Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Posted in 2019 рік

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Програма

економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік

та основні напрями розвитку

на 2020 і 2021 роки

 

 

 

Нікольське - 2018

 

 

 

Проект структури

Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки

 

 

Вступ

 

1.

Соціально-економічне становище НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

3

1.1.

Тенденції економічного і соціального розвитку району

5

1.2.

Актуальні проблеми розвитку району

37

2.

Цілі та пріоритети розвитку у 2019 році

39

3.

Шляхи розв’язання проблем розвитку РАЙОНУ та досягнення поставлених цілей

40

3.1.

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

40

 

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

40

3.1.1.

Промисловий комплекс

40

3.1.2.

Агропромисловий комплекс

40

3.1.3.

Енергозабезпечення та енергоефективність

41

3.1.4.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

41

3.1.5.

Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

42

3.1.6.

Дорожньо-транспортний комплекс

42

3.1.7.

Житлове господарство та комунальна інфраструктура

43

3.1.8.

Житлове будівництво

44

3.1.9.

Розвиток підприємницького середовища

44

3.1.10.

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів

45

3.1.11.

Ринок праці. Зайнятість населення

46

 

Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

48

3.1.12.

Формування спроможних територіальних громад

48

3.1.13.

Впровадження заходів територіального планування

49

3.1.14.

Розвиток земельних відносин

50

3.1.15.

Розвиток громадянського суспільства

51

 

Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО

54

3.1.17.

Соціальний захист населення

54

3.1.18.

Підтримка сім'ї, дітей та молоді

64

3.1.19.

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

67

3.1.20.

Освіта 

67

3.1.21.

Охорона здоров’я

83

3.1.22.

Фізичне виховання та спорт

85

3.1.23.

Культура і туризм

86

3.1.24.

Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

94

 

Ціль 4. Розбудова безпечного суспільства

95

3.1.25.

Охорона навколишнього природного середовища

95

3.1.26.

Захист прав і свобод громадян

97

3.1.27.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

98

3.1.28.

Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації

100

3.2.

Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році

103

3.2.1.

Житлове господарство та комунальна інфраструктура

103

3.2.2.

Освіта 

103

3.2.3.

Охорона здоров’я

105

3.2.4.

Культура і туризм

106

3.3.

Перелік районних програм, виконання яких передбачається у 2019 році

107

4.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми

108

4.1.

Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2019 рік

108

4.2.

Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проектів Програми 

115

Додаток 1

Регіональна програма розвитку житлового будівництва на 2019 рік

117

Додаток 2

Фінансове забезпечення заходів Програми

119

Додаток 3

Фінансове забезпечення проектів регіонального розвитку Програми

121

 

 

Паспорт

районної програми

 

1.         Назва

 

Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.

 

2.         Підстава для розроблення

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.10.2018 № 1224/5-18 "Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", розпорядження голови райдержадміністрації від 09.10.2018 № 416 "Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки».

 

3.         Замовник або координатор

           

Нікольська районна державна адміністрація, відділ економіки райдержадміністрації.

 

  1. 4.     Замовники-співвиконавці

 

Структурні підрозділи та відділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

 

  1. 5.     Мета

 

Підвищення стандартів життя населення району шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціативи малого бізнесу та створення позитивного іміджу регіону.

 

6.         Початок, закінчення виконання

 

2019рік.

 

  1. 7.                 Загальні обсяги фінансування, тис. грн.

 

Всього

в тому числі:

державний бюджет

обласний

бюджет

місцевий

бюджет

кошти підприємств

інші джерела

 

296662,9

128986,5

2131,8

56188,1

98367,7

10988,8

 

 

  1. 8.      Контроль за виконанням

 

Структурні підрозділи та відділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки розроблена відділом економіки за участю структурних підрозділів та відділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.10.2018 № 1224/5-18 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки».

 

Нормативно-правовою основою розроблення Програми є:

закони України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеві державні адміністрації»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального розвитку проект Програми враховуватиме положення програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385;

Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733;

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;

Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р;

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498;

Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90.

 

Інформаційною базою Програми виступатимуть прогнозні показники економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та наступні 2020 і 2021 роки, пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району.

Програма розроблена на основі комплексного аналізу соціально-економічного становища району та визначення актуальних проблемних питань розвитку.  

У Програмі визначено цілі та пріоритети розвитку, сформовано заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми, перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році, перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2019 році, основні пріоритети діяльності на 2020 і 2021 роки.

 

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

 

 

1.СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Загальна характеристика району

 

Дата утворення - 1923 рік.

 

Територія району - 122156,1 га загальної площі, входить в Донецько-Придніпровський округ і Нікольсько - Тельманівський природно-сільськогосподарський район.

 

Адміністративно-територіальні одиниці: 1 селище міського типу; 42 сільських населених пунктів.

У районі проживає 27,8 тис осіб., середня щільність населення приблизно 23 особи на 1 км².

 

Нікольське — селище міського типу, розташоване на річці Калець, за 20 км від індустріального Маріуполя. Це — центр сільськогосподарського району, який знаходиться на південному заході Донецької області. Селище перетинають автомобільні дороги республіканського значення Маріуполь-Пологи-Запоріжжя, Маріуполь-Донецьк та багато доріг місцевого значення.

 

Більшість будинків одноповерхові, але в мікрорайонах Південному, Куйбишевському, Молодіжному є двоповерхові, чотирьох і п'ятиповерхові будинки.

 

Земельний фонд району становить 122156,1000 га, у структурі якого переважають сільськогосподарські землі – 101548,4245 га. Сільськогосподарські угіддя становлять 98538,7786 га, в т.ч. рілля 83550,7118 га, перелоги – 27,42 га, багаторічні насадження – 784,9093.

Майже 17 тис. га земель розташовано на рівнині, 79,6 тис. га — на схилах. На орних угіддях схили займають 59,5 тис. га. Велике значення набуває рекультивація земель, боротьба з забрудненням ґрунтів. Велика проблема існує з вивозом побутового сміття.

 

Сільське господарство є пріоритетною галуззю в економіці Нікольського району, має важливе значення для забезпечення його сталого соціального та економічного розвитку.

Водні ресурси представлені річками, водоймищами, свердловинами, технічними колодязями з обсягом води біля 12 млн куб. м. Забір підземної води від прогнозу обчислюється у 78 %. Якість погіршується внаслідок забруднення водоносних горизонтів (особливо у смт Нікольському).

 

У лісах Нікольського району є зайці-русаки, лисиці, вепри, косулі, фазани та багато інших тварин. Їх поголів'я дедалі зменшується. Однак має місце існування дрофи та інших птахів, яких раніше не було.

 

Пам’ятки природи.

На території району знаходиться заповідник "Кам’яні Могили" заснований 5 квітня 1927 року, як особлива природоохоронна територія місцевого значення. Його площа близько 400 га. З них - 300 га в складі Донецької області і 100 га в Запорізької. В 1951 році він став об’єктом республіканського значення і ввійшов до структури НАН Української РСР. У 1961 році на базі його і ще трьох інших самостійних заповідників створено Український державний степовий заповідник союзного значення. На сьогодні це не тільки природоохоронна, а й науково-дослідна і просвітницька установа.

Район урочища "Кам’яні Могили" в геологічному, біологічному, художньо-емоційному та історико-археологічному аспектах є водночас унікальним і репрезентативним.

Надра. Породи докембрійського масиву виходять на поверхню та являють собою гнейси та магматіти. У Кальчицькому кар’єрі добувають сієніти. ТОВ „УкрРосКоалін” займається видобутком та реалізацією каоліново-шпатової суміші, розвідані залежи рідкоземельних металів, мармуру, плагіограніту та інших, є також піщані та глиняні кар’єри.

 

Територію району пересікають: залізнична колія Маріуполь – Волноваха – Донецьк (станції Кальчик, Асланово); автомобільні дороги Маріуполь – Волноваха – Донецьк та Маріуполь – Пологи – Запоріжжя.

Усі села району зв’язані з районним центром автомобільними дорогами з твердим покриттям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Тенденції економічного і соціального розвитку району

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення.

 

Промисловий комплекс

Промисловість в районі представлена підприємствами: КП «Володарська друкарня», ТОВ «УкрРосКаолін», ПАТ «Кальчицький кар’єр».

До кінця 2018 року обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств складе 134,9 млн.грн., або на 12,7% більше ніж у 2017 році.

КП «Володарська друкарня» здійснює друк газет, виготовлення бланків, етикеток, візиток, канцелярських книг, книги виробничого навчання, учнівські квитки, журнали з охорони праці та інше. До кінця 2018 року планує виготовити та реалізувати продукції на 283 тис.грн., що 2,3 рази більше ніж у 2017 році.

ПАТ «Кальчицький кар’єр» протягом року виробить щебеню 192,2 тис.тонн, відсіву 126,7 тис.тонн, обсяг реалізованої продукції складе 50553,3 тис.грн., або 146,7% до відповідного періоду 2017 року.

Розробка родовища лужних каолінів «Катеринівське» здійснюється згідно Робочого проекту «Спільне відпрацювання І та ІІ черги Катеринівського родовища лужних каолінів на землях резерву Малоянісольської сільскої ради Нікольського району». Протягом року обсяг реалізованої продукції ТОВ "УкрРосКаолін" складе 84000 тис.грн., або 99,3 % до показника 2017 року. Виробництво каоліну складе 200,0 тис.тонн, що на 12,5% більше ніж у 2017 році.

 

Агропромисловий комплекс

 

Агропромисловий комплекс є основним народногосподарським комплексом та відіграє важливу роль в економіці регіону. Його значення полягає не лише в забезпеченні населення харчовими продуктами, але і в тому, що він впливає на зайнятість населення та ефективний розвиток регіону.

Агропромисловий комплекс району формують суб’єкти сільського господарства, зокрема 24 сільськогосподарських підприємства різних форм власності та господарювання, з них:

- сільськогосподарські кооперативи                                                           - 1

- товариства з обмеженою відповідальністю                                 - 14

- підсобні сільські господарства                                                      - 2

- інші недержавні сільськогосподарські підприємства                 - 7

та 84 фермерських господарства.

У Нікольському районі кількість домогосподарств в сільській місцевості становить – 9,04 тис. шт.

РОСЛИННИЦТВО

Наявність земельних ресурсів та стан їх використання.

Загальна земельна площа району складає 122,2 тис. га, у тому числі: сільськогосподарські землі – 101,5 тис. га, з них: сільськогосподарських угідь – 98,6 тис. га, з них: рілля – 83,6 тис. га, ліси та інші лісовкриті землі –10,6 тис. га, відкриті заболочені землі – 152,4 га, сухі відкриті землі з особливим покровом – 80 га, відкриті землі без рослинного покрову – 5,4 тис. га, води – 1,1 тис. га.

На фоні минулих років по сільськогосподарським підприємствам району, що звітують до органів статистики, відбулось поступове зменшення ріллі від 56, 5 тис. га у 2014 році (по ф. 6 зем.) до 54, 5 тис. га у 2018 році, що склало 96,4%. Внаслідок проведення ООС фактичне використання ріллі на 2019-2021 роки можливо буде складати 54,0 тис. га (421 га – інженерні споруди). При цьому закріплено за:

сільгосппідприємствами (без фермерів) сільськогосподарських угідь – 52577,9 га, ріллі – 49265,3 га, багаторічних насаджень – 34,8 га, пасовищ – 3277,8 га;

фермерськими господарствами сільськогосподарських угідь – 5247,5 га, ріллі – 4958,2 га, багаторічних насаджень – 18,1 га, пасовищ – 271,2 га;

інші господарства (металургія) сільськогосподарських угідь – 273,8 га, ріллі – 241,3 га, багаторічних насаджень – 0,3 га, пасовищ – 32,2 га.

У 2020-2021 роках планується посів зернових культур довести до 32,0 тис. га (59% до ріллі). Збільшення планується провести за рахунок підвищення посівів зернобобових культур, технічні культури планується знизити до 11,7 тис. га (22% до ріллі).

Розвиток зерновиробництва.

Під врожай 2019 року згідно планової структури посівних площ сільськогосподарських культур площа зернових культур складатиме 28721 га, або 92,1% до минулого року, в тому числі: озимі зернові – 23551 га (108%), ярі зернові та зернобобові – 5170 га (51%). В 2020-2021 роках планується підвищити площу зернових культур до 32000 га. При цьому середню врожайність в 2019-2021 роках планується витримати на рівні 36,6 ц/га, або 111,6% до середньої врожайності зернових культур за 5 років. Це дасть можливість отримати валовий збір зерна в 2019 році – 105125 тонн, в 2020-2021 роках по 117120 тонн (111% до 2019 року).

Виробництво технічних культур.

Одна з провідних технічних культур в районі – соняшник. Весною 2019 року його планується посіяти – 10,0 тис. га, або 68,6% до минулого року. У 2020-2021 роках площу соняшнику планується утримати на даному рівні. В останні роки крім соняшнику почали сіяти й інші технічні культури. Зокрема, восени 2018 року під урожай 2019 року посіяно озимого ріпаку – 4991 га, (232%). Крім того, весною 2019 року планується посіяти льону олійного – 1468 га (537%). Валовий збір соняшнику у 2019 році планується отримати на рівні 19,0 ц/га (136%), а саме 19000 тонн (89%). В 2019-2021 роках технічні культури планується сіяти на рівні 16459 га, або 86% до рівня 2018 року. Зниження планується за рахунок збільшення площ посіву зернових культур.

Вирощування кормових культур та заготівля кормів для тваринництва.

Внаслідок того, що тваринництво в районі за останні роки дуже сильно скоротилось, тому площу кормових культур на 2019-2021 роки планується витримати на рівні 2625 га, або 95% до рівня 2018 року. Зокрема, площа багаторічних трав в 2019 році складатиме 1110 га (88% до 2018 року) (валовий збір зеленої маси – 13000 тонн, сіна – 2085 тонн), кукурудзи на силос та зелений корм – 1175 га (95%) (валовий збір зеленої маси – 34600 тонн), однорічні трави – 340 га (122%). Все це дає можливість повністю забезпечити тваринництво кормами.

Розвиток садівництва і виноградарства.

Після проведеної інвентаризації багаторічних насаджень загальна площа по сільськогосподарським підприємствам району склала 53,3 га. з них 18,14 га – молодий сад, розташований у фермерському господарстві «Надія-1.

Розвиток селекції та насінництва.

На території району дії одне спеціалізоване насінницьке господарство ТОВ «Малиновка». Воно займається вирощуванням та реалізацією насіння озимих та ярих зернових культур. Також на території району діють структурні підрозділи ДП «Ілліч-Агро Донбас», які мають акредитацію на вирощування та реалізацію насіння сільськогосподарських культур. Крім цього, у 2018 році на території району агрохолдингом «HarvEast Holding» відкрито насіннєвий завод потужністю близько 7 тонн/час, який займається доведенням до посівних кондицій насіння сільськогосподарських культур.

 

 

ТВАРИННИЦТВО

В районі в галузі тваринництва відбулося зменшення вирощування, реалізації та надоїв молока, яке обумовлено скороченням поголів’я корів (ліквідація поголів’я ВРХ у відділенні агроцеху № 11 ДП «Ілліч-Агро Донбас» в с. Темрюк).

На кінець 2018 року в сільгосппідприємствах району поголів’я ВРХ зменшиться на 138 голів, в т. ч. поголів’я корів залишається в такій же кількості – 1345 голів.

Господарства району забезпечені кормами на період зимівлі 2018-2019 років на 100%. Усі корми перевіряються на якість. Контролюється та проводиться роз’яснювальна робота з персоналом щодо дотримання технологій, отримання приплоду, випаювання та утримання новонароджених телят. Своєчасно проводиться вибраковка корів та телиць, не придатних до відтворення.

 

Валової продукції в порівняних цінах 2010 року до кінця 2018 року по сільгосппідприємствам очікується отримати 156,1 млн грн, це 56,2 % до факту 2017 року.

ІІІ. Механізація

                                                                                                                                                     Сільськогосподарськими підприємствами за 9 місяців 2018 року було придбано сільгосппідприємствами району 17 одиниць на 23,19 млн. грн.

 

 

 

 

 

ІV. Розвиток харчової переробної промисловості

Харчова та переробна промисловість в агропромисловому комплексі району представлена 3 сільськогосподарськими підприємствами. За 9 місяців вироблено:

- Агроцех № 31 ДП «Ілліч-Агро Донбас»: 10,9 тис. тонн комбікорму; ПП «Мірфос»: перероблено риби в’яленої – 4,618 тонн, провісна – 4,915 тонн, холодного копчення – 8,952 тонни, солона – 8,622 тонни;- ТОВ «Малиновка»: м'ясо у забійній вазі – 3,6 тонни.

 

Енергозабезпечення та енергоефективність

На території району поставку електроенергії здійснює НП «Нікольський район електричних мереж», що є структурною одиницею ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".

Загальний рівень розрахунків за спожиту електроенергію станом на 01.10.2018 року складає 101,1%, у тому числі: промисловість –97,3 %, сільське господарство –101,5 %, житлово-комунальне господарство – 115,6 %, інші непромислові підприємства -102,4 %, населення 103,8 %, державний бюджет 87,7 %, місцевий бюджет – 88,5 %.

Протягом поточного року відновлено мережу зовнішнього освітлення в населених пунктах району на загальну суму 654,6 тис.грн ( кошти селищної та сільських рад), впроваджено 28 енергозберігаючих освітлювальних систем,105 енергозберігаючих освітлювальних ламп, проведено поточний ремонт зовнішнього освітлення. Розширено зону освітлення на 4,5 км.

 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

У 2018 році за підтримки Благодійної організації «Благодійний фонд «Адвентистське агентство допомоги та розвиток в Україні «ADRA» надала на загальну суму 2092,772 тис. грн, з них: Зорянській сільській раді допомогу на матеріали та комплектуючі для ремонта та заміни обладнання водопровідних свердловин та водопровідних мереж, на суму 914,207 тис. грн; Нікольській селищній раді насосну частину з двигуном та частотним перетворювачем на загальну суму 267,697 тис. грн; Новокраснівській сільській раді на 647,268 тис.грн; Республіканській сільській раді буріння скважини на загальну суму 263,6 тис.грн.

Підписано 5 меморандумів про співпрацю та 2 угоди, які орієнтовані на розвиток співпраці між органами місцевого самоврядування в сферах соціально-економічного розвитку, культури, освіти, спорту.

З початку 2018 року в економіку Нікольського району іноземними інвесторами вкладено 111,4 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 0,3% менше показника 2017 року.

 

Протягом 2017-2018 років надходження прямих інвестицій здійснили інвестори з Німеччини, Віргінських Островів, Сент-Вінсенті Гренадіни, Російської Федерації та Кіпру.

Імпортом товарів протягом останніх років займається одне підприємство ТОВ «УкрРосКаолін».

 

Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

 

У 2018 році підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування буде освоєно 70,0 млн.грн. капітальних інвестицій, або 82,4% до обсягу капітальних інвестицій за 2017 рік.

Протягом 2017-2018  років були розпочаті роботи по 4 проектам, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від від 04 липня 2016 року №548 (зі змінами), а саме:

- реконструкція системи водопостачання смт. Нікольське Донецької області- 16617,89 тис.грн., освоєно коштів 12045,76 тис.грн;

- капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа -   17280,140 тис.грн., освоєно коштів 5546,59 тис.грн;

- капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа – 19845,209 тис.грн., освоєно 2589,51 тис.грн;

- капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кальчик Володарського району Донецької області – 16674,169 тис.грн., овоєно 1649,02 тис.грн.

У рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» до першого траншу увійшов один проект з капітального ремонту (термомодернізація) будівлі комунального закладу “Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі на суму 1396,846 тис.грн. В електронній системі закупівель було тричі розміщено оголошення «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Володарська районна музична школа ім.Д.К.Патричі», але процедура жодного разу не відбулась, через відсутність пропозицій. Виникла необхідність у коригуванні проектно-кошторисної документації. Отримано відкоригований експертний звіт ТОВ «Експертиза МВК» №13759 від 30.05.2018 на загальну суму 2673,767 тис.грн, очікуємо змін в Постанову КМУ від 25.11.2015 №1068 (зі змінами) в частині збільшення фінансування.

В рамках забезпечення подальшої Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку ІІа увійшло 3 проекти:

- Володарська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеню №2 по вул. Парковій, 23 смт.Нікольське - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування) на загальну суму 26776,276 тис.грн. На теперешній час договір з переможцем торгів заключено та договір на технічний нагляд знаходиться на погодженні в Міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, після отримання відповіді реалізація проекту розпочнеться.

- Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с.Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с.Малоянісоль, вул.Центральна, буд 48 (коригування) на загальну суму 8895,632 тис.грн. Тендерна документація знаходиться на погодженні в Міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства.

- Центральна районна лікарня по вул.Леніна, 1, смт.Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація) на загальну суму 10309,471 тис.грн , виконавець Департамент охорони здоров’я Донецької ОДА.

Інноваційна діяльність

Агрохолдингом HarvEast 18 жовтня 2018 року запущено у роботу універсальну насіннєву лінію датської компанії «Кімбрія», в смт Нікольське на території колишнього олієпресового заводу, потужністю 8 тон на годину. На відкриття об’єкту агрохолдингом HarvEast вкладено 2,0 млн. дол. США, це являється важливим кроком для інвесторів, наш район живий, робочий і відкритий для добрих справ, корисних ідей. Нова насіннєва лінія зможе задовільнити попит вітчизняних аграріїв на викоякісний насіннєвий матеріал по більшості сільскогосподарських культур.

Також разом з лінією з доопрацювання насіння почала працювати лабораторія контролю якості продукції, що випускається.

До кінця року завод буде реконструйований, і на його території також буде введений в експлуатацію елеватор ємністю зберігання 9 тис.м ³.

Наприкінці 2017 було відкрито першу в південно-східній Україні сучасний роботизований доїльний комплекс для корів шведської фірми DeLaval в ТОВ «Нова Нива» с. Новокраснівка. На модернізацію (придбання та встановлення обладнання, будівництво) пішло близько 1 млн. євро. Чотири роботи, обслуговують 240 корів.

 

Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура

Житлове господарство

Житловий фонд району включає 68 житлових багатоквартирних будинків загальною площею 52,92 тис. м2. Понад 80% відсотків житлового фонду експлуатується більше 30 років та потребують капітального ремонту.

Теплове господарство

Теплопостачання об’єктів соціальної сфери району здійснюють 23 котельні, з них 16 котелень працюють на газовому паливі, 5 котелень на твердому паливі, 2 котельні використовують електричну енергію.

Водопровідно –каналізаційне господарство

На території району розташовано 23 свердловини комунальної власності. Протяжність водопровідних мереж комунальної власності 92,5 км, з яких потребують термінової заміни 24,6 км, що складає 26,6% від загальної протяжності.

На даний час на території смт. Нікольске проводяться роботи з реалізації проекту по «Реконструкції системи водопостачання смт. Нікольське Донецької області». Роботи виконує підприємство ТОВ «Лісічанська інженерна будівельна компанія», яке пройшло процедуру відкритих торгів та визначений переможцем. На даний час виконано 70 % робіт.

4 багатоквартирні житлові будинки оснащені приладами обліку холодної води, що встановлені на інженерних вводах.

Водопостачання в районі здійснюється з місцевих Артезіанських свердловин, які знаходяться на балансі комунальних підприємств, а саме: КП «Володарськ – водомережа», КП «Кальчик комсервіс», ПП «Бойове комсеровіс» та ТОВ «Зоря комсервіс». Водопостачання здійснюється мешканцям в приватні будинки, які обладнанні індивідуальними лічильниками обліку холодної води.

 

Житлове будівництво

 

В програмі житлового будівництва на 2018 рік по Нікольському району передбачалось ввести в експлуатацію 2680 м2 житла, у тому числі за кошти індивідуальних забудовників 819 м²в т.ч.у сільській місцевості – 200 м2 у міській місцевості – 619 м², за кошти державного бюджету - 1861 м². За 9 місяців 2018 року введено в експлуатацію п'ять житлових будинків загальною площею 569 м² в т. ч. у міській місцевості – 114 м², у сільській місцевості – 455 м² за кошти ндивідуальних забудовників.

Об’єкти незавершеного будівництва:

Житловий 4-х поверховий будинок на 24 квартири є об'єктом незавершеного будівництва з 1993 року. Розташований житловий будинок смт. Нікольське, вул. Джерельна, 18-а. На даний час об’єкт переданий до комунальної власності Нікольської районної ради. Проектно-кошторисна документація на завершення будівництва 24-квартирного будинку розроблена у 2012 році та потребує коригування. Будівництво планується продовжити і завершити у 2019 році із залученням коштів державного бюджету.

Реконструкція гуртожитку в житловий будинок на 16 квартир в смт Нікольське, вул. Ювілейна. №62, розпочато в 2006 році за рахунок коштів державного бюджету. Будівництво зупинено через відсутність фінансування. Об'єкт комунальної власності.

 

Розвиток підприємницького середовища

 

Показники

Од.виміру

2014

2015

2016

2017

2018

(очік)

Кількість малих підприємств

одиниць

159

163

159

167

168

Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва

млн. грн

16,7

26,9

21,1

14,4

20,8

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності

одиниць

60

87

77

103

44

в тому числі фізичних осіб - підприємців

одиниць

57

83

77

93

42

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність

одиниць

197

73

91

149

58

в тому числі фізичних осіб -  підприємців

одиниць

192

73

87

148

57

Кількість підприємців-фізичних осіб

осіб

706

571

561

577

562

 

В Нікольському районі за підсумками 9 місяців 2018 року діяло 175 підприємств. Найбільша частка кількості підприємств (у % до загального кількості підприємств) належала малим підприємствам – 96,0 % (168 підприємств), середнім – 4,0 % (7 підприємств).

Значну питому вагу серед суб’єктів малого підприємництва мають фізичні особи – підприємці. Станом на 01.10.2018 р. кількість фізичних осіб – підприємців в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 4,7 % і становить 562 особи.

Питома вага МСП у загальному обсязі реалізації (робіт. послуг) району складає 100%, так як зареєстровані юридичні особи в Нікольському районі належать до суб’єктів малого або середнього підприємництва.

Доходи місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва склали 18611,7 тис. грн., або 171,7 % до показника аналогічного періоду минулого року.

Проведена індивідуальна робота з керівниками 18 підприємств, які виплачували заро-бітну плату менше мінімального розміру. За підсумками роботи по 940 працівникам підви-щена зарплата та додатково надійшло до бюджета ПДФО – 33,0 тис. грн, військового збору – 2,7 тис. грн, єдиного внеску – 39,9 тис. грн.

У центрі розвитку підприємництва Нікольського РЦЗ розміщено інформацію щодо міжнародних діючих проектів для підтримки підприємництва Данської Ради в справах біже-нців, ПРООН, МОМ. Проінформовано 149 осіб з числа ВПО та 200 роботодавців щодо мож-ливості отримати гранти для організації та підтримки підприємницької діяльності.

За 9 місяців 2018 року банківською установою ТВБВ № 10004/0336 філії - Донецьке об-ласне управління АТ «Ощадбанк» надано кредитів на розвиток підприємництва у сумі 200,0 тис. грн. 4 підприємцям.

За звітний період до центра надання адміністративних послуг звернулося 3108 осіб, до державного адміністратора – 366 осіб, надано 3264 адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, 3108 консультація, 194 відмов у видачі адміністративних послуг та дозвільних документів, зареєстрованих декларацій – 27 та 11 відмов у реєстрації декларацій. У засобах масової інформації, на інформаційних веб-сайтах оприлюднено 36 інформацій про надання адміністративних послуг.

З метою інформування та консультування безробітних громадян, районним центром зайнятості проведено 24 семінари «Як розпочати бізнес». Продовжує роботу Консалтинго-вий центр підтримки підприємницької діяльності, створений для надання консультацій пред-ставникам малого бізнесу та майбутнім підприємцям. В 2018 році проведено 47 безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань провадження підприємницької діяльності для зареєстрованих підприємців, в яких прийняли участь 221 особа.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування надано одно-разову допомогу по безробіттю для започаткування власного бізнесу 4 безробітним в сумі 98,36 тис. грн. Також в центрі зайнятості та у сільських радах функціонують «Куточки служ-би зайнятості», на яких постійно висвітлюється та оновлюється інформація для осіб, які мають бажання розпочати власну справу. За звітний період на обліку перебувало 22 особи з числа ВПО. Всі були залучені до проведення семінарів. Організовано навчання безробітних основам підприємницької діяльності та за професіями, які сприяють започаткуванню власної спра-ви. Так, підготовку пройшли: 5 фахівців з ефективності підприємництва», 3 обліковця з реєстрації бухгалтерських даних, 6 операторів комп’ютерного набору, 1 майстер манікюру, 1 флорист. Проведено 800 поглиблених профконсультацій з застосуванням профдіагностичних методик.

У конкурсі «Підприємець року» 2 підприємця в номінаціях «Підприємець року в галузі інноваційної діяльності та новітніх технологій» та «За високий рівень соціальної відповідаль-ності в малому бізнесі» стали лауреатами.

 

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів.

 

Показники

Один. виміру

2014

2015

2016

 

2017

 

2018

(очік)

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) у діючих цінах

тис. грн

47257,2

45095,9

45389,5

36199,3

36325,4

Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у діючих цінах на душу населення

 

грн

1624,0

1571,3

1593,0

1283,7

1302,0

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту (юридичних осіб) до відповідного періоду минулого року

%

83,6

95,4

100,7

119,6

100,3

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього

тис.грн

15000,0

13000,0

11105,3

12000,5

13330,0

 

Мережа торговельного обслуговування району нараховує 186 підприємств роздрібної торгівлі (включаючи дрібно-роздрібні), 1 підприємство оптової торгівлі, 47 підприємств ресторанного господарства.

Юридичні особи із загальної кількості підприємств торгівлі здійснюють роздрібну торгівлю в 28 магазинах, що складає 15,1 %. Більшість підприємств роздрібної торгівлі 84,9 % (158 один.) належить фізичним особам, обсяг товарообороту яких не врахований до товарообігу статистичної звітності.

За 9 місяців 2018 року в смт Нікольське введено в експлуатацію 5 магазинів товарів повсякденного попиту на 14 робочих місць, торгівельною площею 417,6 м2. Витрати склали 1010,0 тис. грн за рахунок коштів суб’єктів підприємництва. Встановлено 2 павільйони з продажу швидкої їжі (фаст фуд).

 

Ринок праці. Зайнятість населення

 

Ситуація на ринку праці Нікольського району характеризується позитивною динамікою. У порівнянні з минулими роками кількість безробітних зменшилась та залишається на одному рівні.

 

За 2017 рік на обліку перебувало 731 безробітний, що на 10% менше, ніж у відповідному періоді 2016 року (805 осіб). До кінця поточного року чисельність безробітних, які отримуватимуть послуги, становитиме 750 безробітних.

За сприянням центру зайнятості у 2017 році працевлаштовані 423 особи. Рівень працевлаштування на 4% вище в порівнянні з відповідним періодом 2016 року (408 осіб). План до кінця 2018 року – 580 осіб. При цьому майже 45% з них будуть працевлаштовані оперативно, до надання статусу безробітного. У 2019 році планується працевлаштувати 590 осіб.

 

Загальна кількість вакансій у базі даних збільшилася на 10%, з 420 (у 2016 році) до 465 (у 2017 році), план на 2018 рік - 630 вакансій, 2019- 640 вакансій.

 

У 2017 році проходили професійне навчання 189 безробітних за професіями, що користуються попитом на ринку праці, у тому числі 165 осіб на конкретні робочі місця за заявками роботодавців, або 87,3% з числа осіб, направлених на навчання. З метою підвищення кваліфікації шляхом стажування навчалось 132 безробітних. У 2018 планується направити на навчання 240 безробітних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для забезпечення тимчасової зайнятості громадян та виконання суспільно-корисних справ для громад організовувались громадські та інші роботи тимчасового характеру. У 2017 році в громадських та інших роботах тимчасового характеру взяла участь 261 особа, що на 28% вище показника відповідного періоду 2016 року (203 безробітних). План на 2018 - 290 осіб.

 

 

Рівень охоплення безробітних активними заходами сприяння зайнятості за 9 місяців 2018 року – 117%, за 2017 рік становив 95,5%, в 2016 році – 59,5%.

З початку 2018 року до Нікольського районного центру зайнятості звернулось 23 особи з числа внутрішньо переміщених осіб, з них 8 осіб працевлаштовано, 3- з компенсацією роботодавцеві витрат на оплату праці.

У центрі зайнятості особлива увага приділяється демобілізованим учасникам антитерористичної операції. На обліку у 2018 році перебувало 19 учасників АТО, 4 – брали участь у тимчасових та громадських роботах, 7 - працевлаштовано. Щосереди проводиться інформаційний захід День учасника АТО.

У 2018 році на обліку у Нікольському районному центрі зайнятості перебувала 31 особа з числа інвалідів. За сприяння служби зайнятості працевлаштовані 9 осіб з інвалідністю, 6 безробітних проходили профнавчання. Взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 7 осіб.

За 2017 рік компенсовано єдиного внеску 16 роботодавцям на суму 126,3 тис. грн. У 2018 році планується компенсувати витрати за 50 безробітних, витрати за 9 місяців 2018 року склали 150,6 тис. грн.

Фактичні видатки на організацію громадських робіт для безробітних у 2017 році склали 445,0 тис. грн, в т.ч. 210,2 тис. грн – кошти Фонду. У 2018 році – 221,8 тис. грн (кошти Фонду). 

 

Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

Формування спроможних територіальних громад

 

Згідно Перспективного плану формування територій громад Донецької області на території Нікольського району визначено 2 об’єднані територіальні громади з адміністративними центрами в смт Нікольське та с. Кальчик.

Протягом 9 місяців 2018 року проведено 7 нарад з селищним, сільськими головами, депутатами місцевих рад щодо впровадження реформи адміністративно-територіального устрою в районі, на яких розглядався позитивний досвід роботи новостворених об’єднаних громад на просторі України.

З метою покращення умов з пенсійного забезпечення за формами обслуговування громадян у 2018 році відкрито 2 агентських пункти у Кальчицькій та Зорянській сільських радах. На 2019 рік заплановано відкриття таких пунктів на території Зеленоярської, Республіканської та Боївської сільських рад. 

На офіційному сайті райдержадміністрації діє рубрика «Об’єднання територіальних громад», в якій за 9 місяців 2018 року розміщено 14 інформацій щодо реформування місцевого самоврядування, переваг та перспектив добровільного об’єднання. В мережі Facebook розміщено та поширено 28 інформацій про розвиток та інвестиційну привабливість об’єднаних територіальних громад.

В районі до 1 січня буде завершена реалізація проекту «Реконструкція приміщення Будинку дитячої творчості під ЦНАП в смт Нікольське» за рахунок коштів ДФРР, загальною вартістю 4,3 млн. грн., що дасть можливість створити для одержувачів адміністративних послуг необхідні умови обслуговування на єдиній території, унеможливить проведення корупційних дій спеціалістами, розширить спектр надання адміністративних послуг, в тому числі видачі внутрішніх паспортів громадянина України.

В конкурсному відборі, проведеного Міністерством соціальної політики (наказ від 01.10.2018р. № 1436), переможцем визначено проект «Створення Мобільного офісу надання адміністративних та соціальних послуг мешканцям Нікольського району» вартістю 4,0 млн.грн.

Основним завданням проекту є: організація роботи ЦНАПу, соціальних установ тощо на створення доступних і комфортних умов для отримання адміністративних, соціальних, інших публічних послуг громадянами, в тому числі мало мобільних груп населення, суб’єктами господарювання, які мешкають або функціонують у віддалених населених пунктах району.

 

Впровадження заходів територіального планування

 

Планування територій на районному рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.

Станом на 01.01.2018 року до складу Нікольського району входять 43 населені пункти:

1 селище міського типу, 2 селища, 40 сіл.

Інформація щодо наявності та стану містобудівної документації населених пунктів району наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

Перелік наявної містобудівної документації у Нікольському районі

Найменування ради (селищної, сільської), до складу якої входить населений пункт

Тип населеного пункту

Найменування населеного пункту

Площа, га

Рік розробки місто-будівної документації

Термін дії містобудівної документації

Примітки

1

2

3

4

5

7

8

9

1. Схема планування території району

1

Проект районного планування

район

Нікольський

122 100

1992

2012

 

2. Генеральні плани населених пунктів

1

Нікольська селищна

смт

Нікольське

993

1996

2015

Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування

2

-//-

селище

Лісне

5

-

-

 

3

-//-

село

Новоянисоль

194

1988

2008

 

4

Боївська сільська

село

Бойове

333

1993

2013

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

5

-//-

село

Малинівка

183

1980

2000

Складена нова топооснова

6

-//-

село

Новогригорівка

94

1976

1996

Складена нова топооснова

7

-//-

село

Панівка

41

-

-

Складена нова топооснова

8

-//-

село

Суженка

64

2008

2028

Оновлена топооснова

9

Зорянська сільська

село

Зоря

414

1989

2009

Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування

10

-//-

село

Водяне

17

-

-

Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування

11

-//-

село

Гранітне

54

1989

2009

Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування

12

-//-

село

Приовражне

21

1973

1993

Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування

13

Зеленоярська сільська

село

Зелений Яр

136

1988

2008

 

14

-//-

село

Веселе

88

1975

1995

 

15

-//-

село

Лугове

39

-

-

 

16

-//-

село

Садове

54

-

-

 

17

-//-

село

Федорівка

420

1975

1995

Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування

18

Кальчицька сільська

село

Кальчик

116

2014

не обмежений

 

19

-//-

село

Кирилівка

91

1990

2010

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

20

-//-

село

Келерівка

63

1974

1994

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

21

Касянівська сільська

село

Касянівка

120

1989

2009

Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування

22

-//-

селище

Асланове

20

-

-

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

23

-//-

село

Ключове

63

1989

2009

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

24

-//-

село

Кременівка

201

1982

2002

Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування

25

-//-

село

Македонівка

148

1971

1991

Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування

26

-//-

село

Херсонес

20

-

-

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

27

Малоянисольсь

ка сільська

село

Малоянисоль

685

1977

1997

Складена нова топооснова

28

-//-

село

Катеринівка

66

-

-

Складена нова топооснова

29

-//-

село

Труженка

77

1985

2005

Складена нова топооснова

30

Новокраснів-

ська сільська

село

Новокраснівка

118

1992

2012

Складена нова топооснова

31

-//-

село

Кальчинівка

54

1971

1991

Складена нова топооснова

32

-//-

село

Назарівка

40

1975

1995

Складена нова топооснова

33

-//-

село

Українка

91

-

-

Складена нова топооснова

34

Республікан-

ська сільська

село

Республіка

118

1980

2000

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

35

-//-

село

Ксенівка

64

1980

2000

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

36

-//-

село

Новороманівка

75

1971

1991

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

37

-//-

село

Сергіївка

75

1971

1991

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

38

Тополинська сільська

село

Тополине

122

1977

1997

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

39

-//-

село

Криничне

106

1988

2008

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

40

-//-

село

Первомайське

51

-

-

Складена нова топооснова

41

-//-

село

Перемога

65

-

-

Складена нова топооснова

42

-//-

село

Шевченко

69

1984

2004

Складена нова топооснова

43

Темрюцька сільська

село

Темрюк

631

1993

2013

Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Плани зонування територій

1

План зонування території та проект розміщення першої черги будівництва садибних житлових будинків у смтНікольське

смт

Нікольське

15

2012

не обмежений

 

4. Детальні плани територій

1

Детальний план територій розміщення дослідно промислового кар’єру на території Зеленоярської сільської ради

село

Садове

16,35

2012

не обмежений

 

2

Детальний план території північної частини с.Катеринівка

село

Катеринівка

13,3

2013

не обмежений

 

3

Детальні плани територій для експлуатації та обслуговування об’єктів сільськогосподарського призначення ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАО «ММК ім.Ілліча»

село

Темрюк за межами населених пунктів

8,1807

16,0988

2016

не обмежений

 

4

Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування спортивного майданчику зі штучним покриттям

село

Зоря

0,2250

2017

не обмежений

 

5

Детальні плани території земельних ділянок для будівництва об’єктів торгівлі та обслуговування

смт

Нікольське

0,7115

2017-2018

не обмежений

 

6

Детальний план території земельної ділянки для обслуговування овчарника маточника.

село

Приовражне за межами населеного пункту

5,1693

2018

не обмежений

 

7

Детальні плани території земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів

смт

Нікольське

0,0350

2017-2018

не обмежений

 

8

Детальний план території земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

село

Шевченко за межами населеного пункту

0,8000

2018

не обмежений

 

9

Детальні плани території земельних ділянок для будівництва індивідуальних жилих будинків

село

Паннівка

0,5000

2018

не обмежений

 

                   

 

Проект районного планування розроблений у 1992 році, термін дії його вичерпаний у 2010 році.

Більшість генеральних планів населених пунктів розроблені близько 30 років тому. Розрахунковий термін дії генпланів складав 20 років. 11 населених пунктів взагалі не мали містобудівної документації.

Протягом 2016-2017 років було складено топографічну основу для генеральних планів смт Нікольське Нікольської селищної ради, с. Федорівка Зеленоярської сільської ради, населених пунктів Боївської, Кальчицької, Зорянської, Касянівської, Новокраснівської, Республіканської, Тополинської, Темрюцької сільських рад. У 2018 році ця робота триває. Розроблена топографічна основа для генеральних планів сіл Малоянисольської сільської ради.

Основна робота з проектами генеральних планів завершена. На даний час триває розробка розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Після завершення цих робіт генеральні плани будуть передані на затвердження селищній та сільським радам.

Протягом 2018 року триває робота з розроблення нових генеральних планів поєднаних з планами зонування території на 13 населених пунктів району. Розробник проектів – ТОВ «Прогрес-Цивільпроект».

Розвиток земельних відносин

Земельний фонд району становить 122156,1 га, у структурі якого переважають сільськогосподарські землі – 101548,4245 га. Сільськогосподарські угіддя становлять 98642.7125 га, в т.ч. рілля 83550,7118 га, перелоги – 27,8315 га, багаторічні насадження – 784,9093 га, сіножаті – 430.97 га, пасовища – 13848.29 га. Всього орендованих земель державної власності 4197,5709 га, в тому числі ріллі 2901,9845 га. Фермерські господарства займають площу 2263,4004 га, для ведення товарного сільськогосподарського призначення – 18250,4134 га, ОСГ – 9513,7615 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) – 3738,8665 га, з них під житловою забудовою 288,3363 га.

Мал. 1 Діаграма розподілу земельного фонду Нікольського району за основними видами угідь (станом на 01.01.2018 р.)

 

 

На малюнку 2 представлено кількість площі земель сільсько-господарського призначення на якій проведено нормативного грошову оцінку землі, загалом нормативну грошову оцінку сільсько- господарських угідь проведено на площі 3 3 666,76 га.

Мал.2                                     

 

У Нікольському районі продовжується робота по передачі земельних ділянок у власність громадян, витрати коштів на проведення інвентаризацію земель не с.-г. призначення представлені на малюнку 3, темпи виконання заходів Програми наявні, за останні 5 років передано 744 земельних ділянок. Мал3

           

У Нікольському районі працює ТОВ «УкрРосКаолін», яким постійно проводяться роботи з рекультивації порушених земель представлено на малюнку 4.

Мал. 4

            На виконання Програми економічного і соціального розвитку в галузі земельних відносин на 2019 рік у Нікольському районі передбачені заходи щодо Встановлення меж населених пунктів, проведення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів, проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення; проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності: - сільськогосподарського призначення та несільськогосподарського призначення в межах та за межами населеного пункту; передача земельних ділянок у власність громадянам; виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО; рекультивація порушених земель Малоянисольської сільської ради.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік заплановані витрати на загальну суму 3423,92 тис. грн в тому числі: за рахунок місцевих бюджетів 2451,62 тис. грн, за кошти підприємств 142,30 тис. грн. с інших джерел 830,00 тис. грн.

 

Розвиток громадського суспільства

Прозорість влади забезпечує діалог з громадськістю, застосовуючи різноманітні методи її інформування, проводячи “круглі столи”, громадські слухання, гарячі лінії, відкриті сесії міської ради, особисті прийоми, звернення громадян, зустрічі в трудових колективах, висвітлення матеріалів в міських ЗМІ.

Важливою складовою  діяльності райдержадміністрації є забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства шляхом проведення засідань громадської ради при районній державній адміністрації, сприяння в проведенні ними заходів та підтримки їх ініціатив.

Раз на квартал проводяться засідання громадської ради при райдержадміністрації на яких розглядаються актуальні питання з життя району.

Постійно розширюються форми взаємодії з громадськістю. Наразі керівництвом райдержадміністрації проводяться публічні консультації органів влади з громадськістю: Круглі столи, Виїзні прийоми, Відкриті прийомні, Прямі лінії.

Забезпечується право кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Протягом 2012-2018 років з запитами на надання публічної інформації надійшло 120 звернень.

Провідними громадськими організаціями району є районна ветеранська організація –5260 жителів району, яка тісно взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і є самою активною з зареєстрованих організацій на території району. Активну участь в житті району бере районна "Нікольське районне Товариство греків ім. Г. Костоправа".

В районні зареєстровано 42 громадських організацій. Кількість дієвих громадських організацій вкрай мала. Недостатнім залишається рівень громадянської культури та освіти жителів району.

 

Ціль3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вірішення питань ВПО

Соціальний захист населення

Актуальною проблемою соціального розвитку є падіння реальних доходів населення через зростання цін на товари першої необхідності, продукти харчування, медикаменти, транспортні та комунальні послуги.

За І півріччя 2018 року середньомісячна заробітна плата в районі склала 6793 грн., у порівнянні з періодом минулого року, заробітна плата зросла на 31,0 %. До кінця 2018 року очікується зростання середньомісячної заробітної плати ще на 12%, що буде складати 7608 грн.

Заборгованості із виплати заробітної плати у районі немає, за 9 місяців 2018 року створено 114 робочих місць.

Державна соціальна допомога та компенсації.

Відповідно до чинного законодавства, яке регулює питання призначення та виплати усіх видів державної соціальної допомоги, у 2018 році спостерігається зменшення контингенту отримувачів та видатків на виплату державної соціальної допомоги.

 

Надання житлових субсидій

 

 

 

 

Персоніфікований облік пільгової категорії громадян. 

На території Нікольського району мешкає 27,8 тис. громадян, з них на 01.10.2018 року - 7530 громадян пільгової категорії, що знаходяться на персоніфікованому.

        

Видатки по наданню пільг  (тис. грн)

 

 

Надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю.

 

Виявлення та обслуговування осіб, що потребують допомоги  (осіб)

 

 

 

Динаміка росту послуг на платній основі ( осіб)

 

 

 

Кількість осіб, отримавших гуманітарну допомогу

 

        

 

Пенсійне забезпечення

На 1 листопада 2018 року на обліку в управлінні перебуває 22,8 тис.пенсіонерів, кількість яких, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 6,5 тис.осіб за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Найбільше зростання кількості пенсіонерів на обліку спостерігалося у 2015 році (на 35,2% у порівнянні з 2014) та у 2017 році (на 30,4% у порівнянні з 2016). Майже не відбувалося зростання у 2014 та у 2016 роках.

Щодо середньомісячного розміру виплати на 1 пенсіонера, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, також спостерігається тенденція зростання у 2015 (на 28,0%- до 2014), у 2017 (на 38,3% до 2016), у 2018 (на 9,8% до 2017 року). Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера за 10 місяців 2018 року склав 3192,90 грн.

 

Дані про чисельність пенсіонерів та середньомісячний розмір пенсійних виплат

 

 

 

01.11.17

 

01.11.18

 

Відхилення (+,-)

Кількість пенсіонерів на обліку, осіб

16286

22858

6572

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера, грн.

2906,79

3192,90

286,11

 

Питома вага пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій

Отримувачі пенсій з місячними виплатами,грн

01.09.2016

01.09.2017

01.11.2018

2018/2017

кількість

у % до загальної кількості

кількість

у % до загальної кількості

кількість

у % до загальної кількості

 

До 1000

0,4

3,2

0,3

1,8

0,1

0,7

33%

1001-3000

10,8

86,4

13,6

83,5

10,6

69,3

78%

3001-5000

1,1

8,8

2,1

12,9

2,5

16,3

119%

Понад 5000

0,2

1,6

0,3

1,8

2,1

13,7

700%

Загальна кількість

12,5

16,3

15,3

 

Станом на 01.11.2018 року із загальної кількості пенсіонерів одержують пенсію за віком 12265 осіб (84,2%), по інвалідності -1139 осіб (7,8%), у разі втрати годувальника – 813 осіб (5,6%), за вислугу років – 257 особи (1,8%), соціальні пенсії – 94 особи (0,6%), довічне утримання суддів -2 осіб(0,01%).

Середньомісячний розмір виплати пенсій на 1 пенсіонера на 2018 рік розрахована на підставі даних форми 5 ПФ «Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених пенсій» станом на 01.11.2018 та складе 3194,20 грн. Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера на 2019-2021 роки розрахований, виходячи з середньомісячного розміру виплати на 1 пенсіонера у 2018 році із  застосуванням індексів споживчих цін.

 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

У Нікольському районі мешкає 4624 дитина та підлітків віком від 0-16 років, 995 особи віком від 16 до 19 років, 2755 особи віком від 20 до 34 років, 14781 жінок.

У 2018 році проведено 2 засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, а також координаційну раду з питань оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку щодо реалізації заходів, пов’язаних з частковим відшкодуванням вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області.

 

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

На первинному обліку в службі у справах дітей перебувало 82 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 92,6% влаштовані до сімейних форм виховання. Кількість дітей даної категорії постійно збільшується, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшення склало 2,6%, всього протягом 5 років кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування збільшилась на 105 %.

         В 2018 році в районі функціонувало 3 прийомних сім’ї, до яких влаштовано 3 дітей та 3 Дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 16 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До кінця 2018 року до 1 Дитячого будинку сімейного типу планується додатково влаштувати 2 дитини.

 

З метою профілактики соціального сирітства на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, протягом 2018 року перебувало 15 дітей, що виховуються в 6 неблагополучних сім’ях. Кількість дітей даної категорії поступово зменшується. Протягом 2018 року проведено 42 спільних профілактичних заходів разом з працівниками поліції, органами опіки та піклування селищної та сільських рад, медичними працівниками. Із несприятливого сімейного оточення вилучено 3 дітей (у 2017 році – 3 дітей).

Важливим питанням залишається забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Із 82 дітей даної категорії, що перебувають на обліку служби у справах дітей власним житлом забезпечені 8 дітей, закріпленим 29 дітей, 45 дітей не мають житла. На квартирному обліку в виконкомах селищної та сільських рад перебуває 5 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 5 осіб з їх числа. У 2017 році житло отримала 1 особа з числа дітей-сиріт, станом на 25.10.2018 року,ще 2 особи з цієї категорії, до кінця року планується придбання ще 3-х одиниць житла.

 

Освіта

Дошкільна освіта  

Станом на 2018-2019 навчальний рік всебічний розвиток дітей дошкільного віку забезпечують 12 дошкільних навчальних закладів та 1 навчально-виховний комплекс, які відвідує 700 дітей. В районі працює 35 груп, з них 4 групи з 12-годинним перебуванням (100 дітей), 31 група з 10,5-годинним перебуванням (600 дітей).

На 100 місцях виховується 70 дітей.

По району діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені різними формами дошкільної освіти.

В районі проводиться соціально-педагогічний патронат 25 сімей, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою. Проводяться індивідуальні консультації для батьків, Дні відкритих дверей.

 Значна увага приділяється контролю та організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Середня вартість харчування на 1 дитину у день складає 30,00 грн; в т.ч. середня батьківська платня на день - 15,00 грн.

Дітей пільгової категорії в закладах дошкільної освіти -112.

На даний момент в ЗДО виховуються 16 дітей із сімей вимушених переселенців, учасників антитерористичної операції - 18, з них дітей, батьки яких загинули при проведенні АТО - 1 дитина.

В закладах дошкільної освіти працює 80 педагогічних працівників.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільної освіти є подальше опанування дистанційними технологіями навчання. Заклади дошкільної освіти підключені до мережі Інтернет. У всіх закладах за пріоритетними напрямками працюють групи гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, еколого-валеологічного, розвитку математичних здібностей, вивчення іноземної мови. Всього 28 профільних груп, які відвідують 480 дітей.

У дошкільних навчальних закладах забезпечено захист конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти, поліпшено якість дошкільної освіти, забезпечено особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, збереження та зміцнення здоров’я дітей, удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ЗДО, розширено форми роботи з батьками.

Загальноосвітні заклади

В районі в 2018-2019 навчальному році функціонує навчальних закладів: І-ІІІ ступенів – 13, філії опорної школи КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» - 3. В закладах загальної середньої освіти навчається 2398 учнів, із них учнів 1 класу – 241, 11 класу – 137.

Для збереження здоров’я та фізичного розвитку школярів в районі функціонує 17 спортивних залів та 24 спортивних майданчика.

Індивідуальним навчанням охоплено – 14 учнів; екстернатною формою навчання - 26, дистанційною-112.

Підвіз здійснюється 11 (на балансі перебуває 13) шкільними автобусами, які повністю відповідають вимогам щодо перевезення школярів.

В районі організовано безкоштовне перевезення 551 дитині (434 учня та 117 вихованців) та 49 педагогічними працівниками до місць навчання та роботи і у зворотному напрямку, які підвозяться до 10 шкіл із 24 населених пунктів.

Профільним навчанням охоплено 285 учнів 10-11 класів .

В закладах освіти району функціонує українська мова як державна, забезпечується потреба населення у навчанні і вихованні дітей та учнівської молоді українською мовою. 

Мережа закладів освіти з державною мовою навчання в 2018-2019 навчальному році складається з:

-   13 шкіл з українською мовою навчання (124 класів, 1507 учнів);

-   класів з російською мовою навчання 62, учнів 891:

Оновлено шкільні інформації про обдарованих дітей - 91 обдарована дитина в закладах загальної середньої освіти, в районному банку обдарованих дітей - 55 чоловік.

У 2018-2019 навчальному році гарячим харчуванням охоплено 1819 учнів, з них 1066 безкоштовним.

Всі діти пільгової категорії шкільного віку користуються «єдиними квитками», підручниками, безкоштовно харчуються.

Враховуючи стан теплового господарства, водопостачання, газового обладнання котелень закладів освіти, станом на 01 вересня 2018 року до роботи в осінньо-зимовий період були готові 13 закладів загальної середньої освіти і 12 закладів дошкільної освіти.

Гострим питанням стоїть реалізація інвестиційних проектів опорної школи за кошти обласного бюджету. Проекти з капітального ремонту внутрішніх приміщень та термомодернізації будівлі на звітну дату виконуються. КЗ «Кальчицька ЗОШ І-Ш ступенів», роботи з термомодернізації будівлі було розпочато та на теперішній час призупинено.

Зусиллями працівників закладів освіти, селищної та сільських рад, батьків, спонсорів, фермерів відремонтовано та підготовлено до роботи в новому навчальному році 27 котелень, 198 класів, 79 кабінетів, 15 спортивних залів, встановлено 231 пластикове вікно, 3 дверей, укладено 80 м² лінолеуму.

За кошти районної, селищної та сільських рад реалізуються проекти: 

-         реконструкція тепломережі КЗ «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» (кошти районної ради у сумі 100,0тис. грн, кошти сільської ради - 100,0 тис. грн);

-         капітальний ремонт котельні комунального закладу «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» (кошти районної ради 123,4 тис. грн, кошти сільської ради – 123,4 тис. грн);

-  капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Зорянська ЗОШ I-III ступенів Нікольської районної ради Донецької області» – 30,0тис.грн.

-  капітальний ремонт даху будівель, вогнезахист дерев’яних конструкцій КЗ «Зорянська ЗОШ I-III ступенів» корпус I, корпус II, за адресою: вул. Садова, буд. 22 А с. Зоря Нікольського району Донецької області – 25,0 тис. грн. та інші проекти.

Облаштовано всі спортивні майданчики та футбольні поля.

У поточному році за кошти державного та районого бюджету відкрились нові футбольні поля зі штучним покриттям у КЗ «Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» та КЗ «Тополинська ЗОШ І-ІІІ ступенів».

На підготовку закладів освіти до нового навчального року використано кошти районного бюджету у сумі 473,0 тис. грн, селищної та сільських рад – 406,0 тис. грн, спонсорів – 169,0 тис. грн. 

Позашкільна освіта.

У Нікольському Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області працює 4 гуртка та навчається 134 дитини, гурткова робота проводиться не тільки у приміщенні закладу, а і на базі закладів загальної середньої освіти району.

Проведені заходи для дітей: свята «Новий рік», «В гостях у чарівної квітки», Стрітення, 8 березня; районний конкурс художньої самодіяльності, в якому прийняло участь близько 260 дітей, «День сміху» для дітей 2-4 класів - 80 дітей, районний конкурс «Молоде покоління за безпечний рух» - 37 дітей, військово - патріотична гра «Сокіл»(«Джура») – 160 дітей, районний конкурс «Таємниці ремесел», «День захисту дітей» - 300 дітей, районне свято «Парад випускників» - 125 випускників. 

Інклюзивно-ресурсний центр.

Наприкінці липня місяці створено комунальну установу «Інклюзивно - ресурсний центр» Нікольської районної ради Донецької області для надання психолого-педагогічних та корекційно- розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами. На даний час триває набір працівників.

 

Охорона здоров’я

Мережа лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я району: ЦРЛ Нікольського району, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області. Для наближення до населення первинного рівня надання медичної допомоги та подальшого розвитку сімейної медицини у 2018 році працював КНП «Нікольський ЦПМСД», до складу якого входять 5 лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини: Нікольська, Зорянська, Малоянісольська, Касянівська, Темрюцька і 22 фельдшерських пунктів.

На забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсулінами та таблетованими препаратами з облбюджету було виділено: у 2014 році - 171,0 тис. грн, у 2015 році - 729,6 тис. грн, у 2016 році - 662,6 тис. грн, у 2017 році – 680,3 тис. грн, за 9 місяців 2018 року 111,6 тис.грн.

Протягом 2017 року КНП «Нікольський ЦПМСД» забезпечував амбулаторії і ФП глюкометрами та тест - смужками на суму - 6,8 тис. грн, за 9 місяців 2018 року надано тест – смужок 17 особам на суму – 39,1 тис.грн.

Для забезпечення пільгової категорії населення медикаментами при амбулаторному лікуванні було витрачено: у 2014 році - 111,4 тис. грн, у 2015 році - 168,1 тис. грн, у 2016 році - 242,7 тис. грн, у 2017 ропі – 301,6 тис. грн, за 9 місяців 2018 року – 93,5 тис.грн.

Було зроблено вакцинацію: у 2014 році - 3414 особам на суму - 104,4 тис. грн, у 2015 році - 4429 особам на суму - 122,6 тис. грн, у 2016 році - 6646 особам на суму - 353,0 тис. грн, у 2017 році - 3837 особам на суму -137,7 тис. грн, за 9 місяців 2018 року – 4331 особі на суму – 56,1 тис. грн.

За рахунок фінансування КНП «Нікольський ЦПМСД» було виписано пільгових рецептів онкохворим та паліативне лікування отримали за умовами стаціонару вдома: у 2014 році - 31 онкохворих на 90,8 тис. грн, у 2015 році - 45 онкохворих на 70,8тис. грн, у 2016 році 39 онкохворих на суму 103,6тис. грн, у 2017 році 50 онкохворих на 98,6 тис. грн, за 9 мсяців 2018 року - 26 онкохворих на суму 67,4 тис.грн.

За рахунок коштів обласного бюджету було забезпечено медикаментозними засобами хворих на мультирезистентний туберкульоз на суму: у 2014 році - 47,0 тис. грн, у 2015 році - 92,5тис. грн, у 2016 році - 227,4 тис. грн, у 2017 році – 131,5 тис. грн.

Туберкулінодіагностику було проведено: у 2015 році 2523 дітям на суму 54,0 тис. грн, у 2016 році 2624 дітям на суму 64,4 тис. грн, у 2017 році 697 дітям на суму 17,9 тис. грн, за 9 місяців 2018 року 549 дітям на суму 10,0 тис.грн.

В стаціонарах ЦРЛ Нікольського району витрати на 1 ліжко/день по медикаментам склали: 2014 рік - 6,90, 2015 рік - 8,27 грн, 2016 рік – 10,83 грн., 2017 рік – 7,9 грн, 9 місяців 2018 року – 19,69 грн, по харчуванню: 2014 рік - 3,62 грн, 2015 рік - 3,33 грн, 2016 рік - 18,0 грн, 2017 рік – 3,37 грн, 9 місяців – 4,11 грн.

Для забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам війни витрати на 1 ліжко/день склали по медикаментам склали: 2014 рік - 36,3 грн, 2015 рік - 22,36 грн, 2016 рік - 16,71 грн, 2017 рік — 21,50 грн, 9 місяців 2018 року – 25,32 грн., по харчуванню: 2014 рік - 42,2 грн, 2015 рік - 19,57 грн, 2016 рік - 19,38 грн, 2017 рік – 15,0 грн, 9 місяців 2018 року – 28,26 грн.

КНП «Нікольський ЦПМСД» забезпечував дітей ВІЛ-інфікованих матерів пільговим харчуванням і ліками на суму: 2014 рік пільговим харчуванням - 5 дітей на 14,7 тис. грн, 2015 рік ліками - 1 дитина на 0,4 тис. грн, пільговим харчуванням - 9 дітей на 29,2 тис. грн, 2016 рік пільговим харчуванням - 8 дітей на 30,7 тис. грн.

Протягом 2014 року продовжувалась робота по укріпленню матеріально- технічної бази ЦРЛ на суму 39,7 тис.грн.

Протягом 2015 року продовжувалась робота по укріпленню матеріально- технічної бази на суму 2029,2 тис. грн.

Отримано гуманітарної допомоги для ЦРЛ на суму 1445,0 тис. Грн.

За 2016 рік придбані необхідні матеріали для проведення поточних ремонтів на суму 779,8 тис. грн, була надана допомога у вигляді грантів та дарунків медичного обладнання на суму 142,2 тис.грн.

Протягом 2017 року продовжувалась робота по укріпленню матеріально-технічної бази на суму 297,8 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції протягом року були придбані медикаменти на суму 434,8 тис. грн, у тому числі за рахунок гуманітарної допомоги на суму 249,2 тис.грн. Благодійним фондом «Адвентистське агентство допомоги та розвитку в Україні» було придбано сантехніку для відділень ЦРЛ на суму 151,9 тис. грн. Також допомогу надавали спорнори, сума склала 164,2 тис. грн.

Відзначається незначне підвищення укомплектованості лікарями по району: у 2014 році - 66,7%, у 2015 році — 64,54%, у 2016 році — 66,1%, у 2017 році — 70,8%, за 9 місяців 2018 року – 67,5%.

Одною із основних проблем залишається проблема дефіциту лікарських кадрів. ЦРЛ не укомплектована: офтальмологом, отоларингологом, інфекціоністом, онкологом, ендоскопістом. В КНП «Нікольський ЦПМСД» низька укомплектованість сімейними лікарями - 47,5%.

 

Фізичне виховання та спорт

Фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою в районі охоплено понад 6500 осіб, що складає 23,4% від загальної кількості населення. Культивується 10 олімпійських та 9 неолімпійських видів спорту. Пріоритетними є вільна боротьба, дзюдо, футбол, волейбол, шахи, шашки, настільний теніс тощо. Щорічно проводиться понад 58 спортивно-масових заходів серед усіх верств населення, у тому числі дітей соціально-незахищених категорій, інвалідів внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО. Найбільш масовими і видовищними є спартакіада школярів з 9 видів спорту, «Веселі старти», «Мама, тато, я – спортивна сім’я», районні сільські спортивні ігри серед КФК сільгоспформувань, розіграш Кубку голови райдержадміністрації з футболу, юнацькій турнір з футболу пам’яті О.О.Церахто, юнацькій турнір з футболу пам’яті С.Ф. Машковського, юнацький  відкритий турнір з дзюдо пам’яті Ю.В. Мілтиха тощо.

З нагоди міжнародних, державних та професійних свят в районі постійно проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи, в програмі яких різноманітні спортивні змагання.

Активізувалася робота щодо розвитку ветеранського руху. Проведено змагання з волейболу, футболу, міні-футболу, пляжного волейболу, тенісу, тощо.

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації укладено угоди з: Федерацією футболу та Азовським тенісним клубом, згідно яких сторони приймають на себе обов’язки забезпечення залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та спортом, фінансування спортивних заходів та надання матеріальної допомоги, придбання спортінвентаря та обладнання.

На території району в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів систематично займаються фізкультурно-оздоровчою роботою 1320 дітей.

З початку навчального року проведено спартакіаду школярів з футболу, в якій взяло участь 26 дитячо-юнацьких команд (понад 465 дітей).

Розвиток фізичної культури та спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення є ключовим напрямком роботи центру «Спорт для всіх».  На балансі Нікольського центру «Спорт для всіх» знаходиться стадіон «Колос». На базі районного стадіону «Колос» центром активно проводяться районні спортивні заходи та змагання. Найбільш масовими й видовищними є «Веселі старти», «Мама, тато, я – спортивна сім’я», юнацькі турніри з футболу.

У 2 сільгоспідприємствах району та 5 сільських радах працюють інструктори зі спорту. Систематично фізкультурно–оздоровчою та спортивною роботою охоплено 650 осіб. У колективах фізичної культури проводяться змагання за програмою сільських спортивних ігор, районних спартакіад, спортивних свят до Державних та визначних дат України тощо.

Спортсмени цих підприємств постійно приймають участь у спортивно-масових заходах району з різних видів спорту.

Основними завданнями кадрового забезпечення розвитку сфери фізичної культури та спорту в районі є визначення необхідності у кваліфікованих кадрах, розширення та оновлення їх професійних знань, підготовка нового покоління кадрів та заохочення для роботи у сфері за всіма напрямками діяльності.

Район має кадровий потенціал у сфері фізичної культури та спорту в кількості 43 осіб (85% має спеціальну освіту), з них: 23 вчителя фізичного виховання1 інструктор зі спорту,  8 тренерів-викладачів, 11 – інші працівники фізичної культури.

Зміни, які відбуваються у кадровому складі цілком залежать від кількості населення, яке займається фізичною культурою та спортом.

Для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи на території району функціонує 20 спортивних залів (забезпеченість населення складає 91,4%), 15 спортивних майданчиків, з них 6 зі штучним покриттям (13,5%), 19 футбольних полів (94%), 1 стадіон (14,6%), 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять (57,1%). У рамках реалізації заходів Програми в 2017 році побудовано та введено в дію 2 спортивних майданчика зі штучним покриттям в с. Заря та смт Нікольське, та 5 майданчиків з вуличним тренажерним обладнанням. Для виконання заходів Програми щодо зміцнення матеріально-технічної бази щорічно до Програми соціально-економічного розвитку надаються пропозиції з удосконалення матеріально-технічних умов для занять фізичною культурою та спортом.

Крім будівництва спортивних майданчиків, є ряд інших напрямків з удосконалення матеріально-технічної  бази, а саме: ремонт та реконструкція спортивних споруд, придбання інвентарю та обладнання. Щорічно проводиться ремонт та облаштування спортивних споруд.

Проблемою для району є те, що стан спортивної інфраструктури за багатьма показниками не відповідає сучасним технічним можливостям. Модернізація існуючих та будівництво нових спортивних об’єктів потребує значних капіталовкладень, а також чіткої та ефективної системи моніторингу підготовки інфраструктури.

Проблема неналежного стану спортивних споруд не є вичерпною, наразі маємо цілий комплекс проблемних питань:

- застаріла матеріально-технічна база для занять футболом (стадіон, футбольні поля та футбольні майданчики);

- вкрай низький рівень забезпеченості спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ, центру «Спорт для всіх» та загальноосвітніх навчальних закладів.

Провідну роль для підготовки кваліфікованих спортсменів відіграє дитячо-юнацька спортивна школа, яка є комунальним закладом спортивного профілю. У школі працює відділення з вільної боротьбі та дзюдо серед юнаків і дівчат, в яких займаються понад 200 дітей. У селі Малоянисоль відкрито відділення обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо, охоплено 95 дітей. На районному стадіоні та у селі Кальчик  від обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи працюють відділення з тенісу та дзюдо, заняттями охоплено 75 учнів.

 

Культура і туризм

 

В районі функціонують 5 комунальних закладів культури:

- Нікольський районний будинок культури Нікольської районної ради Донецької області, до складу якого входять 14 сільських клубних закладів на правах структурних підрозділів;

- Нікольська централізована бібліотечна система, до складу якої входять районні бібліотеки для дітей, для дорослих та 13 сільських бібліотек-філій;

- Музей історії с.Темрюк Нікольського району Донецької області;

- Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області;

- Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі.

Активною творчою діяльністю відзначаються: народні колективи Нікольського РБК (вокальний ансамбль «Надвечір’я», студія сольного співу «Легенда»), студія танцю «Аллегро»; народні ВІА «Апрель» та вокальний ансамбль «Надежда» Темрюцького СЦКС, народний вокальний ансамбль «Новий день» Новокраснівського СЦД, вокальне тріо «Рідня» Республіканського СБК.

У вересні 2018 року Нікольський РБК взяв участь в конкурсі проектів Міністерства соціальної політики України, метою якого було створення нових робочих місць. Проект «Створення мобільного культурно-дозвіллєвого центру обслуговування сільського населення Приазовського регіону на базі КЗ Нікольський районний будинок культури Нікольської районної ради Донецької області» здобув перемогу в конкурсі та протягом 4 кварталу 2018 року отримає фінансування з Державного бюджету в сумі 4645,573 грн для придбання мобільної сцени, автотранспорту та іншого обладнання. Реалізація проекту передбачає організацію виїзного культурного обслуговування сільського населення.

 

Клубні заклади Нікольського району

Рік

Кількість клубних закладів

Кількість клубних формувань, в т.ч. «народних»

Проведено заходів

Кількість глядачів

Залучено інвестицій, тис.грн.

Надано платних послуг, тис.грн.

1

2014

17

103 (12 – «народних»)

1163

93454

330.0

2.56

2

2015

15

95 (12 – «народних»)

1025

108355

211.7

41.1

3

2016

15

94 (11 – «народних»)

982

118152

302,0

 

4.967

4

2017

15

109 (10 – «народних»)

907

181634

691,6

6.5

5

2018 (9 місяців)

15

103 (10 – «народних»)

502

94462

1 162,2

4,16

 

КЗ «Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі»:

Бюджетний контингент учнів школи протягом останніх років залишається у кількості 130 осіб, в навчально-виховному процесі реалізуються державні стандарти початкової спеціалізованої мистецької освіти на рівні 68,6 % навчального плану. Забезпечується виплата 7 щомісячних стипендій ім. Д.К.Патричі обдарованим учням школи, безкоштовно навчаються у музичній школі учні з багатодітних та малозабезпечених родин (35 учнів).

По проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу  «Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі» за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку, на суму 2673,77 тис. грн очікуються зміни до Постанови Кабінету Міністрів України стосовно збільшення вартості вказаного проекту направлені до Мінрегіону. Також протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію за проектом «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі комунального закладу Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі» на суму 3501,310 тис.грн. знаходиться на експертизі.

 

Навчаль-ний рік

Бюджетний контингент учнів

% виконання навчального плану

Проведено навчальних та культурно-масових заходів 

Кількість випускників,які вступили до навч.закл.

культури

Залучено інвестицій, тис.грн.

Надано платних послуг, тис.грн.

1

2013-2014

130

73.03

87

-

6.1

63.4

2

2014-2015

130

76.67

79

3

29.1

51.2

3

2015-2016

130

76.1

74

1

-

46.3

4

2016 - 2017

130

66.7

82

4

49.9

32.4

5

2017 - 2018

130

68.6

72

4

45.0

57.9

 

Бібліотеками КЗ «Нікольська ЦБС»

У практику роботи бібліотек Нікольської ЦБС у 2018 році впроваджено нові форми роботи: локальні цільові програми розвитку; створено інформаційно-освітній центр «Портал» для молоді, вулична бібліотека «Книжкова галявина у парку смт Нікольське»; дитячий розвиваючий клуб «Дошкільнятко»; соціально-культурний проект «Я маленький громадянин держави»; проект «Жили-були українці» (Республіканська с/б); проект «Єдність через культуру» на базі Малоянисольської с/б та інші соціальні проекти. 

У бібліотеках Нікольської ЦБС діє 19 клубів за інтересами. Проводиться робота з переведення бібліотечного фонду на УДК, придбано сервер для створення електронного каталогу на суму 32,5 тис.грн.

З 13 сільських бібліотек-філій 8 мають комп’ютерну техніку та приєднані до мереже Інтернет, 6 надають платні послуги.

 

Рік

Кількість користувачів  (осіб)

Кількість відвідувань

 

Проведено культурно-масових заходів

Видано документів (прим.)

Залучено інвести

цій, тис.грн

Бібліотечний фонд (прим.)

Надано платних послуг

1

2014

11258

103605

569

218262

3.0

172279

0.8

2

2015

10760

94601

592

225550

2.6

160815

2.9

3

2016

11492

111538

669

226873

84.4

161709

0.9

4

2017

11389

88800

575

222763

63.4

157584

4.3

5

2018 (9 місяців)

9023

68695

519

153 553

69.5

158681

4.13

                     

 

Краєзнавчий музей Нікольського району

Рік

Кількість музейних предметів основного фонду

Кількість культурно-освітніх заходів

Кількість відвідувачів (осіб)

Залучено інвести

цій, тис.грн.

Надано платних послуг, тис.грн.

1

2014

6915

439

11900

3.0

0.75

2

2015

7384

404

12000

-

1.3

3

2016

7681

428

11900

22.7

0.916

4

2017

7989

404

13000

31.55

1.1

5

2018 (9 мсяців)

8182

356

9033

80.0

3.6

               

 

 Музей історії с.Темрюк Нікольського району Донецької області

Рік

Кількість  музейних предметів основного фонду

Кількість культурно-освітніх заходів

Кількість відвідувачів (осіб)

Залучено інвести

цій, тис.грн

Надано платних послуг, тис.грн

1

2014

4174

278

2300

8.4

-

2

2015

4688

150

2100

-

-

3

2016

4915

146

2100

-

-

4

2017

5120

162

2100

-

-

5

2018 (9 місяців)

5215

103

1486

50.0

-

                     

 

Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо-переміщених осіб

Значна увага приділяється роботі з учасниками антитерористичної операції (АТО).

За 2018 рік чисельність учасників АТО збільшилась на 41 особу. Станом на 01.10.2018 перебувало на обліку 208 учасників АТО.

В 2018 році оздоровлено 1 учасника антитерористичної операції в санаторно-курортному закладі. Послуги з соціальної та професійної адаптації отримали 3 учасника АТО та 4 особи отримають їх до кінця поточного року. Послуги з психологічної реабілітації надано 2 учасникам АТО.

Станом на 01.10.2018 матеріальну допомогу отримали 25 осіб на суму 27,5 тис.грн., із них 23 особи на суму 25,5 тис.грн. До кінця року планується виплатити матеріальну допомогу 32 учасникам антитерористичної операції на суму 32,5 тис. грн.

В 2018 році 2 члена сім'ї загиблого учасника АТО отримали одноразову грошову допомогу за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету у сумі 10,0 тис. грн. та 1 особа з інвалідністю ІІІ групи з числа учасників АТО у сумі 8,0 тис. грн.

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» ведеться облік внутрішньо переміщених осіб.

На кінець третього кварталу 2018 року в районі зареєстровано 14208 внутрішньо переміщених осіб з 13369 сімей, в тому числі: 1229 осіб працездатного віку, 1237 дітей, 405 осіб з інвалідністю та 11337 пенсіонерів.

 

 

До кінця 2018 року очікується виплати адресну допомогу 321 сім’ї на суму 3795,5 тис. грн.

 

Ціль4. Розбудова безпечного суспільства

  Охорона навколишнього природного середовища

 

Схема санітарного очищення населених пунктів району стала основою для розробки Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському районі на 2018-2020 роки та  комплексного підходу до вирішення проблеми видалення відходів у всіх населених пунктах району, затверджена рішенням Нікольської районної ради від 23.02.2018 № 7/27-444.
Програмою поводження з відходами передбачено запровадження збирання та вивезення побутових відходів на планово-регулярній основі, оновлення парку контейнерів та сміттєвозів з урахуванням поступового впровадження роздільного збору відходів, ліквідація стихійних звалищ на території району, вивезення відходів на полігон до міста Маріуполь. протягом 2018 року велась робота по виконання цих заходів.

Сільськими радами здійснені заходи з озеленення населених пунктів, так Зеленоярська сільська рада придбала та висадила 120 саджанців дерев декоративних порід, 300 саджанців кущів та 105 саджанців інших багаторічних рослин, витрачено 15,747 тис. грн, Республіканська сільська рада висадила 150 саджанців дерев декоративних порід, витрачено 1,5 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2018 року ДП «Приазовський лісгосп» виконав робіт з ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів на суму 710,6 тис. грн за рахунок коштів підприємства. Також здійснило заходи з охорони лісу від пожеж на суму 34,7 тис. грн, проведено рубку та догляд за лісом, пов’язані з веденням лісового господарства за кошти підприємства на суму 328,1 тис. грн на площі 39,1 га.

Нікольська селищна рада витратила кошти на складання документів із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для реконструкції парку в смт. Нікольське на суму 10,0 тис.грн. На виготовлення поліграфічної продукції для участі у обласному екологічному форумі «Екологія промислового регіону 2018» використала кошти фонду охорони навколишнього природного середовища 3,635 тис. грн.

 

Захист прав і свобод громадян

За 9 місяців 2018 року до районного відділу надійшло 2999 заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, з них з ознаками кримінального правопорушення 301, тяжких та особливо тяжких 49. За вказаний період розкрито 95 злочинів, у тому числі 18 тяжких та особливо тяжких. Слідчим відділенням Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області було пред’явлено 83 підозри: у скоєнні 2 погроз вбивством, 1 вбивству, 6 тілесним ушкодженням, 25 крадіжкам чужого майна, з них 8 - з квартир та приватних будинків, 23 - зберігання наркотичних речовин, 9- незаконне зберігання зброї.

За 9 місяців поточного року оперативними службами райвідділу було розкрито 33 крадіжок із 94 зареєстрованих.

За фактами незаконного зберігання зброї та боєприпасів за 9 місяців 2018 року розпочато досудове розслідування в 11 кримінальних провадженнях, з незаконного обігу вилучено 1 вогнепальну зброю, 6 гранат та 287 набоїв.

З незаконного обігу вилучено 447 гр. наркотичних речовин (канабіс), 67 кущів коноплі та 5 амфітаміну.

На профілактичному обліку у Нікольському відділенні поліції  перебуває 4 неповнолітні особи. За поточний період було виявлено 10 фактів продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім з подальшим притягненням продавців до адміністративної відповідальності, також складено 5 адміністративних протоколів за розпивання алкогольних напоїв в публічному місці та 3 за куріння в забороненому місці.

Станом на 30 вересня 2018 року до районної спостережної комісії з установ иконання покарань надійшло 5 повідомлень про звільнення раніше засуджених, фактично прибуло та поставлено на облік 8 осіб.

Нікольським відділенням поліції було проведено 8 оперативно – профілактичних відпрацювань території обслуговування, проведено місячник добровільної здачі зброї, операцію «Розшук», «Зброя – вибухівка», «Перевізник», «Візит», «Літо», «Мігран», «Мак», щоп`ятниці проводиться оперативно – профілактичні заходи та патрулювання смт. Нікольське.

При несенні служби на маршрутах патрулювання було складено 2469 адміністративних протоколів.

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

На території Нікольського району техносфера включає в себе 3 промислових підприємства, 8 сільськогосподарських підприємств.

За технічними та технологічними особливостями в районі виділяється наступний комплекс потенційно небезпечних виробництв, що є джерелами надзвичайних ситуацій техногенного характеру: підприємства переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; системи життєзабезпечення населення і забезпечення функціонування господарського комплексу – енергетики, водопостачання, газопостачання, транспорту.

На території району здійснює виробничу діяльність 16 потенційно-небезпечних об’єктів, які створюють загрозу для працюючого персоналу, населення і довкілля при виникненні на них надзвичайних ситуацій. Внаслідок аварій на цих об’єктах району можуть утворюватися локальні пожежі і руйнування.

За 9 місяців 2018 року на території Нікольського району виникло 95 пожеж.

На території району розташовані 3 лісництва: Азовське, Федорівське та Янисольське, де виникнення пожеж може призвести до надзвичайної ситуації.

Особливої важливості набуває наявність засобів колективного захисту населення. На території району 20 протирадіаційних укриттів. ПРУ потребують ремонту і доукомплектування обладнанням.

 

Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до

неупереджених джерел інформації

 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації, веб-сторінці Нікольської райдержадміністрації на Донецькому обласному сайті, на сторінці Нікольської районної державної адміністрації у соціальній мережі Facebook та в ЗМІ протягом 2017-2018 років розміщено понад 4000 інформацій про стан соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного життя району, діяльності органів виконавчої влади. Протягом 2016-2018 років розглядається тенденція збільшення переглядів користувачами розміщених інформацій на офіційному сайті райдержадміністрації та сторінці.

Районні засоби масової інформації в інформаційному просторі Нікольського району представлені суб’єктом друкованого видання – районною газетою «Заря Приазовья», тому є потреба в створенні ефективної системи інформування населення району про стан соціально-економічного та суспільно-політичного життя району, діяльність органів виконавчої влади через залучення редакцій обласних газет, шляхом оновлення офіційного веб-сайту райдержадміністрації та використання носіїв зовнішньої реклами.

 

Фінансово - податкова діяльність

За підсумками 9 місяців 2018 року до Зведеного бюджету району надійшло доходів в сумі 141334,8 тис. грн проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшилися на 32704,7 тис. грн, або на 130,1 %. Надходження до місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб склали 46818,3 тис. грн Темп росту до рівня доходів одержаних за 9 місяців 2017 року складає 134,6%. Проти відповідного періоду 2017 року надходження податку збільшилися на 12024,5 тис. грн.

Ще одним джерелом по наповненню бюджету району є плата за землю, якої надійшло на суму 12541,2 тис. грн, що складає 136,7 % від фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року.

Єдиного податку надійшло 14119,2 тис. грн, у т. ч. єдиного податку з сільськогосподарських виробників надійшло 10718,1 тис. грн, єдиного податку з юридичних та фізичних осіб – 3401,1 тис. грн.

З урахуванням фактичного виконання Програми економічного та соціального розвитку за 9 місяців очікується надходження до Зведеного бюджету до кінця року 189295,2 тис. грн, виконання складе 111,4%.

За даними ДПІ загальна сума заборгованості зі сплати податків і зборів склала 4308,6 тис. грн, у т. ч. до місцевого – 3892,4 тис. грн. У порівняні з початком року заборгованість збільшилась на 803,1 тис. грн, у т. ч. до місцевого – 1177,6 тис. грн. У структурі податкового боргу найбільшу частку складають несплата поточних нарахувань юридичних осіб – 1581,1 тис. грн, або 36,7 % від загальної суми боргу, фізичні особи - підприємці –1355,3 тис. грн та громадяни – 1279,3 тис. грн.

За 9 місяців 2018 року до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів надійшло 233375,332 тис. грн доходів загального фонду. Власних та закріплених доходів надійшло у сумі 68903,305 тис. грн, або 80,74% до річних показників Програми. Проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшилися на 16959,09 тис. грн за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та внесення змін до Податкового законодавства України. До кінця поточного року планується отримати власних надходжень на суму 93490,3 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району без урахування трансфертів за 9 місяців поточного року надійшло 10938,640 тис. грн. Найбільша частка надходжень від загальної суми доходів належить власним надходженням бюджетних установ – 10686,173 тис. грн, річні показники Програми перевиконані в 3,3 рази. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1824,151 тис. грн, або в 1,2 рази. До кінця поточного року планується отримати власних надходжень на суму 12814,8 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району без урахування трансфертів у 2019 році очікується надходження у сумі  3602,9 тис. грн.

                                                                                                                                             тис.грн.

Надходження

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Очікуване 2018 р.

Доходи бюджету (без трансфертів)

29398,6

45377,5

61828,3

90348,3

106305,1

Трансферти з Держбюджету

65977,2

101554,1

13618,9

190393,3

227570,3

Видатки

93127,7

135292,8

191431,5

278522,7

  333886,9

 

Планові показники по видаткам на 2018 рік по зведеному бюджету району затвердженого розписом на рік з урахуванням змін у сумі 348183,8 тис. грн, фактичне виконання їх складає 224742,1 тис. грн, або 64,35 % до планових призначень з урахуванням змін.

 

 

 

Перелік актуальних проблемних питань розвитку

Нікольського району

№ з/п

Проблемне питання

Обґрунтування актуальності проблемного питання  

Шляхи вирішення

(заходи програми)

1

Закінчення робіт по проектам: «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа», «Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа», «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа", «Реконструкція харчоблоку комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа»

Покращення температурного режиму, покращення санітарних умов, умов перебування дітей, економія бюджетних коштів

Необхідне фінансування з обласного бюджету в сумі 46,0 млн. грн

2

Закінчення робіт по проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кальчик Володарського району Донецької області» (опорна школа)

Покращення температурного режиму, покращення санітарних умов, умов перебування дітей, економія бюджетних коштів

Необхідне фінансування з обласного бюджету в сумі 14,2 млн. грн

3

Закінчення робіт по проекту «Реконструкція системи водопостачання смт Нікольське»

Великі перебої з централізованим водопостачанням негативно впливають на життя та соціальне становище жителів селища

Необхідне фінансування з обласного бюджету в сумі 4,0 млн. грн

4

На рівні ГУ ДФС України не визначено механізм списання заборгованості, на якій розташовані захисні споруди, земля не обробляється, а нарахування здійснюються

На лінії зіткнення (в сірій зоні) нарахування здійснюються відповідно до правовстановлюючих документів, які належить підприємствам району, але земля не обробляється, в зв’язку з чим оплата податків і платежів не проводиться, але нарахування всіх обов’язкових платежів проходять в автоматичному режимі

Необхідно визначення механізму списання заборгованості платежів, які не повинні нараховуватися, у зв’язку з проведенням ООН ра рівні держави

5

Пачаток робіт по Володарській гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 по вул. Советській, 23, смт.Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація), реконструкція системи теплопостачання, технічне переоснащення котельні, реконструкція будівлі (розширення їдальні та актового залу), реконструкція пришкільної території

Покращення температурного режиму, покращення санітарних умов, умов перебування дітей, економія бюджетних коштів

Необхідне фінансування з ЄІБ на реалізацію ІІ б траншу в сумі 37,3 млн. грн

 

 

 

 

 

Цілі та пріоритети розвитку у 2019 році

Головна мета Програми – підвищення стандартів життя населення району шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціативи малого бізнесу та створення позитивного іміджу регіону.

Відповідно до затверджених стратегічних цілей розвитку області головними пріоритетами розвитку району у 2019 році визначено:

1. Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення:

підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва, стимулювання створення ними нових робочих місць;

продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів;

подальше впровадження енергозберігаючих заходів у всіх галузях матеріального виробництва, соціальної сфери та житловому секторі;

створення умов для ефективного розвитку аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності.

2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування:

подальша підтримка процесу об’єднання територіальних громад та забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися;

оптимізація процесу надання публічних послуг на місцях, в першу чергу, в новостворених об’єднаних територіальних громадах;

розроблення містобудівної документації на районному рівні.

3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб:

підвищення якості надання послуг та забезпечення рівного доступу населення до освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;

соціальна підтримка та реалізація державних гарантій громадян, які потребують особливої уваги та підтримки;

підтримка внутрішньо переміщених осіб та населення, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту;

забезпечення соціальних гарантій учасників АТО (ООС) та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС);

збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини регіону, патріотичне виховання населення.

 

4. Розбудова безпечного суспільства: 

ефективне вирішення питань, пов’язаних з екологічною безпекою району, впровадження природоохоронних заходів на засадах конструктивної взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та підвищення ефективності реагування на них; відновлення систем життєзабезпечення на територіях, що постраждали від надзвичайних ситуацій та бойових дій;

реалізація принципів верховенства права, створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку, запобігання та подолання проявів корупції;

реалізація ефективної регіональної інформаційної політики з метою підвищення відкритості і прозорості місцевих органів влади, налагодження діалогу з громадськістю щодо прийняття управлінських рішень, пов’язаних з інтересами різних соціальних груп.

Основними інструментами реалізації визначених завдань та досягнення поставлених цілей будуть:

заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми за ключовими напрямами діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

проекти регіонального розвитку, які:

відповідатимуть пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій  постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та Плані заходів на 2018-2020 роки з її реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733, а також у Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженій розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498, та Плані заходів з її реалізації у 2018-2020 роках, затвердженому розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90;

забезпечуватимуть підтримку добровільного об’єднання територіальних громад;

спрямовуватимуться на створення та розвиток інфраструктурних об’єктів;

районні цільові програми, розроблені та затверджені в установленому законодавством порядку.

 

 

                      Додаток 4  
                         
3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУРАЙОНУ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми
№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)
з/п
Зміст заходу Термін
виконан-
ня 
Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 
результат
Всього у тому числі за рахунок коштів:
Держав-
ного
бюджету
місцевих бюджетів підпри-
ємств
інших 
джерел
найменування показника значення показника
обласного
бюджету
районний (міський, селищний, сільський) бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення
3.1.1. Промисловий комплекс 
1.3. Заохочення структурних змін в економіці  1 Підготовка ділянок для видобування корисної копалини-зняття розривних порід I, IV квартал 2019 року ТОВ "УкрРосКаолін" 1700,0       1700,0   Кількість ділянок, м³ 85
2 Видобування лужного каоліну IІ, IІІ квартал 2019 року ТОВ "УкрРосКаолін" 3450,0       3450,0   Кількість, тис.т 150
3 Відновлення порушень гірничними роботами земель I, IV квартал 2019 року ТОВ "УкрРосКаолін" 1700,0       1700,0   загальна площа, га 0,15
          6850,0 0,0 0,0 0,0 6850,0 0,0    
3.1.2. Агропромисловий комплекс
Інші (Здійснення протиерозійних агротехнічних заходів) 1. Проведення оранки зябу поперек схилів та по горизонталях липень-листопад  с/г підприємства 3750,0       3750,0   Загальна площа, тис. га 15,0
2. Проведення безвідвальної обробтки грунту зі збереженням стерні  липень-листопад с/г підприємства 10000,0       10000,0   Загальна площа, тис. га 40,0
Інші (Підвищення продуктивного потенціалу грунтів) 1. Внесення мінеральних добрив під врожай сільськогосподарських культур 2019 року березень-травень с/г підприємства 45698,0       45698,0   Загальна площа, тис. га 2,3
2. Внесення органічних добрив під врожай сільськогосподарських культур 2019 року жовтень-листопад с/г підприємства 318,0       318,0   тис. тонн 53,0
  1. Знищення амброзії полинолистої шляхом висіву багаторічних трав квітень с/г підприємства 1500,0       1500,0   Загальна площа, тис. га 500,0
2. Знищення амброзії полинолистої шляхом застосування гербіцидів травень с/г підприємства 13313,0       13313,0   Загальна площа, тис. га 40,0
3. Знищення амброзії полинолистої шляхом низького багаторазового скошування до початку цвітіння карантинного бур'яну серпень-вересень с/г підприємства 1350,0       1350,0   Загальна площа, тис. га 4,5
4. Знищення амброзії полинолистої шляхом дискування полів після збирання озимих та ранніх ярих зернових культур липень-серпень с/г підприємства 5000,0       5000,0   Загальна площа, тис. га 25,0
Інші (Здійснення заходів із сортозміни та сортооновлення сільськогосподарських культур) 1. Впровадження у виробництво сортів озимих культур, адаптованих до природно-кліматичних умов регіону серпень-жовтень с/г підприємства 1000,0       1000,0   Загальна площа, тис. га 500,0
2. Впровадження у виробництво сортів ярих зернових культур (без кукурудзи), адаптованих до природно-кліматичних умов регіону квітень-травень с/г підприємства 900,0       900,0   Загальна площа, тис. га 300,0
Інші (Оновлення матеріально-технічної бази) 1 Придбання сільгосптехніки Протягом року Суб"єкти господарювання 5700,0       5700,0   кількість, од. 4
  в тому числі: комбайнів 3000,0       3000,0   кількість, од. 1
тракторів 2200,0       2200,0   кількість, од. 2
інша техніка 500,0       500,0   кількість, од. 1
    ВСЬОГО 11 заходів:     88529,0 0,0 0,0 0,0 88529,0 0,0    
3.1.3. Енергозабезпечення та енергоефективність
1.1.2. Забеспечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об"єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров"я 1 Утримання, ремонт об"єктів зовнішнього освітлення 2019 рік Селишна та сільські ради 1500,0     1320 180   Кількість  ламп, од.     1200
    ВСЬОГО     1500,0 0,0 0,0 1320,0 180,0 0,0    
3.1.4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці
1.2.2. Створити
позитивний для інвесторів
імідж регіону, провести
ребрединг з метою
посилення
міжрегіональних і
міжнародних зв'язків та
залучення інвестиційних
ресурсів
1 Організація та забезпечення перебування в Нікольському районі представників міжнародних організацій Протягом року Нікольська РДА, Нікольська райрада, структурні підрозділи РДА             кількість перебувань, од 3
2 Прийняття участі у форумах, презинтаціях економічного потенціалу та інвестиційних можливостей району. Протягом року Нікольська РДА, Нікольська райрада, структурні підрозділи РДА             кількість участій, од 4
3 Залучення представників міжнародних організацій в проведенні Дня Європи Протягом року Структурні підрозділи РДА             Кількість представників, од 3
    ВСЬОГО 3 заходи     0 0 0 0 0 0    
3.1.5. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
1.21. Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери 1 Сприяння залученню та ефективному використанню міжнародної технічної допомоги Протягом року структурні підрозділи РДА             Кількість  проектів, од 3
  2 Залучення  залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження  Протягом року Комунальні заклади Нікольської райради             Кількість  проектів, од 5
  3 Прийняття участі у семінарах, нарадах, форумах з питань залучення та реалізації проектів в рамках міжнародної технічної допомоги, державного та обласного бюджету Протягом року Структурні підрозділи РДА             Кількість заходів, од 4
1.2.2. Створити
позитивний для інвесторів
імідж регіону, провести
ребрединг з метою
посилення
міжрегіональних і
міжнародних зв'язків та
залучення інвестиційних
ресурсів
1 Забезпечення оновлення інтерактивної карти відновлення та розбудови по Нікольському району Протягом року Відділ економіки Нікольської РДА, структурні підрозділи РДА             кількість оновлень, од 12
    ВСЬОГО 4 заходи     0 0 0 0 0 0    
3.1.6.Дорожньо-транспортний комплекс
Інші (Відновлення пошкоджених об"єктів дорожньої інфраструктури) 1 Ремонт та благоустрій автобусних зупинок Протягом року Селищна та сільські ради 100     100     кількість,од 20
2 Нанесення дорожньої розмітки на дорожнє покриття Протягом року Селищна та сільські ради 107     107     км 14
    Всього 2 заходи     207,0 0,0 0,0 207,0 0,0 0,0    
3.1.7. Житлове господарство та комунальна інфраструктура
1.1.2  Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери освіти, охорони  1 Поточний ремонт житлового фонду 2019 рік Селищна  та сільськи  ради 500,0         500,0 кількість будинків, од 2
2 Встановлення вузлів обліку  теплової енергії в в 5 багатоповерхових будинках  комунальної форми власності  с. Асланове 219 рік Касянівська сільська рада 100,0     100,0     кількість будинків, од 5
3. Забезпечення реалізації заходів з капітального ремонту та реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства 2019 рік Селищна  та сільськи  ради                
3.1. Буріня свердловин, та  їх комплектування нансосним обладнанням та системой управління  і захисту  2019 рік Селищна, сільськи  ради та комунальні  підприємства 2200,0     1100,0   1100,0 кількість будинків, од 4
3.2. Ремонт водопровідної мережі з використанням  сучасних  матеріалів 2019 рік Селищна, сільськи  ради та комунальні  підприємства 900,0     200,0   700,0 кількість, км 7
3.3. Ремонт насосного обладнання станцій  керування  на   модулі GSM 2019 рік Селищна, сільськи  ради та комунальні  підприємства 200,0     200,0     кількість, од 6
3.4. Придбання  насосного обладнання та матеріалів для  усунення  аварійних ситуацій 2019 рік Селищна, сільськи  ради та комунальні  підприємства 170,0       170,0   кількість, од 4
4. Благоустрій територій населених пунктів 2019 рік Селищна  та сільськи  ради                
4.1. Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства (комунального значення). Поточний  ремонт доріг комунальної власності  2019 рік Селищна  та сільськи  ради 6600,0     6600,0     кількість, тис.м2 23
4.2. Утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення 2019 рік Селищна  та сільськи  ради 1500,0     1320,0   180,0 кількість, км. 6
4.3. Утримання зелених насаджень загального користування 2019 рік Селищна  та сільськи  ради 275,0     275,0     кількість,од 1700
4.4. Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та фінансування робіт з інветаризації земельних ділянок під кладовища 2019 рік Селищна  та сільськи  ради 258,0     258,0     кількість, од. 43
4.5. Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних звалищ 2019 рік Селищна  та сільськи  ради 1275,0     765,0   510,0 кількість, м3 1200
4.6. Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків 2019 рік Селищна  та сільськи  ради 850,0     850,0     кількість, од. 30
4.7. Боротьба з карантинними рослинами 2019 рік Селищна  та сільськи  ради 208,5     208,5     кількість, тис.м2 72
4.8. Інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені вище 2019 рік Селищна  та сільськи  ради 100,0     100,0     Відсоток виконання заходів, % 100
    Всього 14 заходів     15 136,5 0,0 0,0 11 976,5 170,0 2 990,0    
3.1.8. Житлове будівництво
Інші (Регіональна програма житлового будівництва на 2019 рік по Нікольському району) 1 Житлове будівництво Протягом року Нікольський район 2900,0         2900,0    
    ВСЬОГО 1 захід     2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2900,0    
3.1.9. Розвиток підприємницького середовища
Інші (Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста) 1. Забезпечення проведення моніторингів стану роботи центру надання адмінистративних послуг в районі Щоквартально Відділ економіки Нікольської РДА             Кількість  послуг,од. 4470
2. Висвітлення діяльності центру надання адмінистративних послуг Нікольської РДА (прийняття нормативно-правових актів, взаємодія субєктів надання адмін.послуг) в засобах масової інформації 2019 Центр надання адмін. послуг Нікольської РДА              Кількість інформацій, од. 60
3. Залучення підприємців району для створення позитивного іміджу бізнесового середовища . Надання інформаційної допомоги суб"єктам підприємницької діяльності у сфері оподаткування, земельних питань, трудового законодавства, охорони праці тощо  Постійно Нікольське відділення Мангуської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, Нікольський районний центр зайнятості, відділ ГУ Держгеокадастру у Нікольському районі, координаційна рада з питань розвитку підприємництва             Кількість осіб 100
Інші (Надавати фінансово-кредитну підтримку субєктам малого та середнього підприємництва) 1. Передача міжбюджетних трансфертів на суми співфінансування заходів щодо фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва 2019 Нікольська РДА 600,0     600,0     Кількість осіб 4
2. Кредитна підтримка та розвиток перспективних форм кредитування малого підприємництва (за зверненням) 2019 Банківські установи Нікольського району             Кількість осіб 6
3. Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи клієнтів служби зайнятості в районі з метою започаткування або відновлення розширення власного бізнесу 2019 ПОУ району, центр зайнятості 100,0         100,0 Кількість осіб 3
    ВСЬОГО 6 заходів     700,0 0,0 0,0 600,0 0,0 100,0    
3.1.10. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів
Інші 1. Сприяння відкриттю об'єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутових послуг (за рахунок нового будівництва, відновлення роботи законсервованих об’єктів, оренди приміщень тощо) 2019 СПД району 900,00       900,00   кількість магазинів, од; торгівельна площа, м²; кількість робочих місць, од 5                                                                               400                                                                                                               20
2. Підвищення ефективності роботи підприємств за рахунок реконструкції, модернізації, технічного переоснащення, приведення у відповідність вимогам сучасного дизайну 2019 СПД району 150,00       150,00   кількість магазинів, од                                        кількість ресторанів, од 5                                         1 
3. Сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів без стаціонарної торговельної мережі 2019 СПД району 200,00       200,00   кількість населених пунктів, од;    кількість на тиждень, од 5                                                 1 
4. Проведення ярмаркових заходів та виставок-продажу товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції  2019 РДА, управління АПР, СПД, домогосподарства 180,00       180,00   кількість ярмаркок, виставок-продажі, од 52
5. Створення сприятливих умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до обєктів торгівлі та сфери обслуговування 2019 СПД району 12,00       12,00   кількість  пандусів, од 3
6. Розміщення в засобах массової інформації, на веб сайті райдержадміністрації, публікацій по підвищенню інформованості населення з питань захисту прав споживажів  2019 Держпродспожив служба у Нікольському районі 1,00       1,00   Кількість публікацій, од 4
    ВСЬОГО 6 заходів     1443,00 0,00 0,00 0,00 1443,00 0,00    
3.1.11. Ринок праці. Зайнятість населення
Інші (Розширити спроможність центрів зайнятості регіону здійснювати моніторинг стану ринку праці, підготовку та перекваліфікацію населення 1 Проведення  роботи по збільшеню кількості наданих вакансій  до центру зайнятості Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             Кількість вакансій,од 640
2 Працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця за сприянням державної служби зайнятості Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             Кількість працевлаштова-них, од 590
3 Забезпечення працевлаштування безробітних на нові робочі місця за рахунок компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             Кількість працевлаштова-них, од 50
4 З метою розширення можливостей  щодо забезпечення зайнятості громадян, організація громадських  та інших робіт тимчасового характеру.  Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             Кількість працевлаштова-них, од 300
5 Для забезпечення конкурентоспроможності, з урахуванням ситуації на ринку праці здійснення профпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             кількість осіб 240
6 Видача ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці. Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             Кількість , од 2
7 Підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями  Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             Кількість заявок,од 2
8 Забезпечення системної роботи щодо орієнтації безробітних громадян на розширення бізнес-мислення, організації власної справи, залучення до участі у грантових програмах різної направленості Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             Кількість, осіб  6
9 Забезпечення комплексного підходу профорієнтації молоді, у т.ч.учнівської та студентської шляхом розширення кола соціального партнерства ( робота з молодіжними центрами, дистанційне спілкування тощо) Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             охоплення учнів, %                   100  
Інші (Розробити та реалізувати регіональну політику щодо створення робочих місць для ВПО, передусім, для жінок) 1 Компенсація внутрішньо переміщеній особі фактичних транспортних витрат на переїзд Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             Кількість осіб 1
2 Компенсація внутрішньо переміщеній особі витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             Кількість осіб 1
3 Забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб за рахунок компенсації роботодавцю витрат на оплату праці Протягом 2019 року Нікольський РЦЗ             кількість осіб 4
     ВСЬОГО 12 заходів      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування
3.1.12. Формування спроможних територіальних громад
Інші (Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню) 1. Організаційна допомога новоствореним об’єднаним громадам Потягом року Нікольська РДА, об`єднані територіальні громади 0,0 0 0 0 0 0 Кількість зустрічей, од 6
2. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо переваг та перспектив добровільного об’єднання, поширення інформації про розвиток та інвестиційну привабливість об’єднаних територіальних громад   Потягом року Нікольська селищна, сільські ради 10,0 0 0 10,0 0 0 Кількість публікацій, од 30
Інші (Впроваджувати галузеві реформи децентралізації шляхом встановлення розподілу обов’язків, ресурсів інституційних механізмів надання послуг в умовах децентралізації шляхом забезпечення технічної підтримки та програм підвищення кваліфікації службовців, що будуть підтримані державними і міжнародними партнерами) 1.  Професійна підготовка посадових осіб місцевого самоврядування в новостворених громадах Протягом року Нікольська селищна, сільські ради 0,0 0 0 0,0 0 0 Кількість, осіб 20
2. Залучити працівників органів місцевого самоврядування, депутатів, органів самоорганізації населення до участі в семінарах, нарадах, тренінгах з питань впровадження реформ децентралізації  Протягом року Нікольська РДА, селищна, сільські ради 25,0 0 0 25,0 0 0 Кількість осіб/кількість заходів                       60  /   7
Інші (Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях) 1. Створення ЦНАП в новоствореній Кальчицькій громаді  Протягом року Сільська рада 1500,0 0 0 1500,0 0 0 кількість робочих місць 4
2. Ремонт та реконструкція приміщень під розміщення органів влади Протягом року Кальчицька сільська рада 1500,0 0 0 500,0 0 1000,00 кількість примищень / кількість м2                 12    /      650
3. Надання якісних публічних послуг Протягом року Нікольська РДА, селищна, сільські ради             Кільокість видів послуг / кількісьть суб`єктів  84      /    5500
4. Створення віддалених робочих місць з обслуговування населення  Протягом року Нікольська РДА, селищна, сільські ради 130,0 0 0 130,0 0 0 кількість місць/кількість  населення                           5     /      2000
    Всього 8 заходів     3165,0 0,0 0,0 2165,0 0,0 1000,0    
3.1.13.Впровадження заходів територіального планування
Інші (Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному міцненню) 1. Розроблення містобудівної документації                    
1.1 Розроблення (оновлення, внесення змін) генеральних планів населених пунктів, у тому чіслі сіл Малоянисоль, Катеринівка, Труженка, Шевченко, Первомайське, Перемога, Новокраснівка, Малинівка,          Зелений Яр 2019 сільські ради 300,0     300,0     Кількість розроблених проектів, од 9
1.2 Розроблення планів зонування населених пунктів, у тому чіслі сіл Малоянисоль, Катеринівка, Труженка,Шевченко,Первомайське, Перемога, Новокраснівка, Малинівка,    Зелений Яр     200,0     200,0     Кількість розроблених проектів, од 9
1.3 Розроблення детальних планів територій, у тому чіслі для будівництва окремих об'єктів торгівлі та обслуговування приватної форми власності     20,0       20,0   Кількість розроблених проектів, од 3
Інші (Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях) 1 Створення та розвиток містобудівного кадастру                    
1.1 Створення інфраструктури геопросторових даних,  у тому числі:                    
1.1.1. Створення (оновлення) цифрової топографічної основи території об'єднаних територіальних громад, як окремих частин районус.Новоянисоль, с-ще Лісне     630,0     630,0     кількість проектів, од; загальна площа, га 1                               550 
1.1.2. Створення (оновлення) цифрової топографічної основи с.Новоянисоль, с-ще Лісне     60,0     60,0     кількість проектів, од; загальна площа, га 2                                  200
1.2 Заходи з навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі містобудування     20,0     20,0     Кількість осіб 1
2 Інші заходи просторового планування                     
2.1 Розроблення проекту реконструкції парку в с.Тополине     60,0     60,0     Кількість , од 1
    ВСЬОГО 7 заходів:     1290,0 0,0 0,0 1270,0 20,0 0,0    
3.1.14. Розвиток земельних відносин
Інші (Надавати допомогу та підтримку процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню) 1. Встановлення меж населених пунктів 2019 Організації, які мають відповідну ліцензію 819,8 0,0 0,0 819,8 0,0 0,0 кількість населених пунків, од;     Загальна площа, га 6                                    1813,5 
2. Проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів 2019 Організації, які мають відповідну ліцензію 1531,8 0,0 0,0 1531,8 0,0 0,0 кількість населених пунків, од;    загальна площа, га 35                                6080,3
Інші (Проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення )  1 Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки 2019 Організації, які мають відповідну ліцензію 60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 кількість  звітів, од;  загальна площа, га 15                     300
Інші (Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності: - несільськогосподарського призначення, в межах населених та за межами населених пунктів) 1 Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності: - несільськогосподарського призначення, в межах населених та за межами населених пунктів 2019 Організації, які мають відповідну ліцензію 350,0 0,0 0,0 100,0 50,0 200,0 кількість  звітів,од; кількість проектів , од; загальна площа, га 40                                50                                        35 га
Інші (Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності:                                                     - сільськогосподарського призначення;                                    - земель водного фонду в межах населених та за межами населених пунктів) 1 Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності:   - сільськогосподарського призначення;                      - земель водного фонду в межах населених та за межами населених пунктів 2019 Організації, які мають відповідну ліцензію 250,0 0,0 0,0 0,0 50,0 200,0 кількість звітів,од;  кількість проектів , од; загальна площа, га 100                   20                           500 га
Інші (Передача земельних ділянок у власність громадян) 1 Передача земельних ділянок у власність громадян 2019 Організації, які мають відповідну ліцензію 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 кількість проектів , од; загальна площа, га 80                           100,0
Інші (Виготовлення документації із землеустрію для надання земельних ділянок учасникам АТО) 1 Виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО 2019 Організації, які мають відповідну ліцензію 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 кількість  проектів землеустрою, од; загальна площа, га 20                                   40,0 
Інші (Рекультивація порушених земель Малоянисольської сільської ради) 1 Рекультивація порушених земель Малоянисольської сільської ради 2019 ТОВ "УкрРосКаолін" 12,3       12,3   кількість порушених земель,га 0,09
    ВСЬОГО  8  заходів     3423,9 0,0 0,0 2451,6 142,3 830,0    
3.1.15. Розвиток громадянського суспільства
Інші ( Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті) 1. Надання методичної, консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань розвитку громадянського суспільства Протягом  2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, громадські об’єднання (за згодою) 0 0 0 0 0 0 Кількість нарад, од 4
2. Розробка районого плану заходів щодо реалізації у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україніна 2016-2020 роки   листопад-грудень 2019  року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, громадська рада при райдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 кількість заходів, од 1
3. Створення сприятливих умов для самоорганізації населення та створення ОСББ в Нікольському  районі Протягом  2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, відділ  ЖКГ, сектор архітектури та містобудування райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, громадські об’єднання (за згодою) 0 0 0 0 0 0 Кількість круглих столів, консультаій, од 4
  4. Забезпечення проведення  публічних консультацій з громадськістю з  актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку району Протягом 2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад, громадські об’єднання (за згодою) 0 0 0 0 0 0 кількість за потребою
  5. Залучення громадськості до обговорення суспільно значущих питань, що вносяться на розгляд засідань сесійї районної ради, колегії районної державної адміністрації  Протягом 2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, громадська рада при райдержадміністрації, громадські об’єднання (за згодою) 0 0 0 0 0 0 Кількість консультацій за потребою
  6. Проведення соціологічних досліджень із соціально значущих питань для району Протягом 2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, громадська рада при райдержадміністрації, громадські об’єднання (за згодою) 1,0 0 0 1,0 0 0 Социалогічні дослідження 4
  7. Організація методолгічної та інформаційної підтримки  щодо створення громадських формувань Протягом 2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 Круглі столи, консультаії 6
  8. Проведення структурними підрозділами райдержадміністрації «Днів відкритих дверей» за проблематикою взаємодії з громадськістю II,IV кв. 2019 року Структурні підрозділи районної державної адміністрації 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведення зустрічей 2
  9. Сприяти розвитку волонтерської та благодійної діяльності у сфері соціальної допомоги, підтримки та реабілітації, соціальної профілактики, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного середовища; Протягом 2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації за відповідними напрямками,  Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КЗ «Нікольський районний центр ПМСД», виконкоми селищної, сільських рад, громадські об’єднання (за згодою) 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 Створення буклетів 100
  10. Проведення засіданнь Круглого столу за темою : " Розвиток громадянської освіти" Протягом 2019 року Відділ освіти, відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації, ІГС 0 0 0 0 0 0 Участь у нарадах представників ІГС 4
11. Сприяти підвищенню професійного рівня посадових осіб та представників ІГС у формуванні та реалізації регіональної політики Протягом 2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації 0,3 0 0 0,3 0 0 Семінари тренінгі  4
12. Підготовка та публікація щорічного звіту  про стан розвитку громадянського суспільства в районі грудень 2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 Публікація щорічного звіту   1
  13. Забезпечення діяльності громадської ради при Нікольській районній державній адміністрації Протягом року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації  0 0 0 0 0 0 Кількість засідань  4
14. Проведення заходів з відзначення в районі державних свят, історичних, пам’ятних дат, визначних подій району з широким залученням громадськості  до їх організації та проведення  Протягом року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації  25,0 0 0 25,0 0 0 Кількість заходів  45
15. Створення районної програми розвитку громадського суспільства У Нікольському районі на 2019-2021 роки ІІІ кварта 2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації  0 0 0 0 0 0 Програма  1
16. Створення положення про бюджет участі у Нікольському районі  І-ІІ квартал 2019 року Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації  0 0 0 0 0 0 Положення 1
    Всього 16 заходів     26,8 0,0 0,0 26,80  0,0 0,0    
Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО
3.1.16. Соціальний захист населення
Інші (Сприяти пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади) 1. Забезпечити  роботу  "мобільного соціального офісу" згідно затвердженого графіку із залученням спеціалістів інших управлінь, відділів та організацій району. 2019 Начальники відділів УСЗН 23,7     23,7     кількість виїздів 27
2. Забезпечити своєчасне перерахування компенсаційних виплат за проїзд пільгової категорії населення у приміському транспорті на ТОВ "Володарськавто" за рахунок місцевого бюджету 2019 Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг УСЗН 148,4     148,4     кількість осіб 2000
3. Забезпечити виплату компенсації витрат за проїзд автомобільним, залізничним або водним транспортом громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок місцевого бюджету 2019 Відділ персоніфікованого обліку
отримувачів пільг УСЗН
50,0     50,0     кількість осіб 10
4. Забезпечення фінансової підтримки інститутів громадського суспільства соціального спрямування на реалізацію програм (проектів) 2019 Управління соціального захисту населення 270,0     270,0     кількість, од 2
Інші (Формувати компетенції місцевих органів виконавчої влади щодо їх ролі у процесі організації та надання соціальних послуг на рівні спроможної громади (роз’яснювальна робота, тренінги) 1.  Вести роз'яснювальну роботу та систематично висвітлювати роботу територіального центру з питань соціального захисту пільгової категорії населення  в районній газеті Заря Приазовья" та на WEB-сторінці у мережі FACEBOOK.  2019 Територіальний центр  надання соціальних послуг             кількість, од 60
2. Висвітлювати в районній газеті питання стосовно трудових відносин та змін в законодавстві.  2019 Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість, од 3
3. Проведення семінарів, нарад, круглих столів з залученням профспілок підприємств, установ, організацій з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та соціально трудових відносин. 2019 Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість, од 2
4. Постійно висвітлювати роботу управління соціального захисту населення з питань соціального захисту в районній газеті “Заря Приазовья”. 2019 Начальники відділів УСЗН             кількість, од 28
Інші (Створювати заклади/ соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади) 1. Розробка проектно-кошторисної документації проекту "Соціальний офіс" 2019 Управління соціального захисту населення 300,0                       300,0      кількість, од 1
Інші (завдання та заходи щодо вирішення нагальних проблем роботи управління с оціального захисту населення та територіального центру надання соціальних послуг) 1. Соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 2019 Начальники відділів УСЗН             кількість осіб 2
2 Виявлення бездомних громадян в районі та забезпечення їх тимчасово житловим приміщенням. 2019 УСЗН,
територіальний центр надання соціальних послуг
            кількість осіб 2
3 Збільшення контингенту та видатків на виплату субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу та твердого побутового палива. 2019 р. Відділ надання житлових субсидій
УСЗН
58889,43 58889,43         кількість сімей 4770
4 Збільшення контингенту та видатків на виплату державної соціальної допомоги відповідно до чинного законодавства 2019 р. Відділ грошових виплат та компенсацій, відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат
УСЗН
45170,5 45170,5         кількість сімей 2572
5 Підтримувати в актуальному стані базу даних отримувачів усіх видів допомог. Продовжувати роботу в єдиній системі обміну електронними документами.   Проводити роботу по захисту накопиченої інформації. Забезпечення програмного комплексу "Криптосервер" 2019 р. Відділ грошових виплат та компенсацій УСЗН, відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг УСЗН 1,0 1,0         кількість, од 6
6 Забезпечення своєчасного надання пільг ветеранам війни, праці,  громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим пільговикам. 2019 р. Відділ персоніфікованого обліку
отримувачів пільг УСЗН
8200,0 8200,0         кількість осіб 7800
7 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни* 2019 р. Відділ персоніфікованого обліку
отримувачів пільг УСЗН
10,4   10,4       кількість осіб 10
8 Пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи* 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 94,0   94       кількість осіб 128
9 Виплата разової допомоги постраджалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 47,5   47,5       кількість осіб 63
10 Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок, транспортне обслуговування* 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 2,8   2,8       кількість осіб 7
11 Забезпечити своєчасне  призначення та виплату пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу особам з інвалідністю по зору*.  2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 11,1   11,1       кількість осіб 5
12 Забезпечення  санаторно-курортними путівками згідно висновків медичних закладів інвалідів війни, ветеранів війни, осіб прирівняних до ветеранів війни. 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 8,0     8,0     кількість осіб 1
13 Забезпечення  санаторно-курортними путівками згідно висновків медичних закладів осіб з інвалідністю та захворюванням хребта та спинного мозку. 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 44,2 44,2         кількість осіб 4
14 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб з інвалідністю загального захворювання та із захворюванням спинного мозку у санаторіях підвідомчих Міністерству соціальної політики України 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 124,6 124,6         кількість осіб 17
15 Виплата одноразової грошової допомоги ветеранам війни до 5-го травня  30.09.2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 976,4 976,4         кількість осіб 828
16 Забезпечити надання грошової допомоги замість санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю в наслідок війни по Постанові КМУ 785 від 17.06.2004 р. 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 5,8 5,8         кількість осіб 14
17 Забезпечити надання грошової допомоги замість санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю загального захворювання  та з дитинства по Постанові КМУ 150 від 07.02.2007 р. 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 0,2 0,2         кількість осіб 1
18 Забезпечення осіб з інвалідністю, що потребують  засоби індивідуального пересування та протезно-ортопедичні вироби згідно з рекомендаціями лікарсько-консультаційної комісії шляхом укладання тристоронніх двосторонніх договорів із заводами-виробниками. 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 500,0 500,00         кількість осіб 67
19 Підтримка в актуальному стані Централізованого банку з проблем інвалідності ЦБІ 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН             кількість од. 1
20 Організація направлення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до реабілітаційних установ  2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 16,0 16,0         кількість осіб 1
21 Облаштування елементами доступності (пандусів, з'їздів з поручнями тощо) лікувально-профілактичних закладів, установ, організацій загального відвідування, аптек та закладів освіти району. 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 25,0     25,0     кількість од. 2
22 Здійснення своєчасних нарахувань для отримання щомісячних компенсаційних виплат на харчування та щорічних компенсаційних виплат на оздоровлення для громадян та дітей, постраждалих внаслідок ЧАЕС та контроль за своєчасним наданням розрахунків по компенсаційним виплатам підприємствами.  2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 533,3 533,3         кількість осіб 153
23 Забезпечити громадян та дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортними путівками, які потребують лікування за висновками медичних закладів. 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 80,6 80,6         кількість осіб 11
24 Надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам та особам з інвалідністю  2019 р.   21,1 21,1         кількість осіб 27
25 Здійснювати аналіз стану виплати заробітної плати та легалізацією робочих місць на підприємствах та установах району. Проведення щомісячного моніторингу щодо виплати  заборгованості заробітної плати. 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 12
26 Забезпечення контролю за станом виконання заходів Генеральної, Територіальної та Районної  угод, заходів Державної цільової соціальної програми 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 4800%
27 Здійснювати аналіз створення нових робочих місць на підприємствах району. 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 70
28 Забезпечувати своєчасне і якісне проведення атестації робочих місць працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці та одержанням підприємствами дозволу Держпраці щодо початку робіт із шкідливими умовами праці. 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН, керівники підприємств, Мангушське об`єднане управління Пенсійного фонду України у Донецькій області             кількість од. 21
29 Забезпечити здійснення соціального діалогу та функціонуванню тристоронньої соціально-економічної ради. 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 1
30 Забезпечити здійснення укладання територіальної угоди та її виконання. 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 1
31 Організація забезпечення роботи ради з безпечної життєдіяльності, проведення семінарів та нарад з питань охорони праці за участю керівників та спеціалістів з охорони праці підприємств району. 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 2
32 Сприяти підвищенню рівня оплати праці. 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 12
33 Контроль за ходом виконання затверджених графіків погашення заборгованості із ЄСВ 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 14
34 Забезпечення проведення попереджувальних заходів (тимчасової комісії з питань заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, моніторингу колективних звернень громадян з питань порушення законодавства про працю та охорону праці); 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 36
35 Забезпечити виконання заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. 2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 20
36 Поліпшення соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних тудових спорів, страйків та актів протесту, сприяння своєчасному їх вирішенню.     2019 р. Відділ з питань трудових відносин та кадрово-правової роботи УСЗН             кількість од. 125
37 Забезпечити систематичну підтримку оргтехніки управління у робочому стані. 2019 р. Головний спеціаліст з питань обслуговування програмних продуктів УСЗН 160,0                      100,0               60,0   кількість од. 15
38 Спільно з селищною та сільськими радами, ветеранськими організаціями вести роботу по виявленню одиноких  осіб похилого віку,  осіб з інвалідністю та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, в тому числі внутрішньо перемішених осіб, для надання їм  соціальних послуг,  натуральної та грошової допомоги (до 1700 осіб). 2019 р. Територіальний центр  надання соціальних послуг             кількість осіб 1700
39 Продовжити впровадження платних соціальних послуг, розширення їх переліку та збільшення кількості одержувачів цих послуг в відділеннях територіального центру  2019 р. Територіальний центр  надання соціальних послуг             кількість осіб 810
40 Забезпечити організацію комплексного надання соціальних послуг  особам похилого віку, особам з інвалідністю та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, в тому числі внутрішньо перемішеним особам, за місцем їх проживання (в усіх населених пунктах району), використовуючи мультидисциплінарну команду територіального центру.  Щотижня 2019 р. Територіальний центр  надання соціальних послуг             кількість од. 48
41 Продовжити облаштування та благоустрій приміщень та території відділення стаціонарного догляду  для постійного проживання – Будинку ветеранів „Добрі серця” Нікольського територіального центру надання соціальних послуг. 2019р. Територіальний центр  надання соціальних послуг 200,0         200,0 кількість осіб 30-60
42 Придбати автомобіль  для життєдіяльності  відділення стаціонарного догляду для постійного проживання – Будинку ветеранів „Добрі серця” в с.Темрюк. 2019 р. Територіальний центр  надання соціальних послуг 400,0         400,0 кількість од. 1
43 Удосконалювати впровадження  послуги  - соціальна адаптація  "Університет третього віку" для пенсіонерів та ветеранів (додатково відкрити 1 (один) факультет) розширити його матеріально - технічну базу. І, ІІ, Іквартали     2019 р. Територіальний центр  надання соціальних послуг 15,0         15,0 кількість осіб 100
44 Відповідно до доручення Президента України про відзначення Міжнародного дня людей  похилого віку та Дня ветерана визначити та реалізувати мережу заходів щодо підготовки та відзначення цих свят. Вересень - жовтень      2019 р. Територіальний центр  надання соціальних послуг 22,0         22,0 кількість од. 4
45 Організувати та провести заходи у зв’язку з відзначенням Міжнародного дня інвалідів. Листопад - грудень 2019 р. Територіальний центр  надання соціальних послуг 5,0         5,0 кількість од. 2
46 З метою покращення матеріально-технічної бази територіального центру та умов праці його працівників придбати оргтехніку, необхідне медичне обладнення та медикаменти,  офісні меблі; велосипеди, спецодяг, взуття та концелярьські товари. 2019 р. Територіальний центр  надання соціальних послуг 110,0         110,0 кількість од. 16
47 Вести особистий прийом громадян в територіальному центрі та за місцем їх проживання;  Щотижня    2019 р. Територіальний центр з надання соціальних послуг             кількість осіб 1200
48 Постійно підтримувати в актуальному стані базу одиноких отримувачив соціальних послуг в АІС "Наша сім`я"   2019 р. Територіальний центр  надання соціальних послуг             кількість од. 1
49 Надання матеріальної допомоги онкохворим та тяжкохворим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 50,0     50,00     кількість од. 20
50 Визначення потреб населення  у наданні соціальних послуг в районі лютий 2019 березень 2019 Управління соціального захисту населення, Територіальний центр  надання соціальних послуг             кількість осіб 4
51 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку 2019 Відділ персоніфікованого обліку
отримувачів пільг УСЗН
144,2     144,2     кількість осіб 93
    ВСЬОГО 60 заходів     116660,2 114563,1 165,8 1119,3 0,0 812,0    
3.1.17. Підтримка сім'ї, дітей та молоді
Інші (Сформувати у молоді аудиту безпеки, підвищити правову культуру)

1. Проведення тренінгових занять та секцій з залученням спеціалістів щодо зазначенної тематики.Організація а проведення заходів з залученням дітей та молоді.Придбання грамот та призів для нагородження  Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 51,0     8,0 8,0 35,0 Кількість, осіб 305
Інші (Посилити  профілактику правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань , правової культури та правової поведінки молоді) *1 Виготовлення поліграфічних виробів (буклетів, брошур, календарів з правої тематики).Розповсюдження інформаційних листівок та буклеті в в ЗНЗ району. Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 13,0         13,0 кількість поліграфічних виробів, од 100
Інші (Підвищити правову обізнаність та правову культуру молоді) 1 Створення належних умов для самореалізації молодих людей, задоволення потреб у змістовному дозвідлі. Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 4,0         4,0 Кількість, осіб 120
Інші (Сприяти формуванню патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді) 1 Проведення круглих столів,семінарів.  Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2,5         2,5 Кількість, осіб. 200
Інші (Сприяти формуванню у молоді громадянської свідомості і національної гідності)  1 Заходи до Дня Гідності і Свободи. Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 5,0       2,0 3,0 кількість, осіб 160
Інші (Підтримати реалізацію молодіжних програм та ініціатив, спрямованих на розв'язання актуальних  власних проблем) 1 Проведення місцевих конкурсів з визначення программ (проектів,заходів)розроблених громадьськими організаціями для виконання (реалізації) яких надаеться фінансова підтримка. I півріччя 2018 року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 16,0     16,0     кількість, осіб 100
Інші (Бюджетне оздоровлення молоді від 14 років, збільшення активності молодих людей. Заохочення обдарованної молоді. Популярізація національних традицій та патріотичного настрою молоді. Проведення різноманітних конкурсів та фестивалів.) 1 Створення наметових таборів для відпочинку та дозвілля молоді. Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 10,0     10,0     кількість, осіб 100
Інші (Сприяти підтримці молодіжного громадського руху ) 1 Проведення заходу до Дня молоді I півріччя 2018 року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 6,0         6,0 кількість, осіб 100
Інші (Сприяти забезпеченню підвищення рівня здоров’я молоді ) 1 Проведення інформаційно-просвітницької кампанії до Всесвітніх та Міжнародних днів: боротьби з турберкульозом, тютюнопалінням, наркоманією, зі СНІДом (виготовлення листівок, буклетів тощо) Протягом року Відділ у справах сім'ї, мооді та спорту райдержадміністрації 2,0         2,0 кількість, осіб 500
Інші (Надавати якісні соціальні послуги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах,  сприяти формуванню навичок самостійно долати труднощі,  сприяти формуванню відповідального ставлення до оточуючих, відповідальної громадської позиції, сприяти  формуванню навичок відповідального батьківства (планується охопити 100% сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах)) 1 Покращення матеріально-технічної бази районого центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (заробітня плата,комунальні послуг) Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації , ЦСССДМ 744,3     744,3     кількість, осіб 4
Інші (Сприяти соціальній підтримці дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, організації змістовного дозвілля у вільний від навчання час, профілактиці негативних проявів у дитячому, дідлітковому та молодіжному середовищі. Можливість збільшити кількість дітей, які отримують якісні послуги з оздоровлення та відпочинку до 50% 1 Організація відпочинку та оздоровлення дітей, молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації , РВО, ССД, ЦСССДМ 620,0     500,0   120,0 кількість, осіб 88
2 Часткове відшкодування вартості путівокдитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім"ях з дітьми Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації  300,0   75,0 75,0   150,0 кількість, осіб 50
3 Організація роботи святкового дитячого майданчика до Дня захисту дітей "На крилах літа" Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації  6         6 кількість, осіб 500
Інші (Посилити профілактичну роботу з усіма категоріями населення) 1 Проведення акції "16 днів проти гендерного насильства". Розповсюдження просвітницьких матеріалів 9листівок, плакати) у рамках формування в суспільстві толерантності, культури миру, нететпимості до проявів дискримінації по відношенню до жінок. Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації  2,5         2,5 кількість, осіб 800
Інші (Сприяти підвищенню обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в різні ситуації торгівлі та експлуатації людей.) 1 Розміщення інформаційної продукції ( листівки, буклети) з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми.Проведення різноманітних інформаційно - просвітницьких акцій (лекції, бесіди, тренінги) з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2,0         2,0 кількість, осіб 300,0
Сприряти  підвищенню ролі жінок у суспільно-політичному житті 1 Проведення заходів,акцій,спрямованих на підвищення ролі жінок у суспільно політичному житті  Протягом року Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 12,0         12 кількість, осіб 360
    ВСЬОГО 16 заходів     1796,3 0,0 75,0 1353,3 10,0 358,0    
                         
3.1.18. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3.4.1. Надавати соціальне житло та соціальні гуртожитки для ВПО, дітей сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування
1 Придбання впорядковане житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 2019 рік Нікольська селищна рада, Касянівська сільська рада, Служба у справх дітей. 460   230 230     кількість одиниць 2
    Всього 1 захід     460   230 230        
3.1.19. Освіта
Інші (громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації) 1 Створення опорних навчальних закладів освіти та їх філій для формування власної ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації 400,000     400,000     опорних навчальних закладів кількість 2
Інші (нове українське середовище) 1 Виготовлення проектно-кошторисної документації до проекту  "Капітальний ремонт котельні КЗ "Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області " Протягом року Комунальний заклад “Кальчицька загальноосвіт
ня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області”
170,000     170,000     одиниця 1
2 Виготовлення проектно-кошторисної документації до проекту  "Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям на території КЗ "Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області " Протягом року Комунальний заклад “Кальчицька загальноосвіт
ня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області”
60,000     60,000     одиниця
3 На виконання робіт по укладенню штучного покриття та огорожі  для спортивного майданчика  філії опорної школи "Малинівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад  Нікольської районної ради Донецької області Протягом року Комунальний заклад "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа  93,608     93,608     виконання робіт по укладенню штучного покриття  
4 Здійснення авторського нагляду за реалізацією проекту "Володарська гімназія "Софія" загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23 смт Володарське - капітальний ремонт (трмомодернізація)"  Протягом року Володарська гімназія "Софія" загальноосвітньою школою І ступеня № 2  Нікольської районної ради Донецької області 94,800     94,800     здійснення авторського нагляду  
5 Перерахування та конвертація коштів за рахунком для одержання коштів на проектні рахунки за проектом "Володарська гімназія "Софія" загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23 смт Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація)" в рамках реалізації "Надзвичайної кредитної програми для відновлення України"  за тарифом надання послуг з продажу валюти 0,1% від суми одержаної від продажу іноземної валюти Протягом року Володарська гімназія "Софія" загальноосвітньою школою І ступеня № 2  Нікольської районної ради Донецької області 26,776     26,776     кількість разів 1
6 Страхування об'єкта будівництва "Володарська гімназія "Софія" загальноосвітньою школою І ступеня № 2 по вул. Советській, 23 смт Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація)" рахунки в рамках реалізації на час будівельних робіт в розмірі 0,3% Протягом року Володарська гімназія "Софія" загальноосвітньою школою І ступеня № 2  Нікольської районної ради Донецької області 80,300     80,300     Страхування об'єкта будівництва  
7 Виготовлення проектно-кошторисної документації   проекту засобів автоматичної  протипожежної сигналізації , системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі в будівлях закладах освіти Протягом року заклади освіти 320,000     320,000     одиниця 8
8 Придбання, технічне переоснащення та встановлення засобів дистанційної передачі даних комерційного вузла обліку природного газу Протягом року заклади освіти 100,000     100,000     одиниця 5
9 Виготовлення проектно-кошторисної документації проекту "Вогнезахист дерев'яних конструкції покрівель даху будівель" Протягом року заклади освіти 75,000     75,000     одиниця 3
10 Виготовлення проектно-кошторисної документації  гідроізоляції пожежного водоймища  Протягом року заклади освіти 50,000     50,000     одиниця 2
11 Виготовлення експертизи по проекту "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі ""Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа (корегування) Протягом року  КЗ Нікольська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. 63,100     63,100     кількість, од. 1
12 Заміна дерев"яних віконних блоків на металопластикові КЗ "Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області", Нікольський район, с.Темрюк вул.Центральна ,74 Протягом року  КЗ Темрюцька ЗОШ І-ІІІ ст 200,0 200,0            
  13 Заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові КЗ «Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», Нікольський район, с.Зелений Яр, вул.Центральна 31 б Протягом року  КЗ Зеленоярська ЗОШ І-ІІІ ст 240,0 240,0            
  14 Заміна вікон на металопластикові КЗ «Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана Нікольської районної ради Донецької області», Ныкольський район, с.Малоянисоль, вул.Миру, 92  Протягом року  КЗ Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ст. 180,0 180,0            
Інші(дошкільна освіта) 1 Забезпечити харчуванням вихованців ДНЗ, у тому числі пільгову категорію дітей ,які відвідують ДНЗ Протягом року ДНЗ 3129,375     3129,375     осіб 680
2 Проходження обов’язкових медичних оглядів працівників ДНЗ Протягом року ДНЗ 75,60     75,60     осіб 200
3 Придбати науково-методичну літературу, періодичні видання та обов’язкові журнали з документообігу Протягом року ДНЗ 37,80     37,80     закладів 12
4 Організувати спортивні змагання:      -«Веселі старти»; фестиваль «Сузір'я талановитих дошкільнят» Протягом року ДНЗ 24,74     24,74     кількість 2
5 Виготовлення технічної документацію на будівлі та споруди дошкільних навчальних закладів району та їх державну реєстрацію Протягом року ДНЗ 105,00     105,00     кількість 5
6 Укріплення матеріально-технічного стану закладу Протягом року ДНЗ 1050,00     1050,00     закладів 6
7 Придбання дитячого  ігрового майданчика  у ДНЗ Протягом року дошкільні заклади освіти 400,00     400,00     одиниця 2
8 Умови для відкриття інклюзивних груп на базі ДНЗ Протягом року ДНЗ , КУ " Інклюзивно-ресурсний центр" 600,00     600,00     кількість 2
Інші (методичний  центр) 1 Брати участь у спецкурсах для працівників опорних шкіл за темою «Hub School – школа з європейським рівнем якості освіти» Протягом року КЗ «Методичний центр» 300,00     300,00     курси 1
2 Стимулювати, заохочувати молодих, творчих педагогів та керівників навчальних закладів Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації, КЗ «Методичний центр» 54,400     54,400     осіб 10
3 Курси підвищення кваліфікації педагогів  Протягом року КЗ «Методичний центр» 42,000     42,000     осіб 20
4 Участь педагогів у різноманітних освітніх тренінгах  Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади 63,000     63,000     осіб 270
5 Організація та проведення серії тренінгів занять спільних для батьків та дітей з метою професійного самовизначення особистості. Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади 10,500     10,500     тренінгів 3
6 Організація екскурсій для школярів на підприємства регіону, де працюють батьки, з метою профорієнтації  Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади 13,000     13,000     екскурсій 3
7 Участь учителів районів у вебінарах, он-лайн семінарах, майстер-класах  Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади 60,000     60,000     осіб 288
8 Укріплення матеріально-технічного стану закладу Протягом року КЗ «Методичний центр» 60,000     60,000     закладів 1
Інші (інклюзивно-ресурсний центр) 1 Організація районних методичних заходів з питань упровадження інклюзивної освіти, обміну досвідом діяльності педагогічних працівників із зазначених питань. Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади,  КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" 3,000     3,000     кількість 4
2 Консультативна робота з педагогічними працівниками: "Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами"  Протягом року КУ " Інклюзивно-ресурсний центр" 1,000     1,000     осіб 7
3 Організаційні заходи, наради, семінари, конференції : "Організація навчально-виховного процесу для учнів та вихованців з особливими освітніми потребами в закладах освіти" Протягом року КУ " Інклюзивно-ресурсний центр" 2,000     2,000     кількість 4
4 Робота ресурс-студії для батьків "Майстерня успіху" Протягом року КУ " Інклюзивно-ресурсний центр" 1,000     1,000     кількість 5
5 Майстер-клас з інклюзивної освіти для логопедів та психологів груп компенсуючого типу на тему: "Індивідуальна програма розвитку, цілі  і завдання" Протягом року КУ " Інклюзивно-ресурсний центр" 3,000     3,000     кількість 4
6 Укріплення матеріально-технічного стану закладу Протягом року КУ " Інклюзивно-ресурсний центр" 200,000     200,000     закладів 1
Інші (нова українська школа) 1 Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком,затвердженим МОН Протягом року ЗЗСО 890,000   623,000 267,000     кількість закладів 16
2 Підготовка тренерів-педагогів,підвищення кваліфікації вчителів початкової школи,які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 навчальних роках, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з  інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної,виховної) роботи у початкових класах,вчителів іноземних мов,які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році,  вчителів  закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин. Протягом року ЗЗСО 200,000     60,000   140,000  закладів 16
3 Закупівля підручників Протягом року ЗЗСО 900,000   900,000       шт 10000
4 Стимулювання обдарованої молоді та їх наставників.Нагородження подарунками переможців і призерів республіканських та обласних етапів олімпіад,консурсів,турнірів. Протягом року ЗЗСО 60,000   60,000       заходів 16
5 Організація підвозу учнів та вчителів, техоглядів, страхування а/м, придбання запчастин, гумових шин та камер  Протягом року Навчальні заклади 1634,634     1634,634     шт 13
6 Виготовити технічну документацію на будівлі та споруди загальноосвітніх навчальних закладів району та їх державну реєстрацію Протягом року ЗНЗ 126,000     126,000     закладів 6
7 Виготовити технічну документацію на земельні ділянки, що перебувають у використанні навчальних закладів району та їх державна реєстрацію та грошова експертна оцінка Протягом року ЗНЗ 126,000     126,000     закладів 6
8 Проходження обов’язкових медичних оглядів працівників ЗНЗ Протягом року ЗНЗ 185,850     185,850     осіб 420
9 Укріплення матеріально-технічного стану закладу Протягом року ЗНЗ 2100,000     2100,000     закладів 13
Інші (обдаровані діти) 1 Проведення районних семінарів щодо обміну досвідом із питань обдарованості дітей, між вчителями на базі шкіл району Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації, 
 КЗ «Методичний центр»
44,100     44,100     учнів 200
2 Стимулювання обдарованої молоді та їх наставників.Нагородження подарунками переможців і призерів республіканських та обласних етапів олімпіад,консурсів,турнірів. Протягом року ЗЗСО 60,000   60,000       заходів 16
3 Проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика, мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка Протягом року КЗ «Методичний центр» 55,230     55,230     учнів 84
4 Участь у обласних та Всеукраїнських етапах конкурсів, олімпіадах. Протягом року КЗ «Методичний центр» 39,000     39,000     учнів 11
5 Районна спартакіада школярів Протягом року КЗ «Методичний центр», 
ЗНЗ
37,800     37,800     учнів 754
6 Районний огляд-конкурс художньої самодіяльності Протягом року Будинок дитячої творчості, 
КЗ «Методичний центр», навчальні заклади
51,660     51,660     учнів 145
7 Районний пісенний конкурс «З Україною в серці» Протягом року Будинок дитячої творчості, 
КЗ «Методичний центр», навчальні заклади
41,580     41,580     учнів 20
8 Районні конкурси з декоративно-ужиткового мистецтва:«Таємниці народних ремесел»;«Від уміння до майстерності»;«Білосніжні грані орігамі» Протягом року Будинок дитячої творчості, КЗ «Методичний центр», 1,260     1,260     кількість 3
9 Районна наукова-практична конференція з фізики Протягом року КЗ «Методичний центр» 6,300     6,300     учнів 80
10 Районна наукова-практична конференція з історії Протягом року КЗ «Методичний центр» 6,300     6,300     учнів 80
11 Мала академія наук для учнів початкових класів Протягом року КЗ «Методичний центр» 6,300     6,300     учнів 100
12 Районний та обласний конкурс «Лідер року» Протягом року Будинок дитячої творчості,
КЗ «Методичний центр»
41,580     41,580     учнів 200
13 Організація та проведення І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької війсково-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), участь у ІІ(ІІІ) етапі гри. Протягом року Будинок дитячої творчості,
КЗ «Методичний центр»
100,000     100,000     осіб 160
14  Матеріально-технічне забезпечення військово-патріотичної спортивної гри «Сокіл (Джура)»  Протягом року Будинок дитячої творчості,
КЗ «Методичний центр»
1005,000     301,500   703,500 осіб 160
Інші (освіта в інформаційному суспільстві) 1 Забезпечити створення єдиного медіа інформаційного освітнього просту району (з інтеграцією інформаційно-навчального середовища «Дистанційна освіта Донеччини»).                                                                          Протягом року КЗ «Методичний центр» 21,000     21,000     учнів 100
2 Організувати навчання керівних, методичних та педагогічних працівників району щодо впровадження в урочну та в позаурочну форми навчання занять з медіа та інформаційної грамотності, курсу за вибором «Медіакультура», безпечного Інтернету, дистанційної освіти Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади 33,000     33,000     вчителів 42
3 Провести районні семінари з проблеми впровадження інтернет-технологій в освітній процес. Протягом року КЗ «Методичний центр» 2,000     2,000     кількість 1
4 Оновити комп’ютерні бази загальноосвітніх навчальних закладів сучасними ПК, мультімедійними дошками, проекторами та оргтехнікою. Протягом року Навчальні заклади 800,000     800,000     шт 8
5 Осучаснити бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів району комп’ютерами зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Протягом року ЗНЗ 250,000     250,000     шт 16
6 Придбати ліцензійне програмне забезпечення. Протягом року Навчальні заклади 1000,000     1000,000     кількість 16
інші (мовна освіта) 1 Створити районний портал Інтернет-спільноти національних меншин Нікольського району Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації 
КЗ «Методичний центр»
5,000     5,000     кількість 1
2 Удосконалити роботу літніх мовних таборів із залученням іноземних волонтерів та проведенням культурно-просвітницької діяльності в закладах освіти району. Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади. 5,000     5,000     учнів 100
3 Брати участь у Всеукраїнському конкурсі з іноземних мов Протягом року КЗ «Методичний центр» 10,500     10,500     учнів 45
4 Брати участь в обласному конкурсі «Кращий вчитель року». Протягом року КЗ «Методичний центр» 34,650     34,650     вчителів 10
5 Провести районний семінар-практикум учителів-філологів «Веб-квест як засіб активізації навчальної діяльності учнів» Протягом року КЗ «Методичний центр» 6,300     6,300     вчителів 25
6 Провести учнівські олімпіади (у тому числі Інтернет-олімпіад), турніри, конкурси з української, іноземних мов, мови національних меншин Протягом року КЗ «Методичний центр», ЗНЗ 4,000     4,000     кількість 5
7 Провести районний конкурс юних риторів «Красномовна Донеччина». Протягом року КЗ «Методичний центр» 4,000     4,000     кількість 1
8 Поповнити бібліотечні фонди сучасною україномовною літературою, якісними перекладами українською мовою творів зарубіжних письменників. Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади. 50,000     50,000     закладів 16
9 Удосконалити запровадження проведення містків дружби, взаємного культурного обміну між навчальними закладами району та інших регіонів України. Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації, навчальні заклади, 
КЗ «Методичний центр», Будинок дитячої творчості
5,250     5,250     учнів 50
Інші (здоров'я через освіту) 1 Придбання необхідного спортивного інвентарю для ДНЗ та ЗНЗ  Протягом року Навчальні заклади 256,000     256,000     закладів 28
2 Придбання спортивного обладнання, меблів, технічних засобів навчання тощо.  Протягом року Навчальні заклади 512,000     512,000     закладів 28
3 Придбання необхідного медичного обладнання для ДНЗ та ЗНЗ Протягом року Навчальні заклади 980,000     980,000     закладів 28
4 Організація та участь у районних, обласних змаганнях, фестивалях. Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади 50,000     50,000     учнів 200
5 Проведення районних конкурсів, змагань «Мамо, тато, я – спортивна сім’я», «Олімпійське лелеченя» Протягом року КЗ «Методичний центр» 32,000     32,000     осіб 100
6 Проведення товариських зустрічей між школами району з тенісу, футболу, волейболу Протягом року КЗ «Методичний центр» 99,000     99,000     учнів 100
7 Оформлення
інформаційних куточків для учнів та батьків щодо харчування дітей
Протягом року Навчальний заклади 70,000     70,000     закладів 16
8 Забезпечення харчування
- учнів навчальних закладів пільгових категорій 1-11класів;
- учнів навчальних закладів 1-11класів;
- вихованців навчально-виховних комплексів;
- вихованців дошкільних навчальних закладів;
- учнів та вихованців, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО, загиблими в зоні АТО
Протягом року Навчальний заклади 805,050     805,050     учнів 2398
9 Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування Протягом року Навчальний заклади 2,200     2,200     закладів 16
10 Проведення тематичних перевірок щодо організації харчування у навчальних закладах, здійснення громадського контролю за роботою їдалень Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації, селищні та сільські ради 6,000     6,000     закладів 28
11 Забезпечити  раціональним  харчування з урахуванням віку і стану вихованців та учнів у пришкільних таборах Протягом року Навчальні заклади,
селищні та сільські ради  (за згодою)
475,000     475,000     осіб 566
12 Організація та проведення нарад, семінарів для працівників харчоблоків Протягом року Навчальні заклади,
селищні та сільські ради  (за згодою)
1,000     1,000     кількість 2
13 Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень Протягом року Навчальні заклади,
селищні та сільські ради  (за згодою)
35,200     35,200     закладів 28
14 Придбання холодильного устаткування, інвентарю для харчоблоків, посуду для приготування їжі й харчування дітей Протягом року Навчальні заклади 336,000     336,000     закладів 6
15 Розробка перспективного меню з використанням норм згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів,умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість ветеринарних супровідних документів Протягом року Навчальні заклади, селищні та сільські ради  (за згодою) 20,000     20,000     закладів 28
Інші  (безпечне середовище) 1 Проходження щорічного навчання з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та охорони праці операторами-машиністами котельного обладнання навчальних закладів та відповідальними за теплове господарство. Протягом року КЗ «Методичний центр», Будинок дитячої творчості, навчальні заклади 30,240     30,240     закладів 28
  2 Забезпечити науково-методичний супровід педагогів базових навчальних закладів з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності (основ здоров’я), пожежної безпеки, вибухонебезпеки та мінної безпеки шляхом проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, фестивалів спільно з представниками Нікольського відділення поліції, Нікольського районного відділу ГУ ДСНС України в Донецькій області, відділу житлово-комунального господарства Нікольської райдержадміністрації та медичними працівниками; Протягом року КЗ «Методичний центр» 33,000     33,000     закладів 28
  3 Проходження керівниками навчальних закладів курсів з ведення проектної документації та безпосередньо коректної реалізації проектів в навчальних закладах району. Протягом року Навчальні заклади 6     6     осіб 28
  4 Забезпечити методичний супровід підвищення кваліфікації вчителів предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни», «Фізична культура» з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Протягом року КЗ «Методичний центр» 44,000     44,000     осіб 56
  5 Оновлення протипожежного інвентарю в закладах освіти: оновлення протипожежних щитів, ремонт пожежних водоймищ, придбання пожежних рукавів, придбання вогнегасників, очистка та заповнення вогнегасників, в яких не збіг строк реалізації Протягом року Навчальні заклади 130,000     130,000     закладів 28
  6 Забезпечення матеріально-технічної бази кабінетів «Захисту Вітчизни», медично-санітарної підготовки Протягом року Навчальні заклади 50,000     50,000     закладів 16
  7 Провести районні конференції, конкурси,
фестивалі
у співпраці з центрами профілактики і боротьби зі Снідом;
з питань пожежної безпеки, вибухонебезпеки та мінної безпеки для учнів ЗНЗ
Протягом року КЗ «Методичний центр», навчальні заклади 33,000     33,000     закладів 28
Інші (позашкілля) 1 Покращити матеріально-технічну базу позашкільного закладу:
-Придбати сучасні комп’ютери та мультимедійний комплекс;
- забезпечити заклад сучасними меблями для роботи гуртків:
-придбати машинки для шиття;
- апаратури для вокального гуртка (мікрофони, стойки, ноутбук);
-придбання відеокамери та 2 фотоапаратів, програмного забезпечення для роботи з відео та фото матеріалами;
Протягом року Будинок дитячої творчості 100,000     100,000        
  2 Забезпечити участь вихованців  Будинку дитячої творчості у фінальних етапах Всеукраїнських, обласних конкурсах та МАН Протягом року Будинок дитячої творчості 66,000     66,000     осіб 5
  3 «Засідання юних парламентарів» - робочі зустрічі та обмін досвідом з представниками учнівського самоврядування міст-побратимів Нікольського району;
- зустрічі та зльоти представників органів місцевого самоврядування, депутатів райради з лідерами учнівського самоврядування шкіл району  «Будуємо країну разом»;
- конкурси на кращу модель учнівського самоврядування навчального закладу: «Лідер року», захист проектів  та представлення відео роликів «Ось такі ми»
Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації,
Будинок дитячої творчості,
КЗ «Методичний центр»,
ЗНЗ
39,600     39,600     кількість 4
  4 Фестиваль дитячої творчості «Від Світязя на Донбас» (  Волноваха – Мангуш – Ковель -Нікольське )(організація, проживання дітей, підвіз)
 - щорічний фестиваль творчості «Родинні скарби» ( учні-батьки-вчителі)(підвіз
нагородження)
-євро-фест «Подорожуємо Європою»(організація, нагородження)
 -конкурси-виставки декоративно-ужиткового мистецтва «Таємниці народних ремесел», «Воскресни,писанко!»(нагородження учнів)
Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації, 
Будинок дитячої творчості,
АЗ «Методичний центр», 
ЗНЗ
68,280     68,280     осіб 50
  5 Розвиток позашкільної освіти. Забезпечення участі вихованців та педагогів у заходах різних рівнів, у тому числі видатки на відрядження та перевезення. Протягом року Будинок дитячої творчості 20,000     20,000     заходів 5
  6 Програма  національно-патріотичне виховання дітей та молоді. Протягом року КЗ "Методичний центр", Будинок дитячої творчості  30,000     30,000        
    Всього 103 заходи     22667,9 620,0 1643,0 19561,4 0,0 843,5    
3.1.20. Охорона здоров"я
Інші (Створення належних умов для надання медичних послуг  в закладах охорони здоров'я) 1 Проведення поточних ремонтів приміщень ЦРЛ Нікольського району та структурних підрозділів КЗ Нікольський ЦПМСД Протягом року ЦРЛ,КНП "Нікольський ЦПМСД" 256,00     256,00     Кв.м 470,6
2 Придбання та ремонт медичного та іншого обладнання Протягом року ЦРЛ,КНП "Нікольський ЦПМСД" 181,60     181,60     Кількість, одиниць 12
  3 Фінансова підтримка для оплати комунальних послуг та енергоносіїв Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 1084,2     1084,20        
Інші (Удосконалення кадрової політики) 1. Підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів Протягом року ЦРЛ,КНП "Нікольський ЦПМСД" 37,8     37,8     Кількість, осіб 11
Кількість, осіб 20
2. Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я ЦРЛ,КНП "Нікольський ЦПМСД" 23,2     23,2     Кількість, одиниць  6
3. Подальша реалізація заходів міських та районних програм «Місцевих стимулів для медичного персоналу» та «Кадри» КНП "Нікольський ЦПМСД" 250,0     250,0     Кількість, осіб 5
Інші (Забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД  та профілактика ВІЛ-інфекції) 1. Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію  Протягом року ЦРЛ,КНП "Нікольський ЦПМСД" 30,0     15,0   15,0 Кількість, забезпечених осіб. 1 500
7,1     7,1     Кількість, одиниць 1 500
2. Придбання лікарських засобів задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 20,0     20,0     Кількість, осіб 10
3. Забезпечення дітей, народженних від ВІЛ-інфікованих матерів молочними сумішами 30,0     30,0     Кількість, осіб 5
4. Забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту та їх обов'язкового страхування   53,3     37,2   16,1 Кількість, осіб 140
Інші (Забезпечення хворих на туберкульоз та профілактика захворювання) 1. Виявлення хворих на туберкульоз,  шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження Протягом року ЦРЛ 58,9     58,9     Кількість, одиниць 8 220
Кількість, одиниць 250
2 Забезпечення продовольчими пакетами на амбулаторному лікуванні ЦРЛ 25,0         25,0 Кількість, осіб 7
3 Своєчасне проведення туберкулінодіагностики у дітей 4 - 14 років КНП "Нікольський ЦПМСД" 76,6     76,6     Кількість, осіб 2 913
Інші (Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет) 1. Цукрознижуючими препаратами Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 6,0     6,0     Кількість, осіб 12
Інші (Забезпечення хворих на вірусний гепатит С) 1. Діагностичними засобами Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 25,0     15,0   10,0 Кількість, осіб 1 500
Інші (Забезпечення населення району медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо.) 1. Закупівля вакцин Протягом року ЦРЛ,КНП "Нікольський ЦПМСД" 21,2     21,2     Кількість, осіб 78
2. Закупівля анатоксинів та сироваток ЦРЛ 154,5         154,5 Кількість, осіб 183
Інші (Забезпечення онкологічних хворих)  1. Лікарськими засобами  Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 180,0     180,0     Кількість, осіб 26
Інші (Забезпечення пільгової категорії населення) 1. Медикаментами Протягом року ЦРЛ, КНП "Нікольський ЦПМСД" 418,3     418,3     Кількість, осіб 743
2. Зубним протезуванням ЦРЛ 3,2         3,2 Кількість, осіб 2
3. Надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам ДСВ ЦРЛ 16,8     16,8     Кількість, осіб 12
4. Надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам АТО ЦРЛ 9,7     9,7     Кількість, осіб 7
5. Забезпечення лікарськими засобами ветеранів ДСВ в амбулаторних умовах (пільгові медикаменти) КНП "Нікольський ЦПМСД" 9,5     9,5     Кількість, осіб 24
Інші (Забезпечення хворих на орфанні захворювання) 1. Лікарськими засобами дорослих хворих Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 65,0     65,0     Кількість, осіб 4
2 Лікарськими засобами дітей КНП "Нікольський ЦПМСД" 500,0     500,0     Кількість, осіб 5
Інші (Забезпечення жінок фертільного віку та вагітних ) 1. Сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику 100% -вим охопленням  Протягом року ЦРЛ 59,2         59,2 Кількість осіб 60
2. Контрацептивами (оральні, бар'єрні, ВМК та інші) жінок, якім вагітність та пологи загрожують життю   ЦРЛ 7,2         7,2 Кількість осіб 100
3 Ремонтно-побутові работи в жіночій консультації   ЦРЛ 12,0     12,0     Кв.м 200,9
4 Проведення безоплатного добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу  на TORCH інфекцію   ЦРЛ 24,0     24,0     Кількість осіб 20
Інші (Забезпечення медикаментами хворих, страждаючих на ЮРА) 1. Дорослих Протягом року КНП "Нікольський ЦПМСД" 335,0     335,0     Кількість осіб 1
2. Дітей Кількість осіб 3
    Всього 31 захід     3 980,3 0,0 0,0 3 690,1 0,0 290,2    
3.1.21. Фізичне виховання та спорт
3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримки проіднихи спортсменів області, створити доступну спортивну інфпаструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров"я "Спорт для всіх  1 Капітальний ремонт баскетбольного спортивного майданчика  смт Нікольське  Протягом року Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 280     280     кількість, од. 1
2 Поточний ремонт:                     2. 1.  Спортивні зали ЗНЗ Протягом року Вудділ у справах сім’ї, молоді та спорту. 65         65 кількість од 1
  2.2.     Спортивні майданчики зі штучним покриттям Протягом року Темрюцька с/р, Малоянісольська с/р, Зорянська с\р, КЗ  гімназія «Софія»,   КЗ Тополинська ЗОШ,  КЗ Кременівська ЗОШ 65     65     кількість од 1
3 Проведення та участь у спортивно-масових заходах Протягом року Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської РДА, Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» ,ДЮСШ, ФСТ "Колос" 277     145 68 64 кількість заходів 58
4 Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ). Протягом року Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Нікольської РДА, ДЮСШ 120         120 кількість, осіб 40
5 Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (стипендії, винагороди) Протягом року Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, ДЮСШ 100     100     кількість, осіб 10
  6 Придбання спортивного обладнання та інвентарю (окремо по організаціях) Протягом року ФСТ «Колос», відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 69     15   54 кількість, од. 15
    Всього 7 заходів     976,0 0,0 0,0 605,0 68,0 303,0    
3.1.22. Культура і туризм
Інші (Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення) 1. Збереження і функціонування мережі комунальних закладів культури в межах, затверджених нормативів, раціональне використання наявних ресурсів. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про культуру». Протягом року Відділ культури і туризму, комунальні заклади культури             1 - Кількість од,                 2 -  кількість од. 1 - 34;  2 - 138.5
2 Впровадження нових форм в практику роботи комунальних закладів культури:                    
  2.1. Нікольська ЦБС                      
  2.1.1.  Бібліотечний бульвар "Бібліотека просто неба" 2 - 3 квартал Нікольська районна бібліотека             Кількість примірників 400
   2.1.2.  Бібліотечнй нон-стоп "Цікаве і корисне" 2 квартал Нікольська районна бібліотека, Республіканська сільська бібліотека             1 - Кількість осіб; 2 - кількість  заходів 1 - 20; 2 - 10
   2.1.3.  Соціокультурний проект "Швидка бібліотечна допомога" 1 квартал Нікольська районна бібліотека              Кількість  заходів 10
  2.2.Краєзнавчий музей Нікольського району:                    
  2.2.1. Проведення марафону пам'яті, присв. 80-річчю початку ІІ Світової війни "Відлуння війни і пам'ять серця"  2 - 3 квартал Краєзнавчий музей Нікольського району             Кількість  заходів 3
  2.2.2. Проведення диспуту для молоді "Європейська спільнота очима молодих" 2 квартал Краєзнавчий музей Нікольського району             Кількістьосіб 45
  2.2.3. Оновлення експозиції просто неба "Козаче подвір'я" 2 квартал Краєзнавчий музей Нікольського району             20,0                          20,0       Збільшення заходів для дітей, % 15
  2.2.4. Проведення краєзнавчого квесту для школярів "Знайди місце розташування" 3 квартал Краєзнавчий музей Нікольського району             1 - кількість заходів; 2 - кількість осіб 1 - 2; 2 - 35
  2.3.Нікольський РБК:                    
  2.3.1. Створення нових аматорських творчих колективів:дитячий вокальний ансамбль "Стиляги"; дитячий вокальний ансамбль "Квинта"; вокальний ансамбль "Натхнення"  1 квартал Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області             Кількість  колективів 19
3. Організація діяльності закладів культури з духовно-патріотичного виховання підростаючого покоління                    
  3.1. Нікольська ЦБС                        
  3.1.1. Створення молодіжного інформаційного центру "Територія читання" 3 квартал Нікольська ЦБС (Кременівська сільська бібліотека)             1 - Кількість осіб; 2 - кількість книговидач  1 - 15; 2 - на 2,5 тис.прим.
  3.1.2. Створення дитячого арт майданчику "Внашім серці Україна" серпень Дитяча районна бібліотека             Кількість учасників 20
  3.1.3. Засідання дитячого духовного клубу "Янголятко" Протягом року Дитяча районна бібліотека             1 - кількість заходів; 2 - Кількість учасників 1 - 12; 2 - 360
  3.2. Нікольська РМШ ім. Д.К.Патричі                    
  3.2.1. Проведення звітного концерту учнівських та викладацьких колективів школи  2 квартал Нікольська РМШ ім. Д.К.Патричі               6,0                            6,0       Кількість учасників 60
  3.2.2. Проведення конкурсу серед учнів школи на краще виконання творів українських композиторів "Ми - України діти" І півріччя Нікольська РМШ ім. Д.К.Патричі  1,5         1,5    Кількість учасників 12
  3.3. Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області                    
  3.3.1. Година спілкування з воїнами-афганцями "Афганські спогади" 1 квартал  Краєзнавчий музейц Нікольського р-ну Дон. області             1 - кількість  заходів; 2 - кількість присутніх 1 - 2; 2 - 60
  3.3.2. Лекція до 100-річчя проголошення Акту Злуки "Хай буде Вкраїна соборна навік !" 1 квартал Краєзнавчий музейц Нікольського р-ну Дон. області             1 - кількість  заходів; 2 - кількість присутніх 1 - 2; 2 - 55
  3.3.3. Забезпечення діяльності зі збереження звичаїв, традицій української культури, патріотичного виховання дітей на базі клубів "Дослідники і "Дивосвіт" Протягом року Краєзнавчий музей Нікольського району             кількість дітей  40
  3.4. Нікольський РБК Нікольської районної ради Донецької області                    
  3.4.1. Проведення регіональної молодіжної історико-патріотичної акції "Безіменна висота" з нагоди 75-річниці визволення України від нацизму вересень Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області             10,0                          10,0       кількість осіб 500
  3.4.2. Проведення благодійного театралізованого свята для дітей-сиріт району з нагоди Дня Святого Миколая грудень Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області             10,0                          10,0       кількість осіб 80
  3.4.3. Районний огляд народної творчості "Свою Україну любіть" з нагоди 205 річниці від дня народження Т.Шевченка  2-3 квартал Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області             60,0                          60,0       1 - Кількість; 2 - кількість  учасників  1 - 15; 2 - 200
  3.4.4. Проведення районного конкурсу-рейтенгу "Кришталевий колос" березень Нкольський РБК Нікольської райради Донецької області             26,0                           26,0       Кіл.амат.кол., які візм. участь в заході 10
  3.4.5. Забезпечення участі аматорів району в обл. заході з нагоди Дня Європи травень Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області           108,0                          108,0       Кількість глядачів 3 000
  3.4.6. Проведення мистецької акції з нагоди Дня Незалежності України серпень Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області             32,0                          32,0       Кількість  учасників  150
4. Забезпечення участі аматорських колективів і закладів культури району в заходах обласного та Всеукраїнського рівня протягом року Відділ культури і туризму Нікольської РДА, заклади культури району             30,0                          30,0       Кількість заходів  10
5. Забезпечення виплати щомісячних стипендій ім. Д.К. Патричі здібним учням школи, учасникам регіональних та обласних конкурсів (в межах загальних асигнувань на утримання галузі «культура») Протягом року Нікольська РМШ ім. Д.К.Патричі             18,0                          18,0       Кількість учнів стипендіатів 10
6. Продовження практики надання платних послуг населенню (згідно переліку, затвердженого Постановою КМУ № 1271 від 12.12.2011р.) Протягом року Заклади культури району             Сума коштів,  тис.грн. Всього 72.0 тис.грн., в т.ч. РБК - 4.0, РМШ - 60.0, б-ка - 4.5, музей - 3.5
7. Покращення матеріально-технічної бази установ, в т.ч. придбання:                    
  7.1. Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області                    
  7.1.1. Придбання освітлювального обладнання для сцени та фотокамери для Республіканського СБК 3 квартал Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області              36,0                      36,0   1 - Кількість одиниць , 2 - кількість заходів 1 - 4, 2 - 5
  7.1.2. Придбання ноутбука та комплекту звукової апаратури для Федорівського СК 3 квартал Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області              50,0                      50,0   1 - Кількість одиниць , 2 - кількість  заходів  1 - 4; 2 - 6
  7.1.3. Придбання мікшерного пульту та радіомікрофону для Зеленоярського СБК 4 квартал Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області              50,0                      50,0   1 - Кількість одиниць; 2 - кількість заходів 1 - 2; 2 - 4
  7.1.4. Придбання багатофункционального пристрою для народної фотостудії "Геліос" Нікольського РБК 4 квартал Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області              14,0                           14,0       Кількість фотовиставок  4
  7.2. Нікольська РМШ ім. Д.К.Патричі                    
  7.2.1. Придбання музичних інструментів (саксофон, скрипка) 4 квартал Нікольська РМШ ім. Д.К.Патричі             25,0                   25,0     1 - Кількість одиниць, 2 - кількістьзаходів 1 - 2; 2 - 3
  7.3. Краєзнавчий музей Нікольського р-ну Донецької області                    
  7.3.1. Придбання ноутбука  та принтера для проведення масових заходів 2 квартал Краєзнавчий музей Нікольського р-ну Донецької області             20,0                          20,0       1 - кількість одиниць; 2 - кількість  заходів  1 - 2; 2 - 150
  7.3.2. Придбання опудал тварин для експозицій залу природи 3 квартал Краєзнавчий музей Нікольського р-ну Донецької області             10,0                          10,0       1 - кількість експонатів; 2 - кількість екскурсій  1- 2; 2 - 150
  7.3.3.Придбання  експозиційного обладнання: вітрини, стелажі, перегортальної системи, манекенів.   4 квартал Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області             45,5                          45,5       1 - Кількість  обладнання   2 - Кількість заходів  1 - 16; 2 - 210
  7.4. Нікольська ЦБС                    
  7.4.1. Придбання літератури, періодичних видань, електронних книг Протягом року Нікольська ЦБС             95,0                          55,0               40,0   1 - кількість примірників; 2 - кількість комплектів; 3 - кількість  книг 1 - 3000; 2 - 90; 3 - 5
  7.5. Музей історії села Темрюк Нікольського району Донецької області                    
  7.5.1. Придбання музейних стелажів для залу історії техніки 3 квартал Музей історії села Темрюк Нікольського району Донецької області             10,0                          10,0       1 - кількість одиниць ; 2 - кількість екскурсій  1 - 3; 2 - 90
  7.5.2. Придбання експозиційного обладнання для виставкової галереї  2 квартал Музей історії села Темрюк Нікольського району Донецької області               5,0                            5,0       1 - кількість комплектів ; 2 - кількість виставок 1 - 2; 2 - 6
8. Проведення поточних ремонтів:                                                     
    8.1. Приміщень для гурткової роботи Республіканського СБК 3 квартал Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області             90,0                     90,0   Кількість  кімнат  2
  8.2.  Фасаду Нікольського РБК  1 - 2 квартал Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області           152,0                   152,0   1 - площа, кв.м.; 2 - площа фасаду, кв. м.  1 - 72.8; 2 - 61.8
  8.3. Приміщень дитячої районної бібліотеки, ганку 2 квартал Нікольська ЦБС           185,0                        185,0       Площа  приміщень, кв. м 50
  8.4. Зовнішніх стін будівлі Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області 3 квартал Краєзнавчий музей Нікольського р-ну Донецької області             65,0                          65,0       Площа  стін, кв.м 70
9. Проведення інвентаризації земель історико-культурного призначення та паспортизація об'єктів археології  Протягом року Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації, Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області             15,0                          15,0       Кількість  об'єктів  50
10. Укладання охоронних договорів на пам'ятки та об'єкти археології Протягом року  Відділ культури і туризму Нікольської РДА, Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області             Кількість договорів  20
Інші (Підвищення якості надання послуг та забезпечення рівного доступу населення до культури) 11. Проведення перевірок стану збереженості об'єктів культурної спадщини Протягом року  Відділ культури і туризму Нікольської РДА, Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області             Кількість  актів  4
1. Проведення виїзних масових заходів для сільського населення в межах реалізації проекту "Створення мобільного культурно-дозвіллєвого центру обслуговування сільського населення Приазовського регіону на базі КЗ Нікольський районний будинок культури Нікольської районної ради Донецької області" Протягом року Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області             1 - Кількість осіб; 2 - кількість заходів 1 - 7500; 2 - 18
2. Проведення звітних концертів аматорських колективів клубних закладів району перед населенням Протягом року Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області             Кількість заходів 10
3. Придбання ноутбуку та багатофункціонального пристрою, підключення до Інтернету для Темрюцької  сільської бібліотеки 4 квартал Нікольська ЦБС             18,0                     18,0   Кількість запитів  50
4. Забезпечення відзначення державних свят та проведення соціально-значущих масових заходів для різних категорій населення (Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (ст. 13) та наказу Міністерства культури України від 15.10.2013 №983 «Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форми власності»)  Протягом року Нікольська ЦБС, Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області             Кількість заходів 1200
5. Участь в організації та проведенні історичного фестивалю "Дике поле. Шлях до Європи" І півріччя Відділ культури і туризму Нікольського райдержадміністрації,  Нікольлський РБК, Краєзнавчий музей             74,5                          74,5       1 - кількість аматорів,  2 - кількість глядачів 1 - 120; 2 - 3000
6. Звабезпечення діяльності тренінг-центру "Комп'ютерна абетка" (для пенсіонерів та малозабезпечених громадян смт Нікольське) Протягом року Нікольська ЦБС             кількість осіб 75
7. Забезпечення надання пільг по оплаті за навчання у РМШ ім. Д.Патричі для окремих категорій населення  згідно чинного законодавства (в межах загальних асигнувань на утримання галузі «культура») Протягом року Нікольська РМШ ім. Д.К.Патричі             25,0                          25,0       Кількість учнів  37
11. Забезпечення проведення заходів з покращення протипожежної безпеки в закладах культури:                       
  11.1. Придбання вогнегасників для клубних закладів Протягом року Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області  25,8       25,8      Кількість вогнегасників 86
  11.2. Проведення заходів з обробки вогнезахисною речовиною дерев'яних конструкцій сцени Малоянисольського СБК І півріччя Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області           130,0                        130,0       Площа дерев'яних конструкцій, кв.м 180
  11.3. Монтування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (2 типу), системи передавання тривожних оповіщень у Малоянисольському СБК І півріччя Нікольський РБК Нікольської райради Донецької області           120,0                        120,0       Кількість об'єктів 1
  11.4. Придбання вогнегасників для Музею історії села Темрюк 3 квартал Музей історії села Темрюк Нікольського р-ну Дон. області  4,5       4,5      Кількість вогнегасників 15
Інші    11.5. Монтування системи охоронно-пожежної сигналізації у Музеї села Темрюк 4 квартал  Музей історії села Темрюк Нікольського р-ну Дон. області             40,0                          40,0       Кількість об'єктів 1
  1. Проведення поточного ремонту приміщень централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму 2 квартал Відділ культури і туризму              57,0                          57,0       Площа, кв.м 63.3
    ВСЬОГО 61 захід            1 595,0                -                   -                   1 134,0             25,0           436,0      
3.1.23. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 
Створити систему психологічної, соціальної та фізичної реабілітації для населення, яке постраждало внаслідок проведення конфлікту. Підтримувати воїнів АТО та їх сім’ї 1. Надання послуг соціальної та професійної адаптації учасників АТО 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 35,0 35,0         кількість осіб 10
2. Психологічна реабілітація учасників АТО 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 32,8 32,8         кількість осіб 4
3. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО за рахунок районної, селищної та сільських рад. 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 60,0     60,0     кількість осіб 59
4. Забезпечення санаторно-курортними путівками учасників АТО. 2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 8,8 8,8         кількість осіб 1
5. Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичних операцій та членів сімей загиблих внаслідок АТО*  2019 р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН 18,0   18,0       кількість осіб 3
Інші (завдання та заходи щодо вирішення нагальних проблем роботи управління соціального захисту населення та територіального центру надання соціальних послуг внутрішньо переміщених осіб) 1. Підтримувати в актуальному стані Єдину інформаційну базу даних про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб 2 019р. Відділ з питань обслуговування пільгової категорії населення УСЗН             Забезпечення прав і свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. Накопичення бази 100%
2. Забезпечити своєчасне надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття виплат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг   2019 р. Відділ грошових виплат та компенсацій УСЗН, відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг УСЗН 4175,1 4175,1         Для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Охоплення 330 осіб
3. Активно сприяти співробітництву територіального центру з благодійними фондами, підприємствами, установами та організаціями для отримання гуманітарної допомоги для найбільш соціально-незахищених верств населення, в тому числі для внутрішньо перемішених осіб. 2019р. Територіальний центр  надання соціальних послуг 500,0         500,0 Поліпшення матеріального стану громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах. 100% співпраця
    ВСЬОГО 8 заходів     4329,7 4251,7 18,0 60,0 0,0 0,0    
Ціль 4. Розбудова безпечного суспільства
3.1.24. Охорона навколишнього природного середовища
4. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ.
4.2.5.Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО 1 Заходи з озеленення міст і сіл (ПКМУ № 1147  п.47) 2019 Села та селища району, Тополинська, Зеленоярська, Новокраснівська, Республіканська, Кальчицькаї сільські ради Нікольського району 40,4         40,4 Кількість висаджених дерев та кущів, од 500
2 Заходи з озеленення в смт Нікольське" (ПКМУ № 1147  п.47) 2019 смт Нікольське Нікольського району, Нікольська селищна рада 16     16     Кількість висаджених дерев та кущів, од 200
3 Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків (ПКМУ № 1147 п.43) 2019 Нікольський район, ДП "Приазовське лісове господарство" 4       4   Розчищені мінералізовані захисні смуги, км 24
4 Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів (ПКМУ № 1147 п.44) 2019 Нікольський район, ДП "Приазовське лісове господарство" 1222,2       1222,2   Проведені санітарні рубки на лісових угіддях,га 222
5 Проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення (ПКМУ № 1147 п.46) 2019 Нікольський район, ДП "Приазовське лісове господарство" 4       4   Створені захисні лісові насадження на землях держлісфонду,га 1
6 Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та обєктів природно-заповідного фонду, а саме винесення в натуру меж територій ПЗФ (ПКМУ №1147 п.60) 2019 Нікольський район, Тополинська, Зорянська, Темрюцька, Боївська сільські ради 250         250 Кількість,од (тех документація із землеустрою щодо встановлення меж територій та об"єктів 4
6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.
4.2.2. Підтримувати освітні та інформаційні заходи з підвищення обізнаності населення, інформування щодо екологічних ризиків, забезпечення проведення розяснювальної роботи з керівництвом та адміністрацією небезпечних підприємств із залученням можливостей ОДА, ЗМІ  1 Проведення науково-технічних  конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалей та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо (ПКМУ №1147 п.80) 2019 Селищна та сільські ради Нікольського району 5         5 кількість екземплярів, од 5000
2 Розробка проектно-кошторисної документації "Захід з озеленення, а саме реконструкція скверу в с.Темрюк Нікольського району" (ПКМУ №1147 п.78) 2019 Темрюцька сільська рада 150         150 Кількість проектів, од 3
3 Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (ПКМУ № 1147 п.76 2019 Кальчицька сільська рада, Малоянисольська сільська рада, Новокраснівська сільська рада 25     25     кількість проведених досліджень стану атмосфірного повітря, од 3
4 Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалей та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо (ПКМУ №1147 п.80) 2019 Нікольська РДА 7         7 кількість екземплярів, од 250
    ВСЬОГО  10 заходів     1723,6 0 0 41 1230,2 452,4    
                         
3.1.25. Захист прав і свобод громадян
Інші (Оперативна робота та реагування на відкладні ситуації) 1 Проведення роботи з організації діяльності cектору роти патрульної поліції на трьох ділянках обслуговування (с.Зоря, с. Малоянисоль, с.Новокраснівка) та належне матеріально-технічне забезпечення СРПП Нікольського відділення поліції,  в тому числі:
Запобігання злочинності: 
розробити комплекс заходів спрямованих на правову освіту населення та його інформування щодо прийнятих законодавчих та відомчих актів, рішеннях та практичних заходах з питань зміцнення правопорядку
Протягом року               Кількість заходів, од/ Кількість, од *4/4
1.1. Придбання ноутбуків, планшетів та засобів відеофіксації. Протягом року   50,0     50,0     кількість, од 3
1.2. Забезпечення паливо-мастильними матеріалами спеціальних автомобілів для груп швидкого реагування Протягом року   100,0     100,0     кількість, л 500
2 Забезпечення Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області спеціальним автотранспортом, у тому числі: Протягом року                  
придбання для Нікольського ВП службового автомобілю Протягом року   375,0     375,0     кількість, од 2
забезпечення паливо-мастильними матеріалами службових автомобілів відділення поліції Протягом року   125,0     125,0     кількість, л 300
3 Придбання фотоапаратів, відеокамер Протягом року   60     60     кількість, од 2
4 Придбання комп’ютерної та іншої оргтехніки для Нікольського відділення поліції Протягом року   60     60     кількість, од 4
    Всього 6 заходів     770,0     770,0 0,0      
3.1.26. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Інші (Підвищувати обізнаність населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій) 1 Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів; попередження загибелі громадян на водних об'єктіх, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, діям у надзвичайних ситуаціях, запобігання нещасним випадкам на водних об'єктах  (в т. ч.  у тому числі через утворені при селищній та сільських радах консультаційні пункти) 2019 Селищна та сільські ради 8,5     8,5     кількість заходів, од 20
Інші (Приводити наявні захисні споруди цивільного захисту  у готовність до використання за призначенням, а також обладння найпростіших укриттів) 2 Підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів до дій у надзвичайних ситуаціях, а також проведення навчально-виховної роботи у дошкільних закладах району з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, надання домедичної допомоги. 2019 Відділ освіти  райдержадміністрації, навчальні заклади 2,0         2,0 кількість заходів, од 28
1 Використання, утримання та реконструкція наявного фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів), в т. ч. проведення технічної інвентаризації  2019 Балансо-утримувачі захисних споруд цивільного захисту 40,0         40,0 кількість ,од 20
Інші (Забезпечувати засобами захисту органів дихання непрацююче населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільної оборони, в зоні можливого хімічного забруднення (в умовах АТО) та в прогнозованій зоні хімічного забруднення (в умовах мирного стану)) 2 Обладнання найпростіших укриттів 2019 Сільські ради,
підприємства, установи
7,0     2,0   5,0 кількість ,од 2
Інші (Забезпечувати  наявність  нормативної кількості)
матеріального резерву всіх рівнів 
1 Забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту та засобами РХЗ 2019 Сільські ради 60,0     60,0     кількість ,од 120
Інші (Забезпечення оповіщення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації) 1 Створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2019 Сільські ради 117,5     117,5     кількість паливно-мастильних матеріалів, кг 3000
Інші (Функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана із здійсненням заходів цивільного захисту) 1 Придбання, встановлення,  підключення
засобів для оповіщення у разі загрози абоо виникнення надзвичайних ситуацій
2019 Селищна та сільські ради 119,0     119,0     кількість комплектів, од 5
Інші (Забезпечення 
пожежно-рятувальної частини рятувальною технікою,обладнанням, інструментами )
1 Проходження функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана із здійсненням заходів цивільного захисту 2019 керівники та фахівці підприємств, установ, навчальні заклади 7,0         7,0 кількість, осіб 25
1 Придбання масок лицьових панорамних MSA AirGo 2019 ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України у Донецькій області 54,1         54,1 кількість, од 11
2 Придбання мотопомпи для відкачування води 2019 ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України у Донецькій області 18,0         18,0 кількість, од 1
  3 Придбання аварійно-рятувального комплекту  інструменту 2019 ДПРЧ-100 ГУ ДСНС України у Донецькій області 250,0         250,0 кількість, од 1
    ВСЬОГО 11 заходів     433,1 0,0 0,0 307,0 0,0 126,1    
                         
3.1.27. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації
4.3.1.Розвивати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру 1. Створення нового офіційного веб-сайту Нікольської райдержадміністрації на офіційній платформі «gov.ua» 2019 Нікольська райдержадміністрація  10,0 0 0 10,0 0 0 кількість од. 1
2. Технічна підтримка веб-сайту райдержадміністрації 2019 Нікольська райдержадміністрація  2,0 0 0 2,0 0 0 кількість од. 1
4.3.2. Сприяти конкуренції та високим професійним стандартам у медіа. Проводити заходи по підвищенню кваліфікації журналістів ЗМІ 1. Сприяння участі редакторів ЗМІ у семінарах, навчаннях, інших заходах з підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи.Сприяння підвищенню кваліфікаційного рівня державних службовців з питань опанування комп’ютерною технікою та комп’ютерними технологіями 2019 Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 Кількість семінарів навчань, інших заходів За потребою
2. Розширення і оновлення парка комп’ютерної техніки  відділів та управлінь райдержадміністрації 2019 Відділи та управління райдержадміністрації 75.0 0 0 75.0 0 0 кількість од. 4
3. Ремонт і технічне обслуговування, модернізація наявної компю'терної техніки, забезпечення витратними матеріалами 2019 Відділи та управління райдержадміністрації 20,0 0 0 20,0 0 0 кількість од. 3
4.3.3. Забезпечувати обізнаність населення щодо переваг євроінтеграції 4. Придбання ліцензійного програмного забезпечення, ліцензійних операційних систем, антивірусних програм, оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення 2019 Відділи та управління райдержадміністрації 30,0 0 0 30,0 0 0 кількість од. 5
4.3.4. Впроваджувати аналітичний контент 1. Вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції шляхом публікації в ЗМІ та на веб-сайті  райдержадміністрації та сторінках райдержадміністрації у соціальних мережах 2019 Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації 0 0 0 0 0 0  Кількість публікації  12
4.3.5. Проводити широкі PR компанії заходів, пов'язаних з вирішенням соціально-важливих питань 1. Забезпечення інформування громадськості про діяльність органів влади  шляхом публікації в ЗМІ та на веб-сайті  райдержадміністрації та сторінках райдержадміністрації у соціальних мережах 2019 Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 Кількість публікацій 1000
1. Організувати широке висвітлення в ЗМІ та на районній веб-сторінці, офіційного веб-сайту облдержадміністрації  соціально-важливих питань району 2019 Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації 125,0 0 0 125,0 0 0  Кількість публікації  За потребою
2. Розміщення постерів на території селищної та сільських рад  2019 Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації 25,0 0 0 25,0 0 0 Кількість постерів 20
  3. Забезпечення всебічного анонсування соціально важливих заходів  2019 Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 кількість анонсів  100
    Всього 11 заходів     287,0 0 0 287,0 0 0 0  

 

 

                          Додаток 5  
                             
3.2. Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році      
                             
№ з/п Назва проекту Термін реалізації проекту Виконавець Кошторисна вартість проекту,
тис.грн.
Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.   Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)
Відповідність Плану заходів з реалізації  у 2018-
2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період 
до 2020 року **  (номер та назва технічного завдання) або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)
Примітка
Всього у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела фінансування *
Державний фонд регіонального розвитку інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій* Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку  обласний бюджет районний (міський, селищний, сільський) бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3.2.1.Житлове господарство та комунальна інфраструктура
1 Реконструкція системи во-допостачання смт. Нікольське Донецької області. 2017-2019 Департамент капітального будівництва Донецької ОДА 16617,89 4346,67       4346,67      Заміна 31 км водопровідних мереж 1.8.Впровадження додаткових джерел водозабезпечення шляхом капітального ремонту, буріння, облаштування свердловин та прокладання від них водопроводів до розподільчих мереж централізованого водопостачання  
  ВСЬОГО по розділу     16617,89 4346,67 0,00 0,00 0,00 4346,67 0,00 0,00      
3.2.2. Освіта
1 Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Ні-кольської районної ради Донецької області" опорна школа (коригування) 2017-2019 Департамент капітального будівництва Донецької ОДА 17280,14 11439,89       11439,89     Площа горищного перекриття , що утеплюється 2397м², площа фасадів 3542м², покрівлі 2431 м², площа фундаменту 395 м², площа вікон 306,29м², площа дверей 24,79 м² 1.21.Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери  
2 Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д.  2019 Департамент капітального будівництва Донецької ОДА 4449,40 4449,40       4449,40     Загальна потужність об"єкту  1000кВт, протяжність зовнішніх мереж 834 м. 1.21.Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери  
3 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа 2017-2019 Департамент капітального будівництва Донецької ОДА 19845,21 11901,32       11901,32     розрахункова потужність 175,5 кВт 1.21.Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери  
4 Реконструкція харчоблоку комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" 2018-2019 Департамент капітального будівництва Донецької ОДА 11093,87 11093,87       11093,87     Потужність 120 місць, загальна площа прибудови 201,56 м², будівельний об"єм прибудови 604,58 м³ 1.21.Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери  
5 Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Кальчик Володарського району Донецької області (коригування) 2017-2019 Департамент капітального будівництва Донецької ОДА 16674,17 14991,86       14991,86     Площа забудови 1144,8 м², утеплення фундаментів 91,8 м², утеплення фасадів 1046,4 м², будівельний об"єм 7427,5 м³ 1.21.Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери  
6 Придбання приладдя, матеріалів та обладнання "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області 2017-2019 Департамент освіти і науки Донецької ОДА 6100,30 267,03       267,03     Комплекти навчального обладнання для кабінетів-9 компл., фітнес станція-1, комп"ютери - 12 од. та інше.    
7 Володарська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеню №2 по вул. Парковій, 23 смт.Нікольське - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування) 2018-2019 Нікольська гімназія "Софія" з ЗОШ І ст.№2 Нікольської районної ради Донецької області 26776,28 26776,28     26776,28       Загальна площа утеплення фундаментів 201,2 м², утеплення фасадів 2052,2 м², будівельний об"єм 16562,1 м³, утеплення горища 516,8 м² 1.21.Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери  
8 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огорожею в філії опорної школи Малинівський навчально-виховний комплекс"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад "Нікольської районної ради Донецької області" 2019 Малинівський НВК ЗОШ І-ІІ ст. 337,3 337,3         337,3        
9 Реконструкція під навчально-виховний комплекс КЗ "Республіканська ЗОШ І-ІІІ ступенів" (коригування), село Республіка Нікольського району 2018-2019 КЗ Республіканська ЗОШ І-ІІІ ст. 1000,0 1000,0   1000,0              
  Всього по розділу:     103556,66 82256,94 0,00 1000,00 26776,28 54143,37 337,30 0,00      
3.2.3 Охорона здоров’я 
1 Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів, покращення якості надання ними послуг": модернізація та переоснащення структурного підрозділу охорони здоров'я шляхом побудування сімейної Темрюцької амбулаторії ЗПСМ №4 (с. Темрюк, вул. Шкільна,25а)  2019 Департамент екології 5083,052 5083,052   4574,747     508,305        
2 Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів, покращення якості надання ними послуг": модернізація та переоснащення структурних підрозділів охорони здоров'я шляхом побудування сімейної амбулаторії ЗПСМ с. Тополине, вул. Паркова  2019 Департамент екології 6218,811 6218,811   5596,93     621,881        
  ВСЬОГО по розділу     11301,863 11301,863 0 10171,677 0 0 1130,186 0      
  3.2.4 Культура ы туризм
1 Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с.Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с.Малоянісоль, вул.Центральна, буд 48 (коригування)   2018-2019 Нікольський районний Будинок культури Нікольської районної ради Донецької області 8895,63 8895,63     8895,63       Будівельний об"єм 9407 м³,утеплення фундаменту 138,1 м², утеплення фасадів 987,9 м², утеплення покриття 1605 м²  1.21.Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери  
2 Капітальний ремонт: утеплення фасадів, заміна дверей в будівлі Володарської районної музичної школи ім. Д.К.Патричі 2019 Департамент капітального будівництва Донецької ОДА 990,00 990,00       990,0     Будівельний об"єм 1781,6 м³, загальна площа 636,4 м² 1.21.Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери  
3 Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу “Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі”   2017-2019 Нікольська районна рада (комунальний заклад "Нікольська районна музична школа ім.Д.К.Патричі") 2673,77 2673,77     2673,77       Будівельний об"єм 1781,6 м³, загальна площа 636,4 м² 1.21.Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери  
  Всього по розділу     12559,4 12559,4 0,0 0,0 11569,4 990,0 0,0 0,00      
  ВСЬОГО ПО РАЙОНУ     144035,8 110464,88 0,0 11171,7 38345,7 59480,0 1467,5 0,00      
                             
* зазначити, які саме, в колонці "Примітка"                      
** затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.01.2017 № 90    
                             

 

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2021 РОКИ

Показники

Одиниця виміру

2018 рік

2019 рік

2020 рік прогноз

2021 рік прогноз

факт

% до факту 2017 року

програма

програма до факту 2018 року, %

Територія

кв км

1221,6

100,0

1221,6

100,0

1221,6

1221,6

Демографічна ситуація

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність постійного населення на кінець року

осіб

27812

98,6

27600

99,2

27500

27400

Чисельність постійного населення віком 16-59 років

осіб

16525

99,3

16400

99,2

16300

16300

Кількість дітей віком до 16 років

осіб

4624

100,0

4600

99,5

4550

4500

Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку

осіб

683

97,9

683

100

687

681

Кількість померлих

осіб

505

128,1

500

98,8

450

420

Кількість народжених

осіб

197

78,5

200

101,5

210

215

Міграція населення

осіб

-71

78,9

-88

123,9

-140

-105

Чисельність осіб з інвалідністю, з них:

осіб

297

98,7

300

101

300

300

     діти віком до 18 років

осіб

107

103,9

109

101,9

109

109

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб

осіб

14208

100,23

14200

99,94

14200

14200

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток сфери матеріального виробництва

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств

 

 

 

 

 

 

 

     всього

млн.грн.

134,9

112,7

139,3

103,3

144,3

154,3

     в розрахунку на одну особу

грн.

4852,5,

114,3

5047,1

104,0

5247,3

5631,4

у тому числі по основних видах діяльності

млн грн

 

 

 

 

 

 

ТОВ «УкрРосКаолін»

млн грн

84,0

99,3

84

100,0

84,0

84

ПрАТ «Кальчицькій кар»єр»

млн грн

50,6

146,7

55,0

108,7

60,0

70,0

КП «Володарська друкарня»

млн грн

0,283

в 2,3 р.б.

0,284

100,0

0,284

0,284

Виробництво основних видів промислової продукції

натур.од

 

 

 

 

 

 

у тому числі видобуток копалин за видами сировини

 

 

 

 

 

 

 

каолін

тис.т

200,0

112,5

150,0

75,0

150,0

150,0

щебень

тис.т

192,2

110,1

211,0

109,8

220,0

230,0

відсів

тис.т

126,7

63,2

140,0

110,5

160,0

180,0

Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)

Продукція сільського господарства

в постійних цінах 2010 року

тис.грн

156066

59,2

235115

150,7

247508

247715

в тому числі

 

 

 

 

 

 

 

        рослинництво

тис.грн

130442

57,7

209356

160,5

218108

218108

        тваринництво

тис.грн

25624

68,0

25759

100,5

29400

29607

Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)

Зернові

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

31201,1

95,6

28721

92,1

32000

32000

       врожайність

ц/га

17,7

44,7

36,6

в 2,1 р.б.

36,6

36,6

       валовий збір

тонн

55150

42,6

105125

190,6

117120

117120

Технічні культури, всього

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

19194

112,2

16459

85,8

16459

16459

у тому числі соняшник

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

15280

101,8

10000

65,4

10000

10000

       врожайність

ц/га

14,0

82,4

19,0

135,7

19,0

19,0

       валовий збір

тонн

21392

83,7

19000

88,8

19000

19000

Плоди, ягоди та виноград

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

3,5

 

7,9

в 2,3 р.б.

7,9

7,9

       урожайність

ц/га

28,6

 

30,0

104,9

35,0

40,0

Кормові культури

 

 

 

 

 

 

 

       площа

га

2736,6

119,8

2625

95,9

2625

2625

Всього посівів

га

53131,8

102,1

47805

90

51084

51084

       у тому числі ярі культури

га

28733,4

108,1

18378

64,0

22112

22112

Чисті пари

га

912

45,3

6238,7

в 6,8 р.б.

3380,7

3380,7

 Рілля в обробітку- всього

га

54464,7

100,0

54464,7

100,0

54464,7

54464,7

в тому числі: зона ООС (сіра зона, обмежений доступ та інженерні споруди)

га

421

100

421

100,0

421,0

421,0

Рілля для сільгоспвиробництва (без зони проведення ООС)

га

54043,7

100,0

54043,7

100,0

54043,7

54043,7

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

 

 

Вирощено худоби та птиці

тонн

500

76,2

512

102,4

523

535

Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)

тонн

520

59,3

468,0

90,0

507,0

519,0

Молоко

тонн

9299

76,9

9326

100,3

9353

9380

Яйця

тис.шт.

 

 

 

 

 

 

Вовна

тонн

4,5

155,2

4,5

100,0

4,5

4,5

Продуктивність худоби та птиці                           

 

 

 

 

 

 

 

Середній надій молока на одну корову, яка була і наявності на початок  року

кг

6914

120,5

6934,0

100,3

6954,0

6974

Середня несучість 1 курки - несучки

шт.

 

 

 

 

 

 

Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)

 

 

 

 

 

 

 

Велика рогата худоба 

голів

4336

96,9

4436

102,3

4536

4636

     у тому числі корови

голів

1345

100,0

1345

100

1345

1345

Свині

голів

 

 

 

 

 

 

Вівці та кози

голів

1480

100,0

1480,0

100,0

1480,0

1480,0

Птиця

голів

 

 

 

 

 

 

Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі

Ковбасні вироби

тонн

 

 

 

 

 

 

Молоко оброблене рідке

тонн

 

 

 

 

 

 

Хлібобулочні вироби

тонн

63,5

87,3

63,6

100,2

63,6

63,6

Борошно

тонн

 

 

 

 

 

 

Олія соняшникова нерафінована

тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові  самодостатність

 

 

 

 

 

 

 

Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього:

тис.грн

189295,2

111,4

194723,5

102,9

199591,6

203583,4

Доходи бюджету (без трансфертів), всього

тис.грн

106305,1

117,7

100646,8

94,7

102971,1

105944,6

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:

тис.грн

227570,3

119,5

222530,4

97,8

222648,7

222648,7

   базова дотація

тис.грн

22452,1

в 3,7 р.б.

30663

136,6

30663

30663

   субвенція на виконання окремих програм соціального захисту

тис.грн

107388,4

97,6

107739,9

100,3

107739,9

107739,9

   інші додаткові дотації і субвенції

тис.грн

25523,2

148,3

10097,9

39,6

10216,2

10216,2

Видатки бюджету міста (району), всього

тис.грн

333886,9

119,9

323177,2

96,8

325619,8

328593,3

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього

тис.грн

4400,0

142,4

4400,0

100,0

4400,0

4400,0

   з нього: до Державного бюджету

тис.грн

320,0

85,4

460,0

143,8

430,0

460,0

   до місцевого бюджету

тис.грн

3980,0

146,6

4830,0

121,4

5770,0

6610,0

Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету міста (району) (без урахування субвенцій)

%

24,0

3,1 р.б.

31,6

131,6

30,9

30,0

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків бюджету міста (району) (без урахування власних надходжень бюджетних установ)

%

4,5

91,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери

 

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі

тис.грн

 

 

 

 

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

 

тис. грн

36325,7

100,3

36688,7

101,0

37422,5

37500,0

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього

тис. грн

13330,0

111,1

13530,0

101,5

13670,0

13700,0

       у % до попереднього року

%

111,1

Х

101,0

Х

101,0

100,2

Кількість підприємств роздрібної торгівлі

одиниць

186

90,3

188

101,1

190

192

Кількість підприємств ресторанного господарства

одиниць

47

106,8

48

102,1

49

50

Кількість підприємств побутового обслуговування

одиниць

77

89,5

75

97,4

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники чисельності та оплати праці найманих працівників

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників

тис. грн

223675,2

146,7

245145,6

109,6

267769,3

286514,8

Середньооблікова чисельність штатних працівників

осіб

2450

104,6

2400

98,0

2450

2450

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

7608,0

140,2

8512,0

112,0

9107,8

9745,4

Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року

тис. грн

0

0

0

0

0

0

в тому числі на економічно активних підприємствах

тис. грн

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вакансій, поданих роботодавцями

одиниць

630

135,5

650

103,2

680

700

Чисельність безробітних, які отримували послуги служби зайнятості

осіб

720

98,6

710

98,6

700

690

Чисельність осіб, забезпечених роботою за сприянням служби зайнятості

осіб

610

136,5

635

104,1

660

670

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню

 

 

 

 

 

 

 

Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)

осіб

15258

96,8

15487

101,5

15720

15956

Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера

грн.

3194,20

104,6

3430,58

107,4

3622,69

3803,82

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість та доступність публічних послуг

 

 

 

 

 

 

 

Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств міста (району)

%

18,2

100

18,2

100

18,2

18,2

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів

осіб

6

66,7

7

116,6

7

7

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 осіб наявного населення на кінець року

осіб

0,2

 

0,25

 

0,25

0,26

Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу

осіб

19

95

19

100

20

20

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку

%

42

Х

50

Х

50

50

Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи

осіб

17

100

17

100

17

17

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують

%

18

Х

18

Х

20

20

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку

%

6

Х

10

Х

10

10

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови

%

10

Х

15

Х

15

15

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з української мови

%

24

Х

25

Х

25

25

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з математики

%

3

Х

5

Х

5

5

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

Частка домогосподарств, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

%

44,1

100,0

48,5

110,0

55,0

60,0

Кількість установ соціального призначення, з них (за ДБН В.2в1-17.62006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»):

одиниць

2

100

 

 

1

 

   повністю доступні

одиниць

 

 

 

 

 

 

   частково доступні

одиниць

2

100,0

 

 

1

 

   недоступні

одиниць

 

 

 

 

 

 

Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням

%

99,8

96,4

100,0

100,2

100,0

100,0

Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

Кількість малих підприємств

одиниць

168

100,6

170

101,2

172

173

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

всього

одиниць

44

42,7

50

113,6

50

50

в тому числі фізичних осіб - підприємців

одиниць

42

45,2

48

114,3

48

49

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність

 

 

 

 

 

 

 

всього

одиниць

58

38,9

50

86,2

55

50

в тому числі фізичних осіб -  підприємців

одиниць

56

37,6

49

87,5

54

53

Кількість підприємців-фізичних осіб

осіб

590

110,5

625

105,9

635

655

Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва

 

млн.грн.

24,45

169,7

26,7

109,3

28,9

31,2

Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення через центри надання адміністративних послуг

одиниць

1560

103,7

1613

103,4

1915

2089

 

 

         
Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проектів Програми економічного і соціального розвиткуНікольського району на 2019 рік
та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки
         
№ з/п Завдання Стратегії розвитку Донецької області на період 
до 2020 року / Плану заходів з реалізації у 2018-
2020 роках Стратегії
Назва індикатору Базове значення
(станом на 01.01.2019)
Прогнозне значення
(01.01.2020)
1 1.2.1.Створити підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т. ч. малі міста) Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП 72 84
2 Кількість видів виданих результатів адміністративних послуг 4380 4480
3 Кількість адміністраторів та спеціалістів, які працюють у  ЦНАПі 5 8
4 Надавати соціальне житло та соціальні гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з іх числа, забезпечених житлом, осіб 4 6
5 Розвиток системи фізичної культури та спорту, розбудови спортивної інфраструктури регіону  Кількість створених штучних полів протягом року, од 8 11
6 Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров"я  Побудовано медичних закладів первинної ланки на селі, од. 0 2
7 Створення "Соціального офісу" Кількість,од 0 1
8 Охоплення населення субсидіями на житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива і скрапленого газу Збільшення відсотку охоплення населення, %  49 55
9 Збільшення відсотку охоплення населення державними соціальними допомогами та компенсаціями Збільшення відсотку охоплення населення, %  64 70
10 Створення агентських пунктів для надання послуг з пенсійного забезпечення Кількість пунктів 2 4
11 відновлення та розвиток автомобільних доріг загального користування підвищення експлуатаційного стану вулиць та  доріг комунальної власності,тис.  км 22,2 23
12 Оновлення матеріально-технічної бази сільськогогсподаських підприємств придбання сільгосптехніки, одиниць 17 3
13 Рекультивація кар"єру ТОВ "УкрРосКаолін" Збільшення площі кар"єру, га 2,26 2,41
14 Розширити спроможність центрів зайнятості реніону, здійснювати моніторинг стану ринку праці, піготовку та перекваліфікацію населення Кількість вакансій, одиниць 630 640

 

                                                                                                                      

 

Регіональна програма

  житлового будівництва на 2019 рік по Нікольському району

 

Найменування замовників

та  назва об¢єктів згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно- кошторисної документації,

дата і № комплексного експертного висновку;

дата і № документа, яким затвержена ПКД

Рік початку  і закінчення

Всього

за кош- торисом

 

 

 

 

 

тис.грн.

кв.м

 

Виконано з початку будівництва станом

на 01.01.2019 (очік.)

 

 

тис.грн.

кв.м

 

% будівельної готовності на 01.01.2019 (очік.)

Залишок

за кошто-рисом

на  01.01.2019 (очік.)

 

 

тис.грн.

кв.м

 

Програма на 2019 рік

обсяг капітальних вкладень у діючих цінах – тис. грн.

введення в експлуатацію загальної площі – кв. метрів

Всього

за  раху-нок  усіх джерел фінан-сування

 

у тому  числі за  джерелами фінансування:

кошти держ-бюд-жету

кошти облас-ного бюд-жету

 

коштиміськ (рай)

бюд-жету

власні кошти підпри-

ємств

та  органі-зацій

кредити банків та інші позики

кошти вітчиз-няних інвес-торів

кошти населен-ня  на будівни-цтво власних квартир

кошти  індиві-дуальних забудов-ників

інші

джерела фінан-сування

(вказа-

ти  які)

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Житлове будівництво - всього

 

 

 

 

 

 

2900

809

 

 

 

 

 

 

 

2900

809

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  у міській  місцевості (міста та селища  міського типу)

 

 

 

 

 

 

2200

609

 

 

 

 

 

 

 

2200

609

 

б) у сільській  місцевості(селища та села)

 

 

 

 

 

 

700

200

 

 

 

 

 

 

 

700

200

 

із загального обсягу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Нове будівництво

   житла

 

 

 

 

 

 

2900

809

 

 

 

 

 

 

 

2900

809

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Завершення недобудованих  на 01.01.2018 багатоквартирних будинків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Будівництво нових багатоквартирних житлових будинків (що розпочинаються у 2018 році)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі по замовниках та об’єктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Індивідуальне житлове будівництво

 

 

 

 

 

 

2900

809

 

 

 

 

 

 

 

2900

809

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - за рахунок власних  коштів населення

 

 

 

 

 

 

2900

809

 

 

 

 

 

 

 

2900

809

 

- за програмою  «Власний дім»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Розширення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Розширення багатоквартирних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по замовниках

та об’єктах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Розширення індивідуальних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - за рахунок власних  коштів населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          за програмою  «Власний дім»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Реконструкція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Реконструкція житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, шкіл та інших нежитлових будівель під житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Реконструкція індивідуальних житлових будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - за рахунок власних коштів населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          за програмою «Власний дім»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загального обсягу  за спеціальними програмами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна Програма забезпечення молоді житлом

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення житлового фонду соціального призначення

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення Фондів житла для тимчасового проживання

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво доступного житла

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рахунок здешевлення вартості іпотечних кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція  кварталів застарілого житла

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші програми  (вказати які)

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

              Додаток 8
Фінансове забезпечення
заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік
та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки
              тис.грн.
Напрями реалізації заходів Кількість заходів Витрати на реалізацію
всього у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету місцевих бюджетів підприємств інших джерел
обласного бюджету районний (міський, селищний, сільський) бюджет
3.1.1. Промисловий комплекс 3 6850,0       6850,0  
3.1.2.Агропромисловий комплекс 11 88529,0       88529,0  
3.1.3.Енергозабезпечення та енергоефективність 1 1500,0     1320,0 180,0  
3.1.4.Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці 3            
3.1.5.Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури 4            
3.1.6. Дорожньо-транспортний комплекс 2 207,0     207,0    
3.1.7.Житлове господарство та комунальна інфраструктура 14 15136,5     11976,5 170,0 2990,0
3.1.8.Житлове будівництво 1 2900,0         2900,0
3.1.9.Розвиток підприємницького середовища 6 700,0     600,0   100,0
3.1.10. Розвиток внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 6 1443,0       1443,0  
3.1.11.Ринок праці. Зайнятість населення  12            
3.1.12.Формування спроможних територіальних громад 8 3165,0     2165,0   1000,0
3.1.13.Впровадження заходів територіального планування 7 1290,0     1270,0 20,0  
3.1.14.Розвиток земельних відносин 8 3423,9     2451,6 142,3 830,0
3.1.15.Розвиток громадського суспільства 16 26,8     26,8    
3.1.16.Соціальний захист населення 60 116660,2 114563,1 165,8 1119,3   812,0
3.1.17.Підтримка сім’ї, дітей та молоді 16 1796,3   75,0 1353,3 10,0 358,0
3.1.18.Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1 460,0   230,0 230,0    
3.1.19.Освіта 103 22667,9 620,0 1643,0 19561,4   843,5
3.1.20.Охорона здоров’я 31 3980,3     3690,1   290,2
3.1.21.Фізичне виховання та спорт 7 976,0     605,0 68,0 303,0
3.1.22.Культура і туризм 61 1595,0     1134,0 25,0 436,0
3.1.23.Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб 8 4329,7 4251,7 18,0 60,0    
3.1.24.Охорона навколишнього природного середовища 10 1723,6     41,0 1230,2 452,4
3.1.25.Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку  6 770,0     770,0    
3.1.26. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 11 433,1     307,0   126,1
3.1.27.Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 11 287,0     287,0    
ВСЬОГО 427 280850,3 119434,8 2131,8 49175,0 98667,5 11441,2
               

 

                Додаток 
Фінансове забезпечення
проектів регіонального розвитку Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік
та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки
                 
Назва розділу Кількість проектів Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн.  
Всього у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів Інші джерела фінансування
Державний фонд регіонального розвитку інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку  обласний бюджет районний (міський, селищний, сільський) бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.1.Житлове господарство та комунальна інфраструктура 1 4346,67       4346,67    
3.2.2.Освіта 9 82256,95   1000,0 26776,28 54143,370 337,3  
3.2.3. Охорона здоров"я 2 11301,863   10171,677     1130,186  
3.2.4.Культура і туризм 3 12559,4     11569,4 990,0    
Всього: 15             110 464,88                       -          11 171,68        38 345,68            58 480,04             1 467,49                        -