Р І Ш Е Н Н Я районної ради 26.02.2015 № 6/50-488 Про районну Програму «Ветеран» на 2015-2017 роки

Posted in Програми району

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

 «Про районну Програму  «Ветеран» на 2015-2017 роки»

 

    

Враховуючи лист від 06.06.2017 № 24 районної організації ветеранів війни, праці та Збройних Сил Нікольського району та з метою поваги і вшанування осіб похилого віку, створення умов для покращення матеріально-побутового стану, своєчасного надання допомоги ветеранам війни, праці та Збройнихсил.

На сьогодні у Володарському районі проживає 7782 пенсіонерів, в тому числі: ветерани війни, ветерани праці, ветерани силових структур, ветерани Міністерства внутрішніх справ, «діти війни». Це люди з важкою долею, багато з них одинокі, хворі, які потребують стороннього догляду.

В 2017 році відзначають свій ювілей 36 осіб похилого віку, з них: 90-річчя – 35 осіб, більше 100 років – 1 особа.

Крім того, у 2018 році буде відзначатися 75-річчя з дня визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників. Для вшанування ветеранів з цією датою необхідно придбати 19 ювілейних медалей учасникам бойових дій.

Для цього пропонується внести зміни до районної Програми «Ветеран» на 2015-2017 роки», затвердженої рішенням районної ради від 26.02.2015 /6\50-488.

Для виконання даного заходу необхідно додатково орієнтований обсяг фінансування в розмірі 14,8 тис.грн.

Результатом виконання заходу є посилення соціального захисту ветеранів з боку державних органів влади, а саме: поліпшення соціального захисту осіб похилого віку, укріплення довіри пенсіонерів до влади, відчуття свого значення в суспільстві.

 

 

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення                                                                        С.А. Аліпа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

В О Л О Д А Р С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А

 

Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

            26.02.2015         №    6/50-488      

смт  Володарське

 

       
   
     
 

 


Про районну Програму

«Ветеран» на 2015-2017 роки

 

 

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою посилення соціальної підтримки ветеранів  війни та праці  у Володарському районі, районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну Програму «Ветеран» на 2015-2017 роки (додається).

 

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання  Програми та заходів щодо соціального захисту ветеранів на 2015-2017 роки у Володарському районі .

       

3. Рекомендувати селищній та сільським радам розробити відповідні програми.

 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної  політики, сім’ї, фізичної культури та спорту (Челбарах).

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                     П.М. Азаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      рішення районної ради                                                                           

                              ___________№________

 

 

Районна Програма

«Ветеран» на  2015 - 2017 роки

 

 

1. Стан та проблеми реалізації державної політики  в сфері соціального захисту ветеранів у Володарському районі

 

Районна Програма «Ветеран» на 2015-2017 роки  (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення покращення матеріального стану, своєчасного надання повноцінної медичної допомоги, при необхідності організації догляду на дому  ветеранів війни та праці,  вшанування пам’яті загиблих  ветеранів війни, виховання у молоді патріотичного духу та любові до Батьківщини.    

У Володарському районі проживає 8443 пенсіонерів, в тому числі:  ветерани війни, ветерани праці, ветерани силових структур, ветерани Міністерства внутрішніх справ, «діти війни».

Добробут ветеранів залежить від розміру пенсій, якості харчування, своєчасного надання повноцінної медичної  допомоги, організації догляду за ними тощо.

Реалізація основних питань соціальної політики держави за останні роки в певній мірі покращила матеріальне становище ветеранів, громадян похилого віку. Результатом цього є: підвищення рівня пенсій до прожиткового мінімуму, своєчасне надання пільг, виплата компенсацій, надання адресної допомоги, вдосконалення механізму надання соціальних послуг тощо.

Основний напрямок в діяльності територіального центру з надання соціальних послуг – це поліпшення соціального обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, інших громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, а також надання грошової та натуральної допомоги.

На обліку в територіальному центрі з надання соціальних послуг знаходиться 1264 осіб, які отримують соціальні послуги в 4-х відділеннях територіального центру.

Соціально-побутові, медичні та інші безоплатні послуги надаються, як в терцентрі, так і за місцем проживання громадян.

Питання медичного забезпечення ветеранів є надзвичайно актуальним та зумовлено загальними демографічними процесами та характеристиками здоров’я  окремих вікових груп. В середньому, кожна літня людина має 3-4 хронічні захворювання, кожна друга – потребує обов’язкового реабілітаційного лікування, кожна третя – стаціонарної медичної допомоги. 

У вирішенні питань соціального захисту ветеранів активну участь приймають підприємства та установи району, громадські організації, благодійні фонди, волонтерський рух.

Старіння ветеранів, погіршення стану їх здоров’я, зниження здатності до самообслуговування створює певні проблеми економічного, медичного та соціального характеру, розв’язання яких потребує державної допомоги.

Саме це зумовило розробку цієї Програми, спрямованої на поліпшення соціальної захищеності ветеранів, стану їх здоров’я, оптимізацію системи соціально-медичної допомоги.

 

2. Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми - створення умов для поліпшення соціального захисту ветеранів, а саме:

Завдання:

-   забезпечення адресної допомоги та соціальних послуг;

- покращення соціально-побутових умов для ветеранів, інвалідів, людей похилого віку за місцем їх постійного проживання;

- своєчасне та повне надання пільг та гарантій, визначених діючим законодавством;

- залучення коштів підприємств, спонсорських та благодійних внесків для вирішення соціальних питань;

- створення умов для покращення здоров’я та активного дозвілля, соціальної адаптації та соціальної активності.

 

                                        3. Напрями виконання  Програми

          

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

- соціальний захист ветеранів;

- покращення соціально-побутових умов життя ветеранів;

- охорона здоров’я  ветеранів;

- патріотичне виховання молодого покоління.

 

          4. Фінансування Програми

 

Програма фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету у межах коштів, передбачених на соціальний захист та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

            Конкретні обсяги фінансування Програми встановлюються районним бюджетом на кожен рік.

 

                                           5. Очікувані  результати

           

           Реалізація Програми забезпечить:

-    соціальний захист ветеранів – 8443 осіб;

-    покращення соціально-побутових умов життя ветеранів – 1055 осіб;

-    охорону та підтримання стану здоров’я ветеранів – 3420 осіб;

-    патріотичне виховання молодого покоління – 2645 осіб.

            Виконання Програми дасть можливість:

            - покращити соціально-побутові умови життя ветеранів шляхом їх обстеження, виявлення одиноких, які потребують соціального захисту, яким необхідне проживання в умовах будинків-інтернатів, поширення волонтерського руху, надання матеріальної допомоги - 4150 осіб;

            - організовувати лікування у санаторіях та шпиталях області, забезпечувати інвалідів війни медикаментами згідно пільгових рецептів, надавати кваліфіковану допомогу шляхом виїздів за місцем проживання – 3420 осіб.            

                           

                                6. Організація та контроль за виконанням Програми

           

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації щороку розробляє план дій щодо виконання передбачених Програмою заходів, здійснює координацію діяльності територіального центру з надання соціальних послуг, селищної та сільських рад, установ, організацій та громадських об’єднань з питань виконання Програми.  

Відповідальні виконавці Програми – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр з надання соціальних послуг,  відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації,  КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», центральна районна лікарня, виконкоми селищної та сільських рад.

Хід виконання Програми розглядається щорічно на засіданнях колегії райдержадміністрації та комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізичної культури та спорту.

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює районна рада.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації щокварталу інформує районну державну адміністрацію та районну раду про хід виконання районної Програми «Ветеран» на 2015-2017 роки.

 

Основні заходи щодо виконання проекту районної Програми «Ветеран» на 2015-2017 роки додаються.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                О.М.Горбатенко

 

 

 

 

Підготовлено: управлінням

соціального захисту населення

В.о. начальника управління                                                     О.Ф.Васильєва

 

 

 

 


                                                                                                                                                                       Додаток

                                                                                                                                                                                       до проекту районної Програми

                                                                                                                                                                                     «Ветеран» на 2015-2017 роки

 

 

Основні заходи щодо виконання проекту районної

Програми «Ветеран» на 2015-2017 роки

 

К№

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Джерело фінансування

Очікуваний

 результат

 

Розділ І. Соціальний захист ветеранів

 

1

Проведення  консультативно-правових зустрічей з ветеранами

Володарське районне управління юстиції

 2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Ознайомлення ветеранів зі змінами в законодавстві

2

Своєчасне проведення:

 - призначення та перерахунків пенсій;

- забезпечення  виплат    пенсій у    встановлені строки;

- надання роз’яснень про зміни в пенсійному законодавстві з питань призначення та перерахунку пенсій на виїзних прийомах громадян

Управління Пенсійного фонду України  у Володарському районі

2015-2017 роки

 

Державний бюджет

 

Забезпечення стабільного матеріального положення людей похилого віку

3

Здійснення передплати періодичних видань для інвалідів, ліквідаторів Чорнобильської аварії, ветеранів війни та праці

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Обласний бюджет

 

Забезпечення інформаційного доступу

4

Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та праці

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Державний бюджет

Покращення стану здоров’я 

5

Надання щорічної грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Квітень          2015-2017 років

Державний бюджет

Покращення матеріального стану ветеранів

6

Фінансова підтримка статутної діяльності районної ради ветеранів війни, праці та Збройних сил,  первинних  ветеранських організацій селищної та сільських рад

Районна державна адміністрація, районна рада

2015-2017 роки

 

Районний бюджет,

інші джерела, не заборонені чин-ним законодавст-вом України

Функціонування районної та сільських ветеранських організацій

 

Розділ. ІІ Покращення соціально-побутових умов життя ветеранів

 

1

Облаштування та благоустрій стаціонарного відділення для постійного проживання – Будинку ветеранів «Добрі серця» в с.Старченкове на 30 ліжко-місць.

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Районний бюджет,

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Покращення умов життя ветеранів, інвалідів та осіб, які потребують сторонньої допомоги

2

Безкоштовне встановлення телефонів ветеранам війни згідно з чинним законодавством

 

Цех електрозв’язку  № 8, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Державний бюджет

Покращення соціально-побутових умов життя ветеранів.

 

3

Ведення  роботи по обстеженню соціально-побутових умов та  виявленню одиноких громадян похилого віку, які потребують соціального захисту

Територіальний центр з надання соціальних послуг, первинні ветеранські організації, селищна та сільські ради

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Покращення умов громадян, які потребують соціального захисту

4

Виявлення одиноких людей похилого віку, які потребують направлення до будинків-інтернатів, надання допомоги у підготовці необхідних документів для влаштування їх у стаціонарні установи

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр з надання соціальних послуг, селищна та сільські ради, ветеранські організації

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Влаштування до будинків-інтернатів громадян, які цього потребують

5

Своєчасно та в повному обсязі надання пільг  ветеранам війни та праці згідно чинного законодавства

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

Покращення

соціально-побутових умов життя ветеранів

6

Забезпечення інвалідів  засобами технічної реабілітації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

Покращення

умов життя ветеранів

7

Надання ветеранам війни компенсації на придбання  твердого палива та скрапленого газу

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

 

Покращення

соціально-побутових умов життя ветеранів

8

Забезпечення своєчасного нарахування та виплати державної  соціальної допомоги (житлових субсидій, за надання соціальних послуг по догляду тощо)

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

 

Покращення

соціально-побутових умов життя ветеранів

9

Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Державний бюджет,

районний бюджет,

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Покращення

соціально-побутових умов життя ветеранів

10

Організація роботи мультидисциплінарної команди (перукар, швачка, медсестра, психолог, робітник по дрібному ремонту, соціальний працівник) для надання соціально-побутових, соціально-медичних та психологічних послуг ветеранам, особам похилого віку в усіх населених пунктах району

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Покращення умов проживання ветеранів

11

Організація роботи «Університету третього віку» для ветеранів району

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

Формування та розвиток середовища спілкування, підвищення соціальної комфортності в сучасному суспільстві ветеранів району

 

Розділ ІІІ. Охорона здоров’я ветеранів

 

1

Надання медичної кваліфікованої допомоги, організація виїздів  спеціалістів центральної районної лікарні для проведення медичних оглядів ветеранів війни за місцем їх проживання

Центральна районна лікарня,  КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Згідно

графіку

 

Згідно розпису бюджету

 

Своєчасне виявлення захворювань ветеранів та їх лікування

2

Організація  лікування інвалідів у шпиталях області

Центральна районна лікарня, КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районна рада ветеранів війни, праці та Збройних сил

1 раз на рік

 

Фінансування не потребує

 

Покращення стану

здоров’я

3

Сприяння в забезпечені

 ветеранів війни:

-          послугами  із зубопротезування.

Центральна районна лікарня, КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 

 

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

 

Покращення стану

здоров’я

4

Забезпечення інвалідів війни медикаментами згідно пільгових рецептів

Центральна районна лікарня, КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», ДКП «Формація» аптека №127

  2015-2017 роки

 

Згідно розпису бюджету

 

Покращення стану

здоров’я

5

Постійна співпраця з благодійними фондами по отриманню гуманітарної допомоги

 

Центральна районна лікарня, КП «Володарський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районна рада ветеранів війни, праці та Збройних сил, територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

 

Покращення стану здоров’я та умов проживання осіб похилого віку та інвалідів

6

Проведення постійної роботи по активізації волонтерського руху, заохочення додатково волонтерів – добровольців, спрямування їх роботи на добротворчу діяльність, підвищення їх активності в наданні допомоги одиноким пенсіонерам, які її потребують.

Первинні ветеранські організації району,   територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

Покращення стану

здоров’я та умов проживання осіб похилого віку, інвалідів, осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах

 

 

 

Розділ ІV. Патріотичне виховання молодого покоління

 

1

Проведення заходів, присвячених Дню Перемоги:

-    мітинг вшанування ветеранів;

-    концертна  програма

-    народні гуляння

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Травень           2015 –2017 роки

Згідно розпису бюджету

Вшанування ветеранів війни, патріотичне виховання молоді

2

 Проведення циклу тематичних бесід, уроків мужності на тему:

 - „Ніхто не забутий, ніщо не забуто”

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Травень, жовтень,

2015 –2017 роки

Згідно розпису бюджету

Виховання патріотизму та любові до Батьківщини у молоді

3

Проведення заходів по відзначенню історичних подій:

-  річниця виводу військ з   

   Афганістану;

-  мітинг-реквієм „Пам’ять  

    вічна” до Дня скорботи;

-  День партизанської слави;

-  День визволення Донбасу та України від німецько-фашистських загарбників.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

 

 

 

 2015 –2017 роки

 

 

Згідно розпису бюджету

Виховання патріотизму та любові до Батьківщини у молоді

4

Проведення  тематичних вечорів до Дня ветерана

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Жовтень          2015–2017 роки

Згідно розпису бюджету

Відзначення заслуг ветеранів

5

Продовження практики розповсюдження книг серед інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2015-2017 роки

Фінансування не потребує

 

Забезпечення культурного дозвілля

6

Проведення інших масових заходів для ветеранів війни та праці району

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

 

Вшанування пам’яті ветеранів,

патріотичне виховання молоді

7

Продовження роботи з поповнення архівного фонду музею:

- „Живий голос ветерана”;  

- „Спомини жертв голодомору”

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

  2015-2017 роки

 

Фінансування не потребує

 

Збереження історичної спадщини

8

Відзначення МіжнародногоДня людей похилого віку, Дня ветерана  та Міжнародного Дня інвалідів

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Вшанування ветеранів, патріотичне виховання молоді

9

Організація культурного дозвілля та відпочинок ветеранів в територіальному центрі з надання соціальних послуг

Територіальний центр з надання соціальних послуг

  2015-2017 роки

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Покращення умов спілкування та життєдіяльності ветеранів

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                                                                О.М. Горбатенко

 

Додатки підготовлено: управлінням

соціального захисту населення

райдержадміністрації

В.о. начальника управління                                                                                                                                                     О.Ф. Васильєва