Розпорядження за ВЕРЕСЕНЬ 2017 року

Posted in 2017

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від _05.08.2017 _№ _258_

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2017 рік

            

Відповідно до рішення районної ради від 01.08.2017 р. № 7/22-344 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. №7/17-231 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами від 23.06.2017 №7/21-313», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р.  за №1103/25880 та керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 18, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

          1. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (Гуть) внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017рік, затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13.07.2017р. № 198 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017рік», виклавши  їх у новій редакції:

           - КПКВК 0312010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню у сумі 15353,7 тис. грн. у тому числі: за загальним фондом – 14969,4 тис. грн., за спеціальним фондом  384,3 - тис. грн.

           2.  Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, контроль - на заступника голови  райдержадміністрації Кунак Н.А.

                                                

 Голова райдержадміністрації                                                             В.В.Завгородній

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

   

 від _06.09.2017_№ 261

          смт Нікольське

 

Про організацію роботи щодо

формування проектів місцевих

бюджетів Нікольського району на 2018 рік та

прогнозів місцевих бюджетів на наступні

за плановим два бюджетні періоди

  

           З метою забезпечення якісного складання проектів місцевих бюджетів Нікольського району на 2018 рік, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.06.2017 року № 640, відповідно до норм Бюджетного кодексу України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами):

 

 1. Затвердити План заходів щодо організації роботи по формуванню проектів місцевих

бюджетів Нікольського району на 2018 рік та прогнозів місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – План заходів), що додається.

 1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити виконання

Плану заходів.

 1. Рекомендувати виконавчим органам селищної та сільських рад та територіальним

органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  забезпечити виконання цього Плану заходів.

 1. Координацію роботи з виконання розпорядження покласти на Фінансове управління

райдержадміністрації (Гуц), контроль – на заступника голови райдержадміністрації         Кунак Н.А.

 

 

 Голова  райдержадміністрації                                                                          В.В. Завгородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

 

________№_________

 

 План заходів

щодо організації роботи по формуванню проектів місцевих бюджетів Нікольського району на 2018 рік

та прогнозів місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди

 

п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

1.

Подання  фінансовому управлінню райдержадміністрації:

 

 

Прогнозних показників доходів загального та спеціального фондів зведеного бюджету Нікольського району у розрізі джерел надходжень на 2018 рік та на наступні два бюджетні періоди:

 

 

обґрунтованих розрахунків з надходжень місцевого бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища за поточний рік, орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди  райдержадміністрацією, селищною та сільськими радами, плати за використання інших природних ресурсів на 2018 рік на наступні за плановим два бюджетні періоди: 

 

 

 

 

 

У термін , визначений  фінансовим управлінням райдержадміністрації

 

 

 

Фінансове управління райдержадміністрації, Мангуська ОДПІ ДФС у Донецькій області

 

 

Фінансове управління райдержадміністрації, Мангуська ОДПІ ДФС у Донецькій області, райдержадміністрація, селищна та сільські ради

1

2

3

4

 

даних щодо надходжень до місцевих бюджетів коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, прогнозу на 2018 рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди:

 

 

 

 

інформації про фактичні надходження окремих платежів до місцевих бюджетів Нікольського району у 2016 році та очікувані надходження у 2017 році, погодженої з Головним управлінням ДФС у Донецькій області та Управлінням Державної казначейської служби України у Нікольському районі Донецької області

 

Фінансове управління райдержадміністрації,

відділ у Нікольському районі  Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області,

райдержадміністрація,

селищна та сільські ради,

 

фінансове управління райдержадміністрації,

Мангуська ОДПІ ДФС у Донецькій області,

 управління Державної казначейської служби України у Нікольському районі Донецької області,

райдержадміністрація,

селищна та сільські ради

2.

Здійснення прогнозних розрахунків показників доходної та видаткової частини місцевих бюджетів Нікольського району  на 2018 рік на підставі макропоказників, наданих органами державної влади, та з урахуванням прогнозних показників розвитку економіки району, наданих відділом економіки райдержадміністрації

Після отримання з фінансового управління райдержадміністрації показників на 2018 рік

Фінансове управління райдержадміністрації,

відділ економіки райдержадміністрації,

селищна та сільські ради

3.

Підготовка та подання відділу економіки райдержадміністрації необхідної інформації для формування матеріалів по прогнозу надходжень доходної та обсягу видаткової частини бюджету Нікольського району на 2018 рік

У термін, визначений відділом економіки райдержадміністрації

Фінансове управління райдержадміністрації, райдержадміністрація, селищна та сільські ради

4.

Уточнення прогнозу економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку Нікольського району на два

Після отримання від відділу  економіки райдержадміністрації прогнозу економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період та на два роки, що настають за прогнозним

 

Відділ економіки райдержадміністрації

1

2

3

4

 

роки, що настають за прогнозним, на підставі отриманого від Департаменту економіки облдержадміністрації прогнозу економічного і соціального розвитку Нікольського району на     2018 рік та наступні два роки, що настають за прогнозним

 

 

5.

Формування переліку інвестиційних програм (проектів) на плановий період та наступні за плановим два бюджетні періоди для визначення індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів) Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на відповідні періоди

У термін, визначений чинним законодавством

Відділ економіки райдержадміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету, селищна та сільські ради

6.

Внесення на розгляд місцевими радами рішень з подальшим укладанням договорів про передачу коштів між місцевими бюджетами у вигляді міжбюджетних трансфертів на здійснення видатків

У термін, визначений чинним законодавством

Селищна та сільські ради, фінансове управління райдержадміністрації

7.

Аналіз розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту місцевого бюджету на 2018 рік, доведених Департаментом фінансів облдержадміністрації після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Після отримання з Департаменту фінансів облдержадміністрації  показників на 2018 рік

Фінансове управління райдержадміністрації

9.

Проведення з Департаментом фінансів обласної державної адміністрації роботи стосовно коректного розрахунку на плановий рік:

    базової та реверсної дотації при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, в т.ч. реального формування бази доходів місцевих бюджетів в частині надходжень податку на прибуток підприємств, визначеного п.1 статті 64 Бюджетного кодексу України та податку на доходи фізичних осіб, визначеного п.1 статті 64 Бюджетного кодексу України, за останній звітний бюджетний період;

     показників, відповідно до яких здійснюється розрахунок показників видаткової частини місцевих бюджетів району, в тому числі освітньої та медичної субвенції

До прийняття Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» в другому читанні, а також за умови внесення протягом відповідного бюджетного періоду до нього змін в частині міжбюджетних трансфертів

Фінансове управління райдержадміністрації

10.

Забезпечення підготовки зауважень та пропозицій району до проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» та обсягів міжбюджетних трансфертів, а також прийняття участі в розгляді зазначеного питання Міністерством фінансів України, Кабінетом Міністрів України, Комітетом Верховної Ради України з

До прийняття Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» в другому читанні

 

Фінансове управління райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

1

2

3

4

 

питань бюджету, профільними комітетами Верховної Ради України, народними депутатами України

 

 

11.

Доведення до районної державної адміністрації, селищної та сільських рад показників міжбюджетних відносин, а також організаційно-методологичних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, отриманих від Департаменту фінансів облдержадміністрації

Після отримання показників відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України

Фінансове управління райдержадміністрації

12.

Розроблення та доведення головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий рік з урахуванням типової форми бюджетних запитів, визначеної Міністерством фінансів України, та особливостей складання проектів  місцевих бюджетів, а також вимог щодо формування індикативних прогнозних обсягів видатків бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Після отримання від  Департаменту фінансів облдержадміністрації особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік

Фінансове управління райдержадміністрації

13.

Підготовка та подання фінансовому управлінню райдержадміністрації бюджетних запитів на підставі планів діяльності, інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних показників обсягів видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями, з переліком централізованих заходів та районних програм, фінансування яких здійснюється з районного бюджету, розроблених з урахуванням реалізації напрямків Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік

У строк, визначений  фінансовим управлінням райдержадміністрації

Головні розпорядники коштів районного бюджету

14.

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та підготовка пропозицій щодо включення видатків до проекту районного бюджету на 2018 рік перед поданням його на розгляд райдержадміністрації та районній раді

 

У строк, визначений фінансовим управлінням райдержадміністрації

Фінансове управління райдержадміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету (за необхідністю)

15.

Складання прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозу економічного і соціального розвитку  Нікольського району

Після отримання від відділу економіки райдержадміністрації уточненого прогнозу економічного і соціального розвитку Нікольського

Фінансове управління райдержадміністрації,

головні розпорядники коштів бюджету району

1

2

3

4

 

 

району на наступні за плановим два бюджетні періоди

 

16.

Узагальнення та підготовка для розгляду головою райдержадміністрації  пропозицій щодо включення до проекту районного бюджету на 2018 рік та подальшого винесення на розгляд районної ради:

   по доходах обсягу надходжень в розрізі податків, зборів (обов’язкових платежів);

   по видатках за результатами опрацювання бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів районного бюджету;

   по заходах, які носять ініціативний характер та пропонуються структурними підрозділами райдержадміністрації, селищною та сільськими радами, іншими підприємствами, установами, організаціями для включення до Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік, здійснення витрат у 2018 році після погодження з головою райдержадміністрації за поданням заступника голови райдержадміністрації за напрямками діяльності (згідно з розподілом обов’язків);

   по видатках за рахунок  субвенцій з державного бюджету та по видатках за рахунок окремих податків з урахуванням переліку заходів, які пропонуються у проекті Програми економічного і соціального розвитку Нікольського  району на 2018 рік та  фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку  Нікольського району на 2017 рік

У термін, визначений чинним законодавством

Фінансове управління райдержадміністрації

17.

Подання відділу економіки райдержадміністрації пропозицій:

   про включення до проекту Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, за попереднім погодженням їх з фінансовим управлінням райдержадміністрації з урахуванням проекту районного бюджету на 2018 рік;

   стосовно залучення вільних залишків коштів районного бюджету на початок 2018 року на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік – після затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік

З урахуванням термінів затвердження Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік

Головні розпорядники коштів районного бюджету, фінансове управління райдержадміністрації

1

2

3

4

18.

Підготовка проекту рішення «Про районний бюджет на 2018 рік» та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди з пояснювальною запискою щодо обґрунтування  показників доходів та видатків, які включені до проекту районного бюджету

У термін, визначений чинним законодавством

Фінансове управління райдержадміністрації

19.

Уточнення прогнозу районного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України  і прийнятого рішенням про районний бюджет (у разі потреби)

У термін, визначений чинним законодавством

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Керівник

апарату райдержадміністрації                                                                                                                                          А.Л. Плахотная

 

     План заходів щодо організації роботи по формуванню проектів місцевих бюджетів Нікольського району на 2018 рік та прогнозів місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди підготовлений фінансовим управлінням райдержадміністрації

  

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                                                                                                     Т.С. Гуц

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       

 від _06.09.2017__№ _262_

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 30.12.2011 року № 810

               

           

            В звꞌязку з кадровими змінами, з метою упорядкування дорадчих органів райдержадміністрації, відповідно до п. 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 

 1. Внести  зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 30.12.2011 року № 810 «Про утворення комісії з питань оцінювання вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання», виклавши та затвердивши  склад комісії з питань оцінювання вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання при райдержадміністрації,  в новій редакції  (додається).

       

Голова райдержадміністрації                                                                                В. В. Завгородній

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від____________№______

 

С К Л А Д

комісії  з питань оцінювання вартості дарунка, вирішення питання щодо

можливості його використання, місця та строку зберігання при

райдержадміністрації

 

 

 

 

Кунак

Наталя Анатоліївна                                                

-заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

 

 

Плахотная

Анна Леонідівна                             

 

- керівник апарату райдержадміністрації,

заступник голови комісії

 

 

Тупчієнко

Олена Юріївна

 

- начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Рощупкіна

Світлана Михайлівна

- начальник відділу управління персоналом,

з організаційних питань та інформаційної

політики апарату райдержадміністрації

 

Мендрина

Вікторія Вікторівна

- завідувач юридичного сектору апарату

райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації

 

 

                                      

                                               А.Л. Плахотная

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       

 від 12.09.2017 № 264

          смт Нікольське

 

 Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2017 рік

 

             Відповідно до п.п. 7, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р.     № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,     п. 3.5 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 09.12.2015 р. № 297 «Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», керуючись ст. 6, 18, 39 Закону  України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши звернення відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації  від  07.09.2017 р.         № 01-23/466:

           1. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального  фонду  районного бюджету на 2017 рік згідно додатку.

          2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (Гуц), контроль - на  заступника  голови  райдержадміністрації  Кунак Н.А. 

 

 Голова райдержадміністрації                                                                      В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       

  від 12.09.2017 № 265

          смт Нікольське

 

 Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2017 рік

  

            Відповідно до п.п. 7, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р.     № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,     п. 3.5 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 09.12.2015 р. № 297 «Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», керуючись ст. 6, 18, 39 Закону  України «Про місцеві державні адміністрації», підпунктом 3.4 пункту 3 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.12.2016  № 1173 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2017 році», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від  08.09.2017 р.  № 03-6557:

           1. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального  фонду  районного бюджету на 2017 рік згідно додатку.

          2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (Гуц), контроль - на  заступника  голови  райдержадміністрації  Кунак Н.А. 

 

 

 Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній 

                        Додаток       
                        до розпорядження голови   
                        райдержадміністрації    
                        _______________№_____________  
                               
                               
                               
                               
Перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету
КПКВК КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи, внаслідок психічного захворювання
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1513021 2730                 -25235,66 -19212,19     -44447,85
1513021 2240                   -871,81     -871,81
1513022 2730                 -672,00       -672,00
1513022 2240                 -0,27       -0,27
1513023 2730                 -3380,00       -3380,00
1513023 2240                 -65,09       -65,09
1513024 2730                 -21594,00       -21594,00
1513024 2240                 -387,00       -387,00
1513025 2730                 -679,00       -679,00
1513025 2240                 -730,18       -730,18
1513026 2730                 90779,20       90779,20
1513026 2240                 -13836,00 -4116,00     -17952,00
РАЗОМ:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24200,00 -24200,00 0,00 0,00 0,00
                               
                               
                               
Керівник апарату райдержадміністрації                 А.Л.Плахотная  
                               
                               
Перерозподіл у межах  загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету підготовлений фінансовим управлінням райдержадміністрації
                               
                               
Начальник фінансового управління райдержадміністраціїї             Т.С.Гуц    
                               
                               
                               

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від 14.09.2017 № 269

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) громадянину  Кемічаджи І.М.  для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

 

            Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Кемічаджи Івана Миколайовича про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 

                Надати громадянину Кемічаджи Івану Миколайовичу, власнику  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 0198467  від 09.06.2017 р. та свідоцтва про право на спадщину за законом від 09.06.2017 року № 968, дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 10,01 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Труженик», згідно схеми поділу земель КСП «Труженик», розташованої на території  Малоянисольської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

  

 Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       

 від 19.09.2017 № 271

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) громадянину  Васічкіну П.М.  для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

  

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Васічкіна Петра Миколайовича про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 

                Надати громадянину Васічкіну Петру Миколайовичу, власнику  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 031655  від 11.10.2001 р., дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 4,06 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Рассвет», згідно схеми поділу земель КСП «Рассвет», розташованої на території  Малоянисольської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

  

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від 20.09.2017 № 272

          смт Нікольське

 

 

Про стан підготовки підприємств житлово-

комунального господарства району

до роботи в  осінньо-зимовий період

в зимових умовах 2017-2018 років

 

 Головним завданням підприємств житлово-комунального району є забезпечення населення якісними послугами у відповідності до вимог діючого законодавства.      

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.05.2017 року № 137  «Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства району в опалювальний період 2016-2017 років і завдання на період підготовки до роботи в зимових умовах 2017-2018 років» затверджено організаційно-технічні заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Виконання зазначених заходів контролювала районна робоча група, склад якої затверджено цим же розпорядженням. У засіданні робочої групи взяли участь керівники  підприємств району з надання  житлово-комунальних послуг та  бюджетних установ, які звітували про хід підготовчих робіт до роботи в зимових умовах.

Аналіз виконання запланованих організаційно-технічних заходів щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до опалювального періоду 2017-2018 років свідчить про те, що в районі проведено певну роботу з їх реалізації.

Комунальними  підприємствами  виконано ремонтні роботи з усунення аварійних ділянок водопровідних мереж систем водопостачання та водовідведення, на які було   витрачено власних коштів підприємств – 92,47 тис. грн. та  коштів місцевих бюджетів –  209,8  тис. грн.

При підготовці  дорожнього господарства  району  відремонтовано доріг  комунальної власності  на  суму  657,4 тис. грн., що становить 20%.

Об’єкти  соціальної сфери підготовлено до роботи в зимових умовах.

Також виконано решту  організаційно-технічних заходів, затверджених вищезазначеним розпорядженням голови райдержадміністрації.

Селищною та сільськими радами проведено роботу з підготовки об’єктів комунальної власності до роботи в зимових умовах та проаналізовано виконання  планів  на засіданнях виконкомів. 

Стан пожежної безпеки житлового фонду комунальної власності, об’єктів соціально-культурного призначення, лікувальних, дошкільних та загальноосвітніх навчальних  закладів  постійно  перевіряється  ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України у Донецькій  області  в  період підготовки до зимового періоду.

Незважаючи на складні фінансові умови, підготовка до роботи в осінньо-зимових умовах 2017-2018 років підприємствами житлово-комунального господарства району та місцевими радами  проведена на належному рівні. 

 Разом з тим є ряд проблемних питань, які потребують вирішення:

-    ремонт  доріг комунальної власності;

-    забезпечення коштами  селищного, сільських бюджетів на погашення різниці в тарифах для підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

-    погашення заборгованості за послуги  спожиті  енергоносії  бюджетними  установами Нікольського  району;

-    забезпечення в повному обсязі вугіллям котелень бюджетних установ та підприємств, які  працюють на  твердому  паливі.

Враховуючи вищезазначене, з метою якісного та своєчасного завершення підготовки підприємств житлово-комунального господарства району до роботи в зимових умовах  2017-2018 років, керуючись  статтею 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

           1. Підготовку підприємств житлово-комунального господарства району в роботи з  осінньо-зимовий період  в зимових умовах 2017-2018 років визнати  задовільним.

2. Рекомендувати  селищній та сільським радам, бюджетним установам, підприємствам: КП «Володарськ-водомережа», ТОВ «Зоря-комсервіс», ПП «Бойове-комсервіс», КП «Кальчик-комсервіс»,  КП «Комсервіс», філії «Автодор №4» ДП «Донецький облавтодор», ТОВ «Володарськавто», НП «Володарський РЄМ» ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», станційно-лінійної дільниці № 2 комбінованого центру телекомунікацій № 543   ДФ ПАТ «Укртелеком»:

         2.1. Забезпечити виконання передбачених заходів щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району незалежно від форми власності та підпорядкування до роботи в зимових умовах 2017-2018 років, у термін  до         10.10.2017 року.

          2.2. Забезпечити своєчасне та у повному обсязі виділення коштів, передбачених планом асигнувань у поточному році з місцевих бюджетів на  ремонт житлового фонду комунальної власності та інших об’єктів комунальної власності, з урахуванням завершення робіт, у термін  до 10.10.2017 року.

          2.3. Розглянути можливість виділення з місцевих бюджетів додаткових коштів на виконання ремонтних робіт житлово-комунальних об’єктів у підготовчий період.

          2.4. Вжити додаткових заходів для наповнення обігових коштів підприємств комунальної власності.

          2.5. Передбачити  в  проектах  селищного, сільських бюджетів на 2018 рік кошти на погашення різниці в тарифах для підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, та у разі необхідності внести відповідні зміни до бюджету                   2017 року.

          2.6. Забезпечити освоєння коштів на ремонт доріг комунальної власності.

          2.7. Забезпечити обов’язкове дотримання установами, організаціями доведених лімітів споживання природного газу, електроенергії, води, впровадження заходів з енергозбереження, вжити вичерпних заходів щодо погашення заборгованості за спожиті енергоносії, виходячи з обсягів фінансування, передбачених у кошторисах видатків.

          2.8. Під час складання місцевих бюджетів на 2018 рік передбачити в повному обсязі кошти на оплату енергоносіїв бюджетними установами та затвердити ліміти використання енергоресурсів.

          3. Відділу освіти райдержадміністрації (Третьяк) до початку опалювального періоду:

          3.1. Завершити ремонтні роботи щодо підготовки закладів освіти до роботи в зимових умовах.

          3.2. Вирішити питання щодо забезпечення  вугіллям котелень, які  працюють на  твердому  паливі.

          3.3. Вирішити питання погашення заборгованості за послугу  по  розподілу природного  газу  за  спожитий  природний   газ  бюджетними  установами Нікольського  району та укласти угоди на постачання   природного  газу  до  осінньо-зимового  періоду  2017-2018 років, у термін  до 01.10.2017 року.

          4. Центральній районній лікарні Нікольського району (Шамлі) та  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області (Куліковська) завершити підготовку  закладів охорони здоров’я  до роботи  в  опалювальний  період.

          5. Рекомендувати ТОВ «Володарськавто» (Челпан) забезпечити  в осінньо-зимовий період громадян району, які  користуються  послугами пасажирських перевезень, місцем очікування на  території  Нікольської автостанції.

 6. Координацію роботи  щодо виконання розпорядження  покласти  на відділ житлово-комунального господарства (Терещенко), контроль – на першого заступника  голови  райдержадміністрації Павлішина В.М.

  

Голова  райдержадміністрації                                                              В.В. Завгородній

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 21.09.2017 № 273

          смт Нікольське

 

Про початок                                                   

опалювального періоду 2017-2018 років

 

Відповідно до статті 1, пункту 2 частини третьої статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пункту 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України                        від 21 липня 2005 року № 630, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів                    від 26 квітня 2017 року № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись статтями 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою своєчасного і стабільного забезпечення населення та закладів соціально-культурної сфери району тепловою енергією в осінньо-зимовий період 2017-2018 років:

 1. Розпочати опалювальний період 2017-2018 років для споживачів району з 16 жовтня 2017 року.
 2. У разі зниження середньої добової температури зовнішнього повітря до +8°С протягом трьох діб, розпочати подачу теплоносія з 01 жовтня                    2017 року.
 3. Юридичному сектору  апарату райдержадміністрації (Мендрина) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.
 4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
 5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ  житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Терещенко), контроль - на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                       В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 25.09.2017 № 275

          смт Нікольське

 

  

Про план роботи Нікольської

райдержадміністрації на ІV квартал 2017 року

 

Згідно з п.2.9.2 Регламенту роботи Нікольської  районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.06.2016 № 173:

1. Затвердити    план       роботи  Нікольської райдержадміністрації     на      IV квартал 2017 року (додається).

2.  Структурним підрозділам райдержадміністрації надавати до відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації :

2.1. Щомісяця до 15 числа уточнені пропозиції до плану роботи райдержадміністрації на наступний місяць кварталу.

            2.2. До 5 січня    2018 року – звіт про виконання плану роботи Нікольської райдержадміністрації  за  ІV квартал 2017 року.

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, контроль -   на керівника апарату райдержадміністрації  Плахотную  А.Л.

 

  

Голова  райдержадміністрації                                            В.В. Завгородній                 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 25.09.2017 № 276

          смт Нікольське

 

 Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2017 рік

 

             Відповідно до п.п. 7, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р.     № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,     п. 3.5 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 09.12.2015 р. № 297 «Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», керуючись ст. 6, 18, 39 Закону  України «Про місцеві державні адміністрації», підпунктом 3.4 пункту 3 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.12.2016  № 1173 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2017 році», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від  20.09.2017 р.  № 03-6771:

           1. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального  фонду  районного бюджету на 2017 рік згідно додатку.

          2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (Гуц), контроль - на  заступника  голови  райдержадміністрації  Кунак Н.А. 

 

 

 Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

                        Додаток       
                        до розпорядження голови   
                        райдержадміністрації    
                        _______________№_____________  
                               
                               
                               
                               
Перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету
КПКВК КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи, внаслідок психічного захворювання
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для виплати державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 
1513041 2730                 7507,83       7507,83
1513043 2730                 -61357,88       -61357,88
1513045 2730                 53850,05       53850,05
1513048 2730                 -101052,20   101052,20   0,00
1513049 2730                 101052,20   -101052,20   0,00
РАЗОМ:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
                               
                               
Керівник апарату райдержадміністрації                 А.Л.Плахотная  
                               
                               
Перерозподіл у межах  загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету підготовлений фінансовим управлінням райдержадміністрації
                               
                               
Начальник фінансового управління райдержадміністраціїї             Т.С.Гуц    
                               

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від  26.09.2017 № 280

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості) громадянці  Пестряковій І.К. для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

 

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Пестрякової Ірини Костянтинівни про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

                Надати громадянці Пестряковій Ірині Костянтинівні, власниці  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 0227361  від 30.11.2000 р., дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною площею 8,06 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Дружба», згідно схеми поділу земель КСП «Дружба», розташованих на території Касянівської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

   

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

 

 

 УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від  26.09.2017 № 281

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості) громадянці Харагірло А.А. для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

 

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Харагірло Анастасії Анатоліївни про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

                Надати громадянці Харагірло Анастасії Анатоліївні, власниці  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 0048573  від 27.01.1997 р. (зміни від 16.04.2003 року) згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 11.03.2003 року № 604, дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною площею 4,025 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Дружба», згідно схеми поділу земель КСП «Дружба», розташованих на території Касянівської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

  

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 26.09.2017 № 282

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) громадянину Завгородньому О.С.  для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

 

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Завгороднього Олександра Сергійовича про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

                Надати громадянину Завгородньому Олександру Сергійовичу, власнику  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 0148933  від 05.09.2017 р. та свідоцтва про право на спадщину за законом від 22.05.2017 року № 880, дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею  3,94 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Маріупольський», згідно схеми поділу земель КСП «Маріупольський», розташованої на території  Зорянської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 26.09.2017 № 283

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) громадянці Заболотній Н.В.  для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

 

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Заболотної Наталі Володимирівни про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

             Відповідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 22.05.2017 року № 881 надати громадянці Заболотній Наталі Володимирівни дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 3,94 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Маріупольський», згідно схеми поділу земель КСП «Маріупольський», розташованої на території  Зорянської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

  

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 26.09.2017 № 284

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості) громадянці Харагірло А.А. для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

 

            Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Харагірло Анастасії Анатоліївни про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

                Надати громадянці Харагірло Анастасії Анатоліївні, власниці  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 0048576 від 20.01.1997 р., дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною площею 8,2 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Дружба», згідно схеми поділу земель КСП «Дружба», розташованих на території Касянівської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

  

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 26.09.2017 № 285

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельної  ділянки

у власність громадянину  Бондаренку О.І. для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

 

 

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Чуйко Віктора Леонідовича, який діє на підставі довіреності від 09.12.2016 року № 203, про затвердження технічної документації із землеустрою гр. Бондаренку Олександру Івановичу щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною  площею 5,5177 гектарів (рілля) із земель колишнього  КСП «Покровське», розташованої  на  території Боївської сільської ради Нікольського  району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:  

            1.   Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Громадянину Бондаренко Олександру Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Боївської сільської ради Нікольського  району  Донецької області». 

            2.   Передати у власність громадянину Бондаренку Олександру Івановичу земельну ділянку загальною  площею 5,5177 гектарів (рілля) кадастровий номер 1421781100:06:000:0573 із земель колишнього КСП «Покровське», яка знаходяться на території Боївської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

            3.  Земельну ділянку, одержану у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством. 

            4.   Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у Нікольському районі Головного управління  Держгеокадастру у Донецькій області (Євсєєв), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації           Павлішина В.М.

 

 Голова райдержадміністрації                                                     В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 26.09.2017 № 286

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 02.07.2015 року № 148

                          

             З метою упорядкування дорадчих органів райдержадміністрації, відповідно до п. 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 

 1. Внести  зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 02.07.2015 року № 148 «Про створення та  затвердження  складу  комісії  з  питань контролю за  використанням земель при райдержадміністрації», виклавши  та  затвердивши посадовий  склад  комісії  з  питань  контролю  за  використанням  земель при  райдержадміністрації  у  новій  редакції (додається).
 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження  голови райдержадміністрації  від  10.08.2017 року № 229  «Про внесення  змін до  розпорядження голови райдержадміністрації   від 02.07.2015 року № 148».

      

Голова райдержадміністрації                                                                                В. В. Завгородній

   

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 28.09.2017№ 287

          смт Нікольське

 

Про створення постійно 

діючої комісії для проведення

інвентаризації, здійснення 

списання та оприбуткування 
матеріальних цінностей 

 

Відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства Фінансів України від 02 вересня 2014 року N 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» (із змінами) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2015 р. №1365/26142), з метою ефективного використання майна та здійснення належного контролю за оприбуткуванням, інвентаризацією та списанням матеріаль-них цінностей: 

                                                             
          1. Створити в райдержадміністрації постійно діючу комісію для проведення інвентаризації здійснення  списання та оприбуткування матеріальних цінностей у складі: 

Кунак                                           -  заступник голови райдержадміністрації,

Наталя Анатоліївна                       голова комісії

                                                    Члени комісії:

Плахотная                                    - керівник апарату райдержадміністрації,

Анна Леонідівна                      

Мендрина                                      -завідувач юридичного сектору

Вікторія Вікторівна                       апарату райдержадміністрації,                   

Тупчієнко                                      -начальник відділу фінансово-господарського                       Олена Юріївна                               забезпечення - головний бухгалтер апарату

                                                         райдержадміністрації, 

Гуркіна                                           -начальник загального відділу апарату

Наталія Володимирівна                 райдержадміністрації.

 

2. Покласти на комісію відповідальність за документальне оформлення оприбуткування, інвентаризацію та списання матеріальних цінностей із балансу районної адміністрації, прийняття рішення про передачу цінностей на відповідальне збереження, доцільність списання цінностей, що непридатні для подальшого використання.

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови  райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                             В.М. Павлішин                                                          

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 28.09.2017№ 288

          смт Нікольське

 

Про проведення інвентаризації

основних засобів, матеріальних

цінностей, бланків суворої звітності

в райдержадміністрації

 

           Відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказу Міністерства Фінансів України від 17.06.2015 № 572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2015 р. за №788/27233), наказу Міністерства Фінансів України від 02 вересня 2014 року N 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» (із змінами)(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2015 р. №1365/26142), керуючись  ст. 6, 13, 17, 18, 39  Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

          1. Комісії з проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, бланків суворої звітності та списання в райдержадміністрації, яка створена згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 28.09.2017 року № 287:

         1.1. Провести інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, бланків суворої звітності та списання в райдержадміністрації станом на 01.10.2017 року.

1.2. До інвентаризації  приступити  02  жовтня  2017  року  і  закінчити  31 жов- тня 2017 року.

2. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (Куліковська), контроль – на першого заступника голови  райдержадміністрації  Павлішина В.М.

 

  

В.о. голови райдержадміністрації                                                                  В.М. Павлішин

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 28.09.2017 № 289

          смт Нікольське

 

 

Про створення міжвідомчої комісії

з питань забезпечення гарантій

зайнятості неповнолітніх, в їх числі

дітей-сиріт і дітей, які позбавлені

батьківського піклування

 

На виконання протокольного доручення заступника голови Донецької облдержадміністрації від 25.04.2017 № 9, керуючись ст. 6, 13, 24, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою запобігання порушень вимог діючого законодавства у сфері забезпечення гарантій зайнятості неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

Створити міжвідомчу комісію з питань забезпечення гарантій зайнятості неповнолітніх, в їх числі дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, та затвердити її склад (додається).

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                     В.В. Завгородній

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

___________ № _____

 

                                                                     

СКЛАД

міжвідомчої комісії з питань забезпечення гарантій зайнятості неповнолітніх, в їх    числі дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування

 

Кунак

Наталя Анатоліївна

-

заступник голови райдержадміністрації, голова

міжвідомчої комісії

 

Павлишин

Михайло Володимирович

-

 директор Нікольського районного центру зайнятості, заступник голови міжвідомчої комісії (за згодою)

Бірюкова

Тетяна Леонідівна

-

провідний юрисконсульт Нікольського районного центру зайнятості, секретар міжвідомчої комісії (за згодою)

                                                                  

 

Члени комісії:

 

Внукова

Ольга Львівна

-

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Кубарєв

Олександр Володимирович

-

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Молонова

Олена Володимирівна

 

секретар Нікольської селищної ради (за згодою)

Третяк

Анжела Петрівна

-

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Сєвєріна

Неллі Миколаївна

-

директор районного  центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді (за згодою)

 

 

 

 Керівник апарату райдержадміністрації                                                    А.Л. Плахотная

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від _05.09.2017__№ _259__

          смт Нікольське

 

 Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2017 рік

  

            Відповідно до п.п. 7, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р.     № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,     п. 3.5 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 09.12.2015 р. № 297 «Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», керуючись ст. 6, 18, 39 Закону  України «Про місцеві державні адміністрації», підпунктом 3.4 пункту 3 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.12.2016  № 1173 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2017 році», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від  01.09.2017 р.  № 03-6393:

           1. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального  фонду  районного бюджету на 2017 рік згідно додатку.

          2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (Гуц), контроль - на  заступника  голови  райдержадміністрації  Кунак Н.А. 

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                           В.М.Павлішин

 

                        Додаток       
                        до розпорядження голови   
                        райдержадміністрації    
                        _______________№_____________  
                               
                               
                               
                               
Перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету
КФК КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи, внаслідок психічного захворювання
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабеспеченим сім'ям, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 
1513041 2730                 17486,34       17486,34
1513044 2730                 16137,26   -16137,26   0,00
1513045 2730                 393378,07       393378,07
1513047 2730                 24940,00 -4300,00 -4300,00 -4300,00 12040,00
1513049 2730                 -461744,91 4300,00 20437,26 14103,24 -422904,41
1513080 2730                 9803,24     -9803,24 0,00
РАЗОМ:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
                               
                               
Керівник апарату райдержадміністрації                 А.Л.Плахотная  
                               
                               
Перерозподіл у межах  загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету підготовлений фінансовим управлінням райдержадміністрації
                               
                               
Начальник фінансового управління райдержадміністраціїї             Т.С.Гуц    
                               
                               
                               

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

  від 12.09.2017 № 265

          смт Нікольське

 

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2017 рік

 

 

            Відповідно до п.п. 7, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р.     № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,     п. 3.5 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 09.12.2015 р. № 297 «Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», керуючись ст. 6, 18, 39 Закону  України «Про місцеві державні адміністрації», підпунктом 3.4 пункту 3 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.12.2016  № 1173 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2017 році», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від  08.09.2017 р.  № 03-6557:

           1. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального  фонду  районного бюджету на 2017 рік згідно додатку.

          2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (Гуц), контроль - на  заступника  голови  райдержадміністрації  Кунак Н.А. 

  

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній 

                        Додаток       
                        до розпорядження голови   
                        райдержадміністрації    
                        _______________№_____________  
                               
                               
                               
                               
Перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету
КПКВК КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи, внаслідок психічного захворювання
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1513021 2730                 -25235,66 -19212,19     -44447,85
1513021 2240                   -871,81     -871,81
1513022 2730                 -672,00       -672,00
1513022 2240                 -0,27       -0,27
1513023 2730                 -3380,00       -3380,00
1513023 2240                 -65,09       -65,09
1513024 2730                 -21594,00       -21594,00
1513024 2240                 -387,00       -387,00
1513025 2730                 -679,00       -679,00
1513025 2240                 -730,18       -730,18
1513026 2730                 90779,20       90779,20
1513026 2240                 -13836,00 -4116,00     -17952,00
РАЗОМ:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24200,00 -24200,00 0,00 0,00 0,00
                               
                               
                               
Керівник апарату райдержадміністрації                 А.Л.Плахотная  
                               
                               
Перерозподіл у межах  загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету підготовлений фінансовим управлінням райдержадміністрації
                               
                               
Начальник фінансового управління райдержадміністраціїї             Т.С.Гуц    
                               

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від 25.09.2017 № 276

          смт Нікольське

 

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2017 рік

 

 

            Відповідно до п.п. 7, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р.     № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,     п. 3.5 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 09.12.2015 р. № 297 «Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», керуючись ст. 6, 18, 39 Закону  України «Про місцеві державні адміністрації», підпунктом 3.4 пункту 3 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.12.2016  № 1173 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2017 році», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від  20.09.2017 р.  № 03-6771:

           1. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального  фонду  районного бюджету на 2017 рік згідно додатку.

          2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (Гуц), контроль - на  заступника  голови  райдержадміністрації  Кунак Н.А. 

 

 Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

                        Додаток       
                        до розпорядження голови   
                        райдержадміністрації    
                        _______________№_____________  
                               
                               
                               
                               
Перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету
КПКВК КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи, внаслідок психічного захворювання
Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для виплати державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 
1513041 2730                 7507,83       7507,83
1513043 2730                 -61357,88       -61357,88
1513045 2730                 53850,05       53850,05
1513048 2730                 -101052,20   101052,20   0,00
1513049 2730                 101052,20   -101052,20   0,00
РАЗОМ:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
                               
                               
Керівник апарату райдержадміністрації                 А.Л.Плахотная  
                               
                               
Перерозподіл у межах  загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за програмною класифікацією  видатків  бюджету підготовлений фінансовим управлінням райдержадміністрації
                               
                               
Начальник фінансового управління райдержадміністраціїї             Т.С.Гуц