Розпорядження за ГРУДЕНЬ 2017 рік

Posted in 2017

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 07.12.2017 № 371

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) громадянину Тітаренку Д.М.  для

ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

            Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Тітаренка Дмитра Миколайовича про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

                 Надати громадянину Тітаренку Дмитру Миколайовичу, власнику  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ДН № 0048544  від 15.11.2017 р., дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею  8,2 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Дружба», згідно схеми поділу земель КСП «Дружба», погодженої розпорядженням голови райдержадміністрації від  11.12.2006 р. № 593,  розташованої на території  Касянівської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

 В.о. голови райдержадміністрації                                                           В.М.Павлішин

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

  від 08.12.2017 № 373

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2017 рік

            

Відповідно до розпорядження голови районної ради від 01.12.2017 р. № 121 «Про виключення зі складу районного бюджету трансфертів з державного бюджету», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р.  за №1103/25880 та керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 18, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

          1. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (Тупчієнко) внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017рік, затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27.11.2017р. № 360 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017рік», виклавши  у новій редакції:

          - КПКВК 0312220 Інші заходи в галузі охорони здоров’я у сумі  387,9 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом –387,9 тис. грн., за спеціальним фондом -                0 тис. грн.;

           2.  Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, контроль - на заступника голови  райдержадміністрації Кунак Н.А.

                                                                                                

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                             В.М.Павлішин

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       

 від 11.12.2017 № 375

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельних  ділянок

у власність громадянці Пестряковій І.К. для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

  

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Пестрякової Ірини Костянтинівни  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною  площею 5,6300 гектарів із земель колишнього  КСП «Дружба», розташованих  на  території Касянівської сільської ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

             1.   Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Пестряковій Ірині Костянтинівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Дружба» сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: Донецька область, Нікольський район, Касянівська сільська рада (за межами населених пунктів)».

             2.   Передати у власність громадянці Пестряковій Ірині Костянтинівні  земельні ділянки загальною  площею 5,6300 гектарів: 3,2000 гектарів (рілля) кадастровий номер 1421783300:07:000:2034; 2,4300 гектарів (рілля) кадастровий номер 1421783300:07:000:2035 із земель колишнього КСП «Дружба», які знаходяться на території Касянівської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

              3.  Земельні ділянки, одержані у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

              4.   Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у Нікольському районі Головного управління  Держгеокадастру у Донецькій області (Євсєєв), контроль – на  заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

 В.о. голови райдержадміністрації                                                     В.М.Павлішин

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 11.12.2017 № 376

          смт Нікольське

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою та передачу земельних  ділянок

у власність громадянці Гарматій Т.О. для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва 

 

 

            Відповідно до статей 17, 81, 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Яценко Зінаїди Григорівни (згідно довіреності від 11.09.2017 р. № 1-2080)  про затвердження технічної документації громадянці Гарматій Тетяні Олександрівні із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною  площею 8,8500 гектарів із земель колишнього  КСП «Дружба», розташованих  на  території Касянівської сільської ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

             1.   Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянці  Гарматій Тетяні Олександрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельна частка пай № 395, КСП «Дружба») на території Касянівської сільської ради, Нікольського р-ну., Донецької області».

              2.   Передати у власність громадянці Гарматій Тетяні Олександрівні  земельні ділянки загальною  площею 8,8500 гектарів: 5,7100 гектарів (рілля) кадастровий номер 1421783300:07:000:1873; 3,1400 гектарів (пасовища) кадастровий номер 1421783300:07:000:1874 із земель колишнього КСП «Дружба», які знаходяться на території Касянівської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

               3.  Земельні ділянки, одержані у власність, використовувати за цільовим призначенням у відповідності з діючим законодавством.

               4.   Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у Нікольському районі Головного управління  Держгеокадастру у Донецькій області (Євсєєв), контроль – на  заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

 В.о. голови райдержадміністрації                                                     В.М.Павлішин

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 11.12.2017  №  377

                смт Нікольське

 

 

Про затвердження граничних

розрахункових обсягів

фінансових показників

районного бюджету на 2018 рік

 

На  виконання  ст.ст. 75, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та ст.ст. 2, 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити граничні розрахункові обсяги фінансових показників районного бюджету на 2018 рік  згідно додатку.

2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) провести роботу щодо розподілу доведених граничних розрахункових обсягів фінансових показників на 2018 рік,  враховуючи у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

2) надати узгоджений розподіл граничних розрахункових обсягів фінансових показників на 2018 рік  до фінансового управління Нікольської райдержадміністрації в установлений  термін.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Гуц):

1) підготувати пропозиції проекту районного бюджету на 2018 рік, виходячи з наданого розподілу, згідно п. 2 цього розпорядження та з урахуванням вимого діючого бюджетного законодавства;

2) подати на розгляд колегії районної державної адміністрації у встановлений законодавством термін  проект районного бюджету на 2018 рік;

3) Внести до Нікольської районної ради пропозиції щодо проведення позачергової сесії.

4. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації (Гуц), контроль – на заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

  

В.о. голови райдержадміністрації                                                                 В.М.Павлішин                    

 


УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 12.12.2017 № 379
смт Нікольське


Про внесення змін до розпису
асигнувань у межах загального
обсягу бюджетних призначень
головного розпорядника
на 2017 рік


Відповідно до п.п. 7, 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», п. 3.5 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 09.12.2015 р. № 297 «Про затвердження Порядку складання і виконання районного бюджету у новій редакції», керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпунктом 3.5 пункту 3 Порядку складання і виконання районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.12.2016 № 1173 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2017 році», розглянувши звернення відділу освіти Нікольської райдержадміністрації від 11.12.2017 р. № 01-19/1877:
1. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету на 2017 рік згідно додатку.
2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації (Гуц), контроль – на заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

В.о. голови райдержадміністрації В.М. Павлішин

 

  

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від  12.12.2017 № 382

          смт Нікольське

 

Про заходи щодо організації внутрішнього

контролю в райдержадміністрації

 

             Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказів Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, 14 вересня 2012 року № 995 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах (зі змінами), статті 26 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.11.2017 № 1536/5-17 «Про заходи щодо організації внутрішнього контролю в Донецькій обласній державній адміністрації», з метою дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ:

           1. Затвердити План з реалізації заходів внутрішнього контролю Нікольської райдержадміністрації на І півріччя 2018 року.

           2. Посадовими особами, відповідальними за організацію внутрішнього контролю, визначити Агапову Маргариту Миколаївну – начальника відділу фінансового, кадрового забезпечення, бухгалтерського обліку та організації діловодства – головного бухгалтера фінансового управління райдержадміністрації , Комарову Марію Миколаївну – головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного сектору апарату райдержадміністрації.

          3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

           3.1. забезпечити ефективне функціонування системи внутрішнього контролю в установі шляхом здійснення управління ризиками, зокрема, формування та подання юридичному сектору апарату райдержадміністрації щопівроку до 25 листопада та 25 травня Плану з реалізації заходів внутрішнього контролю за формою, що додається;

         3.2. визначити осіб, відповідальних за організацію внутрішнього контролю;

           3.3. забезпечити контроль за цільовим та ефективним використанням підвідомчими закладами і установами бюджетних коштів та державного майна, правильністю ведення бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності;

           3.4. здійснювати виявлення ризиків у діяльності установи, їх ідентифікацію та оцінку, визначити шляхи реагування на них, встановити заходи контролю з метою запобігання або зменшення їх негативного впливу на досягнення мети та стратегічних цілей очолюваної установи, забезпечити оцінку ризиків – визначення ступеня ризиків на основі висновків суб’єктів внутрішнього контролю за критеріями ймовірності виникнення  ризиків та їх впливу на спроможність суб’єктів внутрішнього контролю досягти визначених стратегічних цілей;

          3.5. розміщувати на офіційному веб-сайті райдержадміністрації матеріали щодо упередження та профілактики фінансово-бюджетних правопорушень;

          3.6. щопівроку до 20 січня та 20 липня, наступного за звітним періодом, інформувати юридичний сектор апарату райдержадміністрації про виконання цього розпорядження за формою, що додається;

           4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на юридичний сектор апарату райдержадміністрації (Мендрина), контроль – на заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

В.о.голови райдержадміністрації                                                              В.М.Павлішин

 

          Додаток    
          до розпорядження голови райдержадміністрації
          від 12.12.2017 № 382  
План з реалізації заходів внутрішнього контролю
Нікольської районної державної адміністрації
на І півріччя 2018 року
               
№ з/п Назва об"єкта внутрішнього контролю* Перелік заходів з внутрішнього контролю Терміни виконання заходів з внутрішнього контролю Відповідальні особи за виконанням заходів Ризики щодо виконання заходів з внутрішнього контролю Обгрунтування ризиків на проведення заходів внутрішнього контролю Мета виконання заходів з внутрішнього контролю
1 Управління соціального захисту населення Здійснення контролю по використанню субвенції з обласного бюджету для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору протягом звітного періоду Начальник управління соціального захисту С.А.Аліпа недостатній обсяг фінансування, нецільове використання коштів уникнення нецільового використання бюджетних коштів ефективне використання бюджетних коштів
2 Служба у справах дітей Здійснення контролю по використанню субвенції  з обласного бюджету  на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа протягом звітного періоду начальник служби у справах дітей О.Л.Внукова неефективне та нецільове використання коштів уникнення нецільового та неефективного використання бюджетних коштів виявлення недоліків, ефективне використання бюджетних коштів
3 Відділ освіти Здійснення контролю по використанню  додаткової  дотації з обласного бюджету  на влаштування основи під укладку штучного покриття для сучасних спортивних майданчиків на території загальноосвітніх навчальних закладів протягом звітного періоду Начальник відділу освіти А.П.Третьяк нецільове використання коштів, відсутність переліку необхідних документів, порушення термінів виконання уникнення нецільового використання бюджетних коштів виявлення недоліків, ефективне використання бюджетних коштів
4 Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Здійснення контролю по використанню субвенції  з обласного бюджету  на організацію заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім"ях з дітьми, на створення молодіжних центрів протягом звітного періоду Начальник відділу у справах сім"ї, молоді та спорту О.В.Кубарєв низький рівень охоплення дітей за рахунок часткового відшкодування, порушення термінів виконання, нецільове використання коштів, відсутність переліку необхідних докуметів уникнення нецільового та неефективного використання бюджетних коштів ефективне використання бюджетних коштів, виявлення недоліків та виправлення помилок
5 Сектор архітектури та містобудування Здійснення контролю по використанню субвенції  на здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища протягом звітного періоду  Начальник сектору архітектури та містобудування Г.М.Любімова правильність оформлення документації, порушення термінів виконання, проведення тендерної процедури, нецільове використання коштів, операційна та технічна помилка уникнення нецільового та неефективного використання бюджетних коштів ефективне використання бюджетних коштів , виявлення недоліків та виправлення помилок
6 Відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації Здійснення контролю за проведенням конкурсів на зайняття посад державної служби;  здійснення спеціальних перевірок та перевірок згідно Закону України "Про очищення влади"; своєчасне подання декларацій державними службовцями.   протягом звітного періоду Начальник відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації С.М.Рощупкіна корупційний ризик порушення вимог антикорупційного законодавста та законодавства про державну службу при прийнятті на посади державних службовців та проходження державної служби неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавста та законодавства про державну службу при прийнятті на посади державних службовців та проходженні державної служби
Здійснення контролю за дотриманням норм трудового законодавства порушення прав працівників порушення вимог трудового законодавства дотримання норм КЗпП України та інших нормативно-правових актів, що регламентують трудові відносини
7 Відділ ведення Державного реєстру виборців Вчасне оновлення програмного забезпечення В разі необхідності Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців В.А.Кашина Відсутність технічної можливості Порушення роботи електромережі Недопущення прострочення термінів виконання
Вчасне завантаження відомостей періодичного поновлення До 10 числа щомісяця Відсутність технічної можливості Порушення роботи електромережі Недопущення прострочення термінів виконання
8 Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації Надання адміністративних послуг протягом звітного періоду Начальник відділу - адміністратор А.І.Ханча Недотримання термінів виконання адміністративних послуг, корупційний ризик Антикорупційні заходи. Уникнення порушень термінів надання адмінпослуг Виявлення недоліків та виправлення помилок
               
Керівник апарату райдержадміністрації        А.Л.Плахотная    

 

УКРАЇНА 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 13.12.2017 № 383

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) громадянці  Смотренко Л.В. для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

 

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Смотренко Лілії Вісилівни  про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

           Надати громадянці Смотренко Лілії Василівні згідно свідоцтва про право на спадщину за законом № 1529 від 30.10.2017 р. дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею  5,92 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Южное», згідно схеми поділу земель КСП «Южное», розташованої на території Нікольської селищної ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

 

В.о. голови  райдержадміністрації                                                           В.М.Павлішин

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 13.12.2017 № 384

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) громадянину  Кльованику Д.В. для

ведення  товарного сільськогосподарського виробництва

 

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Кльованик Олени Валентинівни (довіреність від 30.10.2017 року № 1172) про надання громадянину Кльованику Дмитру Васильовичу дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

           Надати громадянину Кльованику Дмитру Васильовичу,  згідно свідоцтва про право на спадщину за законом № 1529 від 30.10.2017 р.,  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею  5,92 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Южное», згідно схеми поділу земель КСП «Южное», розташованої на території Нікольської селищної ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

 

В.о. голови  райдержадміністрації                                                           В.М.Павлішин

 

 

УКРАЇНА 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 14.12.2017 № 386

          смт Нікольське

 

Про надання дозволу на розроблення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) громадянці Черкез Т.А.  для

ведення  товарного сільськогосподарського виробництва

 

           Відповідно до статті 55 Закону України «Про землеустрій» та статей 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Ялі Костянтина Костянтиновича  (довіреність від 24.11.2017 року № 99) про надання громадянці Черкез Тетяні Анатоліївні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

           Надати громадянці Черкез Тетяні Анатоліївні,  згідно свідоцтва про право на спадщину за законом № 1703 від 23.11.2017 р.,  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею  8,2 умовних кадастрових гектарів із земель колишнього КСП «Дружба», згідно схеми поділу земель КСП «Дружба», розташованої на території Касянівської сільської  ради Нікольського району Донецької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 

 

В.о. голови  райдержадміністрації                                                           В.М.Павлішин

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 18.12.2017 №  389

          смт Володарське

 

Про проведення у 2018 році оцінювання

результатів службової діяльності державних

службовців

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»:

1. Установити, що оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться у такі строки:

визначення завдань і ключових показників результативності,  ефективності та якості – у грудні 2017 року;

оціночна співбесіда, визначення та затвердження результатів          оцінювання – у жовтні-грудні 2018 року.

2. Першому заступнику, заступнику голови та керівнику апарату районної державної адміністрації погодити та обговорити завдання та ключові показники оцінювання результатів службової діяльності з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, начальниками відділів та завідувачем сектору апарату райдержадміністрації, згідно з розподілом функціональних повноважень.

3. Начальникам відділів та завідувачам секторів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації погодити та обговорити завдання та ключові показники оцінювання результатів службової діяльності з державними службовцями апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

4. Керівнику апарату районної державної адміністрації, начальникам відділів та завідувачу сектору апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації надати до 22 грудня 2017 року до відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації оригінали завдань і ключових показників результатів службової діяльності згідно з додатком 1.

5. Керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації:

1) протягом 2018 року проводити моніторинг виконання державними службовцями визначених завдань і ключових показників та у разі потреби здійснювати разом з державним службовцем перегляд завдань та ключових показників оцінювання результатів службової діяльності;

2) протягом 2018 року погоджувати та обговорювати завдання та ключові показники оцінювання результатів службової діяльності новопризначених державних службовців;

3) у жовтні-листопаді 2018 року провести оціночну співбесіду, за результатами якої забезпечити визначення та подання на затвердження голові районної державної адміністрації результатів оцінювання службової діяльності державних службовців згідно з додатком 2.

6. Затвердити список державних службовців райдержадміністрації, які підлягають оцінюванню результатів службової діяльності у 2018 році (додається).

7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації видати розпорядчі документи та провести необхідні заходи щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців структурних підрозділів райдержадміністрації. Про проведену роботу проінформувати районну державну адміністрацію через відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації до 05 грудня 2018 року.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Плахотную А.Л.

 

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                      В.М. Павлішин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови райдержадміністрації

______________№ ________

 

 

 

СПИСОК

державних службовців райдержадміністрації, які підлягають оцінюванню

результатів службової діяльності у 2018 році

 

І. Державні службовці апарату райдержадміністрації:

 

ГУРКІНА

Наталя Володимирівна

-

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

ГУТЬ

Оксана Вікторівна

-

головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

ГРЕБЕНЮК

Тетяна Тимофіївна

-

головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

КАШИНА

Вікторія Анатоліївна

-

начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКА

Ірина Сергіївна

-

провідний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

КОМАРОВА Марія Миколаївна

-

головний спеціаліст-юрисконсульт  юридичного сектору апарату райдержадміністрації

МАНЬКОВСЬКА

Вікторія Анатоліївна

-

провідний спеціаліст відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

МЕНДРИНА

Вікторія Вікторівна

-

завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

МІРОШНИК

Дар’я Данилівна

-

головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

ПЛАХОТНАЯ

Анна Леонідівна

-

керівник апарату райдержадміністрації

ПОЛТАРАК

Вікаліна Вікторівна

-

головний спеціаліст з контролю апарату райдержадміністрації

ПЕТРОВА

Кристина Валентинівна

-

головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації

ПАВЛОВСЬКА

Лариса Степанівна

-

головний спеціаліст відділу управління персоналом з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

РОЩУПКІНА

Світлана Михайлівна

-

начальник відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

ТУПЧІЄНКО

Олена Юріївна

-

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

ШАМЛІ

Тетяна Володимирівна

-

головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації

ЮДІНА

Ольга Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу  управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату  райдержадміністрації

 

 

ІІ. Державні службовці структурних підрозділів райдержадміністрації

 

АЛЬГІНА

Олена Геннадіївна

-

начальник архівного відділу райдержадміністрації

АЛІПА

Світлана Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

БУРА

Тетяна Василівна

-

начальник відділу Державної реєстрації райдержадміністрації

БУРЛАКОВА

Аліна Сергіївна

-

державний реєстратор відділу Державної реєстрації райдержадміністрації

ВНУКОВА

Ольга Львівна

-

начальник служби у справах дітей  райдержадміністрації

ГАЛІКБАРОВА

Марія  Павлівна

-

начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації

ГУЦ 

Тетяна Станіславівна

-

начальник фінансового управління райдержадміністрації

ЄГОРОВА

Альона Павлівна

-

державний реєстратор відділу Державної реєстрації райдержадміністрації

ІВАНОВА

Юлія Володимирівна

-

адміністратор  відділу з питань надання адмінпослуг райдержадміністрації

КУБАРЄВ

Олександр Володимирович

-

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

ЛЮБІМОВА

Ганна Миколаївна

-

завідувач сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації – головний архітектор району

ЛОЗИНСЬКА

Наталя Борисівна

-

провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації

МИЦИК

Галина Анатоліївна

-

провідний спеціаліст сектору архітектури та містобудування  райдержадміністрації

НІКОЛАЄВА

Вікторія Григорівна

-

адміністратор відділу з питань надання адмінпослуг райдержадміністрації

ПАНІОТОВА

Світлана Вікторівна

-

начальник відділу економіки райдержадміністрації

ПЕРЕХРЕСТ

Світлана Віталіївна

-

головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій сектору з питань цивільного захисту, оборонної та  мобілізаційної роботи відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації

РОЖКО

Юлія Михайлівна

-

адміністратор відділу з питань надання адмінпослуг райдержадміністрації

РОЩУПКІН

Віталій Миколайович

-

в.о. начальника  управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації

СОЛОВЙОВА

Карина Русланівна

-

адміністратор відділу з питань надання адмінпослуг райдержадміністрації

ТЕРЕЩЕНКО

Сергій Федорович

-

начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації

ТРЕТЯК

Анжела Петрівна

-

начальник відділу освіти райдержадміністрації

ХАНЧА

Анжела Іванівна

-

начальник відділу з питань надання  адмінпослуг райдержадміністрації

 

 

Керівник  апарату

райдержадміністрації                                                                    А.Л. Плахотная

 

Додаток 1

до розпорядження голови  

райдержадміністрації

____________ № _____

 

 

ПОГОДЖУЮ        

В.о. голови  райдержадміністрації

____________В.М. Павлішин

«___» ___________ 2017 року

 

ЗАВДАННЯ,

ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В"

 

Найменування державного органу ___________________________

 

Прізвище, ім’я та по батькові _____________________□ Б □ В (категорія посади)

 

Посада ______________________________________________________________

 

Найменування структурного підрозділу _____________________________________________ ________________________________________________________________________________

Найменування самостійного структурного підрозділу _______________________________ ________________________________________________________________________________

 

Завдання:

 Х

первинне;

 

переглянуто за результатами

 

I кв.

 

II кв.

 

III кв.

 

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання змінено
(так/ні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

 

_______________________________

     (посада безпосереднього керівника)

_______________

           (підпис)

________________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення державного службовця

______________

(підпис)

_______________________

(ініціали та прізвище)

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                               А.Л. Плахотная

Додаток 2

до розпорядження голови 

райдержадміністрації

_______________ № ______

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО         

Розпорядження (наказ)  

«___» ___________ 2018 року

 

 

ВИСНОВОК

щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В"

 

Найменування державного органу _______________________________________

 

Прізвище, ім’я та по батькові ____________________□ Б □ В (категорія посади)  

 

Посада ______________________________________________________________

 

Найменування структурного підрозділу ________________________________________ ________________________________________________________________________________

 

Найменування самостійного структурного підрозділу ______________________

____________________________________________________________________

 

Номер завдання

Досягнутий результат (заповнюється державним службовцем відповідно до показників результативності, ефективності та якості

Строк фактичного виконання

Бал*

Примітка

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Середній бал

 

 

 

*Виставляється безпосереднім керівником від 0 до 4 відповідно до встановлених критеріїв ___________________________________________________________________

 

 

                                          РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ

 

Висновок для результатів оцінювання                            Обґрунтування оцінки Оцінка                                               Середній бал

□ відмінна                                          від 3,65 до 4

□ позитивна                                        від 2,5 до 3,64

□ негативна                                         від 0 до 2,49

 

Визначені потреби у професійному навчанні (обрати перелік тих компетенцій, щодо яких визначено потребу у підвищенні рівня професійної компетентності, та деталізувати, враховуючи спеціальні вимоги до посади):

 

для категорії "Б":                                                                    для категорії "В":

 

□знання законодавства                                                                        □ знання законодавства

□професійні знання                                                                              □ професійні завдання

□лідерство                                                                                             □ виконання на високому  □комунікації

                                                                                                                □ командна робота

□ впровадження змін                                                                             □ технічні вміння

□ управління організацією роботи  

 та персоналом          

□ особистісні компетенції

 

 

 

 

 

Деталізація компетенцій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________  ______________     ______________  _______

         (посада безпосереднього керівника)                          (підпис)                     (ініціали та прізвище)       (дата)

 

____________________________   ______________    ______________   _______        

 (посада керівника структурного підрозділу)                  (підпис)                    (ініціали та прізвище)          (дата)

 

 

Ознайомлення державного службовця __________   _______________      ______

                                                                        (підпис)      (ініціали та прізвище)      (дата)

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                       А.Л. Плахотная

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 18.12.2017 № 390

          смт Нікольське

  

Про приписку громадян 2001 року

народження до призовної дільниці

  

На виконання статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року №921 «Про затвердження  порядку  організації та ведення  військового обліку призовників і військово-забов'язаних», керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою взяття на військовий облік громадян  України чоловічої статі 2001 року народження, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до  військової служби, встановлення освітнього рівня, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей: 

1.   Провести з 9 січня по 31 березня 2018 року приписку громадян 2001 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського об’єднаного районного військового комісаріату (далі – Кальміусько-Нікольський ОРВК).

2.   Для проведення приписки громадян України 2001 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського ОРВК та старших за віком, яких додатково виявлено та які своєчасно не пройшли приписку до призовної дільниці, у терміни,  встановлені Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу», створити комісію з питань приписки громадян України 2001 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського ОРВК та затвердити її склад (додається).

3.   Затвердити склад медичної комісії для проведення приписки громадян України 2001 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського ОРВК (додається).

4.   Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад, керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів:

1) надати всебічну допомогу військкомату в проведенні заходів, пов’язаних з припискою громадян до призовної дільниці;

2)   організувати  збір і надання до військкомату документів, необхідних для оформлення особових справ призовників, і забезпечити своєчасну явку юнаків на призовну дільницю згідно графіку надання списків юнаків 2001 року народження та старшого віку на приписку до призовної дільниці військкомату.

5.   Фінансовому  управлінню райдержадміністрації (Гуц) передбачити в районному бюджеті на 2018 рік кошти для перевезення юнаків до призовної дільниці військкомату.

6.   Рекомендувати Нікольському відділенню поліції Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області (Степанов):

1)   надати до військкомату списки юнаків 2001 року народження, які притягалися до кримінальної відповідальності, що перебували під слідством або судом, мають виклики в органи внутрішніх справ за антигромадську поведінку, зловживають алкогольними напоями, наркотичними речовинами;

2) за інформацією Кальміусько-Нікольського ОРВК провести протягом терміну проведення приписки розшук  осіб, які ухиляються від приписки, організувати їх доставку до військкомату;

3) здійснювати реєстрацію та зняття з реєстрації юнаків 2001 року народження та старшого віку за їх місцем проживання тільки при наявності військово-облікових документів з відміткою військкомату про постановку або зняття з військового обліку.

7.  Центральній районній лікарні  Нікольського району (Шамлі):

1) організувати проведення всіх необхідних обстежень, а також флюорографію органів грудної клітини громадян зазначеної категорії;

2) передати з лікувальних установ району до військкомату медичні картки, а також списки осіб, що знаходяться на диспансерному обліку.

8. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Терещенко), контроль залишаю за собою.

                    

В.о. голови райдержадміністрації                                                             В. М. Павлішин

           

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                Розпорядження голови

                                                                                                                                                райдержадміністрації,

                                                                                                                                                ____________ № _____

 

Склад

комісії з питань приписки громадян України 2001  року народження до призовної дільниці

Кальміусько-Нікольського  ОРВК

 

Дем’яненко

Олександр Вадимович

-

військовий комісар Кальміусько-Нікольського  ОРВК, голова комісії (за згодою)

Єфіменко

Валентина Іванівна

-

медична сестра терапевтичного  кабінету поліклінічного відділення  центральної районної лікарні  Нікольського району, секретар комісії (за згодою)

 

Члени комісії:

 

Зубова

Світлана Віталіївна

-

лікар-терапевт центральної районної лікарні Нікольського  району (за згодою)

Сєвєріна

Неллі Миколаївна

-

директор Нікольського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

Степанов

Андрій Олександрович

-

начальник Нікольського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області (за згодою)

Третяк

Анжела Петрівна

-

начальник відділу освіти райдержадміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                             А. Л.  Плахотная

 

Склад комісії з питань приписки громадян України 2001 року народження до призовної дільниці Кальміусько-Нікольського  ОРВК розроблено відділом житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                                                       С. Ф. Терещенко

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 від 20.12.2017 №  391

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2017 рік

            

Відповідно до рішення районної ради від 14.12.2017 р. № 7/25-409 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 р. №7/17-231 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами від 14.11.2017 р. № 7/24-381», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р.  за №1103/25880 та керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 18, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

          1. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (Тупчієнко) внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017рік, затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08.12.2017р. № 373 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017рік», виклавши  їх у новій редакції:

           1) КПКВК 0312010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню у сумі 16296,0 тис. грн. у тому числі: за загальним фондом – 15922,3 тис. грн., за спеціальним фондом  373,7 - тис. грн.;

2) КПКВК 0312180 Первинна  медична  допомога  населенню у сумі           10756,5 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 10752,0 тис. грн., за спеціальним фондом -  4,5 тис. грн.;

            3) КПКВК 0312220 Інші заходи в галузі охорони здоров’я у сумі  387,9 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 387,9 тис. грн., за спеціальним фондом -                0 тис. грн.;

           4) КПКВК 0312214 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у  сумі  -  678,1 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 678,1 тис. грн., за спеціальним фондом -  0 тис. грн.;

5) КПКВК 0317420 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку  

територій у  сумі  50,0 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 50,0 тис. грн., за спеціальним фондом -  0 тис. грн.

           2.  Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, контроль - на заступника голови  райдержадміністрації Кунак Н.А.

                                                                                                                                           

В.о. голови райдержадміністрації                                                             В.М.Павлішин

 

 

 

УКРАЇНА 

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 Від _22.12.2017_   № 400_

          смт Нікольське

 

Про план роботи Нікольської райдержадміністрації на І квартал 2018 року

 

Згідно з п.2.9.2 Регламенту роботи Нікольської  районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.06.2016 № 173:

1. Затвердити    план       роботи  Нікольської райдержадміністрації     на      I квартал 2018 року (додається).

2.  Структурним підрозділам райдержадміністрації надавати до відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації :

2.1. Щомісяця до 15 числа уточнені пропозиції до плану роботи райдержадміністрації на наступний місяць кварталу.

            2.2. До 5 квітня 2018 року – звіт про виконання плану роботи Нікольської райдержадміністрації  за  І квартал 2018 року.

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, контроль -   на керівника апарату райдержадміністрації  Плахотную  А.Л.

 

 

В.о.голови  райдержадміністрації                                            В.М.Павлішин                 

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 Від __22.12.2017__   № 401_

          смт Нікольське

 

Про організацію навчання державних

службовців і керівних кадрів на 2018 рік

 

Згідно п.4 ст.25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення професійної підготовки, правової та економічної кваліфікації державних службовців та керівників підприємств, установ та організацій:

1. Затвердити програму навчання державних службовців і керівних кадрів на 2018 рік (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Плахотную А.Л.

 

 

В.о.голови райдержадміністрації                                                            В.М.Павлішин

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

                            №

 

ПРОГРАМА

навчання державних службовців і керівних кадрів  на 2018 рік

 

тематика

 

відповідальні

місяць

1

Електронне декларування державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Особливості заповнення декларацій

Рощупкіна С.М. – начальник відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату РДА

січень

2

Субꞌєкти декларування

Мендрина В.В.

Комарова М.М.

січень

3

 Вимоги чинного законодавства України щодо розміщення інформаційних стендів на об’єктах будівництва

Юдіна О.М. – головний спеціаліст  відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату РДА

лютий

4

Основні інструктивно-інформаційні вимоги щодо організації роботи з ведення діловодства

Гуркіна Н.В. – начальник  загального відділу апарату РДА

лютий

5

Інформація, що зазначається в деклараціях та правила їх заповнення

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

 

лютий

6

Вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо надання земельних ділянок для нового будівництва

Любімова Г.М. – завідувач сектору архітектури та містобудування

лютий

7

Типи декларацій

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

березень

8

Завершення електронного декларування. Повідомлення про несвоєчасне подання  декларацій

Рощупкіна С.М. – начальник відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату РДА

березень

9

Особливості роботи системи електронного декларування, підтримка комунікації з декларантами

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

квітень

10

Щодо виділення земельних ділянок комунальної власності у власність або користування

Євсєєв О.С. – начальник відділу   у Нікольському районі головного управління Держгеокадастру у Донецькій області

квітень

11

Впровадження системи геоінформаційних ресурсів, розвиток містобудівного кадастру

Любімова Г.М. – завідувач сектору архітектури та містобудування

травень

12

Про застосування Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Терещенко С.Ф. – начальник відділу житлово-комунального господарства

травень

13

Види контролю декларацій.

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

травень

14

Основні вимоги та практичне застосування Закону Країни «Про звернення громадян» під час розгляду усних та письмових звернень

Петрова К.В. – головний спеціаліст загального відділу апарату РДА

червень

15

Повна перевірка декларацій

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

червень

16

Про нове в законодавстві «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

Терещенко С.Ф. – начальник відділу житлово-комунального господарства

червень

17

Нове в законодавстві України в світі Закону України «Про державну службу»

Рощупкіна С.М. – начальник відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату РДА

липень

18

Моніторинг способу життя субꞌєктів декларування.

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

липень

19

Антикорупційне навчання

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

серпень

20

Організація безбар’єрного простору для осіб з обмеженими фізичними можливостями у населених пунктах району

Любімова Г.М. – завідувач сектору архітектури та містобудування

вересень

21

Нове в земельному законодавстві

Євсєєв О.С. – начальник відділу   у Нікольському районі головного управління Держгеокадастру у Донецькій області

вересень

22

Нормативно-правове забезпечення декларування в Україні

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

вересень

23

Нове в законодавстві України

Рощупкіна С.М. – начальник відділу управління персоналом, з організаційних питань та інформаційної політики апарату РДА

жовтень

24

Антикорупційна програма державного органу як інструмент антикорупційного менеджменту державної організації.

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

жовтень

25

Механізм запобігання і протидії корупції та коло осіб, на яких вони поширюються

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

листопад

26

Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами влади у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики

Мендрина В.В. – завідувач юридичного сектору апарату РДА

грудень

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                    А.Л. Плахотная

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 27.12.2017 № 406

          смт Нікольське

 

                                                                           

 

Про організацію розробки проекту

Програми зайнятості населення

Нікольського району на 2018-2020 роки

 

 

            Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», враховуючи лист Міністерства соціальної політики України від 25 жовтня 2017 р. № 20864/2-17/24 «Щодо розроблення  територіальних та місцевих програм зайнятості населення», з метою реалізації основних напрямів державної політики у сфері зайнятості:

 

  1. Затвердити районну робочу групу з розробки проекту Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки у складі, що додається.
  2. Затвердити робочий план розробки проекту Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки (додається).

          3.Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити виконання робіт з розробки проекту Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки.

  1. Районній робочій групі з розробки проекту Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки (Кунак) розробити  проект Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 року.
  2. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на Нікольський районний центр зайнятості (Павлишин), контроль - на заступника голови райдержадміністрації Кунак Н.А.

 

 

 

 

В.о.голови райдержадміністрації                                                         В.М.Павлішин

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЕНО

розпорядження голови райдержадміністрації

_____________№ _____

 

С К Л А Д

районної  робочої групи з розробки проекту Програми зайнятості населення

Нікольського району на 2018-2020 роки

 

 

Кунак 

Наталя Анатоліївна

 

заступник голови райдержадміністрації, голова робочої групи

 

 

Павлишин

Михайло Володимирович

 

директор Нікольського районного

центру зайнятості, заступник голови

робочої групи (за згодою)

 

Смирнова

Ольга Володимирівна

 

 

 

заступник директора-начальник відділу надання соціальних послуг з працевлаштування районного центру зайнятості, секретар робочої групи

(за згодою)

 

 

Члени робочої групи:

 

 

Аліпа

Світлана Анатоліївна

Кубарєв

Олександр Володимирович

Мендрин
Олег Юлійович

Паніотова

Світлана Вікторівна

Рощупкін

Віталій Миколайович

 
Татар
Василь Христофорович

 

 

 

Третяк
Анжела Петрівна

 

Чапні
Надія Степанівна
 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Нікольський селищний голова (за згодою)

 

начальник відділу економіки райдержадміністрації

в.о. начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

начальник Нікольського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (за згодою)

 

начальник відділу освіти райдержадміністрації

 

начальник управління Пенсійного фонду

(за згодою)

 

 

 

 

                                               А.Л.Плахотная

 

 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

_____________№_____

 

 

План

розробки проекту Програми зайнятості

населення Нікольського району на 2018-2020 роки

 

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні за підготовку та виконавці

1.

 

Розробити показники розвитку району для підготовки проекту Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки та надати  районній робочій групі для узгодження

до

10.01.2018

Районний центр зайнятості, управ- ління праці та соціального за хисту населення, управління еконо- міки райдержадмініст-

рації

2.

 

Провести засідання робочої групи з розробки проекту Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки

10.01.2018

Кунак Н.А.  заступник голови райдержадміні страції, голова робочої групи

3.

Заслухати на засіданні колегії райдержадміністрації проект Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки

лютий    2018

Відділ управління персоналом, з кадрових питань та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, районний центр зайнятості

4.

 

Надати проект Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки на затвердження сесії районної ради

березень

2018

Районний центр зайнятості

 

Керівник апарату                                                                                     А.Л.Плахотная

райдержадміністрації

 

План розробки проекту Програми зайнятості населення Нікольського району на 2018-2020 роки підготовлено районним центром зайнятості

 

Директор районного

центру зайнятості                                                                                           М.В.Павлишин