ЖОВТЕНЬ

Posted in 2019 рік

 УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 від 04.10.2019 № 277

          смт Нікольське

 Про припинення права постійного

користування  земельною ділянкою

 Відповідно до статті 17 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши  заяву Мусаєва Рената Башировича, який діє в інтересах громадянина Іванченка Володимира Володимировича (згідно довіреності від 15 жовтня    2019 року № 768) про припинення права постійного користування земельною ділянкою громадянину Іванченку Володимиру Васильовичу на підставі свідоцтва про смерть  від        25 серпня 2019 року серії II-HO № 048985, виданого Приморським районним у місті Маріуполі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, державного  акту  на право постійного користування землею серії IV-ДН № 032455 від 13 грудня 1999 року, керуючись статтями 6, 13, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

 1. Припинити громадянину Іванченку Володимиру Васильовичу  право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 2,00 га, в тому числі ріллі 2,00 га, для ведення особистого підсобного  господарства із земель сільськогосподарського  призначення  Зорянської сільської ради Нікольського району Донецької області, якою він користувався    згідно державного акту на право постійного користування землею серії IV-ДН  № 03455 від 12 грудня 1999 року.
 2. Передати земельну ділянку до земель державної  власності, що  перебувають  у запасі за актом приймання-передачі.
 3. Внести відповідні зміни в Державний реєстр речових прав на нерухоме  майно щодо припинення права постійного користування вищезазначеною земельною ділянкою.
 4. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на відділ державної реєстрації  Нікольської  райдержадміністрації  (БУРА),  контроль   залишаю за собою.

 В.о. голови райдержадміністрації                                                                    Н . КУНАК

                                                                                                    УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 22.10.2019 № 290

          смт Нікольське

  Про  утворення  конкурсної  комісії   на

 заміщення   вакантної посади державної 

 служби  категорії  «Б» - начальника відділу

 освіти райдержадміністрації

    Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», абзацу першого частини першої статті 27 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (зі змінами), з метою організації та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби:

          1.  Утворити   конкурсну   комісію  на зайняття  вакантної  посади державної служби категорій «Б»  - начальника відділу освіти райдержадміністрації (далі – Конкурсна комісія) у складі згідно з додатком.

          2.  Конкурсній комісію у своїй роботі керуватися Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України  від  25  березня  2016 року  №  246  (зі  змінами).

          3.   Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  залишаю  за  собою.

 В.о. голови райдержадміністрації                                                     Н.КУНАК

  Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

_________  № _________

                                                                                                      СКЛАД

конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантної посади  державної служби категорії «Б» - начальника відділу освіти райдержадміністрації

  

ПЛАХОТНАЯ

Анна Леонідівна

-

 

 

керівник апарату райдержадміністрації, голова  конкурсної  комісії

 

Члени  комісії

 

ВНУКОВА

Ольга Львівна

 

-

голова   райкому  профспілки  працівників  державних  установ  України 

 

ГУЦ

Тетяна Станіславівна

  -

начальник  фінансового управління райдержадміністрації

 

КОМАРОВА

Марія Миколаївна

-

головний    спеціаліст - юрисконсульт  юридичного  сектору  апарату  райдержадміністрації

 

МЕНДРИНА

Вікторія Вікторівна

-

завідувач        юридичного   сектору   апарату

райдержадміністрації

 

РОЩУПКІНА

Світлана Михайлівна

 

-

 

начальник відділу управління  персоналом  апарату райдержадміністрації

   Начальник відділу 

управління персоналом

апарату  райдержадміністрації                                                    С.РОЩУПКІНА

 УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

 від 23.10.2019 № 294

          смт Нікольське

 

Про затвердження районного плану заходів

щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої

рухової активності в Україні на період до 2025 року

"Рухова активність – здоровий спосіб життя –

здорова нація" на 2020 рік

 Відповідно до Указу Президента України від 09 лютого 2016 року  № 42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація", розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 666-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" на 2020 рік", на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної  адміністрації від               25 вересня 2019 року № 1019/5-19 "Про реалізацію Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" на 2020 рік",  керуючись статтями    6, 22, 39, 41  Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою створення сприятливих умов для зміцнення здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності, забезпечення реалізації права особи на оздоровчу рухову активність:

          1. Затвердити районний план заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" на 2020 рік (додається).

          2. Відповідальним виконавцям районного плану заходів забезпечити його виконання та інформувати відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації про хід його виконання до 10 грудня поточного року.

          3. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації (КУБАРЄВ), контроль залишаю за собою.

 В.о. голови райдержадміністрації                                                             Н. КУНАК 

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

        від 24.10.2019 № 295

          смт Нікольське

 Про припинення права постійного

користування  земельною ділянкою

  Відповідно до статті 17 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши  заяву Мусаєва Рената Башировича, який діє в інтересах громадянина Іванченка Володимира Володимировича (згідно довіреності від 15 жовтня    2019 року № 768) про припинення права постійного користування земельною ділянкою громадянину Іванченку Володимиру Васильовичу на підставі свідоцтва про смерть  від        25 серпня 2019 року серії II-HO № 048985, виданого Приморським районним у місті Маріуполі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, державного  акту  на право постійного користування землею серії IV-ДН № 032455 від 13 грудня 1999 року, керуючись статтями 6, 13, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

 1. Припинити громадянину Іванченку Володимиру Васильовичу  право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 2,00 га, в тому числі ріллі 2,00 га, для ведення особистого підсобного  господарства із земель сільськогосподарського  призначення  Зорянської сільської ради Нікольського району Донецької області, якою він користувався    згідно державного акту на право постійного користування землею серії IV-ДН  № 03455 від 12 грудня 1999 року.
 2. Передати земельну ділянку до земель державної  власності, що  перебувають  у запасі за актом приймання-передачі.
 3. Внести відповідні зміни в Державний реєстр речових прав на нерухоме  майно щодо припинення права постійного користування вищезазначеною земельною ділянкою.
 4. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на відділ державної реєстрації  Нікольської  райдержадміністрації  (БУРА),  контроль   залишаю за собою.

    В.о. голови райдержадміністрації                                                                    Н . КУНАК

 

                                                                                                       УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від 24.10.2019 № 296

       смт Нікольське

 Про  організацію   підготовки    та

затвердження  кошторисів, планів

асигнувань та штатних розписів  в

райдержадміністрації

     З метою впорядкування процедури затвердження кошторисів, планів асигнувань, штатних розписів структурних підрозділів райдержадміністрації, згідно з Порядком складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами), керуючись статтею 115 Бюджетного кодексу України, статтями 5, 47 закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

        1. Затвердити  Порядок затвердження кошторисів і планів асигнувань загального фонду бюджету, штатних розписів структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – Порядок) (додається).

         2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації – головним розпорядникам  коштів  керуватися  вищезазначеним Порядком при складанні кошторисів,  планів  асигнувань та штатних розписів.

         3.  Контроль   за   виконання  розпорядження  залишаю  за  собою.

   В.о. голови райдержадміністрації                                                 Н.КУНАК

                                                                                                УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  від 28.10.2019 № 298

          смт Нікольське

  Про затвердження протоколу засідання районної комісії з формування пропозицій щодо спрямування субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення від 22 жовтня 2019 року №2.

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року        № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616, керуючись статтями 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Затвердити протокол засідання районної комісії зформування пропозицій щодо спрямування субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення, що додається.

2. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на управління  соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації (АЛІПА),  контроль залишаю за собою.

     В.о. голови райдержадміністрації                                                                       Н. КУНАК

                                                                                                  УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

        від 30.10.2019 № 299

          смт Нікольське

  Про затвердження проєкту будівництва

  На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня  2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами), враховуючи позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації, наданий ТОВ «Експертиза МВК» м.Київ від 23 жовтня 2019 року № 24352, керуючись статтями 20, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити проєкт будівництва по робочому проекту «Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вул.Свободи, 130, смт Нікольське, Донецької області», загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 23 жовтня 2019 року складає           3481,26500 тис. грн, у тому числі: будівельні роботи – 2694,74700 тис. грн, обладнання – 87,40900 тис. грн, інші витрати – 699,10900 тис. грн.

2. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації (ЛЮБІМОВА), контроль залишаю за собою.

   В.о.голови райдержадміністрації                                                                Н.КУНАК

                                                                                                        УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

        від 30.10.2019 № 300

          смт Нікольське

 Про  підготовку та проведення

штабного тренування Нікольської

ланки територіальної підсистеми єдиної

державної системи цивільного захисту

  Відповідно до статті 92 Кодексу цивільного захисту України, Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 26 червня 2013 року № 443, Плану основних заходів цивільного захисту Донецької області на 2019 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 06 лютого 2019 року № 117/5-19, Плану основних заходів цивільного захисту Нікольського району                      на 2019 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації 15 лютого 2019 року № 74, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підготовки органів управління, сил і засобів до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: 

 

 1. Підготувати та провести 31 жовтня 2019 року  штабне тренування на тему: «Виконання завдань органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту                               щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду».
 2. Залучити до участі у штабному тренуванні керівний склад органів управління цивільного захисту району, районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керівний склад районних спеціалізованих служб цивільного захисту.
 3. Координацію  роботи з виконання цього розпорядження покласти на відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації (ТЕРЕЩЕНКО),               контроль залишаю за собою.

   В. о. голови райдержадміністрації                                             Н. КУНАК