Розпорядження «Про затвердження Положення про колегію Нікольської районної адміністрації»

Posted in Положення про колегію

  

 УКРАЇНА

 

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

                                                                          ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

  від  27.08.2018  № 351        

 

 смт Нікольське

 

 

 

 Про затвердження Положення

 

про колегію Нікольської  районної

 

державної адміністрації

 

 

 

 

 

Відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та з метою підвищення рівня виконавчої дисципліни, керуючись Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02  жовтня 2003 року № 1569 (із змінами та доповненнями) та Положенням про колегію Донецької обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 15  вересня 2006 року № 445:

 

1. Затвердити Положення про колегію Нікольської  райдержадміністрації (додається).

 

2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації:

 

 від 15 грудня 2006 року  № 607 „Про затвердження Положення про колегію Володарської   районної державної адміністрації”;

 

 від 17 квітня 2007 року  № 242 „Про внесення змін до  Положення про колегію Володарської   районної державної адміністрації”.

 

 

 

 Голова райдержадміністрації                                                О.РЕШЕТНЯК

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження  голови райдержадміністрації

 

_____________ №_______

 

 

 

                                                                                                ПОЛОЖЕННЯ

 

про колегію Нікольської  районної державної адміністрації

 

 

 

  1. 1.     Загальні положення

 

1.1.              Колегія райдержадміністрації (далі – колегія) є постійним дорадчим органом, який утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції райдержадміністрації та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямків її діяльності і прийняття відповідних рішень.

 

1.2.              У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації та розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 

1.3.              Рішення про утворення колегії райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

 

  1. 2.      Функції колегії

 

 

 

2.1.           Основними завданнями колегії відповідно до компетенції райдержадміністрації є:

 

-              формування та реалізація державної політики у відповідних сферах на території району;

 

-              визначення перспектив і найважливіших напрямків діяльності райдержадміністрації;

 

-              забезпечення виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, програм економічного і соціального розвитку держави на території району;

 

-              обговорення прогнозів і програм економічного і соціального, науково-технічного розвитку району та його територіальних одиниць, інших державних програм та шляхів їх реалізації;

 

-              розгляд стану виконання управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

 

-              підготовка відповідно до компетенції пропозицій щодо вдосконалення законодавства України;

 

-              розгляд стану додержання законодавства при виданні нормативно-правових актів в органах  місцевого самоврядування з питань делегованих повноважень;

 

-              розгляд питань щодо розподілу та витрачання бюджетних коштів, залучення та використання іноземних інвестицій,  міжнародної та технічної допомоги, забезпечення реалізації державної політики щодо закупівлі товарів, робіт та послуг для державних потреб, мобілізаційної роботи в районі;

 

-              підготовка пропозицій щодо забезпечення  співпраці між центральними органами виконавчої влади, районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування в процесі виконання покладених на них завдань;

 

-              розгляд результатів роботи діяльності райдержадміністрації та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

 

-              вивчення та розгляд питань додержання законодавства у сфері державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

 

-              розгляд інших питань, пов»язаних з реалізацією покладених на райдержадміністрацію завдань відповідно до законодавства.

 

2.2.              Райдержадміністрація має право:

 

-          залучати до підготовки питань порядку денного засідань колегії працівників територіальних органів Міністерств і інших центральних органів виконавчої влади за згодою їх керівників;

 

-          проводити , розширені, закриті, виїзні  засідання колегії, а також спільні з колегіями інших органів виконавчої влади;

 

-          розглядати на засіданнях колегії питання, що належать до компетенції райдержадміністрації;

 

-          утворювати комісії, експертні робочі групи, комітети із залученням фахівців територіальних органів Міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування за погодженням з їх керівниками для підготовки  розгляду питань на колегії;

 

-          заслуховувати звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів РДА; у випадках, передбачених законодавством -  селищного та сільських голів рад, керівників органів місцевого самоврядування, територіальних органів Міністерств і інших центральних органів виконавчої влади з питань, пов»язаних з реалізацією покладених на них завдань.

 

3. Склад колегії

 

3.1. Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.

 

До складу колегії райдержадміністрації входять голова райдержадміністрації (голова колегії), голова районної ради (за згодою), перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

До складу колегії райдержадміністрації також можуть входити керівники територіальних органів Міністерств і інших центральних органів виконавчої влади,  посадові особи органів місцевого самоврядування  (за згодою), представники громадських та інших організацій (за їх пропозицією).

 

3.2. Члени колегії райдержадміністрації затверджуються та звільняються від обов”язків розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

4. Організація роботи колегії

 

4.1.              Організаційною формою роботи колегії є засідання, які проводяться, як правило, один раз на місяць, позапланові – у  міру потреби за вирішенням голови колегії.

 

4.2.              Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого головою колегії плану роботи колегії (на рік, квартал), у якому визначається зміст питань, що необхідно розглянути; строк проведення засідань; керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації; члени колегії, відповідальні за підготовку та своєчасне подання матеріалів тощо.

 

Формування планів роботи колегії райдержадміністрації здійснюється членом колегії - керівником апарату райдержадміністрації на підставі пропозиції членів колегії райдержадміністрації. Для надання пропозицій до плану роботи колегії члени колегії залучають структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи Міністерств і інших центральних органів виконавчої влади.

 

План роботи колегії на наступний рік складається відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату  райдержадміністрації до 15 грудня поточного року, підписується членом колегії - керівником апарату райдержадміністрації і затверджується головою колегії, головою райдержадміністрації.

 

Пропозиції до плану роботи колегії на рік надаються членами колегії, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади до відділу відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації до 15 грудня поточного року.

 

До проекту річного плану додається аналіз питань, розглянутих на засіданнях колегії у минулому році, підготовлений загальним відділом райдержадміністрації.

 

4.3. План роботи колегії райдержадміністрації на квартал складається відділом відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату до 30 числа місяця попереднього кварталу на підставі річного плану роботи колегії з урахуванням внесених змін структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України.

 

План роботи колегії райдержадміністрації на квартал підписується членом колегії - керівником апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації.

 

4.4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання за рішенням голови колегії, або особи, яка виконує його обов’язки.

 

4.5. За ініціативою голови колегії або третини її членів проводяться позапланові (позачергові) засідання колегії. Члени колегії при потребі можуть пропонувати на голосування внесення або зняття питань з порядку денного засідання колегії.

 

4.6. Підготовку проекту порядку денного засідання колегії (із урахуванням пропозицій) та відповідно до затвердженого плану засідань колегії, як правило, за  тиждень до засідання колегії здійснює  відділ  відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації.

 

4.7.              Матеріали, що подаються на розгляд колегії:

 

-              проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

 

-              довідка із викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій з кожного питання порядку денного;

 

-              проект рішення колегії з кожного питання порядку денного;

 

-              список членів колегії;

 

-              список запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по-батькові, місця роботи, займаних посад;

 

-              пропозиції до списку виступаючих з кожного питання порядку денного;

 

-              інші додаткові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, біографічні довідки, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

 

4.8.              Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу виконавців, залучених до розроблення необхідних матеріалів до питань порядку денного.

 

4.9.              Контроль за станом підготовки матеріалів до засідань колегії, в тому числі за якістю та термінами їх підготовки, здійснюють перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов”язків за направленням.

 

Керівники управлінь та відділів, які здійснюють підготовку матеріалів до засідань колегії райдержадміністрації, несуть персональну відповідальність за несвоєчасну та неякісну їх підготовку.

 

4.10. Підготовка засідань колегії здійснюється у відповідності з Порядком проведення заходів щодо організаційної підготовки засідання колегії райдержадміністрації (додається).

 

4.11.           Організаційне та правове забезпечення діяльності колегії покладається на відділ відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики, загальний відділ, юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

 

  1. 5.                   Порядок проведення засідання колегії

 

5.1. Засідання колегії веде голова колегії, а в разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов”язків голови райдержадміністрації.

 

Засідання колегії райдержадміністрації можуть проводитись у наступних формах:

 

-              спільні засідання колегії – це засідання з колегією районної ради для вирішення сумісних питань. За результатами таких колегій приймаються спільні рішення (постанови), які оформляються у вигляді протоколів та підписуються головою колегії райдержадміністрації і головою колегії районної ради;

 

-              розширені засідання колегії – це засідання, на які для розгляду окремих питань порядку денного запрошуються представники  територіальних органів Міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інші відповідальні особи;

 

-              закриті засідання колегії – це закрите обговорення окремих питань порядку денного особисто членами колегії. Рішення про закритий розгляд питань порядку денного засідання колегії приймається головою колегії райдержадміністрації, або особою, на яку покладено виконання обов”язків голови райдержадміністрації. При проведенні закритих засідань колегії підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється з дотриманням встановлених правил роботи з документами обмеженого доступу або для службового користування.

 

5.2.              Засідання колегії райдержадміністрації вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві  третини загальної кількості її членів.

 

5.3.              Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

 

На засідання колегії райдержадміністрації запрошується прокурор району, також можуть бути запрошені: заступники голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, депутати обласної ради, селищний та сільські голови, начальники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники районних контролюючих органів, управління юстиції та районної ради профспілок (за згодою), керівники територіальних органів міністерств і інших центральних органів виконавчої влади.

 

5.4.              Порядок денний та рішення колегії затверджуються на засіданні колегії. Кожне питання порядку денного, як правило, розглядається до однієї години.

 

В ході обговорення питань доповіді, як правило, повинні бути до 20 хвилин, інформації до 10 хвилин, виступи до 5 хвилин, довідки, пропозиції, зауваження – до 2 хвилин.

 

Перерва у засіданні колегії  передбачається після кожних двох годин роботи, затверджується регламентом засідання колегії та оголошується головою колегії.

 

5.5.              Особи, які беруть участь у засіданні колегії райдержадміністрації, реєструються не пізніше як за 10 хвилин до його початку.

 

5.6.              Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань порядку денного, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань з дозволу голови колегії.

 

5.7.              Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідань колегії, вносять пропозиції, дають необхідні довідки. Обговорення питання припиняється за пропозицією членів колегії та голови колегії.

 

5.8.              Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні колегії членів колегії. У разі рівної кількості голосів голос голови колегії є вирішальним.

 

В окремих випадках за рішенням голови колегії може бути застосована процедура таємного голосування.

 

5.9.              Після засідання колегії відповідальні за підготовку розглянутих питань, у разі необхідності, доопрацьовують протягом 5 робочих днів проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених і схвалених учасниками засідання колегії під час обговорення питань порядку денного, погоджують із керівниками зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, членами колегії, іншими особами і подають їх на розгляд голови колегії.

 

5.10.            На підставі рішень колегії по кожному питанню порядку денного в термін – 5 робочих днів, після їх розгляду головою колегії, видається розпорядження голови райдержадміністрації або протокольне рішення (доручення) колегії.

 

5.11.           Протокол засідання колегії оформляє загальний відділ райдержадміністрації у 10-денний термін після засідання колегії, який підписується головою колегії або особою, на яку покладено виконання його обов”язків.

 

Протоколи та матеріали колегії після 10-річного зберігання у загальному відділі передаються до архівного відділу на постійне зберігання.

 

 

 

 

 

  1. Контроль за виконанням рішень колегії.

 

6.1.              Контроль за виконанням рішень колегії та доручень голови колегії здійснює головний спеціаліст з контролю райдержадміністрації.

 

6.2.              Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу управління персоналом,

 

з організаційних питань та інформаційної

 

політики апарату райдержадміністрації                                                                           С.РОЩУПКІНА

 

 

 

 

 

Додаток до п. 4.10.

 

Положення про колегію Нікольської  районної державної адміністрації

 

ПОРЯДОК

 

проведення заходів щодо організаційної підготовки

 

засідання колегії райдержадміністрації

 

 

 

заходи

термін виконання

відповідальні

1

Підготовка погодження та розсилка порядку денного засідання колегії членам колегії

за 10 днів до запланованої дати засідання

 відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

2

Пропозиції щодо якісного та кількісного складу запрошених на засідання колегії

за 10 днів до запланованої дати засідання

 відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

3

Підготовка основних документів до засідання колегії та їх надання до:

 

 

 

- загального відділу апарату райдержадміністрації - довідки із викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (за підписом керівника управління, який готує питання)

за 10 днів до запланованої дати засідання

керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку матеріалів до відповідних питань

 

- відділу відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації  проекти рішень колегій (з листом погодження), пропозиції до списку запрошених та виступаючих (за підписом керівника управління, який готує питання), роздавальний матеріал (у необхідній кількості)

за тиждень до запланованої дати засідання

керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку матеріалів до відповідних питань

 

- голові райдержадміністрації, першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату  райдержадміністрації) матеріали для доповіді

за тиждень до запланованої дати засідання

керівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації,

4

Узгодження тексту запрошення, оповіщення запрошених на колегію, в т.ч. виступаючих

за тиждень до запланованої дати засідання

відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

5

Підготовка:

 

 

 

- пакету матеріалів для голови колегії, членів колегії, прокурора района

за 5 днів до запланованої дати засідання

 відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

 

- узагальненого списку запрошених, біографічних довідок (у разі необхідності), організаційних заходів щодо процедури нагородження (у разі необхідності)

за 5 днів до запланованої дати засідання

 відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

6

Ознайомлення членів колегії з матеріалами, що надаються на розгляд колегії

за 2 дня до запланованої дати засідання

 відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

7

Підготовка залу до засідання колегії:

 

 

 

- наявність прапорів (державного, області та району), води на стіл членам колегії

в день проведення засідання

 відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

8

Реєстрація учасників засідання колегії

в день проведення засідання

 відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

9

Внесення змін по результатам реєстрації учасників колегії у порядок ведення колегії

в день проведення засідання

 відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

10

Розсадка членів колегії

в день проведення засідання

загальний відділ апарату райдержадміністрації

11

Розсадка запрошених на засідання колегії

в день проведення засідання

відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

12

Висвітлення засідання колегії у ЗМІ

протягом 3 днів після засідання

відділ  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу управління персоналом,

 

з організаційних питань та інформаційної

 

політики апарату райдержадміністрації                                                                           С.РОЩУПКІНА