Розпорядження за ГРУДЕНЬ 2016 року

Posted in 2016

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від  02.12.2016 № 367

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельної ділянки

у власність громадянину Коссе Х.Л. для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

 

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Коссе Харлампія Леонідовича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Коссе Х.Л. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Малоянисольської сільської ради Нікольського району Донецької області, керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

             1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Коссе Харлампію Леонідовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Малоянисольської сільської ради,  Нікольського  району,  Донецької області».

 2.   Передати у власність громадянину Коссе Харлампію Леонідовичу земельну ділянку загальною  площею 8,8800 га ріллі (1421784400:05:000:1407)  із земель колишнього КСП «Труженік», яка знаходиться на території Малоянисольської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 3.  Земельну ділянку, одержану у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

 4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на Відділ Держгеокадастру у Володарському районі (Євсєєв), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

 Голова райдержадміністрації                                                                                 В.В.Завгородній

 

   

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 від 02.12.2016 № 368

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельних ділянок

у власність громадянці Башко А.В. для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

 

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Башко Анжели Василівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Башко А.В. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Касянівської сільської ради Нікольського району Донецької області, керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

            1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  гр. Башко Анжелі Василівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва які розташовані на території Касянівської сільської ради Нікольського  району,  Донецької області».

            2.   Передати у власність громадянці Башко Анжелі Василівни земельні ділянки  площею 5,6543 га ріллі  (1421783300:07:000:2013) та 0,8700 га пасовищ (1421783300:07:000:2014) із земель сільськогосподарського призначення колишнього КСП «Дружба», які знаходяться на території Касянівської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

            3. Земельні ділянки, одержані у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

            4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на Відділ Держгеокадастру у Володарському районі (Євсєєв), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                 В.В.Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 02.12.2016 № 370

          смт Нікольське

 

Про затвердження Положення

про Центр надання адміністративних

послуг Нікольської районної

державної адміністрації

 

Керуючись Законами України «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (із змінами):

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Нікольської  районної державної адміністрації (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на заступника голови районної державної адміністрації Кунак Н.А.

 

Голова райдержадміністрації                                                              В.В. Завгородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної  державної адміністрації

_______________№ ___________

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг Нікольської районної державної адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Нікольській районній державній адміністрації.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як структурного підрозділу Нікольської районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

4. Основними завданнями Центру є:

1)організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2)спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3)забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається Нікольською районною державною адміністрацією, що прийняла рішення про його утворення, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Центр на основі узгоджених рішень може забезпечувати надання адміністративних послуг облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

Складовою частиною Центру є Єдиний центр по оформленню дозвільних документів у сфері господарської діяльності у Нікольському районі, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

6. У Центрі за рішенням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом, що утворив Центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

8. Центр облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням голови районної державної адміністрації можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суєтам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора — посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою райдержадміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по-батькові та найменування Центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій)  відповідним  суб’єктам  надання адміністративних послуг  не  пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6)  надання адміністративних послуг у випадках передбачених законом;

7) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

14. У разі утворення Центру як постійно діючого робочого органу з метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення його діяльності у структурі Нікольської районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ (відділ з надання адміністративних послуг Нікольської районної державної адміністрації), на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

15. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

16. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3)  координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Нікольського району за рішенням голови райдержадміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи центру та віддалені місця для роботи адміністраторів такого Центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою райдержадміністрації.

19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

У Центрі час прийому суб’єктів звернень становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

При цьому прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

За рішенням голови райдержадміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                      А.Л.Плахотная

 

Положення про Центр надання адміністративних послуг Нікольської районної державної адміністрації розроблено відділом з надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

 

Начальник відділу з надання

адміністративних послуг – державний

адміністратор райдержадміністрації                                                           А.І.Ханча

 

 

 

     

 

УКРАЇНА 

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

     

від 02.12.2016 № 371

    смт Нікольське

 

 Про нагородження військовослужбовців

 

                За  зразкове виконання  обов’язків під час несення служби, вірне служіння  народові України, за проявлені мужність та наполеглевість та з нагоди 25- ї річниці Дня  Збройних Сил України:

                1. Нагородити Почесною грамотою райдержадміністрації, районної  ради :

                ЗІНЧЕНКО Аркадія Леонідовича -  капітана Збройних Сил України  військової частини В 3500;

                КОСТЮКА Юрія Миколайовича – капітана медичної служби Збройних Сил України, начальника  ендоскопічного кабінету 61-го  Військово-мобільного  госпиталю;

                МАДИЧ Андрія Пилиповича – прапоршика Збройних Сил України, головного сержанта  військової частини В 1719;

                СКОРОБОГАТЬКО Сергія Леонідовича – капітана Збройних Сил України ,  командира  групи  інженерного  забезпечення військової частини В 2095.

                2. Нагородити  грамотою райдержадміністрації, районної  ради :

                ПАСТУШЕНКО Григорія Григоровича – старшого лейтенанта Збройних Сил України військової частини В 3500;

                КУЧЕРЕНКО Андрія Валентиновича -  старшого лейтенанта Збройних Сил України військової частини В 3500;

                КУШНІР Ігоря Васильовича – старшого прапорщика Збройних Сил України, офіцера операційного відділення  61-го Військово-мобільного госпіталю;

                ОЛЮНІНА  Олексія Дмитровича – старшого лейтенанта Збройних Сил України зенітного ракетного дивізіону військової частини А 0593;

                КОВРИГУ Віктора Миколайовича –  старшого прапорщика Збройних Сил України зенітного ракетного дивізіону військової частини А 0593;

                СВІНАРЬОВА Олександра Віталійовича – молодшого сержанта Збройних Сил України,  старшого механіка – водія військової частини В 1719;

                СОРОМІТЬКО Назара Анатолійовича – молодшого сержанта Збройних Сил України,  командира відділення військової частини В 1719;

                СІВАКА Юрія Івановича – старшого лейтенанта Збройних Сил України, начальника  електротехнічної служби військової частини В 2095;

                СОЛОВЕЙКО  Володимира Анатоновича – старшого лейтенанта Збройних Сил України, помічника начальника інженерної служби військової частини В 2095.

                3.       Оголосити  подяку  райдержадміністрації,  районної ради:

                ПАПІРОВСЬКОМУ Олександру Юрійовичу –старшому сержанту Збройних Сил України військової частини В 3500;

               ЛЯСКІВСЬКОМУ Євгену Вацловичу – старшому солдату Збройних Сил України,  начальнику сховища 61-го Військово-мобільного госпиталю;

               СЕРБОВКІ Віталію Петровичу – солдату Збройних Сил України,  зенітного

ракетного дивізіону військової частини А 0593;

                ГЕРМАНУ  Івану Миколайовичу - солдату Збройних Сил України,  зенітного ракетного дивізіону військової частини А 0593;

                РАЗГОНОВУ Сергію Володимировичу  - сержанту  Збройних Сил України, старшому механіку – водію військової частини В 1719;

                РУБАНУ Антону Юрійовичу – солдату Збройних Сил України , механіку водію ГМЗ військової частини  В 2095.

 

Голова райдержадміністрації                                                             В.В. Завгородній

 

 


УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ\

 

 від 06.12.2016 № 373

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 19.01.2016 року №11

 

          У зв’язку з кадровими змінами, з метою упорядкування складу координаційної ради з питань розвитку підприємництва, згідно пункту  9 статті 39 Закону України «Про місцеві державна адміністрації»:

          1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 19.01.2016 року №11 «Про затвердження Положення та складу координаційної ради з питань розвитку підприємництва», виклавши склад координаційної ради з питань розвитку підприємництва у новій редакції (додається).

          2. Координацію дій щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ економіки райдержадміністрації (Паніотова), контроль — на заступника райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                               В.В.Завгородній

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

___________ №  _____

 

Склад

координаційної ради з питань розвитку підприємництва

 

Завгородній

Володимир  Вікторович

-

голова районної державної адміністрації, голова ради

 

Кунак Наталя

Анатоліївна

 

-

 

заступник голови райдержадміністрації, заступник голови ради

 

Церцея

Олена Вадимівна

 

-

 

головний спеціаліст відділу економіки райдержадміністрації, секретар ради

 

Члени ради:

 

Костюченко

Віталій Дмитрович

 

-

голова Нікольської районної  організації партії промисловців і підприємців України (за згодою)

Курочкін 

Олександр Валерійович

 

-

начальник Нікольського відділення — заступник начальника Мангуської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій рбласті (за згодою)

 

Любімов

Володимир Вікторович

 

-

голова районної громадської організації захисту прав підприємців «Наша справа» (за згодою)

Мендрина Вікторія

Вікторівна

 

-

завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

Павлишин

Михайло Володимирович

 

-

директор Нікольського районного центру зайнятості (за згодою)

Паніотова

Світлана Вікторівна

-                       

начальник  відділу економіки райдержадміністрації

 

Плавська

Ірина Миколаївна

-

заступник голови районної ради (за згодою)

 

 

Ханча

Анжела Іванівна

-

начальник відділу з надання адміністративних  послуг- державний адміністратор райдержадміністрації

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                А.Л. Плахотная

 

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

   від 06.12.2016 № 375

           смт Нікольське

 

 Про затвердження Положення про

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ НІКОЛЬСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

           На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 08.06.2016 № 171 «Про структуру райдержадміністрації», згідно постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 року № 1370 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації», вимог пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, керуючись статтями 5, 6, 17, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 

             1. Затвердити Положення про ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  (додається).

             2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.07.2016 року № 200 «Про затвердження Положення про відділ економіки Нікольської районної державної адміністрації».

 

 

Голова райдержадміністрації

В.В.Завгородній

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

____________№____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ

НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. Відділ економки Нікольської районної державної адміністрації (далі – ВІДДІЛ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації та є правонаступником відділу економіки Володарської районної державної адміністрації.

Повне найменування – ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Скорочене найменування – ВЕ РДА.

2. ВІДДІЛ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ з питань реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України.

3. ВІДДІЛ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі – Держпідприємництво), іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями Нікольської районної ради, а також цим Положенням.

4.  Основними завданнями ВІДДІЛУ є забезпечення реалізації на території району: державної політики економічного і соціального розвитку;

державної регіональної політики;        

державної політики  з розвитку підприємництва, державної  регуляторної політики;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики  щодо управління об'єктами державної власності, які належать до сфери управління райдержадміністрації.

5.  ВІДДІЛ відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, Держпідприємництва, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2.  Бере участь у:       

розробленні державної стратегії регіонального розвитку, щорічних планів та заходів щодо її реалізації;

розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм. Забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

реалізації державної цінової політики відповідно до повноважень райдержадміністрації;

розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної  політики стосовно доходів населення.

5.3. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку району, секторів та галузей економіки, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку сіл та селищ району.

5.4. Здійснює розробку структури прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку району, методичні рекомендації щодо їх підготовки.

5.5. Спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади здійснює розробку:

проекту регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію та моніторинг її виконання;

прогнозів та проектів програм економічного і соціального розвитку району на середньо- і короткостроковий періоди, а також пропозиції до проектів державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району.

5.6. Погоджує прогнози розвитку галузей економіки на середньо- та короткостроковий періоди, проекти програм розвитку галузей економіки в районі.

5.7.   Забезпечує моніторинг виконання  програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період.

5.8.   Здійснює облік районних цільових програм.

5.9.  Готує пропозиції щодопогодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, соціальній сфері району.

5.10. Визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення району.

5.11. Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період і програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення та виконання місцевих, регіональних, галузевих та державних цільових програм.

5.12.  Сприяє комплексному соціально-економічному розвитку селищної та сільських територій району.

5.13. Здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць для визнання територій депресивними; розробляє проекти програм подолання депресивності територій на відповідний період  і проводить моніторинг їх виконання.

5.14.  Аналізує стан розвитку підприємництва в селах та селищі району, здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва.

5.15.  Розробляє спільно із громадськими організаціями підприємців проекти районних програм підтримки і розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг їх виконання.

5.16. Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в районі.

5.17.  Бере участь у:

розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку та ринку послуг в районі;

розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

5.18. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

5.19. Сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва.

5.20. Проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг у селищах та селах району.

5.21.Приймає участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації у забезпеченні в межах своїх повноважень проведення виставково-ярмаркових заходів в селищі та селах району з продажу продовольчих і непродовольчих товарів населенню.

5.22. Забезпечує виконання повноважень райдержадміністрації щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

5.23. Готує висновки щодо доцільності виділення коштів із резервного фонду районного бюджету.

5.24.   Бере участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та Митним союзом, подає Департаменту економіки відповідні пропозиції.

5.25. Вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України.

5.26. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.

5.27.   Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.

5.28.  Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких є  ВІДДІЛ.

5.29. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень ВІДДІЛУ.

5.30. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

5.31. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.32.  Бере участь у:

підготовці звітів райдержадміністрації щодо виконання делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради.

5.33.  Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.34. Опрацьовує за дорученням керівництва райдержадміністрації запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

5.35.  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ВІДДІЛ.

5.36. Приймає участь у реалізації райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень.

5.37. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, з охорони праці, пожежної безпеки.

5.38. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.39. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

5.40. Забезпечуєзахист персональних даних.

5.41. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених повноважень.

5.42. Приймає участь у контролі реалізації виконавчими органами органів місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади та здійснює відповідну методичну допомогу.

5.43.  Є суб`єктом надання адміністративних послуг.

5.44. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. ВІДДЛ має право:

6.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, їх системами зв’язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

7. ВІДДІЛ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також з об'єднаннями громадян.

8. ВІДДІЛ очолює начальник, який призначаєтьсяна посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Департаментом економіки облдержадміністрації .

9. Начальник ВІДДІЛУ:

9.1. Здійснює керівництво ВІДДІЛОМ, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в ВІДДІЛІ

9.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про ВІДДІЛ.

9.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

9.4. Планує роботу ВІДДІЛУ, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

9.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  ВІДДІЛУ.

9.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на ВІДДІЛ завдань та затверджених планів роботи.

9.7. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

9.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції ВІДДІЛУ.

9.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

9.10. За дорученням голови райдержадміністрації представляє інтереси ВІДДІЛУ у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно - правового характеру,  які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області

9.12. Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

9.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису ВІДДІЛУ.

9.14. Здійснює добір кадрів.

9.15. Організує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ВІДДІЛУ.

9.16. Здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців ВІДДІЛУ, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення  до дисциплінарної відповідальності.

9.17. Здійснює прийняття на роботу та звільнення у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників ВІДДІЛУ, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення  до дисциплінарної відповідальності.

9.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень ВІДДІЛУ.

9.19. Забезпечує дотримання працівниками ВІДДІЛУ правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10. ВІДДІЛ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників ВІДДІЛУ визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис ВІДДІЛУ затверджує голова райдержадміністрації.

11. ВІДДІЛ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

11.1. ВІДДЛ є неприбутковою організацією, що фінансується за рахунок коштів з державного бюджету.

11.2. Забороняється розподіляти доходи ВІДДІЛУ економіки між засновниками (учасників),  працівниками відділу, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску.

11.3. У випадку ліквідації ВІДДІЛУ, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи передаються одній або кільком  неприбутковим  організаціям  відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.4. Доходи ВІДДІЛУ використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, визначеного цим Положенням.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                 А.Л.Плахотная

 

Положення про ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ розробленовідділом економіки райдержадміністрації.

 

Начальник відділу економіки

Райдержадміністрації                                                                                      С.В.Паніотова

                                                                                        

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 06.12.2016 № 376

          смт Нікольське

 

Про затвердження графіку роботи 
Центру надання адміністративних послуг
Нікольської районної державної адміністрації
 
 
Керуючись законами України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 01.08.2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою спрощення процедури отримання адміністративної послуги суб’єктами звернення:
1. Затвердити графік роботи Центру надання адміністративних послуг Нікольської районної державної адміністрації (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, які надають адміністративні послуги, зобов’язати відповідальних осіб здійснювати прийом суб’єктів звернення, згідно з графіком роботи Центру надання адміністративних послуг Нікольської районної державної адміністрації.
3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 19.12.2013 року № 427 «Про затвердження графіку роботи Центру надання адміністративних послуг Володарської районної державної адміністрації».
4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження  покласти на відділ з надання адміністративних послуг райдержадміністрації (Ханча), контроль – на заступника голови районної державної адміністрації Кунак Н.А.
 
 
Голова районної
державної адміністрації                                                                  В.В.Завгородній
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації                                                          
______________ № ______
 
Графік роботи
Центру надання адміністративних послуг
Нікольської районної державної адміністрації
Понеділок
з 8.00 год. до 16.00 год.
без перерви на обід
Вівторок
з 8.00 год. до 16.00 год.
без перерви на обід
Середа
з 8.00 год. до 16.00 год.
без перерви на обід
Четвер
з 8.00 год. до 20.00 год.
без перерви на обід
П’ятниця
з 8.00 год. до 16.00 год.
без перерви на обід
Субота
вихідний
 
Неділя
вихідний
 
 
Графік роботи
начальника відділу з надання адміністративних послуг
Понеділок
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Вівторок
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Середа
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Четвер
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
П’ятниця
з 8.00 год. до 16.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Субота
вихідний
 
Неділя
вихідний
 
 
Графік роботи адміністраторів
1 адміністратор
Понеділок
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Вівторок
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Середа
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Четвер (1 четвер місяця)
з 12.00 год. до 20.00 год.
перерва
з 16.00 год. до 16.48 год.
П’ятниця
з 8.00 год. до 16.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Субота
вихідний
 
Неділя
вихідний
 
Графік роботи адміністраторів
2 адміністратор
Понеділок
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Вівторок
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Середа
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Четвер (2 четвер місяця)
з 12.00 год. до 20.00 год.
перерва
з 16.00 год. до 16.48 год.
П’ятниця
з 8.00 год. до 16.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Субота
вихідний
 
Неділя
вихідний
 
 
Графік роботи адміністраторів
3 адміністратор
Понеділок
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Вівторок
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Середа
з 8.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Четвер (3 четвер місяця)
з 12.00 год. до 20.00 год.
перерва
з 16.00 год. до 16.48 год.
П’ятниця
з 8.00 год. до 16.00 год.
перерва
з 12.00 год. до 12.48 год.
Субота
вихідний
 
Неділя
вихідний
 
 
 
Графік роботи адміністраторів
4 адміністратор
Понеділок
з 9.00 год. до 18.00 год.
перерва
з 13.00 год. до 13.48 год.
Вівторок
з 9.00 год. до 18.00 год.
перерва
з 13.00 год. до 13.48 год.
Середа
з 9.00 год. до 18.00 год.
перерва
з 13.00 год. до 13.48 год.
Четвер (4 четвер місяця)
з 12.00 год. до 20.00 год.
перерва
з 16.00 год. до 16.48 год.
П’ятниця
з 9.00 год. до 17.00 год.
перерва
з 13.00 год. до 13.48 год.
Субота
вихідний
 
Неділя
вихідний
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                          А.Л.Плахотная
 
Графік роботи Центру надання адміністративних послуг Нікольської районної державної адміністрації розроблено відділом з надання адміністративних послуг райдержадміністрації.
 
Начальник відділу з надання
адміністративних послуг - державний
адміністратор райдержадміністрації                                                      А.І.Ханча

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 06.12.2016 року №377

          смт Нікольське

 

Про створення Координаційної ради

з питань національно-патріотичного

виховання дітей та молоді в районі

 

         На виконання Указу Президента від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді  та з метою виховання громадянина – патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного виховання, керуючись статтею 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.Створити Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді та затвердити її склад (додається).

2.Затвердити Положення про Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді в районі(додається).
3.Визнати таким, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації:
- від 25.08.2009 року №392 «Про утворення координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді»;
- від 09.07.2014 року №199 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 25.08.2009 року №392».
4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації (Кубарєв), контроль – на заступника голови районної державної адміністрації Кунак Н.А.
 
 
Голова райдержадміністрації                                                                                 В.В. Завгородній
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

 голови райдержадміністрації

______________№_________

 

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді в районі

 

Кунак Наталя Анатоліївна -          заступник голови райдержадміністрації, голова ради     
КубарєвОлександр Володимирович  Толмацька Інна Аркадіївна -          начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, заступник голови ради -           головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, секретар ради 
   
Члени ради:

 Галікбарова

Марія Павлівна 

 

Дорохольська

Валентина Олександрівна  

Шевелєв

Віктор Миколайович 

Токарєв

Володимир Олександрович 

Третяк

Анжела Петрівна 

Швечикова

Вікторія Володимирівна      

 -          начальник відділу культури та туризму  райдержадміністрації 

 

-          голова районної ради ветеранів війни, праці та Збройних Сил (за згодою) 

 

-          депутат районної ради (за згодою)  

 

-          головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації 

-          начальник відділу осіти  райдержадміністрації 

 

-          депутат районної ради (за згодою)     

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації

                                                                                                    

 А.Л. Плахотная

     

 

 

 


УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 від 09.12.2016 № 378

          смт Нікольське

 

Про надання Новокраснівській сільській раді

дозволу на розроблення  технічної документації

із землеустрою щодо інвентаризації земель

під обꞌєктом комунальної власності –

артезіанська свердловина

 

            Розглянувши клопотання Новокраснівської сільської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, орієнтованою площею 0,15 га, розташованої за межами населеного пункту   с. Кальчинівка під обꞌєктом комунальної власності – артезіанська свердловина № 433 А, для ведення водного господарства, керуючись ст. 17 Земельного кодексу України,  пунктом 7 розділу VII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про землеустрій», постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель» (із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 154), статтями 13, 21  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Надати Новокраснівській сільській раді дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтованою площею 0,15 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі, на території Новокраснівської сільської ради Нікольського району Донецької області, під обꞌєктом комунальної власності – артезіанська свердловина № 433 А, для ведення водного господарства.

2. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на Відділ Держгеокадастру у Володарському районі Донецької області (Євсєєв), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

Голова райдержадміністрації                                                            В.В.Завгородній       

 

 

УКРАЇНА

  НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

   від 09.12.2016 № 381

           смт Нікольське

 

 Про затвердження Положення

 про ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

 НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ

 ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

Відповідно до статей 5, 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 348 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та розпорядження голови райдержадміністрації від 08 червня 2016 року № 171 «Про структуру райдержадміністрації», з метою приведення Положення у відповідність з нормативно-правовими актами та вдосконалення роботи:

 

1. Затвердити Положення про ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ в новій редакції (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 червня 2016 року №183 «Про затвердження Положення про ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ».

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                                 В.В. Завгородній

 

 

 

 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови

 райдержадміністрації

від 09.12.2016 № 381

 

 

 

Положення

 про ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ

 РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

1. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Управління) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, підпорядковується голові райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів облдержадміністрації.

 Повне найменування: ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

 Скорочене найменування: ФІНУПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РДА.

 ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ є правонаступником ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

 2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій.

 3. Основними завданнями Управління є:

 3.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району.

 3.2. Розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету.

 3.3. Підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації.

 3.4. Здійснення контролю за додержанням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу районного бюджету.

3.5. Розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат.

3.6. Здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій в межах своєї компетенції.

4.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

4.3. Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.

4.4. Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку  району.

4.5. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.

 4.6. Бере участь у:

 підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

 підготовці балансу фінансових ресурсів району.

4.7. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.8. Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

 4.9. Визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

4.10. Проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

4.11. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації.

4.12. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

4.13. Організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами селищної, сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації.

4.14. Складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним  призначенням.

4.15. Затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

4.16. Проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування.

4.17. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.

4.18. Погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації.

4.19. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до районного бюджету.

 4.20. Організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної райдержадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейської служби надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.

4.21. Забезпечує захист фінансових інтересів держави.

 4.22. Готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до  районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету.

 4.23. Проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету.

 4.24. За рішенням районної ради розміщує тимчасові вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.

 4.25. Інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету.

 4.26. Розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

 4.27. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

 4.28. Опрацьовує запити і звернення депутатів місцевих рад.

 4.29. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу.

4.30. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

 4.31. Приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами; 

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету; 

безспірне вилучення коштів з районного бюджету.

4.32. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

4.33. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

4.34. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів.

4.35. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.36. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.37. Забезпечує захист персональних даних.

4.38. Забезпечує створення виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

4.39. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Управління має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання.

5.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації.

5.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами державної податкової служби, органами державної фінансової інспекції та територіальними органами Державної казначейської служби з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Начальник Управління має заступника – начальника бюджетного відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Управління.

8. Начальник Управління:

8.1. Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні.

8.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Управління.

8.3. Затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними.

8.4. Планує роботу Управління.

8.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

8.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи.

8.7. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень.

8.9. Представляє інтереси Управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

8.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням; накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

8.11. Розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Управління.

8.12. Затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

8.13. Призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності.

8.14. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності.

8.15. Організовує роботу з підвищення професійної компетентності державних службовців Управління.

8.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

8.17. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.18. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази керівника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень, затверджується головним розпорядником бюджетних коштів – головою Нікольської районної державної адміністрації.

12. Штатний розпис та кошторис Управління затверджується головним розпорядником бюджетних коштів – головою Нікольської районної державної адміністрації.

13. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

14. Управління є неприбутковою організацією, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

15. Забороняється розподіляти доходи Управління між засновниками (учасниками), працівниками управління, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску.

16. У випадку ліквідації Управління, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

17. Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, визначеного цим Положенням.

 

 

Керівник апарату                                                                                           

райдержадміністрації                                                                                                 А.Л. Плахотная

 

Положення про ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ підготовлено фінансовим управлінням Нікольської райдержадміністрації

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                           Т.С. Гуц

 

 

 


УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

       ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від 12.12.2016 № 382

 

Про  затвердження  графіків

щорічних      відпусток

працівників райдержадміністрації

на   2017 рік

 

Згідно зі ст. 79 КЗпП України та ст.ст. 6,10 Закону України «Про відпустки»:

        1. Затвердити графіки щорічних основних та додаткових відпусток працівників райдержадміністрації на 2017 рік.

        1.1. Заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації (додаток 1).

        1.2. Апарату, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 2).

        2. Відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату  райдержадміністрації (Рощупкіна) довести графіки черговості надання щорічних основних та додаткових  відпусток на 2017 рік та невикористаних відпусток за 2016 рік до відома всіх працівників райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                    В.В.Завгородній

 

 

Додаток  1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від________________№___

 

ГРАФІК

відпусток заступників голови райдержадміністрації,

керівника апарату райдержадміністрації на 2017 рік

 

прізвище,

ім’я, по-батькові

посада

дата

початку

відпустки

підпис

(ознайомлення)

Павлішин

Володимир Михайлович

перший заступник голови

райдержадміністрації

невикористана додаткова відпустка за 2013 р – 15 к.д, +невикористана додаткова відпустка за 2014 р -15 к.д+ невикористана додаткова відпустка за 2015 р -15 к.д -

13.03.2017

щорічна основна відпустка – 30 к.дн+ додаткова відпустка 15 к.дн – з 20.11.2017 р

 

Кунак

Наталя

Анатоліївна

заступник голови райдержадміністрації

щорічна основна відпустка – 30 к.дн з 14.08.2017 р додаткова відпустка 15 к.д з 13.02.2017,

 

 

Плахотная

Анна Леонідівна

 

керівник апарату

райдержадміністрації

щорічна основна відпустка 30 к.дн + додаткова відпустка 15 к.дн з 10.01.2017 р

 

 

   

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                      А.Л.Плахотная

 

 

Додаток  2

до розпорядження .голови

райдержадміністрації

від________________№___

 

Г Р А Ф І К

відпусток працівників  апарату, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів  райдержадміністрації

 

прізвище,

ім.’я, по-батькові

посада

дата   початку

відпустки

підпис

(ознайомлення)

Альгіна

Олена

Геннадіївна

начальник архівного відділу

райдержадміністрації

щорічна основна + додаткова 45 к.д  з 15.07.2017

 

 Аліпа

 Світлана

Анатоліївна

начальник управління  соціального захисту населення

райдержадміністрації

щорічна основна відпустка 30 к.д – з 15.06.2017

соціальна відпустка 10 к.д. – з 01.11.2016 р, невикористана додаткова відпустка  15 к.д  за 2016 р з 10.01.2017 р 

 

Внукова

Ольга      

Львівна

начальник  служби  у справах   дітей  райдержадміністрації

шорічна основна відпустка – 30 кд  03.07.2017,

додаткова відпустка 15 к.д – з 10.09.2017

 

Галікбарова

Марія

Павлівна

начальник відділу  культури та туризму  райдержадміністрації

щорічна основна відпустка – 30 к.д.,

додаткова відпустка 15 к.д. – з 03.07.2017 р,

соціальна відпустка  10 к.д. – з 01.02.2017 р

 

Кубарєв

Олександр Володимирович

начальник відділу  у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації

щорічна основна  відпустка  - 30 к.д.,

додаткова відпустка 15 к.д. – з 03.07.2017 р

 

Кемічаджи

Дмитро

Георгійович

начальник управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації

щорічна основна відпустка – 30 к.д. + додаткова відпустка  15 к.д. – з 01.09.2017 

 

Третяк

Анжела

Петрівна

начальник  відділу  освіти

райдержадміністрації

невикористана частина щорічної відпустки 15 к.дн +  додаткова відпустка 7 к.дн   за 2016 р з  01.02.2017

щорічна основна відпустка 30 к.д  +

додаткова відпустка 9 к.дн 03.07.2017 р,

 

Паніотова

Світлана

Вікторівна

начальник відділу  економіки райдержадміністрації

щорічна основна відпустка 30 к.д., додаткова відпустка 15 к.д. з 01.08.2017 р

 

   Гуц

   Тетяна

   Станіславівна

начальник фінансового  управління  райдержадміністрації

додаткова відпустка – 15 к.д – з 17.09.2017,

щорічна основна відпустка 30 к.д – з 01.08.2017

 

Апарат райдержадміністрації, відділ  житлово-комунального господарства, відділ   з питань надання  адмінпослуг, відділ Державної реєстрації  сектор архітектури та містобудування

 

Бура

Тетяна Василівна

начальник відділу Державної реєстрації – державний реєстратор райдержадміністрації

невикористана частина щорічної відпустки – 16 к.дн, невикористана додаткова відпустка – 13 к.дн з 17.04.2017,

частина щорічної основної  відпустки – 15 к.д з 17.07.2017,

невикористана частина щорічної відпустки  - 15 к.д з 18.08.2017,

соціальна відпустка за 2016 р – 10 к.д – з 07.08.2017,

соціальна відпустка – 10 к.д за 2017 р – з 16.10.2017

 

Гребенюк

Тетяна Тимофіївна

головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату  райдержадміністрації

частина щорічної  основної  відпустки  - 15 к.д. з 01.06.2017

частина щорічної основної відпустки 15 к.д. – з 18.12.2017 р

 

Гуркіна

Наталя  Володимирівна

начальник загального відділу  апарату  райдержадміністрації

соціальна відпустка 10  к.д. – з 13.03.2016 р,

щорічна основна відпустка 30 к.д. – з  03.07.2016 р

 

Єгорова

Альона Павлівна

державний реєстратор

невикористана частина щорічної  відпустки – 15 к.д  за 2016 р  з 20.02.2017

щорічна основна відпустка – 30 к.дн з 01.08.2017,

соціальна відпустка – 10 к.д з 01.06.2017

 

 Кашина

Вікторія Анатоліївна

начальник відділу ведення  Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

щорічна основна відпустка -30 к.д. + соціальна відпустка 10 к.д. = додаткова 5 к.дн

з 17.07.2016 р

 

Маньковська

Вікторія Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу управління персоналом, з організаційних питнаь та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

невикористана частина щорічної основної відпустки за 2016 рік – 15 к.д з 20.03.2017

щорічна основна 30 к.д – з 18.07.2017,  

соціальна відпустка 10 к.дн з  28.08.2017

 

Любімова

Ганна 

Миколаївна

завідувач сектору  архітектури та містобудування головний архітектор району

щорічна основна відпустка + додаткова   – 36 к.д+ невикористана додаткова відпустка за 2016 р .  з 24.07.2017 

 

Мицик

Галина Анатоліївна

провідний спеціаліст  сектору архітектури  та містобудування

райдержадміністрації

щорічна основна відпустка 30 к.д.- з 15.06.2017  р

 

Терещенко

Сергій

Федорович

начальник відділу житлово-комунального господарства

щорічна основна відпустка 30 к.д. – з 04.09.2017

 –   додаткова відпустка 15 к.дн, - з 27.11.2017 невикористана додаткова відпустка 15 к.д за 2016 р  з 17.04.2017

 

Перехрест Світлана Віталіївна

головний спеціаліст з НС відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації

частина щорічної  основної відпустки – 15 к. дн з 06.02.2017,

частина щорічної відпустки – 15 к.дн з 01.06.2017 р,

невикористана частина щорічної основної 15 к.дн – з 07.08.2017

 

Юдіна

Ольга Миколаївна  

головний спеціаліст  відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики  апарату райдержадміністрації

частина щорічної  основнаої відпустки -  15 к.д. з -

додаткова 4 к.дн –  з 03.07.2017,

невикористана частина щорічної відпустки 15 к.д +

соціальна відпустка  10 к.дн з 01.09.2017

 

  Павловська

Лариса   Степанівна

 головний  спеціаліст  відділу управління персоналом, з організаційних питнаь та інформаційної політики апарату рда

невикористана соціальна  відпустка  за 2015 р – 10 к.д.  з 01.06.2017 , невикористана соціальна відпустка за 2016 - 10 к.дн – з 06.03.2017,

щорічна основна відпустка  30 к.д. з 03.07.2017 р,

додаткова відпустка 15 к.д. – з  17.08.2017 р,

соціальна відпустка – 10 к.д. з 04.09.2017 р

 

Рощупкіна

Світлана   Михайлівна

начальник відділу  управління персоналом, з організаційних та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

додаткова відпустка -13 к.д – з 19.06.2017,

частина щорічної відпустки 15 к.дн- з 01.08.2017,

невикористана частина щорічної відпустки – 15 к.д з 02.10.2017

 

Ніколаєва

Вікторія

Григорівна

адміністратор сектору з надання   адмінпослуг райдержадміністрації

щорічна основна відпустка  30 к.д.+ додаткова відпустка  -   15 к.д.

з 01.08.2017 р

 

Мендрина Вікторія Вікторівна

завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

невикористана частина щорічної основної відпустки  - 15 к.д., з 16.01.2017,

 додаткова відпустка за 2016 рік – 15 к.д  з 13.03.2017,

щорічна основна відпустка – 30 к.дн  з 01.06.2017,

додаткова відпустка 15 к.дн – з 14.08.2017

 

Комарова

 Марія

 Миколаївна

головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного сектору апарату райдержадміністрації

невикористана частина щорічної відпустки за 2016 р – 15 к.дн з 02.01.2017,

щорічна основна відпустка – 30 к.дн з 03.07.2017 р

 

Тупчієнко

Олена Юріївна

начальник  відділу  фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

невикористана додаткова відпустка 15 к.д за 2016 рік з 30.01.2017

щорічна основна відпустка - 30 к.д. + додаткова  відпустка 15 к.д. з

 

 Рожко

Юлія Михайлівна

 адміністратор відділу з питнаь надання адмінпослуг  райдержадміністрації

частина щорічної відпустки – 16 к.д –

 з 20.03.2017,

невикористана частина  щорічної відпустки – 14 к.д з  19.06.2017 ,

соціальна відпустка  - 10 к.дн  з 10.08.2017

 

Тімченко

 Олена Русланівна

провідний спеціаліст  загального відділу апарату райдержадміністрації

щорічна основна відпустка – 30 к.дн з 01.08.2017 року

 

 Петрова

Кристина Валентинівна

 головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації 

соціальна відпустка – 10 к.дн з 06.03.2017,

щорічна основна – 30 к.дн з  01.08.2017,

додаткова  відпустка  7 к.дн – з 24.11.2017

 

Полтарак

Вікаліна Вікторівна

головний спеціаліст з контролю апарату райдержадміністрації

щорічна основна відпустка – 30 к.дн,, додаткова відпустка 5 к.дн з 03.07.2017,

невикористана частина щорічної відпустки 15 к.д за 2016 р, невикористана додаткова відпустка 5 к.дн за 2016 р з 16.10.2017 р

 

 

Шамлі

Тетяна   Володимирівна

головний спеціаліст  загального відділу

щорічна основна відпустка -30 к.дн +долдаткова відпустка  11 к.дн, невикористана додаткова відпустка 11 к.дн з 01.06.2017

 

Ханча

Анжела  

Іванівна

начальник відділу з питань  надання адмінпослуг райдержадміністрації

щорічна основна – 30 к.дн, додаткова  7 к.дн з 03.07.2017 року

 

         

 

Начальник відділу управління персоналом,

з організаційних питань та інформаційної

політики апарату райдержадміністрації              __________                               С.М.Рощупкіна

 

 Начальник  відділу

фінансово - господарського

забезпечення  - головний бухгалтер                  ___________                               О.Ю.Тупчієнко

  

 Керівник апарату

райдержадміністрації                                           ___________                              А.Л.Плахотная

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 12.12.2016 № 383

                смт Нікольське

 

Про затвердження граничних

розрахункових обсягів

фінансових показників

районного бюджету на 2017 рік

 

На  виконання  ст. 75, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 2, 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити граничні розрахункові обсяги фінансових показників районного бюджету на 2017 рік  (додаток  1).

2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

2.1. Провести роботу щодо розподілу доведених граничних розрахункових обсягів фінансових показників на 2017 рік  враховуючи у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

2.2. Надати узгоджений розподіл  граничних розрахункових обсягів фінансових показників на 2017 рік  до фінансового управління Нікольської райдержадміністрації в установлений ним термін.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Гуц):

3.1. Підготувати пропозиції проекту районного бюджету на 2017 рік, виходячи з наданого розподілу, згідно п. 2 цього розпорядження. У  разі не виконання головними розпорядниками п. 2 цього розпорядження, включити до пропозицій проекту районного бюджету на 2017 рік данні бюджетного запиту в послідовності планування захищених видатків.

3.2. Подати на розгляд районній державній адміністрації у встановлений законодавством термін  проект районного бюджету на 2017 рік  .

3.3. Внести до Нікольської районної ради пропозиції щодо проведення позачергової сесії .

4. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації (Гуц), контроль – на заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

Голова райдержадміністрації                                                                       В.В. Завгородній

 

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 12.12.2016 № 384

          смт Нікольське

 

Про внесення змін

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 15.05.2013 року №122

 

У зв’язку з кадровими змінами та з метою упорядкування складу районної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.                Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 15.05.2013 року №122 «Про районну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми», виклавши склад районної ради з питань з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми в новій редакції (додається).

2.                Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 09.07.2014 року №200 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 15.05.2013 року №122».

3.                Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації (Кубарєв), контроль – на заступника голови районної державної адміністрації Кунак Н.А.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                 В.В. Завгородній

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови райдержадміністрації                                           

______________№_________

 

 

СКЛАД

районної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

 

Кунак

Наталя Анатоліївна

-          заступник голови райдержадміністрації,

           голова ради

Кубарєв

Олександр Володимирович

-          начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, заступник голови ради

 

Толмацька

Інна Аркадіївна

-          головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, секретар ради

 

Члени ради:

Аліпа
Світлана Анатоліївна

 

Внукова

Ольга Львівна

-          начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

-          начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

 

Мєліхова

Світлана Вікторівна

 

Мендрина

Вікторія Вікторівна

 

Павлишин

Михайло Володимирович

 

Ратушенко

Ірина Юріївна

 

Сєвєріна

Неллі Миколаївна

-          заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ «Нікольський ЦПМСД» (за згодою)

 

-          завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

 

-          директор районного центру зайнятості (за згодою)

 

-          старший лейтенант Нікольського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області (за згодою)

 

-          директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Третяк

Анжела Петрівна

 

 

-          начальник відділу освіти райдержадміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації

 

                                              А.Л. Плахотная

 

 

 


УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 12.12.2016 № 385

          смт Нікольське

 

Про затвердження Положення про СЛУЖБУ   

У  СПРАВАХ     ДІТЕЙ

НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

        Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», від 30 серпня 2007 року № 1068  «Про затвердження типового Положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації» (із змінами), вимог пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, керуючись статтями 5, 6, 17, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 

1. Затвердити Положення про СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.06.2016 № 190 «Про затвердження Положення про СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ».

3. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на службу у справах дітей райдержадміністрації (Внукова), контроль - на заступника голови райдержадміністрації  Кунак Н.А.

 

 

Голова райдержадміністрації

    В.В.Завгородній

 

 

 

 

УКРАЇНА 

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

  від 12.12.2016 № 386

           смт Нікольське

 

 

 

Про затвердження Положення

про відділ з надання адміністративних

послуг Нікольської районної

державної адміністрації

 

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (із змінами), від 01.08.2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами), від 26.09.2013 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпоряджень голови райдержадміністрації від 08.06.2016 року № 171 «Про структуру районної державної адміністрації», від 10.06.2016 року № 173 «Про Регламент роботи Нікольської районної державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про відділ з надання адміністративних послуг Нікольської  районної державної адміністрації (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 31.03.2016 року № 97 «Про затвердження Положення про відділ з надання адміністративних послуг Володарської районної державної адміністрації».

 

 

Голова райдержадміністрації                                                              В.В. Завгородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

___________№_______

  

 

Положення

 про відділ з надання адміністративних послуг

 Нікольської районної державної адміністрації.

 1. Відділ з надання адміністративних послуг Нікольської районної державної адміністрації (далі – Відділ) утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації згідно із законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» та відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації від 08.06.2016 року № 171 «Про структуру районної державної адміністрації», від 10.06.2016 року № 173 «Про Регламент роботи Нікольської районної державної адміністрації».

2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України  та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, а також цим Положенням.

3. Відділ у своїй діяльності підпорядковується голові райдержадміністрації, з організаційної діяльності – заступнику голови  райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації.

4. До складу Відділу входить 5 штатних одиниць: начальник відділу з надання адміністративних послуг – державний адміністратор райдержадміністрації та адміністратори відділу з надання адмінпослуг райдержадміністрації.

5. Положення про Відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації відповідно до законодавства.

6. Основними завданнями та обов'язками Відділу є:

6.1. Надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо
вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру та адміністративних послуг.

6.2. Прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних
для одержання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним або місцевим дозвільним органам та суб’єктам надання адміністративних послуг.

6.3. Видача оформлених регіональними та місцевими дозвільними
органами суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг.

6.4. Забезпечення взаємодії регіональних та місцевих
дозвільних органів та суб’єктів  надання адміністративних послуг документообігу.

6.5. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення
представниками регіональних та місцевих дозвільних органів та суб’єктів надання адміністративних послуг спільного обстеження об'єкта.

6.6. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів та суб’єктів надання адміністративних послуг строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру і адміністративних послуг.

6.7. Формування та ведення реєстру документів дозвільного
характеру та адміністративних послуг.

6.8. Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а
також уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з
питань видачі документів дозвільного характеру та адміністративних послуг посадовою особою регіонального та місцевого дозвільного органу та суб’єкта надання адміністративної послуги.

6.9. Підготовка пропозицій  щодо  удосконалення  процедури  видачі
документів дозвільного характеру та адміністративної послуги.

6.10. Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить
інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного
характеру та адміністративної послуги

6.11. Координація діяльності дозвільного центру та центру надання адміністративних послуг.

6.12. Видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

6.13. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у
випадках, передбачених законодавством.

6.14. Надання суб'єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

6.15.  Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг.

6.16. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

6.17. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг.

6.18. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

6.19. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

6.20. Ведення обліку адміністративних послуг.

6.21. Забезпечення відкритого і безоплатного доступу до інформації про адміністративні послуги.

7. Відділ у відповідності з покладеними на нього завданнями:

7.1. Забезпечує ведення документообігу та обліку звернень суб'єктів господарювання.

7.2.  Готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що входять до компетенції Відділу.

7.3.  Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали.

7.4. Сприяє висвітленню у засобах масової інформації питань, що входять до компетенції Відділу.

7.5. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

7.6. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

7.7. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

7.8. Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

8. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що вище визначені, має право:

8.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

8.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

8.3. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

8.4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.

9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами, секторами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ очолює начальник відділу – державний адміністратор районної державної адміністрації, який призначається та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за поданням керівника апарату райдержадміністрації, за погодженням з обласною державною адміністрацією та за погодженням з уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в установленому законодавством порядку.

11. Начальник відділу - державний адміністратор райдержадміністрації:

11.1. Здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому.

11.2. Розробляє та подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ, посадові інструкції працівників Відділу.

11.3. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

11.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

11.5. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань.

11.6. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

11.7. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

11.8. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

11.9. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

11.10. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Відділ правами юридичної особи не володіє.

15. Ліквідація та реорганізація Відділу, а також внесення змін та доповнень до його Положення здійснюється на підставі розпоряджень голови райдержадміністрації.

  

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                     А.Л.Плахотная

 

Положення про відділ з надання адміністративних послуг Нікольської районної державної адміністрації розроблено відділом з надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

 

Начальник відділу з надання

адміністративних послуг – державний

адміністратор райдержадміністрації                                                   А.І.Ханча

 

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 13.12.2016 № 387

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельної ділянки

у власність громадянці Лухтурі Н.Г. для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

 

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Лухтури Надії Григорівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Малоянисольської сільської ради Нікольського району Донецької області, керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Лухтурі Надії Григорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  на території Малоянисольської сільської ради  Нікольського  району  Донецької області».

2.   Передати у власність громадянці  Лухтурі Надії Григорівні земельну ділянку загальною  площею 6,8562 га ріллі (1421784400:04:000:0669)  із земель колишнього КСП «Рассвет», яка знаходиться на території Малоянисольської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

3.  Земельну ділянку, одержану у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на Відділ Держгеокадастру у Володарському районі (Євсєєв), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                 В.В.Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 13.12.2016 № 388

          смт Нікольське

 

 Про тимчасове призупинення

 навчально-виховного процесу у

 загальноосвітніх навчальних закладах

освіти   Нікольського району

 Керуючись статтею 6, пунктом 6 статті 13, статтею  22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статтями 20, 29, 41 Закону України  «Про забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя населення», статтями.5, .32 Закону України «Про  захист населення  від інфекційних хвороб» № 1645-111,  поданням Мангушської міжрайонної філії ДУ «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» від 09.12.2016 року № 688, у зв’язку з різким  підвищенням епідпорогу серед учнів  шкіл  району на гострі  респіраторні захворювання:

1. Призупинити навчально-виховний процес  з 14.12.2016 року до  18.12.2016 року   в  КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені  Якименко  А.Д.  Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа, Нікольській гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою  І ступеню № 2  Нікольської  районної ради Донецької області», КЗ «Малинівський навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» Нікольської районної ради Донецької області», КЗ «Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» .  

2.Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на відділ освіти райдержадміністрації (Третяк), контроль -  на заступника голови райдержадміністрації  Кунак Н.А.

 

Голова райдержадміністрації                                                                              В.В.Завгородній

 

 

 


УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

 від 13.12.2016 _№ 389

           смт Нікольське

  

Про внесення змін

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 16.04.2014 року № 99

 

У зв’язку з кадровими змінами та з метою упорядкування складу ради з питань національної та мовної політики при райдержадміністрації, відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

 1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 16.04.2014 року № 99 «Про утворення ради з питань національної та мовної політики при райдержадміністрації та затвердження Положення», затвердивши склад ради з питань національної та мовної політики при райдержадміністрації у новій редакції (додається).

 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 09.02.2015 року № 38 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 16.04.2014 № 99».

  

Голова райдержадміністрації                                        В.В.Завгородній

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови

 райдержадміністрації

 ___________№_______

 (в редакції розпорядження

голови райдержадміністрації

 ___________№_______)

 

СКЛАД

 ради з питань національної та мовної політики при райдержадміністрації

   

Завгородній

Володимир Вікторович

-

голова райдержадміністрації, голова ради

 

Кунак

Наталя Анатоліївна

-

заступник голови райдержадміністрації, заступник голови ради

 

Юдіна

Ольга Миколаївна

 

 

 

 

 

 

-

головний спеціаліст

відділу управління персоналом,

з організаційних питань та

інформаційної політики

апарату райдержадміністрації, секретар ради

 

Члени ради:

 

 

  Велико-Іваненко

  Олена Дмитрівна

-

головний редактор районної газети «Заря        Приазовья»

 

 

Галікбарова

Марія Павлівна

-

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

 

Горбатенко

Олена Миколаївна

-

керуючий справами апарату районної ради (за погодженням)

 

Мендрина

Вікторія Вікторівна

-

завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

 

Плахотная

Анна Леонідівна

-

керівник апарату райдержадміністрації

 

Степанов

Андрій Олександрович

 

 

начальник Нікольського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, підполковник поліції (за згодою)

 

 

 

 

 

Третяк

Анжела Петрівна

-

начальник відділу освіти райдержадміністрації

 

Шамлі

Сергій Савелійович

-

головний лікар Нікольської ЦРЛ, голова районного товариства греків (за згодою)

             

  

Керівник апарату райдержадміністрації                                      А.Л.Плахотная

 

 

 

 

УКРАЇНА 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 від 13.12.2016 № 390

          смт Нікольське

 

Про внесення змін

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 16.06.2014 року № 171

 

У зв’язку з кадровими змінами та з метою упорядкування складу Координаційної ради з питань міграції при райдержадміністрації, відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 16.06.2014 року № 171 «Про утворення Координаційної ради з питань міграції при райдержадміністрації», затвердити склад Координаційної ради з питань міграції при райдержадміністрації, у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 16.02.2015 року № 37 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 16.06.2014 № 171».   

 

Голова райдержадміністрації                                             В.В.Завгородній

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

___________№_______

(в редакції розпорядження голови райдержадміністрації

___________№_______)

 

 

 

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань міграції  при райдержадміністрації

 

Завгородній

Володимир Вікторович

-

 голова райдержадміністрації, голова ради

Кунак

Наталя Анатоліївна

-

  заступник голови райдержадміністрації,          заступник голови ради 

Юдіна

Ольга Миколаївна

-

  головний спеціаліст

  відділу управління персоналом,

  з організаційних питань та

  інформаційної політики

  апарату райдержадміністрації, секретар ради

 

Члени ради:

 

       

 

Гаврил-Оглу

Антон Федорович

-

заступник начальника Нікольського відділу поліції, Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, підполковник поліції (за погодженням)

Бірюкова

Тетяна Леонідівна

Куліковська

Ольга Миколаївна

Медовник

Світлана Сергіївна

Гуц

Тетяна Станіславівна

Третяк

Анжела Петрівна

Чапні

Надія Степанівна

Шамлі

Сергій Савелійович

-

 

-

 

-

 

-

 

-          

 

-

 

-

 

 

головний спеціаліст – юрисконсульт районного центру зайнятості (за погодженням)

головний лікар КЗ «Нікольський ЦПМСД»

(за згодою)

 

завідувач Нікольського РС ГУ ДМС України в Донецькій області (за згодою)

начальник фінансового управління райдержадміністрації

начальник відділу освіти райдержадміністрації

 

начальник управління Пенсійного фонду (за згодою)

 

головний лікар ЦРЛ Нікольського району (за згодою)

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.Л.Плахотная

 

 

 


УКРАЇНА 

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 13.12.2016 № 391

          смт Нікольське

  

Про внесення змін

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 16.06.2014 року № 169

  

У зв’язку з кадровими змінами та з метою упорядкування складу ради з питань національної та мовної політики при райдержадміністрації, відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 16.06.2014 року № 169 «Про утворення ради Українського козацтва при райдержадміністрації» затвердивши склад ради Українського козацтва у новій редакції (додається).

 2. Визнати таким, що втратив чинність додаток №1 до розпорядження голови райдержадміністрації від 16.06.2014 року № 169 «Про утворення ради Українського козацтва при райдержадміністрації».

 

Голова райдержадміністрації                                        В.В.Завгородній

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження голови

райдержадміністрації

_____________№_____

(в редакції розпорядження

голови  райдержадміністрації

_____________№_____)

  

Склад

 ради Українського козацтва

 

Плахотная

-         керівник апарату райдержадміністрації, голова ради;

Анна Леонідівна

Юдіна

Ольга Миколаївна

 

 -         головний спеціаліст

  відділу управління персоналом,

  з організаційних питань та

  інформаційної політики

  апарату райдержадміністрації, секретар ради;

 

Члени Ради:

 

Галікбарова
Марія Павлівна

- начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації;

Кубарєв
Олександр Володимирович

- начальник відділу сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

Павлішин
Володимир Михайлович

- отаман козацького товариства Донецького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації “Українське Реєстрове Козацтво”ВКС Українського реєстрового козацтва (за згодою);

Пугач
Валентин Михайлович

- начальник штаба Спілки Козаків Донбасу  «Вільність», отаман ВРКО, генерал-осавул (за згодою);

Савченко
Василь Кирилович

- отаман «Кам’яно- Могильський козацький курінь» Спілки козаків України «Військо Запорозьке» військовий старшина (за згодою);

Северіна
Неля Миколаївна

- директор ЦСССДМ райдержадміністрації;

Третяк
Анжела Петрівна

- начальник відділу освіти райдержадміністрації;

 

 

  

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                            А.Л.Плахотная

 

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 від 13.12.2016 № 392

           смт Нікольське

 

 Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянці Капітоновій М.Н. для ведення  

товарного сільськогосподарського виробництва

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Капітонової Марії Никифорівни про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Надати громадянці Капітоновій Марії Никифорівні, власниці  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 0155021  від 25.12.1996 р., дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 5,8 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Еллада», згідно схеми поділу земель КСП «Еллада», погодженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.01.2007 р. №  44, розташованої на території Касянівської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

        

 від 13.12.2016   394

          смт Нікольське

  

Про районну

Молодіжну раду

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 року №673 «Про утворення Молодіжної ради» (із змінами), керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,з метою забезпечення раціонального формування державної молодіжної політики, сприяння більш ефективному розв’язанню актуальних проблем, що виникають у молодіжному середовищі, у тому числі студентському, пов’язаних з їх життям та участю в усіх сферах життя суспільства та держави:

1. Затвердити склад районної Молодіжної ради (додається).

2. Затвердити Положення про районну Молодіжну раду (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 09.07.2014 року №201 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 25.11.2010 року №575».

4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації (Кубарєв), контроль – на заступника голови районної державної адміністрації Кунак Н.А.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                      В.В. Завгородній

  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

____________ № ______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну Молодіжну раду

 

1. Районна молодіжна рада (далі – рада) є консультативно-дорадчим органом, створеним при райдержадміністрації, покликаним сприяти  постійному вдосконаленню державної молодіжної політики, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних з життям молоді та участю її в усіх сферах життя суспільства і держави.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента  України, Кабінету Міністрів України, Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

            1) сприяти реалізації державної молодіжної політики щодо забезпечення прав молодих громадян на освіту, охорону здоров’я, працю, соціальний захист, житло, культурний і духовний розвиток;

            2) вироблення рекомендацій щодо шляхів розв’язання соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем студентської молоді та молодих спеціалістів;

            3) визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів державної молодіжної політики, концептуальних засад молоді, в тому числі студентської молоді;

            4) розгляд шляхів розв’язання соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем студентської молоді та молодих спеціалістів.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань:

            1) вивчає та узагальнює стан роботи з молоддю у виконавчих органах селищної та сільських рад, на підприємствах, в установах та організаціях усім форм власності; 

            2) сприяє створенню необхідних умов для підготовки, залучення молоді до участі в малому бізнесі, фермерстві та інших формах підприємницької діяльності. 

5. Рада має право:

            1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

            2) запрошувати на свої засідання представників виконавчих органів селищної та сільських рад, керівників державних підприємств, установ, організацій, а також громадських організацій;

            3) організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

6. Раду очолює голова, який має  одного заступника. Склад ради затверджує голова райдержадміністрації. Голова, заступник та члени ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

7. Основною організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання ради веде голова або його заступник. Засідання ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів ради.

8. Рішення ради приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

9. Рішення ради оформляються протоколом засідання ради, який підписує головуючий на засіданні ради та її секретар. Рішення ради мають рекомендаційний характер.

10. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність у прийняті рішення.

11. Організаційне та технічне забезпечення діяльності ради здійснює відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

 Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                               А.Л. Плахотная

            

Положення про районну Молодіжну раду підготовлено відділом у справах сімї, молоді та спорту райдержадміністрації.  

  

Начальник відділу                                                                                                         О.В. Кубарєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови райдержадміністрації                                           

______________№_________

 

СКЛАД

районної Молодіжної ради

 

Кунак

Наталя Анатоліївна

-          заступник голови райдержадміністрації,

             голова ради

Кубарєв

Олександр Володимирович

-          начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, заступник голови ради

 

Толмацька

Інна Аркадіївна

-          головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, секретар ради

 

Члени ради:

Внукова

Ольга Львівна

 

Галікбарова

Марія Павлівна

-          начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

 

-          начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

 

Мендрина

Вікторія Вікторівна

 

Міхайленко

Інна Юріївна

 

 Павлишин

Михайло Володимирович

 

Ратушенко

Ірина Юріївна

 

 

Сєвєріна

Неллі Миколаївна

-          завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

 

-          президент шкільного самоврядування КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа   (за згодою)

 

-          директор районного центру зайнятості (за згодою)

 

-          старший лейтенант Нікольського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області (за згодою)

 

-          директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Токарєв

Володимир Олександрович

 

Фісак

Юлія В’ячеславівна

 

 

 

-          головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

 

-          президент молодіжної організації «Імпульс» Нікольської гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області (за згодою)

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації

 

                                                               А.Л. Плахотная

 

 

 

УКРАЇНА 

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

    

 

 від  13.12.2016 № 395

          смт Нікольське

 

Про утворення комісії з  категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці

 

Відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Закону України “Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України”, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, вимог НД ТЗІ 1.6-005-2013 «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці», Технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців», затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 29 травня 2008 року № 39 (із змінами, внесеними Постановою Центральної виборчої комісії від 05 вересня 2016 року № 383):

1.  Утворити та затвердити склад комісії з категоріювання об’єктів, де циркулює інформація  з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці (додається).

2. Комісії здійснювати первинні, чергові та позачергові роботи з категоріювання об'єктів Нікольської районної державної адміністрації, на яких обробляється технічними засобами та/або озвучується інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.

3.   Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                         В.В.Завгородній

 

 

 


УКРАЇНА 

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

    від  15.12.2016 № 398

           смт Нікольське

  

Про затвердження технічної документації

 із землеустрою та передачу земельної ділянки

 у власність громадянину Шол Г.О. для

 ведення товарного сільськогосподарського

 виробництва 

 

             Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Шол Геннадія Олександровича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Кальчицької сільської ради Нікольського району Донецької області, керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Шол Геннадія Олександровича із земель колишнього КСП ім. Кірова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва яка розташована на території Кальчицької  сільської ради  Нікольського  району  Донецької області».

  2.   Передати у власність громадянину Шол Геннадію Олександровичу земельну ділянку загальною  площею 5,1369 га ріллі (1421782200:04:000:0507)  із земель колишнього КСП ім. Кірова, яка знаходиться на території Кальчицької сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

  3. Земельну ділянку, одержану у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

  4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на Відділ Держгеокадастру у Володарському районі (Євсєєв), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

  

Голова райдержадміністрації                                                                                 В.В.Завгородній

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 Від 16.12.2016  399

           смт Нікольське

  

Про план основних заходів

Нікольської  райдержадміністрації

на 2017 рік

 

 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації   від 15.12.2016 року  № 1137 „Про план основних заходів Донецької обласної державної адміністрації на 2017 рік”,  вимог Регламенту роботи Нікольської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.06.2016 року № 173   та керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністрації”:

 1. Затвердити план основних заходів Нікольської  районної державної адміністрації на 2017 рік (додається).

 2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади забезпечити планування власних заходів згідно затвердженого плану.

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації  та керівника апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Голова райдержадміністрації                                             В.В.Завгородній

 

   

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядженням голови

 райдержадміністрації

 від                    

  

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ

 Нікольської районної державної адміністрації  на  2017  рік

 

Назва заходу

Дата

проведення

1

Засідання колегії райдержадміністрації (згідно затвердженого плану)

щомісячно

ІІІ середа

2

Участь у роботі сесій районної ради (згідно плану райради)

протягом року

3

Співбесіди голови райдержадміністрації з селищним та сільськими головами з питань соціально-економічного розвитку територій

2 рази на рік

4

Розгляд ходу виконання Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на засіданнях колегії райдержадміністрації

2 рази на рік

5

Звіт голови райдержадміністрації про хід виконання  делегованих повноважень Нікольської районної ради Нікольською райдержадміністрацією у 2016 році.

І квартал

6

Виконання заходів державних, регіональних та районних програм

протягом року

7

Розгляд виконання програм соціально-економічного розвитку селищної та сільських рад за 2017 рік та проектів програм на 2018 рік

листопад - грудень

8

Районні наради з розгляду найважливіших питань з розвитку району (згідно квартальних та місячних планів роботи)

протягом року

9

Робочі поїздки голови райдержадміністрації до сіл та селищ району

протягом року

10

Організація прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги (за окремим графіком)

протягом року

11

Робота з формування інформаційного простору в районі, забезпечення ефективної взаємодії з громадськістю (згідно з квартальними та місячними планами роботи райдержадміністрації)

протягом року

12

Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів райдержадміністрації (згідно квартальних та місячних планів роботи)

протягом року

13

Проведення „Прямої лінії” між керівництвом райдержадміністрації та населенням району (за окремим графіком)

Організація телефонного зв’язку „Гаряча лінія” для громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

протягом року

14

Виїзні прийоми громадян керівництвом  райдержадміністрації

протягом року

15

Виїзні зустрічі голови райдержадміністрації з представниками районної, селищної та сільських ветеранських організацій

2 рази на рік

16

Перевірка (вивчення) стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, заходів, передбачених державними, регіональними, районними програмами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (згідно квартальних та місячних планів роботи)

протягом року

17

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2017 рік

протягом року

18

Вивчення стану справ у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, надання практичної допомоги та узагальнення досвіду роботи

протягом року

19

Організація навчання державних службовців в Національній академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровському регіональному інституті НАДУ при Президентові України

протягом навчального року

20

Навчання працівників апарату райдержадміністрації, відділів та управлінь, керівників селищної та сільських рад, організація семінарів – нарад з селищними та сільськими головами, секретарями селищної та сільських рад

1 раз на місяць

21

Організація видачі документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання

протягом року

22

Організація надання допомоги населенню відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року №21  „Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської областей”

протягом року

23

Заходи з нагоди 85-річчя утворення Донецької області

протягом року

24

Заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та пам'ятним датам, згідно з переліком, що додається

100-річчя подій Української революції 1917-1921 років

протягом року

 

25

Організація контролю виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації (за окремим планом)

протягом року

  

Керівник апарату

 райдержадміністрації                                                                    А.Л.Плахотная

 

 

 Додаток

 до Плану основних                   

 заходів Нікольської           

 районної державної

 адміністрації

 на 2017 рік

  

  Міжнародні, державні, професійні свята

 та пам’ятні дати у 2017 році

  

Назва свят, професійних дат

Дата проведення

1

2

Новий рік

1 січня

Різдво Христове

7 січня

День Соборності та Свободи України

День пам”яті жертв Голокосту

22 січня

27 січня

 

 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого

День соціальної справедливості

День Героїв Небесної Сотні

20 лютого

20 лютого

 

 

Міжнародний жіночий день

  08 березня

День землевпорядника

 12 березня

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

19 березня

День працівника податкової та митної справи  України

18 березня

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

24 березня

День Служби безпеки України

25 березня

День Національної гвардії України

26 березня

 

 

 

 

День геолога

02 квітня

День працівників ракетно-космічної галузі України

12 квітня

День довкілля

15 квітня

Пасха (Великдень)

16 квітня

День пожежної охорони

17 квітня

День пам’яток історії та культури

18 квітня

День Чорнобильської трагедії

День охорони праці

26 квітня

28 квітня

 

 

День міжнародної солідарності трудящих

01-02 травня

День памяті  та примирення

08 травня

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

 

09 травня

День матері

14 травня

День боротьби за права кримськотатарського народу

18 травня

День банківських працівників

20 травня

День Європи

20 травня

День науки

20 травня

День пам’яті жертв політичних репресій

21 травня

День слов’янської писемності і культури

24 травня

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

27 травня

День прикордонника

28 травня

День хіміка

28 травня

Міжнародний день миротворців Організації Об¢єднаних Націй

29 травня

 

 

День захисту дітей

01 червня

Трійця

04 червня

День працівників місцевої промисловості

04 червня

День працівників водного господарства

04 червня

День журналіста

06 червня

День працівників легкої промисловості

11 червня

День працівника фондового ринку

12 червня

День медичного працівника

18 червня

День скорботи і вшанування пам¢яті жертв війни в Україні

22 червня

День державної служби

23 червня

День молодіжних та дитячих громадських організацій

25 червня

День молоді

25 червня

День Конституції України

28 червня

 

 

День архітектури України

01 липня

День працівників морського та річкового флоту

02 липня

День судового експерта

04 липня

День працівника природно-заповідної справи

07 липня

День родини

08 липня

День рибалки

09 липня

День українських миротворців

15 липня

День бухгалтера

16 липня

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

16 липня

День хрещення Київської Русі - України

28 липня

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня

День працівників торгівлі

30 липня

 

 

День високомобільних десантних військ

02 серпня

День Національної поліції України

04 серпня

День Повітряних Сил Збройних Сил України

06 серпня

День військ зв¢язку

08 серпня

День будівельника

13 серпня

День працівників ветеринарної медицини

13 серпня

День археолога

15 серпня

День пасічника

19 серпня

День Державного Прапора України

23 серпня

День незалежності України

24 серпня

День авіації України

26 серпня

День шахтаря

27 серпня

 

 

День знань

01 вересня

День нотаріату

02 вересня

День підприємця

03 вересня

День військової розвідки України

07 вересня

День фізичної культури і спорту

09 вересня

День українського кіно

09 вересня

День танкістів

10 вересня

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

10 вересня

День винахідника і раціоналізатора

16 вересня

День фармацевтичного працівника

16 вересня

День рятівника

17 вересня

День працівника лісу

17 вересня

День миру

21 вересня

День партизанської слави

22 вересня

День машинобудівника

24 вересня

День туризму

27 вересня

Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня

День усиновлення

30 вересня

 

 

День ветерана

01 жовтня

Міжнародний день людей похилого віку

01 жовтня

День працівників освіти

02 жовтня

День юриста

08 жовтня

День художника

08 жовтня

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби

08 жовтня

День працівників стандартизації та метрології

10 жовтня

День Українського козацтва

14 жовтня

День захисника України

14 жовтня

День працівників харчової промисловості

15 жовтня

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози

20 жовтня

День працівників целюлозно-паперової промисловості

21 жовтня

День автомобіліста і дорожника

28 жовтня

День визволення України від фашистських загарбників

29 жовтня

 

 

День інженерних військ

03 листопада

День ракетних військ і артилерії

03 листопада

День залізничника

04 листопада

День працівника соціальної сфери

05 листопада

День української писемності та мови

09 листопада

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

09 листопада

День працівників радіо, телебачення та зв'язку

16 листопада

День морської піхоти

16 листопада

День студента

17 листопада

День працівників гідрометеорологічної служби

19 листопада

День скловиробника

19 листопада

День працівників сільського господарства

20 листопада

День Гідності і Свободи

21 листопада

День пам¢яті жертв голодоморів

25 листопада

 

 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

01 грудня

День працівників прокуратури

01 грудня

Міжнародний день інвалідів в Україні

03 грудня

День працівників статистики

05 грудня

День Збройних Сил України

06 грудня

День місцевого самоврядування

07 грудня

День прав людини

10 грудня

День благодійництва

10 грудня

День Сухопутних військ України

12 грудня

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня

День працівників суду

15 грудня

День працівника державної виконавчої служби

17 грудня

День адвокатури

19 грудня

День енергетика

22 грудня

День працівників дипломатичної служби

22 грудня

День працівників архівних установ

24 грудня

   

Керівник апарату райдержадміністрації                                                      А.Л.Плахотная

  

План основних заходів  Нікольської  райдержадміністрації на 2017 рік підготовлений відділом управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

  

 Головний спеціаліст  відділу

 управління персоналом, з  організаційних

 питань  та інформаційної політики    

апарату райдержадміністрації                                                                      Л.С.Павловська

 

 

 

 

УКРАЇНА

  НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

         

  від 20.12.2016 № 404

           смт Нікольське

 

Про   внесення змін до  розпису

 асигнувань у межах  загального

 обсягу бюджетних призначень

 головного розпорядника

на  2016 рік

  

            Відповідно до п.п. 7, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р.     № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,     п. 3.5 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.12.2015 р. № 297 «Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», керуючись ст. 6, 18, 39 Закону  України «Про місцеві державні адміністрації», згідно звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від  19.12.2016 р. № 03-7798:

 1. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального  фонду  районного бюджету на 2016 рік згідно додатку.

  2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове   управління   райдержадміністрації   (Гуц),   контроль -  на  заступника  голови  райдержадміністрації  Кунак Н.А. 

  

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

 від 20.12.2016  № 409

                 смт Нікольське

  

 Про внесення змін до розпорядження

 голови райдержадміністрації від

 12.12.2016 року №  383

  

На  виконання  ст. 75, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 2, 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно листа управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації від 15.12.2016 року      № 03-7714, з метою ефективності використання бюджетних коштів та врахування у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ по галузі «Освіта»:

  1. Внести зміни до додатку 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.12.2016 року № 383 «Про затвердження граничних розрахункових обсягів фінансових показників районного бюджету на 2017 рік», виклавши граничні розрахункові обсяги фінансових показників районного бюджету на 2017 рік у новій редакції (додається).

 2. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації (Гуц), контроль – на заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                       В.В. Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 21.12.2016  № 412

                смт Нікольське

 

 Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації від

12.12.2016 року №  383

 

На  виконання  ст. 75, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 2, 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно листа Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації від 21.12.2016 року № 412:

 1. Внести зміни до додатку 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.12.2016 року № 383 «Про затвердження граничних розрахункових обсягів фінансових показників районного бюджету на 2017 рік», виклавши граничні розрахункові обсяги фінансових показників районного бюджету на 2017 рік у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.12.2016 року № 409 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 12.12.2016 року № 383».

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації (Гуц), контроль – на заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

  

Голова райдержадміністрації                                                                       В.В. Завгородній

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

  НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

  від 22.12.2016 № 414

          смт Нікольське

 

 

Про дострокове припинення договору

 оренди земельної ділянки шляхом

 його розірвання

 

 Розглянувши  заяву  громадянки  Терехової Раїси Олексіївни (згідно довіреності № 113, виданої Новокраснівською сільською радою) про  дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки, укладеного 18 липня 2012 року між Володарською райдержадміністрацією та громадянином Тереховим Костянтином Володимировичем, який зареєстрований у Відділі  Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  142170004002284, земельна ділянка загальною площею 0,5000 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1023, що знаходиться на території  Новокраснівської  сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат по обробці земельної ділянки, відповідно до статей 17, 141 Земельного кодексу України, статей 651, 654 Цивільного кодексу України, статей 6, 13, 16, 21, 41 «Про місцеві державні адміністрації», статей 31, 34 Закону України «Про оренду землі», п. 38 Договору оренди землі від 18 липня  2012 року:

  1. Погодити дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки від 18 липня 2012 року між Володарською райдержадміністрацією  та громадянином Тереховим Костянтином Володимировичем,  який зареєстрований у Відділі  Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002284, земельна ділянка загальною площею 0,5000 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1023, що знаходиться на території  Новокраснівської сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат  по її обробці.

 2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Мендрина) підготувати проект Додаткової  угоди про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки  від  18 липня   2012 року, який зареєстрований у відділі Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002284, між Володарською райдержадміністрацією  та громадянином   Тереховим К.В.

 3. Рекомендувати Відділу Держгеокадастру  у Володарському  районі (Лежайська) віднести дану земельну ділянку до земель запасу державної власності та внести зміни в земельно-облікові, планово-картографічні матеріали відповідно акту приймання передачі земельних ділянок з оренди.

 4. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на юридичний сектор апарату райдержадміністрації (Мендрина), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                       В.В.Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

 від 22.12.2016 № 415

           смт Нікольське

 

 Про дострокове припинення договору

 оренди земельної ділянки шляхом

 його розірвання

 

 Розглянувши  заяву  громадянки  Терехової Раїси Олексіївни (згідно довіреності № 110, виданої Новокраснівською сільською радою) про  дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки, укладеного 18 липня 2012 року між Володарською райдержадміністрацією та громадянином Солдатовим Володимиром Реамировичем, який зареєстрований у Відділі  Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  142170004002283, земельна ділянка загальною площею 0,5000 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1024, що знаходиться на території  Новокраснівської  сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат по обробці земельної ділянки, відповідно до статей 17, 141 Земельного кодексу України, статей 651, 654 Цивільного кодексу України, статей 6, 13, 16, 21, 41 «Про місцеві державні адміністрації», статей 31, 34 Закону України «Про оренду землі», п. 38 Договору оренди землі від 18 липня  2012 року:

  1. Погодити дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки від 18 липня 2012 року між Володарською райдержадміністрацією  та громадянином Солдатовим Володимиром Реамировичем,  який зареєстрований у Відділі  Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002283, земельна ділянка загальною площею 0,5000 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1024, що знаходиться на території  Новокраснівської сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат  по її обробці.

 2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (Мендрина) підготувати проект Додаткової  угоди про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки  від  18 липня   2012 року, який зареєстрований у відділі Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002283, між Володарською райдержадміністрацією  та громадянином   Солдатовим В.Р.

 3. Рекомендувати Відділу Держгеокадастру  у Володарському  районі (Лежайська) віднести дану земельну ділянку до земель запасу державної власності та внести зміни в земельно-облікові, планово-картографічні матеріали відповідно акту приймання передачі земельних ділянок з оренди.

 4. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на юридичний сектор апарату райдержадміністрації (Мендрина), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

  Голова райдержадміністрації                                                       В.В.Завгородній

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

  від 22.12.2016  416

           смт Нікольське

 

  

Про затвердження в райдержадміністрації

 порядку організації проведення

особистих, спільних, виїзних прийомів громадян

 та телефонної  «Прямої лінії»  

 

 З метою забезпечення реалізації громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями, конституційного права на звернення, керуючись Законом України «Про звернення громадян», ст. 6, 25, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указом Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01.02.2012 р. № 45 «Про затвердження в облдержадміністрації порядку організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонної «Гарячої лінії» (в редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 28.01.2015 № 36): 

1. Затвердити порядок організації і проведення особистого, спільного та  виїзного прийому громадян і телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації в новій редакції (додається).

 2. Заступникам голови райдержадміністрації, керівнику апарату, начальникам управлінь, відділів райдержадміністрації забезпечити проведення особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія», згідно із затвердженим порядком.

 3. Рекомендувати селищному, сільським головам вжити додаткових заходів щодо забезпечення належної організації та створення відповідних умов для проведення виїзних прийомів громадян керівними працівниками райдержадміністрації.

 4. Головному спеціалісту відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації Юдіній О.М. забезпечити оприлюднення даного порядку, графіків та підсумків прийомів, їх розміщення на веб- сайті райдержадміністрації.

 5. Головному спеціалісту загального відділу апарату райдержадміністрації Петровій К.В. забезпечити складання щомісячних відомостей про результати додержання графіків прийомів та надання їх до 10 числа місяця, наступного за звітним керівнику апарату райдержадміністрації.

 6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 21.03.2012 р.  № 155 «Про затвердження в райдержадміністрації порядку організації проведення особистих, виїзних прийомів громадян та телефонної «Прямої лінії».

 7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Плахотную А.Л.

 

 Голова райдержадміністрації                                                                                В.В. Завгородній

 

  

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

 _____________№_______

 

 

  

ПОРЯДОК

 організації і проведення особистого, спільного та  виїзного прийому

 громадян і телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія»

 з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації

 

 1.Загальні положення

 1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» і визначає основні вимоги до організації проведення особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації (далі - прийоми).

 1.2. Прийоми проводяться у відповідності до функціонального розподілу обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації без попереднього запису, в порядку черговості громадян. Прийоми Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводяться першочергово.

 1.3. Облік та реєстрація усних звернень осіб та громадян проводиться загальним відділом апарату райдержадміністрації відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 (із змінами) та Класифікатору звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 р. № 50 (із змінами). 

 1.4. Прийоми, за виключенням виїзних, здійснюються у Громадській приймальні (в окремих випадках - в кабінетах голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації) в установлені графіком прийомів дні та години.

 1.5. Відповідальні працівники райдержадміністрації для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених особами або громадянами, можуть залучати до їх розгляду посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, установ району, а також представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі: прокуратури, юстиції, національної поліції відповідно до чинного законодавства.

 1.6. Під час проведення прийомів можуть бути присутні представники осіб та громадян, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 1.7. Графіки прийомів затверджуються щорічно розпорядженням голови райдержадміністрації. Контроль за їх дотриманням здійснює головний спеціаліст загального відділу, на якого покладені відповідні обов’язки.

 Населення району систематично інформується про порядок, графіки, підсумки прийомів в районній газеті «Заря Приазовья», на веб-сайті Нікольської райдержадміністрації, а також шляхом наочного розміщення  на стендах.

 1.8. У разі, якщо вирішити порушені особами або громадянами в усному зверненні питання безпосередньо на прийомах неможливо через складність та/або необхідність  додаткового вивчення, їм може бути запропоновано викласти суть питань у письмовому вигляді. Така заява розглядатиметься у тому ж порядку, що й письмове звернення.

2. Порядок організації і проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації

2.1.   Прийом    громадян    здійснюється  в установлені графіком дні з 8.00 до 12.00, крім вихідних та святкових днів.

2.2.  Вхід громадян до приймальні вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують особу.

2.3.   Запис на особисті прийоми здійснюється у день їх прийому на картках обліку, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина, головним спеціалістом загального відділу, на якого покладено відповідні обов’язки.

2.4. Організацію проведення особистих прийомів керівництва райдержадміністрації, оформлення карток обліку та доручень за результатами прийомів здійснює головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки. 

 2.5. Контроль за станом виконання доручень керівництва райдержадміністрації, наданих під час їх особистих прийомів, здійснює головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки. Контролює  виконання  наданих на прийомі головою райдержадміністрації доручень виконавцями у встановлений термін, узгоджує з виконавцями  проекти інформацій і відповідей  заявникам та надає їх на ознайомлення та підпис голові райдержадміністрації за 2 дні до настання терміну виконання.

3. Порядок організації проведення виїзних прийомів громадян керівними працівниками райдержадміністрації

 3.1. Виїзні прийоми громадян здійснюються керівними працівниками   райдержадміністрації за місцем проживання громадян згідно із затвердженим  графіком.

 3.2. Організацію проведення виїзних прийомів громадян, інформування населення про їх проведення, створення відповідних умов, запис громадян забезпечують керівники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств чи організацій, в яких заплановано проведення виїзного прийому.

 3.3.   Керівні працівники райдержадміністрації:

 3.3.1  Визначають дату проведення особистого виїзного прийому, доводять її до відома керівників органів місцевого самоврядування.

 3.3.2  Інформують загальний відділ апарату райдержадміністрації  про кількість   громадян, що звернулись під час прийому; кількість звернень, з яких надані роз'яснення по суті порушених питань; кількість звернень, що потребують обліку та контролю за наданими керівними працівниками райдержадміністрації дорученнями.

 3.4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників райдержадміністрації, наданих під час їх виїзних прийомів, здійснює головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки.

  4. Порядок проведення спільних прийомів громадян керівними працівниками райдержадміністрації

 4.1. Спільні прийоми громадян проводяться керівними працівниками райдержадміністрації за участю керівних працівників житлово-комунальних підприємств таструктурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, установ району, а також представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, національної поліції за затвердженим графіком без попереднього запису.

 4.2.  Запис на спільні прийоми здійснюється працівником загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки  на картках обліку згідно з документами, що посвідчують особу громадянина.

 4.3. Організацію проведення спільних прийомів, оформлення доручень на картках обліку за результатами прийомів забезпечують керівні працівники райдержадміністрації. Контроль за станом виконання доручень, наданих під час спільних прийомів, здійснює працівник загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки.

 5. Порядок організації проведення телефонного зв'язку з населенням  «Пряма лінія» керівними працівниками райдержадміністрації

5.1. Прямий телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» проводиться безпосередньо керівними працівниками райдержадміністрації згідно з затвердженим графіком.

 5.2. Звернення громадян, що надходять на «Пряму лінію» до керівних працівників райдержадміністрації, оформлюються ними у день надходження в журналі реєстрації у відповідності до відомостей, які громадяни повідомляють про себе, з обов’язковим зазначенням їх номерів телефонів.

 5.3. Під час проведення прямого телефонного зв’язку з населенням головою райдержадміністрації спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, відповідальний за організацію і проведення особистого прийому громадян:

 5.3.1  Здійснює облік телефонних звернень громадян, визначає перелік питань, готує доручення  та передає їх виконавцям, згідно резолюції голови райдержадміністрації.

 5.3.2  Забезпечує   контроль   за   виконанням   доручень,   наданих головою райдержадміністрації при проведенні цих заходів, та наданням інформації громадянам, що звернулись, про результати розгляду їх звернень.

 5.4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників райдержадміністрації, наданих під час їх телефонного спілкування з населенням «Пряма лінія» здійснює головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладено відповідні обов’язки. 

  

Керівник апарату

 райдержадміністрації                                                                                           А.Л. Плахотная

   

Порядок організації і проведення особистого, спільного та  виїзного прийому громадян і телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія» з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, розроблений загальним відділом апарату райдержадміністрації

  

Головний спеціаліст загального

 відділу апарату райдержадміністрації                                                                      К.В. Петрова

 

  

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 22.12.2016 417

           смт Нікольське

 

Про приписку громадян 2000 року

 народження до призовної дільниці

 

 На виконання статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою взяття на військовий облік громадян  України чоловічої статі 2000 року народження, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до  військової служби, встановлення освітнього рівня, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей:

 1.       Провести з 9 січня по 31 березня  2017 року приписку громадян 2000 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського об’єднаного районного військового комісаріату (далі – Кальміусько-Нікольський ОРВК).

 2.      Для проведення приписки громадян України 2000 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського ОРВК та старших за віком, яких додатково виявлено та які своєчасно не пройшли приписку до призовної дільниці, у терміни,  встановлені Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу», створити комісію з питань приписки громадян України 2000 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського ОРВК та затвердити її склад (додається).

 3.      Затвердити склад медичної комісії для проведення приписки громадян України 2000 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського ОРВК(додається).

 4.       Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад, керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів:

 4.1.    Надати всебічну допомогу військкомату в проведенні заходів, пов’язаних з припискою громадян до призовної дільниці.

 4.2.    Організувати  збір і надання до військкомату документів, необхідних для оформлення особових справ призовників, і забезпечити своєчасну явку юнаків на призовну дільницю згідно графіку надання списків юнаків 2000 року народження та старшого віку на приписку до призовної дільниці військкомату .

 5.       Фінансовому  управлінню райдержадміністрації (Гуц) передбачити в районному бюджеті на 2017 рік кошти для перевезення юнаків до призовної дільниці військкомату.

 6.       Рекомендувати Нікольському відділенню поліції Волноваського відділу поліції ГУ  НП в Донецькій області (Степанов):

 6.1.    Надати до військкомату списки юнаків 2000 року народження, які притягалися до кримінальної відповідальності, що перебували під слідством або судом, мають виклики в органи внутрішніх справ за антигромадську поведінку, зловживають алкогольними напоями, наркотичними речовинами.

 6.2.    За інформацією Кальміусько-Нікольського ОРВК провести протягом терміну проведення приписки розшук  осіб, які ухиляються від приписки, організувати їх доставку до військкомату.

 6.3.    Здійснювати реєстрацію та зняття з реєстрації юнаків 2000 року народження та старшого віку за їх місцем проживання тільки при наявності  військово-облікових документів з відміткою військкомату про постановку або зняття з військового обліку.

 7.       Центральній районній лікарні  Нікольського району (Шамлі):

 7.1.    Організувати проведення всіх необхідних обстежень, а також флюорографію органів грудної клітини громадян зазначеної категорії.

 7.2.    Передати з лікувальних установ  району до військкомату медичні картки, а також списки осіб, що знаходяться на диспансерному обліку.

 8.       Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Терещенко), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В. М.

  

Голова

 райдержадміністрації                                                                                             В. В. Завгородній

 

           

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації,

22.12.2016  № 417

 

 

Склад

комісії з питань приписки громадян України 2000  року народження до призовної дільниці

Кальміусько-Нікольського  ОРВК

  

Дем’яненко

Олександр Вадимович

-

військовий комісар Кальміусько-Нікольського  ОРВК, голова комісії (за згодою)

Єфіменко

ВалентинаІванівна

-

медична сестра терапевтичного  кабінету поліклінічного відділення  центральної районної лікарні  Нікольського району, секретар комісії (за згодою)

 

Члени комісії:

 

Зубова

Світлана Віталіївна

-

лікар-терапевт центральної районної лікарні Нікольського  району (за згодою)

Сєвєріна

Неллі Миколаївна

-

директор Нікольського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

Степанов

Андрій Олександрович

-

начальник Нікольського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області (за згодою)

Третяк

Анжела Петрівна

-

начальник відділу освіти райдержадміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату

 райдержадміністрації                                                                                             А. Л.  Плахотная

 

 Склад комісії з питань приписки громадян України 2000  року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського  ОРВК розроблено відділом житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

  

Начальник відділу житлово-комунального

 господарства райдержадміністрації                                                                       С. Ф. Терещенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації,

22.12.2016  № 417

 

Склад

 медичної комісії для проведення приписки

 громадян  України 2000 року народження до призовної дільниці

 Кальміусько-Нікольського ОРВК

 

Бречко

Анатолій Олексійович

 

-

заступник головного лікаря з медичної частиницентральної районної лікарні Нікольського району

Зубова

Світлана Віталіївна

 

-

лікар-терапевт, завідувач відділенням центральної районної лікарні Нікольського району

Комишан

Олександр Дмитрович

 

-

лікар-психіатр поліклінічного відділення центральної районної лікарні Нікольського району

Папакиця

Олександр Костянтинович

 

-

лікар-хірург, завідувач відділенням центральної районної лікарні Нікольського району

Рютель

Людмила Олексіївна

 

-

лікар-невропатолог поліклінічного відділення центральної районної лікарні Нікольського району

 

 

лікар-окуліст центральної районної лікарні зі складу Кальміуської медичної комісії (за згодою)

 

 

лікар-отоларинголог зі складу Кальміуської медичної комісії (за згодою)

 

 

лікар-дерматолог зі складу Кальміуської медичної комісії (за згодою)

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                А. Л. Плахотная

 

Склад медичної комісії для проведення припискигромадян  України 2000 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського ОРВК розроблено відділом житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                                                       С. Ф. Терещенко

 

 

 

УКРАЇНА

  НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від  23.12.2016 № 418

           смт Нікольське

 

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельної ділянки

у власність громадянці Захар О.С. для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

 

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Захар Олени Сергіївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Тополинської сільської ради Нікольського району Донецької області, керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Захар Олени Сергіївни із земель колишнього КСП «Первомайська ПТФ» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва яка розташована на території Тополинської сільської ради Нікольського району Донецької області».

  2.   Передати у власність громадянці  Захар Олені Сергіївні земельну ділянку загальною  площею 1,8394 га ріллі (1421787000:06:000:1345)  із земель колишнього КСП «Первомайська ПТФ», яка знаходиться на території Тополинської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

  3.  Земельну ділянку, одержану у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

  4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на Відділ Держгеокадастру у Володарському районі (Лежайська), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                 В.В.Завгородній

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

   від 23.12.2016 № 419

           смт Нікольське

 

 Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі

 на місцевості) громадянину  Бондаренку О.І. для ведення

 товарного сільськогосподарського виробництва

 

            Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Чуйко Віктора Леонідовича, який діє за довіреністю від 09.12.2016 року № 203,   про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

             Надати громадянину Бондаренку Олександру Івановичу, власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 011063  від 12.12.2016 р., дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною площею 7,7 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Покровське», згідно схеми поділу земель КСП «Покровське», погодженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.11.2005 р. № 386, розташованих на території Боївської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

  Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

  

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 23.12.2016 № 420

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельних ділянок

у власність громадянці Ахметовій Н.М. для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

 

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Ахметової Наталії Миколаївни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Касянівської сільської ради Нікольського району Донецької області, керуючись статтями 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

            1. Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  гр. Ахметовій Наталії Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані  на території Касянівської  сільської ради  Нікольського  району  Донецької області».

            2.  Передати у власність громадянці  Ахметовій Наталії Миколаївні земельну ділянки загальною  площею 5,6905 га ріллі (1421783300:07:000:0491) та 3,1422 га ріллі (1421783300:07:000:1167)  із земель колишнього КСП «Дружба», які знаходяться на території Касянівської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

            3. Земельні ділянки, одержані у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

            4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на Відділ Держгеокадастру у Володарському районі (Лежайська), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                 В.В.Завгородній

 

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від 27.12.2016 № 421

          смт Нікольське

 

Про тимчасове призупинення

навчально-виховного процесу у

загальноосвітніх навчальних

закладах Нікольського району

 

 Керуючись статтею 6, пунктом 6 статті 13, статтею 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 20, 29, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статтями 5, 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання наказу т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 17.09.2015 №160 «Про забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ», Комплексного плану заходів профілактики грипу та ГРВІ у Донецькій області на 2013-2018 р., затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.02.2013 № 88, Комплексного плану заходів з профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Нікольському районі на 2013-2017 роки, затвердженого розпорядженням голови Нікольської райдержадміністрації від 15.03.2013 № 68, протоколу засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28.12.2016, враховуючи стан епідемічної ситуації в районі, у зв’язку з підвищенням епідпорогу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району на гострі респіраторні захворювання:

 1.        Призупинити навчально-виховний процес в загальноосвітніх навчальних закладах району з 28.12.2016 р. по 30.12.2016 р. до стабілізації епідситуації.

2.         Заборонити проведення усіх масових заходів з 28.12.2016 р. до стабілізації епідситуації.

3.        Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на відділ освіти райдержадміністрації (Третяк), контроль – на заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

  

 

Голова райдержадміністрації                                                                    В.В.Завгородній