Р І Ш Е Н Н Я районної ради 26.02.2015 № 6/50-488 Про районну Програму «Ветеран» на 2015-2017 роки

Posted in Програми району

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

 «Про районну Програму  «Ветеран» на 2015-2017 роки»

 

    

Враховуючи лист від 06.06.2017 № 24 районної організації ветеранів війни, праці та Збройних Сил Нікольського району та з метою поваги і вшанування осіб похилого віку, створення умов для покращення матеріально-побутового стану, своєчасного надання допомоги ветеранам війни, праці та Збройнихсил.

На сьогодні у Володарському районі проживає 7782 пенсіонерів, в тому числі: ветерани війни, ветерани праці, ветерани силових структур, ветерани Міністерства внутрішніх справ, «діти війни». Це люди з важкою долею, багато з них одинокі, хворі, які потребують стороннього догляду.

В 2017 році відзначають свій ювілей 36 осіб похилого віку, з них: 90-річчя – 35 осіб, більше 100 років – 1 особа.

Крім того, у 2018 році буде відзначатися 75-річчя з дня визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників. Для вшанування ветеранів з цією датою необхідно придбати 19 ювілейних медалей учасникам бойових дій.

Для цього пропонується внести зміни до районної Програми «Ветеран» на 2015-2017 роки», затвердженої рішенням районної ради від 26.02.2015 /6\50-488.

Для виконання даного заходу необхідно додатково орієнтований обсяг фінансування в розмірі 14,8 тис.грн.

Результатом виконання заходу є посилення соціального захисту ветеранів з боку державних органів влади, а саме: поліпшення соціального захисту осіб похилого віку, укріплення довіри пенсіонерів до влади, відчуття свого значення в суспільстві.

 

 

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення                                                                        С.А. Аліпа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

В О Л О Д А Р С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

 

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

            26.02.2015         №    6/50-488      

смт  Володарське

 

       
   
     
 

 


Про районну Програму

«Ветеран» на 2015-2017 роки

 

 

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою посилення соціальної підтримки ветеранів  війни та праці  у Володарському районі, районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну Програму «Ветеран» на 2015-2017 роки (додається).

 

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання  Програми та заходів щодо соціального захисту ветеранів на 2015-2017 роки у Володарському районі .

       

3. Рекомендувати селищній та сільським радам розробити відповідні програми.

 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної  політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                     П.М. Азаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      рішення районної ради                                                                           

                              ___________№________

 

 

Районна Програма

«Ветеран» на  2015 - 2017 роки

 

 

1. Стан та проблеми реалізації державної політики  в сфері соціального захисту ветеранів у Володарському районі

 

Районна Програма «Ветеран» на 2015-2017 роки  (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення покращення матеріального стану, своєчасного надання повноцінної медичної допомоги, при необхідності організації догляду на дому  ветеранів війни та праці,  вшанування пам’яті загиблих  ветеранів війни, виховання у молоді патріотичного духу та любові до Батьківщини.    

У Володарському районі проживає 8443 пенсіонерів, в тому числі:  ветерани війни, ветерани праці, ветерани силових структур, ветерани Міністерства внутрішніх справ, «діти війни».

Добробут ветеранів залежить від розміру пенсій, якості харчування, своєчасного надання повноцінної медичної  допомоги, організації догляду за ними тощо.

Реалізація основних питань соціальної політики держави за останні роки в певній мірі покращила матеріальне становище ветеранів, громадян похилого віку. Результатом цього є: підвищення рівня пенсій до прожиткового мінімуму, своєчасне надання пільг, виплата компенсацій, надання адресної допомоги, вдосконалення механізму надання соціальних послуг тощо.

Основний напрямок в діяльності територіального центру з надання соціальних послуг – це поліпшення соціального обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, інших громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, а також надання грошової та натуральної допомоги.

На обліку в територіальному центрі з надання соціальних послуг знаходиться 1264 осіб, які отримують соціальні послуги в 4-х відділеннях територіального центру.

Соціально-побутові, медичні та інші безоплатні послуги надаються, як в терцентрі, так і за місцем проживання громадян.

Питання медичного забезпечення ветеранів є надзвичайно актуальним та зумовлено загальними демографічними процесами та характеристиками здоров’я  окремих вікових груп. В середньому, кожна літня людина має 3-4 хронічні захворювання, кожна друга – потребує обов’язкового реабілітаційного лікування, кожна третя – стаціонарної медичної допомоги. 

У вирішенні питань соціального захисту ветеранів активну участь приймають підприємства та установи району, громадські організації, благодійні фонди, волонтерський рух.

Старіння ветеранів, погіршення стану їх здоров’я, зниження здатності до самообслуговування створює певні проблеми економічного, медичного та соціального характеру, розв’язання яких потребує державної допомоги.

Саме це зумовило розробку цієї Програми, спрямованої на поліпшення соціальної захищеності ветеранів, стану їх здоров’я, оптимізацію системи соціально-медичної допомоги.

 

2. Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми - створення умов для поліпшення соціального захисту ветеранів, а саме:

Завдання:

-   забезпечення адресної допомоги та соціальних послуг;

- покращення соціально-побутових умов для ветеранів, інвалідів, людей похилого віку за місцем їх постійного проживання;

- своєчасне та повне надання пільг та гарантій, визначених діючим законодавством;

- залучення коштів підприємств, спонсорських та благодійних внесків для вирішення соціальних питань;

- створення умов для покращення здоров’я та активного дозвілля, соціальної адаптації та соціальної активності.

 

                                        3. Напрями виконання  Програми

          

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

- соціальний захист ветеранів;

- покращення соціально-побутових умов життя ветеранів;

- охорона здоров’я  ветеранів;

- патріотичне виховання молодого покоління.

 

          4. Фінансування Програми

 

Програма фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету у межах коштів, передбачених на соціальний захист та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

            Конкретні обсяги фінансування Програми встановлюються районним бюджетом на кожен рік.

 

                                           5. Очікувані  результати

           

           Реалізація Програми забезпечить:

-    соціальний захист ветеранів – 8443 осіб;

-    покращення соціально-побутових умов життя ветеранів – 1055 осіб;

-    охорону та підтримання стану здоров’я ветеранів – 3420 осіб;

-    патріотичне виховання молодого покоління – 2645 осіб.

            Виконання Програми дасть можливість:

            - покращити соціально-побутові умови життя ветеранів шляхом їх обстеження, виявлення одиноких, які потребують соціального захисту, яким необхідне проживання в умовах будинків-інтернатів, поширення волонтерського руху, надання матеріальної допомоги - 4150 осіб;

            - організовувати лікування у санаторіях та шпиталях області, забезпечувати інвалідів війни медикаментами згідно пільгових рецептів, надавати кваліфіковану допомогу шляхом виїздів за місцем проживання – 3420 осіб.            

                           

                                6. Організація та контроль за виконанням Програми

           

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації щороку розробляє план дій щодо виконання передбачених Програмою заходів, здійснює координацію діяльності територіального центру з надання соціальних послуг, селищної та сільських рад, установ, організацій та громадських об’єднань з питань виконання Програми.  

Відповідальні виконавці Програми – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр з надання соціальних послуг,  відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації,  КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», центральна районна лікарня, виконкоми селищної та сільських рад.

Хід виконання Програми розглядається щорічно на засіданнях колегії райдержадміністрації та комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту.

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює районна рада.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації щокварталу інформує районну державну адміністрацію та районну раду про хід виконання районної Програми «Ветеран» на 2015-2017 роки.

 

Основні заходи щодо виконання проекту районної Програми «Ветеран» на 2015-2017 роки додаються.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                О.М.Горбатенко

 

 

 

 

Підготовлено: управлінням

соціального захисту населення

В.о. начальника управління                                                     О.Ф.Васильєва

 

 

 

 


                                                                                                                                                                       Додаток

                                                                                                                                                                                       до проекту районної Програми

                                                                                                                                                                                     «Ветеран» на 2015-2017 роки

 

 

Основні заходи щодо виконання проекту районної

Програми «Ветеран» на 2015-2017 роки

 

К№

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Джерело фінансування

Очікуваний

 результат

 

Розділ І. Соціальний захист ветеранів

 

1

Проведення  консультативно-правових зустрічей з ветеранами

Володарське районне управління юстиції

 2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Ознайомлення ветеранів зі змінами в законодавстві

2

Своєчасне проведення:

 - призначення та перерахунків пенсій;

- забезпечення  виплат    пенсій у    встановлені строки;

- надання роз’яснень про зміни в пенсійному законодавстві з питань призначення та перерахунку пенсій на виїзних прийомах громадян

Управління Пенсійного фонду України  у Володарському районі

2015-2017 роки

 

Державний бюджет

 

Забезпечення стабільного матеріального положення людей похилого віку

3

Здійснення передплати періодичних видань для інвалідів, ліквідаторів Чорнобильської аварії, ветеранів війни та праці

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Обласний бюджет

 

Забезпечення інформаційного доступу

4

Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та праці

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Державний бюджет

Покращення стану здоров’я 

5

Надання щорічної грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Квітень          2015-2017 років

Державний бюджет

Покращення матеріального стану ветеранів

6

Фінансова підтримка статутної діяльності районної ради ветеранів війни, праці та Збройних сил,  первинних  ветеранських організацій селищної та сільських рад

Районна державна адміністрація, районна рада

2015-2017 роки

 

Районний бюджет,

інші джерела, не заборонені чин-ним законодавст-вом України

Функціонування районної та сільських ветеранських організацій

 

Розділ. ІІ Покращення соціально-побутових умов життя ветеранів

 

1

Облаштування та благоустрій стаціонарного відділення для постійного проживання – Будинку ветеранів «Добрі серця» в с.Старченкове на 30 ліжко-місць.

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Районний бюджет,

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Покращення умов життя ветеранів, інвалідів та осіб, які потребують сторонньої допомоги

2

Безкоштовне встановлення телефонів ветеранам війни згідно з чинним законодавством

 

Цех електрозв’язку  № 8, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Державний бюджет

Покращення соціально-побутових умов життя ветеранів.

 

3

Ведення  роботи по обстеженню соціально-побутових умов та  виявленню одиноких громадян похилого віку, які потребують соціального захисту

Територіальний центр з надання соціальних послуг, первинні ветеранські організації, селищна та сільські ради

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Покращення умов громадян, які потребують соціального захисту

4

Виявлення одиноких людей похилого віку, які потребують направлення до будинків-інтернатів, надання допомоги у підготовці необхідних документів для влаштування їх у стаціонарні установи

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр з надання соціальних послуг, селищна та сільські ради, ветеранські організації

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Влаштування до будинків-інтернатів громадян, які цього потребують

5

Своєчасно та в повному обсязі надання пільг  ветеранам війни та праці згідно чинного законодавства

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

Покращення

соціально-побутових умов життя ветеранів

6

Забезпечення інвалідів  засобами технічної реабілітації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

Покращення

умов життя ветеранів

7

Надання ветеранам війни компенсації на придбання  твердого палива та скрапленого газу

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

 

Покращення

соціально-побутових умов життя ветеранів

8

Забезпечення своєчасного нарахування та виплати державної  соціальної допомоги (житлових субсидій, за надання соціальних послуг по догляду тощо)

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

 

Покращення

соціально-побутових умов життя ветеранів

9

Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Державний бюджет,

районний бюджет,

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Покращення

соціально-побутових умов життя ветеранів

10

Організація роботи мультидисциплінарної команди (перукар, швачка, медсестра, психолог, робітник по дрібному ремонту, соціальний працівник) для надання соціально-побутових, соціально-медичних та психологічних послуг ветеранам, особам похилого віку в усіх населених пунктах району

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Покращення умов проживання ветеранів

11

Організація роботи «Університету третього віку» для ветеранів району

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Формування та розвиток середовища спілкування, підвищення соціальної комфортності в сучасному суспільстві ветеранів району

 

Розділ ІІІ. Охорона здоров’я ветеранів

 

1

Надання медичної кваліфікованої допомоги, організація виїздів  спеціалістів центральної районної лікарні для проведення медичних оглядів ветеранів війни за місцем їх проживання

Центральна районна лікарня,  КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Згідно

графіку

 

Згідно розпису бюджету

 

Своєчасне виявлення захворювань ветеранів та їх лікування

2

Організація  лікування інвалідів у шпиталях області

Центральна районна лікарня, КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районна рада ветеранів війни, праці та Збройних сил

1 раз на рік

 

Фінансування не потребує

 

Покращення стану

здоров’я

3

Сприяння в забезпечені

 ветеранів війни:

-          послугами  із зубопротезування.

Центральна районна лікарня, КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 

 

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

 

Покращення стану

здоров’я

4

Забезпечення інвалідів війни медикаментами згідно пільгових рецептів

Центральна районна лікарня, КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», ДКП «Формація» аптека №127

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

 

Покращення стану

здоров’я

5

Постійна співпраця з благодійними фондами по отриманню гуманітарної допомоги

 

Центральна районна лікарня, КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районна рада ветеранів війни, праці та Збройних сил, територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

 

Покращення стану здоров’я та умов проживання осіб похилого віку та інвалідів

6

Проведення постійної роботи по активізації волонтерського руху, заохочення додатково волонтерів – добровольців, спрямування їх роботи на добротворчу діяльність, підвищення їх активності в наданні допомоги одиноким пенсіонерам, які її потребують.

Первинні ветеранські організації району,   територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

Покращення стану

здоров’я та умов проживання осіб похилого віку, інвалідів, осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах

 

 

 

Розділ ІV. Патріотичне виховання молодого покоління

 

1

Проведення заходів, присвячених Дню Перемоги:

-    мітинг вшанування ветеранів;

-    концертна  програма

-    народні гуляння

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Травень           2015 –2017 роки

Згідно розпису бюджету

Вшанування ветеранів війни, патріотичне виховання молоді

2

 Проведення циклу тематичних бесід, уроків мужності на тему:

 - „Ніхто не забутий, ніщо не забуто”

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Травень, жовтень,

2015 –2017 роки

Згідно розпису бюджету

Виховання патріотизму та любові до Батьківщини у молоді

3

Проведення заходів по відзначенню історичних подій:

-  річниця виводу військ з   

   Афганістану;

-  мітинг-реквієм „Пам’ять  

    вічна” до Дня скорботи;

-  День партизанської слави;

-  День визволення Донбасу та України від німецько-фашистських загарбників.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

 

 

 

 2015 –2017 роки

 

 

Згідно розпису бюджету

Виховання патріотизму та любові до Батьківщини у молоді

4

Проведення  тематичних вечорів до Дня ветерана

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Жовтень          2015–2017 роки

Згідно розпису бюджету

Відзначення заслуг ветеранів

5

Продовження практики розповсюдження книг серед інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2015-2017 роки

Фінансування не потребує

 

Забезпечення культурного дозвілля

6

Проведення інших масових заходів для ветеранів війни та праці району

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

 

Вшанування пам’яті ветеранів,

патріотичне виховання молоді

7

Продовження роботи з поповнення архівного фонду музею:

- „Живий голос ветерана”;  

- „Спомини жертв голодомору”

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

 

Збереження історичної спадщини

8

Відзначення МіжнародногоДня людей похилого віку, Дня ветерана  та Міжнародного Дня інвалідів

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Вшанування ветеранів, патріотичне виховання молоді

9

Організація культурного дозвілля та відпочинок ветеранів в територіальному центрі з надання соціальних послуг

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Покращення умов спілкування та життєдіяльності ветеранів

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                                                                О.М. Горбатенко

 

Додатки підготовлено: управлінням

соціального захисту населення

райдержадміністрації

В.о. начальника управління                                                                                                                                                     О.Ф. Васильєва

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я районної ради 22.12.2017 № 7/26-417 Про районний бюджет на 2018 рік

Posted in Програми району

 

УКРАЇНА

Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

  22.12.2017 7/26-417

смт Нікольське

       
       

 

 

   Про районний бюджет на 2018 рік

 

 

            Керуючись нормами ст. 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи прийняття проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у другому читанні (07 грудня 2017 року) та розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2018 рік» від 14.12.2017 року № 1653/5-17,  відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

              ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету, доходи спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду  районного бюджету, видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком № 2 цього рішення..

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду та спеціальному фонду згідно з додатком № 2 до цього  рішення.

3. Визначити оборотний  залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 2500,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету в сумі 1000,0 тис.грн.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами) та Порядку використання коштів резервного фонду районного бюджету, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.03.2013 № 64.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою, перелік яких визначений ст. 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного (місцевого) боргу;

-поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими коштами з  обов’язковим їх  поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

Інші положення що стосуються бюджетних питань.

10. Встановити, що:

10.1. Фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;

10.2. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальному органі Державної казначейської служби України.

Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.

У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники районного бюджету в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють розрахунки за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

11. Надати право голові районної ради приймати у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:

11.1. Про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямків подальшого використання трансфертів:

- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;

- з обласного бюджету, селищного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм і спільних заходів.

11.2. Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів,  селищного та сільських бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.

12. Районній державній адміністрації:

12.1. Здійснювати, відповідно з вимогами статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника  коштів районного бюджету перерозподіл видатків за кодами  програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів.

13. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації:

13.1. У разі перевиконання дохідної частини бюджету за підсумками першого кварталу 2018 року та наступних звітних періодів надавати пропозиції щодо спрямування надпланових надходжень, в першу чергу на захищені статті видатків, для розгляду їх на сесії районної ради;

13.2. Дозволити у процесі виконання районного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати  внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проекту бюджету відповідно до вимог ст. 23 Бюджетного кодексу України;

13.3. У разі ненадання головними розпорядниками коштів районного бюджету своєчасних пропозицій щодо розподілу розрахункових граничних показників на бюджетний період або інших додаткових надходжень до районного бюджету (у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) на основі результатів аналізу  здійснювати перерозподіл на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації за підсумками робочої наради при голові райдержадміністрації за участю керівництва районної ради.

13.4. У двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» підготувати пропозиції щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом.

14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

14.1.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

14.2.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.3.Забезпечити впорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних призначень, з приведенням показників по мережі, штатам і контингентам установ і організацій відповідно з доведеними бюджетними асигнуваннями на їх утримання у 2018 році.

14.4. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочувань або винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами на утримання бюджетних установ.

15. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Рішення діє з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).

 

 

 

Голова районної ради                                                                                 В.М. Мітько