Розпорядження за ЛИПЕНЬ 2016 року

Posted in 2016

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 04.07.2016 № 197

          смт Нікольське

 

 

Про затвердження Положення

про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 10 червня 2016 року № 173 «Про затвердження Регламенту Нікольської районної державної адміністрації», відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 26 листопада 2012 року № 741, керуючись статтями 5, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

 

1. Затвердити Положення про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Положення) у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації  від 28.05.2013 року № 134 «Положення про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                         В.В. Завгородній

 

 

 

Затверджено

розпорядження голови райдержадміністрації

____________№ _____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (нова редакція)

 

1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Управління) є структурним підрозділом Нікольської районної державної адміністрації, утвореним головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної території забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

Повна назва Управління: УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Скорочена назва Управління: УСЗН НІКОЛЬСЬКОЇ РДА.

2. Управління підпорядковане голові райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціальної політики України Донецької обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

3. Управління перейменоване з  управління соціального захисту населення Володарської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 03197247) згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 червня 2016 року № 173 «Про затвердження Регламенту Нікольської районної державної адміністрації».

4. Управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації є правонаступником управління соціального захисту населення Володарської районної державної адміністрації.

5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голів  обласної, районної держадміністрацій, рішеннями районної ради, а також положенням про Управління.

6. Управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, в тому числі працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення, сім’ям з дітьми та багатодітним сім’ям; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, в тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів регіональних та районних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення;

2) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

3) забезпечення соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил України, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

4) організацію на відповідній території соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;

5) реалізацію державної політики зайнятості на території району, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

6) забезпечення сприяння:

органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку району;

громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих верств населення.

8. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, розпоряджень голів обласної, районної держадміністрацій, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил та норм у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан і тенденції соціального розвитку у межах району та вживає заходів щодо усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо районного розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань соціального захисту населення, у визначених законом випадках;

10) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

12) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) готує проекти (бере участь у підготовці проектів) угод, договорів, протоколів зустрічей робочих груп у межах своїх повноважень;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

17) надає методичну допомогу з питань у сфері соціального захисту населення;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях, в межах своїх повноважень бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

23) забезпечує захист персональних даних;

24) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації та Департаменту;

25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, райдержадміністрації та Департаменту;

26) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання  райдержадміністрації та  Департаменту;

27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу;

28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладання територіальних угод між райдержадміністрацією, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва райдержадміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

здійснює моніторинг з питань погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

бере участь у розробленні та реалізації районних програм, спрямованих на забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із важкими і шкідливими умовами, поліпшення умов праці та попередження виробничого травматизму;

бере участь у розробленні районної програми зайнятості населення,  в межах повноважень координує роботу із здійснення заходів, передбачених районною програмою зайнятості населення; бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці, зменшенню рівня трудової міграції;

забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- компенсації особам, які відповідно до Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;

- пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

- своєчасного призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, виконання інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

надання в межах своєї компетенції пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, одиноких матерів, сімей з дітьми, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних і малозабезпечених сімей та інших категорій громадян відповідно до законодавства України;

організовує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

організовує роботу районної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня особам, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», здійснює виплату винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати героїня»;

забезпечує організацію, аналіз щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Департамент про зміну їх одержувачів;
31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню: 

вивчає потребу району у соціальних послугах, готує та подає пропозиції райдержадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, сім’ям чи особам, які потребують сторонньої допомоги;

здійснює координацію діяльності територіального центру з надання соціальних послуг та інших соціальних закладів, установ та служб в реалізації державної соціальної політики у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню;

забезпечує у разі потреби влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи органів соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

забезпечує ведення реєстру суб’єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям чи особам, які потребують сторонньої допомоги, іншим соціально вразливим громадянам, в тому числі з питань надання благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам;

подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, координує роботу з підвищення іх кваліфікації;

сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», їх соціальній адаптації;

32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ; 
організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів із забезпечення автомобілями відповідно до законодавства, в тому числі безоплатне та пільгове;
здійснює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;
визначає потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту;
сприяє створенню безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення у закладах соціального захисту району;
33) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Департаменту;

34) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

35) здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

9. Управління для здійснення визначених повноважень та виконання покладених завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації з питань соціального захисту населення та соціально-трудових відносин;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

10. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування,  іншими територіальними підрозділами, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

11. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

12. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню в Управлінні належних умов праці;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, які належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з Департаментом, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням голови  райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції.

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів та у встановленому законодавством порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

17) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації або Департаментом.

14. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника Управління та за погодженням з Департаментом в установленому законодавством порядку.

15. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в Управління можуть утворюватися  комісії.

Склад рад та комісій, положення про них затверджує начальник Управління.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

18. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                А.Л. Плахотная

 

Положення підготовлено  управлінням соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації

 

Начальник управління

С.А.Аліпа

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА           РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

        від 05.07.2016  № 200

                      смт Нікольське

 

Про затвердження Положення про

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

            На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 08.06.2016 № 171 «Про структуру райдержадміністрації», згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 року № 1370 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації», керуючись статтями 5, 6, 17, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:  

            1. Затвердити Положення про відділ економіки Нікольської районної державної адміністрації (додається).

            2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.12.2013 № 434 «Про затвердження Положення про відділ економіки Володарської районної державної адміністрації».

           

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації

В.В.Завгородній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

____________№____

 

 

                   

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ

НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1. Відділ економки Нікольської районної державної адміністрації (далі – ВІДДІЛ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації та є правонаступником відділу економіки Володарської районної державної адміністрації.

Повне найменування – ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Скорочене найменування – ВЕ РДА.

2. ВІДДІЛ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ з питань реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України.

3. ВІДДІЛ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі – Держпідприємництво), іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями Нікольської районної ради, а також цим Положенням.

    4.  Основними завданнями ВІДДІЛУ є забезпечення реалізації на території району:

             державної політики економічного і соціального розвитку;

             державної регіональної політики;

державної політики  з розвитку підприємництва, державної  регуляторної політики;

             державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики  щодо управління об'єктами державної власності, які належать до сфери управління райдержадміністрації.

                5.  ВІДДІЛ відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, Держпідприємництва, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією.

                5.2.  Бере участь у:    

                розробленні державної стратегії регіонального розвитку, щорічних планів та заходів щодо її реалізації;

                розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм. Забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

реалізації державної цінової політики відповідно до повноважень райдержадміністрації;

розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної  політики стосовно доходів населення.

5.3. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку району, секторів та галузей економіки, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку сіл та селищ району.

5.4. Здійснює розробку структури прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку району, методичні рекомендації щодо їх підготовки.

5.5. Спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади здійснює розробку:

                проекту регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію та моніторинг її виконання;

прогнозівта проектів програм економічного і соціального розвитку району на середньо-і короткостроковий періоди, а також пропозиції до проектів державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвиткурайону.

                5.6. Погоджує прогнози розвитку галузей економіки на середньо- та короткостроковий періоди, проекти програм розвитку галузей економіки в районі.

                5.7.   Забезпечує моніторинг виконання  програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період.

                5.8.   Здійснює облік районних цільових програм.

                5.9.  Готує пропозиції щодопогодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, соціальній сфері району.

                5.10. Визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення району.

                5.11. Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період і програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення та виконання місцевих, регіональних, галузевих та державних цільових програм.

                5.12.  Сприяє комплексному соціально-економічному розвитку селищної та сільських територій району.

                5.13. Здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць для визнання територій депресивними; розробляє проекти програм подолання депресивності територій на відповідний період  і проводить моніторинг їх виконання.

5.14.  Аналізує стан розвитку підприємництва в селах та селищі району, здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва.

                5.15.  Розробляє спільно із громадськими організаціями підприємців проекти районних програм підтримки і розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг їх виконання.

                5.16. Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в районі.

5.17.  Бере участь у:

            розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку та ринку послуг в районі;

розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

                5.18. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

                5.19. Сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва.

                5.20. Проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг у селищах та селах району.

                5.21.Приймає участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації у забезпеченні в межах своїх повноважень проведення виставково-ярмаркових заходів в селищі та селах району з продажу продовольчих і непродовольчих товарів населенню.

                5.22. Забезпечує виконання повноважень райдержадміністрації щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно доЗакону України "Про управління об'єктами державної власності".

                5.23. Готує висновки щодо доцільності виділення коштів із резервного фонду районного бюджету.

5.24.   Бере участь разом з іншими структурними підрозділамирайдержадміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та Митним союзом, подає Департаменту економіки відповідні пропозиції.

5.25. Вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України.

5.26. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.

5.27.   Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.

5.28.  Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких є  ВІДДІЛ.

5.29. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноваженьВІДДІЛУ.

5.30. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділирайдержадміністрації.

5.31. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами райдержадміністрації.

5.32.  Бере участь у:

   підготовці звітіврайдержадміністрації щодо виконання делегованих районною радою повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

   підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради.

                5.33.  Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

                5.34. Опрацьовує за дорученням керівництва райдержадміністрації запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

                5.35.  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої єВІДДІЛ.

                5.36. Приймає участь у реалізації райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень.

                5.37. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції,з охорони праці, пожежної безпеки.

                5.38. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

                5.39. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

                5.40. Забезпечуєзахист персональних даних.

                5.41. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених повноважень.

                5.42. Приймає участь у контролі реалізації виконавчими органами органів місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади та здійснює відповідну методичну допомогу.

             5.43.  Є суб`єктом надання адміністративних послуг.

                5.44. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

                6. ВІДДЛ має право:

   6.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

                6.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  6.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, їх системами зв’язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

                7. ВІДДІЛ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також з об'єднаннями громадян.

                8. ВІДДІЛ очолює начальник, який призначаєтьсяна посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Департаментом економіки облдержадміністрації .

                9. Начальник ВІДДІЛУ:

                9.1. Здійснює керівництво ВІДДІЛОМ, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в ВІДДІЛІ

                9.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про ВІДДІЛ.

                9.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

                9.4. Планує роботу ВІДДІЛУ, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

                9.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  ВІДДІЛУ.

                9.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на ВІДДІЛ завдань та затверджених планів роботи.

                9.7. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

                9.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції ВІДДІЛУ.

            9.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

            9.10. За дорученням голови райдержадміністрації представляє інтереси ВІДДІЛУ у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

            9.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

            Накази нормативно - правового характеру,  які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області

           9.12. Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

            9.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису ВІДДІЛУ.

            9.14. Здійснює добір кадрів.

            9.15. Організує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ВІДДІЛУ.

                9.16. Здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців ВІДДІЛУ, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення  до дисциплінарної відповідальності.

                9.17. Здійснює прийняття на роботу та звільнення у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників ВІДДІЛУ, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення  до дисциплінарної відповідальності.

                9.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень ВІДДІЛУ.

                9.19. Забезпечує дотримання працівниками ВІДДІЛУ правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

   10. ВІДДІЛ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників ВІДДІЛУ визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

   Штатний розпис та кошторис ВІДДІЛУ затверджує голова райдержадміністрації.

                11. ВІДДІЛ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                  А.Л.Плахотная

 

 

Положення про ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ розробленовідділом економіки райдержадміністрації.

 

 

Начальник відділу                                                                                           С.В.Паніотова

 

 

УКРАЇНА

 

 

 

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

      

 

 

 

 від 05.07.2016 № 201

 

          смт Нікольське

 

 

 

Про затвердження Положення

 

про Ні кольський  районний

 

центр соціальних служб для сім’ї,

 

дітей та молоді

 

 

 

Керуючись статтями 5, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частиною 3 статті 17 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015р. № 495 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», листа Донецького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 27.07.2015 № 02-527 щодо приведення у відповідність Положення про центр соціальних служб згідно чинного законодавства

 

 

 

1. Затвердити Положення про Нікольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції (додається).

 

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 22.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про Володарський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                          В.В. Завгородній                                              

 

 

 

                                 

 

УЗГОДЖЕНО

Директор Донецького обласного центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

 

_____________ Ю.М. Балаболка                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від____________2016р   №_______

Голова  райдержадміністрації

________________ В.В. Завгородній

 

                                                                              

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР

 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 

 (нова редакція)

 

смт Нікольське - 2016

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Нікольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

1.2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Нікольською  райдержадміністрацією  і належить до сфери її управління.

 

1.3. Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Нікольською райдержадміністрацією.

 

1.4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс,  реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням і символікою.

 

1.5. Юридична адреса: 87000  Україна, Донецька область, Ні кольський  район, смт Нікольське, вул. Свободи, 87, к.49, ЄДРПОУ 21999210.

 

1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а  також цим Положенням.

 

Діяльність Центру спрямовується управлінням соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації.

 

1.7. Основними принципами діяльності Центру є законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

1.8.  Положення може бути переглянуто цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують діяльність Центру.

 

1.9. Соціальні послуги, що надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 

2.1. Проведення соціально - профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді.

 

2.2. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

 

2.3. Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

2.4. Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.

 

2.5. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу  територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

2.6. Здійснення інших функцій відповідно до покладених на нього  завдань.

 

ІІІ. ЦЕНТР

 

3.1. Відповідно до покладених на нього завдань, здійснює заходи щодо:

 

-  виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

-  соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

 

- соціальної  та психологічної адаптації дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

 

-  соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

 

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

 

3.2. Проводить оцінку потреб сім’ї, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи.

 

3.3. Надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід.

 

3.4. За повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

 

3.5. Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин.

 

3.7. Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає обласному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення.

 

3.8. Дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

3.9. Забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».  

 

VІ. ЦЕНТР МАЄ ПРАВО

 

4.1. Вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

4.2. Подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції.

 

4.3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

 

4.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

4.5.  В установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

 

4.6. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

 

4.7. Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

V. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

 

5.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови Нікольської райдержадміністрації за погодженням із Донецьким обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

5.2.  Директор Центру:

 

Завдання, обов’язки та повноваження:

 

- керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;   

 

- визначає ступінь відповідальності його працівників;

 

- складає в установленому порядку структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджується Мінсоцполітики;

 

- затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;

 

- видає у межах своєї компетенції накази організаційно – розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання;

 

- здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань Центру;

 

- у процесі виконання завдань, покладених на Центр, забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування. представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 

- розпоряджається коштами Центру у межах затвердженого кошторису витрат;

 

-              утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію державних службовців;

 

 -  призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

 

- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

 

-  контролює стан трудової та виконавської дисципліни у Центрі;

 

- у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

 

- здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Центру, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, скарг, заяв;

 

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Має право:

 

- за дорученням керівництва представляти Центр в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції;

 

- у межах своїх повноважень та на виконання завдань Центру видавати накази, організовувати та контролювати їх виконання;

 

- одержувати в установленому порядку від органів державної влади

 

 та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Центр завдань;

 

- залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженнями з їх керівниками)для розгляду питань, що належать до компетенції Центру;

 

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

 

- вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками Центру посадових обов’язків;

 

- вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи Центру.

 

Повинен знати:Конституцію України, закони України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності Центру, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно – правові акти, що стосуються розвитку Центру; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; форми та методи роботи із засобами масової інформації, інструкції з діловодства у Центрі, основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні принципи роботи на комп’ютері; державну мову.

 

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 років.

 

VІ. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Джерелами фінансування Центру є кошти районного бюджету у розмірі не менше, ніж передбачено нормативами фінансування на відповідний рік згідно Закону України  «Про державний бюджет України»; спонсорські, благодійні внески та інші джерела, не заборонені законодавством, кошти, що надходять з додаткових джерел не підлягають вилученню, і можуть використовуватися виключно на виконання основних завдань, покладених на Центр.

 

6.2.  Центр  має право:

 

-  придбати, орендувати необхідне  йому обладнання та інше майно;

 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження соціальної роботи згідно із законодавством.

 

6.3. Статистична звітність про діяльність Центру здійснюється відповідно до законодавства.

 

6.4.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Мінсоцполітики та інших органів виконавчої влади.

 

6.5. Умови оплати праці працівників Центру затверджуються Міністерством соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів.

 

VІІ. ВЗАІМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 

         7.1. Центр в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами райдержадміністрації,  органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо  строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на Центр завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 

 

Керівник  аппарату райдержадміністрації                                  А.Л. Плахотная

 

 

 

Положення підготовлено Нікольським районним    центром соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді                                

 

 

 

Директор                             Н.М. Сєвєріна                                                                               

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 05.07.2016 № 202

          смт Нікольське

 

 

Про затвердження Положення

про відділ житлово-комунального

господарства Нікольської

районної державної адміністрації

 

 

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 08.06.2016 року №171 «Про структуру райдержадміністрації», керуючись статями 5,6,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 25.09.2012 №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

            1.    Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства Нікольської  районної державної адміністрації (додається).

            2.    Визнати таким що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 13.01.2015 № 3 «Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства Володарської районної державної адміністрації».

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                                В. В. Завгородній

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від _________ № ______

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1.           Відділ житлово-комунального господарства Нікольської районної державної адміністрації є структурним пiдроздiлом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, є пiдзвiтним i підконтрольним голові райдержадмiнiстрацiї, Департаменту житлово-комунального господарства, Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації.

2.           Відділ  житлово-комунального господарства Нікольської районної державної адміністрації (далi - відділ), згідно із розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.06.2016  року №  171 «Про структуру райдержадміністрації».

3.           Відділ у своїй дiяльностi  керується Конституцією України, законами України, актами  Президента України, Кабінету Мiнiстрiв України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадмiнiстрацiї, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови райдержадмiнiстрацiї, рішеннями районної ради, наказами директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, наказами директора Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, а також цим Положенням.

4.           Повне найменування відділу - відділ  житлово-комунального господарства Нікольської районної державної адміністрації.

Скорочене найменування – Відділ ЖКГ Нікольської РДА.

            5.           Основними завданнями відділу є:

5.1.        Забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження,  ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), розвитку базових галузей промисловості з питань розвитку промисловості та енергоефективності, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, , поховання, інженерного захисту територій.

5.2.        Внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства.

5.3.        Підготовка у межах компетенції пропозицій до проекту районного бюджету та подання їх на розгляд райдержадміністрації.

5.4.        Здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм.

5.5.        Забезпечення у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та участь у їх виконанні.

5.6.        Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування  на них, ліквідації їх наслідків на відповідній території.

5.7.        Координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

5.8.        Розроблення заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період.

5.9.        Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

6.           Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

6.1.        У сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

6.1.1.     Забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері.

6.1.2.     Розробляє і реалізує районні програми, приймає участь у розробленні, реалізації програм у цій сфері.

6.1.3.     Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень.

6.1.4.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них.

6.1.5.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням.

6.1.6.     Проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги.

6.1.7.     Реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення.

6.1.8.     Розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ.

6.1.9.     Інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду.

6.1.10.   Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції житлового фонду.

6.2.        У сфері теплопостачання та енергозбереження:

6.2.1.     Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері.

6.2.2.     Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання.

6.2.3.     Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

6.2.4.     Погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації.

6.2.5.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо виконання правил і норм у сфері теплопостачання.

6.2.6.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів  населених пунктів тепловою енергією.

6.2.7.     Забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження  згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві відповідних регіональних програм.

6.2.8.     Вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

6.3.        У сфері питної води та питного водопостачання:

6.3.1.     Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері.

6.3.2.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм.

6.3.3.     Порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.

6.3.4.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

6.3.5.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеженні або забороні використання питної води для промислових потреб,  належного забезпечення жителів  населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам.

6.3.6.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо розробки і забезпечення реалізації проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

6.4.        У сферах благоустрою населених пунктів, галузі поховання:

6.4.1.     Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів.

6.4.2.     Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

6.4.3.     Бере участь у проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку».

6.4.4.     Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, галузі поховання.

6.4.5.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів.

6.4.6.     Надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання.

6.4.7.     Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення на території району державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.

6.5.        У сфері цивільного захисту та надзвичайних ситуацій:

6.5.1.     Організовує розроблення заходів щодо удосконалення організації цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню  і реагування на них.

6.5.2.     Подає голові райдержадміністрації, Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації пропозиції до проектів державних та регіональних програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, контролює виконання затверджених програм.

6.5.3.     Бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством.

6.5.4.     Надає пропозиції щодо розроблення заходів щодо участі органів управління і сил цивільної оборони у виконанні завдань територіальної оборони.

6.5.5.     Надає пропозиції щодо заходів по проведенню тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій на особливий період.

6.5.6.     Подає голові райдержадміністрації та Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток та функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи, забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів.

6.5.7.     Визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування голови райдержадміністрації, Управління з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації.

6.5.8.     Бере участь у розробленні заходів щодо організації робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій, конролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням.

6.5.9.     Відповідно до законодавства здійснює державний нагляд і контроль за виконанням вимог цивільної оборони і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі  виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території.

6.5.10.   Бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва потенційно небезпечних об’єктів у частині додержання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки.

6.5.11.   Координує діяльність органів місцевого самоврядування, служб цивільної оборони підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо пошуку і рятуванню людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

6.5.12.   Контролює в межах компетенції належне функціонування територіальних та об’єктових систем оповіщення.

6.5.13.   Разом із заінтересованими організаціями розробляє прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів, виробництв та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об’єктах господарювання.

6.5.14.   Надає методичну допомогу щодо координації населення в установленому законодавством порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

6.5.15.   Надає рекомендації органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільної оборони.

6.5.16.   Під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням військ цивільної оборони, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

6.5.17.   Організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у разі виникнення).

6.5.18. Погоджує в межах своєї компетенції плани дій з цивільної оборони та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та наслідків.

6.5.19. Організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

6.5.20. Надає пропозиції щодо організації роботи щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій, і збереження вантажів, що доставляються у ці райони.

6.5.21. Розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд голові райдержадміністрації та Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації.

6.5.22. У межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики  стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням.

6.5.23. Надає пропозиції щодо формування обсягів замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони району.

6.5.24.   Здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки стану цивільної оборони.

6.5.25. Бере участь в установленому порядку у проведенні навчань та тренувань з питань цивільної оборони, у тому числі підготовки учнів у загальних та інших  навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони.

6.5.26. Організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільної оборони та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов’язані з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям.

6.6.       В межах покладених повноважень надає адміністративні послуги.

6.7.        Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків.

6.8.        Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

6.9.        Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

6.10.      Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих повноважень.

6.11. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

6.12. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

6.13.      Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

6.14.      Бере участь у підготовці проекті угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

6.15.      Приймає участь у розгляді в установленому законодавством порядку звернення громадян.

6.16.      Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що стосується компетенції відділу.

6.17.      Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

6.18.      Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

6.19.      Постійно через засоби масової інформації інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

6.20.      Надає методичну допомогу з питань здійснення наданих  законом повноважень органам виконавчої влади.

6.21.      Приймає участь у реалізації повноважень, делегованих районною радою райдержадміністрації відповідно до компетенції відділу.

6.22.      Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6.23.      Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6.24.      Забезпечує захист персональних даних.

6.25.      Здійснює інші, передбачені законом повноваження.

7.           Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

7.1.        Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2.        Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

7.3.        Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації в галузі житлово-комунального господарства та цивільного захисту, мобілізаційної підготовки.

7.4.        Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7.5.        Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7.6.        В установленому порядку залучати до проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та у разі їх виникнення, сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування.

8.           Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також  підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9.           Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом житлово-комунального господарства, Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

10.         Начальник відділу:

10.1.      Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

10.2.      Подає на затвердження голові райдержадміністрації  Положення про відділ.

10.3.      Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

10.4.      Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

10.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

10.6.      Вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

10.7       Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

10.8.      Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

10.9.      Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

10.10.    Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10.11.    Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,  іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

10.12.    Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

10.13.    Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

10.14.    Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10.15. Бере участь у розгляді райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування питань цивільної оборони.

10.16.    Здійснює інші повноваження, визначені законом.

11.         Відділ  утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12.         Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова  райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу.

13.         Відділ не є юридичною особою публічного права.

 

Керівник

апарату райдержадміністрації                                                                         А.Л. Плахотная

 

            Положення про відділ житлово-комунального господарства Нікольської районної державної адміністрації розроблено відділом житлово-комунального господарства райдержадміністрації   

 

Начальник відділу    житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                                                  С. Ф. Терещенко                                                             

 

 

УКРАЇНА

 

 

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

      

 

 

 

 від 05.07.2016 № 203

 

          смт Нікольське

 

 

 

 

 

Про розподіл обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації

 

 

 

             З метою поліпшення організаційно-процедурних питань внутрішньої діяльності райдержадміністрації, удосконалення взаємодії з сільськими та селищною радами, керуючись статтями  6, 10, 35,39,40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

 

1. Затвердити:

 

1.1. Основні напрямки діяльності першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (додаються).

 

1.2.Розподіл обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації (додається).

 

1.3. Схему взаємозаміни керівних працівників райдержадміністрації (додається).

 

1.4. Закріплення  керівних працівників райдержадміністрації за селами та селищем району для забезпечення координації роботи з органами місцевого самоврядування (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від  16.03.2015 №65  «Про розподіл обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації».

 

 

 

 

 

Голова  райдержадміністрації                                             В.В.Завгородній

 

 

 

 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

 

           розпорядження голови

 

           райдержадміністрації

 

           від _______________ № ____

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

першого заступника, заступників голови,

 

керівника апарату райдержадміністрації

 

 

 

Посада

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Основний напрямок діяльності

1

Перший заступник голови райдержадміністрації

Павлішин

Володимир Михайлович

Питання агропромислового  комплексу, паливно -енергетичного   комплексу,  житлово - комунального та шляхового   господарства,  екології, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, промисловості, транспорту,   зв’язку, будівництва

2

Заступник голови райдержадміністрації

Кунак

Наталя Анатоліївна

Питання  економіки,   бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій,    торгівлі, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю,освіти, культури, охорони здоровя питання гуманітарної, соціальної сфер 

3

Керівник апарату райдержадміністрації

Плахотная
Анна Леонідівна

Питання організаційної та кадрової роботи, діяльності апарату райдержадміністрації, політико-правової роботи,  взаємодії з органами місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

 

райдержадміністрації                                                                          А.Л.Плахотная                                                                                       

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   розпорядження голови  

 

   райдержадміністрації

 

   від _______________ № ____

 

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

 

між керівними працівниками Нікольської  райдержадміністрації

 

 

 

Голова райдержадміністрації

 

 

 

             Здійснює керівництво діяльністю райдержадміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

 

             Забезпечує реалізацію Конституції України, Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади вищого рівня на території району, рішень районної ради з делегованих повноважень.

 

             Формує склад райдержадміністрації. В межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає структуру райдержадміністрації.

 

             Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керує розробкою та реалізацією програм соціально-економічного розвитку району.

 

  Вносить пропозиції до проектів районих  програм соціального та економічного розвитку, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.

 

  Разом із заступниками голови райдержадміністрації відповідно до їх галузевих повноважень:

 

  - здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління райдержадміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

 

  - у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти  з коштами  підприємств,  установ,  організацій  та  населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів;

 

  - здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;

 

  -  вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;

 

  - вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, організовує їх виконання;

 

  - вирішує питання щодо розпорядження землями державної власності відповідно до закону.

 

             Організовує розробку проекту районного бюджету, вносить його на розгляд районної ради, забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, щорічно звітує перед нею про їх виконання.

 

            Контролює наповнення коштами бюджету, забезпечує раціональне використання цих коштів, регулює їх розподіл.

 

             Координує проведення в районі адміністративно-територіальної реформи.

 

             Інформує голову облдержадміністрацію і громадськість, звітує перед облдержадміністрацією про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі.

 

              Представляє райдержадміністрацію у взаємовідносинах з облдержадміністрацією, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями і громадянами в Україні та за її межами.

 

              Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування у разі порушень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів центральної виконавчої влади.

 

За наявністю підстав, в порядку, встановленому чинним законодавством, порушує питання перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади мотивовані подання про відповідність займаній посаді керівників територіальних органів.

 

Укладає та розриває контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління райдержадміністрації.

 

  Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.

 

              Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

Вносить на розгляд голови облдержадміністрації, а також, на узгодження, кандидатури на посади першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

 

Призначає на посади, звільняє з посад у встановленому законодавством порядку першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, працівників апарату райдержадміністрації.

 

Очолює колегію райдержадміністрації та ряд консультативно-дорадчих органів, створених в райдержадміністрації.

 

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Для вирішення задач фінансової стабільності  і   розвитку   економіки   району

 

об’єднує дії фінансового управління, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, Маріупольської міжрайонної фінансової інспекції, Нікольського  відділення Мангуської ОДПІ  ГУ ДФС в Донецькій області, відділенням Держказначейства у Нікольському  районі.

 

               Координує діяльність:

 

-          фінансового управління,

 

-          юридичного сектору,

 

-          відділу ведення Державного реєстру виборців;

 

-          головного спеціаліста з контролю.

 

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з керівництвом:

 

-          Волноваської місцевої прокуратури Донецької області;

 

-          Служби безпеки України в Донецькій області;

 

-          Володарським ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області;

 

-          районного відділу ГУ ДСНС України в Донецькій області:

 

-          Кальміусько-Нікольського об’єднаного райвійськкомату;

 

-           інших територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

Взаємодіє з керівництвом судових органів району з питань, які стосуються компетенції райдержадміністрації.

 

Аналізує стан криміногенної ситуації в районі, діяльність органів, на які покладено роботу по боротьбі зі злочинністю і корупцією.

 

Є розпорядником коштів райдержадміністрації.

 

                Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, чинним законодавством.

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

(питання агропромислового  комплексу, паливно -енергетичного   комплексу,  житлово - комунального та шляхового   господарства,  екології, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій,промисловості, транспорту,   зв’язку, будівництва)

 

 

 

Згідно законодавства виконує обов’язки голови райдержадміністрації у разі відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків.

 

Здійснює реалізацію на території району державної аграрної політики, заготівлі та переробки сільгосппродукції.

 

Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента  України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови  облдержадміністрації, райдержадміністрації з питань  агропромислового комплексу,  екології, оборонної,мобілізаційної роботи,  запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

               Займається питаннями реформування, координації формування збалансованого розвитку галузей сільського господарства, заготівлі та  переробки сільгосппродукції, а також організовує розробку і представляє на розгляд голови райдержадміністрації програми економічного і соціального розвитку цієї галузі.

 

Забезпечує умови для реалізації земельної реформи,  утворення ринку землі, раціонального використання земельних ресурсів і підвищення родючості ґрунтів, ефективного використання та своєчасних розрахунків за енергоносії.

 

Координує діяльність підприємств сільського господарства, підприємств, організацій і установ, що обслуговують агропромисловий комплекс району.

 

  Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій агропромислового комплексу.

 

  Здійснює заходи щодо розширення та раціонального розміщення підприємств по заготівлі, переробці сільгосппродукції, сприяє процесу приватизації обєктів у цій сфері.

 

   Вирішує питання фінансування та реалізації процесів розвитку реформування житлового, комунального та шляхового господарства.

 

Координує політику в областіенергозбереження та економного споживання паливно-енергетичних ресурсів господарським комплексом та населенням району.

 

                 Координує вирішення питань, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням галузей енергетики (електроенергія і природний газ промислових споживачів, водопостачання та водовідведення промислових споживачів), створення запасів сировини, матеріалів, палива та інших енергетичних ресурсів

 

   Вирішує питання капітального будівництва, фінансування та реалізації процесів утримання та розвитку житлового, комунального та шляхового господарства.

 

   Забезпечує загальне керівництво та контролює роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального та шляхового господарства, контролює дотримання ними правил користування та експлуатації  відповідними  об’єктами  життєзабезпечення.

 

   Забезпечує контроль за розрахунками між споживачами та постачальниками енергоносіїв і комунальних послуг, розробку нових форм і методів господарювання в системі комунального господарства.

 

   Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо  регулювання цін та тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.

 

              Забезпечує енергозбереження, контроль за розрахунками між споживачами та постачальниками енергоносіїв і комунальних послуг, розробку нових форм і методів господарювання в системі комунального господарства.

 

              Організовує вивчення попиту у продукції підприємств галузей промисловості.

 

      Разом із іншим заступником голови райдержадміністрації відповідно до  галузевих   повноважень:

 

   Забезпечує загальне керівництво та контролює роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій з будівництва.

 

   Формує  та  реалізує  стратегію   розвитку  транспорту  та  зв'язку.

 

  Контролює розробку та здійснення генеральних планів населених пунктів, проектів житлово-громадського будівництва в районі. Координує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів.

 

              Координує вирішення питань транспорту, зв'язку, створення запасів сировини, матеріалів, палива та інших енергетичних ресурсів.

 

              Здійснює управління підприємствами, установами, організаціями транспорту та зв’язку,паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації цих підприємств, укладення та припинення контрактів з керівниками цих підприємств, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, до розвитку цих підприємств.

 

Забезпечує  реалізацію державної та регіональної політики в галузі збалансованого розвитку територій, наукового забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів у  виробництві та бюджетній сфері району.

 

              Забезпечує залучення на договірних засадах коштів підприємств та організацій на розвиток житлового та комунального господарства, оперативне управління організацією будівництва на селі.

 

              Погоджує з відповідними управліннями, відділами облдержадміністрації та іншими центральними органами виконавчої влади питання надання державної технічної допомоги, фінансової підтримки житловому, комунальному, шляховому господарству.

 

              Займається питаннями методичної та організаційної допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням  інноваційних  проектів в сферах:

 

             - виробництва;

 

             - надання побутових, комунальних та інших послуг населенню;

 

             - управління;

 

             - підготовки, перепідготовки та збереженні кадрового потенціалу регіону.

 

               Сприяє розвитку мінерально-сировинної бази та координації робіт геологорозвідувальних організацій та установ на території району.

 

              Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів підприємств, установ, організацій  та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо прийняття відповідних рішень з питань, які курирує.

 

   Вносить на розгляд голови райдержадміністрації узгоджені, за необхідністю, з облдержадміністрацією і іншими центральними органами виконавчої влади пропозиції:

 

 -  про утворення, реорганізацію і розвиток сільськогосподарських підприємств, організацій і установ;

 

 -  про розвиток системи заготівлі, переробки, оптової торгівлі і бази зберігання зернових і технічних культур, продуктів тваринництва, плодоовочевої продукції, включаючи розширення біржової мережі і інших ринкових структур;

 

 - про вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення, банківського обслуговування і системи оподаткування підприємств агропромислового комплексу;

 

  -   про залучення іноземних інвестицій до агропромислового комплексу району;

 

    -  про укладення і розірвання контрактів з керівниками підприємств галузей, які курирує.

 

  Вносить пропозиції з підбору, розстановки та заміни кадрів (за  узгодженням з відповідними службами райдержадміністрації) установ та організацій галузей, які курирує.

 

Координує діяльність:

 

-    управління агропромислового розвитку;

 

-   сектору  містобудування і архітектури;

 

              -     відділу житлово-комунального господарства;

 

              -       юридичного сектору апарату райдержадміністрації ( в частині земельних відносин).

 

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з:

 

-     відділом Держгеокадастру  у  Володарському районі;

 

-     районною державною насіннєвою інспекцією;

 

-     районною станцією захисту рослин;

 

-           заготівельно-виробничим об’єднанням „Коопзаготпром”;

 

-      управлінням Держпродспоживслужби у Володарському районі;

 

-           сільськогосподарськими підприємствами;

 

-           селянськими (фермерськими) господарствами;

 

-           інспекцією Держтехнагляду;

 

-           ВАТ “Аргопромпостач”;

 

-           ВАТ “Володарський райагрохім”;

 

-           Володарським міжгосподарським виробничо-експлуатаційним підприємством “Райсільгоспенерго”;

 

-           ТДВ  “Володарський Центр”;

 

-           ТОВ «Володарський сортонасінницький завод»;

 

-           ДП ДАК “Хліб України” “Кальчицький елеватор”;

 

-           ТОВ “Володарський інкубатор”;

 

-          Володарською дільницею газового господарства;

 

-          Володарським районним вузлом поштового зв’язку;

 

-          ТОВ „Володарськавто”;

 

-          ТОВ „БК „Зодчий”;

 

-          цехом телекомунікаційних послуг № 5 Донецької філії ВАТ «Укртелеком»;

 

-          Кальчицьким кар’єром;

 

-          ТОВ «УкрРосКаолін»;

 

-          ДП «Володарський район електричних мереж» ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;

 

-          КП “Володарська типографія”;

 

-          Володарською дільницею „Міськводоканалу”,

 

-          філії «Володарський автодор» ДП «Донецький облавтодор»;

 

-          КП „Володарськ-водомережа”;

 

-          ТОВ „Зоря-комсервіс”;

 

-          ВАТ «Володарське спецАТП-0517»;

 

-          товариствами співвласників багатоквартирних будинків;

 

-          Державним підприємством «Приазовське лісове господарство»;

 

-           Маріупольським міжрайонним управлінням водного господарства;

 

-          товариствами бджільників-любителів, мисливців та рибалок, кролиководів.

 

  Сприяє виконанню завдань покладених на:

 

-   Володарський ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області;

 

-   СБУ України в Донецькій області;

 

-   Кальміусько-Нікольський  об’єднаний  райвійськкомат.

 

             Займається питаннями координації, формування та збалансованого розвитку підприємств, у тому числі малих підприємств, що виготовляють непродовольчі товари народного споживання, забезпечує вивчення ринку сировини та координує переорієнтацію виробництва на використання  місцевих сировинних ресурсів, залучення та участі на договірних засадах підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності в насиченні ринку непродовольчими товарами народного споживання.

 

              Взаємодіє з курируємих питань з органами місцевого самоврядування.

 

              Організовує та забезпечує підготовку та проведення загальнорайонних заходів з курируємих питань.

 

              Здійснює контроль ефективності використання енергоносіїв та оплати за їх використання.

 

              Здійснює управління підприємствами, установами, організаціямипаливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації цих підприємств, укладення та припинення контрактів з керівниками цих підприємств, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, до розвитку цих підприємств

 

Очолює  консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені головою райдержадміністрації для сприяння здійснення повноважень райдержадміністрації.

 

Контролює виконання відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району, вносить пропозиції до них та відповідних державних програм, їх фінансово-економічного забезпечення.

 Вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

           Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

           З питань,  які курирує, представляє інтереси району у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, інших центральних органах виконавчої влади, облдержадміністрації та обласній раді.

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

(питання економіки,   бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій,    торгівлі, побутового обслуговування, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю,  питання гуманітарної, соціальної сфер, освіти, культури, охорони здоровя, , молоді та спорту )

                Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань економіки,   бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій,    торгівлі, підприємництва,

питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю та охороною здоров’я.

  Здійснює контроль за бюджетним процесом на території району, забезпечує прийняття та виконання районного бюджету, в разі необхідності, ініціює його корегування.

                Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань економіки,   бюджету, фінансів, регуляторної політики розвитку територій,    торгівлі, підприємництва, питання пов’язані з європейською інтеграцією, зовнішньоекономічною та інноваційною діяльністю та охороною здоров’я.

  Здійснює контроль за бюджетним процесом на території району, забезпечує прийняття та виконання районного бюджету, в разі необхідності, ініціює його корегування.

                Забезпечує розробку проекту районного бюджету і контроль за його виконанням, вносить пропозиції про зміни в доходах і витратах. Контролює хід виконання районного бюджету, забезпечує розробку проектів нормативів відрахувань в бюджети сільських та селищної рад частини загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів.

Забезпечує  реалізацію державної та регіональної політики в галузі інноваційної діяльності, інвестиційної привабливості та активності району і його підприємств. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення, освіти, культури та туризму, молоді та спорту.

               Координує співпрацю райдержадміністрації з центральними органами виконавчої влади щодо підготовки необхідних документів з цих  напрямків.

               Координує питання щодо європейської інтеграції в районі. Здійснює координацію роботи установ освіти, спорту, охорони здоров’я, закладів культури, вирішення питань  реформуванням і розвитком фізичної культури та спорту, реалізацією.

               Координує питання щодо надання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами адміністративних послуг.

Вживає заходів щодо розвитку міжрегіонального співробітництва райдержадміністрації у торговельній, економічній, науково-технічній, гуманітарній та інших сферах.

   Організує та контролює виконання відповідних розділів Програми соціально-економічного розвитку району та державних програм, готує відповідні пропозиції до них та їх фінансово-економічного забезпечення.

.                Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки та інших галузях.

    Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності.

Координує роботу:

- по контролю за санітарним станом навколишнього природного середовища, додержанням санітарних правил на території району, здійснює заходи по запобіганню інфекційних захворювань, епідемій та їх ліквідації;

- по прогнозу розвитку мережі  установ освіти, охорони здоров’я і соціального захисту населення, закладів культури згідно нормативів забезпеченості населення;

- по організації надання медичної допомоги населенню, внесення пропозицій щодо надання пільг, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.

Забезпечує додержання законодавства щодо надання пільг учасникам Великої Вітчизняної війни і особам, які прирівнюються до них, військовослужбовцям, ветеранам праці і інвалідам.

   Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів цих підприємств, установ, організацій  та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

               Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг таких підприємств і організацій.

Організовує роботу по підготовці пропозицій до проектів районних та регіональних програм соціального та економічного розвитку, їх фінансово-економічного забезпечення.

Організовує розробку та виконання відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району.

Координує проведення в районі гендерної політики, спрямованої на забезпечення рівності жінок і чоловіків.

                Забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток території, міжгалузеві зв’язки.

   Розробляє пропозиції до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних  планів  розвитку  відповідних  галузей.

                Контролює розробку і виконання Програм економічного і соціального розвитку району, вносить пропозиції до них та відповідних державних програм, їх фінансово-економічного забезпечення.

              Вносить пропозиції по фінансуванню, матеріальному забезпеченню, іншій підтримці установ і організацій фізичної культури і спорту, інформатики.

Організовує і контролює згідно діючого законодавства  питання охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Узгоджує роботу відділу економіки, фінансового управління, Володарського відділення Мангуської ОДПІ ГУ ДФС  у Донецькій області   з питань:

- розвитку та освоєння територій спеціальних економічних зон;

               - визначення режимів здійснення підприємницької та іншої діяльності.

   Узгоджує роботу відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  з питань:

             - аналізу та  надання  пропозицій   щодо  сучасних  форм  активізації економічного та соціального розвитку територій;

            - створення  сприятливих умов для  залучення  інвестицій,  розвитку торгово-економічного співробітництва.

     Організовує  роботу   по   підвищенню   рівня економіки шляхом її науково-технічного та кадрового забезпечення, вивченню сучасних моделей розвитку, розширенню партнерства територіальних громад.

                 Організовує виконання заходів щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

                Координує діяльність:

               -   відділу  з надання адмінпослуг;

               -   відділу державної реєстрації;

-   фінансового управління;

-   відділу економіки райдержадміністрації ;

-   управління  соціального захисту населення  райдержадміністрації ;

-   Володарського відділення  Мангуської  ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області;

-    Маріупольської об’єднаної фінансової інспекції;

-   відділу освіти;

-  відділу культури та туризму;

-  відділу з питань сім’ї, молоді та спорту;

-  служби у справах дітей.

              Забезпечує взаємодію  райдержадміністрації з:

               -     райспоживспілкою;

-          управлінням державної казначейської  служби України у Володарському районі;

-           управлінням Пенсійного фонду України  у Володарському районі;

-          районним відділом статистики;

-          районними філіями банків, які обслуговують підприємства (в межах його компетенції);

-          гімназіями, ліцеями, школами та дошкільними закладами району;

-           районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-           районним центром зайнятості населення;

-     центральною районною лікарнею у Володарському районі;

-    КЗ «Володарський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

-     Першотравневою міжрайонною філією ДУ «Донецького обласного лабораторного центру держсанепідслужби України»;

     - Першотравневим міжрайонним Управлінням Головного управління Держсанепдемслужби у Донецькій області;

  -  управлінням Держпродспоживслужби у Володарському районі;

-  Володарським  відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

-   Володарським  відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

-  підприємствами, організаціями, установами в межах повноважень;є

-  виконання заходів, пов’язаних з проведенням зборів, мітингів, тощо.

Сприяє виконанню задач, покладених на:

-   районну раду ветеранів війни та праці та Збройних сил;

-   координаційну раду профспілок Володарського  району.

Організовує та забезпечує:

- здійснення заходів з увічнення пам’яті загиблих в роки другої світової  війни та пам’яті жертв політичних репресій;

-          підготовку та проведення загальнорайонних заходів з курируємих питань.

Координує роботу з питань інтелектуальної власності в районі, виставково-рекламної діяльності, іміджевої політики району.

  Забезпечує виконання програм щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти.

  Розробляє та організовує виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

               Вживає заходів щодо розвитку  мережі закладів освіти та розробляє пропозиції відносно її оптимізації, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

  Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.

                Розглядає і вносить пропозиції щодо керівних кадрів установ та організацій, які курирує.

               Вносить пропозиції по удосконаленню фінансово-кредитних відносин, банківського обслуговування і грошового обігу.

.             Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів цих підприємств, установ, організацій  та вносить голові райдержадміністрації  пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

               Очолює  консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені головою райдержадміністрації для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації:

    Вносить пропозиції з підбору, розстановки та заміни кадрів (за  узгодженням з відповідними службами райдержадміністрації) установ та організацій галузей, які курирує.

    Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов’язків.

    Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

                З питань, які курирує представляє інтереси райдержадміністрації у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, інших центральних органах виконавчої влади, облдержадміністрації та обласній раді.

 

 

 

 

КЕРІВНИК АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

(питання організаційної та кадрової роботи, діяльності апарату райдержадміністрації, політико-правової роботи, взаємодії з  органами місцевого самоврядування)

 

Організовує діяльність апарату райдержадміністрації з організаційного, правового, методичного, кадрового, фінансового-господарського, інформаційно-комп’ютерного та іншого забезпечення роботи райдержадміністрації, а також з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення у відповідності із Законом України „Про місцеві державні адміністрації”.

Забезпечує підготовку документів з вказаних напрямків діяльності райдержадміністрації, доведення актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації до виконавців та контроль за їх виконанням.

Сприяє здійсненню заходів щодо розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повертаються в Україну.

Організовує та забезпечує:

-   аналіз стану інформаційної політики з ЗМІ району;

- координацію діяльності засобів масової інформації району, сприяння поширенню офіційної інформації про найважливіші політичні, соціально-економічні, гуманітарні, інші суспільні процеси;

- надання засобам масової інформації іншим суб’єктам  інформаційної діяльності всіх форм власності методичної, організаційно-практичної та  консультативної допомоги.

Координує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань реалізації політико-правової роботи.

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання

   Координує діяльність:

- відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики;

- загального відділу;

- відділу фінансово-господарського забезпечення;

- архівного відділу;

- відділу ведення Державного реєстру виборців (в межах його компетенції);

              -   юридичного сектору (в межах його компетенції);

                - головного спеціаліста з контролю (в межах його компетенції).

Координує роботу з питань державної служби та забезпечує взаємодію з цього питання з  Національним агентством України з питань державної служби.

                Координує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державними підприємствами розташованими на території району, з питань реалізації державної кадрової політики, додержання законодавства, апаратної роботи.

Координує вирішення питань громадсько-політичних відносин, забезпечення громадської безпеки і правопорядку, боротьби зі злочинністю, та з питань, пов’язаних з діяльністю  з формуванням інформаційної політики в ЗМІ району,  діяльністю друкованих і електронних засобів масової інформації,    релігійних громад,  розглядає відповідні звернення громадян.

  Координує роботу з питань системи управління якістю в райдержадміністрації. Є головним уповноваженим по якості в апараті райдержадміністрації, забезпечує встановлення, впровадження та підтримання процесів, необхідних для системи управління якістю, звітує перед головою райдержадміністрації про  функціонування системи управління якістю і потребу її поліпшення,  забезпечує обізнаність працівників апарату з вимогами споживачів послуг, що надаються апаратом райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію  райдержадміністрації з:

-   політичними партіями;

-   громадськими організаціями;

-   об’єднаннями громадян.

 

     Забезпечує згідно чинного законодавства запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь, є відповідальним за співпрацю з управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, є  особою  відповідальною  за  боротьбу  з корупцією.

                  Організовує та забезпечує:

-  підготовку та внесення на розгляд голови райдержадміністрації проектів планів роботи райдержадміністрації та контроль за їх виконанням;

- підготовку проектів розпоряджень голови та рішень колегії райдержадміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства;

-  аналіз нормативних актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади на відповідність законодавству;

-   надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань організації і виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

            - проведення перевірок діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів сільських та селищної рад з правових, організаційних, кадрових питань, роботи із зверненнями громадян, здійснення діловодства і контролю за виконавською дисципліною (в частині виконанням актів та доручень органів влади вищого рівня і голови райдержадміністрації);

- планування, підготовку та проведення загальнорайонних заходів, колегій, нарад голови райдержадміністрації з селищним та сільськими радами, зустрічей керівництва райдержадміністрації з  народними депутатами України, розповсюдження досвіду роботи  з цих напрямків ;

- підготовку подань голови райдержадміністрації по зверненням до суду щодо скасування рішень виконкомів сільських та селищної рад, розпоряджень сільських та селищного голів з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, якщо вони суперечать Конституції України та законодавству України;

- реалізацію державної кадрової політики, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту райдержадміністрації, її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування (в рамках виконання делегованих повноважень), впровадження принципів науковості в державне управління, залучення перспективної молоді на державну службу, підготовку спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації проектів документів щодо структури, чисельності і фонду оплати праці працівників райдержадміністрації, надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо удосконалення їх структури;

- розгляд матеріалів та підготовку проектів подань щодо відзначення державними нагородами та проектів розпоряджень голови райдержадміністрації щодо заохочення відзнаками райдержадміністрації підприємств, установ, організацій, громадян, трудові колективи;

- навчання, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації;

- облік, проходження, організацію та контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архівного відділу, перевірку стану цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, надання їм допомоги в організації цієї роботи;

- облік, розгляд, контроль та аналіз звернень громадян, особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації та зворотній зв’язок з населенням району, перевірку стану цієї роботи та надання методичної допомоги з цих питань структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування;

- розроблення порядку електронного документообігу в райдержадміністрації та контролю за його дотриманням, координація впровадження нових інформаційних технологій в сфері державного управління;

   - розгляд, згідно із законодавством, питань, пов’язаних з адміністративно-територіальним устроєм району та внесення відповідних пропозицій голові райдержадміністрації;

              - координацію роботи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, внесення голові райдержадміністрації пропозицій з цих питань;

- режимно-секретну роботу у райдержадміністрації.

Підписує додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

Розглядає звернення громадян  відповідно до покладених  на неї обов’язків.

          З питань, які курирує, представляє інтереси райдержадміністрації у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, інших центральних органах виконавчої влади, облдержадміністрації, обласній раді.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                      А.Л.Плахотная 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови райдержадміністрації

від ______ № _____

 

СХЕМА

взаємозаміни керівних працівників Нікольської  райдержадміністрації

 

 

Завгородній

Володимир Вікторович

Павлішин

Володимир Михайлович

 

Павлішин

Володимир Михайлович

Кунак

Наталя Анатоліївна

Кунак

Наталя Анатоліївна

Павлішин

Володимир Михайлович

Плахотная

Анна Леонідівна

Кунак

Наталя Анатоліївна

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                 А.Л.Плахотная

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови райдержадміністрації

від _________ № _______

 

 

 

 

                                                                                                                                           

ЗАКРІПЛЕННЯ

керівних працівників Нікольської райдержадміністрації за селищною  та сільськими радами  району для забезпечення координації роботи з органами місцевого самоврядування

 

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Посада

Сільська,

селищна рада

Павлішин

Володимир Михайлович

перший заступник голови райдержадміністрації

Малоянисольська

Боївська

Тополинська

Кальчицька

 

Кунак

Наталя Анатоліївна

заступник голови райдержадміністрації

Володарська

Новокраснівська Республіканська

Зорянська

 

Плахотная

Анна Леонідівна

 

керівник апарату райдержадміністрації

Зеленоярська

Старченківська

Касянівська

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                         А.Л.Плахотная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

 

 

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

      

 

 

 

 від 06.07.2016 № 204

 

          смт Нікольське

 

 

 

Про розподіл освітньої

 

та медичної субвенцій

 

 

 

На виконання  статей 103-2, 103-4  Бюджетного кодексу України, відповідно  додатку 3 до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік» від 19.05.2016 № 1384 – VIII, розпорядження голови райдержадміністрації від 09.12.2015 № 297 «Про затвердження  Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», згідно повідомлень Державної казначейської служби України від 22.06.2016 № 30 та № 31 про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету на 2016 рік (міжбюджетні трансферти) з метою  забезпечення під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ, керуючись ст.ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

           1. Затвердити розподіл освітньої та медичної субвенцій між розпорядниками коштів районного бюджету згідно додатку.

 

            2.  Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:

 

            2.1. Провести роботу щодо узгодження можливих розподілів доведеного додаткового фінансового ресурсу;

 

            2.2. Надати наявні узгодження в письмовому вигляді до фінансового управління Нікольської райдержадміністрації в установлені ним терміни.

 

            3. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації (Гуц):

 

           3.1.  Внести в проект рішення Нікольської районної ради показники на підставі остаточного узгодження, згідно п.2 цього розпорядження;

 

           3.2. Внести до Нікольської районної ради пропозиції щодо проведення позачергової сесії .

 

            4. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на фінансове   управління   райдержадміністрації   (Гуц),   контроль -  на  заступника  голови  райдержадміністрації  Кунак Н.А. 

 

 

 

 Голова райдержадміністрації                                                                  В.В. Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА

 

 

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

      

 

 

 

 від 07.07.2016 №  207

 

          смт Нікольське

 

 

 

Про дострокове припинення договору

 

оренди земельної ділянки шляхом

 

його розірвання

 

 

 

Розглянувши  заяву громадянки Єменджі Юлії Володимирівни  про надання дозволу на дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки, укладеного 18 липня 2012 року між Володарською райдержадміністарцією та громадянкою Єменджі Ю.В.,який зареєстрований у відділі Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002271, земельна ділянка загальною площею 0, 5000 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1093, що знаходиться на території  Новокраснівської  сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат по обробці земельної ділянки, відповідно до статей 17, 141 Земельного кодексу України, статей 651, 654 Цивільного кодексу України, статей 6, 13, 16, 21, 41 «Про місцеві державні адміністрації», статті 31, 34 Закону України «Про оренду землі», п. 38 Договору оренди землі від 18 липня  2012 року:

 

 

 

1. Погодити дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки від 18 липня 2012 року між Володарською райдержадміністрацією  та громадянкою Єменджі Юлією Володимирівною,  який зареєстрований у відділі  Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002271, земельна ділянка загальною площею 0,500 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1093, що знаходяться на території  Новокраснівської сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат  по її обробці.

 

2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації підготувати проект Додаткової  угоди про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки  від  18 липня   2012 року між Володарською райдержадміністарцією  та громадянкою Єменджі Ю.В.,який зареєстрований у відділіДержкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002271.

 

3. Рекомендувати Відділу Держгеокадастру  у Володарському  районі (Євсєєв) віднести дану земельну ділянку до земель запасу державної власності та внести зміни в земельно-облікові, планово-картографічні матеріали відповідно акту приймання передачі земельних ділянок з оренди.

 

4. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на юридичний сектор апарату райдержадміністрації (Мендрина), контроль - на першого заступника голови районної державної адміністрації  Павлішина В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                                            В.В.Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА

 

 

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

      

 

 

 

 від 07.07.2016 № 208

 

          смт Нікольське

 

 

 

Про дострокове припинення договору

 

оренди земельної ділянки шляхом

 

його розірвання

 

 

 

Розглянувши  заяву громадянина Єменджі Віктора Костянтиновича  про надання дозволу на дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки, укладеного 22 липня 2012 року між Володарською райдержадміністарцією та громадянином Єменджі В.К., який зареєстрований у відділі  Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002291, земельна ділянка загальною площею 0, 5000 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1089, що знаходиться на території  Новокраснівської  сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат по обробці земельної ділянки, відповідно до статей 17, 141 Земельного кодексу України, статей 651, 654 Цивільного кодексу України, статей 6, 13, 16, 21, 41 «Про місцеві державні адміністрації», статті 31, 34 Закону України «Про оренду землі», п. 38 Договору оренди землі від 22 липня  2012 року:

 

 

 

1. Погодити дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки від 22 липня 2012 року між Володарською райдержадміністрацією  та громадянином Єменджі Віктором Костянтиновичем,  який зареєстрований у відділі  Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002291, земельна ділянка загальною площею 0,500 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1089, що знаходяться на території  Новокраснівської сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат  по її обробці.

 

2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації підготувати проект Додаткової  угоди про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки  від  22 липня   2012 року між Володарською райдержадміністарцією  та громадянином Єменджі В.К.,який зареєстрований у відділіДержкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002291.

 

3. Рекомендувати Відділу Держгеокадастру  у Володарському  районі (Євсєєв) віднести дану земельну ділянку до земель запасу державної власності та внести зміни в земельно-облікові, планово-картографічні матеріали відповідно акту приймання передачі земельних ділянок з оренди.

 

4. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на юридичний сектор апарату райдержадміністрації (Мендрина), контроль - на першого заступника голови районної державної адміністрації  Павлішина В.М.

 

  

Голова райдержадміністрації                                                                                          В.В.Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА

 

 

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

      

 

 

 

 від 07.07.2016 № 209

 

          смт Нікольське

 

 

 

Про дострокове припинення договору

 

оренди земельної ділянки шляхом

 

його розірвання

 

 Розглянувши  заяву громадянки Єменджі Лілії Вікторівни  про надання дозволу на дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки, укладеного 22 липня 2012 року між Володарською райдержадміністарцією та громадянкою Єменджі Л.В.,який зареєстрований у відділі Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002290, земельна ділянка загальною площею 0, 5000 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1090, що знаходиться на території  Новокраснівської  сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат по обробці земельної ділянки, відповідно до статей 17, 141 Земельного кодексу України, статей 651, 654 Цивільного кодексу України, статей 6, 13, 16, 21, 41 «Про місцеві державні адміністрації», статті 31, 34 Закону України «Про оренду землі», п. 38 Договору оренди землі від 22 липня  2012 року:

 

 1. Погодити дострокове розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної ділянки від 22 липня 2012 року між Володарською райдержадміністрацією  та громадянкою Єменджі Лілією Вікторівною,  який зареєстрований у відділі  Держкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002290, земельна ділянка загальною площею 0,500 га, в тому числі рілля  площею 0,5000 га, кадастровий номер 1421785000:05:000:1090, що знаходяться на території  Новокраснівської сільської ради Нікольського району Донецької області, за межами населеного пункту,  в зв’язку з добровільною  відмовою  від користування земельною ділянкою, що обумовлено збільшенням  матеріальних витрат  по її обробці.

 

2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації підготувати проект Додаткової  угоди про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки  від  22 липня   2012 року між Володарською райдержадміністарцією  та громадянкою Єменджі Л.В.,який зареєстрований у відділіДержкомзему у Володарському районі  25 вересня  2012 року за №  14217004002290.

 

3. Рекомендувати Відділу Держгеокадастру  у Володарському  районі (Євсєєв) віднести дану земельну ділянку до земель запасу державної власності та внести зміни в земельно-облікові, планово-картографічні матеріали відповідно акту приймання передачі земельних ділянок з оренди.

 

4. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на юридичний сектор апарату райдержадміністрації (Мендрина), контроль - на першого заступника голови районної державної адміністрації  Павлішина В.М.

  

Голова райдержадміністрації                                                                                            В.В.Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  

 

 від 07.07.2016 № 210

 

          смт Нікольське

 

 Про надання дозволу на розроблення технічної

 документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж

 земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 громадянину  Кудаш В.В. для ведення товарного

 сільськогосподарського виробництва

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина  Кудаш Віталія Володимировича  про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

                 Надати громадянину Кудаш Віталію Володимировичу, власнику  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 031680  від 11.10.2001 р., дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 4,06 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Рассвет», згідно схеми поділу земель КСП «Рассвет», погодженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.03.2006 р. № 124, розташованої на території Малоянисольської ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

    

 

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній