КВІТЕНЬ

Posted in 2019 рік

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 01.04.2019 № 121

          смт Нікольське

 

Про затвердження Положення про

тимчасову комісію з питань погашення

заборгованості із заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій,

стипендій та інших соціальних виплат

  

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат» (із змінами), керуючись статтями 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою своєчасної виплати та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат:

 1. Затвердити Положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат,  що додається.

 2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (МЕНДРИНА) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

 3.  Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                        О. РЕШЕТНЯК     

 

 

 

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

    Розпорядження

    голови Нікольської районної

    державної адміністрації

    від 01 квітня 2019 року № 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Положення

про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 

 

1. Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі – тимчасова комісія) є тимчасовим дорадчим органом утвореним Нікольською районною державною адміністрацією (далі –райдержадміністрація) для здійснення своїх повноважень з питань, пов’язаних із своєчасною виплатною заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2. Тимчасова комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням, розробленим відповідно до Типового положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863.

3. Основними завданнями тимчасової комісії є:

1) сприяння діяльності органів виконавчої влади з питань, пов’язаних із своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами та організаціями;

2)  підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, удосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері.

4. Тимчасова комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій, пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем;

2) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення  погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

3) подає райдержадміністрації та її структурним підрозділам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

4) забезпечує періодичне висвітлення  у  засобах  масової інформації стану справ з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

5. Тимчасова комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від райдержадміністрації та її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання керівників та інших працівників райдержадміністрації та її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій для розгляду питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

3) подавати пропозиції відповідним органам державної влади щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи; 

5) залучати до участі у своїй роботі представників райдержадміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

6. Тимчасова комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад тимчасової  комісії  затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

8. Тимчасову комісію очолює голова райдержадміністрації.

9. До складу тимчасової комісії входять представники: райдержадміністрації, представники структурних підрозділів райдержадміністрації та за згодою представники: Мангушського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області, Головного управління ДФС у Донецькій області, Нікольського районного центру зайнятості, Головного управління статистики у Донецькій області, Нікольського районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, Нікольського районного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу, Володарської районної організації професійної спілки працівників культури України, Нікольської районної організації профспілки працівників освіти і науки України, Володарського районного комітету профспілки працівників державних установ України, Головного управління Держпраці у Донецькій області, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області.

10. Персональний склад тимчасової комісії затверджує її голова.

11. Формою роботи тимчасової комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови тимчасової комісії, але не рідше ніж один раз на місяць.

12. Засідання тимчасової комісії веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

13. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні тимчасової комісії забезпечує її секретар.

14. Засідання тимчасової комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

15. На засіданнях тимчасова комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

16. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів тимчасової комісії.

17. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

18. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і у триденний строк надсилається усім членам тимчасової комісії та Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

19. Член тимчасової комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

20. Пропозиції та рекомендації тимчасової комісії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідних актів райдержадміністрації відповідно до своїх повноважень. 

21. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи тимчасової комісії здійснює райдержадміністрація.       

        Положення про тимчасовукомісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат підготовлено управлінням соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації.

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Нікольської  райдержадміністрації                                                            С. АЛІПА

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 01.04.2019 № 122

          смт Нікольське

 

 

Про розроблення детального плану території

для розміщення об’єкту поводження

з твердими побутовими відходами –

місця  для тимчасового накопичення та

зберігання твердих побутових відходів

 

 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Зоря-комсервіс» від 11 березня 2019 № 24 про розроблення детального плану території для розміщення об’єкту поводження з твердими побутовими відходами – місця для тимчасового накопичення та зберігання твердих побутових відходів, на земельній ділянці орієнтовною площею 4,5000 га, розташованій за межами населених пунктів на території Зорянської сільської ради, згідно статей 10, 19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада        2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 20  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Зоря-комсервіс»  на розроблення детального плану території для розміщення об’єкту поводження з твердими побутовими відходами – місця для тимчасового накопичення та зберігання  твердих побутових відходів (далі – детальний план території), на земельній ділянці орієнтовною площею 4,5000 га, із земель державної власності сільськогосподарського призначення (запасу)  за межами населених пунктів Зорянської сільської ради Нікольського району Донецької області.

2. Визначити:

              2.1. Замовником розроблення детального плану території Нікольську рай-держадміністрацію.

              2.2. Відповідальним за розроблення детального плану території товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря-комсервіс».

3. Фінансування робіт з розроблення детального плану території  покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря-комсервіс».

4. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «Зоря-комсервіс»:

4.1. Визначити проектну організацію – розробника детального плану території та укласти договір на виконання робіт.

4.2. Після розроблення детального плану території подати його до райдерж-адміністрації для проведення громадського обговорення Зорянською сільською радою, стратегічної екологічної оцінки  та затвердження.

4.3. Після затвердження детального плану території клопотати перед рай-держадміністрацією про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення об’єкту поводження з твердими побутовими відходами – місця для тимчасового накопичення та зберігання твердих побутових відходів, розташованого за межами населених пунктів на території зорянської сільської ради.

5. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на сектор архітектури та  містобудування райдержадміністрації (ЛЮБІМОВА), контроль – на  першого заступника голови райдержадміністрації  А.ТРЕТЯК.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                    О.РЕШЕТНЯК

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 05.04.2019 № 123

          смт Нікольське

 

 

Про затвердження Положення про комісію

з питань призначення населенню житлових

субсидій для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг, придбання

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

Відповідно до пункту 5 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (із змінами), керуючись статтями 6, 23, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення ефективної роботи комісії з питань призначення населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива:

 1. Затвердити Положення про комісію з питань призначення населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що додається.
 2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації (МЕНДРИНА) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію
  до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.
 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова райдержадміністрації                                              О. РЕШЕТНЯК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Нікольської районної

державної адміністрації

від 05 квітня 2019 № 123

 

   

 

Положення

про комісію з питань призначення населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

1. Комісія з питань призначення населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива(далі - комісія) є постійно діючим колегіальним органом при Нікольській районній державній адміністрації (далі - райдержадміністрація), який утворюється для прийняття рішень у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 22 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (із змінами) (далі – Положення № 848).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

1) розгляд документів на призначення (відмова у призначені) житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

2) прийняття рішень в частині призначення (відмова у призначенні) населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива у випадках, передбачених пунктами 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16  Положення № 848;

 3) прийняття рішення щодо призначення житлової субсидії кожному із домогосподарств в житловому приміщенні (будинку), у якому є кілька розділених особових рахунків;

4) прийняття рішення про кількість членів домогосподарства, на яких призначається житлова субсидія у разі неподання органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб у строки, встановлені Положенням № 848, а також відсутності таких відомостей;

5) прийняття рішень про припинення раніше призначеної житлової субсидії за поданням управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у випадках передбачених пунктом 22 Положення № 848;

6) прийняття рішення щодо скасування рішення комісії про призначення житлової субсидії  домогосподарству і повернення коштів  виплаченої житлової субсидії  у випадках передбачених пунктом 7 Положення № 848;

7) прийняття рішення щодо розрахунку соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування на фактично проживаючих зареєстрованих за данною адресою членів домогосподарства у разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку); 

8) прийняття рішення відповідно до якого доходи членів домогосподарства, які зареєстровані  в житловому приміщенні (будинку), але фактично за даною адресою не проживають, в сукупний дохід домогосподарства не враховуються;

9)  прийняття рішення щодо включення дітей, які не зареєстровані в  житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; 

10) прийняття рішення щодо включення середньомісячного доходу  в розрахунок сукупного доходу домогосподарства у випадках передбачених пунктом 12 Положення № 848.

4. Рішення комісії передбачені підпунктами 2, 3, 4, 7, 8, 9 пункту 3 цього Положення приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

5. Комісія має право:

1) здійснювати перевірку достовірності інформації, наданої для призначення субсидії;

2) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів влади та міністерств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Склад комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

До складу комісії входять голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії. Головою комісії є заступник голови райдержадміністрації згідно розподілу обов’язків.

До складу комісії включаються представники Нікольської районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками).

8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання комісії веде голова комісії, а у разі його відсутності – заступник голови комісії.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує його секретар.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. Рішення комісії приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів присутніх.

Кожен член комісії має один голос.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Усі члени комісії користуються рівними правами у вирішенні питань, які розглядаються на засіданні.

Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Рішення комісії фіксується у протоколі засідання комісії, який підписується головою комісії, заступником голови комісії, секретарем комісії та усіма присутніми на засіданні членами комісії.

Протокол засідання комісії оформлює секретар комісії.

Витяги з протоколів рішення комісії направляються в управління соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації.

11. Рішення комісії можуть бути оскаржені у встановленому законодавством порядку.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється управлінням соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації.

 

Положення про комісію з питань призначення населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива розроблено управлінням соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації.

 

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

райдержадміністрації                                                                                  С. АЛІПА                                       

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 08.04.2019 № 125

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 07 листопада    2018 року № 451

  

З метою належної та ефективної реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та надання методичної підтримки та посилення контролю за якістю опрацювання документів та проведення робіт на об’єктах будівництва, у зв’язку зі зміною назви проектів, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Викласти підпункти 1, 3 пункту 1 розпорядження голови райдержадміністрації від             07 листопада 2018 року № 451 «Про призначення координатора для кінцевих бенефіціарів з питань будівництва та архітектури» в новій редакції:

«1) Нікольська районна рада (комунальний заклад «Нікольська районна музична школа ім. Д. К. Патричі») по проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Володарська районна музична школа ім. Д. К. Патричі» за адресою: Донецька область, смт. Нікольське, вул. Свободи, 97 (коригування);».

«3) Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою I ст. № 2 Нікольської районної ради по проекту «Реконструкція з термомодернізацєю Нікольської гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою I ступеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області».».

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                         О. РЕШЕТНЯК

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 Від 10.04.2019 № 126

          смт Нікольське

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

 

 

         Відповідно до п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 грудня 2018 року № 1588/5-18 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2019 році», листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 05 квітня 2019 року 02-03/12/571/0/30-19, розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від 08 квітня 2019 року  № 03-20/1704, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

        1. Внести зміни до помісячного та до річного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                     О. РЕШЕТНЯК

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 Від 10.04.2019 № 127

          смт Нікольське

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

 

 

         Відповідно до п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від 09 квітня 2019 року № 03-20/1717, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

        1. Внести зміни до помісячного та до річного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                     О. РЕШЕТНЯК

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

від 10.04.2019  №  128

        смт Нікольське

 

Про внесення змін до розпорядження голови

райдержадміністрації від 25 листопада 2010 року

№ 575

 

У зв'язку з кадровими змінами, з метою упорядкування складу молодіжної ради, керуючись статтями 22, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 25 листопада 2010 року № 575 "Про районну молодіжну раду", виклавши та затвердивши склад районної молодіжної ради у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 09 липня 2014 року № 201  "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 25.11.2010  № 575".

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                   О. РЕШЕТНЯК

 

 

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                           Розпорядження

                                                                                                           голови райдержадміністрації

                                                                                                           25 листопада 2010 року  № 575

             (в редакції розпорядження

             голови райдержадміністрації

             від ___________ № ______ )

                                                                                                                                       

                                                            СКЛАД

                                              районної молодіжної ради

 

КУНАК                                                                    заступник голови райдержадміністрації,

Наталя Анатоліївна                                                 голова ради

 

КУБАРЄВ                                                                начальник відділу у справах сім'ї, молоді

Олександр Володимирович                                   та спорту райдержадміністрації, заступник

                                                                                   голови ради             

 

КАПІТОНЕНКО                                                     провідний спеціаліст відділу у справах

Олена Григорівна                                                   сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації,    

                                                                                  секретар ради

 

                                                   Члени ради:

ВНУКОВА                                                               начальник служби у справах дітей

Ольга Львівна                                                          райдержадміністрації

 

ГАЛЛА                                                                     директор районного центру зайнятості

Ірина Яківна                                                            (за згодою)

 

ГАЛІКБАРОВА                                                      начальник відділу культури і туризму

Марія Павлівна                                                        райдержадміністрації

 

КОМАРОВА

Марія Миколаївна                                                 головний спеціаліст-юрисконсульт

                                                                                 юридичного сектору апарату

                                                                                 райдержадміністрації

 

СЄВЄРІНА                                                             директор Нікольського районного центру                                                   

Неллі Миколаївна                                                   соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

                                                                                  (за згодою)

 

ТОКАРЄВ                                                                в. о. начальника відділу освіти

Володимир Олександрович                                   райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                                              О. КУБАРЄВ                          

у справах сім'ї, молоді та спорту

райдержадміністрації

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 від 12.04.2019   № 130

          смт Нікольське

 

Про проведення обліку дітей шкільного віку та учнів

 

 

 

 

Керуючись статтями 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 65, 66 Закону України «Про освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою створення та постійного оновлення реєстру дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають у межах Нікольського району:

1. Призначити відділ освіти районної державної адміністрації структурним підрозділом, відповідальним за створення та постійне оновлення районного реєстру дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають у межах Нікольського району.

 2.  Рекомендувати селищному та сільським головам:

 1) призначити посадову особу відповідальну за проведення обліку дітей шкільного віку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці із залученням служби у справах дітей районної держаної адміністрації, Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України у Донецькій області, у термін до 30 квітня 2018 року;

2) створити реєстр дітей шкільного віку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та призначити особу, відповідальну за його створення та постійне оновлення дітей шкільного віку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) закріпити за закладами загальної середньої освіти територію обслуговування, відповідно до якої будуть обліковуватися діти шкільного віку та учні, у термін до 30 квітня 2018 року;                                      

4)  інформувати відділ освіти районної державної адміністрації про оновлення даних для подальшого внесення змін та доповнень у районний реєстр, щороку до 15 вересня.                                                                                                             

3. Відділу освіти райдержадміністрації (ТОКАРЄВ):

1) призначити відповідальну особу за отримання та оновлення даних у районному реєстрі дітей шкільного віку та учнів, щороку до 30 квітня                                                                                                               

2) забезпечити обробку даних, отриманих від відповідальних за облік дітей шкільного віку селищної та сільських рад, та вносити відповідні зміни і доповнення до районного реєстру протягом 10 робочих днів із дня отримання.

3) про результати проведеної роботи інформувати районну державну адміністрацію, щороку до 30 вересня .

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1)        надавати особі, відповідальній за облік дітей в межах адміністративно-територіальної одиниці, списки учнів, зарахованих до навчального закладу, щорічно до 15 вересня.

2)        інформувати про зміни у складі учнівського контингенту особу, відповідальну за облік дітей у селищній, сільських радах, не пізніше 15 числа наступного місяця.

5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ освіти райдержадміністрації, контроль – на заступника голови райдержадміністрації А.ТРЕТЯК

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                О. РЕШЕТНЯК

 

 

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 Від 16.04.2019 № 133

          смт Нікольське

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

 

 

         Відповідно до п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 грудня 2018 року № 1588/5-18 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2019 році», листа Департамента фінансів облдержадміністрації від 15 квітня 2019 року 05-01/16/604/0/30-19, розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від 16 квітня 2019 року  № 03-20/1906, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

        1. Внести зміни до помісячного та до річного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на  фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                     О. РЕШЕТНЯК

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 18.04.2019 №  135

          смт Нікольське

 

Про встановлення ліміту легкових

автомобілів, що обслуговують апарат

та структурні підрозділи райдержадміністрації

           

 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року      № 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади» (із змінами), 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від     27 березня 2019 року № 332/5-19 «Про встановлення лімітів легкових автомобілів, що обслуговують апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації»:

 1. Установити ліміти легкових автомобілів, що обслуговують апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації (додаються).
 2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, начальнику відділу  фінансово–господарського забезпечення апарату райдержадміністрації О.ТУПЧІЄНКО вжити заходів щодо недопущення здійснення оренди (наймання) легкових автомобілів понад установлений ліміт.
 3. Визнати такими, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 22 травня 2017 року № 138 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації».
 4. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови  райдержадміністрації А.ТРЕТЯК         

      

 

Голова райдержадміністрації                                                       О.РЕШЕТНЯК

 

                                                                                                                                          

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        Розпорядження голови

                                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                                        ____________№______

 

 

 

 

ЛІМІТ

легкових автомобілів, що обслуговують апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації

 

№ п/п

Назва підрозділів райдержадміністрації

Ліміт легкових автомобілів

1

Апарат райдержадміністрації

1

2

Управління агропромислового розвитку Нікольської райдержадміністрації

2

3

Відділ житлово–комунального господарства Нікольської райдержадміністрації

1

4

Управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації

1

 

РАЗОМ

5

 

 

Ліміт легкових автомобілів, що обслуговують  апарат та структурні підрозділи  райдержадміністрації, розроблений відділом фінансово–господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

 

 

Начальник відділу фінансово –

господарського забезпечення –

головний бухгалтер апарату

райдержадміністрації                                                                             О.ТУПЧІЄНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від_18.04.2019__№ _137_

          смт Нікольське

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

 

 

         Відповідно до п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розглянувши звернення управління соціального захисту населення Нікольської райдержадміністрації  від 15 квітня 2019 року  № 03-20/1892, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

        1. Внести зміни до помісячного та до річного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 

 

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                     О. РЕШЕТНЯК

 

             НІКОЛЬСЬКА   РАЙОННА

       ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

    НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА

  РАДА

 

 

     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

    голови  районної ради,

            голови районної державної адміністрації

 

     від 19.04.2019 № 43/138

                    смт Нікольське

 

 

     Про вручення  заохочувального   призу «Кришталевий колос» за    підсумками роботи району за 2018  рік

 

          Враховуючи подання структурних підрозділів райдержадміністрації,  районних організацій, підприємств, установ, рішення оргкомітету,  за  підсумками  районного  рейтингу  роботи   за   2018 рік:

       1. Визнати:

          1.1. Лауреатами у номінації «Краще підприємство в галузі сільського господарства»:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Малиновка» - директор КУДРЯВЦЕВ Вадим Віталійович;

        - філію «Олександрівська» товариства з обмеженою відповідальністю «Агротіс» -  директор  ЗІБОРОВ Петро Михайлович;

        -  ДП «Ілліч Агро Донбас»  агроцех № 20 - начальник СУМЯТІН Олександр Олександрович.

          Переможцем:

         - товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Нива» - директор МІНАЄВА Тетяна Леонідівна;

          1.2. Лауреатами у номінації «Кращий заклад освіти» серед загальноосвітніх закладів:

        - комунальний заклад «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» – директор ГОЛОЯД  Володимир Миколайович;

       - комунальний заклад «Кременівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» – директор МІТЬКО Марина Олексіївна.

           Переможцем:

       - комунальний заклад «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» - директор ЦОЛОЛО Вікторія Дмитрівна.

          1.3. Лауреатами у номінації «Кращий заклад освіти» серед дошкільних закладів:

      - комунальний заклад Зорянський  ясла–садок Нікольської  районної ради Донецької області - завідувач  ЛОПАДЧАК  Любов  Олександрівна;

     - комунальний заклад  Бойовський ясла–садок Нікольської районної ради Донецької області – завідувач КАІРА  Раїса Василівна;

        Переможцем:

       - комунальний заклад Нікольський ясла-садок № 3 «Ромашка» Нікольської районної ради Донецької області – завідувач ВАРНІК  Вікторія Дмитрівна.

       1.4. Лауреатами у номінації «Кращий підрозділ охорони здоров’я» серед ФАПів:

       -  фельдшерський  пункт  села  Кальчик – завідувач  ЯЦУРА  Євгенія Олегівна;

       Переможцем:

      -  Малоянисольську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини № 2 – завідувач   Полтарак  Ілля  Володимирович.

       1.5. Лауреатами у номінації «Кращий підрозділ охорони здоров’я» серед відділень ЦРЛ  у  Нікольському районі:

       - гінекологічний кабінет ЦРЛ Нікольського району - завідувач АПОСТОЛОВ Василь Володимирович;

       - хірургічне відділення ЦРЛ Нікольського району - завідувач ПАПАКИЦЯ  Олександр Костянтинович;

       - терапевтичне відділення  ЦРЛ Нікольського району - завідувач  ЗУБОВА Світлана Віталіївна.

       Переможцем:

       - дитяче інфекційне відділення ЦРЛ Нікольського району - завідувач МАЙШМАЗ Лідія Христофорівна.

        1.6. Лауреатами у номінації «Кращий заклад культури»:

       - краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області - директор АПОСТОЛОВА Пелагія Миколаївна;

       -  комунальний заклад Нікольська  централізована бібліотечна система - директор ПОВЄТКІНА Ірина Юріївна;

       Переможцем:

        -  комунальний     заклад     «Нікольська    районна     музична    школа     ім.  Д.К. Патричі» - директор  ДЗЮБА  Сергій  Володимирович.

        1.7. Лауреатами у номінації «Організація спортивної та молодіжної роботи на селі»:

       -   Зорянську сільську раду - в.о. сільського  голови  ЧЕНГАЛОВА  Іра  Савеліївна;

       - Республіканську сільську раду – сільський голова АКСЬОНОВ Сергій Леонідович;

       -  Нікольську  селищну  раду  - селищний  голова  МЕНДРИН Олег Юлійович.

       Переможцем:

       -  Тополинську  сільську раду – сільський голова ГАЛЛА Костянтин Георгійович.

      1.8. Лауреатами у номінації «Допомога пенсіонерам»:

      -   Нікольську селищну раду – голова МЕНДРИН Олег Юлійович;

      -  Малоянисольську  сільську раду – сільський голова БАХЧИСАРАЙ  Євгенія Федорівна.

       Переможця не визначати

        1.9. Лауреатами у номінації «Малий та середній бізнес» серед підприємств торгівлі:

        - товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.Б.С.- СЕРВІС» - керівник КЛОЧКОВ Віктор Володимирович;

       -  «Старченківське ГТПП» - керівник ГАВРИЛ-ОГЛУ Федір Антонович;

       Переможцем:

       - товариство з обмеженою відповідальністю «Алмамет Україна» - керівник  РУДАКОВА  ЛюдмилаВалентинівна.

        1.10. Лауреатами у номінації «Малий та середній бізнес» серед підприємств з різними видами діяльності:

         - товариство з обмеженою відповідальністю  «БУДСЕРВІС-КРЕДО» -  керівник САЛЯВІН  Єгор  Сергійович;

          -  товариство   з   обмеженою     відповідальністю   «Управління    механізації «БУДМАШ» - директор   ЯЙЛОЯН  Генрик  Арутюнович;

Переможець:

-    приватне акціонерне товариство «Кальчицький кар’єр» - директор БУЛАВА Олександр  Леонідович.

1.11. Лауреатами у номінації «Кращій  підрозділ  життєзабезпечення  району»:

          - комунальне  підприємство «Кальчик – комсервіс» - директор  ШИШМАН Петро  Анатолійович;

- АТ «ДТЕК – Донецькі  електромережі» – в.о. начальника ВОЛОШИН Сергій Анатолійович;

Переможцем:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря – комсервіс» - директор ЗУБЮК Юрій Дмитрович

1.12. Лауреатами у номінації «Краща сільська рада»:

-   Кальчицьку сільську раду – сільський  голова  РИБКІНА  Надія Анатоліївна;

- Зорянську  сільську раду - в.о. сільського голови ЧЕНГАЛОВА Іра Савеліївна;.

Переможцем:

- Тополинську сільську раду -  сільський  голова ГАЛЛА Костянтин Георгійович.

1.13. Лауреатами у номінації «Краща держустанова»:

- служба у справах дітей райдержадміністрації – начальник ВНУКОВА Ольга Львівна;

- відділення Державної казначейської служби в Нікольському районі – начальник НАЗАРЕНКО Лариса Василівна;

- управління    соціального   захисту   населення   Нікольської  райдержадміністрації – начальник  АЛІПА  Світлана Анатоліївна;

Переможцем:

- відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації - начальник   КУБАРЄВ  Олександр  Володимирович.

1.14. Лауреатами у номінації «Кращий роботодавець року»:

- ДП «Ілліч-Агро Донбас» агроцех № 20 – начальник СУМЯТІН Олександр Олександрович;

Переможцем:

- товариство з обмеженою відповідальністю «РАНОК –АГРО» - керівник ГРУШЕВИЙ Віталій Миколайович.

1.15. Лауреатами у номінації  «Законність і правопорядок»:

-   підрозділ слідчого відділення Нікольського відділення поліції Волноваського відділу  поліції  Головного управління Національної поліції в Донецькій області - капітан поліції ЯЦКО Надія Миколаївна;

- підрозділ  кримінальної поліції  Нікольського відділення поліції Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області - майор поліції  БОНДАРЄВ  Костянтин  Олександрович;

Переможцем:

- підрозділ превентивної діяльності Нікольського відділення поліції Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області - майор поліції САВЕНКО  Василь  Олексійович.

1.16. Лауреатом у номінації «Краща громадська організація»:

- Нікольська районна організація воїнів-інтернаціоналістів «Побратим» - голова ГУЦ Анатолій Миколайович;

Переможцем:

-. громадська організація «ЗОЯ» - голова КУРГАНОВСЬКА Наталя Іванівна;

1.17. Лауреатами  у номінації «Відкриття року»:

- комунальну  установу  «Інклюзивно-ресурсний центр» Нікольської  районної  ради  Донецької області;

- банкет – холл «Provincia» - приватний підприємець ЧЕКМАК Олександр Миколайович;

Переможцем:

-  «Харвист Іррігейшн Сідс» - директор Міщук Вадим Степанович.

1.18. У номінації «Краща філія, відокремлений підрозділ»:

Переможцем:

-   територіальне відокремлене безбалансове відділення АТ «Ощадбанк» - керуючий відділенням  ЛЯМЦЕВ  В’ячеслав  Вікторович.

1.19. Лауреатами у номінації «Інвестиції району»:

        -  товариство    з   обмеженою  відповідальністю   «РАНОК - АГРО»  -   керівник ГРУШЕВИЙ   Віталій   Миколайович;

        - товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Нива» - директор МІНАЄВА Тетяна Леонідівна;

Переможцем:

-  ДП «Ілліч-Агро Донбас» - директор Мазуренко Руслан Леонідович.

2. Згідно з Положенням про заохочувальний приз райдержадміністрації та районної  ради “Кришталевий колос” лауреатам у номінаціях вручити іменні дипломи, переможцям  заохочувальний приз „Кришталевий колос” та іменні дипломи.

 

 

 

 

Голова Нікольської                                                            Голова  Нікольської

райдержадміністрації                                                        районної  ради

                        

                             О.РЕШЕТНЯК                                                                 В.МІТЬКО

 

 

                   

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 від 19.04.2019 № 140

          смт Нікольське

 

Про підготовку до літнього

оздоровлення дітей у 2019 році

 

 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», завдання 52 «Організація відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки» розділу «Соціальний захист населення» Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік, з метою забезпечення організації змістовного відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей під час літніх канікул у 2019 році, керуючись статтями 13, 22, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (АЛІПА):

1) забезпечити підбір та направлення на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за кошти бюджетів всіх рівнів;

2) забезпечити надходження об’єктивної інформації до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щодо оздоровлення дітей щомісяця (до 5 вересня поточного року).

2.Відділу освіти райдержадміністрації (ТОКАРЄВ):

1) продовжити роботу з реалізації Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

2) провести необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення відпочинку дітей влітку 2019 року на базі закладів загальної середньої освіти протягом травня;

3) тримати на контролі питання щодо 100% охоплення відпочинком дітей пільгових категорій.

3. Відділу освіти райдержадміністрації (ТОКАРЄВ), рекомендувати центральній районній лікарні Нікольського району (ШАМЛІ), КНП «Нікольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області (СЕРОВ) надавати управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації щомісяця до 01 числа протягом червня – вересня 2019 року  об’єктивну інформацію про хід оздоровлення та відпочинку дітей.

4. Відділу освіти райдержадміністрації, рекомендувати управлінню Держпродспоживслужби у Донецькій області (ЧЕЛБАРАХ), провести огляд пришкільних таборів, у термін до 24 травня 2019 року.

5. Координацію дій щодо виконання даного розпорядження покласти на управління соціального захисту населення райдержадміністрації, контроль – на заступника голови райдержадміністрації КУНАК Н.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                        О. РЕШЕТНЯК

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 Від 19.04.2019 № 141

          смт Нікольське

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

 

 

         Відповідно до п. 7, п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 грудня 2018 року № 1588/5-18 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2019 році», Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 (із змінами), листа Департаменту фінансів облдержадміністрації від 05 квітня 2019 року 03-01/16/565/0/30-19, розглянувши звернення відділу освіти Нікольської райдержадміністрації від 12 квітня 2019 року  № 01-19/0500, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

        1. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                                 О. РЕШЕТНЯК

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від__24.04.2019_№ 142_

          смт Нікольське

 

Про   внесення змін до  розпису

асигнувань у межах  загального

обсягу бюджетних призначень

головного розпорядника

на  2019 рік

 

 

         Відповідно до п. 8 ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), згідно наказу Міністерства фінансів України від   28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від               23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», розглянувши звернення відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації  від 22 квітня 2019 року                № 01-22/107, керуючись ст. 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

        1. Внести зміни до помісячного та до річного розпису асигнувань загального фонду  районного бюджету на 2019 рік згідно додатку.

        2. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на  фінансове управління  райдержадміністрації (ГУЦ), контроль – на заступника  голови  райдержадміністрації  Н. КУНАК

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                     О. РЕШЕТНЯК

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ      

 

 від 24.04.2019 №  147

          смт Нікольське

 

Про внесення змін до паспорту

бюджетної програми  на 2019 рік

           

 

Відповідно до розпорядження голови районної ради від 16 квітня 2019 р. № 42 «Про урахування в складі районного бюджету та визначення напрямків використання трансфертів з місцевих бюджетів»,  рішення сесії Нікольської  районної ради від       22 лютого 2019 р. № 7/36-639 «Про внесення змін до рішення районної ради від        12 грудня 2018 р. № 7/34-581 «Про районний бюджет на 2019 р.», розпорядження голови районної ради від 01 березня 2019 р. № 22 «Про урахування в складі районного бюджету та визначення напрямків використання трансфертів з місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня  2014 р. № 1103/25880.

1. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (ТУПЧІЄНКО) затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції:

  КПКВК 0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у сумі 1610955,90 грн (один мільйон шістсот десять тис. дев’ятсот п'ятдесят п'ять  грн  90 коп.), у тому числі за загальним фондом 1565955,90 грн (один мільйон п’ятсот шістдесят п'ять тис. дев’ятсот п'ятдесят п'ять грн  90 коп.) та за спеціальним фондом 45000,00 грн (сорок п’ять тисяч грн 00 коп.).

2.  Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, контроль - на заступника голови  райдержадміністрації Н.КУНАК.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                        О.РЕШЕТНЯК

 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 

 від 24.04.2019 № 148

          смт Нікольське

 

Про припинення права постійного

користування  земельною ділянкою

 

 

Відповідно до статей 17, 141 та 142 Земельного кодексу України,  Закону України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 447 «Про ліквідацію територіальних органів Державної інспекції сільського господарста», розглянувши  заяву Державної інспекції сільського господарства в Донецькій області  про припинення права постійного користування земельною ділянкою,  у зв’язку з ліквідацією юридичної особи, керуючись статтею 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

 1. Припинити  Державній інспекції сільського господарства в Донецькій області право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 0,0715 га (кадастровий номер 1421755100:01:002:1090), яка знаходиться за адресою: Донецька обл., Нікольський район, смт Нікольське, вул. Йосипа Гладкого, 88.
 2. Передати земельну  ділянку загальною площею 0,0715 га (кадастровий номер  1421755100:01:002:1090), яка  знаходиться  на території Нікольської селищної ради Нікольського району  Донецької  області,  до земель   державної  власності, що  перебувають  у запасі за актом приймання-передачі.
 3. Внести відповідні зміни в Державний реєстр речових прав на нерухоме  майно щодо припинення права постійного користування вищезазначеною земельною ділянкою.
 4. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на відділ державної реєстрації Нікольської райдержадміністрації (БУРА), контроль - на першого заступника голови райдержадміністрації  ТРЕТЯК А.

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                    О. РЕШЕТНЯК