інспекцією Держтехнагляду;

 

-           ВАТ “Аргопромпостач”;

 

-           ВАТ “Володарський райагрохім”;

 

-           Володарським міжгосподарським виробничо-експлуатаційним підприємством “Райсільгоспенерго”;

 

-           ТДВ  “Володарський Центр”;

 

-           ТОВ «Володарський сортонасінницький завод»;

 

-           ДП ДАК “Хліб України” “Кальчицький елеватор”;

 

-           ТОВ “Володарський інкубатор”;

 

-          Володарською дільницею газового господарства;

 

-          Володарським районним вузлом поштового зв’язку;

 

-          ТОВ „Володарськавто”;

 

-          ТОВ „БК „Зодчий”;

 

-          цехом телекомунікаційних послуг № 5 Донецької філії ВАТ «Укртелеком»;

 

-          Кальчицьким кар’єром;

 

-          ТОВ «УкрРосКаолін»;

 

-          ДП «Володарський район електричних мереж» ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;

 

-          КП “Володарська типографія”;

 

-          Володарською дільницею „Міськводоканалу”,

 

-          філії «Володарський автодор» ДП «Донецький облавтодор»;

 

-          КП „Володарськ-водомережа”;

 

-          ТОВ „Зоря-комсервіс”;

 

-          ВАТ «Володарське спецАТП-0517»;

 

-          товариствами співвласників багатоквартирних будинків;

 

-          Державним підприємством «Приазовське лісове господарство»;

 

-           Маріупольським міжрайонним управлінням водного господарства;

 

-          товариствами бджільників-любителів, мисливців та рибалок, кролиководів.

 

  Сприяє виконанню завдань покладених на:

 

-   Володарський ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області;

 

-   СБУ України в Донецькій області;

 

-   Кальміусько-Нікольський  об’єднаний  райвійськкомат.

 

             Займається питаннями координації, формування та збалансованого розвитку підприємств, у тому числі малих підприємств, що виготовляють непродовольчі товари народного споживання, забезпечує вивчення ринку сировини та координує переорієнтацію виробництва на використання  місцевих сировинних ресурсів, залучення та участі на договірних засадах підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності в насиченні ринку непродовольчими товарами народного споживання.

 

              Взаємодіє з курируємих питань з органами місцевого самоврядування.

 

              Організовує та забезпечує підготовку та проведення загальнорайонних заходів з курируємих питань.

 

              Здійснює контроль ефективності використання енергоносіїв та оплати за їх використання.

 

              Здійснює управління підприємствами, установами, організаціямипаливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації цих підприємств, укладення та припинення контрактів з керівниками цих підприємств, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, до розвитку цих підприємств

 

Очолює  консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені головою райдержадміністрації для сприяння здійснення повноважень райдержадміністрації.

 

Контролює виконання відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району, вносить пропозиції до них та відповідних державних програм, їх фінансово-економічного забезпечення.

 Вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

           Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

           З питань,  які курирує, представляє інтереси району у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, інших центральних органах виконавчої влади, облдержадміністрації та обласній раді.

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

(питання економіки,   бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій,    торгівлі, побутового обслуговування, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю,  питання гуманітарної, соціальної сфер, освіти, культури, охорони здоровя, , молоді та спорту )

                Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань економіки,   бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій,    торгівлі, підприємництва,

питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю та охороною здоров’я.

  Здійснює контроль за бюджетним процесом на території району, забезпечує прийняття та виконання районного бюджету, в разі необхідності, ініціює його корегування.

                Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань економіки,   бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій,    торгівлі, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю та охороною здоров’я.

  Здійснює контроль за бюджетним процесом на території району, забезпечує прийняття та виконання районного бюджету, в разі необхідності, ініціює його корегування.

                Забезпечує розробку проекту районного бюджету і контроль за його виконанням, вносить пропозиції про зміни в доходах і витратах. Контролює хід виконання районного бюджету, забезпечує розробку проектів нормативів відрахувань в бюджети сільських та селищної рад частини загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів.

Забезпечує  реалізацію державної та регіональної політики в галузі інноваційної діяльності, інвестиційної привабливості та активності району і його підприємств. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення, освіти, культури та туризму, молоді та спорту.

               Координує співпрацю райдержадміністрації з центральними органами виконавчої влади щодо підготовки необхідних документів з цих  напрямків.

               Координує питання щодо європейської інтеграції в районі. Здійснює координацію роботи установ освіти, спорту, охорони здоров’я, закладів культури, вирішення питань  реформуванням і розвитком фізичної культури та спорту, реалізацією.

               Координує питання щодо надання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами адміністративних послуг.

Вживає заходів щодо розвитку міжрегіонального співробітництва райдержадміністрації у торговельній, економічній, науково-технічній, гуманітарній та інших сферах.

   Організує та контролює виконання відповідних розділів Програми соціально-економічного розвитку району та державних програм, готує відповідні пропозиції до них та їх фінансово-економічного забезпечення.

.                Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки та інших галузях.

    Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності.

Координує роботу:

- по контролю за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням санітарних правил на території району, здійснює заходи по запобіганню інфекційних захворювань, епідемій та їх ліквідації;

- по прогнозу розвитку мережі  установ освіти, охорони здоров’я і соціального захисту населення, закладів культури згідно нормативів забезпеченості населення;

- по організації надання медичної допомоги населенню, внесення пропозицій щодо надання пільг, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.

Забезпечує додержання законодавства щодо надання пільг учасникам Великої Вітчизняної війни і особам, які прирівнюються до них, військовослужбовцям, ветеранам праці і інвалідам.

   Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів цих підприємств, установ, організацій  та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

               Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг таких підприємств і організацій.

Організовує роботу по підготовці пропозицій до проектів районних та регіональних програм соціального та економічного розвитку, їх фінансово-економічного забезпечення.

Організовує розробку та виконання відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району.

Координує проведення в районі гендерної політики, спрямованої на забезпечення рівності жінок і чоловіків.

                Забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток території, міжгалузеві зв’язки.

   Розробляє пропозиції до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних  планів  розвитку  відповідних  галузей.

                Контролює розробку і виконання Програм економічного і соціального розвитку району, вносить пропозиції до них та відповідних державних програм, їх фінансово-економічного забезпечення.

              Вносить пропозиції по фінансуванню, матеріальному забезпеченню, іншій підтримці установ і організацій фізичної культури і спорту, інформатики.

Організовує і контролює згідно діючого законодавства  питання охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Узгоджує роботу відділу економіки, фінансового управління, Володарського відділення Мангуської ОДПІ ГУ ДФС  у Донецькій області   з питань:

- розвитку та освоєння територій спеціальних економічних зон;

               - визначення режимів здійснення підприємницької та іншої діяльності.

   Узгоджує роботу відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  з питань:

             - аналізу та  надання  пропозицій   щодо  сучасних  форм  активізації економічного та соціального розвитку територій;

            - створення  сприятливих умов для  залучення  інвестицій,  розвитку торгово-економічного співробітництва.

     Організовує  роботу   по   підвищенню   рівня економіки шляхом її науково-технічного та кадрового забезпечення, вивченню сучасних моделей розвитку, розширенню партнерства територіальних громад.

                 Організовує виконання заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

                Координує діяльність:

               -   відділу  з надання адмінпослуг;

               -   відділу державної реєстрації;

-   фінансового управління;

-   відділу економіки райдержадміністрації ;

-   управління  соціального захисту населення  райдержадміністрації ;

-   Володарського відділення  Мангуської  ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області;

-    Маріупольської об’єднаної фінансової інспекції;

-   відділу освіти;

-  відділу культури та туризму;

-  відділу з питань сім’ї, молоді та спорту;

-  служби у справах дітей.

              Забезпечує взаємодію  райдержадміністрації з:

               -     райспоживспілкою;

-          управлінням державної казначейської  служби України у Володарському районі;

-           управлінням Пенсійного фонду України  у Володарському районі;

-          районним відділом статистики;

-          районними філіями банків, які обслуговують підприємства (в межах його компетенції);

-          гімназіями, ліцеями, школами та дошкільними закладами району;

-           районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-           районним центром зайнятості населення;

-     центральною районною лікарнею у Володарському районі;

-    КЗ «Володарський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

-     Першотравневою міжрайонною філією ДУ «Донецького обласного лабораторного центру держсанепідслужби України»;

     - Першотравневим міжрайонним Управлінням Головного управління Держсанепдемслужби у Донецькій області;

  -  управлінням Держпродспоживслужби у Володарському районі;

-  Володарським  відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

-   Володарським  відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

-  підприємствами, організаціями, установами в межах повноважень;є

-  виконання заходів, пов’язаних з проведенням зборів, мітингів, тощо.

Сприяє виконанню задач, покладених на:

-   районну раду ветеранів війни та праці та Збройних сил;

-   координаційну раду профспілок Володарського  району.

Організовує та забезпечує:

- здійснення заходів з увічнення пам’яті загиблих в роки другої світової  війни та пам’яті жертв політичних репресій;

-          підготовку та проведення загальнорайонних заходів з курируємих питань.

Координує роботу з питань інтелектуальної власності в районі, виставково-рекламної діяльності, іміджевої політики району.

  Забезпечує виконання програм щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти.

  Розробляє та організовує виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

               Вживає заходів щодо розвитку  мережі закладів освіти та розробляє пропозиції відносно її оптимізації, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

  Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.

                Розглядає і вносить пропозиції щодо керівних кадрів установ та організацій, які курирує.

               Вносить пропозиції по удосконаленню фінансово-кредитних відносин, банківського обслуговування і грошового обігу.

.             Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів цих підприємств, установ, організацій  та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

               Очолює  консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені головою райдержадміністрації для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації:

    Вносить пропозиції з підбору, розстановки та заміни кадрів (за  узгодженням з відповідними службами райдержадміністрації) установ та організацій галузей, які курирує.

    Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

    Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

                З питань, які курирує представляє інтереси райдержадміністрації у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, інших центральних органах виконавчої влади, облдержадміністрації та обласній раді.

 

КЕРІВНИК АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

(питання організаційної та кадрової роботи, діяльності апарату райдержадміністрації, політико-правової роботи, взаємодії з  органами місцевого самоврядування)

Організовує діяльність апарату райдержадміністрації з організаційного, правового, методичного, кадрового, фінансового-господарського, інформаційно-комп’ютерного та іншого забезпечення роботи райдержадміністрації, а також з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення у відповідності із Законом України „Про місцеві державні адміністрації”.

Забезпечує підготовку документів з вказаних напрямків діяльності райдержадміністрації, доведення актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації до виконавців та контроль за їх виконанням.

Сприяє здійсненню заходів щодо розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повертаються в Україну.

Організовує та забезпечує:

-   аналіз стану інформаційної політики з ЗМІ району;

- координацію діяльності засобів масової інформації району, сприяння поширенню офіційної інформації про найважливіші політичні, соціально-економічні, гуманітарні, інші суспільні процеси;

- надання засобам масової інформації іншим суб’єктам  інформаційної діяльності всіх форм власності методичної, організаційно-практичної та  консультативної допомоги.

Координує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань реалізації політико-правової роботи.

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання

   Координує діяльність:

- відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики;

- загального відділу;

- відділу фінансово-господарського забезпечення;

- архівного відділу;

- відділу ведення Державного реєстру виборців (в межах його компетенції);

              -   юридичного сектору (в межах його компетенції);

                - головного спеціаліста з контролю (в межах його компетенції).

Координує роботу з питань державної служби та забезпечує взаємодію з цього питання з  Національним агентством України з питань державної служби.

                Координує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державними підприємствами розташованими на території району, з питань реалізації державної кадрової політики, додержання законодавства, апаратної роботи.

Координує вирішення питань громадсько-політичних відносин, забезпечення громадської безпеки і правопорядку, боротьби зі злочинністю, та з питань, пов’язаних з діяльністю  з формуванням інформаційної політики в ЗМІ району,  діяльністю друкованих і електронних засобів масової інформації,    релігійних громад,  розглядає відповідні звернення громадян.

  Координує роботу з питань системи управління якістю в райдержадміністрації. Є головним уповноваженим по якості в апараті райдержадміністрації, забезпечує встановлення, впровадження та підтримання процесів, необхідних для системи управління якістю, звітує перед головою райдержадміністрації про  функціонування системи управління якістю і потребу її поліпшення,  забезпечує обізнаність працівників апарату з вимогами споживачів послуг, що надаються апаратом райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію  райдержадміністрації з:

-   політичними партіями;

-   громадськими організаціями;

-   об’єднаннями громадян.

     Забезпечує згідно чинного законодавства запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь, є відповідальним за співпрацю з управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, є  особою  відповідальною  за  боротьбу  з корупцією.

                  Організовує та забезпечує:

-  підготовку та внесення на розгляд голови райдержадміністрації проектів планів роботи райдержадміністрації та контроль за їх виконанням;

- підготовку проектів розпоряджень голови та рішень колегії райдержадміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства;

-  аналіз нормативних актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади на відповідність законодавству;

-   надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань організації і виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

            - проведення перевірок діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів сільських та селищної рад з правових, організаційних, кадрових питань, роботи із зверненнями громадян, здійснення діловодства і контролю за виконавською дисципліною (в частині виконанням актів та доручень органів влади вищого рівня і голови райдержадміністрації);

- планування, підготовку та проведення загальнорайонних заходів, колегій, нарад голови райдержадміністрації з селищним та сільськими радами, зустрічей керівництва райдержадміністрації з  народними депутатами України, розповсюдження досвіду роботи  з цих напрямків ;

- підготовку подань голови райдержадміністрації по зверненням до суду щодо скасування рішень виконкомів сільських та селищної рад, розпоряджень сільських та селищного голів з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, якщо вони суперечать Конституції України та законодавству України;

- реалізацію державної кадрової політики, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту райдержадміністрації, її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування (в рамках виконання делегованих повноважень), впровадження принципів науковості в державне управління, залучення перспективної молоді на державну службу, підготовку спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації проектів документів щодо структури, чисельності і фонду оплати праці працівників райдержадміністрації, надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо удосконалення їх структури;

- розгляд матеріалів та підготовку проектів подань щодо відзначення державними нагородами та проектів розпоряджень голови райдержадміністрації щодо заохочення відзнаками райдержадміністрації підприємств, установ, організацій, громадян, трудові колективи;

- навчання, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації;

- облік, проходження, організацію та контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу, перевірку стану цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, надання їм допомоги в організації цієї роботи;

- облік, розгляд, контроль та аналіз звернень громадян, особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації та зворотній зв’язок з населенням району, перевірку стану цієї роботи та надання методичної допомоги з цих питань структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування;

- розроблення порядку електронного документообігу в райдержадміністрації та контролю за його дотриманням, координація впровадження нових інформаційних технологій в сфері державного управління;

   - розгляд, згідно із законодавством, питань, пов’язаних з адміністративно-територіальним устроєм району та внесення відповідних пропозицій голові райдержадміністрації;

              - координацію роботи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, внесення голові райдержадміністрації пропозицій з цих питань;

- режимно-секретну роботу у райдержадміністрації.

Підписує додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

Розглядає звернення громадян  відповідно до покладених  на неї обов’язків.

          З питань, які курирує, представляє інтереси райдержадміністрації у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, інших центральних органах виконавчої влади, облдержадміністрації, обласній раді.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                      А.Л.Плахотная 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови райдержадміністрації

від ______ № _____

 

СХЕМА

взаємозаміни керівних працівників Нікольської  райдержадміністрації

 

 

Завгородній

Володимир Вікторович

Павлішин

Володимир Михайлович

 

Павлішин

Володимир Михайлович

Кунак

Наталя Анатоліївна

Кунак

Наталя Анатоліївна

Павлішин

Володимир Михайлович

Плахотная

Анна Леонідівна

Кунак

Наталя Анатоліївна

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                 А.Л.Плахотная

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови райдержадміністрації

від _________ № _______

 

 

 

 

                                                                                                                                           

ЗАКРІПЛЕННЯ

керівних працівників Нікольської райдержадміністрації за селищною  та сільськими радами  району для забезпечення координації роботи з органами місцевого самоврядування

 

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Посада

Сільська,

селищна рада

Павлішин

Володимир Михайлович

перший заступник голови райдержадміністрації

Малоянисольська

Боївська

Тополинська

Кальчицька

 

Кунак

Наталя Анатоліївна

заступник голови райдержадміністрації

Володарська

Новокраснівська Республіканська

Зорянська

 

Плахотная

Анна Леонідівна

 

керівник апарату райдержадміністрації

Зеленоярська

Старченківська

Касянівська

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                         А.Л.Плахотная

Регламент роботи райдержадміністрації

Posted in Нормативна база

  УКРАЇНА

ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

від________№________

   смт Володарське

 

 

 

Про затвердження Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

     З гідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1270 «Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації»:

1. Затвердити регламент Володарської районної державної адміністрації у новій редакції.

 

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 21.08.2003 № 277 «Про затвердження Положення про апарат та Регламенту роботи Володарської райдержадміністрації».

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                              В.М.Павлішин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

 _____________ №______

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Володарської районної державної адміністрації
 
Загальні положення

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання
діяльності  Володарської районної  державної  адміністрації  (далі -райдержадміністрація).

2. Розгляд у райдержадміністрації питань,  що належать до її компетенції,  зокрема  щодо  делегованих  районною  радою повноважень, провадиться головою,  першим  заступником  голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями,   відділами   та  іншими  структурними  підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами,  службами  і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації,   її   апарату   та структурних   підрозділів  є  відкритою  і  гласною,  за  винятком розгляду питань,  які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація  інформує  громадськість  про  свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл  обов'язків  між  посадовими особами райдержадміністрації  проводить голова райдержадміністрації не пізніше  одного  місяця  з  дня  призначення  його  на  посаду   з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів  райдержадміністрації   (далі - структурні   підрозділи   райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа
забезпечує   реалізацію   відповідно  до  законодавства  державної політики;

порядку заміщення  голови  райдержадміністрації,  його першого заступника, заступників та керівника апарату у разі їх відсутності.

5. Положення    про    структурні     підрозділи     райдержадміністрації  розробляються  керівниками  таких  підрозділів, погоджуються  із  заступниками  голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  а  також  з керівником сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи (далі -  сектор юридичний)  апарату райдержадміністрації  і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Планування роботи райдержадміністрації

6. Робота райдержадміністрації   проводиться   за перспективними  (річними),  поточними (квартальними) планами (які  затверджуються розпорядженням  голови) та  оперативними  (місячними)  планами (які затверджуються головою райдержадміністрації) .

7. Планування роботи райдержадміністрації  здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування  планів   роботи райдержадміністрації здійснюється  її  апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації,  погодженими  із  заступниками  голови (відповідно до розподілу обов'язків).

Планування роботи  райдержадміністрації  з  підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням  статті  7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Плани  роботи  райдержадміністрації   передбачають заходи, спрямовані     на     виконання     Конституції    України ,  законів  України,  актів  Президента  України  та Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, інших органів
виконавчої влади вищого рівня   (далі  -  акти  законодавства),  доручень  Прем'єр-міністра України,  державних, регіональних та районних програм  соціально-економічного та культурного розвитку,  здійснення інших, визначених законами, а
також делегованих районною радою  повноважень  та  забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання,   пов'язані   із  здійсненням  заходів  із соціально-економічного розвитку   району   або    окремих    його адміністративно-територіальних одиниць,   функціонуванням  галузей господарського комплексу  та  розв'язанням  проблем  у  соціальній сфері,  поліпшенням  діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування,  які потребують розгляду   на   засіданні   колегії,   нараді  у  голови  райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів  законодавства,  розпоряджень  голови   райдержадміністрації,  хід  виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові    заходи,    проведення    яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків   діяльності   райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних   підрозділів  райдержадміністрації з виконання актів      законодавства,     розпоряджень     голови   райдержадміністрації.

Підготовка до  розгляду  діяльності  структурних  підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної  або  цільової  перевірки  стану справ   на  території  відповідної  адміністративно-територіальної одиниці.

У планах  роботи  райдержадміністрації   визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи,  відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові   (позапланові)    питання    включаються    до затвердженого  плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається     з     плану     роботи       райдержадміністрації  за рішенням  її  голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно  до  розподілу  обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

11. Робота   структурних   підрозділів  та  апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що  затверджуються  заступниками  голови  (відповідно до розподілу обов'язків),  керівником   апарату   райдержадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник  апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів  та  апарату райдержадміністрації  здійснюється  з  урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові  (позапланові)  питання  включаються  до  плану
роботи     структурного    підрозділу    та    апарату   райдержадміністрації і виключаються з нього  за  рішенням  заступника голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  керівника апарату райдержадміністрації.

13. Контроль   за   виконанням   планів    роботи     райдержадміністрації,  структурних  підрозділів  та  апарату  райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно  до розподілу     обов'язків),     керівником     аппарату райдержадміністрації.

14. Підготовка    звітності    райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",  проводиться  її  апаратом  на  основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації,  у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови  (відповідно  до розподілу обов'язків),  керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності  за  місяць,  квартал  і   рік   визначається питаннями,   що  вирішуються  райдержадміністрацією  та  її структурними підрозділами.

Звіт про  результати  діяльності  райдержадміністрації розміщується  у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

15. Апарат   райдержадміністрації    відповідно    до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи,     що     надходять     до     райдержадміністрації,  готує до них  аналітичні,  довідкові  та  інші матеріали,  а  також  проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання  проектів  розпоряджень;  розробляє   за дорученням  голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за  дорученням  голови  райдержадміністрації виконання актів законодавства,  доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень  голови  обласної, районної державних адміністрацій   територіальними органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади (з  питань  здійснення  повноважень  райдержадміністрації), структурними  підрозділами райдержадміністрації;   вивчає  та узагальнює досвід роботи  зазначених  органів  і  надає  практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення  їх  діяльності;  здійснює  контроль  за  своєчасним поданням  доповідей,  інформаційних  та  інших матеріалів з питань виконання  актів  законодавства,  розпоряджень   голови обласної, районної  держадміністрацій;

за дорученням  голови райдержадміністрації  проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і  в порядку,  визначених законодавством,  надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення  питань економічного,  соціального  та  культурного  розвитку  району;

здійснює правове     забезпечення     діяльності      райдержадміністрації,  надає  методичну  та  іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування,  неухильне додержання  актів законодавства  структурними  підрозділами,  апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні,   інформаційні   та   інші   матеріали    з організаційних   і  кадрових  питань,  що  розглядаються  головою райдержадміністрації;

проводить разом   із   структурними   підрозділами    райдержадміністрації,  територіальними  органами  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і   суспільно-політичного   становища району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне     і     господарсько-побутове забезпечення діяльності  райдержадміністрації; 

забезпечує дотримання  режиму  роботи  в  адміністративному  будинку;   забезпечує   організацію   приймання-передачі інформації  засобами  електронного  зв'язку  відповідно  до  вимог законодавства,  належний протипожежний стан у приміщеннях  райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність,   пов'язану   з   державною  таємницею, організовує  та   здійснює   заходи   щодо   забезпечення   режиму секретності  в  райдержадміністрації  відповідно  до  вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

16. Апарат  райдержадміністрації  у  процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів  виконавчої  влади, а також з виконавчими органами рад.

17. Організація  роботи  апарату  райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та  положення  про  її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

                         

Кадрова робота

18. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на  комплексне  вирішення  питання  щодо  комплектування  місцевих органів  виконавчої  влади  висококваліфікованими  і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється  за  затвердженим  головою райдержадміністрації річним  планом,  який  передбачає  здійснення  заходів  з  добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

20. Організацію   кадрової   роботи   в   апараті     райдержадміністрації  здійснює відділ організаційно-кадрової роботи,  у структурних підрозділах райдержадміністрації,  які мають невелику штатну чисельність,  виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота  в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення  та  врахування  можливостей працівників,  найбільш повне застосування їх  здібностей,  розвиток  ініціативності,  створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

21. Прийняття     на     державну    службу    до     райдержадміністрації здійснюється  в  установленому   законодавством порядку.

Керівник апарату  райдержадміністрації,  керівники  структурних  підрозділів
райдержадміністрації  організовують  вивчення   ділових   і моральних   якостей   осіб,  які  претендують  на  зайняття  посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на   посади,   що   не віднесені  до  категорій  посад  державних службовців,  та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно  до законодавства.

22. На  посади,  передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з  таємними  документами,  можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

23. У райдержадміністрації,  її структурних підрозділах створюється  у  порядку,  передбаченому  Положенням про формування кадрового резерву для державної служби,  що затверджене постановою Кабінету Міністрів   України   від   28   лютого  2001  р.  N  199 резерв кадрів,  який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами,  зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

24. З метою здійснення регулярного контролю  за  проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у   райдержадміністрації   проводяться   в   установленому законодавством  порядку  атестація  та  щорічна  оцінка  виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

25. Райдержадміністрація   розглядає   і   вносить   в установленому  порядку  пропозиції  щодо  нагородження  державними нагородами,  нагородами Кабінету  Міністрів  України  та  заохочує працівників    апарату    і   структурних   підрозділів райдержадміністрації,  підприємств,  установ   та   організацій,   що належать до сфери її управління.

26. На    кожного    прийнятого   на   роботу   до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Відповідальність   за    проведення    кадрової    роботи покладається  на  голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів.

                

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

28. Організація    роботи    з    документами    у    райдержадміністрації   здійснюється    в    порядку,    передбаченому інструкцією   з   діловодства у Володарській райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.11.2007 № 778.

Інструкція з     діловодства    райдержадміністрації затверджується її головою.

Організація роботи з документами,  що  містять  інформацію  з обмеженим  доступом,  здійснюється  в установленому законодавством порядку.

29. Відповідальність  за  організацію  виконання   документів несуть   голова райдержадміністрації,   заступники голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків), керівник  апарату  райдержадміністрації   та керівники її структурних підрозділів.

30. Контроль     за    виконанням    здійснюється    стосовно зареєстрованих документів,  в яких встановлено  завдання  або  які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами  законодавства,   дорученнями   Прем'єр-міністра   України, розпорядженнями, дорученнями   голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації,   запитів  і  звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за    виконанням    завдань,    визначених розпорядженнями, дорученнями  голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації,  а  також за розглядом запитів  і звернень   народних  депутатів  України,  депутатів  місцевих  рад та інших документів здійснюється головним спеціалістом з контролю;  за  розглядом звернень  громадян -   загальним відділом райдержадміністрації.

31. Для    здійснення    контролю    за    виконанням   актів законодавства,  доручень  Прем'єр-міністра  України,  розпоряджень головів обласної, районної  держадміністрацій  розробляється,  у разі потреби, план контролю,  в якому визначаються  проміжні  контрольні  строки виконання      завдань;     структурні підрозділи      райдержадміністрації,  що  відповідають  за   організацію   виконання окремих    завдань;   структурний   підрозділ,   який   забезпечує координацію роботи  з  організації  і  контролю  за  виконанням  у цілому.  План  контролю затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

32. Контроль  за  виконанням  актів  законодавства,  доручень Прем'єр-міністра    України,    розпоряджень    голови обласної, районної держадміністрацій,  розглядом звернень  комітетів  Верховної  Ради України,   запитів   і  звернень  народних  депутатів  України  та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і   узагальнення   у   визначені   строки   письмової інформації  про  стан  виконання  документів  у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

проведення періодичної  комплексної  або  цільової  перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту)  виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів  у  цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення  проміжних  контрольних  строків   подаються   голові райдержадміністрації  або  його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж  за  10  днів  до  закінчення строку,     визначеного     актом     законодавства,    дорученням Прем'єр-міністра   України,   розпорядженням    голови обласної, районної  держадміністрацій або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання  документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання,  голова райдержадміністрації або  його  заступник (відповідно  до  розподілу обов'язків)  дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

34. Інформацію  (звіт)  про  стан  виконання  документів,  що подається  обласній державній адміністрації підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового   звіту   керівника   відповідного  органу  або  іншого документа,  що підтверджує його  виконання, погодженного  за  письмовою  згодою заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

             

Організація розгляду звернень громадян та проведення

особистого прийому громадян

35. Райдержадміністрація  організовує  в  установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій  (зауважень),  заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення  діловодства  та  проведення   особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян  ведеться  відповідно  до Інструкції   з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в  органах державної влади і місцевого самоврядування,  об'єднаннях громадян, на  підприємствах,  в установах,  організаціях незалежно від форми власності,  в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів   України   від   14.04.97  N  348.

36. Порушені  у  зверненнях  громадян  питання  розглядаються головою    райдержадміністрації   або   його   заступниками (відповідно  до   розподілу   обов'язків),   керівником   апарату, керівником    відповідного    структурного   підрозділу    райдержадміністрації.  Відповіді  на   звернення   громадян   готують структурні підрозділи райдержадміністрації.

37. Особистий   прийом  громадян  проводить  голова   райдержадміністрації,  його заступники,  керівник апарату,  керівники структурних   підрозділів   райдержадміністрації  згідно  з графіком,  який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію
про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми   громадян   посадовими    особами  райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

Загальний відділ райдержадміністрації аналізує щоквартальну  роботу  з  розгляду   таких   звернень,   узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє  рекомендації, спрямовані на усунення причин  виникнення  обґрунтованих  скарг  і  зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

               

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

38. Правове      забезпечення       діяльності райдержадміністрації,  а також надання методичної та іншої практичної допомоги з  правових  питань  здійснює  сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи райдержадміністрації.

Сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації    роботи   апарату   райдержадміністрації - керівнику  апарату    райдержадміністрації.

39. У   своїй   діяльності    сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи керується Конституцією  та законами України,  а також указами Президента  України,   актами   Кабінету   Міністрів   України   і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України,  та розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій.

40. Основними завданнями сектора юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової   роботи,   спрямованої   на   правильне застосування  і  неухильне  додержання  вимог  актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами  райдержадміністрації;

підготовка інформаційних,  довідкових  та  інших матеріалів з питань застосування законодавства.

41. Сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи відповідно до покладених  на   нього завдань:

забезпечує відповідність    законодавству  проектів   розпоряджень    голови    райдержадміністрації,  рішень  колегії,  а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову  експертизу  проектів  розпоряджень  голови райдержадміністрації,  готує висновки правової експертизи у разі  їх  невідповідності   актам   законодавства   та/або   подає пропозиції  щодо  приведення  таких  проектів  у  відповідність  з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну   допомогу   працівникам   апарату   райдержадміністрації  та  керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під  час  виконання  покладених  на  них  завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші  функції  з  правового  забезпечення  діяльності райдержадміністрації  відповідно  до  цього  Регламенту  та положення про сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, що затверджується головою райдержадміністрації.

42. Завідувач сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи:

здійснює керівництво   роботою  сектору,   несе персональну відповідальність за  виконання  покладених  на  сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

організовує роботу  працівників сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи,   дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції  стосовно  заохочення  працівників  сектору  та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші, передбачені законодавством, функції.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

43. Для    сприяння    здійсненню    повноважень  райдержадміністрації  її голова  утворює консультативні,  дорадчі та інші допоміжні органи (ради,  колегії,  робочі групи тощо), служби та комісії.  Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами. Протоколи комісій та матеріали до них зберігаються у голів комісій або у секретарів відповідних комісій.

44. Для  узгодженого  розгляду   питань,   що   належать   до компетенції райдержадміністрації,  обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності  утворюється   колегія райдержадміністрації  (далі  -  колегія)  у  складі  голови райдержадміністрації (голова колегії),  його  заступників,  керівника апарату    та    керівників   структурних   підрозділів   райдержадміністрації.

45. До складу колегії  можуть  входити  за  згодою  керівники територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої влади та посадові особи  органів  місцевого  самоврядування.

До складу  колегії  райдержадміністрації  можуть  бути включені  за  пропозицією  громадських  організацій,  підприємств, установ та організацій їх представники.

46. Засідання колегії вважається правоможним,  якщо на  ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії  проводяться  відповідно  до  плану  роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби.

47. Рішення  колегії   приймається   відкритим   голосуванням більшістю  голосів,  присутніх на засіданні членів колегії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих  випадках,  за  рішенням   головуючого,   може   бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії  оформляється  протоколом,  який підписується головою  колегії  і  є  підставою  для  видання  ним  відповідного розпорядження.

48. Апарат  райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення  засідань  колегії.

49. У   своїй   роботі   колегія  райдержадміністрації керується  положенням про колегію райдержадміністрації, затвердженним розпорядженням голови райдержадміністрації від  15.12.2006 №  609 (із змінами, затвердженими розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.04.2007 № 242) та цим  Регламентом.  

50. Голова,  заступники голови,  керівник апарату,  керівники структурних   підрозділів   райдержадміністрації  проводять наради з метою  оперативного  розгляду  та  вирішення  питань,  що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення     нарад     у     голови райдержадміністрації  покладається на  апарат  або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

51. Порядок  денний,  аналітичні  довідки  про  стан справ та обґрунтування причини внесення  питання  на  розгляд  надсилаються учасникам наради завчасно,  а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються  протоколами  не пізніше  ніж у триденний строк.  У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол веде відповідальна особа, визначена головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації.

Протокол наради підписує головуючий.

53. За   результатами   розгляду   питань  на  нараді  можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або  наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок  денний  і  підсумки  розгляду  питань  на   нарадах   має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

             

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови райдержадміністрації

55. Голова  райдержадміністрації  на  виконання  актів законодавства,   розпоряджень голови облдержадміністрації,  за  власною ініціативою  видає  одноособово,  в  межах   повноважень райдержадміністрації,  розпорядження.

56. Проекти  розпоряджень  голови  райдержадміністрації (далі  -  проекти  розпоряджень)  готують  структурні   підрозділи райдержадміністрації, її апарат,  а  також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

57. У разі, коли розроблення  проекту  розпорядження  доручено кільком  структурним  підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому  органу,  головним  розробником  є  виконавець, зазначений першим.

58. Проекти  розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із    заінтересованими    структурними    підрозділами  райдержадміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

Головний розробник    самостійно    визначає   заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації,  її  апарату  та інші   органи,   виходячи   із  змісту  основних  положень  проекту розпорядження.

Головний розробник організовує,  спрямовує і координує роботу заінтересованих       структурних       підрозділів  райдержадміністрації,  її апарату та  інших  органів  з  розроблення проекту  розпорядження,  вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту  (проводить консультації, узгоджувальні  наради,  робочі  зустрічі  тощо),  отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні         підрозділи    райдержадміністрації,   її  апарату та інші  органи  за  зверненням головного розробника  у  визначений  ним  строк  беруть  участь  в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються    шляхом   їх   візування   керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками     голови    та керівником    апарату     райдержадміністрації.  При  цьому  зазначається  посада,  ініціали  і прізвище  особи,  яка  візує  проект  розпорядження,  а також дата візування.

Якщо заінтересовані     структурні     підрозділи  райдержадміністрації,  її апарату та інші органи не  висловили  своєї позиції   щодо   проекту   розпорядження   у  визначений  головним розробником  строк,  такий  проект   вважається   погодженим   без зауважень.

За результатами  погодження  проекту  розпорядження  головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1),  у  якій зазначаються   заінтересовані   структурні   підрозділи  райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження  та   пропозиції,   враховані   головним розробником;

висловили зауваження  та  пропозиції,  не  враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження  стосується  кадрових,  організаційних  (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів     погодження     проекту     розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

59. Неврегульовані  розбіжності  у  позиціях  заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації,  її апарату та інших  органів,  щодо  проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження  позицій  (додаток  2), який    підписує   керівник   структурного   підрозділу  райдержадміністрації,  її  апарату,  іншого  органу,  що  є  головним розробником.

60. Головний  розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження  (додаток 3),   що   повинна   містити   необхідні розрахунки,  обґрунтування  і  прогнози  соціально-економічних  та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у  разі  потреби,  можуть  додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень  з кадрових питань,  питань внесення змін до складу комісії,  робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної  записки   до   проектів   розпоряджень нормативного   характеру,  в  тому  числі  регуляторних  актів,  є обов'язковим.

61. У разі коли проект розпорядження,  що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень,  такі зміни або доповнення включаються в текст проекту  або  подаються  у  вигляді проекту  окремого розпорядження одночасно з основним проектом.  До таких проектів   розпоряджень   додається   порівняльна    таблиця (додаток 4),  у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними,  а також пропозиції стосовно викладення їх  у  новій редакції.

62. У   разі   проведення   публічного   обговорення  проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою,  в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення,його результати,  а також рішення щодо  врахування  пропозицій  чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань,  як правило,  має  вступну  частину  (преамбулу),  в  якій  наводяться результати  аналізу  стану  справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні  відповідних  проблем,   визначається   мета   видання розпорядження.

Нормативні положення    та   завдання   суб'єктам   відносин, передбачені у проекті розпорядження,  повинні бути  конкретними  і реальними,   спрямованими   на   досягнення  у  найкоротший  строк визначеної мети та містити, у разі  потреби,  перелік  виконавців  і строки виконання завдань.

У проекті  розпорядження  можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району, у разі потреби, попередньо  обговорюються  на засіданнях колегії райдержадміністрації.

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного  акта,  головний  розробник  проводить  аналіз  його регуляторного  впливу  відповідно  до  вимог  Закону  України "Про засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської діяльності" за  Методикою  проведення  аналізу  впливу регуляторного  акта,  затвердженою  постановою  Кабінету МіністрівУкраїни від 11.03.2004 № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження,  який  має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення  територіального  органу  Держкомпідприємництва про його погодження або  копію  рішення  апеляційної  регуляторної комісії  про  задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

65. Підготовлений     проект    розпорядження    підписується керівником органу,  що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації  разом  з  документами,  передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

За дорученням  голови  райдержадміністрації  або  його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації   опрацювання    внесеного    проекту розпорядження   проводиться   в  її  апараті  та,  у  разі  потреби, здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження  в  апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів.  У разі потреби зазначений строк  може  бути  продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

66. Проекти  розпоряджень  підлягають  обов'язковій  правовій експертизі у секторі юридичному, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

У разі, коли  проект  розпорядження  подано  апарату  райдержадміністрації  з порушенням визначених у цьому розділі вимог, сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи доповідає про це керівнику     апарату  райдержадміністрації,  який  у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові  проект розпорядження та матеріали до нього.

Сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи опрацьовує  поданий  проект  розпорядження, зокрема  проводить  його  правову  експертизу,  вносить  поправки, пов'язані  з  приведенням  проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної  техніки,  а  також,  у  разі  потреби, редагує проект розпорядження.

Сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи  під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект  розпорядження  на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність  обраного  правового  шляху  врегулювання проблеми;

перевіряє проект   розпорядження  на  відповідність  вимогам,
встановленим  цим  Регламентом,  а  також  повноту  погодження  із заінтересованими органами.

У разі  виявлення  невідповідності  проекту  розпорядження чи його окремих положень актам законодавства сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи готує зауваження  до  такого  проекту  та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі,  коли недоліки  проекту  розпорядження  не  можуть  бути  усунені шляхом доопрацювання,  сектор юридичний, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження,  у тексті якого містяться посилання  на нормативно-правові   акти,   подається   для  проведення  правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

67. Якщо під час опрацювання проекту  розпорядження  виявлено
необхідність внесення до нього істотних змін,  проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

68. Проект  розпорядження  візується   працівниками   аппарату райдержадміністрації,  які  здійснювали його опрацювання (в обов'язковому  порядку  завідувачем сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи,   першим заступником     голови    або    заступником    голови держадміністрації,  що відповідає за його підготовку,  а також,  у разі   потреби,   іншими   заступниками   голови),  та  передається керівнику  апарату райдержадміністрації.

69. Розпорядження    голови    райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк набрання чинності.  Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації  нормативного характеру  підлягають  державній  реєстрації у відповідних органах юстиції   згідно   з   Положенням    про    державну    реєстрацію нормативно-правових  актів  міністерств,  інших органів виконавчої влади,  органів  господарського   управління   та   контролю,   що стосуються  прав,  свобод  і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер,  затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28.12.92 № 731.

Розпорядження голови  райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації,  якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації,    що стосуються  прав  та  обов'язків  громадян  або  мають   загальний характер,  підлягають  оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення,  якщо самими актами не встановлено  більш  пізній строк набрання чинності.

Додатки до  розпоряджень  голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником  апарату райдержадміністрації.

Тиражування розпоряджень голови райдержадміністрації здійснює структурний підрозділ райдержадміністрації, який розробив проект розпорядження у необхідній кількості для розсилання примірників та подає до загального відділу райдержадміністрації у однодений термін з дня підписання розпорядження головою райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються загальним відділом райдержадміністрації заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

70. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм
економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту
розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами. До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований
керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення. У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта,
оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

72. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає сектору внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1378.

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади

та органами місцевого самоврядування

74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

 Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

75. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів
законодавства, які розробляються іншими органами. 

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

 

 

 

   Керівник апарату

   райдержадміністрації                                                                            А.Л.Плахотная                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Додаток 1

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження
_____________________________________________

(назва)


Проект розпорядження розроблено _______________________________________________
                                               (найменування структурного підрозділу, іншого органу,
______________________________________________________________________________ 

                                       що є головним розробником)

______________________________________________________________________________

                                        (підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень


                                                                                                                                     _____________________                               ___________________________________
          (посада)                                                           (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

 _____________________                                ___________________________________
            (посада)                                                          (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

  _____________________                                  _________________________________
             (посада)                                                        (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), 

які не враховано

  _____________________                                  ________________________________
             (посада)                                                        (ініціали та прізвище)
 

      Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту ______________ райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від ____________№ ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

 

______________________     ______________        _________________________
(найменування посади              (підпис)                   (ініціали та прізвище)

керівникаструктурного
підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)


_____ ____________ 200___ р.

Додаток 2

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ПРОТОКОЛ
узгодження позицій

щодо проекту розпорядження __________________________________________
                                                                    (назва)

  1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав  зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

     2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

___________________________           ______________        _________________________
(найменування посади керівника       (підпис)                           (ініціали та прізвище)

структурного  підрозділу,

іншого органу, що є головним

розробником) 

 

_____ ______________ 200___ р.
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
до проекту розпорядження ________________________________________________

                               (назва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту  розпорядження  (на виконання акта законодавства,  доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на  розв'язання  якої  спрямовується  розпорядження,  і причини її виникнення,  наводяться  дані,   що   підтверджують   необхідність правового регулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета,  якої  планується  досягти  в  результаті прийняття розпорядження,  та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові     підстави     розроблення     проекту розпорядження та перелік нормативно-правових  актів,  що  діють  у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими,  що втратили   чинність,   а   також   завдання  з  розроблення  нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних  чи розробленні нових розпоряджень.

У разі   коли   проект   розпорядження   стосується  прав  та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне     обґрунтування     проекту розпорядження,  розрахунок  необхідних  матеріальних  і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не  потребує  додаткових  матеріальних  та  інших  витрат,  про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

 Зазначається, чи  стосується  проект  розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

 Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу,  проведену  з  їх  урегулювання (стисло повідомляється про вжиті   головним   розробником   заходи,   спрямовані   на   пошук взаємоприйнятного    рішення,    врегулювання   спірної   позиції,
зазначається,  чи  проводилися  переговори,  консультації,  робочі зустрічі,  наради  тощо,  а  також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

  Якщо проект   розпорядження   стосується   питання   розвитку адміністративно-територіальної     одиниці,    зазначається,    чи враховують  положення  проекту  потребу  регіону,  його  вплив  на регіональний   розвиток,   наводиться  позиція  органів  місцевого самоврядування,  а також визначається ступінь  її  відображення  в проекті.

7. Громадське обговорення

   Наводяться результати      проведених      консультацій     з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування,  запропоновані  шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування  таких  пропозицій  та  зауважень,  а  також  способи врегулювання конфлікту інтересів.

  Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються   критерії   (показники),   за  якими  оцінюється  їх ефективність,  порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються   можливі  ризики  та  заходи  щодо  їх  мінімізації. Критерії оцінки  ефективності  повинні  зазначатися  в  конкретних одиницях  (грошові  одиниці,  одиниці  продукції тощо).  Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності  можуть  додаватися  до пояснювальної записки.

 

_________________________          ______________         _________________________
(найменування посади керівника         (підпис)                     (ініціали та прізвище)
структурного  підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)
 

 _____ ______________ 200___ р.
 

                                              

 

 

Додаток 4

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
 

до проекту розпорядження _____________________________________________
                                  (назва)

Зміст

положення чинного розпорядження

Зміст відповідного

положення проекту розпорядження

 

___________________________         ______________           _________________________
(найменування керівника посади          (підпис)                          (ініціали та прізвище)

структурного  підрозділу,

іншого органу, що є головним

розробником) 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

____________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)
 

  Відповідно до   Регламенту  Володарської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови від_______№_____,повертаємо проект розпорядження ___________________________________________________________________________________
                                                                  (назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.
 

Додаток: на _____ арк.
 

_________________________  ______________   ___________________________
(керівник аппарату)                   (підпис)                (ініціали та прізвище)
 

_____ _____________ 200___ р.
 

                                                 

 

 

 

 

Додаток 6

до Регламенту

Володарської районної

державної адміністрації

 

ВИСНОВОК
сектору юридичного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Володарської райдержадміністрації

                                                                          

до проекту розпорядження ____________________________________________ 
                                                                (назва)
Проект розпорядження розроблено _____________________________________
                                                      (найменування структурного
____________________________________________________________________
                підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)


1. За    результатами    проведеної    експертизи    виявлені невідповідності:
     1) _______________________________________________________________
                  (Конституції і законам України, іншим актам законодавства,
____________________________________________________________________
                     розпорядженням голови райдержадміністрації)
     2) _______________________________________________________________
                     (вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються
____________________________________________________________________
                             недоліки, зокрема логічні та змістові)
2. Узагальнений висновок _____________________________________________ 
                  (наводиться узагальнений висновок та пропозиції щодо проекту в
____________________________________________________________________
цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість проекту,

____________________________________________________________________
 доцільність способу  правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

     Правову експертизу проекту розпорядження проведено:
 

___________________________  ______________               _________________________
               (посада)                       (підпис)                               (ім'я та прізвище)

   
 

 ______ ____________ 200___ р.