Розподіл обов’язків райдержадміністрації

Posted in Нормативна база

 УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

  від 03.01.2019  №   4

 

         смт Нікольське

 

 Про розподіл обов’язків

між керівними працівниками

райдержадміністрації

 

  З метою поліпшення організаційно-процедурних питань внутрішньої діяльності райдержадміністрації, удосконалення взаємодії з сільськими та селищною радами, керуючись статтями 6, 10, 35, 39, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

 1. Затвердити:

 

1) основні напрямки діяльності першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (додаток 1);

 

2) розподіл обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації (додаток 2);

 

3)  схему взаємозаміни керівних працівників райдержадміністрації (додаток 3);

 

4) закріплення керівних працівників райдержадміністрації за селищною та сільськими радами районудля забезпечення координації роботи з органами місцевого самоврядування (додаток 4).

 

2.  Визнати таким, що   втратило   чинність,  розпорядження     голови райдержадміністрації від 29  травня  2018 року № 205  «Про розподіл обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації».

 

 Голова райдержадміністрації                                                                     О.РЕШЕТНЯК

 

 Додаток 1

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

 

райдержадміністрації

 

_______________ № ____

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

першого заступника, заступника голови,

 

керівника апарату райдержадміністрації

 

 

 

Посада

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Основний напрямок діяльності

1.

Перший заступник голови райдержадміністрації

ТРЕТЯК

Анжела Петрівна

Питання агропромислового комплексу, паливно-енергетичного комплексу, житлово- комунального та шляхового господарства, екології, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, земельних відносин, освіти.

2.

Заступник голови райдержадміністрації

КУНАК

Наталя Анатоліївна

Питання економіки, бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій, торгівлі, побутового обслуговування, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю, питання гуманітарної, соціальної сфер,  культури, охорони здоров’я, молоді та спорту

3.

Керівник апарату райдержадміністрації

ПЛАХОТНАЯ
Анна Леонідівна

Питання організаційного, правового, методичного, кадрового, фінансово-господарського інформаційно-комп’ютерного забезпечення роботи райдержадміністрації, питання реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Здійснення повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділів без статусу юридичної особи.

 

 Керівник апарату

 

райдержадміністрації                                                                                        А.ПЛАХОТНАЯ

 

 Додаток 2

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

 

райдержадміністрації

 

_______________ № ____

 

 

 

ГОЛОВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Здійснює керівництво діяльністю райдержадміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

 

Забезпечує реалізацію Конституції України, Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади вищого рівня на території району, рішень районної ради з делегованих повноважень.

 

Формує склад райдержадміністрації. В межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає структуру райдержадміністрації.

 

Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керує розробкою та реалізацією програм соціально-економічного розвитку району.

 

Вносить пропозиції до проектів районних програм соціального та економічного розвитку, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.

 

Разом із заступниками голови райдержадміністрації відповідно до їх галузевих повноважень:

 

здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління райдержадміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

 

у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів;

 

здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;

 

вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;

 

вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, організовує їх виконання;

 

вирішує питання щодо розпорядження землями державної власності відповідно до закону.

 

Організовує розробку проекту районного бюджету, вносить його на розгляд районної ради, забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, щорічно звітує перед нею про їх виконання.

 

Контролює наповнення коштами бюджету, забезпечує раціональне використання цих коштів, регулює їх розподіл.

 

Координує   проведення   в   районі  адміністративно-територіальної  реформи.

 

Інформує голову облдержадміністрацію і громадськість, звітує перед облдержадміністрацією про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі.

 

Представляє райдержадміністрацію у взаємовідносинах з облдержадміністрацією, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями і громадянами в Україні та за її межами.

 

Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування у разі порушень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів центральної виконавчої влади.

 

За наявністю підстав, в порядку, встановленому чинним законодавством, порушує питання перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади мотивовані подання про відповідність займаній посаді керівників територіальних органів.

 

Укладає та розриває контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління райдержадміністрації.

 

Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.

 

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

Вносить на розгляд голови облдержадміністрації, а також, на узгодження, кандидатури на посади першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

 

Призначає на посади, звільняє з посад у встановленому законодавством порядку першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

Очолює колегію райдержадміністрації та ряд консультативно-дорадчих органів, створених в райдержадміністрації.

 

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Для вирішення задач фінансової стабільності і розвитку економіки району об’єднує дії фінансового управління, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, Маріупольської міжрайонної фінансової інспекції, Нікольського відділення Мангуської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, відділенням Держказначейства у Нікольському районі.

 

Координує діяльність:

 

фінансового управління;

 

юридичного сектору;

 

відділу ведення Державного реєстру виборців;

 

головного спеціаліста з контролю.

 

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з керівництвом:

 

Волноваської місцевої прокуратури Донецької області;

 

Служби безпеки України в Донецькій області;

 

Нікольським відділенням Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області;

 

ДПРЧ -100 ГУ ДСНС України в Донецькій області;

 

Кальміусько-Нікольського об’єднаного райвійськкомату;

 

інших територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

Взаємодіє з керівництвом судових органів району з питань, які стосуються компетенції райдержадміністрації.

 

Аналізує стан криміногенної ситуації в районі, діяльність органів, на які покладено роботу по боротьбі зі злочинністю і корупцією.

 

Є розпорядником коштів райдержадміністрації.

 

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, чинним законодавством.

 

 

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

(питання агропромислового комплексу, паливно -енергетичного комплексу, житлово- комунального та шляхового господарства, екології, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, освіти)

 

Згідно законодавства виконує обов’язки голови райдержадміністрації у разі відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків.

 

Здійснює реалізацію на території району державної аграрної політики, заготівлі та переробки сільгосппродукції.

 

Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, екології, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Займається питаннями реформування, координації формування збалансованого розвитку галузей сільського господарства, заготівлі та переробки сільгосппродукції, а також організовує розробку і представляє на розгляд голови райдержадміністрації програми економічного і соціального розвитку цієї галузі.

 

Забезпечує умови для реалізації земельної реформи, утворення ринку землі, раціонального використання земельних ресурсів і підвищення родючості ґрунтів, ефективного використання та своєчасних розрахунків за енергоносії.

 

Координує діяльність підприємств сільського господарства, підприємств, організацій і установ, що обслуговують агропромисловий комплекс району.

 

Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій агропромислового комплексу.

 

Здійснює заходи щодо розширення та раціонального розміщення підприємств по заготівлі, переробці сільгосппродукції, сприяє процесу приватизації об’єктів у цій сфері.

 

Вирішує питання фінансування та реалізації процесів розвитку реформування житлового, комунального та шляхового господарства.

 

Координує політику в областіенергозбереження та економного споживання паливно-енергетичних ресурсів господарським комплексом та населенням району.

 

Координує вирішення питань, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням галузей енергетики (електроенергія і природний газ промислових споживачів, водопостачання та водовідведення промислових споживачів), створення запасів сировини, матеріалів, палива та інших енергетичних ресурсів

 

Вирішує питання капітального будівництва, фінансування та реалізації процесів утримання та розвитку житлового, комунального та шляхового господарства.

 

Забезпечує загальне керівництво та контролює роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального та шляхового господарства, контролює дотримання ними правил користування та експлуатації відповідними об’єктами життєзабезпечення.

 

Забезпечує контроль за розрахунками між споживачами та постачальниками енергоносіїв і комунальних послуг, розробку нових форм і методів господарювання в системі комунального господарства.

 

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо регулювання цін та тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.

 

Забезпечує енергозбереження, контроль за розрахунками між споживачами та постачальниками енергоносіїв і комунальних послуг, розробку нових форм і методів господарювання в системі комунального господарства.

 

Організовує вивчення попиту у продукції підприємств галузей промисловості.

 

Забезпечує загальне керівництво та контролює роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій з будівництва.

 

Формує та реалізує стратегію розвитку транспорту та зв'язку.

 

Контролює розробку та здійснення генеральних планів населених пунктів, проектів житлово-громадського будівництва в районі. Координує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів.

 

Координує вирішення питань транспорту, зв'язку, створення запасів сировини, матеріалів, палива та інших енергетичних ресурсів.

 

Здійснює управління підприємствами, установами, організаціями транспорту та зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації цих підприємств, укладення та припинення контрактів з керівниками цих підприємств, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, до розвитку цих підприємств.

 

Забезпечує реалізацію державної та регіональної політики в галузі збалансованого розвитку територій, наукового забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів у виробництві та бюджетній сфері району.

 

Забезпечує залучення на договірних засадах коштів підприємств та організацій на розвиток житлового та комунального господарства, оперативне управління організацією будівництва на селі.

 

Погоджує з відповідними управліннями, відділами облдержадміністрації та іншими центральними органами виконавчої влади питання надання державної технічної допомоги, фінансової підтримки житловому, комунальному, шляховому господарству.

 

Займається питаннями методичної та організаційної допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів в сферах:

 

виробництва;

 

надання побутових, комунальних та інших послуг населенню;

 

управління;

 

підготовки, перепідготовки та збереженні кадрового потенціалу регіону.

 

Сприяє розвитку мінерально-сировинної бази та координації робіт геологорозвідувальних організацій та установ на території району.

 

Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів підприємств, установ, організацій та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо прийняття відповідних рішень з питань, які курирує.

 

Вносить на розгляд голови райдержадміністрації узгоджені, за необхідністю, з облдержадміністрацією і іншими центральними органами виконавчої влади пропозиції:

 

про утворення, реорганізацію і розвиток сільськогосподарських підприємств, організацій і установ;

 

про розвиток системи заготівлі, переробки, оптової торгівлі і бази зберігання зернових і технічних культур, продуктів тваринництва, плодоовочевої продукції, включаючи розширення біржової мережі і інших ринкових структур;

 

про вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення, банківського обслуговування і системи оподаткування підприємств агропромислового комплексу;

 

про залучення іноземних інвестицій до агропромислового комплексу району;

 

про укладення і розірвання контрактів з керівниками підприємств галузей, які курирує.

 

Вносить пропозиції з підбору, розстановки та заміни кадрів (за узгодженням з відповідними службами райдержадміністрації) установ та організацій галузей, які курирує.

 

Координує діяльність:

 

відділу освіти райдержадміністраці;

 

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

 

сектору містобудування і архітектури райдержадміністрації;

 

відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації;

 

юридичного сектору апарату райдержадміністрації (в частині земельних відносин).

 

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з:

 

відділом у Нікольському районі ГУ Держгеокадастру в Донецькій області;

 

Нікольським міжрайонним Управлінням Держпродспоживслужби у Донецькій області;

 

дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами району

 

сільськогосподарськими підприємствами;

 

селянськими (фермерськими) господарствами;

 

Володарським міжгосподарським виробничо-експлуатаційним

 

 підприємством «Райсільгоспенерго»;

 

ТОВ «Володарський сортонасінницький завод»;

 

Філії ПАТ «ДПЗКУ «Кальчицький елеватор»

 

районним вузлом поштового зв’язку;

 

ТОВ «Володарськавто»;

 

ТОВ «БК «Зодчий»;

 

Кальчицьким кар’єром;

 

ТОВ «УкрРосКаолін»;

 

ДП «Нікольський район електричних мереж» АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;

 

КП «Нікольська типографія»;

 

Нікольською дільницею «Міськводоканалу»;

 

філією автодору № 4 ДП «Донецький облавтодор»;

 

КП «Володарськ-водомережа»;

 

ТОВ «Зоря-комсервіс»;

 

станційно-лінійною дільницею №2 комбінованого центру телекомунікацій № 543 ДФ ПАТ «Укртелеком»

 

абонентською дільницею Нікольського району ТОВ «Азовгаз»;

 

товариствами співвласників багатоквартирних будинків;

 

Державним підприємством «Приазовське лісове господарство»;

 

Маріупольським міжрайонним управлінням водного господарства;

 

товариствами бджільників-любителів, мисливців та рибалок, кролиководів

 

Сприяє виконанню завдань покладених на:

 

Нікольське відділення поліції Волноваського відділу Національної поліції ГУНП в Донецькій області;

 

СБУ України в Донецькій області;                                     

 

Кальміусько-Нікольський об’єднаний райвійськкомат.

 

Координує роботу по прогнозу розвитку мережі установ освіти згідно нормативів забезпеченості населення

 

Займається питаннями координації, формування та збалансованого розвитку підприємств, у тому числі малих підприємств, що виготовляють непродовольчі товари народного споживання, забезпечує вивчення ринку сировини та координує переорієнтацію виробництва на використання місцевих сировинних ресурсів, залучення та участі на договірних засадах підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності в насиченні ринку непродовольчими товарами народного споживання.

 

Взаємодіє з курируємих питань з органами місцевого самоврядування.

 

Організовує та забезпечує підготовку та проведення загальнорайонних заходів з курируємих питань.

 

Забезпечує виконання програм щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти.

 

Здійснює контроль ефективності використання енергоносіїв та оплати за їх використання.

 

Здійснює управління підприємствами, установами, організаціямипаливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації цих підприємств, укладення та припинення контрактів з керівниками цих підприємств, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, до розвитку цих підприємств.

 

Розглядає і вносить пропозиції щодо керівних кадрів установ та організацій, які курирує.

 

Очолює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені головою райдержадміністрації для сприяння здійснення повноважень райдержадміністрації.

 

Контролює виконання відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району, вносить пропозиції до них та відповідних державних програм, їх фінансово-економічного забезпечення.

 

Вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

 

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

 

З питань, які курирує, представляє інтереси району у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, інших центральних органах виконавчої влади, облдержадміністрації.

 

 

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

(питання економіки, бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій, торгівлі, побутового обслуговування, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю, питання гуманітарної, соціальної сфер, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту)

 

 

 

Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань економіки, бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій, торгівлі, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю та охороною здоров’я.

 

Здійснює контроль за бюджетним процесом на території району, забезпечує прийняття та виконання районного бюджету, в разі необхідності, ініціює його корегування.

 

Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань економіки, бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій, торгівлі, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю та охороною здоров’я.

 

Здійснює контроль за бюджетним процесом на території району, забезпечує прийняття та виконання районного бюджету, в разі необхідності, ініціює його корегування.

 

Забезпечує розробку проекту районного бюджету і контроль за його виконанням, вносить пропозиції про зміни в доходах і витратах. Контролює хід виконання районного бюджету, забезпечує розробку проектів нормативів відрахувань в бюджети сільських та селищної рад частини загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів.

 

Забезпечує реалізацію державної та регіональної політики в галузі інноваційної діяльності, інвестиційної привабливості та активності району і його підприємств. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення,  культури та туризму, молоді та спорту.

 

Координує співпрацю райдержадміністрації з центральними органами виконавчої влади щодо підготовки необхідних документів з цих напрямків.

 

Координує питання щодо європейської інтеграції в районі. Здійснює координацію роботи установ спорту, охорони здоров’я, закладів культури, вирішення питань реформуванням і розвитком фізичної культури та спорту.

 

Координує питання щодо надання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами адміністративних послуг.

 

Вживає заходів щодо розвитку міжрегіонального співробітництва райдержадміністрації у торговельній, економічній, науково-технічній, гуманітарній та інших сферах.

 

Організує та контролює виконання відповідних розділів Програми соціально-економічного розвитку району та державних програм, готує відповідні пропозиції до них та їх фінансово-економічного забезпечення.

 

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки та інших галузях.

 

Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності.

 

Координує роботу:

 

по контролю за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням санітарних правил на території району, здійснює заходи по запобіганню інфекційних захворювань, епідемій та їх ліквідації;

 

по прогнозу розвитку мережі установ  охорони здоров’я і соціального захисту населення, закладів культури згідно нормативів забезпеченості населення;

 

по організації надання медичної допомоги населенню, внесення пропозицій щодо надання пільг, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.

 

Забезпечує додержання законодавства щодо надання пільг учасникам Другої світової війни і особам, які прирівнюються до них, військовослужбовцям, ветеранам праці і інвалідам.

 

Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів цих підприємств, установ, організацій та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

 

Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг таких підприємств і організацій.

 

Організовує роботу по підготовці пропозицій до проектів районних та регіональних програм соціального та економічного розвитку, їх фінансово-економічного забезпечення.

 

Організовує розробку та виконання відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району.

 

Координує проведення в районі гендерної політики, спрямованої на забезпечення рівності жінок і чоловіків.

 

Забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток території, міжгалузеві зв’язки.

 

Розробляє пропозиції до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей.

 

Контролює розробку і виконання Програм економічного і соціального розвитку району, вносить пропозиції до них та відповідних державних програм, їх фінансово-економічного забезпечення.

 

Вносить пропозиції по фінансуванню, матеріальному забезпеченню, іншій підтримці установ і організацій фізичної культури і спорту, інформатики.

 

Організовує і контролює згідно діючого законодавства питання охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури, паркових та історико-культурних ландшафтів.

 

Узгоджує роботу відділу економіки, фінансового управління, Нікольського управління ДПІ Волновасько- Мангуського  управління ДПІ  ГУ ДФС у Донецькій області з питань:

 

розвитку та освоєння територій спеціальних економічних зон;

 

визначення режимів здійснення підприємницької та іншої діяльності.

 

Узгоджує роботу відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань:

 

аналізу та надання пропозицій щодо сучасних форм активізації економічного та соціального розвитку територій;

 

створення сприятливих умов для залучення інвестицій, розвитку торгово-економічного співробітництва.

 

Організовує роботу по підвищенню рівня економіки шляхом її науково-технічного та кадрового забезпечення, вивченню сучасних моделей розвитку, розширенню партнерства територіальних громад.

 

Організовує виконання заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

 

Координує діяльність:

 

відділу з надання адмінпослуг райдержадміністрації;

 

відділу Державної реєстрації райдержадміністрації;

 

фінансового управління райдержадміністрації;

 

відділу економіки райдержадміністрації ;

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації ;

 

Нікольського відділення Мангуської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області;

 

Маріупольської об’єднаної фінансової інспекції;

 

відділу культури та туризму райдержадміністрації;

 

відділу з питань сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

 

служби у справах дітей райдержадміністрації.

 

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з:

 

райспоживспілкою;

 

управлінням державної казначейської служби України у Нікольському районі;

 

управлінням Пенсійного фонду України у Нікольському районі;

 

районним відділом статистики;

 

районними філіями банків, які обслуговують підприємства (в межах його компетенції);

 

районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 

районним центром зайнятості населення;

 

центральною районною лікарнею у Нікольському районі;

 

КЗ «Нікольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

 

Першотравневим міжрайонним управлінням Головного управління Держсанепдемслужби у Донецькій області;

 

Нікольського міжрайонного Управління Держпродспоживслужби у Донецькій області;

 

Нікольським відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області;

 

підприємствами, організаціями, установами в межах повноважень;

 

виконання заходів, пов’язаних з проведенням зборів, мітингів, тощо.

 

Сприяє виконанню задач, покладених на районну раду ветеранів війни, праці та Збройних Сил.

 

Організовує та забезпечує:

 

здійснення заходів з увічнення пам’яті загиблих в роки Другої світової війни та пам’яті жертв політичних репресій;

 

підготовку та проведення загальнорайонних заходів з курируємих питань.

 

Координує роботу з питань інтелектуальної власності в районі,

 

виставково-рекламної діяльності, іміджевої політики району.

 

Розробляє та організовує виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

 

Вживає заходів щодо розвитку мережі закладів освіти та розробляє пропозиції відносно її оптимізації, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

 

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.

 

Розглядає і вносить пропозиції щодо керівних кадрів установ та організацій, які курирує.

 

Вносить пропозиції по удосконаленню фінансово-кредитних відносин, банківського обслуговування і грошового обігу.

 

Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів цих підприємств, установ, організацій та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

 

Очолює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені головою райдержадміністрації для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації:

 

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

 

Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

 

З питань, які курирує представляє інтереси райдержадміністрації у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, інших центральних органах виконавчої влади, облдержадміністрації та обласній раді.

 

                                                                       КЕРІВНИК АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

(повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації без статусу юридичної особи, питання організаційного, правового, методичного, кадрового, фінансово-господарського інформаційно-комп’ютерного забезпечення роботи райдержадміністрації, питання реалізації громадянами конституційного права на звернення)

 

 Організовує діяльність апарату райдержадміністрації з організаційного, правового, методичного, кадрового, фінансового-господарського, інформаційно-комп’ютерного та іншого забезпечення роботи райдержадміністрації, а також з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення у відповідності із Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

 

Забезпечує підготовку документів з вказаних напрямків діяльності райдержадміністрації, доведення актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації до виконавців та контроль за їх виконанням.

 

Організовує планування роботи з персоналом апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

 

Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

 

Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

 

Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу».

 

Присвоює ранги державним службовцям апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

 

Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичної особи.

 

Здійснює планування навчання персоналу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державну службу».

 

Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації без статусу юридичної особи.

 

Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

 

Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

 

Виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату райдержадміністрації, які не є державними службовцями.

 

Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

 

Здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.

 

Організовує та забезпечує:

 

аналіз стану інформаційної політики з ЗМІ району;

 

координацію діяльності засобів масової інформації району, сприяння поширенню офіційної інформації про найважливіші політичні, соціально-економічні, гуманітарні, інші суспільні процеси.

 

Координує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань реалізації політико-правової роботи.

 

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання

 

Координує діяльність структурних підрозділів апарату райдержадміністрації:

 

відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики;

 

загального відділу;

 

відділу фінансово-господарського забезпечення;

 

відділу ведення Державного реєстру виборців (в межах його компетенції);

 

юридичного сектору (в межах його компетенції);

 

головного спеціаліста з контролю (в межах його компетенції).

 

Координує роботу з питань державної служби та забезпечує взаємодію з цього питання з Національним агентством України з питань державної служби.

 

Координує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державними підприємствами розташованими на території району, з питань реалізації державної кадрової політики, додержання законодавства, апаратної роботи.

 

Координує вирішення питань громадсько-політичних відносин, забезпечення громадської безпеки і правопорядку, боротьби зі злочинністю, та з питань, пов’язаних з діяльністю з формуванням інформаційної політики в ЗМІ району.

 

Координує роботу з питань системи управління якістю в райдержадміністрації. Є головним уповноваженим по якості в апараті райдержадміністрації, забезпечує встановлення, впровадження та підтримання процесів, необхідних для системи управління якістю.

 

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з:

 

політичними партіями;

 

громадськими організаціями;

 

об’єднаннями громадян.

 

Забезпечує згідно чинного законодавства запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь, є відповідальним за співпрацю з управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

 

Організовує та забезпечує:

 

підготовку проектів розпоряджень голови та рішень колегії райдержадміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства;

 

аналіз нормативних актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади на відповідність законодавству;

 

надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань організації і виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

 

проведення перевірок діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів селищної та сільських рад з правових, організаційних, кадрових питань, роботи із зверненнями громадян, здійснення діловодства і контролю за виконавською дисципліною (в частині виконанням актів та доручень органів влади вищого рівня і голови райдержадміністрації);

 

планування, підготовку та проведення загальнорайонних заходів, колегій, нарад голови райдержадміністрації з селищним та сільськими радами, зустрічей керівництва райдержадміністрації з народними депутатами України, розповсюдження досвіду роботи з цих напрямків ;

 

розгляд матеріалів та підготовку проектів подань щодо відзначення державними нагородами та проектів розпоряджень голови райдержадміністрації щодо заохочення відзнаками райдержадміністрації підприємств, установ, організацій, громадян, трудові колективи;

 

облік, проходження, організацію та контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу, перевірку стану цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, надання їм допомоги в організації цієї роботи;

 

облік, розгляд, контроль та аналіз звернень громадян, особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації та зворотній зв’язок з населенням району, перевірку стану цієї роботи та надання методичної допомоги з цих питань структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування;

 

розроблення порядку електронного документообігу в райдержадміністрації та контролю за його дотриманням, координація впровадження нових інформаційних технологій в сфері державного управління;

 

розгляд, згідно із законодавством, питань, пов’язаних з адміністративно-територіальним устроєм району та внесення відповідних пропозицій голові райдержадміністрації;

 

Видає накази керівника апарату райдержадміністрації в межах повноважень відповідно до Закону України «Про державну службу».

 

Підписує додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації.

 

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

 

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на неї обов’язків.

 

З питань, які курирує, представляє інтереси райдержадміністрації у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, інших центральних органах виконавчої влади, облдержадміністрації.

 

 Керівник апарату райдержадміністрації                                                         А.ПЛАХОТНАЯ

 

   Додаток 3

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

 

райдержадміністрації

 

_______________ № ____

 

  

 

СХЕМА

 

взаємозаміни керівних працівників Нікольської райдержадміністрації

 

 

 

Голова райдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Керівник апарату

райдержадміністрації

Керівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, визначений керівником апарату райдержадміністрації

 

 Керівник апарату

 

райдержадміністрації                                                                             А.ПЛАХОТНАЯ

 

    Додаток 4

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

 

райдержадміністрації

 

_______________ № ____

 

ЗАКРІПЛЕННЯ

 

керівних працівників Нікольської райдержадміністрації за селищною та сільськими радами району для забезпечення координації роботи з органами місцевого самоврядування

 

 

 

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Посада

Селищна, сільські

ради

ТРЕТЯК

Анжела Петрівна

перший заступник голови райдержадміністрації

Малоянисольська

Боївська

Тополинська

Кальчицька

 

Кунак

Наталя Анатоліївна

заступник голови райдержадміністрації

Нікольська

Новокраснівська Республіканська

Зорянська

 

Плахотная

Анна Леонідівна

 

керівник апарату райдержадміністрації

Зеленоярська

Темрюцька

Касянівська

 

 

 Керівник апарату

 

райдержадміністрації                                                                          А.ПЛАХОТНАЯ