Розпорядження від 04.07.2016 № 197

Posted in 2016

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 04.07.2016 № 197

          смт Нікольське

 

 

Про затвердження Положення

про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 10 червня 2016 року № 173 «Про затвердження Регламенту Нікольської районної державної адміністрації», відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 26 листопада 2012 року № 741, керуючись статтями 5, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

 

1. Затвердити Положення про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Положення) у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації  від 28.05.2013 року № 134 «Положення про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                         В.В. Завгородній

 

 

 

Затверджено

розпорядження голови райдержадміністрації

____________№ _____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (нова редакція)

 

1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Управління) є структурним підрозділом Нікольської районної державної адміністрації, утвореним головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної території забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

Повна назва Управління: УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Скорочена назва Управління: УСЗН НІКОЛЬСЬКОЇ РДА.

2. Управління підпорядковане голові райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціальної політики України Донецької обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

3. Управління перейменоване з  управління соціального захисту населення Володарської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 03197247) згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 червня 2016 року № 173 «Про затвердження Регламенту Нікольської районної державної адміністрації».

4. Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації є правонаступником управління соціального захисту населення Володарської районної державної адміністрації.

5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голів  обласної, районної держадміністрацій, рішеннями районної ради, а також положенням про Управління.

6. Управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, в тому числі працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення, сім’ям з дітьми та багатодітним сім’ям; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, в тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів регіональних та районних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення;

2) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

3) забезпечення соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил України, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

4) організацію на відповідній території соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;

5) реалізацію державної політики зайнятості на території району, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

6) забезпечення сприяння:

органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку району;

громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих верств населення.

8. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, розпоряджень голів обласної, районної держадміністрацій, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил та норм у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан і тенденції соціального розвитку у межах району та вживає заходів щодо усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо районного розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань соціального захисту населення, у визначених законом випадках;

10) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

12) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) готує проекти (бере участь у підготовці проектів) угод, договорів, протоколів зустрічей робочих груп у межах своїх повноважень;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

17) надає методичну допомогу з питань у сфері соціального захисту населення;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях, в межах своїх повноважень бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

23) забезпечує захист персональних даних;

24) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та Департаменту;

25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, райдержадміністрації та Департаменту;

26) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання  райдержадміністрації та  Департаменту;

27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу;

28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладання територіальних угод між райдержадміністрацією, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва райдержадміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

здійснює моніторинг з питань погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

бере участь у розробленні та реалізації районних програм, спрямованих на забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із важкими і шкідливими умовами, поліпшення умов праці та попередження виробничого травматизму;

бере участь у розробленні районної програми зайнятості населення,  в межах повноважень координує роботу із здійснення заходів, передбачених районною програмою зайнятості населення; бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці, зменшенню рівня трудової міграції;

забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- компенсації особам, які відповідно до Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;

- пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

- своєчасного призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, виконання інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

надання в межах своєї компетенції пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, одиноких матерів, сімей з дітьми, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних і малозабезпечених сімей та інших категорій громадян відповідно до законодавства України;

організовує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

організовує роботу районної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня особам, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», здійснює виплату винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати героїня»;

забезпечує організацію, аналіз щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Департамент про зміну їх одержувачів;
31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню: 

вивчає потребу району у соціальних послугах, готує та подає пропозиції райдержадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, сім’ям чи особам, які потребують сторонньої допомоги;

здійснює координацію діяльності територіального центру з надання соціальних послуг та інших соціальних закладів, установ та служб в реалізації державної соціальної політики у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню;

забезпечує у разі потреби влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи органів соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

забезпечує ведення реєстру суб’єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям чи особам, які потребують сторонньої допомоги, іншим соціально вразливим громадянам, в тому числі з питань надання благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам;

подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, координує роботу з підвищення іх кваліфікації;

сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», їх соціальній адаптації;

32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ; 
організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів із забезпечення автомобілями відповідно до законодавства, в тому числі безоплатне та пільгове;
здійснює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;
визначає потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту;
сприяє створенню безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення у закладах соціального захисту району;
33) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Департаменту;

34) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

35) здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

9. Управління для здійснення визначених повноважень та виконання покладених завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань соціального захисту населення та соціально-трудових відносин;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

10. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування,  іншими територіальними підрозділами, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

11. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

12. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню в Управлінні належних умов праці;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, які належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з Департаментом, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням голови  райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції.

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів та у встановленому законодавством порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

17) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації або Департаментом.

14. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника Управління та за погодженням з Департаментом в установленому законодавством порядку.

15. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в Управління можуть утворюватися  комісії.

Склад рад та комісій, положення про них затверджує начальник Управління.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

18. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                А.Л. Плахотная

 

Положення підготовлено  управлінням соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації

 

Начальник управління

С.А.Аліпа