Розпорядження за ЖОВТЕНЬ 2017 рік

Posted in 2017

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 01.10.2017 № 291

          смт Нікольське

 

 

Про внесення змін

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 29.02.2012 року № 105

 

 

Згідно постанови Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140 «Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії», Порядку організаційно-правової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 20 січня     2011 року № 13 (із змінами), з метою підвищення ефективності роботи з документами у відділі ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

Доповнити Інструкцію з діловодства в Нікольській райдержадміністрації, затверджену розпорядженням голови райдержадміністрації від 29.02.2012 року         № 105, наступним змістом:

 

«Особливості роботи з електронними документами у відділі

ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

 

312. Проекти електронних документів відділу ведення формуються програмними засобами АІТС «Державний реєстр виборців».

313. Електронні документи тимчасового строку зберігання з часу їх створення і до знищення зберігаються в АІТС «Державний реєстр виборців».

314. Знищення електронних документів після закінчення строків їх зберігання здійснюється в установленому порядку працівником відділу ведення, до обов’язків якого віднесено таку функцію.».

 

 

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                              В.М. Павлішин

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 04.10.2017 № 295

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості) громадянину Харагірло І.М.  для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

 

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Харагірло Анастасії Анатоліївни, яка діє за довіреністю від 27.12.2017 року № 2034,  про надання громадянину Харагірло Івану Миколайовичу дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення) меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

                 Надати громадянину Харагірло Івану Миколайовичу, власнику  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії РН № 116044  від 16.04.2003 р., згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 11.03.2003 року № 604, дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною площею 4,025 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Дружба», згідно схеми поділу земель КСП «Дружба», розташованих на території Касянівської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

 

В.о голови  райдержадміністрації                                                           В.М.Павлішин

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 05.10.2017 № 296

          смт Нікольське

 

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2017 рік

 

 

            Відповідно до п.п. 7, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р.     № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»,     п. 3.5 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 09.12.2015 р. № 297 «Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», керуючись ст. 6, 18, 39 Закону  України «Про місцеві державні адміністрації», підпунктом 3.4 пункту 3 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.12.2016  № 1173 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2017 році», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від  03.10.2017 р.  № 03-7159:

           1. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального  фонду  районного бюджету на 2017 рік згідно додатку.

          2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на              фінансове управління  райдержадміністрації (Гуц), контроль – на першого  заступника  голови  райдержадміністрації  Павлішина В.М.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

       

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

від 06.10.2017_№ _297_

   смт Нікольське

 

Про  заходи щодо врегулювання

конфлікту інтересів

 

 

Відповідно до ст.ст. 28,29, 30, 32 Закону України «Про запобігання корупції»,  з метою врегулювання потенційного конфлікту інтересів, враховуючи надану заяву Рощупкіної С.М – начальника відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації:

Підготовку проектів  нормативно – правових актів голови райдержадміністрації,   що стосуються  управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, покласти на Павловську Ларису Степанівну – головного спеціаліста відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату  райдержадміністрації.

 

 

  Голова  райдержадміністрації                                                  В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 10.10.2017 № 300

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2017 рік

           

Відповідно до рішення районної ради від 27.09.2017 р. № 7/23-358 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. №7/17-231 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами від 01.08.2017 №7/22-344», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р.  за №1103/25880 та керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 18, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

          1. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (Тупчієнко) внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017рік, затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29.08.2017р. № 252 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017рік», виклавши  їх у новій редакції:

           - КПКВК 0312010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню у сумі 15353,7 тис. грн. у тому числі: за загальним фондом – 14969,4 тис. грн., за спеціальним фондом  384,3 - тис. грн.;

- КПКВК 0312180 Первинна  медична  допомога  населенню у сумі           10566,2 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 10561,7 тис. грн., за спеціальним фондом -  4,5 тис. грн.;

            - КПКВК 0312220 Інші заходи в галузі охорони здоров’я у сумі  487,9 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом –487,9 тис. грн., за спеціальним фондом -                0 тис. грн.;

           - КПКВК 0312214 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у  сумі    678,1 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 678,1 тис. грн., за спеціальним фондом -  0 тис. грн.;

- КПКВК 0317420 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку  

територій у  сумі  50,0 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 50,0 тис. грн., за спеціальним фондом -  0 тис. грн.

           2.  Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови  райдержадміністрації Павлішина В.М.

                                                

  

Голова райдержадміністрації                                                             В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 11.10.2017 № 303

          смт Нікольське

 

Про передачу земельної ділянки

у постійне користування ДПРЧ-100

 

           Відповідно до статей 17, 19, 84, 92, 116, 117, 122, 123 Земельного кодексу України,  п. 15.01 наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», розпорядження голови Нікольської районної державної адміністрації від 17.07.2017 року № 202 «Про припинення права постійного користування земельною ділянкою», розглянувши заяву  100 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Донецькій області про передачу земельної ділянки у постійне користування, керуючись статтями 6, 13  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

             Передати земельну ділянку загальною площею 0,320 га (кадастровий номер 1421755100:01:002:0208), яка розташована за адресою: Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, вул. Затишна, 1  100 державній пожежно-рятувальній частині ГУ ДСНС України у Донецькій  області у постійне користування із земель  промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони  та іншого призначення для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                           В.В.Завгородній

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 13.10.2017 № 307

          смт Нікольське

 

 

Про розроблення детального плану території

для розміщення об’єкту поводження з

твердими побутовими відходами –

місця  для тимчасового зберігання та сортування

твердих побутових відходів

 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Комсервіс»  від 11.10.2017 №16 про розроблення детального плану території для розміщення об’єкту поводження з твердими побутовими відходами – місця для тимчасового зберігання та сортування твердих побутових відходів, розташованого за межами населених пунктів на території Нікольської селищної ради, згідно статей 10, 19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 20  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Комсервіс» Нікольської се-лищної ради на розроблення детального плану території для розміщення об’єкту поводження з твердими побутовими відходами – місця для тимчасового зберігання та сортування твердих побутових відходів, розташованого за межами населених пунктів на території Нікольської селищної ради (далі – детальний план території), на земельній ділянці  орієнтовною площею 8,0776 га, із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення державної власності, що перебувають у запасі.

 

2. Визначити:

              2.1. Замовником розроблення детального плану території Нікольську рай-держадміністрацію.

              2.2. Відповідальним за розроблення детального плану території комунальне підприємство «Комсервіс» Нікольської селищної ради.

 

3. Фінансування робіт з розроблення детального плану території  покласти на комунальне підприємство «Комсервіс» Нікольської селищної ради.

 

4. Рекомендувати комунальному підприємству «Комсервіс» Нікольської селищної ради:

4.1. Визначити проектну організацію – розробника детального плану території та укласти договір на виконання робіт.

4.2. Після розроблення детального плану території подати його до райдерж-адміністрації для проведення громадського обговорення Нікольською селищною радою та затвердження.

4.3. Після затвердження детального плану території клопотати перед рай-держадміністрацією про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення об’єкту поводження з твердими побутовими відходами – місця для тимчасового зберігання та сортування твердих побутових відходів, розташованого за межами населених пунктів на території Нікольської селищної ради.

5. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на сектор архітектури та  містобудування райдержадміністрації (Любімова), контроль – на  першого заступника голови райдержадміністрації  Павлішина В.М.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                В.В.Завгородній

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 від 18.10.2017 № 310

                 смт Нікольське

 

Про упорядкування структури

районної державної адміністрації

 

                 Відповідно до статей 5, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року №  606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 12 березня 2005 року №  179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», у зв’язку з виробничою необхідністю та забезпеченням належної  роботи  в галузі  цивільного захисту, мобілізаційної  та оборонної роботи  в районі:

.       1. У структурних підрозділах райдержадміністрації:

          -  скоротити  чисельність управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації на 1 шт.одиницю (вакансія),  збільшити чисельність   відділу     житлово-комунального    господарства     райдержадміністрації       на

1 шт.одиницю.

         2. Затвердити  чисельність управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації у кількості 7 шт.одиниць.

         3. Затвердити чисельність відділу житлово - комунального господарства райдержадміністрації  у кількості 4 шт.одиниці.

         4.   У відділі житлово-комунального господарства райдержадміністрації:

         4.1. Створити сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи відділу житлово-комунального господарства  чисельністю 2 шт.одиниці.

         4.2. Вивести посаду:

         -   головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій відділу житлово-комунального господарства, 1 шт.одиниця.

         4.3. Ввести посади:

         -   завідувач сектору з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи відділу житлово-комунального господарства;

         -    головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій сектору з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи відділу житлово-комунального господарства.

         5. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату  райдержадміністрації (Тупчієнко) забезпечити затвердження у встановленому  порядку штатного розпису відділу житлово-комунального господарства  райдержадміністрації з урахуванням змін, станом на 01.11.2017 р.

      6. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації (Рощупкін)  забезпечити розроблення та затвердження у встановленому  порядку структури та штатного розпису з урахуванням змін станом на 01.11.2017 р.

      7.  Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Гуц) відповідно до вимог цього розпорядження провести  перерозподіл коштів на листопад, грудень 2017  рік   між   управлінням   агропромислового    розвитку

райдержадміністрації та відділом  житлово-комунального господарства   райдержадміністрації з 01.11.2017 року.

       8. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Терещенко) розробити положення про сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи, посадові інструкції працівників та затвердити їх в установленому порядку.

        9. Внести зміни до  граничної чисельності структурних підрозділів райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови  райдержадміністрації від  08.06.2016 № 171, виклавши    її     в    новій    редакції ( додається).

         10.    Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                      В.В.Завгородній

  

         Додаток

         до розпорядження голови  

         райдержадміністрації

          __________ №  _________

 

ПЕРЕЛІК

 структурних підрозділів райдержадміністрації

та їх штатна чисельність

 

І. Голова райдержадміністрації, заступники голови, керівник апарату

 

Голова райдержадміністрації

1

Перший заступник голови райдержадміністрації

1

Заступник голови райдержадміністрації

1

Керівник апарату райдержадміністрації

1

ІІ. Відділи та підрозділи апарату райдержадміністрації

 

Відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики  

5

Загальний відділ

4

Відділ ведення  Державного реєстру  виборців

3

Відділ фінансово-господарського забезпечення

4

Юридичний сектор

2

Головний спеціаліст з контролю

1

Разом

23

ІІІ. Управління, відділи

та інші структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Управління  соціального захисту населення

44

Управління агропромислового  розвитку

7

Відділ економіки

5

Відділ   житлово-комунального господарства  

4

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

3

Відділ  освіти

5

Відділ культури і туризму

2

Архівний відділ

3

Відділ державної реєстрації

3

Відділ з питань  надання адміністративних послуг

5

Сектор архітектури та містобудування

2

Служба у справах дітей

4

Фінансове управління

11

Разом

98

Всього

121

 

 

Керівник

апарату райдержадміністрації                                                      А.Л.Плахотная

 

         Додаток

         до розпорядження голови  

         райдержадміністрації

          __________ №  _________

 

ПЕРЕЛІК

 структурних підрозділів райдержадміністрації

та їх штатна чисельність

 

І. Голова райдержадміністрації, заступники голови, керівник апарату

 

Голова райдержадміністрації

1

Перший заступник голови райдержадміністрації

1

Заступник голови райдержадміністрації

1

Керівник апарату райдержадміністрації

1

ІІ. Відділи та підрозділи апарату райдержадміністрації

 

Відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики 

5

Загальний відділ

4

Відділ ведення  Державного реєстру  виборців

3

Відділ фінансово-господарського забезпечення

4

Юридичний сектор

2

Головний спеціаліст з контролю

1

Разом

23

ІІІ. Управління, відділи

та інші структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Управління  соціального захисту населення

44

Управління агропромислового  розвитку

7

Відділ економіки

5

Відділ   житлово-комунального господарства  

4

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

3

Відділ  освіти

5

Відділ культури і туризму

2

Архівний відділ

3

Відділ державної реєстрації

3

Відділ з питань  надання адміністративних послуг

5

Сектор архітектури та містобудування

2

Служба у справах дітей

4

Фінансове управління

11

Разом

98

Всього

121

 

Керівник

апарату райдержадміністрації                                                      А.Л.Плахотная

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 19.10.2017 № 311

          смт Нікольське

 

 

Про звіт начальника відділу у Нікольському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області про роботу відділу та виконання Програми економічного і соціального розвитку в галузі земельних відносин у Нікольському районі за 9 місяців 2017 року

                

У районі проводиться робота щодо реалізації державної політики в галузі регулювання земельних відносин, здійснення землеустрою та охорони земель, ведення державного земельного кадастру.

До відділу у Нікольському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області (далі - Відділ) у 2017 році звернулись 60 учасників АТО щодо оформлення документів для подання клопотання до Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та ведення садівництва. Тридцять шість з них отримали накази (дозволи) на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

За дев’ять місяців 2017 року за допомогою Національної кадастрової системи державними кадастровими реєстраторами Відділу опрацьовано 1368 заяв із ведення Державного земельного кадастру.

Відділом надано 1292 адміністративних послуги, в тому числі 658 платних послуг на загальну суму 59,9 тис. грн., та 634 безоплатних послуг, а саме: з надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою; видачі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку з технічної документації; видачі висновків про погодження документації із землеустрою; наданню довідок з державної статистичної звітності про наявність земель, розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; видачі Витягів з державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки; державної реєстрації земельної ділянки за зверненнями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Залишок коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на охорону земель  складає 124,7339 тис. грн., з них: 28,8069 тис. грн. знаходяться на рахунку Нікольської районної ради, 95,36185 тис. грн. - на рахунку Малоянисольської сільської ради.

Згідно «Тимчасового порядку взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки», затвердженого постановою КМУ від 31.08.2016 №580  запроваджено принцип екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Експертами державної експертизи відділу розглянуто 1254 проекти землеустрою    щодо    відведення    земельної    ділянки,    з    них:    509    погоджено, 745 повернуто з зауваженнями на доопрацювання.

Протягом року проведено дев’ять семінарів щодо запобігання і протидії корупції у Відділі та один навчальний семінар з землевпорядниками району.

Керівництвом та фахівцями Відділу розглянуто 388 звернень громадян, на які надано  348  письмових  відповідей  та  40  усних  відповідей (на особистому прийомі).  Керівництвом Відділу проведено дев’ять виїзних прийомів, на яких прийнято 17 громадян.

Головною метою Програми економічного і соціального розвитку в галузі земельних відносин у Нікольському районі є розробка і впровадження заходів, спрямованих на збереження, відтворення та раціональне використання земельних ресурсів, охорону земель у селищній та сільських радах району.

Протягом дев’яти місяців 2017 року у Нікольському районі проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності  несільськогосподарського призначення на площі 12,606 га на суму 225,0 тис. грн., що у 2,25 рази більше від запланованого, в тому числі: за кошти з інших джерел – 202,5 тис. грн., за кошти підприємств – 5,0 тис. грн. та за кошти з місцевого бюджету – 18,0 тис. грн..

Проведено нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення на площі 1185,6554 га, що у 3 рази більше від запланованого, на суму 95,0 тис. грн.: за кошти   з інших джерел – 67,0 тис. грн.,   за  кошти підприємств – 20,0 тис. грн., за кошти обласного бюджету – 8,00 тис. грн.

Проведено інвентаризацію земель державної та комунальної власності  сільськогосподарського призначення на площі 335,3666 га на суму 194,5 тис. грн., що у 1, 9  рази  більше  від  запланованого,  в  тому числі: за кошти з інших джерел – 184,5 тис. грн. та за кошти підприємств – 10,0 тис. грн.

Передано у власність громадян 54 земельних ділянки, загальною площею 98,7504 га (87,4796 га землі сільськогосподарського призначення та 11,2708 га землі житлової  та  громадської  забудови).   Витрати   на    реалізацію    заходу   склали 152,5 тис. грн., що складає 87,14%,  в тому числі  за   кошти   з   інших   джерел – 138,5 тис. грн.

Виготовлено документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО на суму 54,0 тис. грн., за кошти з інших джерел – 54,0 тис. грн., що складає 77,14% від запланованого. Передано у власність 30 земельних ділянок площею 58,1370 га із земель сільськогосподарського призначення.

У цілому заходів Програми виконано на суму 721,5 тис. грн., що становить 78,09% від запланованого, в тому числі: за кошти з інших джерел – 660,5 тис. грн., за кошти підприємств – 35,00 тис. грн., за кошти з місцевих бюджетів – 18,0 тис. грн., за кошти з обласного бюджету – 8,00 тис. грн.

Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 13,16, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

            1. Звіт начальника відділу у Нікольському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області про роботу відділу та виконання Програми економічного і соціального розвитку в галузі земельних відносин у Нікольському районі за 9 місяців 2017 року взяти до відома.

            2. Рекомендувати сільським і селищній радам подовжити роботу з інвентаризації земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення в межах та за межами населених пунктів.

3. Відділу у Нікольському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області (Євсєєв) продовжити роботу з виконання заходів Програми  еконономічного і соціального розвитку в галузі земельних відносин у Нікольському районі.

            4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Павлішина В.М.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                               В.В.Завгородній

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 від 19.10.2017  №  312

            смт Нікольське

 

Про оголошення конкурсу на

заміщення вакантних посад

 

              Відповідно до статті 22 Закону України „Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648):

 

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської районної державної адміністрації.

2.Затвердити умови оголошення конкурсу на заміщення вакантних посади головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської районної державної адміністрації, згідно з додатком .

3.Відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату  райдержадміністрації (Рощупкіна) оголосити умови конкурсу на заміщення вакантних посад на веб-сайті районної державної адміністрації та подати у територіальний орган Нацдержслужби України.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації  Плахотную А.Л.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                     В.В.Завгородній 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 19.10.2017 № 313        

          смт Нікольське

 

 

Про створення комісії для розгляду заяв

та документів на одержання компенсації

витрат, пов’язаних із розвитком хмелярства,

закладення молодих садів, виноградників

та ягідників і нагляд за ними

 

 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (із змінами), керуючись п. 5 ст. 13, п. 9 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.      Створити комісію для розгляду заяв та документів на одержання компенсації витрат, пов’язаних із розвитком хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними, та затвердити її персональний склад (додається).

2.      Комісії у своїй діяльності керуватись Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (із змінами).

3.      Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (Рощупкін), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації           Павлішина В.М.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                              В.В. Завгородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

_____________ № _____

 

 

СКЛАД

комісії для розгляду заяв та документів на одержання компенсації витрат, пов’язаних із розвитком хмелярства, закладення молодих садів,

виноградників та ягідників і нагляд за ними

 

Завгородній

Володимир Вікторович

-

 

голова райдержадміністрації, голова комісії

Павлішин

Володимир Михайлович

-

перший заступник голови райдержадміністрації, заступник голови комісії

Крилов

Олександр Володимирович

 

-

 

головний спеціаліст відділу прогнозування енергозабезпечення та охорони праці, сприяння розвитку галузей рослинництва та тваринництва управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, секретар комісії

                                                   

Члени комісії:

 

Гуц

Тетяна Станіславівна

-

начальник фінансового управління райдержадміністрації

Євсєєв

Олександр Сергійович

-

 

начальник відділу у Нікольському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області   (за згодою)

Курочкін

Олександр Валерійович

-

заступник начальника-начальник Нікольського відділення Мангуської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області (за згодою)

Любімова

Ганна Миколаївна

-

завідувач сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації-головний архітектор району

Мендрина

Вікторія Вікторівна

-

 

завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

Рощупкін

Віталій Миколайович

-

 

в.о. начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Степанов

Андрій Олександрович

-

 

начальник Нікольського відділення поліції Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Донецькій області (за згодою)

Челбарах

Іван Васильович

-

начальник міжрайонного управління Держпродспоживслужби (за згодою)

 

-

-

землекористувачі (орендарі) (за згодою)

селищний, сільські голови (за згодою)

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                  А.Л. Плахотная

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 23.10.2017 № 315

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельних  ділянок

у власність громадянину  Заверюсі О.В.  для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

 

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Заверюхи Олексія Васильовича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною  площею 5,6222 гектарів (рілля) із земель колишнього  КСП «Покровське», розташованих  на  території Боївської сільської ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

            1.   Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Заверюсі Олексію Васильовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Боївської сільської ради Нікольського  району  Донецької області».

 

2.   Передати у власність громадянину Заверюсі Олексію Васильовичу земельну ділянку площею 5,5258 гектарів (рілля) кадастровий номер 1421781100:06:000:1357, земельну ділянку площею 0,0964 гектарів (рілля) кадастровий номер 1421781100:06:000:1039  із земель колишнього КСП «Покровське», які знаходяться на території Боївської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

3.  Земельні ділянки, одержані у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

 

4.   Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у Нікольському районі Головного управління  Держгеокадастру у Донецькій області (Євсєєв), контроль – на  заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                      В.В.Завгородній

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

    

 

 від 24.10.2017 № 322

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 01.06.2016 року №167

 

         Відповідно до абзаців другого -  третього частини першої статті 27 Закону України «Про державну службу»,   Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р № 246 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р № 648), з метою організації та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, враховуючи розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.05.2016 р. № 420 «Про  організацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби»:

     1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 01.06.2016 р. № 167 «Про організацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Володарської районної державної адміністрації», а саме:

      Пункт 3 викласти в такій редакції:

    «Визначити адміністратором під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Павловську Ларису Степанівну – головного спеціаліста відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації.»

      2. Викласти склад конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» апарату та структурних підрозділів Нікольської райдержадміністрації, та категорії «Б» самостійних структурних підрозділів  (категорії «В»  самостійних структурних підрозділів чисельністю менше 5-ти одиниць)  Нікольської райдержадміністрації в новій редакції, згідно додатку.

      3. Визнати таким, що втратив чинність  додаток до розпорядження  райдержадміністрації від 01.06.2016 р. № 167 «Склад конкурсної комісії Володарської  райдержадміністрації на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» апарату райдержадміністрації, категорії «Б» структурних підрозіділів райдержадміністрації».

 Голова райдержадміністрації                                                              В.В.Завгородній 

 

                            

                                                                                  

                                          Додаток

                                                                         до розпорядження  голови

                                                                 райдержадміністрації

     _____________ № ________

 

СКЛАД
конкурсної комісії   на зайняття
вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В»
апарату  та структурних підрозділів Нікольської райдержадміністрації  та категорії «Б»,
самостійнихструктурних підрозділів (категорії «В» самостійних структурних підрозділів чисельністю менше 5-ти одиниць) Нікольської райдержадміністрації

 

ЗАВГОРОДНІЙ

Володимир Вікторович                    -     голова райдержадміністрації, голова

                                                                   конкурсної  комісії

 

                                             Члени комісії

 

ПАВЛІШИН

Володимир Михайлович                    -    перший заступник голови

                                                                    райдержадміністрації

 

 ПЛАХОТНАЯ

Анна Леонідівна                                  -    керівник апарату 

                                                                    райдержадміністрації

 

МЕНДРИНА

Вікторія Вікторівна                            -    завідувач юридичного сектору

                                                                   апарату райдержадміністрації

ВНУКОВА

Ольга Львівна                                     -    начальник служби у справах дітей

                                                                   райдержадміністрації, голова райкому

                                                                   профспілки працівників   державних      

                                                                   установ   району.

                                                                   

ГУРКІНА

Наталя Володимирівна                      -    начальник загального відділу апарату

                                                                   райдержадміністрації

РОЩУПКІНА

Світлана Михайлівна                       -     начальник відділу з організаційних

                                                                  питань та  управління персоналом

                                                                  апарату  райдержадміністрації

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                            А.Л.Плахотная

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 24.10.2017 № 323

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельних  ділянок

у власність громадянину  Тохтарь П.Г. для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

 

 

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Тохтарь Петра Григоровича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною  площею 6,9618 гектарів  із земель колишнього  КСП «Дружба», розташованих  на  території Касянівської сільської ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

            1.   Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тохтарь Петру Григоровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Касянівської  сільської ради Нікольського  району  Донецької області».

 

2.   Передати у власність громадянину Тохтарь Петру Григоровичу земельні ділянки загальною площею 6,9618 гектарів: 2,0200 гектарів (рілля)  кадастровий номер 141783300:07:000:2028; 0,9018 гектарів (пасовища) кадастровий номер 1421783300:07:000:2027; 4,0400 гектарів (рілля) кадастровий номер 1421783300:07:000:2029 із земель колишнього КСП «Дружба», які знаходяться на території Касянівської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

3.  Земельні ділянки, одержані у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

 

4.   Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у Нікольському районі Головного управління  Держгеокадастру у Донецькій області (Євсєєв), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації           Павлішина В.М.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                     В.В.Завгородній