ГРУДЕНЬ

Posted in 2019 рік

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

      

від 05.12.2019 № 343

                 смт Нікольське

 

Про внесення змін  до  розпорядження  голови

райдержадміністрації від  25  листопада   2019

року №  328

 

 

          Відповідно до статей 5, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року №  606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (із змінами від 03 листопада 2019 року № 923), від 12 березня 2005 року №  179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (із змінами), від  25 березня 2014 року № 91 «Деякі питання  діяльності місцевих державних адміністрації» ( із змінами) керуючись розпорядженням  голови Донецької обласної державної  адміністрації, обласної   військово – цивільної адміністрації  від 22 листопада .2019 №1277/5-19 «Про чисельність працівників районних державних адміністрацій Донецької області»  з  метою упорядкування та оптимізації структури райдержадміністрації:

Внести    до  розпорядження  голови  райдержадміністрації  від  25.11.2019  №  328  «Про  упорядкування структури районної державної адміністрації»  такі  зміни:

          п.1 – 6  виключити

          у  зв’язку  із  цим  пункт  7  вважати  пунктом  1  та  викласти  в такій редакції:

 1. В  структурних    підрозділах   райдержадміністрації    скоротити    24   штатні

одиниці.

 1. Скоротити чисельність  фінансового управління  райдержадміністрації

на 3 штатні одиниці,  встановивши  граничну  чисельність  8 шт.одиниць.

 1. Скоротити  чисельність  управління соціального захисту  райдержадміністрації

на 2 штатні одиниці, встановивши  граничну  чисельність   42 шт.одиниць.

 1. Скоротити      відділ    з    питань      надання     адміністративних       послуг

райдержадміністрації   на  3 шт.одиниці  (2 – ваканті посади).

 1. Скоротити  відділ  Державної  реєстрації  райдержадміністрації на 1 шт. одиницю

( вакансія).

 1. Відділ   житлово-комунального   господарства    райдержадміністрації

реорганізувати шляхом злиття з сектором архітектури та містобудування райдержадміністрації у відділ  житлово-комунального господарства, інфраструктури та розвитку територій, цивільного захисту, містобудування, архітектури та захисту довкілля, встановивши  граничну   чисельність  - 8 шт.одиниць,   скоротивши  1 шт.одиницю.

6.1.Вивести посади:

-  начальника  відділу  житлово-комунального господарства райдержадміністрації –

1 шт.одиниця;

-  завідувача   сектору   з    питань   цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної

роботи – 1 шт.одиниця;

- завідувача  сектору  архітектури  та містобудування – головного  архітектора  

райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

 

 

 

- головного спеціаліста сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та

оборонної роботи – 1 шт.одиниця;

- провідного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

- провідного спеціаліста сектору архітектури та містобудування

райдержадміністрації – 1шт.одиниця.

Ввести посади:

- начальника відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та розвитку територій, цивільного захисту, містобудування, архітектури та захисту довкілля райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

- головного спеціаліста – головного архітектора – 1 шт.одиниця;

- головного   спеціаліста   з   питань   цивільного  захисту,   мобілізаційної    та

оборонної роботи – 1 шт.одиниця;

-  головного спеціаліста – 2 шт.одиниці

-  провідного спеціаліста – 2 шт.одиниці.

-  спеціаліста – 1 шт.одиниця.

 1. Відділ   з   питань    надання  адміністративних    послуг      райдержадміністрації

реорганізувати (шляхом злиття з відділом Державної реєстрації райдержадміністрації) у відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації та державної реєстрації , затвердивши граничну чисельність  відділу – 8  шт.одиниць.

7.1.У відділі з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації

створити сектор державної реєстрації  чисельністю 2 шт.одиниці.

7.2.Вивести посади:

- адміністратор – 5 шт.одиниць

- начальник відділу з питань надання адміністративних послуг – 1 шт.одиниця,

- начальник відділу державної реєстрації – державний реєстратор  1 шт.одиниця.

- державний реєстратор – 1 шт.одиниця.

7.3.Ввести посади:

- начальник відділу з питань надання адміністративних послуг та державної

реєстрації райдержадміністрації  - 1 шт.одиниця;

- завідувач сектору  державної реєстрації  - державний реєстратор - 1 шт.одиниця;

- адміністратор – 4 шт.одиниці;

- державний реєстратор – 1 шт.одиниця;

- водій – 1 шт.одиниця.

       

8). Вважати пункт 14.1 пунктом 8.1 відповідно,  який викласти  у новій  редакціі:

        «управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 00730655) (зі статусом юридичної особи публічного права), шляхом  ліквідації, поклавши його функції на відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури  та розвитку територій, цивільного захисту, містобудування, архітектури та захисту довкілля»;

9) Вважати пункт 14.2. пунктом 9.2 відповідно,який викласти у новій редакції:

«відділу економіки райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 02740422) (зі статусом юридичної особи публічного права), шляхом  ліквідації, поклавши його функції на відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури  та розвитку територій, цивільного захисту, містобудування, архітектури та захисту довкілля»;

10) Вважати  пункт 15 пунктом 10 відповідно, додаток 2 викласти у новій редакції (додається);

11) вважати пункт 16 пунктом 11 відповідно;

12) Вважати пункт 17 пунктом 12 відповідно, виклавши додаток 5 у новій редакції (додається);

13) Вважати  пункт 18 пунктом 13 ;

 

 

 

14) Вважати  пункт 19 пунктом 14 ;

15) Вважати  пункт 20 пунктом 15 ;

16) Вважати  пункт 21 пунктом 16;

17) Вважати  пункт 21.1 пунктом 16.1;

18) Вважати  пункт 21.2 пунктом 16.2;

19) Вважати  пункт 21.3 пунктом  16.3;

20) Вважати  пункт  22 пунктом 17;

21) Вважати  пункт  23 пунктом 18;

22) Вважати  пункт 24 пунктом  19.

       

 

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                            А.ТРЕТЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

         до розпорядження голови   

         райдержадміністрації

          ________ № ___________

        в редакції  розпорядження

        голови 

        райдержадміністрації

        _________№___________

                                                                                    

 

ПЕРЕЛІК

 структурних підрозділів   райдержадміністрації

та їх штатна чисельність

 

І. Управління, відділи

та інші структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

Управління  соціального захисту населення

42

Відділ  житлово-комунального господарства, інфраструктури

та розвитку територій,цивільного захисту

містобудування, архітектури  та захисту довкілля    

8

Відділ культури,молоді та спорту

3

Відділ  освіти

3

Архівний відділ

3

Відділ з питань  надання адміністративних

послуг та державної реєстрації

 

8

Служба у справах дітей

4

Фінансове управління

 

8

 

 

Разом

79

 

 

  Керівник   апарату райдержадміністрації                                                      А.ПЛАХОТНАЯ

 

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 від  05.12.2019 № 344

              смт Нікольське

 Про упорядкування структури

апарату райдержадміністрації

 

      Відповідно до статей 5, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року №  606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (із змінами від 03 листопада 2019 року № 923), від 12 березня 2005 року №  179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (із змінами), керуючись розпорядженням  голови Донецької обласної державної  адміністрації, обласної   військово – цивільної адміністрації  від 22 листопада 2019 № 1277/5-19 «Про чисельність працівників районних державних адміністрацій Донецької області», враховуючи погодження структури апарату райдержадміністрації з Донецькою обласною державною адміністрацією від  04 грудня 2019 року,  з  метою  оптимізації структури  апарату райдержадміністрації:

 1. Скоротити     чисельність      працівників     апарату  райдержадміністрації   на

10 шт.одиниць, затвердивши граничну чисельність працівників апарату райдержадміністрації  13 шт.одиниць.

 1. Скоротити посади:

-        першого заступника голови райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

-        головного спеціаліста загального відділу – 2 шт.одиниці,

-        головного спеціаліста з контролю апарату райдержадміністрації – 1

шт.одиниця;

-         головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців

апарату райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

-        головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції

апарату райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

-        провідного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення

апарату  райдержадміністрації -1 шт.одиниця;

-        провідного спеціаліста  відділу управління персоналом апарату

райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

-        спеціаліста відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

– 1 шт.одиниця

-        водія  легкового автомобіля  - 1 шт.одиниця.

 1. Створити  структурні підрозділи  апарату райдержадміністрації:

-      Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних, чисельністю  2 шт.одиниці;

-        Сектор з питань документообігу, контролю та звернень громадян,

чисельністю  2 шт.одиниці;

     -        Сектор  фінансово-господарського   забезпечення       апарату

райдержадміністрації   чисельністю   2 шт.одиниці;

3.1.         Вивести посади :

-        начальник відділу управління персоналом апарату  райдержадміністрації

– 1 шт.одиниця,

-        начальник  відділу фінансово-господарського   забезпечення –   головний

бухгалтер апарату райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

-        начальник загального відділу апарату райдержадміністрації – 1

шт.одиниця;

-        головного   спеціаліста   відділу   управління   персоналом   апарату 

райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

-        головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

-        провідного спеціаліста загального відділу  апарату райдержадміністрації 

- 1 шт.одиниця.

3.2.         Ввести посади :

-        завідувача сектору управління персоналом, з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних – 1 шт.одиниця;

-        завідувача сектору фінансово-господарського забезпечення – головного

бухгалтера апарату райдержадміністрації – 1 шт.одиниця;

-        завідувача сектору з питань документообігу, контролю та звернень

громадян – 1 шт.одиниця;

-        головного спеціаліста сектору управління персоналом, з питань

організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних – 1 шт.одиниця;

-        головного спеціаліста сектору фінансово-господарського забезпечення –

1 шт.одиниця;

-        провідного спеціаліста сектору з питань документообігу, контролю та

звернень громадян – 1 шт.одиниця.

 1. Перейменувати  юридичний сектор апарату райдержадміністрації в сектор

правової роботи, запобігання та виявлення корупції, із збереженням чисельності 2 шт.одиниці.

4.1.         Вивести посади:

-        завідувач  юридичного сектору апарату райдержадміністрації – 1

шт.одиниця;

-        головний спеціаліст-юрисконсульт апарату  райдержадміністрації – 1

шт.одиниця.

4.2.         Ввести посади:

-        завідувач сектору правової роботи, запобігання та виявлення корупції – 1

шт.одиниця;

-        головний спеціаліст сектору правової роботи, запобігання та виявлення

корупції – 1 шт.одиниця.

     5.  Затвердити перелік структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та їх штатну чисельність (додається).

       6. Начальнику  відділу   управління   персоналом  апарату  райдержадміністрації

С.РОЩУПКІНІЙ  попередити працівників про наступне вивільнення, про зміну істотних умов державної служби згідно діючого законодавства  з дня видання цього розпорядження, та подати до районного центру  зайнятості    інформацію  про

      заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці.

      7. Начальнику  відділу   фінансово-господарського   забезпечення  - головному  бухгалтеру  апарату  райдержадміністрації    О.ТУПЧІЄНКО розробити  та подати на  затвердження  штатний  розпис апарату  райдержадміністрації  з  урахуванням вищезазначених  змін.

8. Контроль за виконанням цього  розпорядження  залишаю за собою.

   В.о. голови  райдержадміністрації                                                         А.ТРЕТЯК

                   Додаток 

    до розпорядження голови  

    райдержадміністрації

    __________№  ________

                                                                                                        ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів апарату  райдержадміністрації

та їх штатна чисельність

 

І. Голова райдержадміністрації, заступник голови, керівник апарату

 

Голова райдержадміністрації

1

Заступник голови райдержадміністрації

1

Керівник апарату райдержадміністрації

1

 

ІІ. Підрозділи  апарату райдержадміністрації

 

 

Сектор управління персоналом, з питань організаційної та інформаційної діяльності,  цифрового розвитку та захисту персональних даних               

2

Відділ ведення  Державного реєстру  виборців

2

Сектор фінансово-господарського забезпечення

2

Сектор правової роботи, запобігання та виявлення корупції

2

Сектор  з питань документообігу та контролю

 Разом

2

 13 

  Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.ПЛАХОТНАЯ                                                                                                                               

 

 

                                                                                                  УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

        від 05.12.2019  № 345

          смт Нікольське

  Про погодження проєкту землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж

села Водяне Нікольського району

  Відповідно до статей 17, 173-175, 186 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву    ФОП Волкової Наталі Василівни від 21 листопада 2019 року № 06-02/11 щодо розгляду і погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Водяне Нікольського району Донецької області, складений за рішенням Зорянської сільської ради від 17 квітня 2019 року № 6/91-986 «Про розробку проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Зоря, села Гранітне, села Приовражне, села Водяне Зорянської сільської ради Нікольського району Донецької області», керуючись статтями 13, 21, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

        1. Погодити проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Водяне Нікольського району Донецької області, складений ФОП Волковою Наталією Василівною за рішенням Зорянської сільської ради від 17 квітня     2019 року № 6/91-986.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  В .о.голови райдержадміністрації                                              А.ТРЕТЯК

 УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       від 05.12.2019  № 346

          смт Нікольське

  Про погодження проєкту землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж

села Темрюк Нікольського району

  Відповідно до статей 17, 173-175, 186 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву    ФОП Волкової Наталі Василівни від 27 листопада 2019 року № 08-02/11 щодо розгляду і погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Темрюк Нікольського району Донецької області, складений за рішенням Темрюцької сільської ради від 26 червня 2019 року № 7/43-321 «Про розробку проекту із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Темрюк Нікольського району Донецької області», керуючись статтями 13, 21, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

        1. Погодити проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Темрюк Нікольського району Донецької області, складений ФОП Волковою Наталією Василівною за рішенням Темрюцької сільської ради від 26 червня 2019 року № 7/43-321.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

   В.о.голови райдержадміністрації                                              А.ТРЕТЯК

                                                                                                    УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

        від  05.12.2019 № 347

          смт Нікольське

  Про затвердження Плану заходів

щодо регулювання чисельності безпритульних собак

на території  Нікольського району

 На виконання пункту 5 протоколу № 2 засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Донецькій облдержадміністрації від 18 червня          2019 року, відповідно до вимог статей 4, 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», керуючись  пунктом 5 статті 22  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Затвердити План заходів щодо регулювання чисельності безпритульних собак  на території  Нікольського району (додається).

2. Координацію дій щодо виконання розпорядження покласти на сектор архітектури та  містобудування райдержадміністрації (ЛЮБІМОВА), контроль залишаю за собою.

  В.о.голови райдержадміністрації                                                          А.ТРЕТЯК

 

 

УКРАЇНА

 НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       від 18.12.2019 № 356

          смт Нікольське

  Про погодження проєкту землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж

села Приовражне Нікольського району

  Відповідно до статей 17, 173-175, 186 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву    ФОП Волкової Наталі Василівни від 13 грудня 2019 року № 19-02/10 щодо розгляду і погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Приовражне Нікольського району Донецької області, складений за рішенням Зорянської сільської ради від 17 квітня 2019 року № 6/91-986 «Про розробку проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Зоря, села Гранітне, села Приовражне, села Водяне Зорянської сільської ради Нікольського району Донецької області», керуючись статтями 13, 21, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

        1. Погодити проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Приовражне Нікольського району Донецької області, складений ФОП Волковою Наталією Василівною за рішенням Зорянської сільської ради           від 17 квітня 2019 року № 6/91-986.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

   В.о.голови райдержадміністрації                                              А.ТРЕТЯК

                                                                                              УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

       від 18.12.2019  № 357

          смт Нікольське

  Про погодження проєкту землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж

селища Лісне Нікольського району

  Відповідно до статей 17, 173-175, 186 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву    ФОП Волкової Наталі Василівни від 13 грудня 2019 року № 17-02/10 щодо розгляду і погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Лісне Нікольського району Донецької області, складений за рішенням Нікольської селищної ради від 16 травня 2019 року № VII/36-478 «Про розробку проекту із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Лісне Нікольського району Донецької області», керуючись статтями 13, 21, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

        1. Погодити проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Лісне Нікольського району Донецької області, складений ФОП Волковою Наталією Василівною за рішенням Нікольської селищної ради від 16 травня 2019 року № VII/36-478.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

   В.о.голови райдержадміністрації                                              А.ТРЕТЯК

                                                                                                  УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

        Від 19.12.2019  № 358

          смт Нікольське

  Про погодження проєкту землеустрою

щодо встановлення (зміни) меж

села Зоря Нікольського району

  Відповідно до статей 17, 173-175, 186 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву    ФОП Волкової Наталі Василівни від 13 грудня 2019 року № 18-02/10 щодо розгляду і погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Зоря Нікольського району Донецької області, складений за рішенням Зорянської сільської ради від 17 квітня 2019 року № 6/91-986 «Про розробку проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Зоря, села Гранітне, села Приовражне, села Водяне Зорянської сільської ради Нікольського району Донецької області», керуючись статтями 13, 21, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

        1. Погодити проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Зоря Нікольського району Донецької області, складений ФОП Волковою Наталією Василівною за рішенням Зорянської сільської ради від 17 квітня 2019 року       № 6/91-986.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

   В.о.голови райдержадміністрації                                              А.ТРЕТЯК

УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ    РАЙОННОЇ    ДЕРЖАВНОЇ     АДМІНІСТРАЦІЇ

 від 23.12.2019  №  364

      смт Нікольське

 Про   чергування   працівників  райдержадміністрації

на робочих  місцях  25 грудня 2019 року, 29-31 грудня

2019 року, 01 січня 2020 року, 04- 07 січня  2020 року

           Відповідно до  ст.72 Кодексу законів про працю України, з  метою вирішення  питань, пов’язаних  з  ліквідацією  наслідків  надзвичайних ситуацій у святкові  та вихідні  дні:

          1. Затвердити  графік  чергування  працівників   райдержадміністрації  на робочих  місцях  25 грудня 2019 року, 29-31 грудня 2019 року, 01 січня, 04-07 січня 2020 року  (додається).

          2. Встановити час чергування з 08.00 до 17.00.

          3. За бажанням працівника, що чергує згідно з цим розпорядженням, надати  інший  день  відпочинку.

 Голова  райдержадміністрації                                                 А.ВЕСЬОЛКІНА

                                                                                                  УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА    АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ    РАЙОННОЇ    ДЕРЖАВНОЇ     АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 від 27.12.2019  №  369

           смт Нікольське

  Про  робочу  групу  з  моніторингу         

капітального будівництва та реконструкції  

КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів № 1   ім. Якименка А.Д.  Нікольської

районної  ради» опорна школа

         З метою забезпечення належного процесу капітального будівництва та реконструкції КЗ«Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  ім. Якименка А.Д.  Нікольської районної  ради» - опорна школа,  керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

      1. Утворити робочу групу з  моніторингу    капітального будівництва та реконструкції  КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 1  ім. Якименка А.Д.  Нікольської  районної  ради» – опорна школа  (далі – Робоча група) та затвердити її персональний склад (додається).

2.Членам Робочої групи   щотижнево, кожної   п’ятниці   надавати  голові

робочої групи  оперативну  інформацію щодо ходу капітального будівництва та реконструкції  загальноосвітнього закладу, виявляти проблемні питання та пропонувати шляхи їх вирішення.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на

  на  в.о. заступника голови  райдержадміністрації  Н.КУНАК,  контроль залишаю за собою.

  Голова   райдержадміністрації                                            А.ВЕСЬОЛКІНА

          Додаток 

до розпорядження голови

райдержадміністрації

___________№_________

 

СКЛАД

робочої  групи  з  моніторингу           капітального будівництва та реконструкції  КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1   ім. Якименка А.Д.  Нікольської  районної  ради» – опорна школа

 

ВЕСЬОЛКІНА

Аліса  Олексіївна

-

голова райдержадміністрації – голова робочої групи

 

  Члени  робочої  групи

 

КУНАК

Наталя Анатоліївна

 

-

в.о. заступника  голови райдержадміністрації

КАЧЕКАН

Ганна Іванівна

-

директор КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені  Якименка А.Д.  Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа (за згодою)

ДУДАРЄВ

Михайло Григорович

 

-

технічний  нагляд ( за згодою)

ЗАТИШНИЙ

Артем Валерійович

 

-

проєктант  ТОВ «Строй – Інвест» (за згодою)

ОПРЯ

В’ячеслав  Євгенійович

 

-

підрядник ТОВ «СІМ» ( за згодою)

ПРОТАС

Андрій  Миколайович

 

-

підрядник  ТОВ «Проектно –Будівельний Альянс» ( за згодою)

ТОКАРЄВ

Володимир Олександрович

 

-

в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації

ТЕРЕЩЕНКО

Сергій  Федорович

 

-

начальник відділу   житлово-комунального господарства райдержадміністрації

ЛЮБИМОВА

Ганна  Миколаївна

-

завідувач сектору архітектури та містобудування райдержадміністрації

Керівник  апарату

райдержадміністрації                                                        А.ПЛАХОТНАЯ

                                                                                                 УКРАЇНА

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від  27.12.2019 №  370

                смт Нікольське

 Про упорядкування структури

районної державної адміністрації

            Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», керуючись статтями 5, 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, частиною четвертою статті 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з  метою  забезпечення здійснення повноважень райдержадміністрації  в галузі  економічного розвитку та агропромислового комплексу :

 1. Скоротити    граничну   чисельність    працівників   структурних

підрозділів   райдержадміністрації  з  27 лютого 2020 року :

          управління соціального захисту райдержадміністрації адміністрації на 1 шт. одиницю;

          відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації  райдержадміністрації  на 1 шт.одиницю.

         2. Утворити з 27 лютого 2020 року структурний підрозділ - сектор інфраструктури та  розвитку територій  районної державної адміністрації  без  статусу юридичної особи публічного права, затвердивши граничну чисельність сектору – 2 шт.одиниці.

         3. Передати функції:

          - з питань агропромислового розвитку, які були покладені на управління агропромислового розвитку Нікольської  райдержадміністрації,   до сектору інфраструктури та  розвитку територій  районної державної адміністрації ;

          - з питань  державної політики економічного і соціального розвитку, які були покладені на відділ економіки Нікольської  районної державної адміністрації до сектору інфраструктури  та  розвитку територій  районної державної адміністрації

       4. Внести зміни до  штатного  розпису структурних підрозділів  райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права:

       1) вивести із структури відділу з питань надання адміністративних послуг та державної  реєстрації  райдержадміністрації  посаду:

          -  адміністратора - 1 шт.одиниця.

       2) ввести посади:

          - завідувача сектору  інфраструктури та розвитку територій – 1 шт.одиниця;

        - головного спеціаліста – 1 шт.одиниця.

    5.   Затвердити граничну штатну чисельність  структурних підрозділів районної державної адміністрації, що додається.

    6.  Начальникові відділу  управління персоналом апарату районної державної адміністрації  С.РОЩУПКІНІЙ здійснити заходи щодо попередження працівників відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації  про скорочення з можливим звільненням із займаної посади відповідно до чинного законодавства.

    7. Начальникові управління соціального захисту населення райдержадміністрації С.АЛІПІ:

     1) здійснити заходи щодо попередження  про скорочення з можливим звільненням із займаної посади відповідно до чинного законодавства.

     2) привести штатний розпис   у відповідність із встановленою граничною штатною чисельністю, затвердити  його головою райдержадміністрації та ввести в дію   з  27 лютого  2020 року.

     8. Начальникові відділу фінансово-господарського забезпечення  апарату районної державної адміністрації О.ТУПЧІЄНКО  подати в установленому порядку на затвердження голові  районної державної адміністрації штатний розпис структурних підрозділів  районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права з урахуванням змін.

    9. Визнати таким, що втратив чинність додаток  2  до розпорядження голови райдержадміністрації від 05 грудня 2019 року № 343 «Про внесення змін  до розпорядження голови райдержадміністрації від 25 листопада 2019 року № 328».

      10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

   Голова районної

державної адміністрації                                                     А.ВЕСЬОЛКІНА   

                                                                                            Додаток

                                                                                     до розпорядження  голови

                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                     __________ №__________

                   

                                                                    

 

ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів   райдержадміністрації

та їх штатна чисельність

                                                                                              Управління, відділи

та інші структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

Управління  соціального захисту населення

43

Відділ  житлово-комунального господарства, цивільного

захисту  містобудування, архітектури  та захисту довкілля    

5

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту

3

Відділ  освіти

3

Архівний відділ

3

Відділ з питань  надання адміністративних

послуг та державної реєстрації

Сектор інфраструктури та розвитку територій

 

8

2

Служба у справах дітей

4

Фінансове управління

8

 

Разом

79

 

 

  Керівник   апарату

райдержадміністрації                                                                              А.ПЛАХОТНАЯ